Ordinul MECS nr. 5481/2015 modifica Regulamentul privind regimul atestatelor de formare continua a personalului didactic

de Banu Alexandra la 03 Nov. 2015 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul MECS nr. 5481/2015 modifica Regulamentul privind regimul atestatelor de formare continua a personalului didactic03Nov.2015

Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5481/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continua a personalului didactic a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 804 din 29 octombrie 2015.

In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in temeiul prevederilor art. 244 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin:

Art. 1. - Se aproba Regulamentul privind regimul atestatelor de formare continua a personalului didactic, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.910/2010*) privind aprobarea Metodologiei de gestionare si arhivare a „Certificatelor de competente profesionale ale personalului didactic” si a „Atestatelor de formare continua a personalului didactic”.

Art. 3. - Directia generala management si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, casele corpului didactic si furnizorii de programe de formare continua acreditati vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice, Sorin Cimpeanu
Secretar de stat, Gigel Paraschiv

Bucuresti, 14 octombrie 2015
Nr. 5.481

Citeste si Cum poate un profesor suplinitor sa devina titular pe post

 
ANEXA

Regulament privind regimul atestatelor de formare continua a personalului didactic

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - Prezentul regulament reglementeaza gestionarea, completarea si eliberarea atestatelor de formare continua a personalului didactic la nivelul furnizorilor de programe de formare continua acreditati, denumiti in continuare furnizori.

Art. 2. - Atestatele de formare continua a personalului didactic, denumite in continuare atestate, se elibereaza pentru beneficiarii programelor de formare continua acreditate.

Art. 3. - (1) Atestatele sunt acte de studii cu regim special
(2) Atestatele se tiparesc pe hartie speciala, sunt inseriate, numerotate si prevazute cu elemente de siguranta.

Art. 4. - (1) Atestatele se elibereaza insotite de o anexa denumita „Fisa competentelor si a disciplinelor/temelor”, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice
(2) Atestatele se intocmesc numai in limba romana, folosindu-se alfabetul latin.

Art. 5. - (1) Raspunderea pentru exactitatea datelor inscrise in atestate o poarta persoanele care le-au completat si persoanele care le-au semnat
(2) Atestatele se gestioneaza de catre o persoana desemnata in acest sens de catre conducerea furnizorului.

Art. 6. - La sfarsitul fiecarui an scolar se intocmeste un raport privind gestionarea, completarea si eliberarea atestatelor, in doua exemplare, la nivelul fiecarui furnizor, care se aproba de conducerea acestuia si se arhiveaza cu termen permanent. Un exemplar al raportului se transmite Directiei generale management si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

CAPITOLUL II Gestionarea si completarea atestatelor

Art. 7. - (1) Atestatele sunt tiparite de catre Compania Nationala „Imprimeria Romana” - S.A. si sunt achizitionate de catre furnizori pe baza comenzilor avizate de Directia generala management si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice
(2) Se pot comanda in limitele a maximum 5-10% atestate in plus, necesare intocmirii duplicatelor si pentru acoperirea numarului de atestate anulate din cauza greselilor de completare.

Art. 8. - Atestatele sunt preluate in cadrul furnizorului, in baza unui proces-verbal de predare-primire incheiat intre delegatul furnizorului si persoana cu atributii in acest sens, completandu-se in mod corespunzator registrul unic de evidenta a atestatelor de formare continua a personalului didactic, denumit in continuare registru unic.

Art. 9. - Furnizorul, pe baza documentelor de evaluare prevazute la art. 35 din Metodologia de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.564/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, elibereaza cursantului care a parcurs programul de formare continua atestatul, precum si fisa competentelor si a disciplinelor/temelor.

Art. 10. - (1) Evidenta eliberarii atestatelor se consemneaza de catre fiecare furnizor acreditat in registrul unic
(2) Modelul registrului unic este stabilit de Directia generala management si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice
(3) In prima parte a registrului unic sunt inscrise atestatele primite. A doua parte a registrului unic se refera la evidenta nominala a atestatelor
(4) Registrul unic, catalogul centralizator si registrul de procese-verbale referitoare la evaluarea finala a cursantilor sunt documente cu regim special.

Art. 11. - (1) Atestatele se completeaza computerizat sau prin scriere de mana, cu pasta, tus sau cerneala neagra, citet si fara stersaturi, razuiri, acoperiri cu pasta corectoare, prescurtari sau adaugiri
(2) Numele titularului, toate initialele tatalui (mamei, in cazul in care tatal este necunoscut) si prenumele titularului se scriu cu majuscule format de tipar, in ordinea inscrisa in certificatul de nastere
(3) Atestatul si matca sa (cotorul) se completeaza identic, matca ramanand in arhiva furnizorului cu termen permanent
(4) Atestatele se semneaza de catre conducerea furnizorului, cu stilou sau pix de culoare albastra sau neagra
(5) Stampila trebuie sa se aplice in spatiul destinat pe atestat.

Art. 12. - Atestatele completate cu greseli, stersaturi, adaugiri, partial deteriorate, se anuleaza scriindu-se cuvantul „ANULAT”pe toata diagonala atestatului, cu mentiune in registrul unic. In astfel de cazuri, conducerea furnizorului dispune anularea acestora si intocmirea altora corespunzatoare.

CAPITOLUL III Eliberarea atestatelor

Art. 13. - Eliberarea atestatelor se consemneaza in registrul unic.

Art. 14. - (1) Atestatul se elibereaza titularului, dupa verificarea datelor inscrise in atestat, pe baza prezentarii documentului de identitate
(2) Titularul semneaza pentru primire in registrul unic
(3) In situatii bine motivate, cand titularul nu se poate prezenta, atestatul poate fi eliberat imputernicitului acestuia, cu aprobarea conducerii furnizorului, pe baza de procura autentificata de notariat/consulat sau imputernicire avocatiala in baza unui contract
(4) Imputernicitul semneaza pentru primire, in clar, in registrul unic
(5) Pentru atestatele eliberate pe baza de procura notariala/consulara, la rubrica „mentiuni” din registrul unic se trec numele, prenumele, calitatea imputernicitului, datele de identitate si se semneaza de catre acesta
(6) Atestatele completate si neridicate din cauza decesului titularului pot fi eliberate sotului/sotiei, precum si unui membru al familiei - ascendent sau descendent de gradul I si II - titularului decedat, in baza unei cereri aprobate de conducerea furnizorului, insotita de copia certificatului de deces si de o declaratie notariala, pe propria raspundere, privind motivele invocate pentru ridicarea atestatului.

Art. 15. - (1) Furnizorii sunt obligati sa elibereze atestatele in termen de 60 de zile de la data sustinerii evaluarii finale de catre titular
(2) Titularii sunt obligati sa isi ridice atestatele in termen de cel mult 60 de zile de la data intocmirii acestora.
CAPITOLUL IV Solicitarea si eliberarea duplicatelor atestatelor

Art. 16. - In cazul pierderii, distrugerii, furtului atestatului, in baza unei cereri scrise a titularului, furnizorul elibereaza un duplicat al acestuia, intocmit pe baza documentelor aflate in arhiva sa.

Art. 17. - (1) Cererea de eliberare a duplicatului este insotita de urmatoarele acte, care se arhiveaza cu titlu permanent:
a) declaratia notariala data de titularul atestatului in care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, imprejurarile in care acesta a fost pierdut sau distrus, precum si alte precizari care sa confirme disparitia sau distrugerea atestatului respectiv;
b) dovada publicarii pierderii, distrugerii, furtului atestatului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
c) copia actului de identitate;
d) aprobarea scrisa a conducerii furnizorului pentru eliberarea duplicatului, in urma actelor depuse
(2) Pentru publicarea pierderii/distrugerii/furtului unui atestat, titularul se adreseaza Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a III-a, depunand un anunt care va cuprinde urmatoarele date: denumirea actului original, numele titularului, initialele prenumelui tatalui/mamei si toate prenumele titularului, seria si numarul atestatului, numarul si data la care a fost inregistrat in evidentele furnizorului emitent, denumirea furnizorului emitent.

Art. 18. - (1) Duplicatul atestatului se intocmeste pe un formular identic cu cel original emis la data absolvirii si se elibereaza dupa procedura prevazuta pentru atestatele originale
(2) In situatia in care nu se mai gasesc formulare de acelasi tip, se elibereaza un duplicat redactat/tehnoredactat/scanat dupa modelul actului original, in care se inscriu datele existente in arhiva privind solicitantul. In aceasta situatie se aplica timbru fiscal, a carui valoare este stabilita conform prevederilor Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare
(3) Pe duplicatele atestatelor se completeaza: numele si prenumele persoanei care a semnat atestatul initial; in cazul in care nu este inscris in clar numele persoanei mentionate mai inainte, se completeaza (ss) „indescifrabil”
(4) Pe duplicatele atestatelor, intr-un spatiu corespunzator, se face mentiunea: „duplicat tipizat” sau, dupa caz, „redactat”,„eliberat conform aprobarii.... - (denumirea furnizorului care a aprobat eliberarea duplicatului), nr. ... din.... . Confirmam autenticitatea datelor cuprinse in prezentul atestat”. Urmeaza numele si prenumele, in clar, ale conducatorului furnizorului
(5) Se aplica stampila furnizorului pe timbrul fiscal in conditiile alin. (2) si langa numele si prenumele conducatorului furnizorului
(6) Duplicatele atestatelor poarta, in partea de sus, seria si numarul actului original eliberat, data si numarul acordat de furnizor in registrul unic
(7) Pe duplicat se inregistreaza numarul si data eliberarii, numar care se completeaza cu cerneala rosie in registrul unic
(8) In registrul unic si pe matca atestatului original se inscriu, cu cerneala rosie, seria si numarul duplicatului eliberat.

Art. 19. - (1) Termenul pentru eliberarea duplicatului este de 30 de zile de la aprobarea cererii
(2) Duplicatul se elibereaza titularului/imputernicitului conform prevederilor art. 14.

Art. 20. - (1) Duplicatul unui atestat se elibereaza, de regula, o singura data
(2) Daca duplicatul unui atestat a fost pierdut sau distrus complet in conditii de forta majora, titularului i se poate elibera, o singura data, un alt duplicat, la cerere si pe baza aprobarii acesteia, in conditiile prezentate mai sus si cu mentiunea ca pe acesta se inscriu, suplimentar, seria si numarul duplicatului anterior, precum si data la care acesta a fost eliberat.

CAPITOLUL V Dispozitii finale

Art. 21. - Pastrarea formularelor atestatelor necompletate, a atestatelor completate si neridicate de titulari, a celor anulate, a registrelor unice, precum si a documentelor - imputerniciri speciale, delegatii, procese-verbale etc. - pe baza carora au fost primite/predate sau eliberate atestatele se face in dulapuri metalice, in conditii de securitate deplina, cu termen de pastrare permanent.

Art. 22. - La schimbarea conducerii furnizorului sau a persoanei desemnate cu gestionarea atestatelor, toate aceste tipizate, inclusiv documentele de evidenta, se predau cu proces-verbal noului conducator al furnizorului si persoanei numite pentru a indeplini sarcinile prevazute de prezentul regulament, mentionandu-se, in mod obligatoriu, denumirea actelor aflate in gestiune, seria si numarul lor, impreuna cu procesele-verbale de predare-primire anterioare.

Art. 23. - (1) In cazul disparitiei unui formular de atestat, conducerea furnizorului intreprinde cercetari, incheie proces-verbal despre cele constatate, sesizeaza imediat Directia generala management si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice si, dupa caz, organele de urmarire penala
(2) Formularele pentru atestatele care fac obiectul alin. (1) sunt declarate „nule” prin publicarea unui anunt de catre conducerea furnizorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a
(3) In cazul atestatelor anulate in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, se face mentiunea in registrul unic, precizandu-se numarul si data hotararii, precum si instanta care a pronuntat hotararea.

Art. 24. - (1) In cazul retragerii acreditarii unui furnizor sau incetarii activitatii unui furnizor, acesta este obligat sa predea unui alt furnizor acreditat, desemnat de Directia generala management si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, pe baza de proces-verbal (incheiat in 3 exemplare, din care unul va fi predat la Directia generala management si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice), toate documentele privind evidenta atestatelor eliberate, atestatele necompletate, cataloagele centralizatoare si registrul de procese-verbale referitoare la evaluarea finala a cursantilor, avand obligativitatea de a respecta prevederile legale de gestionare si arhivare a atestatelor si a documentelor prevazute in prezentul regulament
(2) Completarea si eliberarea duplicatelor in acest caz se adreseaza furnizorului care a preluat arhiva, cu respectarea prevederilor privind eliberarea duplicatelor
(3) Duplicatele atestatelor eliberate in aceste conditii poarta si mentiunea: „A fost eliberat de ........., care detine arhiva ......... (denumirea fostului furnizor).”

Art. 25. - Toate documentele privind evidenta atestatelor se arhiveaza pe termen nelimitat si se pastreaza in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

x

Lasa un raspuns
Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x