Cum pot obtine scolile suplimentarea numarului de elevi dintr-o clasa. Noua Metodologie, in Monitorul Oficial

De Portal Invatamant
la 13 Dec. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Cum pot obtine scolile suplimentarea numarului de elevi dintr-o clasa. Noua Metodologie, in Monitorul Oficial13Dec.2023

Noua Metodologie privind depasirea efectivelor formatiunilor de anteprescolari, prescolari sau elevi din unitatile de invatamant preuniversitar de stat a fost publicata in Monitorul Oficial. Prevederile se vor aplica incepand cu anul scolar viitor.

Documentul reglementeaza, la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv organizarea si functionarea formatiunilor de studiu cu mai mult de 2 beneficiari peste efectivul maxim prevazut la art. 23 alin. (1) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.
 
Potrivit documentului, unitatile de invatamant preuniversitar de stat pot solicita inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti in situatii exceptionale, in baza unei justificari a consiliului de administratie, suplimentarea sau, dupa caz, diminuarea cu cel mult doi beneficiari sub efectivul minim sau peste efectivul maxim prevazut de art. 23, alin. (1) din Legea nr. 198/2023.
 
Consiliul de administratie al ISJ/ISMB aproba sau respinge solicitarile unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, in urma analizei documentatiei transmise de catre acestea, precum si a motivarii solicitarilor.
 
Documentatia transmisa de conducerea unitatilor de invatamant catre ISJ/ISMB contine:
a) cererea formulata de unitatea de invatamant;
b) hotararea consiliului de administratie;
c) procesul-verbal al sedintei consiliului de administratie;
d) descrierea completa a situatiei, argumentarea ca aceasta reprezinta o situatie exceptionala si ca aprobarea acesteia nu va genera nicio forma de segregare scolara pe criteriile prevazute la art. 79 alin. (3) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;
e) date referitoare la numarul de grupe/clase existente aferente anului de studiu pentru care se realizeaza solicitarea, numarul de copii/elevi existenti in fiecare grupa/clasa, in conformitate cu informatiile inregistrate in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR), si capacitatea fiecarei sali de grupa/clasa;
f) cererea motivata a parintelui/reprezentantului legal, daca aceasta este baza solicitarii unitatii de invatamant.
 

Extras din Metodologie privind depasirea efectivelor formatiunilor de anteprescolari, prescolari sau elevi din unitatile de invatamant preuniversitar de stat


(...)

CAPITOLUL II

Aprobarea depasirii sau diminuarii efectivelor formatiunilor de anteprescolari, prescolari sau elevi din unitatile de invatamant preuniversitar de stat cu cel mult 2 beneficiari de catre inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

 
Art. 3. — (1) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat pot solicita inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, denumite in continuare ISJ/ISMB, in situatii exceptionale, in baza unei justificari a consiliului de administratie, suplimentarea cu cel mult 2 beneficiari peste efectivul maxim sau, dupa caz, diminuarea cu cel mult 2 beneficiari sub efectivul minim prevazut de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.
 
(2) Constituie situatii exceptionale, pentru care se poate aproba functionarea formatiunilor de studiu cu efective mai mari fata de cele prevazute in Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, urmatoarele:
a) revenirea din strainatate a elevilor/prescolarilor in circumscriptia unei unitati de invatamant in care efectivele la clasa/grupa sunt la nivelul maxim si nu se pot reorganiza colectivele de elevi/prescolari in timpul anului scolar;
b) transferul elevilor/prescolarilor ca urmare a schimbarii domiciliului parintilor in circumscriptia unei unitati de invatamant in care efectivele la clasa/grupa sunt la nivelul maxim si nu se pot reorganiza colectivele de elevi/prescolari in timpul anului scolar;
c) lipsa resursei umane necesare pentru suplimentarea planului de scolarizare;
d) asigurarea dreptului la educatie copiilor/elevilor care nu pot dovedi cu documente existenta domiciliului;
e) alte situatii care nu pot fi solutionate prin incadrarea in numarul maxim de beneficiari prevazut de Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.
 
(3) Consiliul de administratie al ISJ/ISMB aproba sau respinge solicitarile unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, in urma analizei documentatiei transmise de catre acestea, precum si a motivarii solicitarilor.
 
Art. 4. — (1) Documentatia transmisa de conducerea unitatilor de invatamant catre ISJ/ISMB contine:
a) cererea formulata de unitatea de invatamant;
b) hotararea consiliului de administratie;
c) procesul-verbal al sedintei consiliului de administratie;
d) descrierea completa a situatiei, argumentarea ca aceasta reprezinta o situatie exceptionala si ca aprobarea acesteia nu va genera nicio forma de segregare scolara pe criteriile prevazute la art. 79 alin. (3) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;
e) date referitoare la numarul de grupe/clase existente aferente anului de studiu pentru care se realizeaza solicitarea, numarul de copii/elevi existenti in fiecare grupa/clasa, in conformitate cu informatiile inregistrate in Sistemul informatic
integrat al invatamantului din Romania (SIIIR), si capacitatea fiecarei sali de grupa/clasa;
f) cererea motivata a parintelui/reprezentantului legal, daca aceasta este baza solicitarii unitatii de invatamant.
 
(2) In situatia aprobarii unor suplimentari, conform alin. (1), ISJ/ISMB au/are obligatia de a informa autoritatea publica locala in vederea asigurarii finantarii.
 
(3) In termen de 5 zile de la aprobare, la nivelul ISJ/ISMB se opereaza modificarile in SIIIR.
 
(4) Situatiile in care ISJ/ISMB constata ca la nivelul unitatii de invatamant exista grupe/clase paralele care permit cuprinderea copiilor/elevilor pentru care s-a facut solicitarea in cadrul acestora in limita maxima prevazuta la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, nu vor fi considerate exceptionale, pentru care sa fie nevoie de aprobare a ISJ/ISMB in conditiile prezentei metodologii.
 
(5) Fac exceptie de la prevederile alin. (4) grupele/clasele paralele care se regasesc in unitatea de invatamant cu personalitate juridica si in structurile arondate acesteia ori in doua sau mai multe structuri, in cazul unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din mediul rural, respectiv in cazul unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din mediul urban unice la nivel de localitate.
 

CAPITOLUL III

Aprobarea de catre Ministerul Educatiei a depasirii limitelor maxime aprobate de catre ISJ/ISMB pentru formatiunile de anteprescolari, prescolari sau elevi din unitatile de invatamant preuniversitar de stat

 
Art. 5. — Ministerul Educatiei poate aproba functionarea formatiunilor de studiu cu efective mai mari fata de cele aprobate de catre ISJ/ISMB, astfel:
a) pentru educatia timpurie, nivel anteprescolar:
(i) grupa mica, mai mult de 11;
(ii) grupa mijlocie, mai mult de 17;
(iii) grupa mare, mai mult de 22;
 
b) pentru educatia timpurie, nivel prescolar, mai mult de 22;
 
c) pentru invatamantul primar, mai mult de 24;
 
d) pentru invatamantul gimnazial, mai mult de 28;
 
e) pentru invatamantul sportiv si de arta, mai mult de 26;
 
f) pentru invatamantul liceal, inclusiv dual, mai mult de 28;
 
g) pentru invatamantul postliceal, mai mult de 30;
 
h) pentru invatamantul special:
(i) anteprescolari cu sprijin de nivel I—II, mai mult de 9;
(ii) beneficiari primari cu sprijin special de nivel I—II, mai mult de 10;
(iii) anteprescolari cu deficiente grave de dezvoltare si prescolari cu sprijin special de nivel III—IV, mai mult de 7;
(iv) beneficiari primari cu sprijin special de nivel III—IV, mai mult de 8;
 
i) pentru invatamantul tehnologic special pentru elevi cu deficiente usoare si/sau moderate, mai mult de 14.
 
Art. 6. — (1) Pentru situatiile exceptionale prevazute la art. 3 alin. (2) in care unitatile de invatamant preuniversitar de stat solicita ISJ/ISMB aprobarea functionarii grupelor/claselor cu efective in conformitate cu prevederile art. 5, avand la baza documentatia prevazuta la art. 4 alin. (1), ISJ/ISMB transmit/ transmite Ministerului Educatiei o solicitare in care se precizeaza pentru fiecare situatie numarul de locuri solicitate peste efectivele prevazute la art. 5, insotita de:
a) o nota de fundamentare care sa cuprinda:
(i) descrierea detaliata a fiecarei situatii si argumentarea ca fiecare dintre aceste situatii reprezinta o situatie exceptionala si ca aprobarea acestora nu va genera nicio forma de segregare scolara pe criteriile prevazute la art. 79 alin. (3) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare;
(ii) pentru fiecare situatie, date referitoare la numarul de grupe/clase existente, aferente anului de studiu pentru care se realizeaza solicitarea, numarul de copii/elevi existenti in fiecare grupa/clasa, in conformitate cu informatiile inregistrate in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR), numarul de locuri solicitate peste efectivele prevazute la art. 5 si capacitatea fiecarei sali de grupa/clasa;
b) procesul-verbal al sedintei consiliului de administratie al ISJ/ISMB in cadrul careia au fost analizate situatiile respective.
 
(2) La sedinta consiliului de administratie al ISJ/ISMB in cadrul careia sunt analizate situatiile exceptionale in care unitatile de invatamant preuniversitar de stat solicita ISJ/ISMB aprobarea functionarii grupelor/claselor cu efective in conformitate cu prevederile art. 5, avand la baza documentatia prevazuta la art. 4 alin. (1), sunt invitati, obligatoriu, cu statut de observatori:
— reprezentanti ai federatiilor sindicale reprezentative din invatamantul preuniversitar (care au membri in unitatea respectiva);
— un reprezentant al structurilor asociative reprezentative ale parintilor din invatamantul preuniversitar (care au membri in unitatea respectiva) sau un reprezentant al consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea respectiva;
— un reprezentant al consiliului judetean/consiliului municipiului Bucuresti al elevilor.
 
(3) Directia de resort din cadrul Ministerului Educatiei analizeaza solicitarile de suplimentare, comparativ cu datele inregistrate in SIIIR, si comunica ISJ/ISMB aprobarea/respingerea solicitarii, cu avizul secretarului de stat care are in coordonare invatamantul preuniversitar.
 
(4) In situatia in care se constata ca prin aprobarea solicitarii se depaseste cifra de scolarizare aprobata, Ministerul Educatiei comunica ISJ/ISMB si suplimentarea corespunzatoare a cifrei de scolarizare.
 
(5) Pentru situatiile de suplimentare aprobate, ISJ/ISMB are obligatia de a informa autoritatea publica locala in vederea asigurarii finantarii si de a opera respectivele suplimentari in SIIIR.
 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 
Art. 7. — Pentru grupele/clasele in functiune in anul scolar 2023—2024, efectivele de copii/elevi la grupa/clasa se stabilesc in baza legislatiei valabile la momentul constituirii grupelor/claselor respective, pana la finalizarea nivelului de invatamant.
 
Art. 8. — Prevederile prezentei metodologii se aplica incepand cu anul scolar 2024—2025, gradual, pentru grupele/clasele de inceput de nivel de invatamant.
 
Art. 9. — In cuprinsul prezentei metodologii, incepand cu data reorganizarii inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, denumirea de „inspectorat scolar judetean/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISJ/ISMB)” se inlocuieste cu denumirea „directie judeteana de invatamant preuniversitar/Directia Municipiului Bucuresti de Invatamant Preuniversitar (DJIP/DMBIP)”.


Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.


Sfaturi pentru Nota 10 - Titularizare si Definitivat
TITULARIZARE - Consiliere psihopedagogica

NOU! Va anuntam aparitia editoriala a celei mai recente lucrari specializate pentru pregatirea examenului de Titularizare la catedra de Consiliere Psihopedagogica.

20 de Teste REZOLVATE pentru pregatirea de nota 10

Realizata:
  •  in perfecta concordanta cu programa de examen elaborata de Ministerul Educatiei;
  •  dupa modelul testelor formulate de minister.
Pregatiti corect examenul de titularizare pentru ca efortul dvs. sa fie incununat de succes!

...Vezi AICI lista completa <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

legea educatieiministerul educatieinumar maxim eleviinspectorat scolar


x
Lasa un raspunsTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//