ţóÂ

Inspectii pentru Definitivat - lista anuntata de Inspectoratul Scolar Bucuresti

De Laura Galescu
la 15 Dec. 2021
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Inspectii pentru Definitivat - lista anuntata de Inspectoratul Scolar Bucuresti15Dec.2021

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a anuntat listele cu planificarea inspectiilor pentru Definitivat 2022.


Click Aici ca sa vizualizezi listele cu planificarea inspectiilor pentru Definitivat >>>

 
 
Inspectiile de specialitate in cadrul examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar (IS1 si IS2), precum si in cadrul examenelor pentru obtinerea gradelor didactice sau a echivalarii gradului didactic I (IC1, IC2, IS) sunt planificate in concordanta cu inscrierile realizate in anul scolar in curs si in anii scolari anteriori si tinandu-se cont de inspectiile pentru obtinerea gradelor didactice planificate, dar nerealizate in anul scolar 2020-2021.
 
Planificarea inspectiilor se realizeaza respectandu-se urmatoarele etape:
 
- Centralizarea, de catre inspectorul scolar pentru dezvoltarea resursei umane, a listelor cadrelor didactice inscrise la definitivat si grade didactice pe discipline si tipuri de inspectii
- Transmiterea listelor catre inspectorii scolari care coordoneaza fiecare disciplina, in vederea programarii inspectiilor, conform machetelor date
- Planificarea inspectiilor (ziua, luna, anul), cu precizarea persoanei care le realizeaza (inspectorul scolar/profesorul metodist I.S.M.B.), cu exceptia inspectiei speciale din cadrul examenului pentru obtinerea/echivalarea gradului didactic I
- Planificarea sustinerii inspectiei speciale din cadrul examenului pentru obtinerea/echivalarea gradului didactic I, precum si a sustinerii lucrarii metodico-stiintifice in cadrul examenului pentru obtinerea gradului didactic I, de catre centrul de perfectionare, cu acordul candidatului si al membrilor comisiei de examen
- Realizarea planificarii centralizate la nivelul I.S.M.B. a inspectiilor pentru examenul de definitivat si pentru obtinerea gradelor didactice
- Postarea pe site-ul ISMB a planificarilor realizate
 
Termen: conform calendarelor si termenelor prevazute in metodologiile specifice
Responsabil: inspectorii scolari care coordoneaza fiecare disciplina si inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane


Incepeti pregatirea pentru Definitivat si Titularizare! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii rezolvate de AICI

...click pentru detalii si comenzi culegeri de pregatire Definitivat si Titularizare >>
 

INFORMAREA CU PRIVIRE LA PLANIFICAREA INSPECTIILOR DE SPECIALITATE IN CADRUL EXAMENULUI NATIONAL PENTRU DEFINITIVARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR, PRECUM SI IN CADRUL EXAMENELOR PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE SAU A ECHIVALARII GRADULUI DIDACTIC I
 
- Informarea metodistilor – de catre inspectorii scolari care coordoneaza fiecare disciplina
- Informarea candidatilor - prin postarea pe site-ul I.S.M.B
- Informarea directorilor unitatilor de invatamant, in cazul inspectiei speciale din cadrul examenului pentru obtinerea/echivalarea gradului didactic I, precum si al sustinerii lucrarii metodico-stiintifice in cadrul examenului pentru obtinerea gradului didactic I – de catre inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane
 
Termen: la momentul postarii pe site-ul I.S.M.B.
Responsabil: inspectorii care coordoneaza fiecare disciplina si inspectorul pentru dezvoltarea
resursei umane
 
PREGATIREA SUSTINERII INSPECTIILOR DE SPECIALITATE IN CADRUL EXAMENULUI NATIONAL PENTRU DEFINITIVARE IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR, PRECUM SI IN CADRUL EXAMENELOR PENTRU OBTINEREA GRADELOR DIDACTICE SAU A ECHIVALARII GRADULUI DIDACTIC I
 
In derularea in sistem online a inspectiilor de specialitate in cadrul examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar, in cadrul examenelor pentru obtinerea gradelor didactice sau a echivalarii gradului didactic I, nu se admit modificari ale programarii initiale decat in cazuri deosebite.
 
Inspectia speciala din cadrul examenului pentru obtinerea/echivalarea gradului didactic I, precum si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice in cadrul examenului pentru obtinerea gradului didactic I se realizeaza doar in sistem online.
 
Inspectiile de specialitate in cadrul examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar, inspectiile speciale din cadrul examenului pentru obtinerea gradului didactic II si inspectiile scolare curente din cadrul examenelor pentru obtinerea/echivalarea gradului didactic I si pentru obtinerea gradului didactic II se pot organiza si desfasura si in sistem online, in functie de situatia pandemica, cu respectarea urmatoarelor etape:
 
1. Inspectorul scolar/profesorul metodist I.S.M.B./membrii comisiei tine/tin legatura cu cadrul didactic inspectat/candidatul, in vederea stabilirii conditiilor pentru derularea inspectiei.
 
2. Cadrul didactic inspectat/candidatul informeaza din timp conducerea unitatii de invatamant cu privire la data stabilita in vederea sustinerii inspectiei si aduce la cunostinta directorului/directorului adjunct daca s-a convenit, cu membrii comisiei, ca aceasta sa se desfasoare in sistem online.
 
3. Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant in care este incadrat cadrul didactic inspectat/candidatul transmite inspectorului scolar/profesorului metodist/tuturor membrilor comisiei, cu 3 zile inainte de data programata pentru desfasurarea inspectiei, pe e-mail, cu solicitarea confirmarii de primire, toate informatiile necesare pentru accesul la platforma/aplicatia informatica utilizata de unitatea scolara in procesul de invatamant, inclusiv link-ul de conectare pentru activitatea de online sincron. Conducerea unitatii de invatamant va preciza, in acelasi mesaj electronic, faptul ca sala de clasa destinata inspectiei dispune de logistica necesara organizarii si desfasurarii online a activitatilor didactice inspectate.
 
4. Cadrelor didactice inspectate care nu dispun de mijloace adecvate organizarii si desfasurarii inspectiei in sistem online li se va asigura accesul la echipamentele unitatii de invatamant, prin acordarea cu titlu de folosinta gratuita, pe perioada determinata, a unor echipamente si servicii (conexiune la internet, suporturi de stocare etc).
 
5. In preziua desfasurarii inspectiei in sistem online, cadrul didactic inspectat/candidatul transmite, pe adresa de e-mail a inspectorului scolar/profesorului metodist I.S.M.B./tuturor membrilor comisiei, urmatoarele documente: planurile de lectie ale celor 4 activitati didactice proiectate;
planificarea calendaristica;
proiectul unitatii de invatare; un memoriu de activitate care sa cuprinda si informatii referitoare la activitatea educativa in scoala si in afara ei si la activitatea de perfectionare - metodica si stiintifica;
portofoliul profesional personal in format pdf - pentru IS2 din cadrul examenului national de definitivare in invatamant; alte materiale pe care inspectorul/profesorul metodist I.S.M.B./membrii comisiei le considera utile si necesare in evaluarea si furnizarea de feedback candidatului, in functie de specificul fiecarei discipline.
 
6. In preziua desfasurarii inspectiei in sistem online, conducerea unitatii de invatamant intocmeste si transmite, pe e-mail, inspectorului scolar/profesorului metodist I.S.M.B./tuturor membrilor comisiei, de pe adresa electronica a scolii, un document care sa contina aprecierea consiliului de administratie al scolii cu privire la activitatea didactica si la conduita cadrului didactic inspectat in cadrul scolii si al comunitatii scolare, precum si aprecieri cu privire la competentele psihorelationale (in raporturile cu elevii, cu parintii, cu cadrele didactice si cu comunitatea locala).
 
Documentul, semnat si stampilat de directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant, va fi denumit sub forma apreciere_nume_prenume candidat.pdf.
 
7. In vederea derularii in sistem online a inspectiei, unitatea de invatamant asigura accesul pe platforma a persoanei/persoanelor care sunt indreptatite sa participe la inspectie.
 
Inspectorul/profesorul metodist I.S.M.B./membrii comisiei se va/se vor conecta respectand acelasi algoritm ca si elevii care participa la cursuri din afara unitatii de invatamant - online in unitatile de invatamant unde exista si elevi care participa la cursuri in situ sau acelasi algoritm ca si elevii care participa la cursuri din afara unitatii de invatamant - exclusiv online, prin afiliere la clasa/clasele virtuale la care se desfasoara inspectia.
 
8. Orice modificare/eroare de conectare/alte situatii neprevazute care intervin in organizarea si/sau desfasurarea inspectiei se va/se vor semnala de catre conducerea unitatii de invatamant, care, impreuna cu inspectorul scolar/profesorul metodist I.S.M.B./comisia care realizeaza inspectia, identifica si adopta o solutie alternativa pentru finalizarea activitatii, fapt care se va consemna in documentele de inspectie - proces verbal sau raport scris.
 
9. Cu o zi inainte de efectuarea inspectiei, inspectorul/profesorul metodist I.S.M.B./membrii comisiei realizeaza o proba de conectare la platforma/aplicatie.
Termen: perioada cuprinsa intre programarea inspectiei si ziua desfasurarii acesteia
Responsabil: inspector scolar/profesor metodist, director unitate de invatamant, candidat/cadru
didactic inspectat
 
REALIZAREA IN SISTEM ONLINE A INSPECTIEI
 
Inspectii sustinute in cadrul examenului national de definitivare in invatamant
 
 Comisia este formata din inspectorul scolar/profesorul metodist I.S.M.B. si directorul/directorul adjunct din unitatea de invatamant in care se desfasoara inspectia.
 
Descrierea procesului de circuit al documentelor:
 
- Inspectorul scolar/profesorul metodist I.S.M.B. consulta documentele de proiectare si planificare a celor 4 activitati didactice, memoriul de activitate, aprecierea consiliului de administratie al scolii si aprecierile cu privire la competentele psihorelationale (in raporturile cu elevii, cu parintii, cu cadrele didactice si cu comunitatea locala), asista la activitati in sistemul online si completeaza Procesul-Verbal si cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice. Dupa incheierea asistentei, folosind platforma/aplicatia agreata anterior cu candidatul pentru aceasta
etapa a inspectiei, comisia solicita acestuia sa se autoevalueze si ii furnizeaza feedback, comunicandu-i nota acordata. Dupa completarea Procesului-Verbal si a celor 4 fise de evaluare a activitatii didactice, inspectorul scolar/profesorul metodist I.S.M.B. le semneaza si le transmite scanate, intr-un singur document in format PDF, denumit sub forma nume_prenume candidat_def.pdf, pe adresa de e-mail a unitatii de invatamant. Toate documentele se transmit in ziua efectuarii inspectiei. Ulterior desfasurarii inspectiei, inspectorul scolar/profesorul
metodist asigura semnarea Procesului-Verbal in registrul de inspectii al scolii.
 
- Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant consulta documentele de proiectare si planificare a celor 4 activitati didactice, asista la activitati in sistemul online si completeaza fisa de evaluare a activitatii didactice. Dupa incheierea asistentei, folosind platforma/aplicatia agreata anterior cu candidatul pentru aceasta etapa a inspectiei, furnizeaza feedback candidatului, comunicandu-i nota acordata. La primirea variantei electronice scanate a Procesului-Verbal si a fiselor de evaluare transmise de inspectorul scolar/profesorul metodist,
confirma primirea lor, printeaza cele 5 documente in 3 exemplare, semneaza, pentru conformitate, si stampileaza fisele de evaluare a activitatii didactice completate de inspector/profesor metodist. Semneaza, stampileaza si printeaza in 3 exemplare fisa de evaluare a activitatii didactice dedicate directorului. Completeaza nota acordata in ProcesulVerbal, pe care il semneaza si stampileaza.
 
- Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant este responsabil pentru inregistrarea in unitatea de invatamant a Procesului-Verbal de la inspectie si transcrierea acestuia in registrul de inspectii scolare. Acesta semneaza in registru, pentru conformitate.
 
- Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant transmite, pe adresa electronica a inspectorului de specialitate/profesorului metodist, Procesul-Verbal semnat si stampilat, in format PDF, denumit sub forma nume_prenume candidat_def.pdf. De asemenea, scaneaza, intr-un
singur document, denumit fise de evaluare_nume_prenume candidat.pdf, cele 5 fise de evaluare si le transmite pe adresa de e-mail a inspectorului de specialitate/profesorului metodist. Cele 2 documente in format PDF (procesul verbal, respectiv fisele de evaluare a activitatii
didactice) se transmit in termen de o zi de la efectuarea inspectiei.
 
- La cea de-a doua inspectie speciala, inspectorul scolar/profesorul metodist I.S.M.B. consulta si portofoliul profesional personal, completand, semnand si transmitand si grila de evaluare a acestuia in documentul in format PDF.
- La cea de-a doua inspectie speciala, directorul/directorul adjunct consulta si portofoliul profesional personal. La primirea variantei electronice scanate a Procesului-Verbal, a fiselor de evaluare a activitatii didactice si a grilei de evaluare a portofoliului profesional personal,
transmise de inspectorul scolar/profesorul metodist, confirma primirea lor. Printeaza cele 6 documente in 3 exemplare. Semneaza, pentru conformitate, si stampileaza fisele de evaluare a activitatii didactice completate de inspector/profesor metodist. Semneaza, stampileaza si printeaza in 3 exemplare fisa de evaluare a activitatii didactice dedicate directorului.
 
Completeaza, semneaza si stampileaza grila de evaluare a portofoliului profesional personal, asigurand semnarea acesteia si de catre candidat. Completeaza nota acordata in ProcesulVerbal, pe care il semneaza si stampileaza, asigurand inregistrarea lui in unitatea de invatamant.
 
Transmite, pe adresa electronica a inspectorului de specialitate/profesorului metodist, Procesul-Verbal semnat si stampilat, in format PDF, denumit sub forma nume_prenume candidat_def.pdf. Scaneaza, intr-un singur document, denumit fise de evaluare_nume_prenume
candidat.pdf, cele 5 fise de evaluare si le transmite pe adresa de e-mail a inspectorului de specialitate/profesorului metodist. De asemenea, transmite grila de evaluare a portofoliului profesional personal, semnata si stampilata, in format PDF, denumita sub forma denumit grila
portofoliu_nume_prenume candidat.pdf. Cele 3 documente in format PDF (procesul verbal, fisele de evaluare a activitatii didactice, respectiv grila de evaluare a portofoliului profesional personal) se transmit in termen de o zi de la efectuarea inspectiei.
 
- Cele 5 fise de evaluare (cele 4 completate de inspectorul scolar/profesorul metodist si fisa de evaluare completata de director/director adjunct), Procesul-Verbal si grila de evaluare a portofoliului profesional personal au urmatorul regim: 1 exemplar se arhiveaza in unitatea de
invatamant, ca anexa la registrul de inspectii scolare, 1 exemplar se transmite de catre unitatea de invatamant candidatului si 1 exemplar se transmite inspectorului/profesorului metodist.
 
 
Incepeti pregatirea pentru Definitivat si Titularizare! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii rezolvate de AICI

...click pentru detalii si comenzi culegeri de pregatire Definitivat si Titularizare >>
 
 
Atributii:
 
Inspector/profesor metodist:
- elaboreaza Procesul-Verbal si il semneaza;
- completeaza, pentru fiecare activitate, o fisa de evaluare a activitatii didactice si le semneaza;
- completeaza grila de evaluare a portofoliului profesional personal la cea de-a doua inspectie speciala;
- scaneaza P-V, cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice si grila de evaluare a portofoliului profesional personal la cea de-a doua inspectie speciala si le transmite unitatii scolare, prin email;
- semneaza in registrul de inspectii al scolii.
 
Unitatea scolara/Director/Director-adjunct:
- printeaza Procesul-Verbal, cele 4 fise de evaluare, respectiv grila de evaluare a portofoliului profesional personal la cea de-a doua inspectie speciala, primite prin e-mail, le semneaza si stampileaza;
- desemneaza o persoana care inregistreaza Procesul-Verbal si asigura transcrierea acestuia in registrul de inspectii;
- completeaza fisa de evaluare a activitatii didactice, o semneaza si o stampileaza;
- printeaza si completeaza grila de evaluare a portofoliului profesional personal la cea de-a doua inspectie speciala;
- asigura semnarea, de catre candidat, a grilei de evaluare a portofoliului profesional personal la cea de-a doua inspectie speciala;
- semneaza pentru conformitate, in registrul de inspectii, dupa transcrierea Procesului-Verbal;
- arhiveaza documentele: P-V, fisele de evaluare a activitatii didactice, grila de evaluare a
portofoliului profesional personal la cea de-a doua inspectie speciala;
- transmite, pe adresa de e-mail a inspectorului/profesorului metodist, Procesul-Verbal al inspectiei, cele 5 fise de evaluare, respectiv grila de evaluare a portofoliului profesional personal la cea de-a doua inspectie speciala;
- transmite toate documentele de la inspectie, scanate, pe adresa de e-mail a candidatului.
 
Inspectii sustinute in cadrul examenelor pentru obtinerea gradelor didactice (IC1, IC2 si IS-gradul didactic II; IC1, IC2-gradul didactic I; IC-echivalare gradul didactic I)
 
Comisia este formata din inspector scolar/profesor metodist ISMB.
 
Descrierea procesului de circuit al documentelor:
 
- Inspectorul scolar/profesorul metodist I.S.M.B. consulta documentele de proiectare si planificare a celor 4 activitati didactice, memoriul de activitate, aprecierea consiliului de administratie al scolii si aprecierile cu privire la competentele psihorelationale (in raporturile cu elevii, cu parintii, cu cadrele didactice si cu comunitatea locala), asista la activitati in sistemul online si completeaza Raportul scris si cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice. Dupa incheierea asistentei, folosind platforma/aplicatia agreata anterior cu cadrul didactic inspectat
pentru aceasta etapa a inspectiei, solicita acestuia sa se autoevalueze si ii furnizeaza feedback, comunicandu-i nota acordata/calificativul acordat. Dupa completarea Raportului scris si a celor 4 fise de evaluare a activitatii didactice, inspectorul scolar/profesorul metodist I.S.M.B. le semneaza si le transmite scanate, intr-un singur document in format PDF, denumit sub forma nume_prenume candidat.pdf, pe adresa de e-mail a unitatii de invatamant. Toate documentele se transmit in ziua efectuarii inspectiei. Ulterior desfasurarii inspectiei, inspectorul
scolar/profesorul metodist asigura semnarea Raportului scris in registrul de inspectii al scolii.
 
- Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant asista la activitati in sistemul online. Dupa incheierea asistentei, folosind platforma/aplicatia agreata anterior cu cadrul didactic inspectat pentru aceasta etapa a inspectiei, poate face aprecieri la adresa activitatilor didactice asistate si a prestatiei cadrului didactic in comunitatea scolara. La primirea variantei electronice scanate a Raportului scris si a fiselor de evaluare a activitatii didactice transmise de inspectorul scolar/profesorul metodist, confirma primirea lor si printeaza cele 5 documente in 3 exemplare. Semneaza Raportul scris si fisele de evaluare a activitatii didactice, pentru conformitate, si le
stampileaza. Asigura, de asemenea, semnarea fiselor de evaluare a activitatii didactice de catre cadrul didactic inspectat.
 
- Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant este responsabil pentru inregistrarea in unitatea de invatamant a Raportului scris de la inspectie si transcrierea acestuia in registrul de inspectii scolare. Acesta semneaza in registru, pentru conformitate.
 
- Cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice, impreuna cu Raportul scris, au urmatorul regim: 1 exemplar se arhiveaza in unitatea de invatamant, ca anexa la registrul de inspectii scolare, 1 exemplar se transmite de catre unitatea de invatamant cadrului didactic inspectat si 1 exemplar se transmite inspectorului/profesorului metodist.
- Directorul unitatii de invatamant transmite, pe adresa de e-mail a inspectorului de specialitate/profesorului metodist, Raportul scris, semnat si stampilat, in format PDF, denumit sub forma nume_prenume candidat.pdf. De asemenea, scaneaza, intr-un singur document,
denumit fise de evaluare_nume_prenume candidat.pdf, cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice si le transmite pe adresa de e-mail a inspectorului de specialitate/profesorului  metodist. Cele 2 documente (procesul verbal, respectiv fisele de evaluare a activitatii didactice) in format PDF se transmit in termen de o zi de la efectuarea inspectiei.
- Cadrul didactic inspectat semneaza fisele de evaluare a activitatii didactice.
Atributii:
 
Inspector/profesor metodist:
- elaboreaza Raportul scris si il semneaza;
- completeaza, pentru fiecare activitate, o fisa de evaluare a activitatii didactice si le semneaza;
- scaneaza Raportul scris si cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice si le transmite unitatii scolare, prin e-mail:
- semneaza in registrul de inspectii al scolii.
 
Unitatea scolara/Director/Director-adjunct:
- printeaza Raportul scris si cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice primite prin e-mail, le semneaza si stampileaza;
- asigura semnarea fiselor de evaluare a activitatii didactice de catre candidat;
- desemneaza o persoana care inregistreaza Raportul scris si asigura transcrierea acestuia in registrul de inspectii;
- semneaza, pentru conformitate, in registrul de inspectii, dupa transcrierea Raportul scris;
- arhiveaza documentele: Raportul scris si fisele de evaluare a activitatii didactice;
- transmite pe adresa de e-mail a inspectorului/profesorului metodist Raportul scris al inspectiei si cele 4 fise de evaluare a activitatii didactice;
- transmite toate documentele de la inspectie, scanate, pe adresa de e-mail a cadrului didactic inspectat.
Termen: conform planificarii stabilite
Responsabili: inspector scolar/profesor metodist, directorii unitatilor de invatamant, candidat/cadru didactic inspectat
 
INCARCAREA INSPECTIEI SCOLARE PE PLATFORMA M.I.S. ISMB
 
- Inspectorul scolar va incarca permanent pe platforma MIS a ISMB Procesul-Verbal/Raportul scris de la inspectiile efectuate la definitivat, grade didactice si echivalarea gradului didactic I, in cel mult 7 zile de la data efectuarii acestora.
 
DISPOZITII FINALE
 
(1) In organizarea si desfasurarea activitatilor de inspectie scolara, indiferent de forma de organizare a acestora, se respecta prevederile directivelor UE privind securitatea cibernetica si prelucrarea datelor cu caracter personal, cuprinse in Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
(2) Conducerea unitatii de invatamant asigura protectia datelor cu caracter personal pentru persoanele implicate in derularea procesului de inspectie in sistem online (cadru didactic inspectat, inspector scolar/ profesor metodist I.S.M.B./membrii comisiei etc). Organizarea si 
desfasurarea activitatilor de inspectie scolara nu se inregistreaza, ci se consemneaza in documentele de inspectie prevazute de metodologiile/regulamentele specifice.
(3) Unitatea de invatamant, in calitate de operator de date cu caracter personal, are obligatia de a institui o serie de masuri tehnice si organizatorice privind protejarea si pastrarea datelor cu caracter personal care sa vizeze securitatea in mediul on-line.
(4) Pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de inspectie scolara in sistem online se respecta prevederile Metodologiei-cadru privind desfasurarea activitatilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobata prin O.M.E.N. nr. 5545/11.09.2020.
(5) Regimul documentelor asociate activitatilor de inspectie scolara este cel prevazut de metodologiile/regulamentele specifice in vigoare, operandu-se, prin prezenta procedura, adaptari referitoare la modalitatea de transmitere, de inregistrare si de stocare/arhivare a documentelor asociate activitatilor de inspectie scolara desfasurate online.
(6) Conducerea unitatii de invatamant asigura afisarea/difuzarea in spatii accesibile cadrelor didactice a procedurii I.S.M.B. nr. 25112/25.10.2021 privind Organizarea si desfasurarea in sistem online a inspectiilor de specialitate pentru definitivat si grade didactice in anul scolar 2021-2022. Pana la data de 19.11.2021, se va proceda, de asemenea, la informarea cadrelor didactice in sedinta consiliului profesoral al unitatii de invatamant, cu privire la prezenta procedura.
(7) Procedura va fi difuzata inspectorilor scolari care coordoneaza fiecare disciplina si compartimentelor implicate in coordonarea si desfasurarea actiunilor de efectuare a inspectiilor de specialitate in sistem online, pentru anul scolar 2021-2022.
(8) Actuala procedura va fi revizuita in cazul in care apar modificari organizatorice sau alte reglementari cu caracter general sau intern care sa intereseze prevederile acestei proceduri.
(9) Plata metodistilor se va face conform prevederilor legale in vigoare.


Incepeti pregatirea pentru Definitivat si Titularizare! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii rezolvate de AICI

...click pentru detalii si comenzi culegeri de pregatire Definitivat si Titularizare >>
 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

inspectii definitivatlista inspectii definitivat bucurestiprogramare inspectii definitivat 2022programare inspectieinspectii definitivat 2022 bucurestigrafic inspectii ismbinspectii online definitiatinspectii online


x

Lasa un raspuns
Comentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau

15Dec.2021

Aiurea 15 Dec. 2021 11:16:52

Ce tampenie in loc sa elimine actele in plus, har?og?ria mai adaug?, profesorii sunt in cea mai mare umilin?? posibil?...
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//