Admiterea 2022 la liceele cu profil bilingv. Procedura pentru Proba de verificare a cunostintelor de limba. Model de cerere de echivalare

de Portal Invatamant la 20 Apr. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Admiterea 2022 la liceele cu profil bilingv. Procedura pentru Proba de verificare a cunostintelor de limba. Model de cerere de echivalare20Apr.2022

Elevii care opteaza in acest an, la admiterea la liceu, pentru specializari cu predare in regim bilingv sau intensiv intr-o limba moderna trebuie sa stie procedura pentru proba de verificare a cunostintelor de limba.

Daca elevul are certificat de competente lingvistice in urma vreunui examen cu recunoa»ôtere internationala sau a obtinut premii la olimpiade de profil, se va tine cont de acestea. Cititi in continuare procedura completa pentru admiterea la liceele cu profil bilingv in 2022.
 
 
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA PENTRU ADMITEREA IN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE IN REGIM BILINGV DIN CADRUL ADMITERII IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023
 

pentru admiterea la liceu program bilingv – proba scrisa si orala
 
 
4. SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE 
 
Prezenta procedura stabileste modalitatea de organizare si desfasurare a Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2022 - 2023 in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, precum si demersurile pentru recunoasterea rezultatelor obtinute de candidati la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine/la olimpiade scolare si echivalarea acestora cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, pe baza metodologiilor, procedurilor, notelor M.E.C. 
 
5. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERATIONALE

Prezenta procedura se aplica activitatilor conexe organizarii si desfasurarii Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, precum si celor privind recunoasterea rezultatelor obtinute de candidati la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine/la olimpiade scolare si echivalarea acestora cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, activitati realizate la nivelul fiecarei unitati de invatamant cu nivel gimnazial, precum si la nivelul centrelor stabilite de Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti pentru sustinerea probei. 
 
Prevederile procedurii urmaresc asigurarea bunei organizari si desfasurari a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2022-2023, in speta a Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv. Pentru grupele/clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv pentru incepatori nu se organizeaza Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv. Comisia de admitere a Municipiului Bucuresti va aloca coduri distincte pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv pentru incepatori si va mentiona in brosura de admitere faptul ca nu se sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna. Admiterea candidatilor la clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv pentru incepatori se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni. 
 
6. DOCUMENTE DE REFERINTA (REGLEMENTARI) APLICABILE ACTIVITATII PROCEDURATE
 
 a) Legislatie primara 
 
- Regulamentul - cadru de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020, cu modificarile si completarile ulterioare 
 
- Regulamentul – cadru de organizare si functionare a claselor cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv, respectiv bilingv in unitatile de invatamant preuniversitar, anexa la O.M.E.N. nr. 4797/31.08.2017 
 
- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice 
 
- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) 
 
b) Legislatie secundara 
 
1. O.M.E. nr. 5150/30.08.2021 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023

2. Anexa 4 la O.M.E. 5150/30.08.2021 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023  - Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv

3. Anexa 1 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023 - Calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023

4. Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, prevazuta in anexa nr. I la O.M.E.C.T.S. nr. 4802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat, pentru anul scolar 2011-
2012

5. O.M.E. nr. 5609/19.11.2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

6. Anexa nr. 2 la O.M.E.C.T.S. nr. 5.219/2010 - Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine, care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competenteilorlingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, anexa la O.M.E. nr. 5609/19.11.2021.

c) Alte documente legislative:
 
− Ordine, metodologii, regulamente, instructiuni si notificari emise de Ministerul Educatiei, cu implicatii in organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2022-2023.
 
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 
 
7.1. Definitii ale termenilor 
 
 
1. Procedura operationala - Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul procesual 
 
2. Editie a unei proceduri operationale - Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata 
 
3. Revizia in cadrul unei editii - Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate 
 
4. Clasa cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv - Clasa din invatamantul preuniversitar in care o limba moderna se studiaza intr-un numar mai mare cu cel putin 2 ore fata de numarul de ore prevazut in trunchiul comun prin Planul-cadru de invatamant, ore alocate din CDs 
 
5. Clasa cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv - Clasa din invatamantul preuniversitar in care o limba moderna se studiaza intr-un numar mai mare cu cel putin 3 ore fata de numarul de ore prevazut in trunchiul comun prin Planul-cadru de invatamant, ore alocate din CDs.
 
ORGANIZAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA PENTRU ADMITEREA IN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE iN REGIM BILINGV


(1) Art. 5, alin. (1) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023 prevede faptul ca „Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2022-2023 in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, prevazuta in anexa nr. 4”.

(2) In vederea organizarii Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv (nivel lingvistic A2), numita in continuare proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, unitatile de invatamant preuniversitar din Municipiul Bucuresti in care functioneaza clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv devin centre de examen pentru sustinerea probei.

(3) Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna se desfasoara in perioada prevazuta de Calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023, conform metodologiei aflate in anexa nr. 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021.

(4) Inscrierea candidatilor pentru sustinerea Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna are loc in perioada prevazuta de Calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-
2023.

(5) Candidatii carora le-au fost recunoscute si echivalate rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala si rezultatele obtinute la olimpiadele nationale vor parcurge doar etapa de inscriere in centrele de examen pentru sustinerea Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna, dat fiind faptul ca directorul unitatii de invatamant care a fost centru de examen confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei consemnate in anexa fisei de inscriere a candidatului de catre secretariatul respectivei unitati de invatamant.

(6) Candidatii carora le-au fost recunoscute si echivalate rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala si rezultatele obtinute la olimpiadele nationale nu vor sustine Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, rezultatul lor, respectiv nota 10 obtinuta conform prevederilor Art. 5, alin. (6) si alin. (7) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, urmand sa fie consemnat/inclus in tabelele cu rezultatele obtinute de ceilalti candidati din centrul de examen in urma sustinerii probei.

(7) Candidatilor care au promovat cel putin una din clasele gimnaziale la o unitate de invatamant cu predare intr-o limba materna pentru care se organizeaza clase cu predare in limba moderna in regim bilingv li se pot recunoaste, la cerere, rezultatele obtinute la limba respectiva si li se echivaleaza cu nota 10 la Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna. Aceasta prevedere se aplica si candidatilor care au promovat cel putin una din clasele gimnaziale la o unitate de invatamant din strainatate, avand ca limba de predare limba moderna pentru care se organizeaza clase cu predare in limba moderna in regim bilingv. Dovada studierii limbii respective la nivel de limba de predare o constituie, dupa caz, foaia matricola sau decizia de echivalare a studiilor parcurse in strainatate.

(8) Afisarea rezultatelor la Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna din centrele de examen, depunerea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, se desfasoara in perioada prevazuta de Calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023.

(9) Potrivit Art. 6, alin. (1) din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, elevul care a obtinut minimum nota 6 (sase) la Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna este considerat admis. In situatia in care candidatul a obtinut la proba de verificare cel putin nota 6, secretariatul unitatii de invatamant la care a fost sustinuta Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv va trece nota obtinuta de candidat in anexa fisei de inscriere a acestuia, la rubrica „nota obtinuta la proba de limba moderna

…”. Se va indica si limba moderna la care s-a sustinut proba. Directorul unitatii de invatamant in care a fost sustinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale anexei fisei de inscriere. Pentru candidatii carora le-au fost recunoscute si echivalate rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala si rezultatele obtinute la olimpiadele nationale, in anexa fisei de inscriere se va consemna nota 10,00 ca nota obtinuta de candidat.

In situatia in care candidatul a obtinut la Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna o nota mai mica decat 6, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba va elibera anexa fisei de inscriere fara a completa rubrica „nota obtinuta la proba de limba moderna” si fara a modifica in alt mod fisa. In acest caz, candidatul nu va putea fi inscris la clase cu predare in regim bilingv a limbii moderne respective.

(10) Comisiile din centrele de examen pentru sustinerea Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna transmit catre Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti listele cu rezultatele finale in perioada prevazuta de Calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023.

(11) Conform prevederilor Art. 3, alin. (4) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, rezultatele obtinute de candidati la Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sunt recunoscute in orice judet sau in municipiul Bucuresti in care acestia opteaza sa se inscrie pentru repartizarea computerizata, indiferent de judetul sau sectorul din municipiul Bucuresti in care candidatii au sustinut probele respective.

(12) Potrivit Art. 21, alin. (1) din Anexa 1 la O.M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, candidatii pot sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru mai multe limbi moderne, in functie de programarea acestor teste de catre inspectoratul scolar. In cazul in care candidatul solicita inscrierea la mai multe probe de verificare a cunostintelor de limba moderna, pot fi eliberate mai multe anexe ale fisei de inscriere.

(13) In situatia in care exista candidati din alte judete carora le-au fost recunoscute si echivalate rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala si rezultatele obtinute la olimpiadele nationale in scolile de provenienta sau de catre comisia judeteana de admitere si care doresc sa se inscrie in centrele de examen pentru sustinerea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna din municipiul Bucuresti, acestia vor prezenta, la inscrierea in centrul de examen pentru sustinerea probei, o adeverinta din care sa reiasa faptul ca respectivului candidat i s-a recunoscut si echivalat rezultatul obtinut la un examen cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine sau rezultatul obtinut la olimpiadele nationale, document completat si validat de conducerea unitatii de invatamant de provenienta sau de comisia judeteana de admitere din judetul de provenienta. Documentul va fi depus la dosarul de inscriere al candidatului din centrul de examen pentru sustinerea probei, urmand ca, in baza acestui document, sa se procedeze la aplicarea prevederilor Art. 5, alin. (5) si (6) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, respectiv acordarea notei 10.
 
10. RECUNOASTEREA REZULTATELOR OBTINUTE DE CANDIDATI LA EXAMENE CU RECUNOASTERE INTERNATIONALA PENTRU CERTIFICAREA COMPETENTELOR LINGVISTICE IN LIMBI STRAINE SI A REZULTATELOR OBTINUTE LA OLIMPIADELE NATIONALE; ECHIVALAREA ACESTORA CU PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA PENTRU ADMITEREA IN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE IN REGIM BILINGV 
 
(14) In conformitate cu prevederile Art. 5, alin. (3) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, candidatii care promoveaza, pe parcursul invatamantului gimnazial, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine pot solicita recunoasterea si
echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.

(15) Conform Art. 5, alin. (4) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, se fac, la cerere, daca certificatul obtinut/diploma obtinuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi. In situatii exceptionale, in care se inregistreaza intarzieri in eliberarea certificatului/diplomei de catre institutia/organizatia care administreaza examenul, se poate recunoaste si echivala si adeverinta eliberata de institutia/organizatia respectiva, insotita de fisa rezultatelor obtinute.

(16) Art. 5, alin. (5) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021 prevede: „Se recunosc si se echivaleaza numai rezultatele obtinute pentru limbile moderne la examenele mentionate in Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine care pot fi recunoscute si echivalate cu Proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, in vigoare pentru anul respectiv, in speta, anexa la O.M.E. nr. 5609/19.11.2021. De asemenea, se recunosc si se echivaleaza rezultatele obtinute la examenele care confera nivelul de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, organizate de institutiile prevazute in lista mentionata, numai pentru limba moderna la care fiecare institutie are deja examene prevazute in lista.

(17) Candidatii carora li se recunosc si li se echivaleaza rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice intr-o limba straina, conform prevederilor Art. 5, alin. (6) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, primesc nota 10 la Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.

(18) Art. 5, alin. (7) din O.M.E. nr. 5150/30.08.2021 prevede: „Candidatilor care, in clasa a VII-a/a VIII-a, au obtinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mentiune la etapa nationala a olimpiadei de limba moderna, li se recunosc rezultatele obtinute la olimpiada, in baza diplomei emise de Ministerul Educatiei, si li se echivaleaza cu nota 10 la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, pentru limba moderna la care au obtinut distinctia respectiva”.

(19) Poate fi recunoscut si echivalat rezultatul obtinut de candidat la un examen cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limba moderna pentru care acesta ar trebui sa sustina Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna. 

(20) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute de catre elevii din clasa a VIII-a la examenele cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice, precum si a rezultatelor obtinute la olimpiadele nationale, se realizeaza de catre comisia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si a rezultatelor obtinute la olimpiadele nationale cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, comisie constituita la nivelul fiecarei unitati de invatamant, numita in continuare comisia de recunoastere si echivalare a rezultatelor.

(21) Pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examenele cu recunoastere internationala si a rezultatelor obtinute la olimpiadele nationale, parintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului depune la secretariatul unitatii de invatamant de provenienta o cerere scrisa (ANEXA 1 la prezenta procedura) si prezinta adeverinta/certificatul obtinut/diploma obtinuta, in original. Serviciul „secretariat” al unitatii de invatamant in care functioneaza comisia de recunoastere si echivalare a rezultatelor realizeaza copii „conform cu originalul” ale adeverintelor/certificatelor/diplomelor obtinute, pe care le depune la portofoliul comisiei, in vederea recunoasterii si echivalarii acestora cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.
 
(22) Conform Calendarului admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023, documentele necesare pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si a rezultatelor la olimpiadele nationale cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pot fi depuse la unitatea de invatamant de provenienta pana la data de 23 mai 2022.


(23) Membrii comisiei de recunoastere si echivalare analizeaza adeverintele/certificatele/diplomele depuse de candidati, cu parcurgerea urmatoarelor etape:

a) verifica daca rezultatul obtinut de candidat este pentru limba moderna la care acesta ar trebui sa sustina proba de verificare, la olimpiadele nationale sau unul dintre examenele si institutiile mentionate in Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine care pot fi recunoscute si echivalate cu proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat din Anexa 2 la O.M.E. nr. 5609/19.11.2021 sau pentru un examen de nivel A2 sau superior echivalent, organizat de institutiile prevazute in lista mentionata, numai pentru limba moderna la care institutia are deja examene prevazute in lista;

b) verifica daca adeverinta/certificatul obtinut/diploma obtinuta valideaza un nivel de competenta lingvistica egal sau superior nivelului A2, corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi, pentru olimpiada nationala sau examenele organizate de institutiile prevazute in lista mentionata, pentru limba moderna la care fiecare institutie are deja examene prevazute in lista.

NB: Nivelurile de competenta lingvistica sunt, in ordine crescatoare, urmatoarele: A1, A2, B1, B2, C1 si C2.

c) pentru certificatele/diplomele pe care este mentionat un termen de valabilitate, verifica daca data la care se finalizeaza Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna se incadreaza in termenul de valabilitate precizat pe certificat/diploma.

(24) Comisia realizeaza recunoastererea si echivalarea rezultatelor obtinute de candidati la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si a rezultatelor obtinute la olimpiadele nationale cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, intocmind un proces verbal (ANEXA 2 la prezenta procedura), cu respectarea prevederilor Art. 5, alin. (6) si (7) din O.M.E.C. nr. 5457/31.08.2020. 
 
(25) La incheierea activitatii, comisia intocmeste lista cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii (ANEXA 3 la prezenta procedura) rezultatelor obtinute de candidati la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si a rezultatelor obtinute la olimpiadele nationale cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, validata prin semnatura de membrii comisiei si asumata de presedinte, document ce va purta parafa unitatii de invatamant. Lista cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii se va afisa la nivelul fiecarei unitati de invatamant. Nu se admit contestatii ale rezultatelor obtinute in urma activitatii de recunoastere si echivalare. 
 
(26) Conducerile unitatilor de invatamant vor transmite inspectoratului scolar de sector, atat in format letric, semnat de comisie si parafat cu sigiliul unitatii de invatamant, cat si in format electronic, lista cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute de candidati la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si a rezultatelor obtinute la olimpiadele nationale cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv. 
 
(27) Inspectoratele scolare de sector, prin serviciul „informatizare”, vor centraliza listele trimise de unitatile de invatamant din sector si vor transmite lista cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii la nivel de sector Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti. 
 
(28) Secretariatul Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti va transmite lista cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii la nivel de sector in format electronic centrelor de sustinere a Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv (nominalizate in Brosura I.S.M.B privind Admiterea in invatamantul liceal de stat, anul scolar 2022-2023). 
 
(29) Conducerile unitatilor de invatamant vor elibera, in perioada prevazuta de Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2022-2023, anexele fiselor de inscriere in vederea participarii la Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, conform calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2022-2023, tuturor candidatilor care le solicita, inclusiv celor carora le-au fost recunoscute si echivalate rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala si rezultatele obtinute la olimpiadele nationale de catre comisia constituita la nivelul unitatii de invatamant. 
 
(30) Toti candidatii, atat cei care sustin proba de verificare, cat si cei carora le-au fost recunoscute si echivalate rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala si rezultatele obtinute la olimpiadele nationale, vor proceda la depunerea, in perioada prevazuta de Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2022-2023, a anexei fisei de inscriere la centrul de sustinere a probei, in vederea inscrierii la Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv. 
 
(31) Toti candidatii, atat cei care au sustinut proba de verificare, cat si cei carora le-au fost recunoscute si echivalate rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala si rezultatele obtinute la olimpiadele nationale, vor ridica anexa fisei de inscriere de la centrul de sustinere in care s-au inscris pentru Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, in perioada prevazuta de Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2022-2023. 
 
(32) Toti candidatii, atat cei care au sustinut proba de verificare, cat si cei carora le-au fost recunoscute si echivalate rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala si rezultatele obtinute la olimpiadele nationale, vor depune anexa fisei de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial de provenienta, in perioada prevazuta de Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2022-2023. 
 
ADMITEREA IN CLASELE A IX-A CU PREDARE IN REGIM INTENSIV A UNEI LIMBI MODERNE 
 
(33) In conformitate cu prevederile art. 7 din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, la liceele unde se organizeaza clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv, in cazul in care numarul elevilor care opteaza pentru aceste clase sau grupe este mai mare decat numarul de locuri prevazut, se organizeaza o proba de departajare.
 
(34) Art. 8, alin. (1) din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021 prevede ca, pentru organizarea si desfasurarea probei se constituie o comisie la nivelul unitati de invatamant formata din profesori de specialitate (care nu au rude/afini pana la gradul II inclusiv in concurs). Comisia elaboreaza subiectele, care respecta structura si punctajele prevazute pentru desfasurarea Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv.

(35) Potrivit art. 9 din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, candidatii care au sustinut si au promovat Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv vor putea opta pentru recunoasterea notei obtinute, in liceul la care au fost repartizati computerizat, pentru clasele cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv, fara a mai sustine proba, daca au fost admisi la profilul la care se organizeaza grupa sau clasa cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv.
 
 
 RESPONSABILITATI SI TERMENE 
 
(1) Constituirea comisiei de recunoastere si echivalare 
(a) Comisia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si a rezultatelor la olimpiadele nationale cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv se constituie la nivelul unitatii de invatamant, prin decizie interna, fiind alcatuita din presedinte, secretar si 2-8 membri. Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant este presedintele Comisiei de recunoastere si echivalare; secretariatul comisiei este asigurat de secretarul unitatii de invatamant, iar membrii comisiei sunt profesorii din catedra de limba moderna pentru care candidatul a obtinut adeverinta/certificatul/diploma de competente lingvistice al/a carei recunoastere si echivalare cu proba de verificare ii va permite admiterea in clasa a IX-a cu program bilingv de predare a limbii moderne respective. 
(b) in cazul in care unitatea de invatamant nu isi poate constitui comisia in acest mod, se adreseaza in scris I.S.M.B., care, prin inspectorul scolar de specialitate, asigura sprijinul pentru desemnarea in comisie a unor cadre didactice din alte unitati de invatamant. 
(c) Nu pot fi desemnati membri ai comisiei profesori care au rude sau afini, pana la gradul al patrulea inclusiv, printre candidati; fiecare membru al comisiei da o declaratie scrisa in acest sens. 
 
TERMEN PENTRU CONSTITUIREA COMISIEI: 29.04.2022
 
RASPUNDE: conducerea unitatii de invatamant 
 
(2) Solicitarea recunoasterii si echivalarii si depunerea documentelor pentru echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala si a rezultatelor la olimpiadele nationale cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv 
(a) Solicitarea de catre parintele/tutorele/reprezentantul legal al candidatului, pe baza de cerere scrisa (ANEXA 1), a recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si a rezultatelor la olimpiadele nationale cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv. 
(b) Depunerea de copii „conform cu originalul” ale adeverintelor/certificatelor/diplomelor obtinute, in vederea recunoasterii si echivalarii 
 
TERMEN: 11.04-12.05.2022 
 
RASPUNDE: conducerea unitatii de invatamant

(3) Analizarea de catre membrii comisiei a adeverintelor/certificatelor/diplomelor depuse de candidati 
 
 TERMEN: 02.05-12.05.2022, respectiv 02.05-23.05.2022
 
RASPUND: membrii comisiei de recunoastere si echivalare 
 
(4) Recunoasterea si echivalarea rezultatelor 
a) Realizarea recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute de candidati la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si a rezultatelor la olimpiadele nationale cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv 
b) intocmirea procesului verbal (ANEXA 2) privind recunoasterea si echivalarea, in plenul comisiei 
 
TERMEN: 13.05.2022
 
RASPUND: membrii comisiei de recunoastere si echivalare 
 
(5) Intocmirea si afisarea la avizierul scolii a listei cu rezultatele finale (ANEXA 3) ale recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute de candidati la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si a rezultatelor la olimpiadele nationale cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, cu respectarea art. 7 din O.M.E.C. nr. 5457/31.08.2020 
 
TERMEN:  13.05.2022

RASPUND: conducerea unitatii de invatamant; membrii comisiei de recunoastere si echivalare 
 
(6) Inaintarea, catre inspectoratul scolar de sector, atat in format letric, cat si in format electronic, a listei cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute de candidati la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si a rezultatelor la olimpiadele nationale cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv 
 
TERMEN: 13.05.2022 
 
RASPUND: conducerea unitatii de invatamant 
 
(7) Centralizarea, de catre inspectoratele scolare de sector, a listelor trimise de unitatile de invatamant din sector si transmiterea listei cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii la nivel de sector Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti TERMEN: 02.06.2021 RaSPUNDE: serviciul „informatizare” din cadrul inspectoratelor de sector 
 
(8) Transmiterea, de catre secretariatul Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti a listei cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii la nivel de municipiu, in format electronic, catre centrele de sustinere a Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv (nominalizate in Brosura I.S.M.B cuprinzand informatii legate de admitere, an scolar 2021-2022) 
 
TERMEN: 16.05.2022
 
RASPUNDE: secretariatul Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti 
 
(9) Eliberarea, de catre conducerile unitatilor de invatamant, a anexelor fiselor de inscriere pentru toti elevii care doresc sa participe la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna, inclusiv pentru cei care doresc recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala si a rezultatelor la olimpiadele nationale de catre comisia constituita la nivelul unitatii de invatamant 
 
TERMEN: 11 -13.05.2022 
 
RASPUNDE: conducerea unitatii de invatamant 
 
(10) Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna, inclusiv a celor care doresc recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala si a rezultatelor la olimpiadele nationale, prin depunerea anexei fisei de inscriere la centrul de sustinere a probei 
 
TERMEN:  16-17.05.2022
 
RASPUND: comisiile din centrele de sustinere a Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv 
 
(11) Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna 
 
TERMEN: 18-20.05.2022
 
RASPUND: comisiile din centrele de sustinere a Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv 
 
(12) Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna 
 
TERMEN: 23.05.2022

RASPUND: comisiile din centrele de sustinere a Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv 
 
(13) Depunerea contestatiilor 
 
TERMEN: 23.05.2022
 
RASPUND: comisiile din centrele de sustinere a Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv 
 
(14) Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii 
 
TERMEN: 23-27.05.2022
 
RASPUND: comisiile din centrele de sustinere a Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv 
 
(15) Transmiterea listelor cu rezultatele finale catre Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti 
 
TERMEN:  27.05.2022
 
RASPUND: comisiile din centrele de sustinere a Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv 
 
(16) Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de catre toti candidatii, atat cei care au sustinut proba de verificare, cat si cei carora le-au fost recunoscute si echivalatele rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala, din centrul in care s-au inscris pentru proba de verificare a cunostintelor de limba moderna 
 
TERMEN: 30-31.05.2022
 
RASPUND: candidatii si comisiile din centrele de sustinere a Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv 
 
(17) Depunerea anexelor fiselor de inscriere de catre toti candidatii, atat cei care au sustinut proba de verificare, cat si cei carora le-au fost recunoscute si echivalate rezultatele obtinute la examene cu recunoastere internationala, la unitatile de invatamant gimnazial de provenienta 
 
TERMEN: 03.06.2022
 
RASPUND: candidatii si comisiile din centrele de sustinere a Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv8.3 RESURSE NECESARE 
 
(1) Comisia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine si a rezultatelor la olimpiadele nationale cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv se constituie conform prevederilor art. 8.2(1).

(2) Comisia municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor, unice la nivel de municipiu, se constituie conform prevederilor art. 2 din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021.

(3) Comisiile de examinare si evaluare pentru proba de verificare a cunostintelor de limba moderna ce functioneaza in centrele de sustinere a probei se constituie conform prevederilor Art. 2, alin. (4) din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021. Acestea sunt alcatuite din cadrele didactice care predau limbile moderne la care se sustine proba in unitatea de invatamant liceal - centru de examen. In situatia in care numarul acestor cadre didactice nu este suficient in raport cu numarul candidatilor inscrisi in centru pentru sustinerea probei, inspectorul scolar de specialitate va propune Comisiei de

Admitere a Municipiului Bucuresti suplimentarea numarului de membri in centrul de examen pentru sustinerea probei cu profesori de specialitate din alte unitati de invatamant gimnaziale si liceale.

De asemenea, in cazul in care capacitatea de organizare a centrului de examen pentru sustinerea probei este depasita de numarul mare de candidati inscrisi, Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti va proceda, in urma solicitarii conducerii unitatii de invatamant - centru de examen, la constituirea de subcomisii de organizare si desfasurare a probei scrise in alte unitati de invatamant preuniversitar.

(4) Comisiile de contestatii ce functioneaza in centrele de examen pentru sustinerea probei se constituie conform prevederilor Art. 2, alin. (5) din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021.

8.4 MODUL DE LUCRU

(1) PROBELE DE CONCURS SI STRUCTURA SUBIECTELOR

(a) Conform Art. 3 din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, examenul de verificare a cunostintelor de limba moderna consta din doua probe:
• proba scrisa, pentru care se acorda un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu;
• proba orala, pentru care se acorda un punctaj de maximum 30 de puncte.
 
(b) Subiectul pentru proba scrisa va cuprinde, conform Art. 4, alin. (1) din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, itemi obiectivi pentru verificarea competentelor de intelegere de texte si a functiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzatoare nivelului A2, cum ar fi: intrebari cu raspunsuri multiple, intrebari cu raspuns scurt, intrebari de tip adevarat/fals cu justificare, exercitii de realizare a unor corespondente, text lacunar.

(c) Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.

(d) Proba orala va consta, conform Art. 5, alin. (1) din anexa 4 la O.M.E. nr. 5150/30.08.2021, din itemi pentru verificarea competentelor de discurs oral si de participare la conversatie de nivel A2.

(2) CONTESTATII

(a) Pentru proba scrisa se pot depune contestatii la centrul la care s-a desfasurat proba, in perioada prevazuta de metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat, in termenul prevazut de Calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2022-2023 si in Brosura „Admitere 2023”.

(b) Punctajul obtinut de elev dupa recorectarea lucrarii ramane definitiv.

(c) La proba orala nu se admit contestatii.
 
 
8.5. DISPOZITII FINALE 
 

(1) Conducerea unitatii de invatamant asigura afisarea, in spatii accesibile candidatilor si parintilor/tutorilor/reprezentantilor legali instituiti ai acestora, a PROCEDURII OPERATIONALE I.S.M.B. PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA PENTRU ADMITEREA IN CLASELE A IX-A CU PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE IN REGIM BILINGV DIN CADRUL ADMITERII IN INVATAMANTUL LICEAL PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023. In perioada 11-29.04.2022, se va proceda, de asemenea, la prelucrarea acestor materiale de catre profesorii diriginti in sedintele cu parintii si elevii claselor a VIII-a, pe baza de proces verbal.

(2) Procedura va fi difuzata membrilor comisiei si compartimentelor implicate in organizarea si desfasurarea Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv.

(3) In etapele de organizare si desfasurare a admiterii in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv pentru anul scolar 2022-2023, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidatilor: numele, initiala/initialele tatalui si prenumele vor fi publicate in forma anonimizata (coduri individuale).

(4) Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificari organizatorice sau alte reglementari cu caracter general sau intern care sa intereseze prevederile acestei proceduri.
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Copilul tau se pregateste pentru examenul de limba engleza la un liceu bilingv?


Esti ingrijorat de performanta copilului tau?

Ofera-i acum solutia: Culegerea de Teste rezolvate pentru proba scrisa si orala!

Avantaje:

- siguranta unui antrenament conform cerintelor programei Ministerului Educatiei Nationale in vigoare;
- cunoasterea si intelegerea corecta a modului de rezolvare a testelor;
- reusita la examen prin exercitiul repetat;
- utilizarea eficienta a timpului de lucru.


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

cerere echivalare limba modernacerere echivalare limba englezaadmitere liceu bilingvadmitere liceu bilingv engleza


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//