ţóÂ

Admiterea 2024 la liceele cu profil bilingv. Procedura pentru Proba de verificare a cunostintelor de limba. Model Cerere de echivalare

De Portal Invatamant
la 29 Apr. 2024
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Admiterea 2024 la liceele cu profil bilingv. Procedura pentru Proba de verificare a cunostintelor de limba. Model Cerere de echivalare29Apr.2024

Elevii care opteaza in acest an, la admiterea la liceu, pentru specializari cu predare in regim bilingv sau intensiv intr-o limba moderna trebuie sa stie procedura pentru proba de verificare a cunostintelor de limba straina.

Daca elevul are certificat de competente lingvistice in urma vreunui examen cu recunoaștere internationala sau a obtinut premii la olimpiade de profil, se va tine cont de acestea. Vezi AICI calendarul admiterii la liceu in 2024, pentru liceele cu profil bilingv
 

Extras din Procedura operationala privind organizarea si verificarea cunostintelor de Limba straina pentru admiterea in clasele a IX-a la liceele cu profil bilingv, in anul scolar 2024-2025, publicata de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

 
Procedura stabileste modalitatea de organizare si desfasurare a Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2024 - 2025 in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv, precum si demersurile pentru recunoasterea rezultatelor obtinute si echivalarea acestora cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv pentru urmatoarele categorii de candidati:
 
a) candidati care, pe parcursul invatamantului gimnazial, au promovat examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine;
 
b) candidati care, in clasa a VII-a/a VIII-a, au obtinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mentiune la etapa nationala a olimpiadei de limba moderna, pentru limba moderna la care au obtinut distinctia respectiva;
 
c) candidatii care au promovat cel putin una din clasele gimnaziale la o unitate de invatamant cu predare intr-o limba materna pentru care se organizeaza clase cu predare in limba moderna in regim bilingv;
 
d) candidatii care au promovat cel putin una din clasele gimnaziale la o unitate de invatamant din strainatate, avand ca limba de predare limba moderna pentru care se organizeaza clase cu predare in limba moderna in regim bilingv. 
 

Organizarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv

 
(1) Art. 6, alin. (1) din O.M.E. nr. 6154/31.08.2023 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2024-2025, numit in continuare O.M.E. nr. 6154/31.08.2023, prevede faptul ca "Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2024-2025 in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv se organizeaza in conformitate cu Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala/olimpiada de limba moderna cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, de organizare si desfasurare a probei de verificure a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv si structura acesteia, prevazuta in anexa nr. 4." 
 
(2) In vederea organizarii Probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv (nivel lingvistic A2), numita in continuare proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti in care functioneaza clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv devin centre de examen pentru sustinerea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna, numite in continuare centre de examen.
 
(3) Proba de verificare a cunostinfelor de limba moderna se desfasoara in perioada prevazuta de Calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2024-2025, numit in continuare Calendarul admiterii, respectiv 21-24 mai 2024, conform metodologiei aflate in anexa nr. 4 la O.M.E. nr. 6154/31.08.2023.
 
(4) Inscrierea, in centrele de examen, a candidatilor pentru sustinerea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna are loc in perioada prevazuta de Calendarul admiterii, respectiv 16-17 mai 2024.
 
(5) Afisarea rezultatelor la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna din centrele de examen, depunerea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, se desfasoara in perioada prevazuta de Calendarul admiterii, respectiv 27 mai 2024 - afisarea rezultatelor si depunerea contestatiilor si 31 mai - afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii.
 
(6) (a) Potrivit Art. 6, alin. (2) din anexa nr. 4 la O.M.E. nr. 6154/31.08.2023, elevul care a obtinut minimum nota 6 (sase) la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna este considerat admis. In situatia in care candidatul a obtinut la proba de verificare cel putin nota 6, secretariatul unitatii de invatamant la care a fost sustinuta proba de verificare a cunostintelor de limba moderna va trece nota obtinuta de candidat in anexa fisei de inscriere a acestuia, la rubrica nota obtinuta la proba de limba moderna ...”. Se va indica si limba moderna la care s-a sustinut proba. Directorul unitatii de invatamant in care a fost sustinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale anexei fisei de inscriere.
 
(b) In situatia in care candidatul a obtinut la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna o nota mai mica decat 6, se considera ca acesta nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba va elibera anexa fisei de inscriere fara a completa rubrica "nota obtinuta la proba de limba moderna" si fara a modifica in alt mod fisa. In acest caz, candidatul nu va putea fi inscris la clase cu predare in regim bilingv a limbii moderne respective.
 
(7) Comisiile din centrele de examen pentru sustinerea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna transmit catre Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti listele cu rezultatele finale la data prevazuta de Calendarul admiterii, respectiv 31 mai 2024.
 
(8) Conform prevederilor Art. 4, alin. (4) din O.M.E. nr. 6154/31.08.2023, rezultatele obtinute de candidati la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna sunt recunoscute in orice judet sau in municipiul Bucuresti in care acestia opteaza sa se inscrie pentru repartizarea computerizata, indiferent de judetul sau sectorul din municipiul Bucuresti in care candidatii au sustinut probele respective.
 
(9) Potrivit Art. 21, alin. (1) din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012, Anexa I la O.M.E.C.T.S. nr. 4802 /31.08.2010, numita in continuare Anexa I la 0.M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, candidatii pot sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru mai multe limbi moderne, in functie de programarea acestor teste de catre inspectoratul scolar. In cazul in care candidatul solicita inscrierea la mai multe probe de verificare a cunostintelor de limba moderna, pot fi eliberate mai multe anexe ale fisei de inscriere.
 
(10) Potrivit Art. 11, alin. (6) din Anexa I la O.M.E.C.T.S, nr. 4902/31.08.2010, nota obtinuta la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna nu va fi inclusa in calculul mediei de admitere. 
 

Recunoasterea rezultatelor obtinute de candidati si echivalarea acestora cu proba de verificare a cunostintelor de Limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv

 
(1) Recunoasterea rezultatelor obtinute si echivalarea acestora cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv se realizeaza pentru urmatoarele categorii de candidati:
a) candidati care, pe parcursul invatamantului gimnazial, au promovat examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine;
b) candidati care, in clasa a VII-a/a VIII-a, au obtinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mentiune la etapa nationala a olimpiadei de limba moderna, pentru limba moderna la care au obtinut distinctia respectiva;
c) candidatii care au promovat cel putin una din clasele gimnaziale la o unitate de invatamant cu predare intr-o limba materna pentru care se organizeaza clase cu predare in limba moderna in regim bilingv;
d) candidatii care au promovat cel putin una din clasele gimnaziale la o unitate de invatamant din strainatate, avand ca limba de predare limba moderna pentru care se organizeaza clase cu predare in limba moderna in regim bilingv.
 
(2) Recunoasterea rezultatelor obtinute si echivalarea acestora cu Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv se realizeaza STRICT la nivelul fiecarei unitati de invatamant, de catre comisia de inscriere constituita la nivelul unitatii, prin subcomisia de recunoastere si echivalare a rezultatelor, ai carei membri sunt cadre didactice cu specializarea limbi straine.
 
(3) Documentele necesare pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor se depun la unitatea de invatamant de provenienta a candidatilor, in perioada prevazuta in Calendarul admiterii, respectiv perioada de inscriere a candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna (16-17 mai 2024).
 
(4) Conform Calendarului admiterii, documentele necesare pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor la limba respectiva cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pot fi depuse la unitatea de invatamant de provenienta pana la data de 27 mai 2024.
 
(5) La finalul perioadei de depunere a documentelor, membrii subcomisiei de recunoastere si echivalare a rezultatelor intocmesc un proces - verbal in care mentioneaza numarul solicitarilor si certificatelor /diplomelor/adeverintelor/atestatelor de echivalare a studiilor/foilor matricole depuse.
 
(6) In urma intocmirii listei cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute de candidati cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, subcomisia de recunoastere si echivalare a rezultatelor din unitatea de invatamant inmaneaza un exemplar al acesteia, in original, secretarului comisiei de inscriere.
 
(7) Secretarul comisiei de inscriere din unitatea de invatamant completeaza anexa fisei de inscriere pentru candidatii carora le-au fost recunoscute si echivalate rezultatele. Presedintele comisiei de inscriere din unitatea de invatamant semneaza si valideaza anexa fisei de inscriere, prin aplicarea stampilei unitatii de invatamant. O copie "conform cu originalul” a anexei fisei de inscriere este inmanata parintelui/reprezentantului legal instituit al elevului, pentru a putea fi folosita in etapele ulterioare ale admiterii in invatamantul liceal in anul scolar 2024-2025.
 
(8) (a) Presedintele comisiei de inscriere din unitatea de invatamant va completa rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute de candidati cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna in aplicatia informatica centralizata.
 
(b) Listele cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute de candidati cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna vor fi transmise inspectoratului scolar de sector atat in format letric, asumat prin semnatura de toti membrii subcomisiei si validat de presedinte comisiei de inscriere, prin aplicarea stampilei unitatii de invatamant, cat si in format electronic.
 
(c) Inspectoratele scolare de sector, prin serviciul "informatizare", vor centraliza listele trimise de unitatile de invatamant din sector si vor transmite lista cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii la nivel de sector Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti.
 
(9) Toate documentele depuse de candidati, precum si cele ale subcomisiei de recunoastere si echivalare, raman la dosarul comisiei de inscriere de la nivelul unitatii de invatamant.
 
 

Eliberarea si depunerea anexelor fiselor de inscriere 

 
(1) Conducerile unitatilor de invafamant vor elibera, in perioada prevazutd de Calendarul admiterii, respectiv 13-15 mai 2024, anexele fiselor de inscriere candidarilor care vor sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.

(2) Candidatii care vor sustine proba de verificare a cunostintelor de limba moderna vor proceda la depunerea, in perioada prevazuta de Calendarul admiterii, respectiv 16-17 mai 2024, a anexei fisei de inscriere, la unul dintre centrele de examen, impreuna cu cererea - tip de inscriere pentru sustinerea probei si o copie simpla a unui act de identitate a candidatului (carte de identitate/certificat de nastere/pasaport).

(3) Candidatii care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna vor ridica anexa fisei de inscriere de la centrul de examen, in perioada prevazuta de Calendarul admiterii, respectiv 3-4 iunie 2024.

(4) Candidatii care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba moderna vor depune anexa fisei de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial de provenienta, la data prevazuta de Calendarul admiterii, respectiv 14 iunie 2024.
 

Admiterea in clasele a IX-a cu predare in regim intensiv a unei limbi moderne

 
(1) In conformitate cu prevederile art. 7 din Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala/olimpiada de limba moderna cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, de organizare si desfasurare a probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv si structura acesteia, anexa nr. 4 Ia O.M.E. nr. 6154/31.08.2023, numita in continuare anexa nr. 4 la O.M.E. nr. 6154/31.08.2023, in cazul in care numarul elevilor care au fost admisi, in urma repartitiel computerizate, la profilul la care se organizeaza clase/grupe cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv si care opteaza pentru aceste clase/grupe este mai mare decat numarul de locuri prevazut, se organizeaza o proba de departajare.
 
(2) Potrivit Art. 9 din anexa nr. 4 la O.M.E. nr. 6154/31.08.2023, candidatii care au sustinut si au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv vor putea opta pentru recunoasterea notei obtinute, in liceul la care au fost repartizati computerizat, pentru clasele cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv, fara a mai sustine proba de departajare, daca au fost admisi la profilul la care se organizeaza grupa sau clasa cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv.
 
(3) Art. 11, alin. (10) din Anexa I la O.M.E.C.T.S. nr. 4802 /31.08.2010 stipuleaza faptul ca proba de verificare a cunastintelor de limba moderna, respectiv proba de departajare, se organizeaza daca in aceste clase/grupe mai raman locuri libere dupa repartizarea candidatilor care au sustinut si au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv si care au optat pentru recunoasterea notei obtinute.
 
(4) Candidatii care obtin minimum nota 6 (sase) la proba de departajare sunt repartizati pe locurile ramase libere dupa repartizarea candidatilor care au sustinut si au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna si care au optat pentru recunoasterea notei obtinute, in ordinea mediilor de admitere, conform prevederilor art. 5, alin. (1) din Anexa I la O.M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010, coroborate cu prevederile art. 2, alin. (8) si (9) din O.M.E. nr. 6154/31.08.2023.

(5) In cazul in care numarul de locuri la clasele/grupele cu predare a unei limbi moderne in regim intensiv este mai mic decat numarul de candidati care au sustinut si au promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna si care au optat pentru recunoasterea notei obtinute, nu se mai organizeaza proba de departajare, iar candidatii vor fi repartizati in ordinea mediilor de admitere, in limita numarului de locuri aprobate, cu aplicarea prevederilor art. 2, alin. (8) si (9) din O.MLE. nr. 6154/31.08.2023.

(6) Art. 8, alin, (1) din anexa nr. 4 la O.M.E. nr. 6154/31.08.2023 prevede ca, pentru organizarea si desfasurarea probei de departajare se constituie o comisie la nivelul unitati de invatamant formata din profesori de specialitate (care nu au rude/afini pana la gradul II inclusiv in concurs). Comisia elaboreaza subiectele, care respecta structura si punctajele prevazute pentru desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv.
 

PRIMA ETAPA DE ADMITERE 

 
25-29,03.2024 
Constituirea comisiei de inscriere la nivelul fiecarei unitati de invatamant.
 
13-15.05.2024
Eliberarea, de catre conducerile unitatilor de invatamant, a anexelor fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.
 
16-17.05.2024 
Inscrierea candidatilor pentru sustinerea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna:
Depunerea cererii - tip, insotita de o copie simpla a unui act de identitate al candidatului (carte de identitate/certificat de nastere/pasaport) si de anexa fisei de inscriere, eliberata de unitatea de invatamant de provenienta. 
 
21-24.05.2024 
Desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna.
 
27.05.2024, ora 10,00 
Afisarea rezultatelor la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, cu respectarea prevederilor privind protectia datelor cu caracter personal, prin alocarea de coduri individuale de anonimizare.
 
7.05.2024, orele 10.00-16.00 
Depunerea contestatiilor la proba scrisa de verificare a cunostintelor de limba moderna in centrele de examen pentru sustinerea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna 
 
Rezolvarea contestatiilor: 27-30.05.2024 
Afisarea rezultatelorfinale: 31.05.2024, ora 12.00 
Rezolvarea contestatiilor la proba scrisa si afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, cu respectarea prevederilor privind protectia datelor cu caracter personal, prin alocarea de coduri individuale de anonimizare 
 
31.05.2024
Transmiterea listelor cu rezultatele finale ale probei de verificare a cunostintelor de limba moderna catre Comisia de Admitere a Municipiului Bucuresti 
 
03-04.05.2024 
Ridicarea, din centrele de examen, a anexelor fiselor de inscriere de catre candidatii care au sustinut proba de verificare
 
14.06.2024 
Depunerea, la unitatea de invatamant de provenienta, a anexelor fiselor de inscriere de catre candidatii care au sustinut proba de verificare

ECHIVALAREA REZULTATELOR OBTINUTE CU PROBA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA 


25-29.03.2024 
Constituirea comisiei de inscriere si a subcomisiei de recunoastere si echivalare la nivelul fiecarei unitati de invatamant.

16-17.05.2024 
Solicitarea recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna si depunerea documentelor necesare la unitatea de invatamant de provenienta:
(a) Solicitarea de catre parintele/reprezentantul legal instituit al candidatului, pe baza de cerere scrisa (ANEXA 2 la prezenta procedura), a recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna.
(b) Depunerea documentelor necesare pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor.

*Documentele necesare pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala pot fi depuse la unitatea de invatamant de provenienta pana la data de 27 mai 2024.

20-28.05.2024 
Analizarea, de catre membrii subcomisiei de recunoastere si echivalare, a adeverintelor/certificatelor/diplomelor/foilor matricole/atestatelor de echivalare a studiilor parcurse in strainatate, depuse de candidati 
 
28-29.05.2024 
Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna:
(a) Realizarea recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna
(b) Intocmirea procesului verbal (ANEXA 3 la prezenta procedura) privind recunoasterea si echivalarea, in plenul comisiei.
 
30.05.2024
Intocmirea si afisarea la avizierul scolii, cu respectarea prevederilor privind protectia datelor cu caracter personal, a listei cu rezultatelefinale ale recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv.
 
30-31.05.2024 
Inaintarea, catre inspectoratul scolar de sector, atat in format letric, cat si in format electronic, a listei cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute cu proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv.
 
3.06.2024 
Centralizarea, de catre inspectoratele de sector, a listelor cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii, trimise de unitatile de invatamant din sector, si transmiterea listei cu rezultatele finale ale recunoasterii si echivalarii la nivel de sector Comisiei de Admitere a Municipiului Bucuresti.

DOUA ETAPA DE ADMITERE 

 
05. 08. 2024
Inscrierea candidatilor pentru sustinerea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna: 
Depunerea cererii-tip, insotita de o copie simpla a unui act de identitate al candidatului si de anexa fisei de inscriere, eliberata de unitatea de invatamant de provenienta.
 
06-07.08.2024 
Desfasurarea probei de verificare a cunostintelor de limba moderna.
 
08.08.2024, ora 12.00
Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna, cu respectarea prevederilor privind protectia datelor cu caracter personal, prin alocarea de coduri individuale de anonimizare.
 
08.08.2024, orele 12.00 - 16.00
Depunerea contestatiilor la proba scrisa de verificare a cunostintelor de limba moderna.
 
09.08.2024 
Rezolvarea contestatiilor la proba scrisa si afisarea rezultatelor finale la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, dupa contestatii, cu respectarea prevederilor privind protectia datelor cu caracter personal, prin alocarea de coduri individuale de anonimizare.

Probele de concurs si structura subiectelor de admitere 2024 liceu bilingv 

 
(1) Conform prevederilor art. 3 din anexa nr. 4 la O.M.E. nr. 6154/31.08.2023, examenul de verificare a cunostintelor de limba moderna consta din doua probe:
* proba scrisa, pentru care se acorda un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu;
* proba orala, pentru care se acorda un punctaj de maximum 30 de puncte.
 
(2) Subiectele pentru proba de verificare a cunostintelor de limba moderna se alcatuiesc in conformitate cu programele scolare in vigoare, pentru nivelul A2 din Cadrul european comun de referinta pentru limbi.
 
(3) Profesorii examinatori acorda puncte candidatului la fiecare din cele doua probe. Media aritmetica a punctajelor acordate de cei doi evaluatori la fiecare proba reprezinta punctajul final al candidatului la proba respectiva. Punctajele finale obtinute la cele doua probe (scrisa si orala) se aduna, iar rezultatul se imparte la 10, obtinandu-se astfel nota finala a candidatului.
 
(4) Subiectul pentru proba scrisa va cuprinde, conform prevederilor art. 4, alin. (1) din anexa nr. 4 la O.M.E. nr. 6154/31.08.2023, itemi obiectivi pentru verificarea competentelor de intelegere de texte si a functiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzatoare nivelului A2, cum ar fi: intrebari cu raspunsuri multiple, intrebari cu raspuns scurt, intrebari de tip adevarat/fals cu justificare, exercitii de realizare a unor corespondente, text lacunar etc.
 
(5) Timpul afectat probei scrise este de 60 de minute.
 
(6) Proba orala va consta, conform prevederilor art. 5, alin. (1) din anexa nr. 4 la O.M.E. nr. 6154/31.08.2023, din itemi pentru verificarea competentelor de discurs oral si de participare la conversatie, de nivel A2. 
 
 

Model cerere de echivalare pentru admiterea 2024 la liceu bilingv


Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf. 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt la Evaluarea Nationala?


Atentie la modificarile de la Evaluarea Nationala pentru clasa a II-a, a IV-a, a VI-a sau in clasa a VIII-a!

Important: Notele, Evaluarea Nationala, Mediile si Testele NU vor disparea

TREBUIE sa ii ajutam. Este obligatia noastra. Culegerile de Teste la Limba Romana si Matematica vin in ajutorul celor mici.

...Vezi AICI noile Teste rezolvate <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

cerere echivalare limba modernacerere echivalare limba englezaadmitere liceu bilingvadmitere liceu bilingv englezaprocedura admitere liceu bilingv


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//