Cum se acorda bursele scolare - Instructiuni de la Ministerul Educatiei: pot lua burse de MERIT si elevii care nu au dat Evaluarea Nationala

De Portal Invatamant
la 27 Sep. 2023
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Cum se acorda bursele scolare - Instructiuni de la Ministerul Educatiei: pot lua burse de MERIT si elevii care nu au dat Evaluarea Nationala27Sep.2023

Ministerul Educatiei a transmis noi instructiuni privind acordarea burselor elevilor, in anul scolar 2023-2024, pentru punerea in aplicare a prevederilor Metodologiei-cadru aprobata din OME nr.6238/8.09.2023.

Potrivit Ministerului Educatiei, elevii care obtin bursa de merit in baza rezultatelor obtinute la concursurile scolare nu sunt cuprinsi in categoria celor care obtin bursa in baza mediei, conform procentului de 30%.
 
Totodata, in cazul burselor de merit acordate la clasa a IX-a, in situatia in care nu sunt suficienti elevi inscrisi pe baza de medie de admitere care sa acopere procentul de 30%, pot lua bursa de merit si elevii de clasa a IX-a care nu au sustinut Evaluarea Nationala, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

 
Ministerul lamureste si modalitatea de acordare a burselor de merit in invatamantul simultan gimnazial. Astfel, calculul numarului de beneficiari ai burselor de merit conform criteriilor prevazute in metodologie se face pe clase, nu formatiuni de studiu.
 

Cum se acorda bursele scolare. Instructiuni de la Ministerul Educatiei 

 
In temeiul art. 6 lit. d) si al art. 13 alin. (3) din Hotararea de Guvern nr. 369/2021 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea punerii in aplicare a reglementarilor Metodologiei-cadru de acordare a burselor, aprobata prin OME nr. 6238/8.09.2023, se vor respecta urmatoarele instructiuni:
 
1. In anul scolar 2023 – 2024, in functie de nivelul de invatamant, conform prevederilor Metodologiei-cadru de acordare a burselor si ale Legii Invatamantului Preuniversitar nr. 198/2023 (LIP), cu modificarile ulterioare, bursele elevilor se acorda dupa cum urmeaza:
 
– beneficiarii de burse sociale sunt elevii de la toate niveluri de invatamant: primar, gimnazial, liceal, inclusiv profesional si dual;
 
– beneficiarii de burse de excelenta olimpica I si II sunt elevii de gimnaziu si liceu, inclusiv invatamant profesional si dual;
 
– beneficiarii de burse de merit sunt elevii de gimnaziu si liceu, inclusiv invatamant profesional si dual;
 
– beneficiarii de burse tehnologice sunt doar elevii din invatamantul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC.
 
2. Bursele de excelenta olimpica I si II si bursele de merit acordate conform prevederilor art. 7 alin. (1) literele d), e), si f) din Metodologia-cadru de acordare a burselor se obtin in baza rezultatelor la olimpiadele si competitiile aprobate de Ministerul Educatiei, pentru anul scolar 2022-2023, prin OME nr. 3027/2023 si OME nr. 3612/2023.
 
3. Elevii din clasa a V-a vor beneficia de burse de merit in anul scolar 2023 – 2024 dupa cum urmeaza:
 
– din luna septembrie 2023, elevii care indeplinesc criteriile prevazute la art. 7 alin. (1) literele d), e), si f), cu conditia sa aiba calificativul FB la finalul clasei a IV-a la Purtare;
 
– din luna ianuarie 2024, elevii care indeplinesc criteriile prevazute la art. 7 alin. (1) litera b), cu conditia sa aiba calificativul FB la finalul clasei a IV-a la Purtare.
 
4. Pentru invatamantul liceal vocational, profilurile artistic, sportiv, teologic si militar, la art. 7 alin. (1) litera c) prin sintagma „media de admitere” se intelege media finala de admitere, calculata conform prevederilor din Anexa 2 la OME nr. 5243/2022 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023-2024.
 
5. Avand in vedere ca forma de organizare in invatamantul simultan gimnazial este de formatiune de studiu, iar in cadrul unei formatiuni de studiu elevii sunt grupati pe clase (clasa a V-a, a Vl-a, a VII-a, a VIII-a), calculul numarului de beneficiari ai burselor de merit conform criteriilor prevazute la art. 7 alin. (1) literele a) si b) se face pe clase.
 
6. In cazul claselor cu dublu profil sau dubla specializare/calificare si in cazul claselor mozaic calculul numarului de beneficiari ai burselor de merit conform criteriilor prevazute la art. 7 alin. (1) literele a) si b) se face pe clasa, nu pe profil/speciatizare/calificare sau disciplina sportiva.
 
7. In clasele a IX-a, in care exista elevi inscrisi atat pe baza de medie de admitere, cat si prin repartizarea fara sustinerea Evaluarii nationale (conform prevederitor OME nr. 5243/2022 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023-2024), bursele de merit se acorda la 30% din elevii clasei, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere; in situatia in care nu sunt suficienti elevi inscrisi pe baza de medie de admitere care sa acopere procentul de 30%, lista va fi completata cu elevii care nu au sustinut Evaluarea Nationala, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.
 
8. La art. 12 alin. (2) sintagma „sfarsitul anului Scolar” se citeste „sfarsitul cursurilor scolare”. 
 
9. Bursele sociale se acorda pe lunile iulie si august si elevilor care au finalizat liceul sau scoala profesionala, cu exceptiile prevazute la Art. 12.
 
10. In cazul burselor acordate conform prevederilor Art. 7 alin. (1) literele a, b) si c), procentul de 30% se aplica la efectivele de elevi din anul scolar curent din fiecare clasa.
 
11. In cuprinsul articolului 10, alin. (3) si (4), prin documente doveditoare ale componentei familiei se intelege si certificatul de divort si conventia notariala incheiata in cadrul procesului de divort cu copii minori.
 
12. In aplicarea prevederilor art. 10, pentru dosarele care vor fi depuse in perioada 11 septembrie – 6 octombrie, se ia in calcul salariul minim net pe economie, in cuantum de 1898 lei.
 
13. In aplicarea prevederilor art.7, in situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi elevii carora trebuie sa li se acorde bursa de merit pe baza criteriilor definite la lit. d), e), f) si g), lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia. 
 
14. Unitatile de invatamant nu impun deschiderea conturilor pentru virarea sumelor aferente burselor la o anumita banca.
 
15. In aplicarea prevederilor art.7, in situatia in care elevii carora trebuie sa li se acorde bursa de merit pe baza criteriilor definite la lit. d), e), f) si g) se afla si in primii 30% din elevii clasei, lista se extinde cu un numar egal cu cel al elevilor care obtin bursa pe baza criteriilor d)-g).
 
16. Prevederile art.10, alin.(1), lit.b) se refera exclusiv la elevii minori.
 

Extras din Metodologia-cadru pentru acordarea burselor scolare 2023-2024

 
Art. 7. — (1) Bursele de merit se acorda pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu si liceu dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, dupa cum urmeaza:

a) 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu si liceu dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, mai putin elevii din clasa a V-a si elevii din clasa a IX-a, in ordinea descrescatoare a mediilor generale anuale; in situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;
 
b) 30% din elevii fiecarei clase a V-a dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, in ordinea descrescatoare a mediilor calculate ca medie aritmetica, avand doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute de elevi pe parcursul primelor doua intervale de invatare din anul scolar in curs; in situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;
 
c) 30% din elevii fiecarei clase a IX-a dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere in invatamantul liceal sau profesional; in situatia in care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinsi toti elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsa pentru a-i cuprinde si pe acestia;
 
d) elevilor care au obtinut premiile I, II sau III la etapele judetene ale olimpiadelor scolare recunoscute de MinisterulEducatiei, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru, precum si elevilor care fac parte din loturile restranse de pregatire pentru participarea la olimpiadele internationale;
 
e) elevilor care au obtinut premiul I la etapele nationale ale concursurilor scolare si extrascolare recunoscute si finantate de Ministerul Educatiei, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru;
 
f) elevilor care au obtinut premiul I la etapele nationale ale concursurilor scolare si extrascolare recunoscute de Ministerul Educatiei, fara finantare, conform calendarelor competitionale aprobate prin ordin de ministru;
 
g) elevilor care au obtinut medalii de aur la campionatele nationale organizate de federatiile sportive nationale in sporturi olimpice.
 
(2) Listele cu elevii din clasa a V-a beneficiari ai bursei de merit se stabilesc in luna ianuarie a anului calendaristic urmator anului in care se obtin rezultatele scolare mentionate la alin. (1) lit. b) si se platesc incepand cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, pana la sfarsitul anului scolar.
 
(3) Bursele de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) se acorda in perioada cursurilor scolare.
 
(4) In cazul in care in clasa exista unul sau mai multi elevi cu media generala anuala/media notelor egala cu a celui de pe ultima pozitie din lista beneficiarilor de burse de merit obtinute in baza prevederilor alin. (1) lit. a)—c), lista de beneficiari va fi extinsa pentru a-i cuprinde pe toti cei cu medii egale.
 
(5) In numarul beneficiarilor de bursa de merit nu vor fi cuprinsi beneficiarii burselor de excelenta olimpica I si II.
 
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), bursele de merit acordate conform prevederilor alin. (1) lit. d)—g), pentru elevii din clasele terminale ale invatamantului liceal si profesional, se acorda incepand cu luna urmatoare obtinerii rezultatelor, pana la finalul anului scolar, cu conditia ca elevul sa nu beneficieze deja de bursa de merit/bursa de excelenta olimpica.
 
(7) Lista campionatelor nationale organizate de federatiile sportive nationale in sporturi olimpice, prevazute la alin. (1) lit. g), va fi aprobata prin protocol intre Ministerul Educatiei si Agentia Nationala pentru Sport, in maximum 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii; bursele de merit acordate in baza protocolului de mai sus se vor atribui incepand cu anul scolar 2024—2025, in conditiile prezentei metodologii.
 
(8) Pot primi bursa de merit doar elevii promovati la toate disciplinele si care au obtinut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul scolar anterior, in conditiile Legii invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare.
(...)
 
Art. 10. — (1) Bursa sociala se acorda elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, inscrisi la cursurile cu frecventa, inclusiv celor scolarizati la domiciliu sau care urmeaza cursurile in scoala de spital, care se incadreaza in cel putin una dintre urmatoarele situatii:
a) elevi proveniti din familii care realizeaza un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua in calcul salariul minim net pe economie in vigoare la data depunerii cererii;
 
b) elevi minori, respectiv elevi in risc de excluziune sociala, neangajati pe piata muncii si inscrisi in formele de invatamant cu frecventa redusa sau in programele educationale de tip „A doua sansa”, a caror familie realizeaza un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua in calcul salariul minim net pe economie in vigoare la data depunerii cererii;
 
c) elevi cu unul sau ambii parinti decedati si elevi asupra carora a fost instituita o masura de protectie speciala, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenta, fara a se lua in considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 
d) elevi care provin din familii monoparentale, fara a se lua in considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 
e) elevi care au deficiente/afectari functionale produse de boli, tulburari sau afectiuni ale structurilor si functiilor organismului, incadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de incadrare a copiilor cu dizabilitati in grad de handicap si a modalitatilor de aplicare a acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, si structurate tipologic conform aceluiasi ordin, fara a se lua in considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 
f) elevi proveniti din familii care beneficiaza de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.
 
(2) Pentru obtinerea bursei sociale, elevii majori sau parintii/tutorii legal instituiti/reprezentantii legali ai elevilor minori depun la Comisia de management al burselor din unitatea de invatamant o cerere insotita de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, in primele 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar.
 
(3) Documentele care vor fi depuse, in termen de 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar, de parinti/reprezentantii legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale prevazute la alin. (1) lit. a) si b) sunt:
a) cererea parintelui/reprezentantului legal/elevului major;
 
b) declaratie pe propria raspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obtinute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectarii criteriilor de acordare a bursei;
 
c) documente doveditoare ale componentei familiei, asa cum este definita la art. 5: certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civila, sentinta judecatoreasca din care sa rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre parinti, certificat de deces, decizia instantei de mentinere a starii de arest, raport de ancheta sociala in cazul parintilor disparuti, dupa caz.
 
(4) Documentele care vor fi depuse, in termen de 25 de zile calendaristice de la inceperea cursurilor anului scolar, de parinti/reprezentantii legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale prevazute la alin. (1) lit. c) si d) sunt aceleasi ca cele prevazute la alin. (3), cu exceptia declaratiei pe propria raspundere privind veniturile nete.
 
(5) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de incadrare in grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea in evidenta de catre medicul de la cabinetul scolar/medicul de familie — acolo unde nu exista medic scolar.
 
(6) Acordarea burselor sociale pentru elevii proveniti din familii care beneficiaza de venit minim de incluziune se face in urma comunicarii la inspectoratele scolare, de catre agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a listei elevilor care frecventeaza invatamantul cu frecventa, proveniti din familii beneficiare de ajutor de incluziune, in luna anterioara celei de raportare a listei.
 
(7) Lista elevilor care beneficiaza de burse sociale poate fi revizuita lunar, la cererea beneficiarilor, dupa cum urmeaza: se adauga listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada incadrarii in conditiile prevazute.
 
(...)
 
Art. 12. — (1) Bursele sociale se acorda si in perioada vacantelor scolare.
 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu primesc bursa sociala in perioada vacantei de vara:
a) elevii care nu au promovat anul scolar;
b) elevii care la sfarsitul anului scolar sunt corigenti la mai mult de o disciplina si au acumulat mai mult de 20 de absente nemotivate/an;
c) absolventii invatamantului gimnazial care nu au fost admisi in liceu/invatamant profesional, cursuri cu frecventa, intr-o unitate de invatamant preuniversitar de stat;
d) elevii care repeta anul scolar din alte motive decat medicale.
 
(3) Elevii care acumuleaza 10 sau mai multe absente nemotivate intr-o luna nu primesc bursa sociala pentru luna respectiva.
 
(4) Decizia de retragere a bursei sociale in situatiile prevazute la alin. (2)—(3) se aplica de catre director, la propunerea Comisiei de management al burselor.
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce MODIFICARI avem la Romana si Matematica pentru clasele V-VIII?


Clasele V-VIII din viata copilului necesita un efort de adaptare si de invatare constanta.

Programa scolara este destul de greoaie. Nu pierdeti din vedere:
  • Rezumatele textelor studiate
  • Teste rezolvate de matematica
  • Gramatica - Fise de lucru rezolvate

...Vezi AICI noile Teste rezolvate <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

burse scolareburse elevibursa de merit 2023-2024ministerul educatieicriterii acordare burse


x

Lasa un raspuns
Comentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau

28Sep.2023

Ioana 28 Sep. 2023 10:29:44

Precizarea "10. In cazul burselor acordate conform prevederilor Art. 7 alin. 1 literele a, b si c, procentul de 30% se aplica la efectivele de elevi din anul scolar curent din fiecare clasa." este eronata si dscriminatorie, Ministerul a fost rugat sa revina asupra acesteia de urgenta, intrucat precizarea respectiva:

- nu face legatura logica intre rezultatul competitiei media generala, participantii la competitia respectiva elevii care au format colectivul pus in competitie si perioada competitiei anul scolar trecut, precizarea aparand astfel eronata, discriminatorie si in contradictie cu principiile de drept comun. Media generala reflecta performanta obtinuta in cursul anului scolar finalizat si in cadrul colectivului respectiv. Mai exact, competitia ale carei rezultate sunt rasplatite cu bursa de merit, a fost intre elevii clasei din care elevul ulterior transferat a facut parte pe parcursul anului scolar in care au fost obtinute rezultatele respective. Elevul transferat poate intra in competitie cu colectivul nou doar pe parcursul anului curent, acesta nemaiavand posibilitatea sa concureze cu noii sai colegi pentru anul deja finalizat. Astfel, a compara media generala din anul trecut a unui elev transferat, cu mediile noilor sai colegi cu care nu s-a aflat niciodata in aceeasi competitie, este discriminatoriu si lipsit de sens.
- vine in contradictie cu:
1. Declaratiile publice ale doamnei Ministru al Educatiei, Ligia Deca, la Televiziunea Romana, care confirma principiul competitiei la nivelul clasei in care s-a obtinut performanta rasplatita cu bursa de merit:: “Ideea este urmatoarea: copiii performeaza atunci când intra într-un soi de competitie sanatoasa, întâi cu sine si apoi cu cei pe care-i au în jurul lor, cu colegii lor de clasa. Ideea este nu sa comparam medii care, de altfel, arata foarte diferit de la o scoala la alta, ci sa-i sustinem pe cei care performeaza cel mai bine în fiecare clasa. Asta înseamna ca va exista o competitie, din nou, cu fairplay, sanatoasa, în interiorul fiecarei clase, pentru acei primii 30% care vor lua bursa de merit. Asta înseamna ca în fiecare an îsi vor depasi întâi propriile limite si apoi, evident, vor intra într-un soi de competitie unii cu ceilalti, ceea ce împinge în sus întregul corp al elevilor din România.”
2. Principiul “bursa urmeaza beneficiarul” in caz de transfer, prevazut de ”Art. 20 din Metodologia – Cadru din 8 septembrie 2023 de acordare a burselor: “Elevii care beneficiaza de bursele prevazute la art. 1, transferati de la o unitate de învatamânt la alta în timpul anului scolar, vor fi eliminati de pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de învatamânt de provenienta si vor fi adaugati pe lista beneficiarilor de burse din unitatea de învatamânt unde s-au transferat, în maximum o luna de la transfer. Elevii transferati de la o clasa la alta în cadrul aceleiasi unitati de învatamânt vor primi bursa pâna la finalul cursurilor/anului scolar.” Astfel, este necesara revenirea de urgenta cu un comunicat oficial, pentru a corecta situatia actuala, in sensul ca procentul de 30% sa fie aplicabil la nivelul colectivului de elevi in care a avut loc competitia pentru media generala anume cel din anul scolar incheiat. Doar asa vor fi eliminate nedreptatea si discriminarea fata de elevii care, cu buna credinta au obtinut anul trecut rezultate foarte bune in cadrul colectivului din care au facut parte, iar in prezent, dupa un transfer scolar, se vad in situatia de a nu le mai fi recunoscut meritul castigat de drept in decursul anului scolar finalizat.
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//