Acordarea gradului didactic I. Metodologie completa

de Laura Galescu la 27 Mai. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Acordarea gradului didactic I. Metodologie completa27Mai.2021

Dupa obtinerea definitivatului in invatamant, cadrele didactice pot sustine examenele de grad. Va prezentam metodologia completa pentru sustinerea gradului didactic I.

Acordarea gradului didactic I 
 
Art. 59. 
 
(1) Pentru inscrierea la examenul de acordare a gradului didactic I, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile privind vechimea la catedra, potrivit prevederilor legale.
(2) Pentru acordarea gradului didactic I personalului didactic cu functia de baza in invatamant si cu norma intreaga se cere o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la obtinerea gradului didactic II sau de cel putin 3 ani pentru personalul didactic care a obtinut gradul didactic II cu media 10.
(3) Pentru personalul didactic asociat sau suplinitor care nu a functionat pe o norma intreaga se calculeaza un coeficient anual de vechime la catedra prin impartirea numarului de ore prestate de candidat in anul respectiv la numarul anual de ore corespunzator functiei didactice cu norma intreaga din care a prestat ore, avandu-se in vedere numarul de saptamani de activitate didactica din structura anului scolar. Coeficientul se calculeaza pentru fiecare dintre anii de functionare la catedra dupa obtinerea gradului didactic II. Conditia de vechime la catedra prevazuta se considera indeplinita atunci cand suma coeficientilor anuali astfel calculati este de cel putin 4, respectiv 3 in cazul candidatilor care au obtinut media 10 la examenul de acordare a gradului didactic II.
(4) Pentru personalul didactic titular care ocupa functii cu drept de rezervare a postului didactic in conditiile stabilite prin art. 101 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada de rezervare a postului didactic se considera vechime la catedra. Cadrele didactice aflate in aceasta situatie trebuie sa aiba cel putin 4 ore de predare saptamanal in anul in care li se efectueaza inspectia speciala.
(5) in toate cazurile, vechimea la catedra necesara inscrierii se calculeaza de la data obtinerii gradului didactic II, respectiv data de 1 septembrie a anului scolar urmator sustinerii examenului, pana la data de 31 august a anului scolar in care se sustin inspectia speciala si lucrarea metodico-stiintifica.
 
Art. 60. 
 
(1) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I, candidatul trebuie sa obtina calificativul de cel putin "foarte bine" la aprecierile anuale, la inspectia curenta si la inspectiile scolare, daca acestea au avut loc, din ultimii 2 ani de activitate premergatori inscrierii.
(2) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I, candidatul trebuie sa se remarce prin prestatii didactice de calitate, prin competenta didactica de inalt nivel, dovedita prin rezultatele obtinute in procesul de invatamant, prin preocupari si realizari de cercetare si inovare a procesului de invatamant, prin initiativa si responsabilitate in dezvoltarea culturii calitatii in organizatia scolara, prin conduita etica si deontologica ireprosabila. indeplinirea acestor conditii trebuie sa rezulte din memoriul de activitate intocmit de candidat si atasat la cererea de inscriere.
(3) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I, candidatul trebuie sa aiba recomandarea consiliului profesoral al unitatii de invatamant in care este incadrat sau/si in care si-a desfasurat activitatea in ultimii 2 ani premergatori inscrierii. in cazul in care a desfasurat activitati in mai multe unitati de invatamant, poate sa includa in dosarul de inscriere recomandari de la fiecare unitate.

Art. 61. 
 
(1) Pentru inscrierea si participarea la probele examenului de acordare a gradului didactic I, candidatilor trebuie sa li se efectueze cel putin doua inspectii scolare curente prevazute la art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, programate dupa cum urmeaza:
a) prima dintre cele doua inspectii curente se va programa, la solicitarea cadrelor didactice, inainte de inscrierea pentru sustinerea gradului didactic I;
b) a doua inspectie curenta se va programa in intervalul de la inscriere pana la sustinerea inspectiei speciale.
(2) Cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale si doresc sa se inscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I vor solicita efectuarea primei inspectii curente printr-o cerere-tip in perioada 1-31 octombrie a anului premergator depunerii dosarului de inscriere. Conducerile unitatilor de invatamant vor inainta cererile catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, unde vor fi inregistrate oficial si supuse validarii consiliului de administratie.
(3) Inspectiile curente se efectueaza de catre inspectori scolari de specialitate de la inspectoratele scolare sau cadre didactice din corpul de metodisti al inspectoratului scolar, repartizati cu delegatie. Cadrele didactice care efectueaza inspectiile curente trebuie sa aiba cel putin gradul didactic I, aceeasi specializare cu aceea in care candidatul isi sustine inspectia speciala si cel putin acelasi nivel de studii cu acesta.
(4) Inspectiile curente constau in asistenta si evaluarea a 4 activitati didactice la una dintre specializarile de pe diploma/diplome sau la specializarea/specializarile pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului.
(5) Calificativul de promovare la inspectia curenta este "foarte bine". Inspectiile curente promovate sunt valabile 4 ani.
(6) Raspunderea pentru planificarea, monitorizarea si evidenta efectuarii inspectiilor scolare curente revine inspectoratelor scolare, prin inspectorii scolari pentru perfectionare si formare continua si prin inspectorii de specialitate.

Art. 62. 
 
(1) Inscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe baza de cerere, insotita de dosarul de inscriere, in fiecare an, in perioada 1 octombrie-31 octombrie a anului scolar in care se sustine colocviul de admitere, la conducerile unitatilor de invatamant. Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cererea-tip de inscriere, adresata conducerii inspectoratului scolar, in care candidatii vor nominaliza institutia de invatamant - centru de perfectionare la care doresc sa sustina examenul;
b) fisa de inscriere, completata, confirmata de conducerea scolii, conform anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta metodologie;
c) copia legalizata a certificatului de nastere;
d) copia certificatului de casatorie in cazul schimbarii numelui de familie; in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;
e) copia legalizata a diplomei de studii insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma;
f) copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii;
g) document din care sa rezulte calificativele acordate la aprecierile anuale din ultimii 2 ani scolari;
h) document din care sa rezulte calificativele acordate la inspectiile scolare in ultimii 2 ani scolari;
i) copia procesului-verbal al inspectiei curente efectuate inainte de inscriere, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii;
j) recomandare scrisa asupra activitatii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde este incadrat;
k) memoriul de activitate profesionala, avizat de conducatorul unitatii scolare in care candidatul este incadrat.
(2) Conducerile unitatilor de invatamant verifica existenta si legalitatea documentelor din dosarele de inscriere, indeplinirea conditiilor de inscriere, respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Dosarele cadrelor didactice inscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I, care indeplinesc conditiile legale, vor fi inaintate de catre conducerile unitatilor de invatamant inspectoratelor scolare, unde vor fi inregistrate.
(4) Cererile de inscriere vor fi supuse aprobarii consiliului de administratie al inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti de catre inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continua.
(5) instiintarea candidatilor cu privire la aprobarea sau respingerea inscrierii se realizeaza de catre inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continua, prin afisare la inspectoratul scolar si pe site-urile inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti. in caz de respingere a dosarului, candidatul va fi instiintat si in scris, cu precizarea motivarii respingerii dosarului, argumentata de articolul legislativ care prevede reglementari in acest sens, pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an.
 
Art. 63. 
 
(1) Procedura de finalizare a inscrierii candidatilor din seria curenta, corespunzatoare anului scolar in care se desfasoara colocviul de admitere, cuprinde urmatoarele actiuni si termene:
a) inspectorul de perfectionare si formare continua trimite in fiecare an, pana la data de 15 ianuarie a anului in care se sustine colocviul de admitere, institutiilor de invatamant - centre de perfectionare, listele nominale cu cadrele didactice aprobate pentru a fi inscrise la examenul de acordare a gradului didactic I, insotite de dosarele candidatilor;
b) directorii unitatilor de invatamant vor transmite inspectoratelor scolare, in perioada 7-14 iunie a fiecarui an, procesele-verbale de inspectii curente derulate in anul scolar respectiv, in copie autentificata prin stampila si semnatura conducatorului unitatii scolare in care s-a efectuat inspectia; fiecare proces-verbal va fi insotit de un document din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic.
(2) Directorii unitatilor de invatamant au obligatia sa monitorizeze pana la sfarsitul anului scolar in care se sustin inspectia speciala si lucrarea metodico-stiintifica, respectarea de catre cadrele didactice inscrise la examenul de acordare a gradului didactic I a conditiilor de vechime efectiva la catedra, precum si a conditiilor privind obtinerea calificativului "foarte bine" la aprecierile anuale si la a doua inspectie curenta. Inspectoratele scolare vor fi informate operativ asupra situatiilor de nerespectare a acestor conditii.
(3) Inspectoratele scolare au obligatia sa informeze operativ institutiile de invatamant - centre de perfectionare asupra aparitiei unor situatii de neindeplinire a conditiilor mentionate la alin. (2). Ultima informare va fi transmisa in mod obligatoriu pana la data de 1 iulie a anului scolar in care s-au sustinut inspectiile speciale si lucrarile metodico-stiintifice.
 
Art. 64.
 
(1) Cadrele didactice inscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, pana la obtinerea acestui grad, nu obtin calificativul "foarte bine" la aprecierile anuale si la a doua inspectie scolara curenta, precum si cadrele didactice care au fost sanctionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic I.Jurisprudenta
(2) Pentru cadrele didactice aflate in situatiile mentionate la alin. (1), probele si, dupa caz, finalizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I se amana cu un an. Inspectoratul scolar reprogrameaza a doua inspectie scolara curenta pe parcursul anului de amanare.
(3) in cazul sanctiunii, cadrele didactice isi pot finaliza obtinerea gradului didactic I in anul scolar urmator, numai dupa ridicarea sanctiunii, cu recomandarea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde sunt incadrate si cu acordul inspectoratului scolar.
(4) in cazul in care, pe parcursul anului de amanare, cadrul didactic nu reuseste sa intruneasca conditiile precizate in acest articol, pierde examenul de acordare a gradului didactic I, inclusiv in situatia in care a sustinut si a promovat inspectia speciala si lucrarea metodico-stiintifica. El se poate reinscrie pentru o alta sesiune de examen, atunci cand intruneste conditiile de inscriere.
(5) Inspectoratele scolare au obligatia de a informa operativ, prin documente scrise, institutiile de invatamant - centre de perfectionare asupra aparitiei situatiilor mentionate in prezentul articol.
 
Art. 65.
 
Probele examenului pentru acordarea gradului didactic I constau in:
a) colocviu de admitere;
b) elaborarea unei lucrari metodico-stiintifice;
c) inspectie speciala precedata de doua inspectii curente;
d) sustinerea lucrarii metodico-stiintifice.
 
Art. 66.
 
(1) Colocviul de admitere la gradul didactic I se organizeaza in fiecare an in perioada 15 ianuarie-15 februarie, conform procedurii de organizare si desfasurare a colocviului de admitere la gradul didactic I, prevazuta in anexa nr. 5 la prezenta metodologie.
(2) Colocviul de admitere se sustine pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate anual de fiecare centru de perfectionare abilitat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pentru fiecare specialitate in parte. Tematica va fi alcatuita, in mod echilibrat, din doua arii tematice, respectiv:
a) teme privind metodologia cercetarii pedagogice si tehnica elaborarii unei lucrari metodico-stiintifice;
b) teme privind domeniul de specialitate si didactica acestuia.
(3) Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se face prin calificative, respectiv admis/respins. Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate. Candidatii declarati respinsi la colocviul de admitere se pot reinscrie pentru sustinerea examenului dupa 3 ani. Reinscrierea se face prin depunerea unui nou dosar si parcurgerea etapelor precizate in prezenta metodologie.
(4) Componenta comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, pe functii didactice, este urmatoarea:
a) Pentru profesori din invatamantul de masa si invatamantul special, antrenori si cadre medicale cu studii superioare:
- un profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea pedagogie;
- un profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea in care candidatii sustin examenul, daca a desfasurat activitati de formare initiala sau de formare continua a cadrelor didactice in domeniul respectiv de specializare ori a finalizat studii de doctorat sau masterat in stiintele educatiei.
b) Pentru profesorii cu specialitatea pedagogie:
- 2 profesori universitari, conferentiari universitari sau lectori universitari doctori, avand specialitatea pedagogie.
c) Pentru educatoare/invatatori si profesori pentru invatamantul prescolar/primar:
- un profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea pedagogie;
- un profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor ori doctorand sau un profesor cu gradul didactic I, avand specializarea limba romana, matematica, istorie, geografie ori o alta specializare care corespunde disciplinelor din planul de invatamant al specializarii de licenta Pedagogia invatamantului primar si prescolar, daca a desfasurat activitati de formare initiala sau continua a personalului didactic din invatamantul primar si prescolar.
d) Pentru invatatori-educatori, invatatori, invatatori itineranti, institutori si educatoare-institutori in invatamantul special:
- un profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea pedagogie;
- un profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea psihopedagogie speciala ori un profesor cu gradul didactic I, avand specializarea pedagogie sau psihopedagogie speciala, daca a predat discipline stiintifice ori metodice din domeniul invatamantului special sau a participat ca formator in cadrul programelor de perfectionare/formare continua a personalului didactic din invatamantul special.
e) Pentru maistri-instructori, antrenori si cadre medicale cu studii medii:
- un cadru didactic universitar avand specialitatea in care candidatul sustine examenul, respectiv profesor, conferentiar, lector doctor sau doctorand ori un inspector de la inspectoratul scolar sau din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, cu gradul didactic I, avand specialitatea in domeniul de specializare in care candidatii sustin examenul;
- un cadru didactic metodist cu gradul didactic I in specialitatea candidatului.
(5) Componenta comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic se stabileste de catre institutiile de invatamant - centre de perfectionare si se aproba de catre conducerile acestora.
 
Art. 67
 
(1) Elaborarea lucrarii metodico-stiintifice este o proba menita sa puna in evidenta capacitatea candidatului de a evalua si a valorifica experienta didactica acumulata la catedra, de a investiga, folosind adecvat metodologia cercetarii pedagogice, fenomenele educationale si de a identifica astfel factorii, sensurile si modalitatile de ameliorare/inovare/dezvoltare a procesului educational. Elaborarea lucrarii trebuie sa releve preocuparea candidatului de a-si actualiza sistematic cunostintele de specialitate si psihopedagogice, de a analiza si a evalua critic diferitele abordari privind didactica specialitatii.
(2) Lucrarea metodico-stiintifica se elaboreaza in perioada cuprinsa intre data de 15 februarie a anului scolar in care se sustine colocviul de admitere si data de 31 august a anului scolar urmator.
(3) Lucrarea metodico-stiintifica se elaboreaza sub conducerea unui conducator stiintific desemnat de institutia de invatamant - centru de perfectionare care organizeaza examenul. Conducatorul stiintific poate fi:
a) Pentru profesori din invatamantul de masa si invatamantul special, antrenori si cadre medicale cu studii superioare: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea pedagogie sau avand specialitatea in care candidatii sustin examenul, daca a desfasurat activitati de formare initiala sau de formare continua a cadrelor didactice in domeniul respectiv de specializare sau a finalizat studii de doctorat ori masterat in stiintele educatiei.
b) Pentru educatoare/invatatori si profesori pentru invatamantul prescolar/primar: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, cadre didactice din invatamantul liceal cu gradul I, avand specialitatea pedagogie sau avand specialitatea corespunzatoare disciplinelor din planul de invatamant al specializarii de licenta Pedagogia invatamantului primar si prescolar, daca a desfasurat activitati de formare initiala sau de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul primar sau prescolar.
c) Pentru invatatori-educatori, invatatori, invatatori itineranti, institutori si educatoare/institutori din invatamantul special: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea pedagogie sau psihopedagogie speciala, sau un profesor cu gradul didactic I avand specializarea pedagogie sau psihopedagogie speciala care a predat in invatamantul special sau a participat ca formator in cadrul programelor de perfectionare/formare continua a personalului didactic din invatamantul special.
d) Pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor ori doctorand avand specialitatea in care candidatii sustin examenul ori o specializare din acelasi domeniu sau un cadru didactic din invatamantul secundar, cu studii superioare in domeniul de specializare in care candidatii sustin examenul si cu gradul didactic I.
(4) Desemnarea conducatorilor stiintifici se face de catre centrul de perfectionare, in functie de doua criterii, respectiv:
a) corespondenta dintre domeniul tematic al lucrarii metodico-stiintifice si domeniul de competenta al coordonatorului;
b) optiunea scrisa a candidatilor, in limita numarului maxim de coordonari aprobate de centrul de perfectionare pentru fiecare profesor coordonator.
(5) Repartizarea pe conducatori stiintifici a candidatilor admisi la colocviul de admitere se efectueaza, intr-o prima etapa, imediat dupa desfasurarea colocviului, prin consultarea candidatilor, avandu-se in vedere criteriile mentionate la alin. (4), precum si distribuirea rationala a numarului de lucrari pe fiecare profesor conducator. Situatia definitiva a repartizarii candidatilor pe conducatori este stabilita de conducerea centrului de perfectionare si este comunicata candidatilor in termen de cel mult 10 zile de la desfasurarea colocviului de admitere.
(6) Candidatul are obligatia de a colabora cu profesorul conducator pe toata durata elaborarii lucrarii, potrivit unui program stabilit de comun acord. in caz contrar, conducatorul are dreptul sa nu-si dea avizul scris pentru depunerea lucrarii in termenul stabilit prin prezenta metodologie.
(7) Conducatorii stiintifici au obligatia de a asigura candidatilor coordonati consilierea metodico-stiintifica necesara in procesul elaborarii lucrarii si de a oferi acestora reperele pentru monitorizarea si autoevaluarea gradului in care lucrarea corespunde standardelor de calitate. Conducatorii care nu isi realizeaza atributiile pot fi sanctionati prin anularea acestui drept pe o perioada stabilita de conducerea centrelor de perfectionare. in cazul centrelor de perfectionare din invatamantul preuniversitar, sanctiunea se stabileste cu acordul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
(8) Raspunderea pentru continutul si calitatea lucrarii metodico-stiintifice, precum si pentru respectarea normelor juridice si deontologice privind creatia stiintifica si drepturile de autor revine integral candidatului.
(9) Conducatorului stiintific nu i se pot imputa erorile, abordarile de slaba calitate, preluarile fara citari din literatura de specialitate sau din alte surse.
(10) Nota acordata pe lucrare de catre conducatorul stiintific reflecta calitatea lucrarii si, respectiv, calitatea prestatiei metodico-stiintifice a candidatului si nu calitatea conducerii stiintifice.
(11) Criteriile de elaborare si evaluare a lucrarii metodico-stiintifice pentru obtinerea gradului didactic I sunt prezentate in anexa nr. 6 la prezenta metodologie.
(12) Depunerea lucrarilor metodico-stiintifice se face la institutiile de invatamant - centre de perfectionare pana la data de 31 august a anului scolar urmator celui in care s-a sustinut colocviul de admitere, in forma scrisa, legata tip carte si pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF. Ultima pagina a lucrarii cuprinde declaratia de autenticitate, pe propria raspundere a candidatului, din care sa rezulte ca:
a) lucrarea a fost elaborata personal si apartine in intregime candidatului;
b) nu au fost folosite alte surse decat cele mentionate in bibliografie;
c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafica din alte lucrari sau din alte surse fara a fi citate si fara a fi precizata sursa preluarii, inclusiv in cazul in care sursa o reprezinta alte lucrari ale candidatului;
d) lucrarea nu a mai fost folosita in alte contexte de examen sau de concurs.
(13) Pentru depunerea lucrarii este necesar avizul scris al conducatorului stiintific. in cazul in care lucrarea nu este avizata pentru depunere, conducatorul stiintific are obligatia de a preciza motivele respingerii. Candidatii ale caror lucrari nu au fost avizate pot sa depuna contestatie in termen de doua zile de la data-limita de depunere a lucrarilor. Contestatiile se rezolva in termen de 3 zile de la data depunerii.
(14) Lucrarile metodico-stiintifice depuse se inregistreaza, cu numar si data, la secretariatul institutiei de invatamant - centru de perfectionare. Candidatul are obligatia de a depune un exemplar din lucrare si la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul institutiei de invatamant unde urmeaza sa se desfasoare inspectia speciala si sustinerea lucrarii, pentru a fi consultata de membrii comisiei metodice.
(15) Conducatorii stiintifici au obligatia de a intocmi, pentru fiecare lucrare condusa, referatul de acceptare/neacceptare a lucrarii pentru a fi sustinuta. Referatele se depun la institutia de invatamant - centru de perfectionare pana la data de 10 septembrie a anului scolar in care se sustine lucrarea.
(16) Proba de elaborare a lucrarii metodico-stiintifice este evaluata printr-o nota de la 10 la 1, exprimata printr-un numar intreg sau cu zecimale. Nota este acordata de conducatorul stiintific si este inscrisa la finalul referatului intocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusa. Pentru a fi acceptata la sustinere, lucrarea trebuie sa primeasca cel putin nota 8 (opt). Candidatii care nu au primit nota minima se considera respinsi la examenul pentru gradul didactic I si nu pot sustine probele urmatoare, respectiv inspectia speciala si sustinerea lucrarii.
(17) Rezultatele evaluarii lucrarilor metodico-stiintifice se aduc la cunostinta candidatilor, prin afisare, cu mentiunea acceptata/neacceptata la sustinere. Candidatii respinsi la proba de elaborare a lucrarii metodico-stiintifice pot sa depuna contestatie in termen de 48 de ore de la data si ora afisarii rezultatelor. Contestatiile se rezolva in termen de 3 zile de la data depunerii.
(18) Contestatiile mentionate la alin. (13) si (17) se analizeaza si se rezolva de catre comisii constituite in mod special in acest scop. O comisie de contestatie este alcatuita din 3 cadre didactice, desemnate dintre cadrele didactice care au calitatea de conducator stiintific sau care indeplinesc conditiile de conducatori stiintifici potrivit precizarilor mentionate la alin. (3), in acelasi domeniu de specializare sau in domenii inrudite cu domeniul lucrarii contestate. Rezolutiile comisiei de contestatii sunt definitive.
(19) in cazul candidatilor respinsi la proba de elaborare a lucrarii metodico-stiintifice, probele de sustinere a inspectiei speciale si a lucrarii metodico-stiintifice se pot amana, la cerere, cu un an scolar. Ei vor putea sustine aceste probe in anul scolar urmator, cu conditia sa obtina avizul pentru depunerea lucrarii, respectiv referatul de acceptare la sustinere a lucrarii din partea conducatorului stiintific. Candidatii care dupa anul de amanare nu intrunesc conditia de avizare/acceptare la sustinere a lucrarii metodico-stiintifice din partea conducatorului stiintific se considera respinsi la examenul pentru acordarea gradului didactic I si se pot reinscrie pentru sustinerea examenului dupa 3 ani scolari, prin depunerea unui nou dosar de inscriere si cu parcurgerea tuturor etapelor precizate in prezenta metodologie.
(20) Candidatii admisi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora si depune in termen lucrarea metodico-stiintifica, datorita unor motive obiective argumentate cu documente, se pot reinscrie pentru sustinerea acestei probe in anul scolar urmator, fara un nou colocviu de admitere, cu aprobarea inspectoratului scolar. in aceste situatii, inspectoratele scolare vor informa institutiile de invatamant - centre de perfectionare cu privire la aprobarea/neaprobarea amanarii sustinerii acestei probe.
 
Art. 68. 
 
(1) Inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I se desfasoara in unitatea scolara in care este incadrat candidatul sau, dupa caz, intr-o alta unitate scolara, cu avizul inspectorului de perfectionare si al directorului unitatii scolare respective, in perioada 1 octombrie-5 iunie a anului scolar urmator celui in care s-a elaborat lucrarea metodico-stiintifica.
(2) Inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se desfasoara in aceeasi zi, in prezenta unei comisii de examinare alcatuite din presedinte si 2 membri, potrivit precizarilor mentionate la art. 69. Componenta comisiilor pentru efectuarea inspectiei speciale si pentru sustinerea lucrarii metodico-stiintifice, pe categorii de personal didactic si pe specializari, se propune de catre conducerea institutiei de invatamant - centru de perfectionare care organizeaza examenul si se aproba de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii. Pentru aprobare, propunerile de comisii vor fi inaintate Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii pana la data de 20 septembrie a anului scolar in care se efectueaza inspectia speciala.
 
Art. 69. 
 
Componenta comisiei de examinare pentru inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice, pe categorii de personal didactic, este urmatoarea:
1. Pentru profesori din invatamantul de masa si invatamantul special, antrenori si cadre medicale cu studii superioare:
a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala sau avand specialitatea pedagogie;
b) conducatorul stiintific al lucrarii metodico-stiintifice;
c) un inspector scolar de specialitate de la inspectoratul scolar sau din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii ori un cadru didactic metodist, cu delegatie, avand specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala, precum si gradul didactic I in invatamantul preuniversitar sau functia didactica de cel putin lector universitar doctor in domeniul respectiv de specializare.
2. Pentru educatoare/invatatori si profesori pentru invatamantul prescolar/primar:
a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor ori profesor din invatamantul preuniversitar cu gradul didactic I, avand specialitatea pedagogie sau specialitatea limba si literatura romana ori matematica, daca a desfasurat activitati de formare initiala sau de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul prescolar si primar;
b) conducatorul stiintific al lucrarii metodico-stiintifice;
c) un inspector scolar de specialitate de la inspectoratul scolar sau din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii ori un cadru didactic metodist, cu delegatie, avand specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala si cel putin acelasi nivel de studii in domeniul invatamantului primar si prescolar cu cel al candidatului, precum si gradul didactic I in invatamantul preuniversitar sau functia didactica de cel putin lector universitar doctor in domeniul respectiv de specializare.
3. Pentru invatatori-educatori, invatatori, invatatori itineranti, institutori si educatoare/institutori in invatamantul special:
a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea pedagogie sau psihopedagogie speciala, ori profesor cu gradul didactic I, avand specializarea pedagogie sau psihopedagogie speciala, daca a predat in invatamantul special sau a participat ca formator in cadrul programelor de perfectionare/formare continua a personalului didactic din invatamantul special;
b) conducatorul stiintific al lucrarii metodico-stiintifice;
c) un inspector scolar de specialitate de la inspectoratul scolar sau din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii ori un cadru didactic metodist, cu delegatie, avand specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala si cel putin acelasi nivel de studii in domeniul invatamantului special cu cel al candidatului, precum si gradul didactic I in invatamantul preuniversitar sau functia didactica de cel putin lector universitar doctor in domeniul stiintele educatiei, respectiv pedagogie, psihopedagogie.
4. Pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii:
a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala sau avand specialitatea pedagogie, ori profesor cu gradul didactic I, avand specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala, daca a predat in specialitate cel putin 3 ani scolari;
b) conducatorul stiintific al lucrarii metodico-stiintifice;
c) un inspector scolar de specialitate de la inspectoratul scolar sau din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii ori un cadru didactic metodist, cu delegatie, avand specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala, precum si gradul didactic I in invatamantul preuniversitar sau functia didactica de cel putin lector universitar doctor in domeniul respectiv de specializare.
 
Art. 70. 
 
(1) Inspectia speciala pentru acordarea gradului didactic I se efectueaza la 4 activitati didactice si este valabila numai pentru anul scolar in care a fost efectuata.
(2) in situatia in care candidatul este incadrat pe una dintre specializarile de pe diploma/diplome sau pe una dintre specializarile pe care o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, inspectia speciala se efectueaza la specializarea pe care cadrul didactic este incadrat in anul scolar respectiv.
(3) in situatia in care candidatul nu este incadrat pe una dintre specializarile inscrise pe diploma/diplome sau pe una dintre specializarile pe care o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, inspectia speciala se efectueaza la doua activitati didactice in specializarea pe care este incadrat in anul scolar respectiv si la doua activitati didactice in specializarea la care sustine examenul pentru gradul didactic I.
(4) Criteriile principale privind evaluarea activitatilor in cadrul inspectiei speciale pentru obtinerea gradului didactic I sunt prezentate in anexa nr. 8 la prezenta metodologie.
(5) Nota la inspectia speciala se calculeaza ca medie aritmetica a notelor acordate de fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei de examinare, ca numar intreg sau cu zecimale. Nota minima de promovare a acestei probe este 8 (opt). Candidatii care nu au primit nota minima se considera respinsi la examenul de acordare a gradului didactic I si nu vor putea sustine lucrarea metodico-stiintifica. Nota acordata la inspectia speciala nu poate fi contestata.
(6) La inspectia speciala poate sa asiste si directorul unitatii de invatamant in care aceasta se desfasoara. Acesta poate sa faca observatii si aprecieri privind activitatile didactice asistate, dar nu participa la acordarea notei.
 
Art. 71. 
 
(1) Sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se organizeaza dupa desfasurarea si evaluarea inspectiei speciale, in aceeasi zi si in aceeasi unitate scolara, in fata comisiei de examinare instituite in acest scop, avand componenta precizata la art. 69.
(2) Sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se desfasoara in sedinte publice, organizate in cadrul comisiei metodice din care candidatul face parte. Locul, data si ora la care se organizeaza sedinta publica de sustinere a lucrarii metodico-stiintifice se anunta prin afisare la sediul unitatii scolare, cu cel putin 3 zile inaintea desfasurarii acesteia.
(3) Pe langa membrii comisiei metodice, la sedinta publica de sustinere a lucrarii pot sa participe:
a) directorul unitatii scolare sau un reprezentant al acestuia;
b) alte cadre didactice din unitatea scolara in care s-a efectuat inspectia speciala;
c) cadre didactice care fac parte din cercul pedagogic de profil din zona careia ii este arondata unitatea scolara;
d) cadre didactice din unitatea/unitatile scolara/scolare in care candidatul a functionat, daca este cazul;
e) alte cadre didactice sau alte persoane interesate ori invitate de candidat, respectiv reprezentanti ai parintilor, ai administratiei publice locale sau ai altor institutii etc.
(4) Pentru a putea sa participe la sedinta publica de sustinere a lucrarii metodico-stiintifice, cadrele didactice si celelalte persoane mentionate la alin. (2) trebuie sa isi anunte participarea la responsabilul comisiei metodice cu cel putin o zi inaintea desfasurarii sedintei publice.
(5) Responsabilul comisiei metodice intocmeste tabelul nominal cu participantii la sedinta publica de sustinere a lucrarii metodico-stiintifice, pe care il anexeaza procesului-verbal al sedintei respective.
(6) sedinta publica de sustinere se desfasoara potrivit urmatorului program:
a) prezentarea referatului de catre conducatorul stiintific, care va releva sintetic contributiile si limitele lucrarii si argumentele acordarii notei;
b) prezentarea sintetica de catre candidat a continutului lucrarii, cu accent pe contributiile personale si pe latura aplicativa a investigatiilor efectuate, cu referire la aspectele de inovare si dezvoltare a procesului educational;
c) adresarea de intrebari candidatului de catre membrii comisiei de examinare;
d) intrebari, observatii si aprecieri ale cadrelor didactice prezente la sedinta publica de sustinere, cu referire la lucrarea metodico-stiintifica sustinuta;
e) etapa de deliberare, in care comisia de examinare se retrage pentru 10-15 minute, acorda notele si completeaza raportul scris privind sustinerea lucrarii metodico-stiintifice;
f) prezentarea de catre presedintele comisiei a aprecierilor sintetice privind sustinerea lucrarii metodico-stiintifice si anuntarea notei finale acordate candidatului.
(7) Nota la proba de sustinere a lucrarii metodico-stiintifice se calculeaza ca medie aritmetica a notelor, de la 10 la 1, acordate de fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei, ca numar intreg sau cu zecimale. Nota acordata nu poate fi contestata. Nota minima de promovare a acestei probe este 8 (opt).
(8) Nota finala pentru lucrarea metodico-stiintifica se calculeaza ca medie aritmetica a notei acordate de conducatorul stiintific si a notei obtinute de candidat la proba de sustinere a lucrarii.
(9) Raportul scris incheiat la sustinerea lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I va fi intocmit conform anexei nr. 9 la prezenta metodologie.
 
Art. 72. 
 
(1) Media generala de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I se calculeaza ca medie aritmetica a urmatoarelor note:
a) nota obtinuta la inspectia speciala;
b) nota finala obtinuta pentru lucrarea metodico-stiintifica.
(2) Media generala de promovare a examenului de obtinere a gradului didactic I este de cel putin 8 (opt), cu conditia ca la fiecare dintre probe candidatul sa obtina cel putin nota minima, potrivit precizarilor din prezenta metodologie.
(3) Candidatii declarati respinsi la inspectia speciala sau/si la sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se pot reinscrie pentru sustinerea examenului dupa 3 ani scolari, prin depunerea unui nou dosar de inscriere si cu parcurgerea tuturor etapelor precizate in prezenta metodologie.
(4) Candidatii care nu au putut sustine inspectia speciala si lucrarea metodico-stiintifica datorita unor motive obiective argumentate cu documente si au fost declarati neprezentati se pot reinscrie pentru sustinerea acestor probe in anul scolar urmator, cu respectarea conditiilor legale si cu aprobarea inspectoratului scolar. in aceste situatii, inspectoratele scolare vor informa institutiile de invatamant - centre de perfectionare cu privire la aprobarea/neaprobarea amanarii sustinerii probelor.
 
Art. 73.
 
(1) Pentru validarea rezultatelor examenului de acordare a gradului didactic I, institutiile de invatamant - centre de perfectionare transmit directiei de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, pana la data de 1 iulie a anului scolar in care s-au desfasurat inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice, tabelele nominale cu candidatii admisi, in doua exemplare, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 12 la prezenta metodologie. Acestea vor fi insotite de o informare sintetica privind modul de organizare si desfasurare a examenului, precum si de propuneri pentru optimizarea activitatii de perfectionare prin acordarea gradului didactic I.
(2) Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic I se face de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin ordin al ministrului, pe baza tabelelor primite de la centrele de perfectionare, aplicandu-se o cheie numerica pentru verificarea exactitatii datelor.
(3) Eliberarea certificatelor-tip pentru acordarea gradului didactic I se face de centrele de perfectionare, dupa comunicarea primita de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, directia de profil, privind validarea prin ordin al ministrului a rezultatelor examenelor sustinute de candidati.Jurisprudenta
(4) Situatia privind rezultatele examenului pentru acordarea gradului didactic I, respectiv admisi, respinsi, neprezentati, nevalidati, va fi transmisa de catre centrele de perfectionare inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in termen de 15 zile de la data comunicarii validarii. Inspectorul de perfectionare de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti va tine evidenta actualizata a situatiei candidatilor din zona de actiune a fiecarui inspectorat. Cadrele didactice nevalidate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii vor fi instiintate in scris de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
(5) Drepturile salariale ale cadrelor didactice care au promovat examenul de acordare a gradului didactic I se acorda dupa validarea rezultatelor prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii incepand cu data de 1 septembrie a anului scolar urmator celui in care s-au desfasurat inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice.
 
Art. 74
 
(1) Personalului didactic incadrat in invatamantul preuniversitar care a obtinut titlul de doctor in domeniul fundamental sau in specialitatea pe care o preda i se poate acorda gradul didactic I pe baza unei inspectii scolare speciale, conform prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cadrelor didactice care au obtinut titlul stiintific de doctor li se poate acorda gradul didactic I pe baza unei inspectii scolare speciale, daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
a) conditia prevazuta la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) conditia de a fi obtinut doctoratul in domeniul fundamental sau in specialitatea pe care o preda.
(3) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor si a unei inspectii scolare speciale, candidatul trebuie sa obtina cel putin calificativul "foarte bine" la aprecierile anuale din ultimii 2 ani de activitate premergatori inscrierii si sa aiba recomandarea consiliului profesoral al unitatii de invatamant in care este incadrat sau/si in care si-a desfasurat activitatea in ultimii 2 ani premergatori inscrierii. in cazul in care a desfasurat activitati in mai multe unitati de invatamant, candidatul poate sa includa in dosarul de inscriere aprecieri anuale si recomandari de la fiecare unitate.
(4) Candidatul care indeplineste conditiile mentionate la alin. (2) si (3) depune la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti cererea de acordare a gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor, insotita de dosarul de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:
a) cerere adresata conducerii inspectoratului scolar;
b) copia legalizata a certificatului de nastere;
c) copia certificatului de casatorie in cazul schimbarii numelui de familie; in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;
d) copia legalizata a diplomei de studii insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma;
e) copia legalizata a diplomei de doctor;
f) document legalizat din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv certificatul de absolvire a DPPD sau certificatul de definitivare in invatamant;
g) document din care sa rezulte incadrarea cu functia de baza in invatamantul preuniversitar, precum si structura pe discipline si numar de ore a postului didactic pe care candidatul este incadrat;
h) document din care sa rezulte calificativele acordate la aprecierile anuale din ultimii 2 ani scolari;
i) recomandare scrisa asupra activitatii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde este incadrat;
j) memoriul de activitate profesionala, avizat de conducatorul unitatii scolare in care candidatul este incadrat.
(5) in baza documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) si (3), verificate de inspectorul scolar responsabil cu perfectionarea, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti decid aprobarea acordarii gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor si a unei inspectii scolare speciale si transmit dosarele candidatilor la institutiile de invatamant superior - centre de perfectionare.
(6) Institutiile de invatamant superior - centre de perfectionare inregistreaza dosarele candidatilor in propriile documente de evidenta si transmit spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii propunerile de comisii pentru efectuarea inspectiei speciale. Comisiile au urmatoarea componenta:
a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala sau avand specialitatea pedagogie;
b) membru: un inspector scolar de specialitate de la inspectoratele scolare sau din Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii ori un cadru didactic metodist cu delegatie, avand specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala, precum si gradul didactic I in invatamantul preuniversitar sau functia didactica de cel putin lector universitar doctor in domeniul respectiv de specializare.
(7) Inspectia speciala de acordare a gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor se efectueaza in prezenta comisiei aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, in unitatea de invatamant in care candidatul este incadrat sau, dupa caz, intr-o alta unitate, cu avizul inspectorului de perfectionare si al directorului unitatii scolare respective. Inspectia speciala se desfasoara potrivit prevederilor art. 70.
(8) Nota minima de promovare a inspectiei speciale este 8 (opt). in cazul in care candidatul nu obtine media minima de promovare la inspectia speciala, aceasta poate fi reprogramata in anul scolar urmator. Inspectia scolara poate fi sustinuta de cel mult 3 ori in 3 ani consecutivi. Daca, dupa expirarea acestor termene, candidatul nu promoveaza inspectia speciala este considerat respins la examenul pentru acordarea gradului didactic I si se poate reinscrie dupa 3 ani scolari de la ultima inspectie speciala nepromovata.
(9) Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor se face de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin ordin al ministrului, pe baza documentelor primite de la centrele de perfectionare. Eliberarea certificatelor-tip pentru acordarea gradului didactic I se face de centrele de perfectionare, dupa comunicarea primita de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, directia de profil, privind validarea prin ordin al ministrului a rezultatelor examenelor sustinute de candidati.
(10) Drepturile salariale se acorda de la data emiterii ordinului de ministru de acordare a gradului didactic I in invatamant pe baza titlului stiintific de doctor. in cazul cadrelor didactice cu o vechime in invatamant mai mica de 6 ani, salarizarea se face la nivelul corespunzator transei de vechime 6-10 ani.
(11) Cadrelor didactice carora li s-a acordat gradul didactic I pe baza titlului stiintific de doctor li se considera indeplinita conditia de a participa o data la 5 ani la un program de perfectionare, prevazuta la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
 

Definitivat in 2022 - Sfaturi pentru Nota 10

Teste Rezolvate + Metodologie pentru examenul de Definitivat


DEFINITIVAT - modele de Teste pentru 2022. ATENTIE la modificarile aparute in legislatie si metodologie:
  • teste rezolvate + explicatiile detaliate
  • metodica pentru punctaj maxim
  • exemple utile si ghiduri practice

...Vezi AICI lista completa <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

metodologie grad imetodologie grad didactic 1grad didactic 1metodologie grade didactice 2019 - 2020


x

Lasa un raspuns
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Descarca GRATUIT
Raportul Special

26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x