"Scoala dupa scoala" 2021. Normele Metodologice de aplicare a programului si Calendarul au fost anuntate de MEC

De Laura Galescu
la 25 Feb. 2021
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

"Scoala dupa scoala" 2021. Normele Metodologice de aplicare a programului si Calendarul au fost anuntate de MEC25Feb.2021

Ministerul Educatiei a publicat normele metodologice de aplicarea a programului national pilot de tip "scoala dupa scoala", pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv.

Scoala dupa scoala


NORME METODOLOGICE din 19 februarie 2021
de aplicare a Programului national pilot de tip "Scoala dupa scoala", pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv

EMITENT
MINISTERUL EDUCAtIEI
Publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 februarie 2021
 
 
 
Nota
Aprobate prin ORDINUL nr. 3.300 din 19 februarie 2021, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 24 februarie 2021.

Articolul 1
(1) Incepand cu semestrul al II-lea al anului scolar 2020-2021, Ministerul Educatiei organizeaza si asigura desfasurarea Programului national pilot de tip "Scoala dupa scoala", pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv.
(2) Scopul principal al Programului national pilot de tip "Scoala dupa scoala" este organizarea, in scolile cu clase de invatamant primar si gimnazial, de activitati remediale, in vederea acordarii de sprijin elevilor pentru formarea competentelor specifice, sporirea sanselor de succes scolar si de acces la niveluri superioare de educatie si diminuarea riscului de parasire timpurie a scolii.

Articolul 2
(1) Sunt eligibili pentru a participa la Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“, mentionat la art. 1, elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv, aflati in risc de parasire timpurie a scolii si/sau in risc ori in situatie de esec scolar, in special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilitati si elevi din comunitatile dezavantajate economic, care indeplinesc criteriile de eligibilitate mentionate la alin. (2).
(2) Pentru participarea la Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“, prevazut la art. 1, elevii trebuie sa indeplineasca cel putin unul dintre urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului, intrucat nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiaza de conexiune/conexiune fiabila la internet;
b) elevul se afla in situatie de corigenta la sfarsitul semestrului I al anului scolar 2020-2021 sau are situatia scolara neincheiata la cel putin o disciplina;
c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedita de rezultatele scolare obtinute in semestrul anterior sau la evaluarea initiala de la inceputul semestrului in derulare.

Articolul 3
(1) Documentele justificative care stau la baza incadrarii elevilor in criteriile de eligibilitate mentionate la art. 2 sunt:
a) pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului: lista prezentata de catre unitatea de invatamant, pe baza solicitarii scrise a parintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o declaratie pe propria raspundere in acest sens;
b) pentru elevii care se afla in situatie de corigenta la sfarsitul semestrului I al anului scolar 2020-2021 sau au situatia neincheiata la cel putin o disciplina: lista elevilor corigenti sau cu situatia neincheiata la sfarsitul semestrului precedent prezentata de catre unitatea de invatamant;
c) pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remediala: rezultate scolare/rezultate la evaluarea initiala de la inceputul semestrului prezentate de unitatea de invatamant.
(2) Documentele care dovedesc eligibilitatea elevilor pentru participarea la Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“ se transmit inspectoratului scolar odata cu solicitarile de transa, iar copii ale acestora se pastreaza la nivelul unitatii de invatamant.

Articolul 4
(1) Avand in vedere obligatia asigurarii pentru fiecare elev din invatamantul general obligatoriu a accesului neingradit la educatie de calitate si situatia exceptionala creata de pandemia de COVID-19, care a condus la suspendarea cursurilor fata-in-fata, in anul scolar 2020-2021 vor avea acces cu prioritate la Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“ elevii mentionati la art. 2 alin. (2) lit. a).
(2) Unitatile de invatamant in care exista elevi din categoria celor prevazuti la art. 2 alin. (2) transmit catre inspectoratele scolare datele cu privire la numarul de elevi eligibili pentru a participa la programul de educatie remediala.
(3) Inspectoratele scolare, pe baza datelor transmise de catre unitatile de invatamant cu privire la numarul de elevi eligibili, stabilesc unitatile de invatamant care vor organiza activitati remediale in cadrul Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“ din lista celor care au optat pentru organizarea acestor activitati.
(4) Inspectoratele scolare repartizeaza bugetele corespunzatoare acordarii sprijinului financiar unitatilor de invatamant in care vor fi organizate activitatile din Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“, in functie de numarul declarat de elevi care se incadreaza in criteriile de eligibilitate.
(5) Elevii care provin din unitati de invatamant care nu organizeaza activitati de educatie remediala pot participa la aceste activitati in cadrul altor unitati de invatamant decat cele in care sunt inmatriculati, conform planificarii realizate de catre inspectoratul scolar.

Articolul 5
(1) Inscrierea elevului pentru a participa la activitatile de educatie remediala organizate in cadrul Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“ se realizeaza in urma informarii acestuia si se face pe baza solicitarii scrise a parintelui, a reprezentantului legal sau, dupa caz, a persoanei care a fost desemnata de parinte pentru intretinerea unui copil, in perioada absentei parintilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumiti in continuare parinti.
(2) Solicitarile scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail la unitatea de invatamant in care este scolarizat elevul, in termenul mentionat in calendarul Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“, prevazut in anexa la prezentele norme metodologice.
(3) Unitatile de invatamant care nu organizeaza activitati remediale si care inregistreaza cereri ale parintilor elevilor transmit aceste solicitari catre inspectoratele scolare judetene, care vor repartiza elevii in unitati de invatamant organizatoare ale programului.
(4) Finantarea activitatilor remediale din Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“ se va realiza in functie de numarul elevilor care vor beneficia de activitati remediale in cadrul acelei unitati de invatamant.
(5) in cazul in care, la nivelul unei unitati de invatamant in care se organizeaza programul, numarul cererilor depuse in vederea participarii la Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“ este mai mare decat numarul de locuri pentru care exista finantare, inscrierea pe lista a elevilor se face tinand cont de prevederile art. 4 alin. (1) si, in cadrul categoriei a, in ordinea descrescatoare a numarului de criterii de eligibilitate cumulate de catre fiecare elev, dupa cum urmeaza: se repartizeaza la inceput copiii care indeplinesc 3 dintre criteriile mentionate la art. 2 alin. (2), apoi copiii care indeplinesc doua dintre criterii si, in final, elevii care indeplinesc doar unul dintre criteriile mentionate la art. 2 alin. (2).
(6) Daca dupa inscrierea elevilor care indeplinesc criteriul mentionat la art. 2 alin. (2) lit. a) mai exista locuri disponibile, vor fi inscrisi elevii care indeplinesc criteriile mentionate la art. 2 alin. (2) lit. b) si/sau c), in ordinea descrescatoare a numarului de criterii de eligibilitate cumulate de catre fiecare elev.
(7) in cadrul fiecarui criteriu de eligibilitate vor fi inscrisi cu prioritate in lista beneficiarilor de activitati remediale elevii apartinand grupurilor vulnerabile mentionate la art. 2 alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (5).
(8) Pe locurile ramase disponibile dupa aplicarea criteriilor de eligibilitate mentionate la art. 2 alin. (2) unitatea de invatamant poate inscrie si alti elevi, pe baza unor criterii de eligibilitate stabilite la nivelul scolii, in functie de conditiile concrete din scoala, acordand prioritate elevilor proveniti din grupurile vulnerabile mentionate la art. 2 alin. (1).

Articolul 6
(1) Unitatile de invatamant in care se organizeaza activitati remediale in cadrul Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“ realizeaza o analiza a nevoilor de activitati remediale, pornind de la criteriile de eligibilitate prevazute in prezentele norme metodologice si de la activitatea de predare-invatare-evaluare desfasurata in unitatea de invatamant.
(2) Analiza mentionata la alin. (1) se realizeaza din perspectiva nivelului de structurare a competentelor specifice ale elevilor, a participarii directe a elevilor la cursurile online (absente, acces la echipamente, calitatea conexiunii, alte aspecte), respectiv a participarii active a elevilor la cursurile online (efectuarea si transmiterea temelor, implicarea directa in comunicarea cu cadrul didactic, alte aspecte).
(3) Pe baza analizei realizate conform alin. (1) si (2), unitatile de invatamant realizeaza o propunere de program al activitatilor remediale. Analiza si propunerea de program se transmit inspectoratului scolar. Propunerea trebuie sa contina si informatii cu privire la resursele umane necesare pentru implementarea programului, structura echipei pedagogice implicate in derularea programului, responsabilitatile fiecarui membru si modalitatile de asigurare a calitatii programului, respectiv de urmarire si evaluare a progresului inregistrat de elevii participanti la program.
(4) in organizarea activitatilor de educatie remediala, unitatile de invatamant vor avea in vedere urmatoarele recomandari:
a) constituirea grupelor cu o medie de 12 elevi/grupa;
b) organizarea a 20 de ore de activitati remediale/luna/elev, cu prezenta fizica in clasa;
c) proiectarea, organizarea si sustinerea activitatilor de catre cadre didactice calificate provenite din unitatea de invatamant care organizeaza programul sau din alte unitati de invatamant;
d) activitatile remediale, materializate in activitati de invatare, vor viza imbunatatirea achizitiilor elevilor, in special a acelora care contribuie la formarea competentelor de baza, fundamentale pentru formarea celorlalte competente;
e) se au in vedere, cu prioritate, activitati remediale care sa vizeze achizitiile care contribuie la formarea competentelor de literatie si a competentelor STEM, incluzand si activitati pentru formarea comportamentelor specifice competentei „a invata sa inveti“.
(5) in situatii justificate, cum ar fi necesitatea pregatirii elevilor pentru examene de corigenta sau de incheiere a situatiei scolare sau pentru actualizarea cunostintelor, in perspectiva deschiderii noului an scolar, activitatile remediale se pot desfasura si pe durata vacantei.

Articolul 7
(1) Pentru acoperirea costurilor organizarii si participarii elevilor la activitatile de educatie remediala in cadrul Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“, incepand cu semestrul al II-lea al anului scolar 2020-2021, se acorda unitatilor de invatamant care organizeaza Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“ un sprijin financiar de 0,4 ISR/luna, exprimat in lei, per copil inscris in program, respectiv 200 lei/luna.
(2) ISR reprezinta indicatorul social de referinta, care la data prezentelor norme metodologice are valoarea de 500 lei si poate fi ajustat periodic de Guvernul Romaniei.
(3) Pentru Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“, sprijinul financiar este considerat barem standard de cost per elev si este destinat exclusiv acoperirii costurilor organizarii si participarii copiilor la 20 de ore/elev/luna de activitati de educatie remediala, respectiv sustinerii financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate in activitatile cu elevii, derulate in proiect.

Articolul 8
(1) Conditia de acordare a sprijinului financiar lunar unitatilor de invatamant care organizeaza Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“ este de participare a elevilor la cele 20 de ore/luna de activitati de educatie remediala.
(2) in conditii exceptionale, un elev poate sa absenteze lunar cel mult 5 ore de la activitatile remediale. Reducerea sprijinului financiar acordat unui elev se va face daca numarul de absente este mai mare de 25% din totalul de ore prevazut pe luna pentru un elev. Absentele inregistrate din motive medicale nu conduc la diminuarea sprijinului financiar.
(3) in cazul in care parintele unui elev renunta, in scris, la participarea elevului la activitatile de educatie remediala, unitatea de invatamant poate propune inspectoratului scolar inlocuirea acestuia cu alt elev eligibil, care are nevoie de educatie remediala, cu respectarea conditiilor prevazute in prezentele norme metodologice.

Articolul 9
(1) Unitatile de invatamant care organizeaza Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“ transmit lunar, in primele 5 zile calendaristice de la inceputul fiecarei luni, catre inspectoratele scolare documentele tehnice aferente derularii activitatilor remediale din luna precedenta, respectiv: situatia continand numarul de elevi care au participat la activitatile de educatie remediala in luna respectiva - liste de prezenta, orarul activitatilor remediale planificate si realizate, pe zile si grupe de elevi.
(2) Documentele tehnice prevazute la alin. (1) sunt insotite si de o solicitare de transa a sprijinului financiar. Valoarea transei se stabileste ca rezultat al inmultirii numarului de elevi care au participat la activitatile de educatie remediala cu valoarea sprijinului financiar/luna per elev.
(3) Inspectoratele scolare transmit documentele tehnice primite de la unitatile de invatamant catre expertii desemnati pentru monitorizarea activitatilor remediale. Acestia centralizeaza situatiile si, tinand seama si de rezultatele monitorizarii modului de desfasurare a activitatilor de educatie remediala, conform prevederilor art. 12 alin. (2), acorda avizul tehnic pentru activitatile remediale derulate de unitatile de invatamant si includ sumele solicitate in solicitarea de transa a sprijinului financiar centralizata la nivelul judetului/municipiului Bucuresti. Solicitarea de transa centralizata la nivelul judetului/municipiului Bucuresti elaborata de expertii desemnati pentru monitorizarea activitatilor remediale este transmisa la Ministerul Educatiei pentru aprobare.
(4) Dupa aprobarea de catre Ministerul Educatiei a documentatiei prevazute la alin. (3), inspectoratele scolare primesc deschideri de credite corespunzatoare solicitarii de transa a sprijinului financiar centralizata la nivelul judetului/municipiului Bucuresti aprobate, pe care le transmit unitatilor de invatamant corespunzatoare.

Articolul 10
(1) Ministerul Educatiei vireaza, lunar, in termen de 5 zile calendaristice de la aprobarea cererilor de credite/solicitarilor de transa mentionate la art. 9 alin. (4), in conturile 50.05 „Sume de mandat si in depozit“ deschise de inspectoratele scolare, sumele solicitate de acestea prin cererile de credite/solicitarile de transa.
(2) Inspectoratele scolare vireaza lunar sumele primite de la Ministerul Educatiei in conturile 50.06 „Sume de mandat si in depozit ale institutiilor publice de subordonare locala“ deschise de consiliile locale la dispozitia unitatilor de invatamant sau in contul 50.05 „Sume de mandat si in depozit“, dupa caz.
(3) Lunar, in termen de 3 zile de la primirea sumelor aferente in conturile 50.06/50.05, unitatile de invatamant efectueaza plata personalului didactic implicat in activitatile de educatie remediala.

Articolul 11
(1) Activitatile remediale organizate in cadrul Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“ sunt coordonate, de regula, de catre director, directorul adjunct sau de catre o persoana desemnata de director sa coordoneze activitatea in cadrul structurii, in cazul unitatilor de invatamant care functioneaza cu structuri scolare arondate.
(2) Fiecare unitate de invatamant care participa la Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“:
a) informeaza potentialii beneficiari si parintii acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“, prin afisarea acestora la loc vizibil si postarea pe site-ul unitatii de invatamant;
b) elaboreaza analiza pentru stabilirea nevoilor de activitati remediale si programul activitatilor remediale organizate in cadrul Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“;
c) centralizeaza solicitarile scrise ale parintilor elevilor de inscriere, respectiv de retragere a acestora din cadrul programului si intocmeste dosarul individual al fiecarui elev care beneficiaza de sprijinul financiar, continand solicitarea scrisa de inscriere in program si documentele justificative asociate acesteia, respectiv solicitarea scrisa de retragere din program, daca este cazul;
d) monitorizeaza prezenta elevilor la activitatile din cadrul programului si intocmeste listele de prezenta lunara, prin centralizarea datelor furnizate zilnic de catre cadrele didactice implicate in implementarea activitatilor de educatie remediala;
e) centralizeaza datele cu privire la beneficiarii sprijinului financiar si intocmeste documentele tehnice necesare pentru justificarea cheltuielilor;
f) elaboreaza rapoartele cu privire la derularea Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“, pe care il transmite la inspectoratul scolar.
(3) Raportul final de evaluare cu privire la derularea Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“, elaborat de catre unitatea de invatamant si aprobat de catre conducerea acesteia, contine date cantitative si calitative cu privire la:
a) indeplinirea conditiilor de acordare a sprijinului financiar si a cheltuielilor incluse in baremul standard de cost;
b) participarea elevilor la activitatile programului, inclusiv solicitarile de retragere a elevilor din cadrul programului, depuse de catre parintii acestora.
(4) Raportul final va contine si o analiza a frecventei elevilor si a rezultatelor scolare obtinute de catre acestia, pe baza carora se apreciaza impactul Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“ asupra elevilor din unitatea de invatamant.

Articolul 12
(1) Fiecare inspectorat scolar va fi sprijinit de catre o echipa de experti de monitorizare angajati de Ministerul Educatiei, prin Unitatea de management al proiectelor cu finantare externa (UMPFE).
(2) Inspectoratul scolar, cu rol de partener asociat in derularea programului, are urmatoarele responsabilitati:
a) stabileste lista unitatilor de invatamant in care se vor organiza activitati remediale finantate din Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“;
b) actualizeaza permanent baza de date care cuprinde informatii referitoare la unitatile de invatamant care deruleaza Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“;
c) transmite documentele tehnice primite de la unitatile de invatamant catre expertii desemnati pentru monitorizarea activitatilor remediale, in vederea centralizarii datelor, avizarii documentatiei si transmiterii acesteia catre Ministerul Educatiei;
d) centralizeaza datele rezultate din raportul final elaborat de fiecare unitate de invatamant care a derulat Programul national de tip „scoala dupa scoala“ si le transmite expertilor tehnici;
e) repartizeaza unitatilor de invatamant implicate deschiderile de credite bugetare primite, in urma aprobarii de catre Ministerul Educatiei a solicitarii de transa centralizate la nivel de judet/municipiul Bucuresti;
f) monitorizeaza asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea activitatilor remediale in judetul respectiv/ municipiul Bucuresti, conform prezentelor norme metodologice.

Articolul 13
(1) La nivel national, coordonarea Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“ este asigurata de catre Ministerul Educatiei, prin UMPFE.
(2) UMPFE asigura angajarea de experti tehnici pentru monitorizarea implementarii Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“.
(3) Echipa tehnica de monitorizare, formata din expertii mentionati la alin. (2) repartizati la nivelul inspectoratului scolar, asigura monitorizarea implementarii Programului national pilot de tip „scoala dupa scoala“ prin activitati cum ar fi:
a) vizite de monitorizare si suport in unitatile de invatamant din judet/municipiul Bucuresti care deruleaza Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“;
b) centralizarea solicitarilor de transa si a documentelor suport trimise de unitatile de invatamant care deruleaza Programul national pilot de tip „scoala dupa scoala“;
c) intocmirea rapoartelor stabilite prin prezentele norme metodologice referitoare la derularea programului in unitatile de invatamant din judet/municipiul Bucuresti si transmiterea lor la Ministerul Educatiei - UMPFE.


ANEXA
la normele metodologice
 

CALENDARUL

Programului national pilot de tip "Scoala dupa scoala"

 
Perioada/Data-limita Actiunea
 
25 februarie-2 martie 2021 -  Informarea de catre unitatile de invatamant a potentialilor beneficiari si a parintilor acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului national pilot de tip "Scoala dupa scoala“, prin afisarea acestora la loc vizibil si postarea pe site-ul unitatii de invatamant
 
25 februarie-3 martie 2021 -  Depunerea de catre parinti a solicitarilor scrise de inscriere a elevului in program
 
4 martie 2021 -  Transmiterea de catre unitatile de invatamant in care exista elevi eligibili pentru a participa la Programul national pilot de tip "Scoala dupa scoala" catre inspectoratele scolare a datelor cu privire la numarul de elevi eligibili si a optiunii cu privire la organizarea activitatilor remediale la nivelul unitatii de invatamant
 
5 martie 2021 -  Stabilirea de catre inspectoratele scolare a unitatilor de invatamant care vor organiza activitati remediale in cadrul Programului national pilot de tip "Scoala dupa scoala“, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activitati
 
Lunar, incepand cu data de 8 martie 2021 -  Derularea activitatilor Programului national pilot de tip "Scoala dupa scoala“ in unitatile de invatamant

Lunar, in primele 5 zile calendaristice, pentru activitatile desfasurate in luna anterioara -  Transmiterea de catre unitatile de invatamant catre inspectoratele scolare a documentelor tehnice aferente derularii activitatilor remediale din luna precedenta, insotite de solicitarea de transa a sprijinului financiar
 
 
Lunar, in primele 10 zile calendaristice, pentru activitatile desfasurate in luna anterioara -  Verificarea, la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, a documentelor tehnice transmise de catre unitatile de invatamant, acordarea avizului tehnic pentru activitatile remediale derulate de unitatile de invatamant si avizarea solicitarii de transa a sprijinului financiar
 
Transmiterea la Ministerul Educatiei a solicitarilor de transa a sprijinului financiar
 
Lunar, in primele 15 zile calendaristice, pentru activitatile desfasurate in luna anterioara -  Verificarea, aprobarea solicitarilor de transa a sprijinului financiar si virarea de catre Ministerul Educatiei a sumelor solicitate de catre inspectoratele scolare, in conturile acestora
 
Lunar, in primele 20 de zile calendaristice, pentru activitatile desfasurate in luna anterioara   - Virarea de catre inspectoratele scolare a sumelor aprobate in urma solicitarilor de transa transmise de catre unitatile de invatamant participante la program
 
Lunar, in termen de 3 zile de la incasarea sumelor  -  Efectuarea platii personalului didactic implicat in activitatile de educatie remediala de catre unitatile de invatamant
 
Permanent -  Monitorizarea de catre echipa tehnica de monitorizare de la nivelul inspectoratului scolar a indeplinirii conditiilor de acordare a sprijinului si a cheltuielilor incluse in baremul standard de cost si a modului de implementare a programului la nivelul unitatilor de invatamant
 
La finalul programului -  Elaborarea de catre unitatile de invatamant a raportului final cu privire la derularea Programului national pilot de tip "Scoala dupa scoala" si transmiterea acestuia inspectoratului scolar 
 
La finalul programului -  Elaborarea de catre echipa tehnica de monitorizare de la nivelul inspectoratului scolar a raportului final cu privire la derularea Programului national pilot de tip "Scoala dupa scoala“ si transmiterea acestuia la Ministerul Educatiei 
Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii
Pregatire pentru Evaluare Nationala - noile Teste la Romana si Matematica

Cauti cea mai buna metoda de pregatire a copilului dvs. pentru Evaluarea Nationala?

Solutia: noile Culegeri cu exercitii rezolvate!


Sute de exercitii pentru toate nivelurile si permit fixarea impecabila a informatiei la materiile de baza: Limba Romana si Matematica.

Culegerile reprezinta solutia sigura pentru un succes spectaculos al copilului tau. Vei fi mandru, ca parinte, de realizarile si de potentialul lui!


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

scoala dupa scoalaafter schoolbani after schoolmetodologie scoala dupa scoalacalendar scoala dupa scoalatichete after school 2021


x
Lasa un raspunsComentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau
09Mar.2021

Stoenescu Valentina 09 Mar. 2021 19:53:49

Buna seara! Dar persoanele care se ocupa de trabsmiterea catre inspectorat a tuturor documentelor necesare pt ob?inerea fondurilor necesare si plata catre cadrele didactice cine se ocup?? Secretarul si contabilul, dar de plata pt munca depus? de ei nu se vorbe?te deloc ? De ce cadrele didactice nu pot sa predea o or? gratis iar secretarul ?i contabilul trebuie sa munceasc? degeaba? Apropo sunt ?colii unde contabilul si secretarul sunt cu jum?tate de norm? de ce domnilor mini?trii nu tin cont de asta.
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//