ţóÂ

Evaluare II, IV, VI. METODOLOGIA de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale 2021 de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a

De Laura Galescu
la 12 Mai. 2021
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Evaluare II, IV, VI. METODOLOGIA de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale 2021 de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a12Mai.2021

Evaluarile Nationale 2021 au inceput miercuri, cu probele de la clasa a VI-a. Urmeaza ca elevii de clasele a IV-a si a II-a sa sustina Evaluarile, care se desfasoara conform metodologiei de mai jos.

Calendar Evaluarea Nationala 2021 de la finalul clasei a VI-a - EN VI: 
 
Limba si comunicare - 12 mai
 

Calendar Evaluarea Nationala 2021 de la finalul clasei a IV-a - EN IV: 
 
Limba romana - 18 mai 
Matematica - 19 mai 
 
Calendar Evaluarea Nationala 2021 de la finalul clasei a II-a - EN II: 
 
Scris - Limba romana - 25 mai
Scris - Limba materna - 25 mai  
Citit - Limba romana - 26 mai  
Citit - Limba materna - 26 mai 
Matematica - 27 mai 
Scris - Citit - Limba romana pentru minoritatile nationale - 28 mai.

 
METODOLOGIA
 
de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a
 
I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1 (1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea Evaluarilor Nationale
la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a, denumite in continuare EN, in conformitate cu
prevederile Art. 74, alin. (2), (3) si (4) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile
si completarile ulterioare.
(2) EN cuprind: Evaluarea competentelor fundamentale la finalul clasei a II-a, denumita in
continuare EN II, Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar la finalul
clasei a IV-a, denumita in continuare EN IV, respectiv Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a,
denumita in continuare EN VI.
Art. 2 EN se desfasoara in conformitate cu calendarul aprobat.

II. COORDONAREA EN
 
Art. 3 (1) Coordonarea la nivel national a proiectarii, organizarii si desfasurarii EN, precum si
valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii
stiintifice, denumit in continuare MENCs, prin Centrul National de Evaluare si Examinare,
denumit in continuare CNEE.
(2) Elaborarea procedurilor specifice evaluarii se realizeaza de catre CNEE, in urma consultarii
directiilor de specialitate din MENCs.
Art. 4 Pentru organizarea si desfasurarea EN, CNEE indeplineste urmatoarele atributii:
a) elaboreaza Manualul de proceduri, care cuprinde procedurile pentru asigurarea calitatii
evaluarilor, document care orienteaza administratorul de test asupra modului de administrare a
EN si care contine un set de documente standardizate;
b) organizeaza procesul de selectie a membrilor grupurilor de lucru, cadre didactice care au
responsabilitatea elaborarii si a validarii itemilor, a probelor si a baremelor de evaluare pentru
EN, in stricta conformitate cu procedurile asumate;
c) organizeaza stagii de formare specifice pentru membrii grupurilor de lucru;
d) organizeaza stagii de formare pentru presedintii comisiilor judetene de organizare si
desfasurare a EN;
e) elaboreaza instrumentele de evaluare necesare desfasurarii EN: testele, caietele cadrului
didactic, fisele de evaluare;
f) asigura confidentialitatea instrumentelor de evaluare din momentul efectiv al elaborarii
acestora pana in momentul in care acestea devin publice;
g) elaboreaza procedura de transmitere a instrumentelor de evaluare si coordoneaza simularile
organizate in vederea aplicarii cu succes a acesteia;
h) asigura transmiterea, catre inspectoratele scolare, a instrumentelor de evaluare, in vederea
administrarii EN si urmareste modul in care se realizeaza distribuirea in scoli, de catre
inspectoratele scolare, a instrumentelor de evaluare; 
i) propune, impreuna cu directiile de specialitate din MENCs, delegati pentru monitorizarea
activitatilor prevazute in cadrul EN;
j) propune modelul documentelor de raportare:
(i) raportul clasei: document tip in care sunt centralizate rezultatele inregistrate in fisele
de evaluare, intocmit de catre administratorul de test;
(ii) raportul unitatii de invatamant: document tip in care sunt centralizate rezultatele
inregistrate in rapoartele claselor, intocmit de catre Comisia de organizare si de
administrare a EN din unitatea de invatamant care scolarizeaza elevi in clasele a II-a, a
IV-a, respectiv a VI-a, care este transmis inspectoratului scolar;
(iii) raportul inspectoratului scolar: document tip in care sunt centralizate rezultatele
inregistrate in rapoartele scolilor, intocmit de catre presedintele Comisiei judetene/a
municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a EN;
k) elaboreaza raportul final, pe baza rapoartelor primite de la inspectoratele scolare, si prezinta
factorilor de decizie din cadrul MENCs concluziile si recomandarile rezultate;
l) propune MENCs strategia de comunicare si de valorificare a rezultatelor evaluarilor pentru
diferitele categorii de beneficiari: inspectori scolari, directori ai unitatilor de invatamant, cadre
didactice, elevi, parinti/reprezentanti legali ai elevului, comunitati locale.
Art. 5 (1) Coordonarea la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a organizarii EN, precum si
valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de catre inspectoratul scolar.
(2) La nivelul inspectoratului scolar, prin decizie a inspectorului scolar general, se desemneaza
Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a EN.
(3) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a EN se compune
din:
a) presedinte – inspectorul scolar general/inspectorul scolar general adjunct/inspector scolar;
b) 1-3 secretari – informaticieni/inspectori scolari/directori de unitati scolare;
c) 3-7 membri – inspectori scolari pentru invatamantul primar si de la ariile curriculare ,,Limba
si comunicare” si ,,Matematica si stiinte ale naturii”, metodisti.
(4) in situatii bine justificate, numarul de secretari si de membri ai Comisiei judetene/a
municipiului Bucuresti poate fi suplimentat, prin decizie a inspectorului scolar general.
(5) in judetele in care functioneaza unitati de invatamant cu predare in limbile minoritatilor
nationale, unul dintre membrii Comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si
desfasurare a EN este inspectorul scolar pentru minoritati.
Art. 6 (1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a EN de la
nivelul inspectoratului scolar are urmatoarele atributii:
a) transmite, catre unitatile de invatamant, toate informatiile necesare organizarii evaluarilor in
conditii optime;
b) raspunde de organizarea si de administrarea evaluarilor in conditiile stabilite prin prezenta
metodologie si in conformitate cu procedurile si precizarile transmise de CNEE, pe tot teritoriul
judetului/municipiului Bucuresti;
c) coordoneaza formarea comisiilor din unitatile de invatamant pentru organizarea si
administrarea evaluarilor EN si avizeaza componenta acestora;
d) transmite unitatilor de invatamant din subordine bugetul primit de la MENCs pentru
organizarea si administrarea evaluarilor;
e) monitorizeaza asigurarea de catre unitatile de invatamant a resurselor materiale si umane
necesare pentru buna organizare si administrare a evaluarilor EN; 
f) transmite procedurile si precizarile pentru valorificarea rezultatelor EN catre unitatile de
invatamant in care sunt scolarizati elevi in clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a;
g) monitorizeaza administrarea evaluarilor, in conditiile stabilite prin prezenta metodologie si in
baza prevederilor din proceduri;
h) propune conducerii inspectoratului scolar, in situatii justificate, schimbari ale membrilor
comisiilor din unitatile de invatamant;
i) centralizeaza rapoartele primite de la unitatile de invatamant;
j) intocmeste raportul inspectoratului scolar si il transmite la CNEE in termenele solicitate, dupa
avizarea lui de catre inspectorul scolar general;
k) analizeaza si prelucreaza, la solicitarea inspectorului scolar general, datele oferite de
rapoartele scolilor si de raportul inspectoratului scolar, in vederea fundamentarii unor decizii
educationale la nivel de judet/municipiu Bucuresti.
(2) Presedintele comisiei judetene/a municipiului Bucuresti participa la sesiunile de formare
organizate de CNEE.
(3) Presedintele Comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a EN
realizeaza formarea Comisiei judetene/a municipiului Bucuresti si a comisiilor din unitatile de
invatamant cu privire la organizarea si administrarea evaluarilor.
Art. 7 (1) in unitatile de invatamant in care functioneaza clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a,
se infiinteaza Comisia de organizare si de administrare a EN din unitatea de invatamant.
(2) Comisia de organizare si de administrare a EN din unitatea de invatamant se compune din:
a) presedinte - directorul sau directorul adjunct al unitatii de invatamant;
b) secretar - informaticianul/un cadru didactic care are competente digitale/secretarul
unitatii de invatamant;
c) membri - cadre didactice din unitatea de invatamant: profesori pentru invatamantul
primar si profesori de la ariile curriculare ,,Limba si comunicare” si ,,Matematica si stiinte ale
naturii”, din invatamantul gimnazial;
d) administratorii de test si asistentii lor, numiti de presedintele comisiei - cadre didactice
care au responsabilitatea administrarii testarii la clasa;
e) evaluatori – cadre didactice care evalueaza testele si completeaza fisele de evaluare, pe
baza Caietului cadrului didactic,
(3) in situatia in care, in unitatea de invatamant, se sustin probe redactate intr-o limba a
minoritatilor nationale, cel putin unul dintre membrii comisiei trebuie sa fie cadru didactic de
specialitate, cunoscator al limbii respective.
(4) in situatii exceptionale, bine justificate, in care un cadru didactic nu poate participa la
administrarea EN, acesta va fi inlocuit cu un alt cadru didactic, numit de presedintele comisiei.
(5) in situatia in care directorul si directorul adjunct al unitatii de invatamant nu pot participa la
EN, din motive bine justificate, comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si
desfasurare a EN numeste alt cadru didactic in functia de presedinte al comisiei de organizare si
de administrare a EN din unitatea de invatamant.
Art. 8 (1) Comisia de organizare si de administrare a EN din unitatea de invatamant are
urmatoarele atributii:
a) raspunde de organizarea si de administrarea EN, la nivelul unitatii de invatamant, in
conformitate cu prevederile prezentei metodologii; 
b) asigura conditiile si resursele materiale si umane necesare procesului de preluare si tiparire a
instrumentelor de evaluare;
c) asigura confidentialitatea instrumentelor de evaluare pana in momentul in care acestea devin
publice si raspunde de securitatea si integritatea acestora;
d) distribuie testele administratorilor de test, in numar egal cu numarul elevilor din fiecare clasa,
conform precizarilor din proceduri si raspunde de administrarea testelor in conformitate cu
Manualul de proceduri;
e) asigura evaluarea testelor in conformitate cu prevederile prezentei metodologii si cu
precizarile din Caietul cadrului didactic;
f) intocmeste raportul scolii si il preda responsabilului judetean/al municipiului Bucuresti, pe
baza de proces-verbal;
g) comunica imediat responsabilului judetean/al municipiului Bucuresti orice situatie speciala
sau de incalcare a prevederilor legale.
(2) Directorul asigura pastrarea fiselor de evaluare in arhiva unitatii de invatamant pe toata
durata scolarizarii elevului.

III. STRUCTURA SI DURATA TESTELOR
 
Art. 9 (1) Testele pentru EN se elaboreaza de catre CNEE, tinand seama de urmatoarele cerinte:
a) sa fie formulate clar, precis si in stricta concordanta cu programele scolare in vigoare pentru
fiecare disciplina de studiu;
b) sa aiba un nivel mediu de dificultate.
(2) Testele pentru EN au un format asemanator cu cel al evaluarilor internationale.
(3) Baremele de evaluare, precum si alte informatii referitoare la evaluare sunt cuprinse in
Caietul cadrului didactic, document tip, elaborat de CNEE.
Art. 10 (1) Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a
II-a in limba romana, sunt structurate astfel:
a) primul test vizeaza evaluarea competentelor de producere a mesajelor scrise;
b) al doilea test vizeaza evaluarea competentelor de receptare a mesajelor citite;
c) al treilea test vizeaza evaluarea competentelor de matematica.
(2) Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor apartinand minoritatilor nationale care
au urmat cursurile clasei a II-a in limba materna, sunt structurate astfel:
a) primul test vizeaza evaluarea competentelor de receptare-producere a mesajelor scris-citite in
limba romana;
b) al doilea test vizeaza evaluarea competentelor de matematica;
c) al treilea test vizeaza evaluarea competentelor de receptare a mesajelor citite in limba materna;
d) al patrulea test vizeaza evaluarea competentelor de producere a mesajelor scrise in limba
materna.
(3) Elevilor apartinand minoritatilor nationale, care au urmat cursurile in limba materna, li se
asigura testele de matematica atat in limba in care au studiat, cat si in limba romana.
Art. 11 (1) Testele elaborate pentru EN IV, administrate elevilor care au urmat cursurile clasei a
IV-a in limba romana, sunt structurate astfel:
a) primul test vizeaza evaluarea competentelor de intelegere a textului scris in limba romana;
b) al doilea test vizeaza evaluarea competentelor de matematica. 
(2) Testele elaborate pentru EN IV, administrate elevilor apartinand minoritatilor nationale care
au urmat cursurile clasei a IV-a in limba materna, sunt structurate astfel:
a) primul test vizeaza evaluarea competentelor de intelegere a textului scris in limba romana;
b) al doilea test vizeaza evaluarea competentelor de matematica;
c) al treilea test vizeaza evaluarea competentelor de intelegere a textului scris in limba materna.
(3) Elevilor apartinand minoritatilor nationale, care au urmat cursurile in limba materna, li se
asigura testele de matematica atat in limba in care au studiat, cat si in limba romana.
Art. 12 (1) Testele elaborate pentru EN VI sunt structurate astfel:
a) primul test vizeaza evaluarea unor competente din aria curriculara „Limba si comunicare”;
b) al doilea test vizeaza evaluarea unor competente din aria curriculara „Matematica si stiinte ale
naturii”.
(2) Elevilor apartinand minoritatilor nationale, care au urmat cursurile in limba materna, li se
asigura testul care vizeaza evaluarea unor competente din aria curriculara „Matematica si stiinte
ale naturii” atat in limba in care au studiat, cat si in limba romana.
Art. 13 Durata alocata rezolvarii testelor de evaluare este dupa cum urmeaza:
- de cate 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II;
- de cate 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV;
- de cate 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.
Art. 14 (1) Modalitatea de transmitere catre unitatile de invatamant a instrumentelor de evaluare
pentru desfasurarea EN este reglementata prin procedura separata.
(2) Instrumentele de evaluare pentru EN sunt confidentiale din momentul demararii actiunii de
elaborare a acestora si pana in momentul in care sunt publicate pe website-ul:
www.subiecte(anul).edu.ro. Toate persoanele care au acces la aceste documente semneaza un
angajament de confidentialitate, in conditiile legii.
 
IV. DESFASURAREA EN
 
Art. 15 (1) EN se desfasoara conform calendarului aprobat, in timpul orelor de curs, in functie
de programul fiecarei unitati de invatamant.
(2) Pentru EN VI, comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a EN
stabileste un interval orar unic pentru desfasurarea testelor, pentru toate unitatile de invatamant
din judet/municipiul Bucuresti.
(3) in cadrul EN II, pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile clasei
a II-a in limba materna, testul de evaluare a competentelor de receptare-producere a mesajelor
citit-scrise in limba romana, mentionat la art. 10 alin. 2, litera a, se administreaza in aceeasi zi in
care se desfasoara evaluarea competentelor de receptare a mesajelor citite, mentionat la art. 10
alin. 1, litera b.
(4) Responsabilitatea administrarii la clasa a EN II apartine administratorului de test -
invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar de la clasa si care intocmeste
documentele mentionate in Manualul de proceduri.
(5) Responsabilitatea administrarii la clasa a EN IV si a EN VI apartine administratorului de test,
un cadru didactic care nu preda la clasa respectiva si care intocmeste documentele mentionate in
Manualul de proceduri. 
(6) Pe toata durata administrarii testelor, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru
didactic, care nu preda la clasa respectiva si care are rolul de a sustine procesul de administrare a
instrumentelor de evaluare, in conformitate cu Manualul de proceduri.
(7) Manualul de proceduri este elaborat de CNEE si este transmis inspectoratului scolar
judetean/al municipiului Bucuresti cu zece zile inainte de data primei EN programate conform
calendarului si cuprinde scenariul de administrare a acestora, impreuna cu alte precizari
referitoare la desfasurarea evaluarii.
Art. 16 (1) Salile in care se sustine EN sunt, de regula, salile in care elevii clasei isi desfasoara
activitatea in mod obisnuit. Acestea sunt adaptate in prealabil, dupa caz, in functie de testul
planificat, prin eliminarea oricaror materiale didactice care i-ar putea influenta pe elevi in timpul
administrarii evaluarii.
(2) Administratorul de test, cu sprijinul asistentului, pregateste evaluarea urmarind asezarea
obisnuita a elevilor in banci, in sala lor de clasa.
(3) inainte de inceperea testului, administratorul de test realizeaza, intr-o maniera motivanta,
instructajul elevilor cu privire la proceduri si la importanta acestei evaluari.
(4) Fiecarui elev i se distribuie testul din ziua respectiva, pe care isi scrie numele, prenumele si
unitatea de invatamant.
(5) inregistrarea si monitorizarea timpului de rezolvare a testelor se fac de catre administratorul
de test.
(6) Pe durata evaluarii, administratorul de test asigura respectarea ordinii si a linistii in sala de
clasa.
(7) Se interzice administratorului de test sa le ofere elevilor indicatii referitoare la rezolvarea
testelor, sa faca modificari ale testelor sau sa realizeze completari ale rezolvarilor testelor.
Art. 17 (1) La incheierea timpului alocat rezolvarii testului, administratorul de test recupereaza
testele de la elevi, conform procedurilor.
(2) La incheierea perioadei de administrare a fiecarui test, administratorii de test predau testele,
pe baza de proces-verbal, presedintelui comisiei.
V. ASIGURAREA EGALITatII DE sANSE
Art. 18 (1) Elevii cu deficiente, integrati in invatamantul de masa, precum si cei din
invatamantul special, care parcurg curriculumul de masa, sustin EN in conditiile prezentei
metodologii.
(2) Elevii cu deficiente, integrati in invatamantul de masa sau scolarizati in invatamantul special
care parcurg curriculumul de masa adaptat, precum si elevii cu cerinte educationale speciale care
parcurg curriculumul specific invatamantului special sustin EN, la solicitarea scrisa a parintilor /
reprezentantilor legali ai elevului, prin adaptarea procedurii specifice de administrare a evaluarii.
(3) Situatia speciala a elevilor cu cerinte educationale speciale este mentionata atat in lista
elevilor comunicata de catre unitatea de invatamant, cat si in fisa de evaluare a acestuia.
Art. 19 (1) Comisia de organizare si de administrare a EN din unitatea de invatamant asigura
conditii de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor in functie
de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective.
(2) Masurile pentru asigurarea conditiilor de egalitate a sanselor pentru elevii cu deficiente sunt
urmatoarele: 
a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevazatori,
respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea
asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
b) marirea adecvata a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre elevii cu deficiente
motorii sau neuro-motorii (care ii impiedica sa scrie normal) sau de catre cei cu deficiente
vizuale grave;
c) asigurarea testelor scrise cu caractere marite la elevii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor din teste;
e) realizarea sarcinilor de lucru prin dictarea rezolvarilor, de catre elevul cu deficiente, catre un
al doilea cadru didactic, de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba respectiva, pe
parcursul desfasurarii testului.
(3) Elevii cu deficiente din unitatile de invatamant pot beneficia, dupa caz, de prevederile alin. 2,
in baza certificatului de incadrare in gradul de handicap sau a unei adeverinte medicale.
(4) Elevii scolarizati la domiciliu sustin testele de evaluare la domiciliu, in baza prevederilor
Manualului de administrare.
 
VI. EVALUAREA TESTELOR
 
Art. 20 (1) Testele de la EN se evalueaza in cadrul unitatii de invatamant, de catre cadrele
didactice din respectiva unitate.
 (2) in cazul in care numarul de cadre didactice din unitatea de invatamant este insuficient si nu
permite respectarea conditiei prevazute la alin. (1), presedintele Comisiei de organizare si de
administrare a EN din unitatea de invatamant solicita comisiei judetene/a municipiului Bucuresti
nominalizarea unor cadre didactice din alte unitati de invatamant.
(3) inainte de inceperea procesului de evaluare a testelor, presedintele din centrul de evaluare are
obligatia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori.
Art. 21 (1) Fiecare test de la EN II si EN IV este evaluat de catre doua cadre didactice
evaluatoare, dintre care unul este invatatorul/institutorul/profesorul pentru invatamantul primar
de la clasa.
(2) Pentru EN VI, testele care vizeaza evaluarea unor competente din aria curriculara „Limba si
comunicare” sunt evaluate de echipe formate din doua cadre didactice, unul cu specialitatea limba si
literatura romana si celalalt cu specialitatea limba moderna. in cazul elevilor care au urmat studiile
intr-o limba a minoritatilor nationale, echipa este formata din trei cadre didactice, doi avand
specializarile mentionate anterior, iar al treilea avand specialitatea limba si literatura materna.
(3) Pentru EN VI, testele care vizeaza evaluarea unor competente din aria curriculara
„Matematica si stiinte ale naturii” sunt evaluate de echipe formate din trei cadre didactice, unul
cu specialitatea matematica, al doilea cu specialitatea fizica, al treilea cu specialitatea biologie.
(4) Evaluarea fiecarui test se face cu respectarea stricta a baremului si a instructiunilor cuprinse
in Caietul cadrului didactic.
(5) Pentru a facilita analiza rezultatelor si comunicarea acestora catre elevi si
parinti/reprezentanti legali ai elevului, in timpul evaluarii testelor, profesorii evaluatori pot face
pe acestea sublinieri sau mentiuni.
(6) Rezultatele evaluarii se stabilesc de cadrul didactic evaluator/in cadrul echipei de evaluatori,
prin completarea fisei de evaluare pentru fiecare test, fisa care se semneaza de catre
evaluator/evaluatori.
(7) Evaluarea testelor pentru fiecare din clasele a II-a, a IV-a, a VI-a se finalizeaza in termen de 
cel mult 7 zile de la data sustinerii ultimului test de la clasa respectiva.
(8) Directorul unitatii de invatamant asigura incarcarea rezultatelor testelor in aplicatia
informatica dedicata si transmite fisele de evaluare si testele catre cadrele didactice de la clasele
a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a, in vederea analizarii rezultatelor cu elevii si parintii/reprezentantii
legali ai elevului.
(9) Pana la sfarsitul anului scolar, fisele de evaluare si testele pentru EN ale elevilor fiecarei
clase se depun, de catre cadrele didactice, la secretariatul unitatii de invatamant.

VII. INCARCAREA REZULTATELOR IN APLICATIA EVALUARI NATIONALE
PENTRU CLASELE A II-A, A IV-A SI A VI-A
 
Art. 22 (1) incarcarea si gestionarea informatiilor legate de rezultatele obtinute de elevi la
evaluarile nationale de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a se realizeaza in Aplicatia
Evaluari Nationale, care se acceseaza cu ajutorul unui browser web la adresa
https://evaluarinationale.rocnee.eu/index.xhtml.
(2) incarcarea rezultatelor in Aplicatia Evaluari Nationale este reglementata prin procedura
separata.
(3) Aplicatia vizeaza facilitarea gestionarii datelor referitoare la elevi si la testele sustinute de
acestia, precum si generarea de rapoarte necesare analizei rezultatelor.
Art. 23 (1) incarcarea rezultatelor obtinute de elevi in urma EN se realizeaza individual, pentru
fiecare elev in parte, in functie de clasa si de testul sustinut, respectand numarul de itemi din
fiecare test, precum si codurile aferente itemilor.
(2) incarcarea rezultatelor obtinute de elevi in urma EN se realizeaza de catre informaticianul
unitatii de invatamant, in baza certificatului SSL cu ajutorul caruia poate fi accesata aplicatia.
Art. 24 Codul alocat unui item se completeaza in tabelul existent in aplicatie, tinandu-se cont de
codurile posibile pentru notarea acestuia.
 
VIII. VALORIFICAREA REZULTATELOR EN
 
Art. 25 (1) Rezultatele individuale obtinute la EN nu se afiseaza/nu se comunica public si nu se
inregistreaza in catalogul clasei. Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unitatii de
invatamant prin:
a) elaborarea planurilor individualizate de invatare, acolo unde aceasta se impune;
b) informarea elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali ai elevului asupra stadiului formarii
si dezvoltarii competentelor evaluate.
(2) Rezultatele individuale la EN II si EN VI, cuprinse in fisele de evaluare, sunt supuse unui
proces de analiza de catre cadrul didactic si de catre colectivul de catedra din fiecare unitate
scolara. in urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea
planului individualizat de invatare al elevului, instrument fundamental de
remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informatii diagnostice si prognostice in vederea
orientarii si optimizarii invatarii. Decizia privind elaborarea planului individualizat de invatare al
elevului se ia coroborand rezultatele la EN cu datele si observatiile inregistrate de-a lungul
parcursului educational al elevului.
(3) Planurile individualizate de invatare ale elevilor sunt comunicate parintilor/reprezentantilor
legali ai elevilor. 
(4) Comisia de organizare si de administrare a EN din unitatea de invatamant urmareste procesul
de informare a elevilor si a parintilor/reprezentantilor legali, in conditii de confidentialitate.
(5) Accesul la documente si la informatiile transmise se limiteaza la corpul profesoral implicat in
procesul educativ, la elev si la familia acestuia.
(6) Dupa informarea parintilor/reprezentantilor legali, se intocmeste un proces-verbal, in care
acestia semneaza pentru luarea la cunostinta a informatiilor referitoare la rezultatele elevului la
EN si, dupa caz, la masurile prevazute in planul individualizat de invatare.
Art. 26 in termen de 5 zile de la finalizarea evaluarii testelor din cadrul EN, comisia de organizare si
de administrare a EN din unitatea de invatamant elaboreaza raportul scolii, in care sunt centralizate
rezultatele inregistrate in rapoartele claselor, si il transmite inspectoratului scolar.
Art. 27 (1) in termen de 7 zile de la primirea rapoartelor scolilor, comisia judeteana/a
municipiului Bucuresti elaboreaza raportul inspectoratului scolar, in care sunt centralizate
rezultatele inregistrate in rapoartele unitatilor de invatamant.
(2) Dupa finalizarea EN, inspectoratele scolare vor comunica public rezultatele obtinute la nivel
judetean/al municipiului Bucuresti in cadrul EN, precum si masurile educationale propuse in
vederea ameliorarii rezultatelor invatarii.
Art. 28 (1) CNEE intocmeste raportul final al EN pana la data de 30 noiembrie.
(2) Raportul final cuprinde concluziile privind EN, rezultate din rapoartele inspectoratelor
scolare, ale monitorilor, propuneri de modificare a metodologiei si a procedurilor, precum si
masuri educationale in vederea ameliorarii rezultatelor invatarii.
Art. 29 Raportul unitatii de invatamant, respectiv raportul inspectoratului scolar, incarcate in
aplicatia Evaluari Nationale 2015, pot fi descarcate din aplicatia mentionata si stau la baza
elaborarii raportului final al EN.
 
IX. DISPOZITII FINALE
 
Art. 30 (1) Respectarea intocmai a metodologiei de organizare si desfasurare a EN si a procedurilor
corespunzatoare este obligatorie pentru toate persoanele implicate in aceasta activitate.
(2) in vederea respectarii prevederilor din prezenta metodologie si pentru asigurarea
corectitudinii administrarii EN, presedintii comisiilor solicita fiecarui membru al comisiei
completarea unui angajament de confidentialitate.
Art. 31 Testele administrate in cadrul EN si documentele intocmite pentru buna administrare a
acesteia se pastreaza timp de doi ani in arhiva unitatii de invatamant care a organizat evaluarea.
Art. 32 (1) Dupa administrarea testelor pentru EN IV, prin procedura separata, CNEE realizeaza
esantionarea unitatilor de invatamant, iar lista unitatilor de invatamant selectate in esantion
urmeaza sa fie comunicata ulterior inspectoratelor scolare / unitatilor de invatamant.
(2) Pentru unitatile de invatamant selectate in esantion, testele administrate in cadrul EN IV si
documentele intocmite pentru buna administrare a acesteia se transmit la CNEE, in conformitate
cu o procedura separata.
(3) Rezultate EN IV din unitatile de invatamant esantionate urmeaza sa fie utilizate in vederea
intocmirii raportului national privind diagnoza sistemului de invatamant la nivel primar. 
Art. 33 Conducerile unitatilor de invatamant aduc la cunostinta celor interesati prevederile
prezentei metodologii prin urmatoarele activitati:
a) afisarea la avizierul scolii;
b) prezentarea in cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea in colectivele de elevi de la clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a;
d) organizarea unor intalniri cu parintii/reprezentantii legali ai elevilor, in vederea informarii
acestora.
Art. 34 Centralizarea rezultatelor EN, in vederea prelucrarii, interpretarii si efectuarii unor
analize de sistem se realizeaza printr-o platforma informatica, in baza unei proceduri elaborate de
CNEE si comunicate ulterior inspectoratelor scolare/unitatilor de invatamant.
Art. 35 Cheltuielile materiale de organizare si de desfasurare a EN se suporta de unitatea de
invatamant din finantarea de baza/complementara in conformitate cu prevederile legale in
vigoare. 


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

metodologie evaluari nationale 2 4 6metodologie evaluarea nationala clasa 2metodologie evaluarea nationala clasa 4metodologie evaluarea nationala clasa 6evaluare clasa 2 4 si 6evaluarea nationala 2021


x
Lasa un raspunsComentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau
14Mai.2021

Alina Constantin 14 Mai. 2021 08:53:28

A fost foarte urat ?i nepedagogic sa dai evaluare nationala unor elevi abia veni?i la scoala dup? o vacanta for?at? de 4-5 s?pt?mani, an care Ministerul Educatiei i-a b?gat.
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//