Legile Educatiei: Noile reguli de la Bacalaureat. Elevii de la uman vor da examen la Matematica sau la Stiinte ale naturii

De Ana Ghiarasim
la 28 Feb. 2023 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legile Educatiei: Noile reguli de la Bacalaureat. Elevii de la uman vor da examen la Matematica sau la Stiinte ale naturii28Feb.2023

Examenul de Bacalaureat se va plia pe fiecare profil, urmand sa fie introdusa o proba complementara care vizeaza competentele de baza ale elevilor, proba notata cu "Admis/Respins". Modificarile apar in proiectul legii invatamantului preuniversitar, prezentat de ministrul Educatiei, Ligia Deca.

"Examenul de Bacalaureat se pliaza pe fiecare profil. Vom avea Bacul tehnologic pe care liceele tehnologice il propun si il asteapta de multa vreme. Ramanem cu doua probe de competente lingvistice, limba straina I, limba straina II, tocmai pentru a creste potentialul de angajare a absolventilor pentru societatea viitorului, cele doua probe la nivelul de competenta diferit, in functie de cata limba straina s-a studiat pe parcursul orelor de liceu sau de gimnaziu", a explicat Ligia Deca, in conferinta de presa in care a prezentat proiectele legilor Educatiei.
 
Ministrul Educatiei a mentionat ca, pe langa forma actuala a examenului de Bac, va exista o proba complementara care vizeaza competente de baza. Asta inseamna ca elevii de la uman vor da examen la Matematica sau la Stiinte ale Naturii, in vreme ce elevii de la real vor avea o proba la alegere din disciplinele socio-umane.
 
"Pentru profilul uman va fi la matematica sau la stiinte ale naturii, pentru profilul real - o proba la alegere pentru disciplinele socio-umane: istorie, logica, filosofie, psihologie. Notarea, este vorba de competente de baza, nu avansate, se va face pe sistem admis/respins", a mentionat Ligia Deca.

Pregatiti-va pentru Bacalaureat! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii si rezolvari de AICI ....click pentru detalii si comenzi culegeri >>>
 
 
Daca proiectele de legi vor fi adoptate de Parlament, noile prevederi privind Bacalaureatul se vor aplica din 2029.
 

Schimbari la examenul de Bacalaureat

 

Extras din proiectul Legii invatamantului preuniversitar, varianta Ligia Deca

 
Sectiunea 3 - Examenul national de bacalaureat
 
Art. 99
(1) Absolventii invatamantului liceal primesc diploma de absolvire, foaia matricola si, dupa caz, certificat de calificare profesionala de nivel 3 sau 4, parte a portofoliului educational, care atesta finalizarea studiilor liceale si care confera dreptul de acces, in conditiile legii, in invatamantul postliceal sau pe piata muncii.
 
(2) Elevii care au promovat clasa a XII-a de liceu cu frecventa, respectiv clasa a XIII-a de liceu – frecventa redusa, respectiv seral, pot sustine examenul national de bacalaureat, in conformitate cu o metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatie.
 
(3) Absolventii invatamantului liceal care sustin si promoveaza examenul national de bacalaureat dobandesc diploma de bacalaureat, care le da dreptul de acces in invatamantul superior, in conditiile legii.
 
(4) Examenul national de bacalaureat consta in sustinerea urmatoarelor probe:
 
a) proba A01 – proba orala de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile/calificarile - se realizeaza pe baza standardelor nationale de evaluare;
 
b) proba A02 - proba orala de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale - se realizeaza pe baza standardelor nationale de evaluare;
 
c) proba A1 - proba scrisa la Limba si literatura romana - proba comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile/calificarile, cu exceptia elevilor de la profilul umanist, specializarea filologie si pentru elevii care au studiat disciplina Limba si literatura romana pentru scoli si sectii cu predare in limba materna, cu programa speciala - se realizeaza pe baza standardelor nationale de evaluare;
 
d) proba A2 - proba scrisa la Limba si literatura romana pentru elevii de la profilul umanist, specializarea filologie - se realizeaza pe baza standardelor nationale de evaluare, cu exceptia elevilor care au studiat disciplina Limba si literatura romana pentru scoli si sectii cu predare in limba materna, cu programa speciala;
 
e) proba A3 - proba scrisa la Limba si literatura romana pentru elevii care au studiat disciplina Limba si literatura romana pentru scoli si sectii cu predare in limba materna, cu programa speciala;
 
f) proba B - doua probe de evaluare a competentelor lingvistice la doua limbi de circulatie internationala, in acord cu descriptorii elaborati pe baza programelor scolare. Rezultatul evaluarii se exprima prin niveluri de competenta corespunzatoare celor din Cadrul european comun de referinta pentru limbi straine. Pentru prima limba straina nivelul de competenta vizat este echivalent nivelului B2 din Cadrul european comun de referinta pentru limbi straine; pentru a doua limba straina, nivelul de competenta vizat este echivalent nivelului B1, respectiv A2, in functie de tipul de proba, la alegerea candidatului. Examenele cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine pot fi echivalate conform metodologiei adoptate prin ordin al ministrului educatiei.
 
Prin exceptie, elevii din invatamantul in limba unei minoritati nationale care studiaza doar o singura limba de circulatie internationala sustin proba doar din aceasta limba;
 
g) proba C - proba de evaluare a competentelor digitale, in acord cu descriptorii elaborati pe baza programelor scolare. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelurile de competenta in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu. Examenele cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale pot fi echivalate conform metodologiei adoptate prin ordin al ministrului educatiei;
 
h) proba D - proba scrisa la Limba si literatura materna - proba comuna pentru elevii care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale de la toate filierele, profilurile si specializarile - se realizeaza pe baza standardelor nationale de evaluare;
 
i) proba E - doua probe scrise, obligatorii, specifice profilului sau specializarii, pe baza standardelor nationale de evaluare;
 
j) Proba F – proba scrisa, obligatorie, pentru evaluarea competentelor de baza, complementare profilului/probelor scrise E.
 
(5) Proba E - probe scrise, obligatorii, specifice profilului sau specializarii sunt desfasurate dupa cum urmeaza:
 
a) pentru profilul real, specializarea matematica-informatica, din filiera teoretica, doua probe scrise, dintre care o proba obligatorie, la Matematica si o proba, la o disciplina relevanta pentru profilul real la alegere intre: Informatica, Fizica, Chimie, Biologie;
 
b) pentru profilul real, specializarea stiintele-naturii, din filiera teoretica, doua probe scrise, dintre care o proba obligatorie la Fizica/Chimie/Biologie si o proba la o disciplina relevanta pentru profilul real la alegere intre: Fizica, Chimie, Biologie, Matematica sau Informatica, alta decat cea la care a sustinut proba obligatorie;
 
c) pentru profilul umanist, specializarea stiinte sociale, din filiera teoretica, doua probe scrise, dintre care o proba obligatorie la istorie si o proba la o disciplina relevanta pentru profilul umanist, la alegere intre Geografie si stiinte socio-umane: Logica, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie;
 
d) pentru profilul umanist, specializarea filologie, din filiera teoretica doua probe scrise, dintre care o proba obligatorie, la limba si literatura unei limbi de circulatie internationala si o proba la o disciplina relevanta pentru profilul umanist, la alegere intre: Istorie, Geografie sau stiinte socio-umane: Logica, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie;
 
e) pentru filiera tehnologica, o proba scrisa specifica domeniului de pregatire si o proba, la alegere, dintre disciplinele relevante pentru profilul real;
 
f) pentru filiera vocationala, doua probe, dintre care, una obligatorie dintre disciplinele de specialitate si alta, la alegere, dintre disciplinele relevante pentru profilul predominant al specializarii.
 
(6) Proba F va viza competentele de baza, dupa cum urmeaza:
 
a) pentru profilul umanist, filiera teoretica, proba scrisa pentru evaluarea competentelor de baza la matematica/fizica/chimie/biologie;
 
b) pentru profilul real, filiera teoretica, proba scrisa pentru evaluarea competentelor de baza, la alegere, la una dintre disciplinele socio-umane: Logica, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie;
 
c) pentru filierele tehnologica si vocationala, proba scrisa pentru evaluarea competentelor prevazute la litera a) sau b), complementar disciplinelor alese la proba E.
 
(7) Lista disciplinelor si a programelor de examene se stabileste prin ordin al ministrului educatiei si se da publicitatii la inceputul ciclului de invatamant.

Pregatiti-va pentru Bacalaureat! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii si rezolvari de AICI ....click pentru detalii si comenzi culegeri >>>
 
Art. 100
(1) Examenul national de bacalaureat se considera promovat de catre absolventii invatamantului liceal, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au sustinut proba A01, A02, respectiv F si au obtinut calificativul admis;
b) au sustinut probele B si C prevazute la art. 99 alin. (4) si au obtinut la proba B cel putin echivalentul nivelului B1, respectiv A2, in functie de tipul de proba sustinut, iar la proba C au obtinut cel putin nivelul „mediu”;
c) au sustinut, dupa caz, proba A1, A2 sau A3 prevazuta la art. 99 alin. (4) si au obtinut cel putin nota 5 (cinci);
d) au sustinut, dupa caz, proba D prevazuta la art. 99 alin. (4) si au obtinut cel putin nota 5 (cinci);
e) au sustinut proba E, prevazuta la art. 99 alin. (4) si au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la fiecare dintre cele doua discipline;
f) au obtinut media aritmetica, calculata cu doua zecimale exacte, a notelor obtinute la A1, A2, A3, D si E, cel putin egala cu 6.
 
(2) In urma promovarii examenului national de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.
 
(3) Absolventilor de liceu care au sustinut probele B si C prevazute la art. 99, alin. (4) li se elibereaza certificate care atesta nivelul de competenta lingvistica, respectiv nivelul de competenta digitala. Eliberarea acestor certificate nu este conditionata de promovarea probelor scrise si orale prevazute la art. 99 alin. (4).
 
(4) In cazul nepromovarii examenului national de bacalaureat, pot fi recunoscute in sesiunile urmatoare, la cerere, rezultatele la probele care au fost promovate in sesiunea/sesiunile anterioare.
 
(5) In decursul unui an scolar, se organizeaza doua sesiuni ale examenului national de bacalaureat.
 
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in cazuri temeinic justificate, se poate organiza si o sesiune de bacalaureat speciala, aprobata prin ordin al ministrului educatiei.
 
(7) Candidatii pot sustine probele din cadrul examenului national de bacalaureat fara taxa, de cel mult trei ori. Prezentarile ulterioare la aceste examene sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite prin hotarare a Guvernului Romaniei initiata de Ministerul Educatiei.
 
(8) Probele B, C si F prevazute la art. 99 alin. (4) se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, in timpul anului scolar, in conditiile stabilite prin metodologie specifica adoptata prin ordin al ministrului educatiei.
 
(9) Probele orale A01, respectiv A02 si probele scrise A, respectiv D si E, prevazute la art. 99 alin. (4), se sustin dupa incheierea cursurilor, in conditiile stabilite prin metodologie specifica adoptata prin ordin al ministrului educatiei.
 
(10) In situatia in care absolventii studiilor liceale nu au sustinut/nu au promovat examenul national de bacalaureat, acestia pot beneficia de cursuri de pregatire, organizate la nivelul unitatilor de invatamant liceal, precum si la nivelul institutiilor de invatamant superior acreditate. Fiecare absolvent poate beneficia o singura data de finantare pentru a participa la cursurile de pregatire pentru examenul national de bacalaureat. Cursurile de pregatire in vederea promovarii examenului national de bacalaureat, aprobate de Ministerul Educatiei, se desfasoara potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei.
 
(11) Promovarea examenului de bacalaureat confera titularilor nivelul de calificare 4.
 
Art. 101
(1) Pentru anumite filiere, profiluri, specializari sau calificari, stabilite prin ordin al ministrului educatiei, absolventii invatamantului liceal pot sustine un examen de certificare a calificarii, separat de examenul de bacalaureat.
 
(2) In cadrul liceelor tehnologice, dupa absolvirea clasei a XI-a, elevii pot obtine certificatul de calificare nivel 3, care confera dreptul de acces pe piata muncii.
 
(3) Organizarea, desfasurarea si calendarul examenului de certificare se stabilesc prin metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatiei, la inceputul fiecarui an scolar. Examenul de certificare a calificarii de nivel 3 consta intr-o proba practica, prin realizarea si prezentarea unui produs/subansamblu/serviciu sau executarea unor operatii specifice, conform domeniului, specializarii si calificarii candidatului.
 
(4) Dupa absolvirea clasei a XII-a, elevii pot obtine certificatul de calificare nivel 4 care confera dreptul de acces pe piata muncii sau accesul in invatamantul postliceal.
 
(5) Organizarea, desfasurarea si calendarul examenului de certificare se stabilesc prin metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatiei, la finalul fiecarui an scolar, pentru anul scolar urmator. Examenul de certificare a competentelor profesionale de nivel 4 consta intr-o proba practica, prin realizarea si sustinerea unui proiect, conform domeniului, specializarii si calificarii candidatului.
Aceasta poate fi echivalata, dupa caz, cu proba E din cadrul examenului de bacalaureat, in cazul in care absolventul a luat minimum nota 5 (cinci) la aceasta proba.
 
(6) Obtinerea certificarii nivelului 4 de certificare, conform alin. (5), nu este conditionata de promovarea examenului national de bacalaureat.
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Pregatire pentru Evaluare Nationala - noile Teste la Romana si Matematica


Cauti cea mai buna metoda de pregatire a copilului dvs. pentru Evaluarea Nationala?

Solutia: noile Culegeri cu exercitii rezolvate!


Sute de exercitii pentru toate nivelurile si permit fixarea impecabila a informatiei la materiile de baza: Limba Romana si Matematica.

Culegerile reprezinta solutia sigura pentru un succes spectaculos al copilului tau. Vei fi mandru, ca parinte, de realizarile si de potentialul lui!


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

bacalaureatlegile educatieiligia decaprobe bacalaureatbacalaureat la matematica


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//