HG nr. 569/2015 reglementeaza decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat

de Ion Andreea la 02 Sep. 2015 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HG nr. 569/2015 reglementeaza decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat02Sep.2015

Hotararea Guvernului nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 536 din 17 iulie 2015.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 37 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, cu modificarile ulterioare,
 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 Articol unic. - Se aproba Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemneaza:
Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice, Sorin Mihai Cimpeanu
Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Sevil Shhaideh
Ministrul finantelor publice, Eugen Orlando Teodorovici

Bucuresti, 15 iulie 2015.
Nr. 569.

ANEXA - NORME METODOLOGICE
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice au ca obiect stabilirea procedurilor si a documentelor justificative ce trebuie prezentate la decont de persoanele implicate, precum si a rolului autoritatilor administratiei publice locale si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, in vederea decontarii cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar.
(2) In intelesul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile folosite au urmatoarea semnificatie:
a) beneficiari - cadrele didactice si personalul didactic auxiliar, indreptatit la decontarea cheltuielilor de naveta, care nu detin locuinta in localitatea unde au postul, indiferent de titlu;
b) localitate - in conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 351/2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, sectiunea a IV-a — Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare, prin localitate se intelege: capitala Romaniei, municipii, orase, sate resedinta de comuna, sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor;
c) localitate de domiciliu/resedinta — localitatea din mediul urban sau din mediul rural in care cadrul didactic/didactic auxiliar are domiciliul/resedinta, potrivit documentelor de evidenta a populatiei;
d) naveta — deplasarea dus-intors a beneficiarilor din localitatea de domiciliu/resedinta intr-o alta localitate unde este situata unitatea de invatamant/unitatea de invatamant special/centrul de resurse si asistenta educationala, la care acestia isi au locul de munca;
e) postul — denumire generica pentru locul de munca din cadrul unitatii de invatamant unde beneficiarii isi desfasoara efectiv activitatea;
f) unitate/unitate de invatamant — unitatea de invatamant preuniversitar de stat, unitatea de invatamant special, centrul judetean de resurse si asistenta educationala, unde beneficiarul are locul de munca.

Art. 2. — (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a cuprinde in bugetul local sume destinate decontarii cheltuielilor cu efectuarea navetei beneficiarilor din invatamantul preuniversitar de stat, din unitatile de invatamant special si din centrele de resurse si asistenta educationala, care nu dispun de locuinta in localitatea unde este situata unitatea de invatamant la care au postul.
(2) Sumele destinate navetei beneficiarilor prevazuti la alin. (1) se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale.

Art. 3. — (1) Beneficiaza de decontarea cheltuielilor de naveta cadrele didactice si personalul didactic auxiliar, care nu detin locuinta in localitatea unde acestia isi au postul.
(2) Cheltuielile cu efectuarea navetei se deconteaza doar atunci cand distanta ce trebuie parcursa zilnic depaseste limita teritoriala a localitatii in care se gaseste unitatea de invatamant preuniversitar de stat.

Art. 4. — (1) Naveta beneficiarilor poate fi efectuata cu:
a) autovehiculele destinate transportului de persoane detinute/asigurate de catre unitatile de invatamant in masura in care nu este afectat transportul elevilor;
b) autovehiculele/ambarcatiunile destinate transportului de persoane detinute/asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, in masura in care nu este afectat transportul elevilor;
c) mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizati (transport in comun: microbuze, autobuze, tren, ambarcatiune);
d) autoturismul/ambarcatiune proprietate personala sau detinut/a legal cu orice titlu.
(2) Transportul beneficiarilor cu mijloacele de transport ce apartin unitatii de invatamant sau autoritatii administratiei publice locale se efectueaza gratuit, conform programului si pe rutele stabilite prin hotarare a autoritatii deliberative, precum si cu respectarea orarului/programului unitatii de invatamant.

Art. 5. — (1) In vederea decontarii lunare a cheltuielilor cu efectuarea navetei, consiliul de administratie al unitatii de invatamant analizeaza cererile pentru asigurarea decontarii cheltuielilor cu efectuarea navetei, avand in vedere urmatoarele elemente:
a) existenta cererii prin care se solicita decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei, potrivit modelului prevazut in anexa la prezentele norme metodologice, care face parte integranta din acestea;
b) domiciliul/resedinta solicitantului dovedite cu mentiunile cuprinse in cartea de identitate, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) daca solicitantul detine sau nu detine o locuinta in localitatea unde are postul, pe baza declaratiei pe propria raspundere;
d) daca transportul poate fi sau nu asigurat cu autovehicule/ambarcatiuni de tipul celor enumerate la art. 4 alin. (1) lit. a) si/sau b);
e) distanta, in kilometri, intre localitatea de domiciliu/resedinta si localitatea in care se afla situata unitatea de invatamant;
f) mijloacele de transport in comun cu care se deplaseaza solicitantul intre localitatea de domiciliu si localitatea in care se afla situata unitatea de invatamant;
g) valoarea unui abonament lunar pe fiecare tip de mijloc de transport in comun;
h) valoarea biletelor pe fiecare mijloc de transport, numai in urmatoarele situatii: pe ruta respectiva nu se emit abonamente; beneficiarul utilizeaza mai multe mijloace de transport in comun; beneficiarul are postul in mai multe unitati de invatamant din localitati diferite;
i) numarul de persoane care solicita decontarea navetei;
j) respectarea regulilor pentru decontarea cheltuielilor cu naveta, prevazute la art. 7.
(2) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant analizeaza si verifica legalitatea solicitarilor, aproba lunar cererile solicitantilor si fundamenteaza necesarul lunar de finantare, individual si pe total unitate de invatamant. Necesarul de finantat se transmite de catre directorul unitatii de invatamant sub forma de solicitare primarului, respectiv presedintelui consiliului judetean, dupa caz, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea lunii pentru care se face fundamentarea, in vederea deschiderii de credite pentru efectuarea platilor.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru municipiul Bucuresti solicitarile se transmit primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti si vor avea in vedere doar naveta beneficiarilor cu domiciliul/resedinta in afara municipiului Bucuresti.
(4) In cazul in care exista indicii ca solicitantul detine locuinta in localitatea in care isi are postul, primarul dispune efectuarea unei verificari in cazul solicitantului respectiv si, pe baza raportului intocmit de catre persoanele cu atributii in acest sens, emite o dispozitie prin care aproba sau respinge propunerea sumei inaintata de catre directorul unitatii de invatamant.
(5) Dispozitia autoritatii executive poate fi atacata de catre solicitantul nemultumit, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6. — (1) In vederea asigurarii fondurilor necesare decontarii cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice in bugetele de venituri si cheltuieli ale autoritatilor administratiei publice locale, ordonatorii de credite ai unitatilor de invatamant prevazute la art. 1 alin. (2) lit. f) vor transmite ordonatorului principal de credite al bugetului local, pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an, pentru anul bugetar urmator, o solicitare fundamentata a sumelor necesare.
(2) In vederea stabilirii sumelor necesare prevazute la alin. (1), in perioada 1—30 septembrie a fiecarui an, beneficiarii instiinteaza in scris conducatorul unitatii de invatamant ca pe parcursul anului scolar vor solicita decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei la si de la locul de munca, cu specificarea nivelului estimat al valorii totale.
(3) La nivelul ordonatorului principal de credite se verifica, se analizeaza si se centralizeaza solicitarile tuturor unitatilor de invatamant de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, in vederea stabilirii nivelului creditelor bugetare ce vor fi aprobate in buget, necesare finantarii cheltuielilor cu efectuarea navetei cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat.
(4) In cursul anului, pana la data de 1 noiembrie, ordonatorii de credite ai unitatilor de invatamant actualizeaza cererea transmisa potrivit alin. (1), in functie de modificarile intervenite ca urmare a inceperii unui nou an scolar si in functie de necesitati, procedeaza la rectificare bugetara in conditiile legii in vederea majorarii sau diminuarii, dupa caz, a creditelor bugetare destinate finantarii acestor cheltuieli.

Art. 7. — (1) Decontarea abonamentelor/biletelor de transport emise de operatorii de transport auto si naval pentru cadrele didactice si pentru personalul didactic auxiliar se asigura la valoarea acestora.
(2) Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport feroviar public de calatori se asigura la valoarea acestora, tren clasa a 2-a. Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport feroviar alternativ CFR se asigura la valoarea acestora, dar nu mai mult decat tarifele de deservire generala din transportul feroviar public de calatori, tren clasa a 2-a.
(3) Sunt acceptate la decont biletele emise zilnic de operatorii de transport numai in situatiile in care pe ruta respectiva nu se emit abonamente, atunci cand beneficiarul utilizeaza mai multe mijloace de transport in comun sau cand acesta are norma/postul in mai multe unitati de invatamant din localitati diferite.
(4) Distanta pentru care se deconteaza abonamentul/biletul si care este inscrisa pe documentul justificativ este distanta dintre localitatea de domiciliu/resedinta a beneficiarului si localitatea in care se afla unitatea de invatamant.
(5) Sunt interzise incheierea de contracte intre unitatea de invatamant si operatorul de transport si, implicit, efectuarea de plati direct de catre unitatea de invatamant catre operatorul de transport in comun.
(6) Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei se poate face pentru autoturismul/ambarcatiunea proprietate personala sau detinut/a legal cu orice titlu atunci cand:
a) pe ruta dintre localitatea de domiciliu/resedinta si localitatea in care se afla situata unitatea de invatamant nu exista servicii de transport efectuate de operatorii de transport in comun sau programul acestora difera semnificativ de orarul/programul unitatii de invatamant;
b) pe ruta dintre localitatea de domiciliu/resedinta si localitatea in care se afla situata unitatea de invatamant exista servicii de transport efectuate de operatorii de transport in comun, insa cadrul didactic, respectiv personalul didactic auxiliar opteaza pentru transportul cu autoturismul/ambarcatiunea proprietate personala sau detinut/a legal cu orice titlu.
(7) Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru personalul care se deplaseaza cu autoturismul/ambarcatiunea proprietate personala sau detinut/a legal cu orice titlu, in cazurile prevazute la alin. (6), se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectiva sau pentru distante similare.
(8) Se interzice decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei cu autoturismul proprietate personala, pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar, atunci cand acestea au asigurate servicii de transport gratuit cu autovehiculele destinate transportului de persoane detinute/asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre unitatea de invatamant, iar orarul mijloacelor de transport nu difera cu mai mult de 2 ore de orarul/programul beneficiarului.
(9) Documentele justificative prezentate de beneficiar lunar la decont, pentru luna precedenta, unitatii de invatamant sunt urmatoarele:
a) abonamentele, emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, utilizate in luna precedenta;
b) biletele emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, utilizate in luna precedenta, acceptate numai in cazurile prevazute la art. 7 alin. (3);
c) bonurile de achizitie a carburantului, pentru transportul efectuat cu autoturismul/ambarcatiunea proprietate personala sau detinut/a legal cu orice titlu, iar suma decontata se calculeaza potrivit prevederilor alin. (7). Valoarea bonurilor prezentate la decont trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea sumei decontate.
(10) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat au obligatia efectuarii platii abonamentelor/biletelor si contravalorii transportului efectuat cu autoturismul/ambarcatiunea proprietate personala sau detinuta legal cu orice titlu, in luna urmatoare celei pentru care au fost prezentate documentele justificative.
(11) Unitatile de invatamant raspund de arhivarea si pastrarea documentelor justificative prezentate la decont.
(12) Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei:
a) se realizeaza proportional cu perioada de activitate din cadrul unei luni calendaristice, pe baza pontajului lunar;
b) nu se realizeaza pe perioada concediilor de odihna sau a suspendarii contractelor individuale de munca ale beneficiarilor.

Art. 8. — Prezentele norme metodologice se aplica, in mod corespunzator, si personalului didactic si didactic auxiliar angajat in unitatile de invatamant pentru activitati extrascolare si unitatile conexe din invatamantul preuniversitar de stat, finantarea pentru sumele necesare decontarii navetei asigurandu-se, in acest caz, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

Art. 9. — Pentru anul bugetar 2015 ordonatorii de credite ai unitatilor de invatamant vor comunica ordonatorilor principali de credite sumele necesare decontarii navetei la si de la locul de munca in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, in baza solicitarilor beneficiarilor, aprobate de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant.


Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Literatura si Gramatica claselor V-VIII - OBLIGATORIU in 2022


Caietul de lucru – Teste practice de Limba si Literatura Romana pentru clasele V-VIII care respecta intocmai programa scolara in vigoare si aduna intr-un singur loc:
  •  toate notiunile studiate in gimnaziu;
  •  exemple de subiecte rezolvate integral;
  •  explicatii clare despre notiunile teoretice de baza;
  •  recomandari si sfaturi privind interpretarea corecta a cerintelor de examen.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

naveta naveta profesori naveta cadre didactice decontare naveta


x

Lasa un raspuns
Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Evaluarea Nationala si Bacalaureat - 33 de Teste Rezolvate pentru pregatirea in clasa

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x