Precizari importante despre greva profesorilor: REGULI de desfasurare. Ce se intampla cu profesorii care refuza sa participe la greva

de Ana Ghiarasim la 16 Mai. 2023
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Precizari importante despre greva profesorilor: REGULI de desfasurare. Ce se intampla cu profesorii care refuza sa participe la greva16Mai.2023

Sindicatele din Educatie au anuntat ca declanseaza greva generala in invatamant, pe 22 mai, aceasta fiind precedata de o greva de avertisment, miercuri, pe 17 mai, intre orele 11.00-13.00.

Intr-o nota informativa semnata de liderii de sindicat Simion Hancescu si Marius Ovidiu Nistor sunt explicate demersurile pentru declansarea grevei generale, precum si regulile dupa care aceasta va fi pusa in aplicare, conform Legii nr. 367/2022 privind dialogul social.
 
Sindicalistii din invatamant anunta ca, in baza rezultatelor centralizate ale referendum-ului desfasurat, Colegiul National al Liderilor Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant si Colegiul Liderilor Federatiei Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARET" — organizatii reprezentative la nivel de sector de negociere colectiva, intrunite in sedintele din data de 15.05.2023, au hotarat declansarea GREVEI GENERALE incepand cu data de 22.05.2023, precedata de GREVA DE AVERTISMENT, in data de 17.05.2023, in intervalul orar 11:00-13:00.
 
Potrivit acestora, sunt necesare cateva precizari privind derularea conflictului colectiv de munca declansat:

1.1. Greva este o continuare a actiunilor intreprinse de federatiile sindicale reprezentative din invatamant. Declansarea grevei a fost hotarata de organele de conducere competente ale celor doua federatii sindicale reprezentative din invatamant, pe baza rezultatelor referendum-ului, iar momentul declansarii acesteia a fost adus la cunostinta Ministerului Educatiei, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, inspectoratelor scolare, inspectoratelor teritoriale de munca, institutiilor si unitatilor de invatamant, de catre organizatori (federatiile sindicale reprezentative) cu 2 zile lucratoare inainte. 
 
1.2. Precizari decurgand din prevederile legale in vigoare, avand in vedere ca este primul conflict colectiv de munca pe care federatiile sindicale reprezentative din sectorul de negociere colectiva invatamant preuniversitar il desfasoara dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, la data de 25.12.2022:
 
* greva reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre angajati - art. 1 pct. 29 din Legea nr. 367/2022; 
 
* dreptul angajatilor de a declansa conflicte colective de munca in legatura cu inceperea, desfasurarea si incheierea negocierilor contractelor colective de munca este garantat de lege - art. 122 alin. (1); 
 
* nu pot constitui obiect al conflictelor colective de munca revendicérile angajatilor pentru a caror rezolvare este necesara adoptarea unei legi sau a altui act normativ - art. 123; 
 
* greva poate fi declarata numai daca, in prealabil, au fost epuizate posibilitatile de solutionare a conflictului colectiv de munca prin procedurile obligatorii previzute de lege (conciliere), numai dupa desfasurarea grevei de avertisment si daca momentul declansarii acesteia a fost adus la cunostinta angajatorilor de catre organizatori cu cel putin 2 zile lucratoare inainte - art. 146 alin. (1); 
 
* hotararea de a declara greva se ia de catre organizatiile sindicale indreptatite sa negocieze contractul colectiv de munca si care au declansat conflictul colectiv de munca — art. 147 alin. (1); 
 
* greva de avertisment nu poate avea o durata mai mare de doua ore (indiferent daca se face cu sau fara incetarea lucrului) si trebuie, in toate cazurile, sa preceada cu cel putin 2 zile lucratoare greva propriu-zisa - art. 149; 
 
* in situatia in care, dupa declansarea grevei, mai mult de jumatate din numarul angajatilor/lucratorilor care au hotarat declararea grevei renunta in scris la greva, aceasta inceteaza - art. 153 alin. (1);
 
* orice retragere din greva a unui angajat/lucrator trebuie transmisa in scris, individual, atat Comitetului de greva, cat si angajatorului — art. 153 alin. (2); 
 
* greva se desfasoara cu prezenta grevistilor in incinta unitatii - art. 153 alin.(5); 
 
* greva poate fi declarata numai pentru apararea intereselor cu caracter profesional, economic si social ale angajatilor/lucratorilor si nu poate urmari realizarea unor scopuri politice - art. 154 alin. (1) si (2); 
 
* participarea la greva este libera; nimeni nu poate fi constrans sa participe sau sa nu participe la greva - art. 156 alin. (1);
 
* angajatii care nu participa la greva isi vor continua activitatea - art. 157 alin. (1); 
 
* angajatii aflati in greva trebuie sa se abtina de la orice actiune de natura sa impiedice continuarea activitatii de catre cei care nu participa la greva — art. 157 alin.(2); 
 
* organizatorii grevei au obligatia ca pe durata acesteia si protejeze bunurile unitatii si, impreuna cu angajatorul, sa asigure functionarea continua a utilajelor si a instalatiilor a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru viata sau pentru sanatatea oamenilor - art. 158 alin. (1); 
 
* pentru pagubele materiale provocate de catre participantii la greva, angajatorul se poate adresa instantei competente pentru despagubiri - art. 158 alin. (1); 
 
* pe durata grevei angajatorul nu poate fi impiedicat sa isi desfasoare activitatea de catre angajatii aflati in greva sau de organizatorii acesteia - art. 159 alin. (1); 
 
* angajatorul nu poate incadra personal care sa ii inlocuiasca pe cei aflati in greva — art. 159 alin. (2); 
 
* pe toata durata participarii la greva, contractul individual de munca al angajatului se suspenda de drept; pe perioada suspendarii se mentin doar drepturile de asigurari de sanatate - art. 160 alin. (1)."
 
Se impune precizat ca participarea la greva, care are ca efect suspendarea contractului individual de munca, NU afecteaza:
 
- dreptul personalului didactic grevist de a participa la concursul pentru acordarea gradatiei de merit - avand in vedere ca se procedeaza la evaluarea unei perioade efective de 5 ani anteriori (pana la 31 august 2022), deci nu se evalueaza perioada 2023. In plus, raportat la prevederile metodolofiilor anuale din ultimii ani, in situatiile in care, in perioada celor 5 ani evaluati au existat perioade de suspendare a contractului individual de munca evaluata, se va avea in vedere o perioada corespunzatoare duratei suspendarii, anterioara intervalului mentionat, astfel incat sa se asigure evaluarea efectiva pe o perioada de 5 ani.

- inscrierea la gradele didactice - zilele de greva nu se iau in calcul la stabilirea vechimii efective la catedra pentru inscrierea la grad, dar au ca efect anularea vechimii necesare acumulate pana la acel moment. In aceasta perioada nu se efectueaza inspectii curente/speciale si nu se sustin probe de examen, potrivit art 7 alin 1 lit.c din Metodologia anexa la OMECT nr 5561/2011. Insa, in situatia exceptionala in care un cadru didactic ar fi programat sa desfasoare inspectiile pentru acordarea gradului didactic, acesta are posibilitatea de a notifica in scris retragerea din greva catre unitatea de invatamant (conform art 153 din Legea nr 367/2022, pentru a inceta cauza de suspendare a contractului individual de munca si, astfel, a-si efectua inspectiile).

* participarea la greva sau organizarea acesteia, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, nu reprezinta o incalcare a obligatiilor de serviciu ale angajatilor si nu atrage posibilitatea sanctionarii in niciun fel a acestora. In situatia in care, la sesizarea Ministerului Educatiei, Tribunalul Bucuresti dispune incetarea grevei ca fiind ilegala, salariatii care continua greva pot fi sanctionati disciplinar - art 161, alin 1 si 2.
 
* in cazul in care dispune incetarea grevei ca fiind ilegala, instanta, la cererea celor interesati, poate obliga organizatorii grevei si angajatii participanti la greva ilegala la plata despagubirilor. - art 169, alin 2.

Greva generala in invatamant: REGULI de desfasurare


Cu ocazia derularii grevei, se va tine seama de urmatoarele reguli:
 
1. In unitatea de invatamant trebuie sa fie prezenti pe durata grevei toti membrii de sindicat participanti la aceasta. In condica se va scrie GREVA. Reamintim ca, potrivit art 234 alin 1 din Legea nr 53/2003-Codul muncii, republiata, cu modificarile si completarile ulterioare, Greva reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati, iar conform ar 153 alin 5 din Legea 367/2022, grevistii sunt prezenti in incinta unitatii.
 
2. In situatia in care, in perioada grevei sunt prezenti in unitate copii/elevi, acestia vor fi supravegheati de angajatii care nu participa la greva.
 
3. Cadrele didactice care nu au ore (dupa ce greva a fost declansata si care participa la greva) sunt prezente in incinta unitatii, o parte dintre ele asigurand supravegherea patrimoniului, conform celor stabilite de catre comitetul de greva din unitate, impreuna cu angajatorul
 
4. Toate persoanele care intra in unitate vor fi legitimate pentru a nu patrunde persoane straine, care ar putea deturna actiunea
 
5. Personalul didactic auxiliar si nedidactic participant la greva va ramane la locul de munca, fara a-si desfasura activitatea, asigurand securitatea patrimoniului.
 
6. In fiecare unitate va functiona un comitet de greva format din cel putin 2 persoane, dintre care unul este, de regula, liderul de sindicat din unitate, care va urmari corecta desfasurare a actiunii de protest. Componenta nominala a comitetului de greva din unitate este stabilita de organizata sindicala teritoriala afiliata federatiilor sindicale reprezentative, care au declansat conflictul colectiv de munca.

Potrivit art 1 pct 31 din Legea 367/2022, membrii comitetului de greva sunt desemnati de catre organizatorii grevei, dintre angajatii grevisti. Comitetul de greva functioneaza pe toata durata grevei si participa la toate actiunile administrative sau judiciare efectuate pentru rezolvarea conflictului colectiv de munca. 
 
In cazul unei actiuni in instanta in vederea incetatii grevei ca nelegala, atributiile in materie judiciara revin comitetelor de greva de la nivelul federatiilor sindicale organizatoare ale grevei, nu celor de la nivelul organizatiilor sindicale afiliate sau de la nivelul institutiilor si unitatilor de invatamant in care se desfasoara propri-zis greva generala. 


Revendicarile sindicalistilor din Educatie

 
✅Majorarea salariilor personalului din invatamant, in conformitate cu importanta sociala a muncii prestate, plecand de la principiul salariul profesorului debutant sa fie cel putin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea intregului personal didactic de predare urmand sa se realizeze in mod progresiv, in raport de functie, studii, vechime si grad didactic;
 
✅ Instituirea regulii indexarii anuale a salariilor personalului platit din fonduri publice, cu rata inflatiei;
 
✅ Plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar si nedidactic;
 
✅ Acordarea sporurilor pentru conditii de munca personalului din invatamant;
 
✅Acordarea drepturilor prevazute in legislatia in vigoare si contractele colective de munca aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizatiei de instalare, acordarea concediului de odihna suplimentar, compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat etc.);
 
✅ Cresterea anuala a investitiilor in invatamant, pentru imbunatatirea bazei materiale si a infrastructurii;
 
✅Renuntarea la aplicatia EduSal si inlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat si administrat de Ministerul Educatiei.
 Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

greva profesorigreva generala in invatamantgreva de avertismentgreva generala profesori


x

Lasa un raspuns
Comentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau

19Mai.2023

Ioan Toni 19 Mai. 2023 09:19:57

In vacanta de vara pot face orice fel de greve.Cu se sunt vinovati copii?
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//