Elevii au dat in judecata Guvernul si Ministerul pentru plafonarea decontarii navetei

de Laura Galescu la 23 Aug. 2019
3 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Elevii au dat in judecata Guvernul si Ministerul pentru plafonarea decontarii navetei23Aug.2019

Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) a depus, miercuri, la Curtea de Apel Constanta, o cerere de chemare in judecata impotriva Guvernului Romaniei, Ministerul Educatiei Nationale si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Elevii cer anularea hotararii care impune plafonarea decontarii navetei elevilor.

Inca din 2016, elevii din Romania s-au aflat in imposibilitatea decontarii cheltuielilor de transport, fiindu-le incalcat dreptul prevazut la art. 84, alin. (3) si (3^1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 din cauza aparitiei tarifelor maximale impuse operatorilor de transport judetean pentru abonamentele elevilor sub forma unor obligatii de serviciu public, dar fara acordarea unor compensatii. Astfel, din cauza acestui fapt, acestia nu respectau tarifele, iar elevii nu puteau deconta facturile primite la licee, fiind invocate diferentele de tarif dintre lege si realitate.
 
Mai mult decat atat, in data de 28 iunie a intrat in vigoare OUG nr. 51/2019 ce are ca obiect eliminarea transportului judetean din sfera serviciilor publice.
 
Puteti vedea, mai jos, cererea completa depusa de AEC:
 
Domnule presedinte,
 
Subscrisa, Asociatia Elevilor din Constanta, cu sediul in Str. Dragan Scarlat nr. 14, mun. Constanta, judetul Constanta, avand CIF 32179770, inscrisa in registrul asociatiilor si fundatiulor cu numarul 61/26.08.2013 la Judecatoria Constanta, avand contul bancar deschis la Banca Transilvania cu cod IBAN ROS7BTRLRONCRT0217570601, reprezentata legal de catre Geanina-Maria Bostan (Anexa 1), secretar general, in temeiul Legu nr. 554/2004, formulam prezenta
 
CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA
 
in contradictoriu cu
 
- GUVERNUL ROMANIEI, PRIN SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUL avand sediul in Palatul Victoria, Piata Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucuresti, cod postal 011791, reprezentat de catre Toni Grebla, secretar general al Guvernului, in calitate de emitent al HG nr. 863/2016;
 
- MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, avand sediul in Strada General H. M. Berthelot nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti, cod postal 010168, reprezentat de Valer-Daniel Breaz, ministru interimar al educatiei nationale, in calitate de co-initiator al HG nr. 863/2016;
 
- MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE, avand sediul in Strada Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti, cod postal 050741, reprezentat de Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, in calitate de
co-initiator al HG nr. 863/2016;

pentru ca prin hotararea pe care solicitam sa o pronuntati sa dispuneti:
 
1. IN PRINCIPAL, constatarea abrogarii de drept a Hotadrarii Guvernului nr. 863/2016, publicata in Monitorul Oficial nr. 943 din 23 noiembrie 2016 (“HG nr. 863/2016”);
 
2. IN SUBSIDIAR, anularea HG nr. 863/2016;
3. Obligarea paratilor la suportarea cheltuielilor de judecata;
 
Pentru urmatoarele
 
MOTIVE
 
In fapt,
 
Elevii din Romania au dreptul de a beneficia de decontarea integrala a cheltuielilor de transport din localitatea de domiciliu catre localitatea de care apartine unitatea de invatamant la care studiaza, in cazul in care acestia nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu sau filiera/specializarea/profilul dorit nu exista in unitatea de invatamant din localitatea de domiciliu, in conformitate cu Legea educatiei
nationale nr. 1/2011 ("Legea educatiei nationale", "Legea educatiei", "Legea nr. 1/2011"). Acest drept este prevazut de art. 84 alin. (3) si (3^1) din Legea educatiei nationale.
 
In anul 2016, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2016, prin care s-au produs modificari la Legea educatiei, in sensul instituirii unor tarife maximale pentru abonamentele elevilor, pe care operatorii de transport ar obligati sa le respecte, prin derogare de la Legea serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrativ-teritoriale nr. 92/2007 ("Legea nr. 92/2007").
 
Aceste modificari au fost introduse prin alin. (3%2) - (3%4) ale art. 84 din Legea nr. 1/2011. Aceste tarife maximale reprezentau, in sensul privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si nr. 1107/70 ale Consiliului ("Regulamentul nr. 1370/2007", "Regulamentul"), obligatii de serviciu public pentru operatorii de transport.
 
In data de 28 iunie a intrat in vigoare Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 51/2019 care, conform preambulului si Notei de fundamentare (Anexa 2), a schimbat regimul juridic al serviciului de transport Judetean din serviciu public / serviciu de interes economic general in serviciu prestat in regim comercial. In acest sens, transportul judetean a fost scos de sub incidenta Legii nr. 92/2007 si reglementarile aferente acestuia au fost dezvoltate in O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
 
Astfel, implicit s-a modificat si prevederea de la care alin. (3%2) din Legea educatiei nationale facea derogare, ea urmand a fi aplicabila exclusiv pentru transportul in interiorul localitatilor si in zonele metropolitane, dar nu si pentru transportul judetean. Astfel, avand in vedere ca temeiul HG nr. 863/2016 a fost inlaturat, consideram ca aceasta a devenit caduca.

Pentru a inlatura orice dubiu, AEC a formulat o plangere prealabila impotriva HG nr. 863/2016 (Anexa 3) care a fost inregistrata sub nr. 10339/24.07.2019.

Guvernul Romaniei, prin adresa nr. 15A/3750/CA/09.08.2019 (Anexa 4), a comunicat respingerea plangerii prealabile fara nicio motivare.
In drept,
A. Cu privire la caducitatea HG nr. 863/2016
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 51/2019 a modificat articolul 43 din Legea nr. 92/2007,
astfel:
Legea nr. 92/2007, in forma initiala

Articolul 43
 
Procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru
prestarea serviciului public de transport local si
judetean de persoane se precizeaza in hotararile
de dare in administrare a serviciului, respectiv in
contractele de delegare a gestiunii si trebuie sa
tina seama de urmatoarele reguli:
a) tarifele si compensatiile incasate de operatorul
de transport rutier sau de transportatorul autorizat
in urma prestarii serviciului public de transport
local si judetean de persoane trebuie sa acopere
cel putin sumele investite si cheltuielile curente
de intretinere si exploatare a sistemului serviciului
public de transport local respectiv;
b) tarifele se actualizeaza periodic prin indexare
cu indicele de crestere a preturilor de consum,
prin hotarare a consiliilor locale, consiliilor
judetene, a Consiliului General al Municipiului
Bucuresti sau a adunarii generale din cadrul
asociatiilor de dezvoltare intercomunitara,
dupa caz;

 Legea nr. 92/2007, modificata prin OUG 51/2019
 
Articolul 43
 
Procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru
prestarea serviciului public de ?transport local de
persoane se precizeaza in hotararile de dare in
administrare a serviciului, respectiv in contractele
de delegare a gestiunii si trebuie sa tina seama de
urmatoarele reguli:
a) tarifele si compensatiile incasate de operatorul
de transport rutier sau de transportatorul autorizat
in urma prestarii serviciului public de ?transport
local de persoane trebuie sa acopere cel putin
sumele investite si cheltuielile curente de
intretinere si exploatare a sistemului serviciului
public de transport local respectiv;
b) tarifele se actualizeaza periodic prin indexare
cu indicele de crestere a preturilor de consum,
potrivit datelor furnizate de Institutul National de
Statistica, prin hotarare a consiliilor locale sau a
Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
c) conditiile care genereaza modificarea tarifelor
sau a subventiilor, precum si procedurile specifice
aplicate pentru astfel de situatii se prevad in
contractele de atribuire a gestiunii;
d) modificarea tarifelor sau a compensatiilor se
aproba prin hotarare a consiliilor locale,
consiliilor judetene, a Consiliului General al
Municipiului Bucuresti sau a adunarii generale
din cadrul asociatiilor de dezvoltare
intercomunitara ori al altei forme de asociere a
unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz.
c) conditiile care genereaza modificarea tarifelor
sau a compensatiilor, precum si procedurile
specifice aplicate pentru astfel de situatii se
prevad in contractele de atribuire a gestiunii;
d) modificarea tarifelor sau a compensatiilor se
aproba prin hotarare a consiliilor locale sau a
Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Astfel, alin. (3^2)-(3^4) ale art. 84 din Legea nr. 1/2011 nu mai au aplicabilitate deoarece transportul judetean nu mai este acoperit de ipoteza de la art. 43 din Legea nr. 92/2007. Aceste tarife maximale au fost instituite in considerarea transportului judetean drept serviciu
public/serviciu de interes economic general.

"Articolul 84
(3^2) Prin derogare de la prevederile art. 43 lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007?, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier prevazut la alin. (3) se stabileste si se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
(3^3) Metodologia de calcul al tarifului maxim prevazut la alin. (3^1) si valorile aferente se aproba prin hotarare a Guvernului.
(3^4) Operatorul de transport rutier are obliga?ia sa emita abonamente pentru transportul elevilor si sa asigure transportul rutier al elevilor potrivit prevederilor alin. (3^1)."
 
De altfel, art. 584 din Codul administrativ al Romaniei stabileste ca serviciile de interes economic general sunt activitatile economice care sunt desfasurate in vederea satisfacerii unei/unor nevoi de interes public, pe care piata nu le-ar asigura sau le-ar asigura in alte conditii, pentru care autoritatile administratiei publice stabilesc obligatii specifice de serviciu public.

Deci, cum Guvernul a apreciat ca piata poate furniza in mod corespunzator aceste servicii, nu mai exista temei pentru tarifele maximale, neputand fi instituite obligatii de serviciu public in afara cadrului impus de legislatia europeana pentru serviciile de interes economic general -
Regulamentul nr. 1370/2007.

In plus, art. 8^1 alin. (2) lit. o) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011 stabileste atributia consiliilor judetene de a aproba tarifele propuse de catre operatorii economici pentru serviciile de transport judetean, astfel incat costurile de transport suportate de catre utilizatori sa aiba in vedere recuperarea integrala a costurilor de exploatare si un profit rezonabil pentru operatorii de transport.

Mai mult, conform art. 4, alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind tehnica legislativa, "actele normative date in executarea legilor, ordonantelor sau a hotararilor Guvernului se emit in limitele si potrivit normelor care le ordona". HG nr. 863/2016 este dat in executarea prevederilor art. 84, alin. (3^2) si (3^3) din Legea educatiei. Or, asa cum am aratat, acestea nu mai sunt aplicabile si nu mai produc efecte pentru serviciul de transport judetean. In acest sens, apreciem HG nr. 863/2016 ca fiind caduc in tot si fara forta juridica. Pentru sustinerea afirmatiilor noastre, aratam jurisprudenta Sectiei de contencios administrativ si fiscal a inaltei Curti de Casatie si Justitie, care in decizia sa nr.
230/23.01.2008 retine urmatoarele: "Raportat la aceste prevederi legale, se constata ca H.G. nr. 867/2003, ca act administrativ subsecvent Legii nr. 318/2003 a energiei electrice, nu mai poate produce efecte dupa abrogarea legii in temeiul careia a fost emisa. Legea nr. 318/2003 a fost abrogata expres prin Legea nr. 13/2007, care de altfel a prevazut un termen de 6 luni pentru elaborarea normelor de aplicare" (Anexa 5). Astfel, opinam ca un act normativ emis in executare unor prevederi legislative ce nu mai sunt aplicabile, nu mai poate produce efecte juridice.

In consecinta, va rugam sa admiteti capatul de cerere privind constatarea abrogarii de drept/caducitatii HG nr. 863/2016.
B. Cu privire la nelegalitatea HG nr. 863/2016. Incidenta Regulamentului (CE) 1370/2007 in masura in care veti aprecia ca HG nr. 863/2016 nu este abrogat de drept, va rugam sa aveti in vedere argumentele expuse in sectiunea A de mai sus in vederea anularii acestuia, precum si urmatoarele argumente expuse in cele ce urmeaza.

Cu titlu general, precizam ca serviciile de transport de calatori pot fi in regim comercial/concurential sau in regim de interes economic general/serviciu public.

Asa cum aratam si mai sus, diferenta dintre acestea este data de interventia statului in reglementarea acestora. Art. 584 din Codul administrativ al Romaniei stabileste ca serviciile de interes economic general sunt activitatile economice care sunt desfasurate in vederea satisfacerii unei/unor nevoi de interes public, pe care piata nu le-ar asigura sau le-ar asigura in alte conditii, pentru care
autoritatile administratiei publice stabilesc obligatii specifice de serviciu public.

In masura in care se stabilesc obligatii de serviciu public, un serviciu devine de interes economic general (“SIEG”), iar in domeniul transporturilor legislatia aplicabila este Regulamentul (CE) nr. 1370/2007.

"Articolul 1 Scopul si domeniul de aplicare
 
(1) Scopul prezentului regulament este acela de a defini modul in care, in conformitate cu normele dreptului comunitar, autoritatile competente pot actiona in domeniul transportului public de calatori pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai buna sau au costuri mai scazute decat cele pe care le-ar fi permis numai actiunea fortelor pietei. In acest scop, prezentul regulament stabileste conditiile in care autoritatile competente, atunci cand impun sau contracteaza obligatii de serviciu public, compenseaza operatorii de servicii publice pentru costurile suportate si/sau acorda drepturi
exclusive in schimbul indeplinirii obligatiilor de serviciu public.
 
(2) Prezentul regulament se aplica exploatarii nationale si internationale a serviciilor publice de transport de calatori pe calea ferata s,i cu alte moduri de transport pe sine, precum si de transport rutier, cu exceptia serviciilor exploatate in principal pentru interesul lor istoric sau turistic. Statele membre pot aplica prezentul regulament transportului in comun pe cai navigabile interioare si, fara a aduce atingere Regulamentului (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulatii a serviciilor la transporturile maritime in interiorul statelor membre (cabotaj maritim) (1), pe ape maritime nationale.
 
(3) Prezentul regulament nu se aplica concesiunilor de lucrari publice in sensul articolului 1 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2004/17/CE sau in sensul articolului 1 alineatul (3) din Directiva 2004/18/CE."

Or, tarifele maximale reglementate prin OUG nr. 69/2016 au fost impuse in considerarea ca "(...) tarifele practicate de operatorii de transport public variaza foarte mult pentru aceeasi distanta, preturile maxime fiind de pana la 8 ori mai mari decat preturile minime, in conditiile in care acestia opereaza pe o piata reglementata in regim de monopol, iar decontarea integrala de catre Ministerul Educatiei

Nationale si Cercetarii stiintifice a pretului abonamentului pentru elevi ar putea genera comportament oportunist din partea operatorilor de transport (...)” (preambulul OUG).

In masura in care tarifele impuse prin HG nr. 863/2016 sunt sub nivelul costurilor + profit rezonabil, atunci suntem in prezenta unei obligatii de serviciu public ceea ce atrage aplicabilitatea Regulamentului nr. 1370/2007?, chiar daca prin OUG nr. 51/2019 s-a stabilit in mod expres ca Regulamentul nr. 1370/2007 nu se aplica transportului judetean.

Potrivit art. 3 din Regulamentul nr. 1370/2007:
"Articolul 3
Contractele de servicii publice si normele generale
(1) in cazul in care o autoritate competenta decide sa acorde unui operator ales un drept exclusiv si/sau o
compensatie de orice natura in schimbul indeplinirii unor obligatii de serviciu public, autoritatea respectiva face
aceasta in cadrul unui contract de servicii publice.
(2) Prin derogare de la alineatul (1), obligatiile de serviciu public care urmaresc sa instituie tarife maxime pentru
toti calatorii sau pentru anumite categorii de calatori pot fi supuse, la randul lor, normelor generale. in conformitate
cu principiile stabilite la articolele 4 si 6 si in anexa, autoritatea competenta compenseaza operatorii de serviciu
public pentru efectul financiar net, pozitiv sau negativ, exercitat asupra costurilor ocazionate si asupra veniturilor
generate de respectarea obligatiilor tarifare stabilite prin intermediul normelor generale intr-o maniera care sa evite
compensarea in exces. Acest lucru nu aduce atingere dreptului autoritatilor competente de a integra in contractele
de servicii publice obligatii de serviciu public care instituie tarife maxime.
(3) Fara a aduce atingere dispozitiilor articolelor 73, 86, 87 si 88 din tratat, statele membre pot exclude din
domeniul de aplicare al prezentului regulament normele generale privind compensarea financiara pentru obligatii
de serviciu public care instituie tarife maxime pentru elevi, studenti, ucenici si persoane cu mobilitate redusa. Aceste
norme generale sunt notificate in conformitate cu articolul 88 din tratat. Orice astfel de notificare cuprinde
informatii complete privind masura respectiva si, in special, detalii privind metoda de calcul.”

Or, va rugam sa observati ca Guvernul Romaniei, prin OUG nr. 69/2016 si HG nr. 863/2016, nu a stabilit tarifele maximale in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1370/2007 si nici nu a optat, conform alineatul (3) de mai sus, pentru excluderea din domeniul de aplicare al regulamentului normele privind compensarea financiara operatorilor pentru tarifele elevilor.

In realitate, Guvernul nu a stabilit nici macar o compensare financiara deoarece, a considerat ca nu impune obligatii de serviciu public care asigura costul + profitul rezonabil. Or, un astfel de calcul nu se poate face prin hotarare a guvernului si pentru toata tara deoarece trebuie vazut in concret, la nivelul fiecarui judet si fiecarui traseu care sunt costurile aferente.

OUG nr. 69/2016 nu stabileste ca trebuie stabilite tarife maximale conform unei medii la nivel national, un astfel de calcul nefiind justificabil din punct de vedere economic. De asemenea, metodologia aprobata prin HG nr. 863/2016 nu are la baza fundamentarea unor costuri, ci pleaca de la anumite date publice aferente veniturilor.

Din aceste considerente, Legea nr. 92/2007 a stabilit ca aprobarea tarifelor se face de catre consiliul judetean, cu posibilitatea ca tarifele sa fie sub costuri, in acest caz acordandu-se compensatii de serviciu public (subventii), iar OUG nr. 51/2019 a pastrat aceasta atributie in sarcina consiliilor judetene, cu mentiunea ca tariful se stabileste la cost + profit rezonabil.
 
“Art. IV. - Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza: (...)
4. La capitolul I, dupa sectiunea a 4-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 5-a, care va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA a 5-a
Atributiile consiliilor judetene in domeniul transportului rutier judetean de persoane
Art. 81. 
(1) Consiliile judetene au, in sensul prezentei ordonante de urgenta, calitatea de autoritati competente judetene si
obligatia de a infiinta autoritati judetene de transport prin care sa asigure, sa organizeze, sa reglementeze, sa
coordoneze, sa verifice, sa monitorizeze si sa controleze prestarea transportul rutier contracost de persoane prin
servicii regulate, la nivel judetean, desfasurat intre localitatile judetului.
(2) In aplicarea prevederilor alin. (1), consiliile judetene au urmatoarele atributii: (...)
o) aproba tarifele propuse de catre operatorii economici pentru serviciile de transport judetean, astfel incat costurile
de transport suportate de catre utilizatori sa aiba in vedere recuperarea integrala a costurilor de exploatare si un profit rezonabil pentru operatorii de transport.”
 
In acest caz, nu pot exista doua tarife concomitente aprobate de catre doua autoritati distincte (Guvernul si consiliile judetene), care, bazandu-se pe aceeasi formula (cost+profit rezonabil) sa conduca la rezultate diferite. in mod evident, Guvernul Romaniei, prin prefecti, are posibilitatea de a contesta in instanta de contencios administrativ hotararile consiliilor judetene, in masura in care considera ca tarifele
aprobate de acestea sunt excesive in sensul in care nu respecta formula de calcul cost + profit rezonabil.

In concluzie, daca Guvernul intervine in piata, suntem in prezenta unui serviciu public. Prin OUG 51/2019 Guvernul a stabilit ca transportul judetean nu este serviciu public, deci nu este necesara interventia in piata. Conform OUG 51/2019, tarifele sunt stabilite exclusiv de catre
consiliile judetene la nivelul de cost + profit rezonabil. Daca Guvernul stabileste tarife mai mici decat cele conform formulei cost + profit rezonabil, iar acest lucru trebuie verificat concret, pentru fiecare traseu, si nu la nivel de medie nationala, atunci sunt incidente prevederile Regulamentului nr. 1370/2007, prevederi care nu au fost urmarite si respectate de catre Guvern la momentul aprobarii si mentinerii HG nr. 863/2016.

Probe: inscrisurile anexate.

Va solicitam si judecarea in lipsa partii legal citate, in conformitate cu art. 223 din Codul de procedura civila.

Reprezentant legal
SECRETAR GENERAL,
Geanina-Maria Bostan
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ati inceput antrenamentul pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a?


Va doriti o pregatire eficienta si SUCCES deplin pentru copilul dvs. la Evaluarea Nationala?

Oferiti-i copilului dvs. suportul unei pregatiri conforme programei scolare in vigoare!

Culegerile ajuta acum elevul:

-> sa recapituleze/asimileze/lamureasca/fixeze notiunile de examen;
-> sa exerseze rezolvari similare celor de la examen;
-> sa capete incredere in fortele proprii;
-> sa atinga performante cu efect benefic pentru evolutia ulterioara.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

decontare transport elevinaveta elevibani pentru transport eleviplafonare naveta elevi


x

Lasa un raspuns
Comentarii [3 comentarii]Adauga comentariul tau

19Oct.2019

Petcu Diana 19 Oct. 2019 16:00:25

Buna ziua!
Am doua surori care fac naveta la liceu 28.5 km iar abonamentul este de 300 lei/luna de persoana. De la liceu li se deconteaza doar 85 de lei.
Ce trebuie facut in cazul acesta ?
Multumesc!
26Aug.2019

Nicolae Capatana 26 Aug. 2019 08:32:04

D-le / D-na Mihai, d-voastra ati fost vreodata elev??? Nu-mi pot explica ura fata de elevi exprimata prin textul dvs!!! Si sa nu uitam un lucru PRIN CONSTITUTIE SE PREVEDE CA IN ROMANIA INVATAMANTUL DE STAT ESTE GRA-TU-I-T si punctum!!!
23Aug.2019

Mihail 23 Aug. 2019 11:14:20

Ca ce chestie trebuie să le plătim noi, cetăţeni plătitori de taxe şi impozite, naveta ăstora? La nivelul UE se face aşa ceva? Duceţi-vă an Germania, de exemplu, să vedeţi, măi elevi din Asociaţie să vedeţi cum vă tratează autorităţile de acolo cand cereţi pomeni de la stat. Sictir, nesimţilor!
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//