Liceele cu 0% rata de promovare la BAC 2023 raman fara clase de a IX-a in anul scolar 2024-2025. In clasele primare vor fi, in medie, 16 elevi

De Portal Invatamant
la 15 Nov. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Liceele cu 0% rata de promovare la BAC 2023 raman fara clase de a IX-a in anul scolar 2024-2025. In clasele primare vor fi, in medie, 16 elevi15Nov.2023

Liceele la care niciun elev nu a luat Bacalaureatul anul acesta, sesiunea din vara si sesiunea din toamna, precum si cele in care acest examen a fost promovat de un singur absolvent, nu vor mai propune cifra de scolarizare la clasa a IX-a cu frecventa zi, in anul scolar 2024-2025.

Prevederea apare in proiectul de metodologie privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, lansat in consultare publica de Ministerul Educatiei.
 
"Art. 10. - (1) Propunerile privind cifra de scolarizare pentru clasa a IX-a, cu frecventa, zi, invatamant liceal, corespunzatoare filierei /profilului /specializarii/calificarii profesionale se vor face de catre unitatile de invatamant pentru care acestea au obtinut autorizarea de functionare provizorie/acreditarea prin ordin de ministru. Unitatile de invatamant care, in sesiunile cumulate din anul 2023 ale examenului de bacalaureat, au inregistrat procent de promovabilitate de 0% sau in care acest examen a fost promovat de un singur absolvent nu vor propune cifra de scolarizare la clasa a IX-a cu frecventa zi".

Conform datelor publicate de platforma bacplus.ro, 48 de licee si scoli profesionale din tara au avut 0% rata de promovare la BAC 2023.
 
Documentul mai arata ca, incepand cu anul 2024-2025, in clasele din invatamantul primar trebuie sa fie, in medie, 16 elevi, dar nu mai putin de 10 si nu mai mult de 22. Pentru gimnaziu, media va fi de 18 elevi, dar nu mai putin de 10 si nu mai mult de 26. 


Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari/prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular pentru anul scolar 2024 - 2025 (proiect)

 

CAPITOLUL I

 

Fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat finantat de la bugetul de stat si prin bugetele locale/judetene, dupa caz

 
Art. 1. – Proiectul planului de scolarizare la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, respectiv al inspectoratelor scolare, in vederea fundamentarii cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii generale: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socioeconomic si criteriul relevantei.
 
Art. 2. - Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare, in cadrul criteriului legislativ se vor urmari:
 
1. respectarea prevederilor art. 23 si art. 248 alin. (16) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023 cu modificarile ulterioare;
 
2. incadrarea stricta in numarul de posturi aprobat de Ministerul Educatiei pentru fiecare inspectorat scolar, corelarea la nivelul unitatilor de invatamant a numarului de posturi cu numarul de elevi/prescolari/anteprescolari si incadrarea in bugetul aprobat pe baza costului standard per elev/prescolar/anteprescolar;
 
3. respectarea reglementarilor nationale din domeniul educatiei privind asigurarea de resurse umane calificate necesare desfasurarii unui proces educational eficient;
 
4. respectarea recomandarilor din documentele care stau la baza elaborarii proiectului planului de scolarizare prin invatamantul profesional si tehnic, respectiv: Planul regional de actiune pentru invatamant (PRAI), Planul local de actiune pentru invatamant (PLAI), Planul de actiune al scolii (PAS).
 
Art. 3. - Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare, in cadrul criteriului economic se vor analiza urmatoarele aspecte:
 
1. situatia claselor paralele despre care se estimeaza ca la sfarsitul anului scolar au efective sub limita minima stabilita prin lege si a caror comasare se impune fie la nivelul fiecarei unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica si in structurile arondate acesteia, fie la nivelul localitatii/unitatii administrativteritoriale, in raport cu prevederile art. 63 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
2. situatia claselor din unitatile de invatamant din mediul urban, astfel incat acestea sa functioneze cel putin cu efectivele medii prevazute la art. 63 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 4. - Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare, in cadrul criteriului demografic se va tine seama de:
 
1. analiza datelor statistice furnizate de Institutul National de Statistica privind evolutia demografica a populatiei cu varsta cuprinsa in intervalul 0-18 ani, a densitatii acesteia, a componentei etnice. Pentru nivelurile de studii specifice invatamantului profesional si tehnic, analiza evolutiei demografice se va face avandu-se in vedere si recomandarile stabilite prin PRAI si PLAI;
 
2. analiza fenomenului de migrare interna si externa a populatiei de varsta scolara, prescolara si anteprescolara;
 
3. asigurarea cuprinderii populatiei de varsta prescolara si scolara, in raport cu optiunile exprimate, intr-o forma organizata de invatamant;
 
4. respectarea prevederilor art. 19 alin. (10) din Legea nr. 198/2023 cu modificarile ulterioare in vederea respectarii capacitatii institutionale a unitatilor de invatamant.
 
Art. 5. - Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare, in cadrul criteriului geografic se vor urmari:
 
1. promovarea unor masuri dinamice pentru accesul la educatie al tuturor copiilor si elevilor, care sa permita acoperirea echitabila a tuturor zonelor din mediul urban si din mediul rural cu oferta de formare profesionala prin invatamant profesional si tehnic;
 
2. dezvoltarea calificarilor profesionale care valorifica traditia locala si potentialul de dezvoltare socioeconomica, corelate cu posibilitatile de insertie socioprofesionala.
 
Art. 6. - Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare pentru invatamantul profesional si liceal, in cadrul criteriului relevantei - conform caruia educatia raspunde nevoilor de dezvoltare socioeconomica - se vor urmari:
 
1. investigarea necesarului de specializari solicitat pentru scolarizare in invatamantul liceal, filiera teoretica, care sa ofere acces pe piata muncii sau in invatamantul superior;
 
2. analiza si solutionarea integrala a solicitarilor operatorilor economici pentru scolarizarea in invatamantul profesional si dual, cu exceptia situatiilor care pot fi motivate obiectiv in legatura cu autorizarea/acreditarea unitatilor de invatamant, capacitatea de scolarizare existenta sau imposibilitatea constituirii formatiunilor de studiu in limitele efectivelor de elevi stabilite prin reglementarile in vigoare;
 
3. includerea cu prioritate in proiectul planului de scolarizare a solicitarilor operatorilor economici pentru scolarizarea in invatamantul dual.
 
Art. 7. - Elaborarea proiectului planului de scolarizare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat se realizeaza pe baza urmatoarelor criterii specifice obligatorii:
 
1. constituirea formatiunilor de studiu la educatie timpurie, invatamant primar – clasa pregatitoare, invatamant gimnazial – clasa a V-a in cadrul limitelor prevazute de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;
 
2. constituirea formatiunilor de studiu la clasa a IX-a/a XI-a/anul I in invatamantul de masa se realizeaza astfel:
 
a) invatamant liceal cu frecventa zi, invatamant profesional, din 24 de elevi;
 
b) invatamant liceal cu frecventa seral si frecventa redusa, clasa a IX-a, din 26 de elevi;
 
c) invatamant liceal cu frecventa seral, filiera tehnologica, clasa a XI-a, din 26 de elevi;
 
d) invatamant tertiar nonuniversitar (postliceal si de maistri), din 28 de elevi;
 
3. constituirea formatiunilor de studiu in invatamantul dual, conform solicitarilor operatorilor economici si cu respectarea in cadrul limitelor prevazute de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 198/2023 cu modificarile ulterioare;
 
4. stabilirea de catre inspectoratele scolare a numarului de locuri, repartizat pe unitati de invatamant, pentru:
a) candidatii de etnie roma;
b) candidatii cu cerinte educationale speciale;
c) tinerii de origine romana din Republica Moldova, tari invecinate si diaspora;
 
5. asigurarea cuprinderii intregii generatii a copiilor in varsta de 4 ani in grupa mijlocie;
 
6. asigurarea cuprinderii intregii generatii a copiilor in varsta de 5 ani in grupa mare;
 
7. asigurarea cuprinderii intregii generatii a copiilor in varsta de 6 ani in clasa pregatitoare;
 
8. asigurarea cuprinderii intregii generatii de absolventi ai clasei a VIII-a in invatamantul liceal si in invatamantul profesional, inclusiv dual, in vederea finalizarii invatamantului obligatoriu;
 
9. organizarea programului educational "A doua sansa", pentru persoanele care au depasit varsta corespunzatoare clasei potrivit prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 198 cu modificarile ulterioare, indiferent daca persoana respectiva a mai fost sau nu inscrisa in sistemul de invatamant preuniversitar sau de momentul si motivele abandonului scolar.
 
10. Formatiunile de studiu care intra sub incidenta prevederilor art. 23 alin. (8) si alin. (9) se constituie de regula cu maxim 3 elevi cu cerinte educationale speciale/clasa.
 
Art. 8 (1). Formatiunile de studiu pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale pot functiona sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, conform prevederilor art. 23 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;
 
(2) La organizarea, reorganizarea sau desfiintarea, inclusiv cel simultan a formatiunilor de studiu pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale se va tine cont de prevederile art. 23 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 198/2023 cu modificarile ulterioare;
 
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si formatiunilor de studiu cu predare in limba romana, atunci cand acestea functioneaza in zone unde ponderea unei minoritati etnice este majoritara;
 
Art. 9. - (1) Inspectoratele scolare centralizeaza solicitarile unitatilor de invatamant care organizeaza formatiuni de studiu, aflate sub incidenta prevederilor art. 8 alin. (1) sau (2) si le transmit, semnate si stampilate, la Ministerul Educatiei, conform precizarilor transmise de catre directia de resort;
 
(2) Solicitarile unitatilor de invatamant privind organizarea formatiunilor de studiu prevazute la art. 23 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, sunt centralizate, analizate, avizate de catre directia de resort si sunt inaintate conducerii ministerului in vederea aprobarii.
 
(3) La nivelul Ministerului Educatiei, avizul conform pentru organizarea formatiunilor de studiu prevazute la art. 23 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, se emite de catre secretarul de stat care coordoneaza invatamantul preuniversitar si de catre secretarul de stat care coordoneaza invatamantul preuniversitar in limbile minoritatilor nationale.
 
(4) Solicitarile unitatilor de invatamant care intra sub incidenta art. 23 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 128/2023, cu modificarile ulterioare, care au primit aviz conform din partea Ministerului Educatiei, se transmit organizatiei minoritatii nationale reprezentate in Parlamentul Romaniei.
 
Art. 10. - (1) Propunerile privind cifra de scolarizare pentru clasa a IX-a, cu frecventa, zi, invatamant liceal, corespunzatoare filierei /profilului/specializarii/calificarii profesionale se vor face de catre unitatile de invatamant pentru care acestea au obtinut autorizarea de functionare provizorie/acreditarea prin ordin de ministru. Unitatile de invatamant care, in sesiunile cumulate din anul 2023 ale examenului de bacalaureat, au inregistrat procent de promovabilitate de 0% sau in care acest examen a fost promovat de un singur absolvent nu vor propune cifra de scolarizare la clasa a IX-a cu frecventa zi.
 
(2) Propunerile privind cifra de scolarizare pentru filiera tehnologica si teoretica, clasa a IX-a, cu frecventa seral, se vor face numai pentru absolventii clasei a VIII-a din promotiile anterioare care nu au urmat o forma de invatamant liceal si care implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2024-2025.
 
(3) Propunerile privind cifra de scolarizare pentru filiera teoretica, clasa a IX-a, cu frecventa redusa, se vor face numai pentru absolventii clasei a VIII-a din seriile anterioare care implinesc 20 de ani pana la data de 31 august 2024 inclusiv.
 
(4) Propunerile privind cifra de scolarizare pentru clasele de inceput din invatamantul de masa, clasa a XI-a, cu frecventa seral, filiera tehnologica, se vor face tinand seama de numarul solicitarilor absolventilor de zece clase de liceu din seriile anterioare, absolventilor de stagii de pregatire practica, absolventilor invatamantului profesional, absolventilor anului de completare, dupa completarea obligatorie a locurilor libere din clasele existente, cu respectarea legislatiei in vigoare.
 
(5) Propunerile privind cifra de scolarizare pentru clasele de inceput din invatamantul liceal special, clasa a XI-a cu frecventa zi/seral, filiera tehnologica/teoretica, se vor face tinand seama de numarul estimat al solicitarilor absolventilor de clasa a X-a invatamant liceal din seria curenta si din seriile anterioare, absolventilor de stagii depregatire  practica, absolventilor invatamantului profesional din seria curenta si seriile anterioare, absolventilor anului de completare, dupa completarea obligatorie a locurilor libere din clasele existente, cu respectarea legislatiei in vigoare pentru organizarea si functionarea invatamantului special.
 
Art. 11. - (1) Propunerile privind numarul de locuri pentru invatamantul profesional se realizeaza cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare privind organizarea acestui tip de invatamant si pe baza unei analize detaliate a nevoilor pietei muncii, a tendintelor de dezvoltare economica din zona, conform documentelor de planificare, respectiv PRAI si PLAI, pe baza solicitarilor operatorilor economici sau a solicitarilor motivate ale inspectoratelor scolare/unitatilor de invatamant.
 
(2) Propunerile privind numarul de locuri pentru invatamantul dual se realizeaza pe baza solicitarilor operatorilor economici, doar in conditiile existentei contractelor de parteneriat incheiate intre unitatile de invatamant, operatorii economici si unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea de invatamant.
 
(3) Propunerile privind numarul de locuri pentru stagiile de pregatire practica (720 ore) se realizeaza pe baza optiunilor exprimate in scris de catre absolventii de clasa a X-a invatamant liceal sau absolventi ai programului educational „A doua sansa”.
 
Art. 12. – (1) Propunerile privind cifrele de scolarizare pe niveluri de invatamant pentru institutiile de invatamant superior care au componente organizatorice, de tipul unitatilor de invatamant preuniversitar, inclusiv colegii tertiare nonuniversitare se transmit la Ministerul Educatiei in baza prevederilor art. 17 alin. (5) lit. c) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023 cu modificarile ulterioare si conform precizarilor transmise de catre directia de resort.
 
(2) Proiectul planului de scolarizare pentru componentele organizatorice, de tipul unitatilor de invatamant preuniversitar, inclusiv colegii tertiare nonuniversitare din structura institutiilor de invatamant superior transmis la Ministerul Educatiei este insotit de dovada informarii inspectoratului scolar.
 
Art. 13. - (1) Conducerea unitatii de invatamant raspunde de fundamentarea si elaborarea proiectului planului de scolarizare la nivelul unitatii de invatamant, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.
 
(2) In proiectul planului de scolarizare se propun doar clase pentru nivelul / filiera / profilul / specializarea / calificarea profesionala / forma de invatamant pentru care unitatea de invatamant are autorizare de functionare provizorie/acreditare aprobata prin ordin de ministru respectandu-se capacitatea institutionala.
 
(3) Proiectul planului de scolarizare este elaborat de directorul unitatii de invatamant este dezbatut in consiliul profesoral, aprobat de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant si inaintat inspectoratului scolar.
 
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru unitatile de invatamant nouinfiintate sau cele care au intrat in proces de reorganizare, proiectul planului de scolarizare se realizeaza de catre inspectoratul scolar.
 
Art. 14. - (1) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar analizeaza pentru fiecare unitate de invatamant propunerile transmise, opereaza sau nu modificari si intocmeste proiectul planului de scolarizare la nivel judetean, pe care il inainteaza spre aprobare la Ministerul Educatiei.
 
(2) In situatia in care autoritatile administratiei publice locale nu transmit propuneriprivind organizarea retelei scolare din raza lor de  competenta sau nu intreprind demersurile necesare privind organizarea retelei scolare, consiliul de administratie al inspectoratului scolar va fundamenta proiectul planului de scolarizare pentru unitatile de invatamant aflate in aceasta situatie, pe baza actului administrativ (hotararea consiliului local, hotarare judecatoreasca etc.) valabil la momentul respectiv.
 
(3) In situatia in care la nivelul consiliului de administratie al inspectoratelor scolare se opereaza modificari in proiectul planului de scolarizare propus, inspectoratele scolare au obligatia sa comunice in scris unitatilor de invatamant aceste modificari.
 
(4) Datele referitoare la proiectul planului de scolarizare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2024-2025 se incarca integral in aplicatia informatica dedicata - Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR).
 
Art. 15. - Proiectul planului de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat profesional, liceal (filiera tehnologica) si tertiar nonuniversitar contine, in mod obligatoriu, avizul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS) si al coordonatorului regional al Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT).
 
Art. 16. - De modul de fundamentare a proiectului planului de scolarizare si defalcarea acestuia in profil teritorial pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, limbi de predare, filiere, profiluri, specializari, domenii, calificari profesionale si forme de invatamant, precum si de exactitatea datelor inregistrate in SIIIR si a celor transmise la Ministerul Educatiei raspund inspectorii scolari generali si inspectorii scolari generali adjuncti care au atributii privind planul de scolarizare.
 
Art. 17. - Ministerul Educatiei analizeaza proiectul planului de scolarizare inaintat de fiecare inspectorat scolar, pe niveluri si forme de invatamant, opereaza sau nu modificari si intocmeste proiectul de hotarare a Guvernului privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat.
 
Art. 18. – (1) Cifrele de scolarizare aprobate prin hotarare a Guvernului au caracter maximal. Ministerul Educatiei repartizeaza cifrele de scolarizare, global, fiecarui inspectorat scolar, pe niveluri si forme de invatamant.
 
(2) - Cifrele de scolarizare pentru unitatile de invatamant infiintate in structura institutiilor de invatamant superior, precum si pentru colegiile tertiare nonuniversitare din structura institutiilor de invatamant superior se aproba prin ordin al ministrului educatiei care se comunica institutiilor de invatamant superior.
 
Art. 19. - (1) In termen de 10 zile de la primirea cifrelor de scolarizare de la Ministerul Educatiei, inspectoratele scolare aproba si repartizeaza fiecarei unitati de invatamant cifrele de scolarizare defalcate pe niveluri de invatamant, limbi de predare, filiere, profiluri, domenii de pregatire de baza, specializari si calificari profesionale autorizate/acreditate, numar de formatiuni de studiu.
 
(2) Repartizarea cifrelor de scolarizare conform alin. (1) se realizeaza doar pentru clasele care au specializari si calificari profesionale autorizate/acreditate prin ordin al ministrului.
 
Art. 20. Aplicarea prevederilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare se realizeaza pentru clasele de inceput cu respectarea prevederilor Metodologiei privind depasirea efectivelor formatiunilor de anteprescolari, prescolari sau de elevi din unitatile de invatamant preuniversitar de stat.
 

CAPITOLUL II

Evidenta efectivelor de anteprescolari, prescolari si elevi din unitatile de invatamant preuniversitar particular autorizate sa functioneze provizoriu /acreditate

 
Art. 21. - (1) Conducerile unitatilor de invatamant preuniversitar particular:
a) intocmesc proiectul planului de scolarizare pe fiecare nivel de invatamant, mentionand distinct numarul de copii/elevi pe fiecare nivel de invatamant/limba de predare/filiera/profil/specializare/calificare profesionala/domeniu de pregatire de baza/domeniu pentru fiecare program de studii/pentru fiecare forma de invatamant/pentru fiecare locatie autoriza (a)/acreditat(a) prin ordin al ministrului;
 
b) transmit inspectoratelor scolare proiectele planurilor de scolarizare stabilite la nivelul unitatii de invatamant respective, pe niveluri de invatamant/limba de predare/filiere/profiluri/domenii de pregatire de baza/domenii/specializari/calificari profesionale;
 
c) inainteaza inspectoratului scolar, separat, prin proiectul planului de scolarizare, datele referitoare la nivelurile de invatamant /specializarile /calificarile profesionale acreditate, care vor fi scolarizate in anul scolar 2024-2025 in unitatea de invatamant, in vederea asigurarii finantarii de la bugetul de stat.
 
(2) Inspectoratele scolare verifica si aproba in consiliul de administratie proiectele planurilor de scolarizare propuse de catre unitatile de invatamant particular in raport cu capacitatea de scolarizare a unitatii de invatamant.
 
(3) Inspectoratele scolare transmit centralizat proiectul planului de scolarizare al unitatilor de invatamant preuniversitar particular la Ministerul Educatiei.
 
(4) Datele privind elevii din invatamantul preuniversitar particular referitoare la nivelurile de invatamant /limba de predare /specializarile/calificarile profesionale pentru care unitatile de invatamant particular sunt autorizate /acreditate prin ordin al ministrului se centralizeaza la nivel de inspectorat scolar si se introduc obligatoriu in
SIIIR.
 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 
Art. 22. - (1) Inspectoratul scolar transmite la Ministerul Educatiei proiectul planului de scolarizare pentru anul scolar 2024-2025 separat, atat pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, cat si pentru unitatile de invatamant particular, in format electronic scanat, pana la data de 29 ianuarie 2024.
 
(2) Adresa de inaintare a proiectului planului de scolarizare de catre inspectoratele scolare la Ministerul Educatiei are urmatorul continut: "Prezentul proiect al planului de scolarizare pentru anul scolar 2024-2025 a fost intocmit cu incadrarea stricta in numarul de posturi aprobat inspectoratului scolar de catre Ministerul Educatiei. Inspectoratul scolar a dispus toate masurile cu privire la incadrarea unitatilor de invatamant in bugetul calculat, in conformitate cu prevederile legale.
 
Art. 23. In cuprinsul prezentei metodologii, incepand cu data reorganizarii institutiilor subordonate Ministerului Educatiei, denumirea "inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti" se va citi "directia judeteana de invatamant preuniversitar/Directia Municipiului Bucuresti de Invatamant Preuniversitar", ”Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional” se va citi ”Centrul National de Invatamant Tehnologic si Tehnologic Dual”, ”inspectorii scolari generali si inspectorii scolari generali adjuncti care au atributii privind planul de scolarizare” se va citi ”directori generali si directori generali adjuncti care au atributii privind planul de scolarizare”.
 

Te-ai hotarat sa sustii examenul de Definitivare?

Examenul de DEFINITIVAT. Venit. Dat. Luat!


Iata SOLUTIA problemelor tale, culegerea UNICAT de:

Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de DEFINITIVARE

Realizata de un colectiv de profesori coordonati de dna prof. Camelia Hreban, iti pune la dispozitie 15 teste rezolvate, conforme:

- subiectului elaborat de Centrul National de Evaluare si Examinare;
- programei specifice pentru examen.

 
Pregatiti-va din timp pentru examenul de Definitivare! ...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

cifra de scolarizareefective eleviministerul educatiei


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//