Acordarea gradului didactic I - Metodologie, Conditii si precizari pentru anul scolar 2022-2023

De Portal Invatamant
la 03 Oct. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Acordarea gradului didactic I - Metodologie, Conditii si precizari pentru anul scolar 2022-202303Oct.2022

Dupa obtinerea definitivatului in invatamant, cadrele didactice pot sustine examenele de grad. Va prezentam metodologia completa pentru sustinerea gradului didactic I in anul scolar 2022-2023 - Conditii, precizari in conformitate cu anexa la OM nr. 5561/07.10.2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale si doresc sa se inscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I vor depune la conducerea unitatii de invatamant o cerere in luna octombrie a anului premergator depunerii dosarului de inscriere. Acestea vor fi supuse aprobarii CA al unitatii scolare; conducerile unitatilor de invatamant vor inainta cererile catre inspectoratul scolar judetean.
 
In anul scolar 2022-2023, inscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe baza de cerere, insotita de dosarul de inscriere, in perioada 1 octombrie - 30 noiembrie 2022, la conducerile unitatilor de invatamant;

Incepeti pregatirea pentru Definitivat si Titularizare! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii rezolvate de AICI
...click pentru detalii si comenzi <<
<
 
 
(1) Pentru inscrierea la examenul de acordare a gradului didactic I, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile privind vechimea la catedra conform prevederilor art. 242 alin. (5) si alin. (8) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
 
(2) In stabilirea vechimii efective la catedra pentru inscrierea la examenul de acordare a gradului didactic I se vor avea in vedere urmatoarele:
 
a) conditiile de vechime necesare inscrierii la examenul de acordare a gradului didactic I se refera la vechimea la catedra si nu se confunda cu vechimea in munca, recunoscuta ca vechime in invatamant in vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedra se ia in calcul perioada in care s-a desfasurat activitate efectiva de predare, ca personal didactic calificat, respectiv absolvirea studiilor de specialitate cu examen de diploma sau de licenta, dupa caz, si indeplinirea conditiilor de formare initiala, conform legii;
 
b) cadrele didactice incadrate in invatamantul preuniversitar particular beneficiaza de recunoasterea vechimii la catedra, necesara pentru obtinerea gradului didactic I, de la data obtinerii autorizatiei de functionare provizorie de catre unitatea scolara respectiva, conform legislatiei in vigoare;
 
c) perioada de suspendare a contractului individual de munca din initiativa salariatului, nu se considera vechime la catedra, ci doar vechime in invatamant;
 
d) perioada concediului de maternitate este considerata vechime la catedra.
 
Pentru personalul didactic titular care ocupa functii cu drept de rezervare a postului didactic, perioada de rezervare a postului didactic se considera vechime in invatamant. Cadrele didactice aflate in aceasta situatie trebuie sa aiba cel putin 4 ore de predare saptamanal din anul inscrierii pana in anul in care li se efectueaza inspectia speciala.
 
In toate cazurile, vechimea la catedra necesara inscrierii se calculeaza de la data obtinerii gradului didactic II, respectiv data de 1 septembrie a anului scolar urmator sustinerii examenului, pana la data de 31 august a anului scolar in care se va sustine inspectia speciala si lucrarea metodico-stiintifica.
 

Metodologie gradul 1 2022


(1) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I, candidatii trebuie sa obtina calificativul "Foarte bine" la evaluarile anuale, la prima inspectie curenta si la inspectiile scolare, daca acestea au avut loc, din ultimii 2 ani de activitate premergatori inscrierii.
 
(2) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I, candidatul trebuie sa se remarce prin prestatii didactice de calitate, prin competenta didactica de inalt nivel, dovedita prin rezultatele obtinute in procesul de invatamant, prin preocupari si realizari de cercetare si inovare a procesului de invatamant, prin initiativa si responsabilitate in dezvoltarea culturii calitatii in organizatia scolara, prin conduita etica si deontologica ireprosabila. Indeplinirea acestor conditii trebuie sa rezulte din memoriul de activitate intocmit de candidat si atasat la cererea de inscriere.
 
(3) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I, candidatul trebuie sa aiba recomandarea Consiliului profesoral al unitatii de invatamant in care este incadrat sau in care si-a desfasurat activitatea in ultimii 2 ani premergatori inscrierii.
 
Cadrele didactice inscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, pana la obtinerea acestui grad nu obtin calificativul "foarte bine" la evaluarile anuale si la a doua inspectie scolara curenta, nu pot finaliza examenul in seria pentru care s-au inscris. Pentru cadrele didactice aflate in aceasta situatie probele si, dupa caz, finalizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I se amana cu un an. Inspectoratul scolar reprogrameaza a doua inspectie scolara curenta pe parcursul anului de amanare.
 
Cadrele didactice inscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, pana la obtinerea acestui grad, au fost sanctionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, isi pot finaliza obtinerea gradului didactic I, numai dupa ridicarea sanctiunii, cu recomandarea Consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde sunt incadrate si cu acordul inspectoratului scolar.
 
In cazul in care, pe parcursul anului de amanare, cadrul didactic nu reuseste sa obtina calificativul "foarte bine" sau este din nou sanctionat disciplinar, pierde examenul de acordare a gradului didactic I, inclusiv in situatia in care a sustinut si a promovat inspectia speciala si lucrarea metodico-stiintifica. El se poate reinscrie pentru o alta serie de examen atunci cand intruneste conditiile de inscriere.
 

Probele examenului pentru acordarea Gradului Didactic I

 
a) colocviu de admitere,;
b) elaborarea unei lucrari metodico-stiintifice;
c) inspectie speciala precedata de doua inspectii curente;
d) sustinerea lucrarii metodico-stiintifice
 
Colocviul de admitere la gradul didactic I se organizeaza in fiecare an in perioada 15 ianuarie - 15 februarie, conform procedurii de organizare si desfasurare a colocviului de admitere la gradul didactic I.
 
(1) Colocviul de admitere se sustine pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei, pentru fiecare specialitate in parte.
 
(2) Tematica va fi alcatuita, in mod echilibrat, din doua arii tematice, respectiv:
a) teme privind metodologia cercetarii pedagogice si tehnica elaborarii unei lucrari metodicostiintifice;
b) teme privind domeniul de specialitate si didactica acestuia.
 
(3) Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se face prin calificative, respectiv admis/respins.

 
ART. 35 (1) Elaborarea lucrarii metodico-stiintifice este o proba menita sa puna in evidenta capacitatea candidatului de a valorifica experienta didactica acumulata la catedra, de a investiga folosind adecvat metodologia cercetarii stiintifice si pedagogice.
 
(2) Lucrarea metodico-stiintifica se elaboreaza in perioada cuprinsa intre 15 februarie a anului scolar in care se sustine colocviul de admitere si 31 august a anului scolar urmator.
 
(3) Lucrarea metodico-stiintifica se elaboreaza sub indrumarea unui conducator stiintific desemnat de institutia de invatamant - centru de perfectionare care organizeaza examenul. Conducatorul stiintific poate fi un profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea in care candidatul sustine examenul
 
 
(1) Inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I se desfasoara in unitatea scolara in care este incadrat candidatul sau, cu avizul inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane si al directorului unitatii scolare respective, intr-o alta unitate scolara, in perioada 1 octombrie - 5 iunie a anului scolar urmator celui in care s-a depus lucrarea metodicostiintifica.
 
(2) Inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se desfasoara in aceeasi zi, in prezenta unei comisii de examinare alcatuita din presedinte si 2 membri
 
 
ART. 38 (1) Inspectia speciala pentru acordarea gradului didactic I se efectueaza la patru activitati didactice si este valabila numai pentru anul scolar in care a fost efectuata.
 
(2) Inspectia speciala se sustine la specializarea la care candidatul a fost admis la colocviu.
 
(6) Nota la inspectia speciala se calculeaza ca medie aritmetica a notelor acordate de fiecare dintre cei trei membri ai comisiei de examinare.
 
(7) Nota minima de promovare a acestei probe este 9 (noua).
 
 
(1) Sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se organizeaza dupa desfasurarea si evaluarea inspectiei speciale, in aceeasi zi si in aceeasi unitate scolara, in fata comisiei de examinare instituite in acest scop.
 
(2) Sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se desfasoara in sedinta publica, organizata in cadrul comisiei metodice. Locul, data si ora la care se organizeaza sedinta publica de sustinere a lucrarii metodico-stiintifice se anunta in unitatea de invatamant de catre conducerea unitatii respective.
 
(3) Sedinta publica de sustinere se desfasoara potrivit urmatorului program:
 
a) prezentarea referatului de catre conducatorul stiintific, care va prezenta sintetic contributiile si limitele lucrarii si argumentele acordarii notei;
 
b) prezentarea sintetica de catre candidat a continutului lucrarii, cu accent pe contributiile personale si pe latura aplicativa a investigatiilor efectuate, cu referire la aspectele de inovare si dezvoltare a procesului educational;
 
c) adresarea de intrebari candidatului de catre membrii comisiei de examinare;
 
d) intrebari, observatii si aprecieri ale cadrelor didactice prezente la sedinta publica de sustinere, cu referire la lucrarea metodico-stiintifica sustinuta;
 
e) etapa de deliberare, in care comisia de examinare se retrage pentru 10-15 minute, acorda notele si completeaza raportul scris privind sustinerea lucrarii metodico-stiintifice;
 
f) prezentarea de catre presedintele comisiei, a aprecierilor sintetice privind sustinerea lucrarii metodico-stiintifice si anuntarea notei acordate candidatului pentru sustinerea lucrarii.
 
(4) Nota la proba de sustinere a lucrarii metodico-stiintifice se calculeaza ca medie aritmetica a notelor, de la 10 la 1, acordate de fiecare dintre cei trei membri ai comisiei, ca numar intreg sau cu zecimale. Nota acordata nu poate fi contestata. Nota minima de promovare a acestei probe este 9 (noua).
 
 
(1) Inspectiile scolare curente necesare pentru acordarea gradului didactic I, conform art. 242 alin. (5) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, vor fi programate dupa cum urmeaza:
 
a) prima dintre cele doua inspectii curente se va programa, la solicitarea cadrelor didactice, in anul scolar premergator ainte de inscrierea pentru sustinerea gradului didactic I;
 
b) a doua inspectie curenta se va programa dupa admiterea la colocviu pana la data de 31 mai a
anului scolar urmator sustinerii colocviului.
 
 
(6) Inspectiile curente constau in asistenta si evaluarea a 4 activitati didactice la una dintre specializarile de pe diploma/diplome sau la specializarea/ specializarile pe care cadrul didactic le poate preda conform legislatiei in vigoare.
 
(9) La inspectiile curente se incheie un raport scris, Raportul de inspectie va fi consemnat in registrul de inspectii al unitatii de invatamant, in ziua in care se defasoara inspectia.
 
(10) Calificativul de promovare la inspectia curenta este "foarte bine". Inspectiile curente promovate sunt valabile in ultimii 4 ani scolari de activitate didactica calculati la data finalizarii examenului.
 
Atentie! Personalul didactic care a obtinut gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta la examenul pentru gradul I cu un an mai devreme fata de perioada prevazuta de prezenta lege. (Art. 242 alin.4 respectiv 8 din Legea educatiei nationale)

Acordarea Gradului Didactic I prin echivalare pe baza titlului stiintific de doctor

 

CONDITII / precizari, in conformitate cu anexa la OM nr. 5561/07.10.2011, cu modificarile si completarile ulterioare

 
Personalul didactic incadrat in invatamantul preuniversitar care a obtinut titlul stiintific de doctor si indeplineste conditiile prevazute de art. 242 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, poate solicita echivalarea titlului stiintific de doctor cu gradul didactic I in domeniul stiintific al disciplinei/disciplinelor in care poate fi incadrat conform competentelor certificate prin diploma de licenta/master, potrivit Centralizatorului disciplinelor, sau in domeniul stiintelor educatiei, in urmatoarele conditii:
 
a) are o vechime efectiva la catedra de minimum 4 ani de la obtinerea definitivarii in invatamant;
b) a obtinut calificativul «foarte bine» la evaluarile anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedra premergatori inscrierii;
c) in anul scolar premergator inscrierii a sustinut o inspectie curenta la care a obtinut calificativul «foarte bine»."
 
In stabilirea vechimii efective la catedra necesara pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor se vor avea in vedere urmatoarele:
a) conditiile de vechime necesare inscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor se refera la vechimea de predare efectiva la catedra si nu se confunda cu vechimea in munca, recunoscuta ca vechime in invatamant in vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedra se ia in calcul perioada in care s-a prestat activitate efectiva de predare, ca personal didactic calificat, respectiv studii de specialitate absolvite cu examen de diploma sau de licenta, dupa caz, cu norma intreaga si cu indeplinirea conditiilor de formare initiala, conform legii;
 
b) cadrele didactice incadrate in invatamantul particular beneficiaza de recunoasterea vechimii la catedra, necesara pentru obtinerea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor, de la data obtinerii autorizatiei de functionare provizorie de catre unitatea de invatamant respectiva, conform legislatiei in vigoare;
 
c) perioada de suspendare a contractului individual de munca din initiativa salariatului nu se considera vechime la catedra;
 
d) perioada concediului de maternitate este considerata vechime la catedra;
 
e) pentru personalul didactic calificat care nu a functionat cu o norma intreaga sau care a functionat cu ore peste norma intreaga se poate calcula un coeficient anual de vechime la catedra prin impartirea numarului de ore prestate de candidat in anul respectiv la numarul anual de ore corespunzator functiei didactice cu norma intreaga din care a prestat ore, avandu-se in vedere numarul de saptamani de activitate didactica din structura anului scolar. Coeficientul se calculeaza pentru fiecare dintre anii de functionare la catedra dupa obtinerea definitivarii in invatamant. Conditia de vechime la catedra prevazuta se considera indeplinita atunci cand suma coeficientilor anuali astfel calculati este de cel putin 4."
 

Acte dosar pentru obtinerea Gradului Didactic I in invatamant prin echivalare pe baza titlului stiintific de doctor

 
Candidatul va depune la inspectoratul scolar, in perioada 1 septembrie—15 martie a anului scolar in curs, un dosar cuprinzand urmatoarele documente:
a) cerere adresata conducerii inspectoratului scolar;
b) copie conforma cu originalul a certificatului de nastere si, dupa caz, copii conforme cu originalul ale documentelor care atesta schimbarea numelui;
c) copie a diplomei de doctor, certificata «conform cu originalul» de catre conducerea inspectoratului scolar;
d) copie a diplomei de studii, insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate «conform cu originalul» de catre conducerea inspectoratului scolar;
e) document certificat «conform cu originalul» de catre conducerea inspectoratului scolar din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile legale privind pregatirea psihopedagogica si metodica;
f) copie certificata «conform cu originalul» de catre conducerea inspectoratului scolar a certificatului/adeverintei privind obtinerea definitivarii in invatamant;
g) document/decizie de repartizare emis/emisa de inspectoratul scolar din care sa rezulte incadrarea in invatamantul preuniversitar, in original sau copie certificata «conform cu originalul» de catre conducerea inspectoratului scolar, dupa caz;
h) adeverinte certificate «conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamant privind calificativul anual pentru fiecare din ultimii 2 ani de activitate la catedra;
i) copie certificata «conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamant a raportului scris incheiat in urma efectuarii inspectiei curente, din registrul de inspectii al unitatii scolare;
j) recomandarea consiliului profesoral al unitatii de invatamant in care este incadrat sau in care si-a desfasurat activitatea.
k) Adeverinta/e de vechime certificata/e «conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamant, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de vechime prevazute in metodologie.
 


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

metodologie grad imetodologie grad didactic 1grad didactic 1inscriere grad 1


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//