ī¢¶

Credite profesionale pentru cadrele didactice in 2023 - procedura specifica si grila de acordare

De Portal Invatamant
la 18 Ian. 2023 Exclusiv
2 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Credite profesionale pentru cadrele didactice in 2023 - procedura specifica si grila de acordare18Ian.2023

Creditele profesionale transferabile sunt extrem de importante pentru profesori si cariera lor didactica. In acest articol va prezentam procedura specifica cu privire la acumularea a 90 de credite precum si grila de acordare.

 

Credite profesionale transferabile 2023

 
Nota nr. 5.749/DGMRURS/16.12.2022Procedura specifica privind operationalizarea reglementarilor metodologice cu privire la acumularea de catre cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile
 
I. Dispozitii generale
Prezenta procedura specifica este elaborata in baza prevederilor art. 245 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Metodologiei cadru privind asigurarea calitatii programelor pentru dezvoltarea profesionala continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si de acumulare a creditelor profesionale transferabile, aprobata prin OME nr. 4224/06.07.2022, denumita in continuare Metodologie. 
 
Procedura operationalizeaza reglementarile metodologice cu privire la recunoasterea, la nivelul unitatii de invatamant, a acumularii de catre cadrele didactice a 90 de credite profesionale transferabile, prin Comisia de Mentorat Didactic si Formare in Cariera Didactica - CMDFCD, reglementata de art. 71 lit. f) coroborat cu art. 72 alin (4), din OME nr. 4183/04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar (ROFUIP) si de art. 59 din OME nr. 4224/06.07.2022.

Prinde ofertele Rentrop & Straton la culegerile si exercitiile rezolvate pentru pregatire la Definitivat si Titularizare!  Click AICI pentru detalii si comenzi <<
 
 
Art. 1. Scopul procedurii este de a reglementa verificarea si validarea la nivelul unitatii de invatamant a indeplinirii obligatiei legale prevazute la art. 245 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, conform careia personalul didactic, precum si personalul de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar este obligat sa participe periodic la programe de formare continua, astfel incat sa acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, fara a lua in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca, in conditiile prevazute de art. 255 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, considerat de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, numit interval legal prevazut, minimum 90 de credite profesionale transferabile, ca urmare a participarii si finalizarii unor programe si/sau a altor forme de organizare a formarii continue, care se incadreaza intr-una dintre urmatoarele situatii:
 
a) a obtinut gradul didactic II sau gradul didactic I, validat prin ordin de ministru;

b) a absolvit studii universitare de master in domeniul de specialitate sau in domeniul stiinte ale educatiei;

c) a obtinut titlul stiintific de doctor in domeniul de specialitate sau in domeniul stiinte ale educatiei;

d) a absolvit un program postuniversitar de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, cu durata de 2 ani/4 semestre - l20 credite ECTS;

e) a obtinut, in intervalul respectiv, o alta specializare, care atesta dobandirea de competente de predare a unei alte discipline in invatamantul preuniversitar;

f) a absolvit un program de studii masterale intr-un domeniu diferit de domeniul de specialitate;

g) a absolvit un program postuniversitar, intr-un domeniu diferit de domeniul de specialitate;

h) a absolvit programe acreditate, programe complementare si a participat la programe pentru abilitare functionala.
 
Art. 2 (1) Verificarea indeplinirii conditiei de formare pentru personalul didactic, prin acumularea numarului de credite profesionale transferabile legal prevazut, se realizeaza anual, la nivelul fiecarei unitati de invatamant prin CMDFCD.
 
(2) Comisia pentru mentorat didactic si formare in cariera didactica stabileste si comunica in scris, pentru fiecare cadru didactic incadrat cu norma de baza in unitatea de invatamant, ultimul interval legal
prevazut incheiat pentru care se verifica si se valideaza indeplinirea conditiei de acumulare a minimum 90 de credite profesionale transferabile.
 
(3) La nivelul Comisiei de Mentorat Didactic si Formare in Cariera Didactica se creeaza un registru electronic de evidenta a numarului de credite profesionale transferabile acumulat in ultimul interval legal prevazut incheiat, pentru fiecare cadru didactic incadrat cu norma de baza in unitatea de invatamant.
 
(4) In anul scolar 2022-2023, activitatile CMDFCD se desfasoara pana la data de 31 ianuarie si se finalizeaza cu eliberarea adeverintei prevazute in Anexa nr.1.
 
(5) Activitatile CMDFCD se pot organiza si in sistem blended-learning.
 
(6) In activitatile desfasurate, CMDFCD este obligata sa respecte prevederile directivelor Uniunii Europene privind securitatea cibernetica si prelucrarea datelor cu caracter personal, cuprinse in Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si legislatia specifica privind regimul proprietatii intelectuale si secretul profesional.
 
II. Descrierea procedurii
 
Centralizarea si validarea acumularii a minimum 90 de credite profesionale transferabile in intervalul legal prevazut
 
Art. 3 (1) Dupa comunicarea ultimului interval legal prevazut incheiat, fiecare cadru didactic incadrat cu norma de baza in unitatea de invatamant are obligatia de a depune la secretariatul unitatii de invatamant un dosar care va contine:
a) cererea tip (conform modelului din Anexa nr.2);
b) copii ale documentelor-suport care atesta participarea si finalizarea unor programe si/sau a altor forme de organizare a formarii continue;
c) declaratie pe propria raspundere prin care confirma ca documentele-suport depuse la dosar ii apartin (conform modelului din Anexa nr.3);
d) acord din partea fiecarui cadru didactic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (conform modelului din Anexa 4);
e) Opis privind continutul dosarului.
 
(2) Cererile si documentele-suport (in copie) depuse de cadrele didactice in vederea calcularii numarului de credite profesionale transferabile acumulate in ultimul interval legal prevazut incheiat se inregistreaza la secretariatul unitatii de invatamant, verificandu-se conformitatea cu originalul.
 
Art. 4 Comisia de Mentorat Didactic si Formare in Cariera Didactica preia documentele de la secretariatul unitatii de invatamant, verifica si inregistreaza numarul de credite profesionale transferabile acumulat in ultimul interval legal prevazut incheiat, in conformitate cu grila din Anexa nr.5.
 
Art.5 La stabilirea indeplinirii conditiei de acumulare a minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimul interval legal prevazut incheiat, CMDFCD va respecta criteriile stabilite prin Metodologie:

a) se considera indeplinite de drept conditiile de formare continua, in urmatoarele situatii:
  i) obtinerea, in intervalul legal prevazut, a gradului didactic II sau a gradului didactic I, cele 90 de credite profesionale transferabile fiind acordate incepand cu anul scolar in care s-a obtinut gradul didactic II/I ca urmare a validarii rezultatelor prin ordin de ministru;
 ii) absolvirea de catre personalul didactic din invatamantul preuniversitar, in intervalul respectiv, a studiilor universitare de master, in domeniul de specialitate sau in domeniul stiinte ale educatiei, conform documentelor de certificare legal prevazute;
 iii) absolvirea, in intervalul respectiv, a studiilor universitare de doctorat in domeniul de specialitate sau in domeniul stiinte ale educatiei, conform documentelor de certificare legal prevazute;
 iv) absolvirea, in intervalul respectiv, a unui program postuniversitar de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, cu durata de 2 ani/4 semestre - 120 de credite ECTS, conform documentelor de certificare legal prevazute;
 v) obtinerea, in intervalul respectiv, a unei alte specializari, care atesta obtinerea de competente de predare a unei alte discipline in invatamantul preuniversitar, conform documentelor de certificare legal prevazute.
 
b) se considera indeplinita conditia de formare in situatia in care cele 90 de credite profesionale transferabile sunt acumulate de catre un cadru didactic, atat prin participarea la programe de studii organizate de institutiile de invatamant superior, cat si prin participarea la programe pentru dezvoltare profesionala continua si la alte forme de organizare a formarii continue, dupa cum urmeaza:
 i) minimum 30 de credite profesionale transferabile dobandite prin participare la diverse forme de organizare a formarii continue prevazute in Metodologie,
 ii) maximum 60 de credite profesionale transferabile dobandite prin participarea la programe de studii organizate de institutii de invatamant superior, acordate conform prevederilor art. 64 din Metodologie.

c) se considera indeplinita conditia de formare in situatia in care cele 90 de credite profesionale transferabile sunt acumulate de catre un cadru didactic prin participarea la programe de dezvoltare profesionala continua si prin recunoasterea rezultatelor invatarii in contexte formale, nonformale si informale, dupa cum urmeaza:
 i) minimum 40 credite profesionale transferabile dobandite prin participarea la programe acreditate;
 ii) maximum 35 credite profesionale transferabile dobandite prin participarea la programe complementare;
 iii) maximum 15 credite profesionale transferabile dobandite prin participarea la programe pentru abilitare functionala.
 
Art.6 In urma centralizarii numarului de credite profesionale transferabile, CMDFCD elibereaza fiecarui cadru didactic din unitatea de invatamant o adeverinta care certifica numarul de credite profesionale transferabile obtinute in ultimul interval legal prevazut incheiat si indeplinirea/neindeplinirea conditiei de acumulare a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform modelului din Anexa nr. 1.
 
Art. 7 Dupa finalizarea validarii acumularii a minimum 90 de credite profesionale transferabile in intervalul legal prevazut, documentele suport prevazute la art. 3 alin. (2) se depun la secretariatul unitatii de invatamant, la dosarul personal al cadrului didactic.

Prinde ofertele Rentrop & Straton la culegerile si exercitiile rezolvate pentru pregatire la Definitivat si Titularizare! Click AICI pentru detalii si comenzi <<
 
 
III. Dispozitii finale
 
Art.8 (1) Pentru cadrele didactice care au avut contractul de munca suspendat in conditiile prevazute de art. 255 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ultimul interval legal prevazut incheiat de 5 ani consecutivi de activitate didactica, calculat de la data obtinerii definitivarii in invatamant, se constituie, dupa caz, din anii de activitate didactica anteriori suspendarii,
la care se adauga anii corespunzatori de activitate didactica incepand cu anul scolar al reincadrarii pe functie didactica in invatamantul preuniversitar.
 
(2) Creditele acumulate in perioada de suspendare se valideaza incepand cu anul scolar al reincadrarii pe functie didactica in invatamantul preuniversitar.
 
(3) Pentru cadrele didactice care au obtinut definitivarea in invatamant si, ulterior, au incetat contractul de munca, intervalul consecutiv de cinci ani se calculeaza de la data reincadrarii in
invatamant prin concurs national.
 
Art.9 Cadrele didactice au obligatia de a prezenta la incheierea fiecarui interval legal prevazut, documentele doveditoare privind acumularea a minimum 90 de credite profesionale transferabile si sa solicite, in scris, recunoasterea indeplinirii conditiei de formare in intervalul legal prevazut.
 
Art.10 Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor inscrise in adeverintele eliberate de unitatea de invatamant revine Comisiei de Mentorat Didactic si Formare in Cariera Didactica si directorului unitatii de invatamant.
 
Art. 11 Anexele 1 – 5 sunt parte integranta a prezentei proceduri (vezi la finalul articolului)
 

Grila de acordare credite profesionale pentru cadrele didactice 2023

 
Va prezentam grila de acordare a unui numar de credite profesionale transferabile personalului didactic, la nivelul unitatii de invatamant, prin recunoasterea si echivalarea competentelor dobandite, ca urmare a participarii la programe de abilitare functionala, conform Anexei nr. 3 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022.

Anexele 1 - 5: Procedura specifica privind acumularea a 90 de credite profesionale transferabileTi-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

credite profesionale transferabilecredite pentru profesoricredite transferabilegrila de acordare credite profesori


x

Lasa un raspuns
Comentarii [2 comentarii]Adauga comentariul tau

24Ian.2023

Popescu Gabriela 24 Ian. 2023 08:33:50

Buna ziua! Sunt benefice cursurile de formare profesionala, dar, avand in vedere salariile cadrelor didactice, mi se pare incorect sa fii nevoit sa platesti sute/mii de lei pentru a participa la aceste cursuri in vederea acumularii a 90 de credite ! Pentru ca M.E.C. a ales solutia cea mai costisitoare pentru cadrele didactice, ma intreb ce interes se ascunde in spatele acestei hotarari ? De ce sindicatele nu iau atitudine in favoarea personalului didactic ? De ce M.E.C. nu poate rezolva problema perfectionarii cadrelor didactice ca inainte de 1989 cand acestea erau tot periodice si obligatorii, dar erau GRATUITE ? Inteleg sa fim obligati sa ne perfectionam, dar NU ÎNTELEG SA FIM OBLIGATI SA SCOATEM SUTE/MII DE LEI DIN BUZUNAR !
19Ian.2023

Radu 19 Ian. 2023 20:28:54

Cine a avizat aceasta procedura. Ne puteti da actul normativ
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//