Inscrierea la Gradul Didactic I si II, an scolar 2022-2023 - precizari, model de cerere si fisa de inscriere

de Portal Invatamant la 03 Oct. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Inscrierea la Gradul Didactic I si II, an scolar 2022-2023 - precizari, model de cerere si fisa de inscriere03Oct.2022

Inspectoratele scolare au publicat informatii despre inscrierea la Gradul didactic I si II, in anul scolar 2022-2023.

 

INSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE LA GRADUL DIDACTIC I SI II

AN SCOLAR 2022-2023

 
Cadrul legislativ care reglementeaza organizarea si desfasurarea examenelor de grad didactic in anul scolar 2022-2023 cuprinde prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/05.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Metodologiei-cadru privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin O.M.E.C.T.S. 5561/07.10.2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incepeti pregatirea pentru Definitivat si Titularizare! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii rezolvate de AICI
...click pentru detalii si comenzi <<
<
 
 

Inscriere Grad Didactic 2 2022


Inscrierea pentru acordarea gradului didactic II pentru sesiunea 2024, se face in perioada 1 octombrie - 30 noiembrie 2022 in unitatea scolara; candidatul depune la conducerea unitatii de invatamant dosarul de inscriere, care contine urmatoarele documente (in acesta ordine):
 
ï‚· Cererea (tip) de inscriere completata, confirmata de conducerea scolii;
 
ï‚· Fisa de inscriere completata, confirmata de conducerea scolii, conform anexei 5 la metodologie;
 
ï‚· copii ale urmatoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamant unde candidatul are norma de baza: buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, (document privind schimbarea numelui – dupa caz);
 
ï‚· copii ale diplomelor de studii, insotite de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate «conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamant;
 
ï‚· copia de pe certificatul de acordare a definitivarii in invatamant, semnata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii; in cazul schimbarii specialitatii fata de examenul de definitivare in invatamant, se vor depune in copie, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii, diploma de licenta si suplimentul la diploma pentru noua specializare;
 
ï‚· dovada privind calificativele acordate la evaluarile anuale din ultimii 2 ani scolari;
 
ï‚· dovada privind calificativele acordate la inspectiile scolare din ultimii 2 ani scolari (aici nu se refera la inspectia curenta 1 din anul premergator inscrierii; daca candidatul nu a sustinut inspectii in ultimii doi ani, se va elibera o adeverinta care sa confirme acest aspect);
 
ï‚· recomandare scrisa asupra activitatii candidatului din partea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde este incadrat;
 
ï‚· copia de pe autorizatia de functionare provizorie/acreditarea scolii, pentru cadrele didactice care functioneaza in unitatile de invatamant particular;
 
ï‚· copia raportului scris al inspectiei curente efectuate in anul premergator inscrierii (IC 1), certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii.
 
Conducerile unitatilor de invatamant verifica existenta si legalitatea documentelor din dosarele de inscriere, precum si indeplinirea conditiilor de inscriere.
 
Dosarele care indeplinesc conditiile legale, vor fi inaintate de catre conducerile unitatilor de invatamant Inspectoratului Scolar, in perioada 1 octombrie - 30 noiembrie 2022.
 

GRADUL DIDACTIC 2 SESIUNEA 2023

 
Pana la data de 15 mai 2023 - Sustinerea inspectiei speciale
 
Ultima saptamana din luna august 2023 - Sustinerea probei scrise si a probei orale din cadrul examenului (conform planificarii centrelor de perfectionare)

Conditii de finalizare:
- vechime efectiva la catedra la data de 31 august 2023 - 4 ani (3 ani pentru candidatii cu nota 10) de la obtinerea definitivarii in invatamant;
- calificativ cel putin “bine” la evaluarile anuale si la inspectiile scolare de la inscriere si pana la sfarsitul anului scolar in care se sustine proba scrisa si orala din cadrul examenului;- promovarea inspectiei speciale cu cel putin nota 8;
- promovarea testului din metodica specialitatii si respectiv, a probei orale de pedagogie din cadrul examenului cu cel putin nota 8;
- media generala de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel putin 8 si se calculeaza ca medie aritmetica a notelor de la proba scrisa si proba orala.
 

GRAD DIDACTIC II SESIUNEA 2024

 
Conditii de inscriere:
- vechime efectiva la catedra la data de 31 august 2024 - 4 (3) ani de la obtinerea definitivarii in invatamant;
- calificativ cel putin “bine” la evaluarile anuale si la inspectiile scolare din ultimii 2 ani scolari de activitate premergatori inscrierii;
- promovarea primei inspectii curente efectuate in anul scolar 2020-2021 sau in anul scolar curent, cu calificativul cel putin “bine”;
- recomandarea Consiliului profesoral al unitatii de invatamant in care este incadrat sau/si in care si-a desfasurat activitatea in ultimii 2 ani scolari de activitate premergatori inscrierii;
 
Depunerea dosarului de inscriere - 1 - 30 noiembrie 2022
ï‚· Dosarele se depun in unitatea scolara;
ï‚· Dosarele vor fi verificate la ISJ.
 
Sustinerea celei de a doua inspectii curente in anul scolar 2022-2023, pana la data de 15 mai 2023.
 

GRAD DIDACTIC II SESIUNEA 2025 

 
1 – 31 octombrie 2022 - Solicitarea efectuarii primei inspectii curente, printr-o cerere (tip) adresata conducerii unitatii de invatamant unde functioneaza cadrul didactic.

Pot solicita efectuarea primei inspectii curente, cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale si doresc sa se inscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II.
 
Efectuarea primei inspectii curente  - in anul scolar 2022-2023, pana la data de 15 mai 2023.

Inscriere Grad Didactic 1 2022

 
Inscrierea pentru acordarea gradului didactic I pentru seria 2023-2025, se face in perioada 1 octombrie - 30 noiembrie 2022 in unitatea scolara; candidatul depune la conducerea unitatii de invatamant dosarul de inscriere, care contine urmatoarele documente (in acesta ordine):
 
ï‚· Cererea (tip) de inscriere completata, confirmata de conducerea scolii;
 
ï‚· Fisa de inscriere completata, confirmata de conducerea scolii, conform anexei 11 la metodologie;
 
ï‚· copii ale urmatoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamant unde candidatul are norma de baza: buletin/carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie, (document privind schimbarea numelui – dupa caz);
 
ï‚· copii ale diplomelor de studii, insotite de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate «conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamant;
 
ï‚· copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii; in cazul schimbarii specialitatii fata de examenul de gradul II se va depune in copie, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii, diploma de licenta si suplimentul la diploma pentru noua specializare;
 
ï‚· dovada privind calificativele acordate la evaluarile anuale din ultimii 2 ani scolari;
 
ï‚· dovada privind calificativele acordate la inspectiile scolare din ultimii 2 ani scolari (aici nu se refera la inspectia curenta 1 din anul premergator inscrierii; daca candidatul nu a sustinut inspectii in ultimii doi ani, se va elibera o adeverinta care sa confirme acest aspect);
 
ï‚· recomandare scrisa asupra activitatii candidatului din partea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde este incadrat;
 
ï‚· copia de pe autorizatia de functionare provizorie/ acreditarea scolii, pentru cadrele didactice care functioneaza in unitatile de invatamant particular;
 
ï‚· copia raportului scris al inspectiei curente efectuate inainte de inscriere (IC 1), certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii.
 
Conducerile unitatilor de invatamant verifica existenta si legalitatea documentelor din dosarele de inscriere, precum si indeplinirea conditiilor de inscriere.
 
Dosarele care indeplinesc conditiile legale, vor fi inaintate de catre conducerile unitatilor de invatamant Inspectoratului Scolar, in perioada 1 octombrie - 30 noiembrie 2022.
 

GRADUL DIDACTIC I SERIA 2021 – 2023

 
1 noiembrie 2022 - 31 mai 2023  - Sustinerea inspectiei speciale si a lucrarii metodico - stiintifice.
 
Conditii de finalizare:
- vechime efectiva la catedra la 31 august 2023 - 4 ani de la obtinerea gradului II (3 ani pentru candidatii cu nota 10);
- calificativ “foarte bine” la aprecierile anuale si la inspectiile scolare de la momentul inscrierii si pana la sfarsitul anului scolar in care se sustine inspectia speciala si lucrarea metodico-stiintifica;
- promovarea inspectiei speciale cu cel putin nota 8;
- promovarea probei de elaborare a lucrarii metodico-stiintifice cu cel putin nota 9;
- promovarea probei de sustinere a lucrarii metodico-stiintifice cu cel putin nota 9;
- nota finala pentru lucrarea metodico-stiintifica se calculeaza ca medie aritmetica a notei acordate de conducatorul stiintific si a notei obtinute la proba de sustinere a lucrarii;
- nota de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota finala obtinuta pentru lucrarea metodico-stiintifica.
 

GRADUL DIDACTIC I SERIA 2022 – 2024

 
Sustinerea celei de a doua inspectii curente  - in mod obligatoriu in anul scolar 2022 - 2023, pana la data de 15 mai 2023.

Depunerea lucrarii metodico-stiintifice  - pana cel tarziu la data de 31 august 2023.
 

GRADUL DIDACTIC I SERIA 2023 – 2025

 
Conditii de inscriere:
- vechime efectiva la catedra la data de 31 august 2025 - 4 ani de la obtinerea gradului didactic II (3ani pentru candidatii cu nota 10);
- calificativ “foarte bine” la evaluarile anuale si la inspectiile scolare din ultimii 2 ani scolari de activitate premergatori inscrierii;
- promovarea primei inspectiei curente, efectuata in anul scolar 2021-2022, cu calificativul “foarte bine”;
- recomandarea Consiliului profesoral al unitatii de invatamant in care este incadrat sau/si in care si-a desfasurat activitatea in ultimii 2 ani scolari de activitate premergatori inscrierii.
 
Depunerea dosarului de inscriere  - 1 - 30 noiembrie 2022
 
ï‚· Dosarele se depun in unitatea scolara;
 
 
Sustinerea colocviului de admitere - 15 ianuarie - 15 februarie 2023, conform planificarii centrelor de perfectionare.
 

GRADUL DIDACTIC I SERIA 2024 – 2026

 
1 – 31 octombrie 2022 - Solicitarea efectuarii primei inspectii curente, printr-o cerere adresata conducerii unitatii de invatamant unde functioneaza cadrul didactic.
 
Pot solicita efectuarea primei inspectii curente cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale si doresc sa se inscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I.
 
ï‚· Cadrele didactice depun cererea tip in unitatea scolara;
 
pana la data de 15 mai 2023 - Efectuarea primei inspectii curente.
 

Modele cereri inscriere pentru Grad Didactic I si Grad Didactic II in anul scolar 2022-2023

...click pe fiecare pentru descarcare


Titularizare - Sfaturi pentru Nota 10

NOUTATI - Examenul de Titularizare pentru Educatoare


Atentie: examenul de Titularizare pentru educatori nu este floare la ureche, deci trebuie sa ne pregatim deja cu ajutorul Testelor Rezolvate

Iti punem acum la dispozitie cea mai recenta Culegere – lucrarea:
Teste Rezolvate pentru reusita la Examenul de Titularizare in invatamantul prescolar

Culegerea ofera in plus:

    • rezolvari complete si explicite ale subiectelor, pentru obtinerea notei maxime
    • explicatii si exemple

...Vezi AICI noile Teste <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

inscriere grad didacticgrad didactic 1grad didactic 2cerere inscriere grad didacticcerere grad didacticinscriere grad didactic 2


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//