Formare profesori evaluatori. Regulamentul pentru sesiunea decembrie 2020 - martie 2021 avertizeaza profesorii ca este interzis sa inregistreze cursurile

De Laura Galescu
la 14 Dec. 2020
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Formare profesori evaluatori. Regulamentul pentru sesiunea decembrie 2020 - martie 2021 avertizeaza profesorii ca este interzis sa inregistreze cursurile14Dec.2020

A fost anuntat Regulament privind organizarea activitatilor Programului de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale (CPEECN), sesiunea decembrie 2020 - martie 2021. Una dintre regulile pe care trebuie sa le respecte profesorii este sa nu inregistreze cursurile.

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatilor Programului de
formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele si
concursurile nationale (CPEECN), pentru sesiunea decembrie 2020 - martie 2021
 
Avand in vedere:
 
- OMEN nr. 5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodica a
 furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia, cu modificarile
si completarile ulterioare;
 
- OMEC nr. 4979/14.08.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru constituirea Corpului de
profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale, cu modificarile ulterioare;
 
- OMEC nr. 6081 din 25.11.2020 privind acreditarea Programului de formare continua cu
denumirea Program de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru
examenele si concursurile nationale;
 
- H.G. nr.277/2020 privind organizarea si functionarea Centrului National de Politici in
Evaluare si Educatie;
 
- OMEC. nr. 4677/07.07.2020 privind modificarea raportului de serviciu al domnului suta
Marian, consilier clasa 1 grad profesional superior la Serviciul Evaluari, Examene si
Concursuri Nationale din Directia Curriculum, Evaluari si Examene, prin exercitarea cu
caracter temporar, a functiei publice de conducere vacante, de director general al Centrului
National de Politici si Evaluare in Educatie.
 
DIRECTORUL GENERAL
decide:
 
Art.1 . Se aproba Regulamentul privind organizarea activitatilor Programului de
formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile
nationale (CPEECN), pentru sesiunea decembrie 2020 - martie 2021, cuprins in Anexa
prezentei Decizii.
 
Art.2. Anexa face parte integranta din prezenta Decizie.
 
Art. 3. Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie duce la indeplinire prevederile
prezentei decizii.
 
 
NOTA DE FUNDAMENTARE
 
a Deciziei privind aprobarea fl
Regulamentului privind organizarea activitatilor
Programului de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele si
concursurile nationale (CPEECN), pentru sesiunea
decembrie 2020 - martie 2021
 
Avand in vedere
 
- OMEN nr. 5564/2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodica
a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia, cu modificarile
si completarile ulterioare;
 
- OMEC nr. 4979/14.08.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru constituirea Corpului
de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale, cu modificarile ulterioare.
 
- OMEC nr. 5767/2020 privind acreditarea, organizarea si desfasurarea programelor de
formare continua, destinate personalului didactic din invatamantul preuniversitar, in anul scolar
2020-2021; 
 
- OMEC nr. 6081/2020 privind acreditarea programului de formare continua cu denumirea
Program de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele si
concursurile nationale (CPEECN) propus de Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie;
 
-  H.G.nr. 277/2020 privind organizarea si functionarea Centrului National de Politici in
Evaluare si Educatie; 
 
- OMEC 4677/07.07.2020 privind modificarea raportului de serviciu al domnului suta
Marian, consilier clasa 1 grad profesional superior la Serviciul Evaluari, Examene si Concursuri
Nationale din Directia Curriculum, Evaluari si Examene, prin exercitarea cu caracter temporar, a
functiei publice de conducere vacante, de director general al Centrului National de Politici si
Evaluare in Educatie.
 
Avand in vedere caracterul de program strategic national al "Programului de formare
continua in vederea constituirii Corpului de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile
nationale (CPEECN)” si interesul major manifestat de catre expertii care au raspuns la apelul
Centrului National de Politici si Evaluare in Educatie pentru a participa la formare si pentru a
deveni formatori in cadrul acestui program este necesara aprobarea unui regulament care sa
reglementeze activitatile complexe desfasurate pentru administrarea programului.
 
Propunem elaborarea deciziei privind aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatilor
Programului de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele
si concursurile nationale (CPEECN) - Sesiunea decembrie 2020 - martie 2021.
 
Regulament privind
organizarea activitatilor Programului de formare pentru constituirea Corpului de profesori
evaluatori pentru examenele si concursurile nationale (CPEECN)
Sesiunea decembrie 2020 - martie 2021
 
Art. 1. Prezentul regulament reglementeaza modul in care, la nivelul Centrului National de
Politici si Evaluare in Educatie (CNPEE) se organizeaza si se desfasoara activitatile specifice
implementarii si administrarii Programului de formare al Corpului de profesori evaluatori
pentru examenele si concursurile nationale, aprobat prin OMEC nr. 6081 din 25.11.2020.
 
Art. 2 Prezentul regulament se aplica, pentru sesiunea decembrie 2020 - martie 2021,
coordonatorilor, formatorilor, cursantilor si absolventilor Programului de formare al Corpului
de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale, denumit in continuare
Programul.
 
Art. 3 (1) in vederea inscrierii in Program, se desemneaza, prin decizie a directorului general,
Comisia centrala a Programului prevazuta la art. 5 alin. (4) si (5) din Metodologia pentru
constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile nationale aprobata
prin OMEC nr. 4979/2020 (Metodologia), Comisia centrala este constituita din echipe de
formatori pe discipline de studiu din cadrul MEC, CNPEE, CNDIPI.
 
(2) Comisia centrala inainteaza Compartimentului IT rezultatele selectiei, in vederea publicarii
acestora pe site-ul CNPEE.
 
(3) Comisia centrala transmite Responsabilului de Program, listele semnate de fiecare echipa
de formatori corespunzatoare unei discipline, din cadrul Comisiei centrale, cuprinzand
persoanele selectate care vor face parte din prima serie de cursanti ai Programului, formand grupe
de cate 35 cursanti/disciplina.
 
Art. 4 (1) Cursantii selectati pentru prima serie de formare depun, la CNPEE, prin intermediul
email-ului, (link-ul furnizat de compartimentul IT), urmatoarele documente:
 
a) cerere de inscriere (Anexa 1),
 
b) contract de formare semnat (Anexa 2),
 
(2) Modelele de documente sunt transmise electronic in prealabil de catre fiecare echipa de
formatori, din cadrul Comisiei centrale, cursantilor selectati (prin link-ul furnizat de
compartimentul IT) .
 
Art. 5 Responsabilul de Program transmite Directiei Formare Continua din cadrul Ministerului
Educatiei si Cercetarii documentatia necesara in vederea aprobarii demararii Programului.
 
Art. 6 Activitatile si Calendarul de formare se desfasoara in conformitate cu OMEC nr.
5564/2011, OMEC nr.4979/2020 si OMEC nr.5767/2020.
 
Art. 7 Absolventii primei serii a cursului de formare, care obtin calificativul „Excelent”/,„Foarte
bine”, devin formatori nationali in cadrul Programului, in conditiile aprobari unei extensii de
Program, de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si transmit, pe email (prin intermediul link-
ului furnizat de compartimentul II, urmatoarele documente:
 
a) CV in format Europass, in care se specifica la rubrica „locul de munca vizat”: formator in
cadrul Programului de formare al Corpului de profesori evaluatori pentru examenele si
concursurile nationale; in cadrul CV-ului se specifica seria si numarul certificatului de formator,
 
b) declaratie de disponibilitate (Anexa 3).
 
c) copia scanata a Atestatului de formator.
 
Art. 8 (1) in vederea realizarii urmatoarelor etape de formare la nivel national, Comisia centrala:
 
a. constituie, la nivelul fiecarei discipline, echipele de formatori nationali (17/35 echipe,
dupa caz);
 
b. instruieste echipele de formatori nationali in vederea realizarii urmatoarelor serii de
formare;
 
c. stabileste grupele de cursanti care participa la urmatoarele serii de formare din cadrul
Programului (35 cursanti/grupa), transmite componenta acestor grupe catre echipele de
formatori nationali si coordoneaza activitatea formatorilor;
 
d. transmite secretariatului Programului documentatia aferenta finalizarii etapelor de
formare, pentru fiecare etapa de desfasurare a Programului, in vederea eliberarii
certificatelor de formare.
 
(2) Tipizatele care trebuie completate, de catre fiecare echipa de formatori, pe parcursul derularii
Programului, sunt, in conformitate cu prevederile OMEC 5564/2011 cu modificarile si
completarile ulterioare, urmatoarele:
 
a) d_1_Fisa prezenta
 
b) d_2_Centralizator prezenta pe module
 
c) e_Fisa prezenta ev finala
 
d) f_Condica evidenta activ formare 
 
e) g_Catalog eval parcurs 3 module
 
f) h_Catalog centraliz eval parcurs  module
 
g) i_Catalog evaluare portofolii
 
h) j_Catalog individual eval fin evaluator
 
i) k_Catalog centraliz evaluare finala
 
j) m_Proces verbal evaluare finala
 
k) Fisa individuala evaluare Modul 1
 
I) Fisa individuala evaluare Modul 2
 
(3) Tipizatele mentionate la alin. (2) se predau la finalul perioadei de formare, de catre echipele
de formatori constituite la nivelul Comisiei centrale, secretariatului Programului, in vederea
completarii registrului absolventilor si a eliberarii certificatelor de formare.
 
(4) Tipizatele mentionate la alin. (2) se predau la finalul perioadei de formare, de catre echipele
de formatori constituite la nivel national, echipelor de formatori constituite la nivelul Comisiei
centrale pentru a fi inaintate secretariatului Programului.
 
Art. 9. Denumirea seriilor si a grupelor de formare pentru Program va avea urmatoarea structura-
cadru, de ex., unde S=seria (cate o serie pe luna calendaristica), G=grupa, disciplina (fara
diacritice):
S_1_G _1 Matematica
S_1_G _2 Matematica
S_2 Gl _ Matematica
S_2 G17_ Matematica
 
Art.10 Toate documentele, datele si informatiile realizate sau rezultate in cadrul sau cu scopul
administrarii Programului reprezinta proprietatea furnizorului de program, Centrul National de
Politici si Evaluare in Educatie, si nu pot fi comunicate, instrainate, modificate sau adaptate
pentru a folosi unui alt scop, fara instiintarea si fara acceptul conducerii CNPEE.

Art. 11 in toate documentele si in intreaga comunicare interna si externa realizata in cadrul sau
cu scopul administrarii Programului datele cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea
prevederilor Regulamentului nr.679/2016 adoptat de Parlamentul European si Consiliul Uniunii
Europene pentru aprobarea normelor privind protectia in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal, precum si a normelor referitoare la libera circulatie a acestui tip de date cu
caracter personal.

Art. 12. Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul Regulament.

Va prezentam modelul de cerere pentru solicitarea inscrierii la cursurile de formare pentru constituirea CPEECN:
 


Incepeti pregatirea pentru Definitivat sau Titularizare 2021! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii rezolvate de AICI ...click pentru detalii si comenzi culegeri de pregatire Definitivat si Titularizare >>


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

formare profesori evaluatoriprofesori evaluatoriprofesori evaluatori examene nationale


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//