Inspectiile scolare in 2021-2022. Graficul inspectiilor generale, tematice si pentru gradele didactice, in Municipiul Bucuresti

De Laura Galescu
la 09 Sep. 2021
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Inspectiile scolare in 2021-2022. Graficul inspectiilor generale, tematice si pentru gradele didactice, in Municipiul Bucuresti09Sep.2021

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a anuntat graficul inspectiilor scolare in anul scolar 2021-2022.


>> Click aici ca sa descarcati informatiile legate de inspectiile scolare din 2021-2022 <<


GRAFICUL UNIC DE MONITORIZARE SI CONTROL AL INSPECTORATULUI SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

PENTRU ANUL SCOLAR 2021 – 2022


 

INTRODUCERE
 

In ultimii doi ani, sistemul de educatie in plan international, inclusiv in Romania, a suferit importante mutatii, ca urmarea consecintelor raspandirii virusului SARS-CoV 2. Ca atare, in conditiile diferite de desfasurare ale activitatii

instructiv-educative – online, face-to-face, hibrid, activitatea de inspectie scolara care desemneaza activitatea de

indrumare/consiliere, monitorizare, control si evaluare a modalitatilor si respectiv, a gradului de realizare a scopurilor

si obiectivelor proprii diferitelor categorii de unitati de invatamant, asa cum sunt acestea definite prin legislatia in

vigoare, a suferit la randul sau importante transformari, prin adaptarea la noile realitati ale epocii.

in anul scolar 2021-2022, pornind de la documentele legislative specifice elaborate in aceasta perioada de catre


Ministerul Educatiei, Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti isi propune sa continuie adaptarea activitatii de

inspectie scolara la situatia concreta generata de pandemia mentionata.


De mentionat faptul ca activitatea de inspectie scolara se va desfasura in functie de evolutia starii

epidemiologice, in format face-to-face, cu respectarea distantarii fizice sau respectiv, online.CRITERII PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII DE INSPECTIE SCOLARA
 

Activitatea de inspectie scolara va tine seama de urmatoarele aspecte:
 

• Transformarea activitatii de inspectie scolara intr-un sprijin real pentru managerii unitatilor de invatamant si

pentru cadrele didactice din Municipiul Bucuresti;

• Sprijinirea activitatii de digitalizare a instructiei si a adaptarii sale la specificul nivelului de pregatire al elevilor,

cadrelor didactice si a fiecarei unitati de invatamant in parte;

• Permanenta colaborare dintre inspectorii scolari monitori si directorii unitatilor de invatamant repartizate spre

monitorizare in vederea solutionarii operative a tuturor problemelor;

• Proiectarea si planificarea inspectiei scolare pe perioade largi, cu obiective generale si specifice corespunzatoare

fiecarei perioade, cu respectarea cerintelor instructiei asistate de calculator si Internet; eficientizarea finalitatilor

acestei activitati si obtinerea unui feedback de calitate.


REPERE LEGISLATIVE
 

• Legea Educatiei Nationale Nr. 1/2011, cu toate modificarile si adaugirile ulterioare;

• Regulamentul de inspectie a institutiilor de educatie din invatamantul preuniversitar, O.M.E.C.. Nr.,

6106/3.12.2020;

• Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP), O.M.E.C. Nr.

5447/31.08.2020;

• Regulamentul-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare, O.M.E.C.T.S. Nr. 5530/2011;

• Procedura de inspectie a ISMB, aprobata in anul scolar 2012-2013, revizuita in 2015.

• Planul Managerial al ISMB pentru anul scolar 2021-2022;

• O.M.E. Nr. 3243/ 5.02.2021 privind structura anului scolar 2021-2022;

• Toate documentele emise de catre Ministerul Educatiei si respectiv, Inspectoratul scolar al Municipiului

Bucuresti, privind desfasurarea activitatii instructiv-educative in conditiile instructiei asistate de calculator si

Internet, pe perioada starii de alerta.

 

 

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE ACTIVITATII DE INSPECTIE SCOLARA
 

• Realizarea idealului educational al scolii romanesti si atingerea finalitatii principale, aceea de formare de

competente – asimilare de cunostinte, formare de deprinderi si abilitati, prin valorificarea atitudinilor proprii

educabililor;
 

• Sprijinirea activitatii de digitalizare a educatiei si adaptarea sa la specificul nivelului de pregatire al elevilor,

cadrelor didactice si a fiecarei unitati de invatamant in parte;
 

• Cresterea calitatii serviciilor educationale, a calitatii ofertei educationale si a nivelului atingerii standardelor de

performanta de catre cadre didactice si prescolari/elevi, in conditiile instructiei asistate de calculator si Internet;

 

• Sprijinirea unitatilor scolare si a cadrelor didactice in procesul de eficientizare a activitatii de predare, invatare

si evaluare si a procesului managerial, in conditiile instructiei asistate de calculator si Internet; sprijinirea si

consilierea cadrelor didactice in vederea cresterii calitatii actului didactic, a atingerii standardelor de

performanta de catre elevi;
 

• Evaluarea in conditiile instructiei asistate de calculator si Internet a competentelor profesionale ale cadrelor

didactice, ale directorilor si profesorilor metodisti, ale inspectorilor scolari, precum si a abilitatilor acestora de a

controla, a monitoriza, a evalua, a indruma si a consilia.
 

• Evaluarea in conditiile instructiei asistate de calculator si Internet a calitatii aplicarii curriculum-ului national si

a curriculum-lui local/CDs, a activitatilor extracurriculare, a calitatii serviciilor educationale – a ofertei

educationale, a managementului scolar, a activitatii personalului din unitatile de invatamant;
 

• Respectarea drepturilor si obligatiilor ce revin partenerilor educationali: elevi, parinti, sindicate, comunitate

locala, societate civila si agenti economici, ONG-uri, etc.;
 

• Respectarea prevederilor legate de regimul actelor de studii, conform documentelor legislative in vigoare.
 

 

 

LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
 

TIPURI DE INSPECTII CARE SE VOR DESFASURA
 

Formatul activitatii de inspectie va fi in functie de evolutia starii epidemiologice, in format face-to-face, cu respectarea distantarii fizice sau online.
 

• Inspectii tematice;

• Inspectii tematice de specialitate;

• Inspectii scolare generale;

• Inspectii speciale (in vederea sustinerii gradelor didactice) / inspectii de specialitate (pe grupuri tinta: profesori debutanti, profesori cu rezultate deficitare in activitatea la catedra, etc.);

• Inspectii privind asigurarea si evaluarea calitatii educatiei;

• Inspectii de revenire;

• Inspectii pentru rezolvarea de sesizari, reclamatii.

 

 

 

INSPECTIE TEMATICA invatamant prescolar

 

Formatul activitatii de inspectie va fi in functie de evolutia starii epidemiologice, in format face-to-face, cu respectarea distantarii fizice sau online.


Forma de activitate:

• Inspectie tematica

Unitatile de invatamant:

• Toate unitatile de invatamant de stat si particulare nivel prescolar din Municipiul Bucuresti.

Colectivul de control/echipa de coordonare:

• Inspectori scolari ISMB monitori ai unitatilor de invatamant

• Profesori metodisti


Modalitatea de desfasurare
 

In vederea sporirii eficientei activitatii de inspectie tematica, inspectorii scolari ISMB, monitori ai unitatilor de

invatamant vor intreprinde urmatoarele activitati:

• Vor mentine constant contactul cu managerii unitatilor de invatamant, vor vizita periodic unitatile de

invatamant repartizate spre monitorizare si vor discuta/consilia/sprijini pe managerii unitatilor de

invatamant, pentru rezolvarea operativa a oricarei probleme ivite in cadrul procesului instructiv-educativ

din unitatea respectiva;

• Documentele de inspectie - Procesul Verbal, respectiv, Raportul Scris aferent activitatii vor fi intocmite, de

regula, la finalul activitatii de inspectie tematica;

• Documentele de inspectie vor fi generate pe platforma online MIS.

Indicatori:

-Procese verbale

-Rapoarte scrise

-Note de control

-Planuri de masuri ameliorative

-Rapoarte de revenire

-Numar de inspectii efectuate


Tematica 1:
 

Formatul activitatii de inspectie va fi in functie de evolutia starii epidemiologice, in format face-to-face, cu respectarea distantarii fizice sau online.


SEMESTRUL I
 

27.09-8.10.2021


1) Constituirea Consiliului Profesoral din unitatea de invatamant (conform prevederilor legale)

• Decizie de constituire;

• Decizia de numire a secretarului Consiliului Profesoral;

• Tematica sedintelor Consiliului Profesoral.


2) Constituirea Consiliului de Administratie din unitatea de invatamant (respectarea componentei

conform prevederilor legale).

• Adrese de inaintare catre reprezentantii Primariei si reprezentantilor asociatiilor parintilor;

• Decizia de constituire cu atributiile repartizate membrilor Consiliului de Administratie;

• Decizia de numire a secretarului Consiliului de Administratie;

• Tematica sedintelor Consiliului de Administratie.


3) Constituirea Comisiei CEAC din unitatea de invatamant.

• Respectarea componentei comisiei CEAC, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/12.07.2005

privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu completari si modificari prin Legea nr. 87/13.04.2006;

• Decizia de constituire cu atributiile repartizate membrilor CEAC;

• Regulamentul de organizare si functionare al comisiei CEAC.

4) Realizarea formatiunilor de studiu.

• Grupe de prescolari sub efectiv/peste efectiv, conform legislatiei, cu aprobarea Consiliului de Administratie

al ISMB;

• Aprobarea transferurilor.

 

5) Constituirea Comisiei de Curriculum la nivelul unitatii si numirea Coordonatorului pentru proiecte si

programe educative scolare si extrascolare, cu atributii, conform legislatiei in vigoare.

• Existenta Regulamentului de organizare si functionare al comisiei;

• Decizia de numire a coordonatorului pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, cu

atributii, conform legislatiei in vigoare;

• Planificarea activitatilor educative si extracurriculare.


6) Evaluarea anuala a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar.

• Existenta procedurii de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar;

• Evaluarea activitatii cadrelor didactice/didactic auxiliar in Consiliul de Administratie si stabilirea

punctajului final, cu votul a 2/3 din totalul membrilor ( art. 93 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011) si

validarea in Consiliul Profesoral al unitatii de invatamant;

• Comunicarea calificativului si a punctajului acordat fiecarui cadru didactic (in termen de 3 zile de la

validarea in Consiliul Profesoral).


7) Consilierea directorilor unitatilor de invatamant. Cunoasterea legislatiei de specialitate.


Tematica 2:

Formatul activitatii de inspectie va fi in functie de evolutia starii epidemiologice, in format face-to-face, cu respectarea distantarii fizice sau online.


SEMESTRUL II
 

9-20.05.2022


1) Monitorizarea frecventei prescolarilor (masuri pentru monitorizarea prezentei prescolarilor pe

unitate);

• Masuri pentru asigurarea frecventei si realizarea planului de scolarizare;

• Existenta centralizatorului cu evidenta prezentei pe unitate;

• Verificarea cataloagelor pe grupe/unitate;


2) Situatia incheierii contractelor educationale gradinita - parinti.

• Particularizarea contractelor educationale la nivelul unitatii, prin decizia Consiliului de Administratie, dupa

consultarea Comitetului Reprezentativ/Asociatiei de parinti al unitatii de invatamant; inregistrarea

contractelor educationale in registrul special.


3) Verificarea modului de inregistrare a progresului prescolarilor de la inceputul anului scolar.

• Documente privind analiza si inregistrarea activitatii de evaluare a prescolarilor pe parcursul anului scolar;

• Centralizarea progresului prescolarilor in etapele de evaluare;

• Fisa de apreciere a progresului individual.4) Verificarea modului de realizare a parteneriatului gradinita-familie.

• Planul de masuri al activitatii cu parintii; tematica sedintelor cu parintii;

• Ritmicitatea organizarii sedintelor cu parintii la grupe si cu Comitetul Reprezentativ/Asociatia de parinti;

• Convocatoare, registrul pentru procese verbale al sedintelor cu parintii;

• Rezolvarea sesizarilor/reclamatiilor.


5) Consilierea directorilor unitatilor de invatamant. Cunoasterea legislatiei de specialitate.

 


INSPECTIE TEMATICA invatamant primar, gimnazial, liceal, cluburile copiilor, cluburile sportive

 

Formatul activitatii de inspectie va fi in functie de evolutia starii epidemiologice, in format face-to-face, cu respectarea distantarii fizice sau online.


Forma de activitate:
 

• Inspectie tematica

Unitatile de invatamant:

• Toate unitatile de invatamant de stat si particulare din Municipiul Bucuresti.

Colectivul de control/echipa de coordonare:

• Inspectori scolari ISMB monitori ai unitatilor de invatamant

• Profesori metodisti

• Metodisti CCD Bucuresti


Modalitatea de desfasurare
 

• In vederea sporirii eficientei activitatii de inspectie tematica, inspectorii scolari ISMB, monitori ai unitatilor

de invatamant vor intreprinde urmatoarele activitati:

• Vor mentine constant contactul cu managerii unitatilor de invatamant, vor vizita periodic unitatile de

invatamant repartizate spre monitorizare si vor discuta/consilia/sprijini pe managerii unitatilor de

invatamant, pentru rezolvarea operativa a oricarei probleme ivite in cadrul procesului instructiv-educativ

din unitatea respectiva;

• Documentele de inspectie - Procesul Verbal, respectiv, Raportul Scris aferent activitatii vor fi intocmite, de

regula, la finalul activitatii de inspectie tematica;

• Documentele de inspectie vor fi generate pe platforma online MIS.

Indicatori:

-Procese verbale

-Rapoarte scrise

-Note de control

-Planuri de masuri ameliorative

-Rapoarte de revenire

-Numar de inspectii efectuate


Tematica 1:
 

Formatul activitatii de inspectie va fi in functie de evolutia starii epidemiologice, in format face-to-face, cu respectarea distantarii fizice sau online.


SEMESTRUL I

27.09-8.10.2021

 

- SCOLI GIMNAZIALE SI LICEE –
 

1) Verificarea respectarii Planurilor-Cadru de invatamant – disciplinele de studiu, domeniile de studiu,

respectiv, modulele de pregatire obligatorii si optionale, precum si numarul mimim si maxim aferent

acestora.

• Constituirea trunchiului comun; Constituirea curriculumului la decizia scolii (CDs)/ curriculumului in

dezvoltare locala (CDL); Avizarea CDs in Consiliul Profesoral al unitatii de invatamant;


2) Verificarea realizarii orarului. Programul cursurilor claselor de elevi (respectarea prevederilor legale

privind efectivele la clasa in conditiile determinate de instructia asistata de calculator si Internet si a

respectarii distantarii fizice).

• Decizia de numire a comisiei de elaborare a orarului;

• Durata orei de curs si a pauzelor; ora de incepere si de final al programului cursurilor;


3) Constituirea formatiunilor de studiu.

• Formatiuni de studiu sub efectivul minim si peste efectivul maxim, cu aprobarea Consiliului de

Administratie al ISMB.

• Aprobarea transferurilor de elevi in Consilul de Administratie al unitatii de invatamant;

• Organizarea examenelor de diferenta – unde este cazul.


4) Constituirea Consiliului de Administratie si a comisiei CEAC.

• Decizii de numire;

• Respectarea componentei Consiliului de Administratie si respectiv, a CEAC, conform prevederilor legale;


5) Numirea profesorilor diriginti/profesorilor din invatamantul primar si a coordonatorului pentru

proiecte si programe educative scolare si extrascolare.

• Consultarea Consiliului Profesoral; aprobarea/hotararea Consiliului de Administratie;


6) Evaluarea anuala a personalului didactic.

• Validarea fiselor de evaluare in Consiliul Profesoral;

• Evaluarea finala a activitatii in cadrul Consiliului de Administratie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor,

conform art. 93 (1) din Legea Nr. 1/2011;

• Comunicarea calificativului anual si a punctajului acordat fiecarui cadru didactic ( in timp de trei zile de la

validare);


7) Incheierea situatiei scolare pentru elevii corigenti sau/si cu situatii scolare neincheiate, anul scolar

2020-2021.

• Validarea in Consiliul Profesoral al unitatii de invatamant;

• Consemnarea situatiei scolare a acestor elevi in catalogul de clasa si, respectiv, registrul matricol.


8) Consilierea directorilor unitatilor de invatamant. Cunoasterea legislatiei de specialitate.


- CLUBURILE COPIILOR


1) Verificarea tematicii Consiliului de Administratie si a Consiliului Profesoral pentru semestrul I, anul

scolar 2021-2022.
 

2) Verificarea revizuirii si validarii Regulamentului intern, cf. prevederilor legislative in vigoare.

• Aprobarea Regulamentului intern in Consiliul Profesoral.
 

3) Verificarea modalitatii de evaluare a cadrelor didactice, cu respectarea prevederilor legale in domeniu.

• Evaluarea finala a activitatii in cadrul Consiliului de Administratie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor,

conform art. 93 (1) din Legea Nr. 1/2011;

• Comunicarea calificativului anual si a punctajului acordat fiecarui cadru didactic ( in timp de trei zile de la

validare);
 

4) Verificarea incadrarii pe discipline de studiu.

• Emiterea deciziilor pentru plata cu ora;

• incheierea contractelor pentru plata cu ora.
 

5) Registrul unic de inscriere a elevilor la cercurile din cadrul cluburilor copiilor si cataloagele de

prezenta.

• Verificarea existentei Registrului unic de inscriere a elevilor.

• Verificarea cataloagelor grupelor de elevi la activitati.
 

6) Planificarea activitatilor educative pentru anul scolar 2021-2022.

• Verificarea graficului activitatilor educative pentru anul scolar 2021-2022.
 

7) Verificarea stadiului de realizare a documentelor de analiza si proiectare.

• Planul managerial;

• Planificarile calendaristice.
 

8) Consilierea directorilor cluburilor copiilor. Cunoasterea legislatiei de specialitate.
 

- CLUBURILE SPORTIVE


1) Respectarea Planurilor-Cadru de invatamant – disciplinele sportive, precum si numarul mimim si maxim

aferent acestora pe grupe.

• incadrarea personalului didactic pe grupe si nivele valorice;

• Respectarea numarului de ore aferent fiecarei grupe de incepatori, avansati, performanta.
 

3) Realizarea orarului.

• Decizia de numire a comisiei de elaborare a orarului; aprobarea orarului in Consiliul de Administratie al

unitatii de invatamant.
 

4) Constituirea grupelor.

• Existenta cataloagelor de grupa si a fiselor de evidenta;

• Grupe sub efectivul minim.
 

5) Constituirea Consiliului de Administratie.

• Decizia de numire; alegerea reprezentantilor personalului didactic in Consiliul Profesoral prin vot secret;

• Respectarea componentei Consiliului de Administratie.
 

6) Verificarea existentei registrului matricol cu evidenta elevilor sportivi si a registrului de performanta.

• Completarea la zi in registrul matricol a elevilor sportivi.

• Completare registrului de performanta; transmiterea acestuia catre I.S.M.B.
 

7) Evaluarea anuala a personalului didactic.

• Validarea fiselor de evaluare in Consiliul Profesoral;

• Evaluarea finala a activitatii in cadrul Consiliului de Administratie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor,

conform art. 93 (1) din Legea Nr. 1/2011;

• Comunicarea calificativului anual si a punctajului acordat fiecarui cadru didactic ( in timp de trei zile de la

validare);
 

8) Evidenta participarii elevilor la competitii si rezultatele obtinute in anul scolar 2020-2021.

• Evidenta participarii fiecarui cadru didactic la competitiile municipale, nationale si internationale;

• Rezultatele obtinute de fiecare cadru didactic la competitiile sportive la nivel municipal, national si

international.

9) Consilierea directorilor cluburilor sportive. Cunoasterea legislatiei de specialitate.


Tematica 2:

Formatul activitatii de inspectie va fi in functie de evolutia starii epidemiologice,

in format face-to-face, cu respectarea distantarii fizice sau online.SEMESTRUL al II-lea
 

9-20.05.2022
 

-SCOLI GIMNAZIALE SI LICEE-


1) Verificarea notarii ritmice si a monitorizarii frecventei elevilor.

• Rapoartele periodice elaborate;

• Prezentarea rapoartelor in cadrul Consiliului Profesoral.

• Adoptarea de masuri pentru combaterea absenteismului, conform prevederilor ROFUIP.


2) Verificarea prelucrarii metodologiilor privind examenele nationale 2022 - evaluarile nationale la clasele

II, IV,VI, Evaluarea Nationala, Bacalaureat, Admitere, absolvirea competentelor profesionale. Verificarea

modalitatilor de pregatire a elevilor pentru examenele nationale in conditiile situatei epidemiologice

determinate de raspandirea virusului SARS-CoV 2.

• Diseminarea metodologiilor privind examenele nationale in Consiliul Profesoral la clasele de elevi si in

sedintele cu parintii;

• Afisarea metodologiilor la loc vizibil in unitatea de invatamant;

• Graficul activitatilor de pregatire a elevilor pentru examenele nationale – prezentarea in fata elevilor;

participarea elevilor;


3) Pregatirea examenelor nationale (Evaluare Nationala si Bacalaureat 2022).

• Asigurarea conditiilor de desfasurare optima a examenelor nationale din punct de vedere logistic;

• Informarea elevilor si a parintilor privind calendarul si orarul de desfasurare al examenelor.


4) Calendarul activitatilor educative.

• Aprobarea in Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant;

• Evidenta participarii la concursurile si festivalurile specifice din CAEM, CAERI, CAEN in anul 2021.


5) Activitatea privind programele scolare pentru CDs.

• Avizarea cursurilor optionale in Consiliul Profesoral al unitatii de invatamant;

• Existenta optiunii elevilor/parintilor;

• Avizul Comisiei de Curriculum din unitatea de invatamant;

• Avizarea de catre inspectorul scolar de specialitate din cadrul ISMB.


6) Formarea continua a personalului didactic.

• Activitatea responsabilului privind formarea continua din unitatea de invatamant – rapoarte de lucru;

evidenta cursuri de formare; statistici privind participarea cadrelor didactie la activitati de formare

continua.


7) Consilierea directorilor unitatilor de invatamant. Cunoasterea legislatiei de specialitate
 


- CLUBURILE COPIILOR


1) Verificarea prezentarii in sedintele Consiliului Profesoral si de Administratie a metodologiilor de

organizare si desfasurare a examenelor nationale - de Evaluare Nationala, de Admitere si Bacalaureat,

Admitere, competente profesionale in anul scolar 2021-2022.

• Diseminarea metodologiilor privind examenele nationale in Consiliul Profesoral si la grupele de elevi;

• Afisarea metodologiilor la loc vizibil in unitatea de invatamant.

• Graficul activitatilor de pregatire a elevilor pentru examenele nationale – prezentarea in fata elevilor;


2) Verificarea modului de participare a cadrelor didactice la cursurile de formare continua/perfectionare

in anul scolar 2021-2022, cu accent pe activitatea online.

• Activitatea responsabilului privind formarea continua din unitatea de invatamant – rapoarte de lucru;

evidenta cursuri de formare; statistici privind participarea cadrelor didactie la activitati de formare

continua.


3) Evidenta participarii la concursurile si festivalurile specifice din CAEM, CAERI, CAEN- 2021.

• Diplome, procese verbale - de la concursurile organizate de unitate, fise de monitorizare ale activitatilor

desfasurate etc.


4)Consilierea directorilor cluburilor copiilor. Cunoasterea legislatiei de specialitate.
 

-CLUBURILE SPORTIVE


1) Verificarea completarii cataloagelor de grupa.

• Corespondenta documentelor de planificare cu calendarul competitional municipal, national si international;

• Evidenta participarii la antrenamente a elevilor sportivi.


2) Verificarea prelucrarii metodologiilor privind examenele nationale 2022. Verificarea modalitatilor de

pregatire a elevilor pentru examenele nationale.

• Afisarea metodologiilor la loc vizibil in unitatea de invatamant.

• Discutarea metodologiilor privind examenele nationale in Consiliul Profesoral; diseminarea metodologiilor

la clasele de elevi si in sedintele cu parintii;


3) Evidenta elevilor convocati la loturile nationale, centrele de excelenta, centrele olimpice.

• Existenta dosarului de evidenta al elevilor convocati si completarea acestuia la zi;

• Aprobarea in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
 

4) Formarea continua a personalului didactic.

• Activitatea responsabilului privind formarea continua din unitatea de invatamant – rapoarte de lucru;

evidenta cursuri de formare; statistici privind participarea cadrelor didactie la activitati de formare

continua


5) Rezultatele obtinute la competitiile sportive municipale, nationale si internationale

• Evidenta participarii la competitii a fiecarui cadru didactic


6) Consilierea directorilor unitatilor de invatamant. Cunoasterea legislatiei de specialitate.

 

INSPECTIE DE VALIDARE A RAPORTULUI DE AUTOEVALUARE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL SI TEHNIC (IPT)


Formatul activitatii de inspectie va fi in functie de evolutia starii epidemiologice, in format face-to-face, cu respectarea distantarii fizice sau online


Perioada:


Lunile Septembrie -Noiembrie 2021; Martie - Aprilie 2022


Forma de activitate:

• Inspectii de validare a Raportului de autoevaluare in invatamantul profesional si tehnic, conform OMECT nr.

6308/19.12.2008 privind aprobarea instrumentelor de asigurare a calitatii in IPT, a Legii asigurarii calitatii

in educatie.


Unitati de invatamant:

• Unitatile de invatamant profesional si tehnic din Bucuresti.

Colectivul de control/echipa de coordonare:

• Inspectori scolari ISMB,

• Formatori in asigurarea calitatii,

• Profesori metodisti.


Tematica:

1.Managementul calitatii;

2.Responsabilitatile manageriale;

3.Managementul resurselor;

4.Proiectare, dezvoltare si revizuirea programelor de invatare;

5.Predare, instruire practica, invatare;

6.Evaluarea si certificarea invatarii;

7.Evaluarea si imbunatatirea calitatii.


Indicatori:

-Numar de inspectii efectuate

-Procese verbale

-Note de control

-Planuri de masuri ameliorative

-Rapoarte de revenire.

 

INSPECTIA TEMATICA IN SPECIALITATE
 

Formatul activitatii de inspectie va fi in functie de evolutia starii epidemiologice, in format face-to-face, cu respectarea distantarii fizice sau online.


Forma de activitate:

• Inspectie tematica in specialitate (pe specialitati/discipline de studiu).

Unitati de invatamant:

• Unitati de invatamant de stat si particulare din Bucuresti propuse pentru inspectie.

Colectivul de control/echipa de coordonare:

• Inspectori scolari ISMB

• Profesori metodisti

• Metodisti CCD Bucuresti


Activitati:

• Inspectorii scolari specialitate ISMB:

-Vor verifica documente ale procesului instructiv-educativ desfasurat in cadrul catedrei/ariei

curriculare/compartimentului/discipline inspectate –cataloage ale claselor din norma cadrelor didactice asistate

la clasa; documente de proiectare curriculara, planificari calendaristice, material didactic, orar, teste initiale, alte

documente relevante instructiei asistate de calculator si Internet, etc.;

-Vor realiza asistente pentru fiecare cadru didactic la 3 ore de curs /1 ora de dirigentie;

-Vor completa fise de observatie a lectiei, pentru fiecare ora de curs / ora de dirigentie;

-Vor purta discutii cu cadrele didactice din catedra, elevii/prescolarii, dupa caz, conducerea unitatii de invatamant,

etc.;

-Vor atribui calificative cadrelor didactice asistate la clasa (pentru fiecare ora de curs, un calificativ);

• Se va acorda o atentie deosebita cadrelor didactice debutante sau care demonstreaza aspecte deficitare in

cadrul demersului didactic;

• In caz de necesitate, inspectorii scolari din ISMB vor reveni in cadrul inspectiilor de specialitate.

 

NOTA

-in cadrul acestui tip de inspectie vor fi asistati, saptamanal, la clasa un numar de 5-6 profesori.

-Pentru planificarea inspectiei tematice in specialitate se va avea in vedere programarea in fiecare unitate

de invatamant si a saptamanii Scoala Altfel!


Perioada:
 

SEMESTRUL I


18-29.10.2021


SEMESTRUL al- II-lea


17-28.01.2022


Tematica:


Se va urmari:

• Evaluarea competentelor cadrului didactic inspectat de a elabora un demers didactic in cadrul instructiei

asistate de calculator si Internet, pe baza unei lecturi personalizate a programei scolare, a planificarilor

calendaristice si a proiectelor unitatilor de invatare;

• Consilierea cadrului didactic inspectat in legatura cu realizarea activitatilor de planificare si proiectare

didactica, in conditiile instructiei asistate de calculator si Internet;

• Evaluarea capacitatii cadrului didactic inspectat de a proiecta si utiliza strategii didactice corespunzatoare

invatamantului modern bazat pe competente;

• Consilierea cadrului didactic inspectat in legatura cu proiectarea si utilizarea unor strategii didactice

corespunzatoare invatamantului modern bazat pe competente si, respectiv, instructiei asistate de calculator

si Internet;

• Evaluarea capacitatii cadrului didactic inspectat de a integra aspectele legate de digitalizare in activitatea

didactica;

• Consilierea cadrului didactic inspectat in legatura cu integrarea aspectelor legate de digitalizare in activitatea

didactica;

• Evaluarea competentelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metode de invatare diferentiata, in conditiile

instructiei asistate de calculator si Internet;

• Evaluarea capacitatii cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare in cadrul activitatilor de

predare-invatare;

• Consilierea cadrului didactic inspectat in legatura cu integrarea elementelor de evaluare in cadrul

activitatilor de predare-invatare, in conditiile instructiei asistate de calculator si Internet;

• Consilierea cadrelor didactice in vedrea diversificarii ofertei curriculare de cursuri optionale;

• Evaluarea gradului de aplicare a cunostintelor si abilitatilor dobandite la cursurile de formare continua, in

conditiile instructiei asistate de calculator si Internet;

• Consilierea cadrelor didactice cu privire la posibilitatile de dezvoltare profesionala si evolutie in cariera, in

conditiile instructiei asistate de calculator si Internet;

• Diverse.


Indicatori:

-Documentele de planificare/proiectare

-Procese verbale

-Note de control

-Planuri de masuri ameliorative

-Numar de inspectii efectuate

-Numar de inspectii de revenire

 

INSPECTIE GENERALA
 

Formatul activitatii de inspectie va fi in functie de evolutia starii epidemiologice, in format face-to-face, cu respectarea distantarii fizice sau online.

Perioada:


SEMESTRUL I


15-19.11.2021 (Preinspectie)

22-26.11.2021 (Inspectie)
 

SEMESTRUL al-II-lea


14-18.03.2022 (Preinspectie)

21-25.03.2022 (Inspectie)


Forma de activitate:

• Inspectie scolara generala

Unitati de invatamant:

• Unitati din invatamantul prescolar, primar, gimnazial si liceal - de stat si particular, selectate pentru inspectia

generala.


Echipa de control/echipa de coordonare:

• Inspectorii scolari ISMB

• Inspectori scolari pentru specialitate din ISMB

• Metodisti CCD Bucuresti


Tematica:

Domeniile urmarite:

a) managementul scolar, managementul calitatii, dezvoltarea institutionala, eficienta atragerii si folosirii resurselor

(umane, financiare, materiale si informationale), respectarea legislatiei in vigoare si a regulamentelor, implicarea

in proiecte cu finantare externa pentru dezvoltarea resursei umane si a infrastructurii;

b) modul de aplicare a curriculumului national, dezvoltarea si aplicarea curriculumului la decizia scolii/in

dezvoltare locala, calitatea activitatilor extracurriculare realizate de personalul didactic si de unele categorii de

personal didactic auxiliar;

c) activitatea personalului didactic (proiectare, predare-invatare, evaluare, reglare/remediere, diferentiere a

demersului educational);

d) nivelul performantelor realizate de elevi in invatare raportat la competentele vizate;

e) modul in care unitatea de invatamant sprijina si incurajeaza dezvoltarea personala a elevilor, motivatia acestora

in invatare, participarea scolara si starea dr bine a prescolarilor/elevilor (consiliere, orientare scolara, asistenta

individualizata), respectand principiile educatiei incluzive si asigurarea egalitatii de sanse;

f) relatiile unitatii de invatamant cu parintii si alti parteneri educationali;

g) atitudinea elevilor fata de educatia pe care le-o furnizeaza unitatea de invatamant.


Obiectivele urmarite:

• Concordanta dintre strategiile didactice utilizate si caracteristicile grupurilor de elevi;

• Individualizarea sarcinilor si a situatiilor de invatare in functie de nevoile identificate;

• Relatia profesor-elev si aplicarea sistematica a strategiilor didactice centrate pe elevi;

• Utilizarea achizitiilor anterioare de invatare ale elevilor;

• Dezvoltarea capacitatii elevilor de a invata din experienta si din practica;

• Caracterul interdisciplinar si transdisciplinar – legaturi cu alte discipline de studiu in cadrul aceleiasi arii si

legaturi cu discipline din arii curriculare diferite;

• Modul de selectie si utilizare a auxiliarelor curriculare in functie de specificul institutiei de educatie si de

achizitiile anterioare de invatare ale educabililor;

• Modul de raspuns al cadrului didactic la cererile elevilor sau ale parintilor privind acordarea de sprijin

individual in invatare;

• Includerea, daca este cazul, in cadrul activitatilor de predare-invatare-evaluare a elementelor specifice ale

minoritatilor etnice, religioase sau de alta natura existente in institutia de educatie;

• Utilizarea formelor de evaluare formativa si sumativa a rezultatelor invatarii;

• Caracterul obiectiv al evaluarii formative si sumative;

• Modul in care se aplica cunostintele si abilitatile capatate la cursurile de formare continua;

• Respectarea drepturilor si indatoririlor cadrelor didactice si ale elevilor in cadrul proceselor de predareinvatare-evaluare;

• Utilizarea autoevaluarii si interevaluarii elevilor in activitatile de invatare;

• Prezentarea produselor activitatii elevilor in salile de clasa/grupa si in celelalte spatii ale institutiei de

educatie.


Indicatori:

-Numar de scoli evaluate

-Raport general de inspectie

-Rezumatul raportului general de inspectie

-Planul de masuri ameliorative

-Numar de ore asistate

-Calificative acordate

-Numar inspectii de revenire

 

INSPECTII CURENTE SI SPECIALE PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE, DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE DEBUTANTE
 

Formatul activitatii de inspectie va fi in functie de evolutia starii epidemiologice, in format face-to-face, cu respectarea distantarii fizice sau online.


Perioada:

Pe tot parcursul anului scolar 2021-2022, conform programarii fiecarui inspector scolar pentru specialitate

din cadrul ISMB.

Nota:

-Planificarea inspectiilor se preda inspectorului scolar responsabil cu dezvoltarea resursei umane din

cadrul ISMB.


Tipul de activitate:

• Inspectii curente si speciale pentru obtinerea gradelor didactice, de monitorizare si evaluare a cadrelor

didactice debutante, profesori detasati sau pretransferati in Municipiul Bucuresti, profesori cu deficiente

constatate in demersul didactic s.a.


Unitatea de invatamant:

• Conform graficului de inspectii realizat de inspectorii scolari ISMB pe discipline de studiu.

Colectivul de control/Echipa de coordonare:

• Inspectori scolari ISMB,

• Profesori metodisti.


Tematica:

Se va urmari:

• Evaluarea competentelor cadrului didactic inspectat de a elabora un demers didactic in cadrul instructiei

asistate de calculator si Internet, pe baza unei lecturi personalizate a programei scolare, a planificarilor

calendaristice si a proiectelor unitatilor de invatare;

• Consilierea cadrului didactic inspectat in legatura cu realizarea activitatilor de planificare si proiectare

didactica, in conditiile instructiei asistate de calculator si Internet;

• Evaluarea capacitatii cadrului didactic inspectat de a proiecta si utiliza strategii didactice corespunzatoare

invatamantului modern bazat pe competente;

• Consilierea cadrului didactic inspectat cu privire la proiectarea si utilizarea unor strategii didactice

corespunzatoare invatamantului modern bazat pe competente si respectiv, instructiei asistate de calculator

si Internet;

• Evaluarea capacitatii cadrului didactic inspectat de a integra noua tehnologie didactica in activitatea

didactica;

• Consilierea cadrului didactic inspectat in legatura cu integrarea noii tehnologii didactice in activitatea

didactica;

• Evaluarea competentelor cadrului didactic inspectat de a utiliza metode de invatare diferentiata, in conditiile

instructiei asistate de calculator si Internet;

• Evaluarea capacitatii cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare in cadrul activitatilor de

predare-invatare;

• Consilierea cadrului didactic inspectat in legatura cu integrarea elementelor de evaluare in cadrul

activitatilor de predare-invatare, in conditiile instructiei asistate de calculator si Internet;

• Evaluarea gradului de aplicare a cunostintelor si abilitatilor capatate la cursurile de formare continua, in

conditiile instructiei asistate de calculator si Internet;

• Consilierea cadrelor didactice cu privire la posibilitatile de dezvoltare profesionala si evolutie in cariera, in

conditiile instructiei asistate de calculator si Internet;

• Diverse.

Indicatori:

-Numar de inspectii

-Numar de inspectii de revenire

-Documente de planificare/proiectare

-Procese verbale

-Rapoarte scrise

-Planuri de masuri ameliorative


 

SAPTAMANA “SCOALA ALTFEL!”
 

Activitatile specifice se vor desfasura in conditii specifice determinate de evolutia situatiei epidemiologice.


Perioada:

• Conform O.M.E. Nr. 3243/5.02.2021 privind structura anului scolar 2021-2022, programul se va desfasura

in perioada 8 – 14 aprilie 2022, pe parcursul a cinci zile lucratoare consecutive, a caror planificare se afla

la dispozitia unitatii de invatamant.


Unitatea de invatamant:

• Toate unitatile de invatamant din Municipiul Bucuresti.

Colectivul de control/echipa de coordonare:

• Inspectori scolari ISMB,

• Inspectori scolari pentru educatie permanenta ISMB.


Tematica/Activitati specifice:

• Monitorizarea activitatilor educative desfasurate in cadrul acestui program in unitatile de invatamant din

Municipiul Bucuresti.


Indicatori:

• Numarul rapoartelor/ fiselor de monitorizare.

 

INSPECTII DE REVENIRE
 

Formatul activitatii de inspectie va fi in functie de evolutia starii epidemiologice, in format face-to-face, cu respectarea distantarii fizice sau online.


Perioada:

SEMESTRUL al-II-lea

21-25.02.2022


Unitatea de invatamant:

• Unitatile de invatamant din Municipiul Bucuresti (unde este cazul).


Colectivul de control/echipa de coordonare:

• Inspectori scolari ISMB

• Inspectori scolari management institutional.


Tematica/Activitati specifice:

• Monitorizarea activitatilor desfasurate in urma activitatilor de inspectie in unitatile de invatamant din

Municipiul Bucuresti.


Indicatori:

• Numar rapoarte/procese verbale/ fise de monitorizare.


LA DISPOZITIA INSPECTORILOR SCOLARI ISMB
 

SEMESTRUL I

13-24.09.2021

11-22.10.2021

1-12.11.2021

29.11-10.12.2021

13-22.12.2021
 

SEMESTRUL al II-lea

10-14.01.2022

31.01-18.02.2022

28.02-11.03.2022

28.03-7.04.2022

2-6.05.2022

23.05-10.06.2022
 

Tipuri de activitati:

-Activitati specifice inspectorilor scolari ISMB.
 

 

INSPECTIE PENTRU REZOLVAREA SESIZARILOR SI RECLAMATIILOR


Formatul activitatii de inspectie va fi in functie de evolutia starii epidemiologice, in format face-to-face, cu respectarea distantarii fizice sau online.


Perioada:

• De cate ori este necesar/se solicita.


Tipuri de activitati:

• Activitati specifice inspectorilor scolari ISMB pentru rezolvarea sesizarilor si reclamatiilor.


NOTA

Pe parcursul anului scolar 2021-2022, in conditiile evolutiei starii epidemiologice, a aprobarii unor noi documente

legislative/documente de catre Ministerul Educatiei, a unor modificari in desfasurarea procesului instructiv-educativ,

prezentul document va fi amendat/completat/modificat.Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

inspectii scolare 2021inspectii scolare 2022inspectie scoliinspectie scoala generala metodologieinspectie scoalainspectii scoalainspectie tematicainspectie tematica de specialitateinspectie tematica gradinitainspectie generalainspectie generala invatamantinspectie grad 2inspectie gradul 1


x

Lasa un raspuns
Comentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau

10Sep.2021

STANCULESCU ROXANA 10 Sep. 2021 12:51:23

Daca sunt anuntate inspectiile , totul va merge ca pe roate. Nu vor exista neconformitati, doar propuneri de imbunatatire!
Felicitari pentru activitate si la cat mai mari salarii si sporuri!
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//