

Inscrierea la Gradul Didactic I si II, an scolar 2023-2024 - calendar, precizari si model de cerere /fisa de inscriere

De Portal Invatamant
la 03 Oct. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Inscrierea la Gradul Didactic I si II, an scolar 2023-2024 - calendar, precizari si model de cerere /fisa de inscriere03Oct.2023

Inspectoratele scolare au publicat informatii despre inscrierea la Gradul didactic I si II, in anul scolar 2023-2024.

 

INSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA GRADUL DIDACTIC I SI II

AN SCOLAR 2023-2024

 
Cadrul legislativ care reglementeaza organizarea si desfasurarea examenelor de grad didactic in anul scolar 2023-2024 cuprinde prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/05.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Metodologiei-cadru privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incepeti pregatirea pentru Definitivat si Titularizare! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii rezolvate de AICI
...click pentru detalii si comenzi <<
<
 
 

Inscriere Grad Didactic 2, anul scolar 2023-2024

Inscrierea pentru acordarea gradului didactic II pentru sesiunea 2025, se face in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie 2023 in unitatea scolara.

Candidatul depune la conducerea unitatii de invatamant dosarul de inscriere, care contine urmatoarele documente (in acesta ordine):
ï‚· Cererea (tip) de inscriere completata, confirmata de conducerea scolii;
ï‚· Fisa de inscriere completata, confirmata de conducerea scolii, conform anexei 5 la metodologie;
ï‚· copii ale urmatoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamant unde candidatul are norma de baza: buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, (document privind schimbarea numelui – dupa caz);
ï‚· copii ale diplomelor de studii, insotite de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate «conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamant;
ï‚· copia de pe certificatul de acordare a definitivarii in invatamant, semnata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii; in cazul schimbarii specialitatii fata de examenul de definitivare in invatamant, se vor depune in copie, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii, diploma de licenta si suplimentul la diploma pentru noua specializare;
ï‚· dovada privind calificativele acordate la evaluarile anuale din ultimii 2 ani scolari;
ï‚· dovada privind calificativele acordate la inspectiile scolare din ultimii 2 ani scolari (aici nu se refera la inspectia curenta 1 din anul premergator inscrierii; daca candidatul nu a sustinut alte inspectii in ultimii doi ani, se va elibera o adeverinta care sa confirme acest aspect);
ï‚· recomandare scrisa asupra activitatii candidatului din partea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde este incadrat;
ï‚· copia de pe autorizatia de functionare provizorie/acreditarea scolii, pentru cadrele didactice care functioneaza in unitatile de invatamant particular;
ï‚· copia raportului scris al inspectiei curente efectuate in anul premergator inscrierii (IC 1), certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii.
 
Conducerile unitatilor de invatamant verifica existenta si legalitatea documentelor din dosarele de inscriere, precum si indeplinirea conditiilor de inscriere.
 
Dosarele care indeplinesc conditiile legale, vor fi inaintate de catre conducerile unitatilor de invatamant Inspectoratului Scolar, in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie 2023.

Calendarul activitatilor pentru acordarea GRADUL DIDACTIC II, in anul scolar 2023-2024

 

GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA 2024

 
Sustinerea inspectiei speciale 
-> termen: Pana la data de 15 mai 2024
 
Sustinerea probei scrise si a probei orale din cadrul examenului 
-> termen: Conform prevederilor Ordinului M.E. nr. 3713/21.04.2021, in ultima saptamana din luna august 2024 (conform planificarii centrelor de  perfectionare)
 
Conditii de finalizare:
- vechime efectiva la catedra la data de 31 august 2024 - 4 ani (3 ani pentru candidatii cu nota 10) de la obtinerea definitivarii in invatamant;
- calificativ cel putin “bine” la evaluarile anuale si la inspectiile scolare de la inscriere si pana la sfarsitul anului scolar in care se sustine proba scrisa si  orala din cadrul examenului;
- promovarea inspectiei speciale cu cel putin nota 8;
- promovarea testului din metodica specialitatii si respectiv, a probei orale de pedagogie din cadrul examenului cu cel putin nota 8;
- media generala de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel putin 8 si se calculeaza ca medie aritmetica a notelor de la  proba scrisa si proba orala
 

GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA 2025

 
Depunerea dosarului de inscriere
-> termen: 1 octombrie - 29 noiembrie 2023
ï‚· Dosarele se depun in unitatea scolara;
ï‚· Dosarele vor fi depuse la registratura ISJ de catre un reprezentant 
al unitatii scolare.
 
Sustinerea celei de a doua inspectii curente in anul scolar 2023-2024, -> termen: pana la data de 15 mai 2024
 
Conditii de inscriere:
- vechime efectiva la catedra la data de 31 august 2025 - 4 (3 ani pentru candidatii cu nota 10) ani de la obtinerea definitivarii in invatamant;
- calificativ cel putin “bine” la evaluarile anuale si la inspectiile scolare din ultimii 2 ani scolari de activitate premergatori inscrierii; 
- promovarea primei inspectii curente efectuate in anul scolar 2022-2023 cu calificativul cel putin “bine”; 
- recomandarea Consiliului profesoral al unitatii de invatamant in care este incadrat sau/si in care si-a desfasurat activitatea in ultimii 2 ani scolari de activitate premergatori inscrierii;
 

GRADULUI DIDACTIC II SESIUNEA 2026

 
Solicitarea efectuarii primei inspectii curente, printr-o cerere (tip) adresata  conducerii unitatii de invatamant unde functioneaza cadrul didactic. Pot solicita efectuarea primei inspectii curente, cadrele didactice care  indeplinesc conditiile legale si doresc sa se inscrie la examenul pentru  acordarea gradului didactic II.
-> termen: 1 – 31 octombrie 2023
ï‚· Cadrele didactice depun cererea tip in unitatea scolara;
ï‚· Cererile depuse se valideaza in C.A. al unitatii scolare;
ï‚· Cererile se depun la registratura I.S.J. Brasov.
 
Efectuarea primei inspectii curente in anul scolar 2023-2024, 
-> termen: pana la data de 15 mai 2024
 
 

Inscriere Grad Didactic 1 2023

 
Inscrierea pentru acordarea gradului didactic I pentru seria 2024-2026, se face in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie 2023 in unitatea scolara; 

Candidatul depune la conducerea unitatii de invatamant dosarul de inscriere, care contine urmatoarele documente (in acesta ordine):
 
ï‚· Cererea (tip) de inscriere completata, confirmata de conducerea scolii;
ï‚· Fisa de inscriere completata, confirmata de conducerea scolii, conform anexei 11 la metodologie;
ï‚· copii ale urmatoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamant unde candidatul are norma de baza: buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, (document privind schimbarea numelui – dupa caz);
ï‚· copii ale diplomelor de studii, insotite de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate «conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamant;
ï‚· copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii; in cazul schimbarii specialitatii fata de examenul de gradul II se va depune in copie, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii, diploma de licenta si suplimentul la diploma pentru noua specializare;
ï‚· dovada privind calificativele acordate la evaluarile anuale din ultimii 2 ani scolari;
ï‚· dovada privind calificativele acordate la inspectiile scolare din ultimii 2 ani scolari (aici nu se refera la inspectia curenta 1 din anul premergator inscrierii; daca candidatul nu a sustinut alte inspectii in ultimii doi ani, se va elibera o adeverinta care sa confirme acest aspect);
ï‚· recomandare scrisa asupra activitatii candidatului din partea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde este incadrat sau in care si-a desfasurat activitatea in ultimii 2 ani premergatori inscrierii;
ï‚· copia de pe autorizatia de functionare provizorie/ acreditarea scolii, pentru cadrele didactice care functioneaza in unitatile de invatamant particular;
ï‚· copia raportului scris al inspectiei curente efectuate inainte de inscriere (IC 1), certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii. 
 
Conducerile unitatilor de invatamant verifica existenta si legalitatea documentelor din dosarele de inscriere, precum si indeplinirea conditiilor de inscriere.
 
Dosarele care indeplinesc conditiile legale, vor fi inaintate de catre conducerile unitatilor de invatamant Inspectoratului Scolar, in perioada 1 octombrie - 29 noiembrie 2023.
 

Calendarul activitatilor pentru acordarea GRADUL DIDACTIC I, in anul scolar 2023-2024

 

GRADUL DIDACTIC I SERIA 2022 – 2024

 
Sustinerea inspectiei speciale si a lucrarii metodico - stiintifice 
-> termen: 1 noiembrie 2023 - 31 mai 2024, conform planificarii centrelor de perfectionare
 
Conditii de finalizare:
- vechime efectiva la catedra la 31 august 2024 - 4 ani de la obtinerea gradului II (3ani pentru candidatii cu nota 10);
- calificativ “foarte bine” la aprecierile anuale si la inspectiile scolare de la momentul inscrierii si pana la sfarsitul anului scolar in care se sustine  inspectia speciala si lucrarea metodico-stiintifica;
- promovarea inspectiei speciale cu cel putin nota 8;
- promovarea probei de elaborare a lucrarii metodico-stiintifice cu cel putin nota 9;
- promovarea probei de sustinere a lucrarii metodico-stiintifice cu cel putin nota 9;
- nota finala pentru lucrarea metodico-stiintifica se calculeaza ca medie aritmetica a notei acordate de conducatorul stiintific si a notei obtinute la  proba de sustinere a lucrarii;
- nota de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota finala obtinuta pentru lucrarea metodico-stiintifica.
 

GRADUL DIDACTIC I SERIA 2023 – 2025

 
Sustinerea celei de a doua inspectii curente 
-> termen: in mod obligatoriu in anul scolar 2023 - 2024, pana la data de  15 mai 2024.
 
Depunerea lucrarii metodico-stiintifice 
-> termen: pana cel tarziu la data de 31 august 2024.
 

GRADUL DIDACTIC I SERIA 2024 – 2026

 
Conditii de inscriere:
- vechime efectiva la catedra la data de 31 august 2026 - 4 ani de la obtinerea gradului didactic II (3ani pentru candidatii cu nota 10);
- calificativ “foarte bine” la evaluarile anuale si la inspectiile scolare din ultimii 2 ani scolari de activitate premergatori inscrierii;
- promovarea primei inspectiei curente, efectuata in anul scolar 2022-2023, cu calificativul “foarte bine”;
- recomandarea Consiliului profesoral al unitatii de invatamant in care este incadrat sau in care si-a desfasurat activitatea in ultimii 2 ani scolari de  activitate premergatori inscrierii.
 
Depunerea dosarului de inscriere 
-> termen: 1 octombrie - 29 noiembrie 2023
ï‚· Dosarele se depun in unitatea scolara;
ï‚· Dosarele vor fi depuse la registratura ISJ de catre un  reprezentant al unitatii scolare.
 
Sustinerea colocviului de admitere 
-> 15 ianuarie - 15 februarie 2024 conform planificarii centrelor 
de perfectionare.
 

GRADUL DIDACTIC I SERIA 2025 – 2027

 
Solicitarea efectuarii primei inspectii curente, printr-o cerere adresata conducerii  unitatii de invatamant unde functioneaza cadrul didactic. Pot solicita efectuarea primei inspectii curente cadrele didactice care indeplinesc  conditiile legale si doresc sa se inscrie la examenul pentru acordarea gradului  didactic I.
-> termen: 1 – 31 octombrie 2023
ï‚· Cadrele didactice depun cererea tip in unitatea scolara;
ï‚· Cererile depuse se valideaza in C.A. al unitatii scolare;
ï‚· Cererile se depun la registratura I.S.J. Brasov.
 
Efectuarea primei inspectii curente
->  in anul scolar 2023-2024, pana la data de 15 mai 2024.
 

Modele cereri inscriere pentru Grad Didactic I si Grad Didactic II in anul scolar 2023-2024

...click pe fiecare pentru descarcareTi-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

inscriere grad didacticgrad didactic 1grad didactic 2cerere inscriere grad didacticcerere grad didacticinscriere grad didactic 2


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//