Modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului 2021-2022

de Laura Galescu la 01 Apr. 2021
2 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului 2021-202201Apr.2021

Va prezentam prevederile legale pentru modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei 2021-2022, plus calendarul mobilitatii didactice.


Incepeti pregatirea pentru Definitivat sau Titularizare! Click AICI pentru Teste Rezolvate >>>


Modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei 2021-2022
 
 
PREVEDERI LEGALE

Modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, daca acestea au promovat examenul de definitivat si concursul national de titularizare cu nota/media de cel putin 7, in conditiile art. 931 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, daca postul este vacant

Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

Art. 93' . (1) Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant pot hotari modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, daca acestea au promovat examenul de definitivat si concursul national de titularizare cu nota/media de cel putin 7, in conditiile prezentei legi, si daca postul este vacant.

(2) Cadrele didactice calificate care beneficiaza de prevederile alin. (1) au dreptul sa participe la mobilitatea de personal, potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social si aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022, aprobata prin OMEC nr. 5991/2020:

Art. 51 (1) Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant pot hotari modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, daca acestea au promovat examenul de definitivat si concursul national de titularizare cu nota/media de cel putin 7 (sapte), in conditiile Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si daca postul este vacant.

(2) De prevederile alin. (1) pot beneficia si cadrele didactice debutante care sunt inscrise si promoveaza examenul national pentru dobandirea definitivarii in invatamant, sesiunea 2021.

(3) Modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate se realizeaza prin decizia inspectorului scolar general, in baza hotararii consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant.

Art. 52 (1) Un cadru didactic calificat angajat pe un post didactic/catedra vacant(a) cu contract de munca pe perioada determinata de un an care participa la concursul national, sesiunea 2021, la disciplina corespunzatoare postului didactic/catedrei pe care este incadrat in anul scolar curent poate beneficia de modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an in contract de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei in conditiile prezentei Metodologii, daca obtine minimum nota 5 (cinci) la proba scrisa a concursului. (2) Beneficiaza de modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrul didactic calificat angajat pe un post didactic/o catedra vacant(a) cu contract individual de munca pe perioada determinata de un an, incheiat pana cel tarziu la data inceperii cursurilor, care a dobandit definitivarea in invatamant si care a obtinut cel putin nota sau media de repartizare 7 (sapte) in specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e) la un concurs national, conform art. 64 alin.(8), in conditiile Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Cadrul didactic calificat angajat pe un post didactic/o catedra vacant(a) cu contract individual de munca pe perioada determinata de un an, care a dobandit definitivarea in invatamant si a obtinut cel putin nota sau media de repartizare 7 (sapte), conform art. 64 alin. (8), la mai multe concursuri nationale, beneficiaza de modificarea duratei contractului individual de munca in baza celei mai mari note/medii de repartizare obtinute in specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativa a conditiilor generale si specifice din prezenta Metodologie, daca la ultimul concurs national la care a participat nu a obtinut nota sub 5 (cinci) la proba scrisa in specialitatea postului didactic/catedrei ocupat (e).

Art. 62 (6) Candidatii care nu obtin la inspectia speciala la clasa sau la proba practica minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisa. Candidatii care nu obtin la inspectia speciala la clasa in profilul postului sau la proba practica in profilul postului minimum nota 7 (sapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata.
Cadrul didactic care a obtinut cel putin media 8 (opt) la inspectiile la clasa in profilul postului, dar nu mai putin de 7 (sapte) la fiecare dintre acestea, in cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2021, pe parcursul anului scolar 2020-2021, poate folosi acest rezultat si in cadrul concursului national, sesiunea 2021, pentru angajare pe perioada nedeterminatasau determinata. Cadrul didactic care a obtinut cel putin media 5 (cinci) la inspectiile la clasa in profilul postului, in cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2021, pe parcursul anului scolar 2020-2021, poate folosi acest rezultat si in cadrul concursului national, sesiunea 2021, pentru angajare pe perioada determinata, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesita proba practica/orala. in situatia in care candidatul opteaza si pentru sustinerea inspectiei speciale la clasa in cadrul concursului national, sesiunea 2021, la media finalaa concursului se ia in calcul nota obtinuta la inspectia speciala la clasa in cadrul concursului. Media obtinuta la inspectiile la clasa in profilul postului, in cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2021, pe parcursul anului scolar 2020-2021, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor in unitatile de invatamant din judetul/municipiulBucuresti in care candidatul este inscris la examenul national de definitivare in invatamant.
(8) Pentru angajarea peperioada nedeterminata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7 (sapte) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala la clasa in profilul postului sau cel putin media 8 (opt) la inspectiile la clasa in profilul postului, in cadrulexamenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2021, pe parcursul anului scolar 2020-2021, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obtinuta la proba scrisa)*3+(nota obtinuta la proba practica/inspectia speciala la clasa)]/4.
(9) Pentru angajarea pe perioada determinata, candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala in profilul postului sau cel putin media 5 (cinci) la inspectiile la clasa in profilul postului sau in cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2020, pe parcursul anului scolar 2020-2021, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obtinuta la proba scrisa)*3+(nota obtinuta la proba practica/inspectia speciala la clasa)]/4.


(3) Pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (1), precum si urmatoarele conditii specifice:

a) posturile didactice/catedrele pe care sunt incadrate in anul scolar curent nu au fost ocupate in etapele anterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare, sunt constituite sau se pot constitui in una sau mai multe unitati de invatamant cu personalitate juridica sau in una sau mai multe discipline, conform alin. (6) si sunt complete;

b) respecta conditiile de ocupare a postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;

c) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;

d) au obtinut calificativul „Foarte bine” in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati si calificativul partial “Foarte bine” in anul scolar in curs; e) nu au fost sanctionate disciplinar in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati si nici pe parcursul anului scolar in curs.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) lit. d) si e), cadrele didactice cu o vechime mai mica de 2 (doi) ani scolari, trebuie sa faca dovada ca au obtinut calificativul “Foarte bine” si ca nu au fost sanctionate disciplinar pe perioada desfasurarii activitatii.

(5) Cadrul didactic calificat care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) si (2), precum si conditiile cumulative prevazute la alin. (3) si ocupa un post didactic/o catedra care necesita probe practice/orale beneficiaza de modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, in unitatea/unitatile de invatamant in care este incadrat in conditiile in care a obtinut cel putin nota 7 (sapte) la proba practica sau calificativul „Admis” la proba orala in oricare din etapele mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar.

(6) Cadrele didactice calificate angajate pe perioada determinata de un an care au norma didactica de predare stabilita conform prevederilor art. 262 alin. (3), constituita din doua sau mai multe discipline, care nu se ocupa in baza aceleasi probe scrise, in concordanta cu specializarile dobandite prin studii, potrivit Centralizatorului, pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, incepand cu data de 1 septembrie 2021, in situatia in care ponderea cea mai mare de ore din cadrul postului didactic/catedrei o are disciplina/o au disciplinele pentru care cadrul didactic a sustinut proba scrisa sau disciplinele care constituie postul didactic/catedra au aceeasi pondere, cu respectarea cumulativa a celorlalte conditii generale si specifice.

(7) In situatia in care, la nivelul unitatii de invatamant, la o anumita specialitate, numarul cadrelor didactice, care pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, este mai mare decat numarul posturilor didactice/catedrelor vacante, prioritate are, in ordine:
a) cadrul didactic cu domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (2).
b) cadrul didactic cu domiciliul cel mai apropiat de unitatea de invatamant. in situatia in care domiciliul nu conduce la departajare, atunci are prioritate cadrul didactic cu nota/media cea mai mare in baza careia se realizeaza modificarea contractului individual de munca, potrivit alin. (2). In cazul notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizeaza luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media cea mai mare obtinuta la gradul didactic sau la examenul de definitivare in invatamant;
c) media de departajare cea mai mare calculata conform anexei nr. 15;
d) media cea mai mare obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice.

(8) Cadrele didactice care se incadreaza in prevederile alin. (1)-(6) se adreseaza, in scris, consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant in care au incheiat contracte individuale de munca pe perioada determinata, prin depunerea unei cereri, in perioada prevazuta de Calendar. Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant analizeaza cererile depuse, verifica indeplinirea conditiilor, aplica criteriile de departajare, daca este cazul, conform prezentei Metodologii, stabilesc lista cadrelor didactice propuse pentru emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei si comunica, in scris, cadrelor didactice solicitante motivele admiterii/respingerii cererii privind modificarea duratei contractului individual de munca.

(9) Cadrele didactice calificate care au promovat examenul national de definitivare in invatamant, incadrate pe perioada determinata de un an pe posturi didactice/catedre constituite in doua sau mai multe unitati de invatamant pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, incepand cu data de 1 septembrie 2021, in situatia in care obtin acordul consiliilor unitatilor de invatamant privind modificarea duratei contractului individual de munca, astfel incat, incepand cu data de 1 septembrie 2021, in unitatile de invatamant in care este incadrat sa i se poata constitui un post didactic/o catedra complet(a).

Incepeti pregatirea pentru Definitivat sau Titularizare! Click AICI pentru Teste Rezolvate >>>

(10) Persoana nemultumita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa adresata conducerii inspectoratului scolar, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).

Art. 53 (1) Directorii unitatilor de invatamant inainteaza inspectoratului scolar lista cuprinzand cadrele didactice ale caror cereri au fost admise si pentru care se propune emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, precum si lista cuprinzand cadrele didactice ale caror cereri au fost respinse, la care se anexeaza, in copie, cererile depuse de cadrele didactice insotite de documentele mentionate in cerere, in vederea emiterii deciziilor. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant si intocmeste listele finale cuprinzand cadrele didactice pentru care se propune emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei si le prezinta spre validare consiliului de administratie al inspectoratului scolar.

(2) In situatia in care comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate constata abateri de la prevederile prezentei Metodologii, intr-o unitate de invatamant, presedintele comisiei solicita, in scris, directorului unitatii de invatamant respective revenirea asupra situatiei, cu reluarea procedurilor legale, in vederea remedierii abaterilor constatate de inspectoratul scolar. Listele finale, validate de consiliul de administratie al inspectoratului scolar, se afiseaza la inspectoratul scolar la termenul prevazut in Calendar si, in baza acestor liste, inspectorul scolar general emite deciziile privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5).

(3) In baza deciziei privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, emise de inspectorul scolar general, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica incheie cu cadrul didactic respectiv, incepand cu data de 1 septembrie 2021, actul/actele aditional(e) la contractul/contractele individual(e) de munca pe durata determinata de un an scolar, urmand ca, pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anual, sa incheie cate un nou act aditional/noi acte aditionale, la contractul/contractele individual(e) de munca pe durata determinata, de modificare a literei b) a capitolului C din contract cu mentiunea „Durata de viabilitate a postului didactic/catedrei”.

(4) Cadrele didactice debutante care au solicitat modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei si nu au promovat examenul national pentru dobandirea definitivarii in invatamant, sesiunea 2021, raman incadrate, in anul scolar 2021- 2022, pe posturile didactice/catedrele solicitate prin prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata, in baza deciziilor de repartizare emise de inspectorul scolar general, pana la data de 30 august 2021.

Calendarul mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022,

Anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022, aprobata prin OMEC nr. 5991/2020:


7. Modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, daca acestea au promovat examenul de definitivat si concursul national de titularizare cu nota/media de cel putin 7 (sapte), in conditiile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si daca postul este vacant:

a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;   Termen: 30 martie 2021

b) depunerea, inregistrarea cererilor insotite de documentele justificative la secretariatele unitatilor de invatamant, analizarea cererilor in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant si comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului;   Perioada: 30 martie-2 aprilie 2021

c) transmiterea listelor cuprinzand cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant privind modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele scolare;    Termen: 6 aprilie 2021

d) verificarea listelor cuprinzand cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant privind modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei de catre comisia de mobilitate constituita la nivelul inspectoratului scolar si inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare si remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul scolar;   Perioada: 6-7 aprilie 2021

e) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si validarea listelor finale cuprinzand cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei;   Termen: 8 aprilie 2021

f) emiterea si comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei.    Perioada: 9-16 aprilie 2021 
 
Descarcati de aici modelul de CERERE modificare durata CIM >>


Incepeti pregatirea pentru Definitivat sau Titularizare! Click AICI pentru Teste Rezolvate >>>

Sfaturi pentru Nota 10 - Titularizare si Definitivat

Teste Rezolvate + Metodologie pentru Titularizare si Definitivat


TITULARIZARE si DEFINITIVAT - atentie la noile modele de Teste pentru 2022. Metodologia si Subiectele au fost actualizate pentru 2022:
  • teste rezolvate + explicatiile detaliate
  • metodica pentru punctaj maxim
  • exemple utile si ghiduri practice

...Vezi AICI lista completa <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

modificare durata cimmodel de cerere modificare durata cimcalendar mobilitatecalendar mobilitate cadre didacticecontract de munca cadru didactic


x

Lasa un raspuns
Comentarii [2 comentarii]Adauga comentariul tau

01Apr.2021

Adrian 01 Apr. 2021 14:36:21

Art. 41 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, care face referire la modificarea contractului individual de munc?, precizeaz? la alin.3, lit. a - ‚Äědurat contractului‚ÄĚ.
La art. 55-56 sun prevederile pentru ancetarea contractului individual de munc?, de drept, cu acordul p?r?ilor ca urmare a voin?ei unilaterale a uneia dintre p?r?i, an cazurile ?i condi?iile limitativ prev?zute de lege.
Art. 57 precizeaz? c? ‚Äěnerespectarea oric?reia dintre condi?iile legale necesare pentru ancheierea valabil? a contractului individual de munc? atrage NULITATEA acestui‚ÄĚ.
În concluzie, emiterea deciziei de modificare a contractului individual de munc?, de c?tre inspectorul ?colar general duce la NULITATEA contractului individual de munc?.
01Apr.2021

Adrian 01 Apr. 2021 14:17:46

S-a ‚Äědezvoltat‚ÄĚ o cutum?, anc? din anul 2014, prin reglement?rile de mobilitate a personalului didactic, care √éNCALC? prevederile Codului muncii, cu privire la calitatea de angajator, men?ionat? an art. 93, alin. 1, teza a II-a din Legea nr. 1/2011, √éNC?LCAT? prin prevederile art. 51, alin. 3 din ordinul de OMEC nr. 5991/2020, care prevede ca inspectorul ?colar general emite decizia de numire a personalului didactic, participant la etapele de ocupare a unui post/catedr?, f?r? ca acesta s? fie anvestit de lege cu aceast? calitate.
DECI, prin ordin de ministru se adaug? la lege, ceea ce NU vede nimeni dintre cei care ar trebui s? vegheze la aplicarea prevederilor legale, drepturile profesionale, economice ?i sociale ale angaja?ilor, cadre didactice.
DE CE ?
Pentru c? cei viza?i sunt interesa?i de propriul statut de degrevat6 TOTAL de activitate, cu anc?lcarea prevederilor art. 263, alin. 10 din Legea nr. 1/2011.
În concluzie emiterea deciziei de numire pe post/catedr? de c?tre inspectorul ?colar general este NELEGAL?, conform legii educa?iei ?i a Codului muncii.
Pregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Pregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitPregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x