Scolile primesc mai multi bani in 2024. Costul standard per elev a fost majorat cu 38% fata de nivelul din 2023, pentru cheltuielile cu salariile

De Portal Invatamant
la 31 Ian. 2024
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Scolile primesc mai multi bani in 2024. Costul standard per elev a fost majorat cu 38% fata de nivelul din 2023, pentru cheltuielile cu salariile31Ian.2024

UPDATE: Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, Hotararile privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per anteprescolar/prescolar/elev, pentru finantarea de baza atat a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, cat si a unitatilor de invatamant preuniversitar particular si confesional acreditate si autorizate, fara taxa. Astfel, valoarea costului standard per anteprescolar/ prescolar/ elev, in 2024, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, este de 9.431 lei.

Conform documentului, s-a ajuns la valoarea de 9.431 lei prin majorarea cu 38% a coeficientului 1 aferent anului 2023 in valoare de 6.834 lei si reprezinta impactul majorarilor salariale in invatamant, decise la finalul anului trecut.
 
Acestei valori i se adauga costul standard per anteprescolar/prescolar/elev privind cheltuielile cu formarea continua si cheltuielile cu bunuri si servicii, ca fiind de 649 lei, acesta fiind cu 13,8% mai mult decat anul trecut tinand cont de rata medie a modificarii preturilor de consum pe 12 luni.
 
Prin urmare, costul standard cumulat per elev stabilit in 2024 pentru finantarea scolilor va fi de 10.080 de lei.

Iata ce prevede Hotararea de Guvern privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per anteprescolar/prescolar/elev, pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
 

Costul standard per anteprescolar/prescolar/elev pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

 
 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 
Art. 1.
(1) Pentru anul 2024, finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, denumite in continuare unitati de invatamant, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei.
 
(2) Pentru anul 2024, finantarea de baza a unitatilor de invatamant, pentru cheltuielile cu formarea continua si cheltuielile cu bunuri si servicii, se asigura din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale ale unitatilor administrativteritoriale de care apartin acestea.
 
(3) Incepand cu 01 ianuarie 2024, finantarea de baza pentru unitatile de invatamant preuniversitar acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, infiintate in cadrul institutiilor de invatamant superior de stat, pentru articolele de cheltuieli, in functie de care se calculeaza costul standard per anteprescolar/prescolar/elev, se asigura prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, pe baza costului standard per anteprescolar/prescolar/elev si se cuprinde in contractul complementar incheiat cu institutia de invatamant superior de stat.
 
(4) Incepand cu anul scolar 2024-2025, finantarea de baza pentru scolile din spital, infiintate in cadrul institutiilor de invatamant superior de medicina si farmacie, pentru articole de cheltuieli, in functie de care se calculeaza costul standard per anteprescolar/prescolar/elev se asigura, pentru perioada in care anteprescolarul/prescolarul/elevul este inscris la "Scoala din spital", prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, cel putin la nivelul costului standard per anteprescolar/prescolar/elev majorat cu cel putin 100%, in baza contractului complementar.
 
(5) Incepand cu anul scolar 2024-2025, pentru unitatile de invatamant preuniversitar in care sunt inscrisi anteprescolari/prescolari/elevi care beneficiaza de nivelurile de interventie I, II sau, dupa caz, III, in conformitate cu dispozitiile art. 69 din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, finantarea seasigura, prin transferuri de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetele autoritatilor administratiei publice locale, cel putin la nivelul costului standard per anteprescolar/prescolar/elev majorat cu 75%.
 
(6) Finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si a contributiilor aferente acestora pentru unitatile de invatamant se face pe baza costului standard per anteprescolar/prescolar/elev. Nu sunt incluse in aceasta categorie de cheltuieli indemnizatia de hrana, alocatiile pentru transportul la si de la locul de munca, precum si cheltuielile salariale in natura, acestea nefacand parte din finantarea de baza.
 
(7) Costul standard per anteprescolar/prescolar/elev pentru cheltuielile prevazute la alin. (6) se determina pentru fiecare nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu, in functie de numarul de anteprescolari/prescolari/elevi, de limba de predare, de alti indicatori specifici de invatamant si de mediul urban/rural.
 
(8) Finantarea cheltuielilor cu formarea continua si a cheltuielilor cu bunuri si servicii se face pe baza costului standard per anteprescolar/prescolar/elev.
 
(9) Costul standard per anteprescolar/prescolar/elev se determina pentru fiecare nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu, in functie de marimea si tipul unitatilor de invatamant, mediul urban/rural si coeficientii de temperatura pe zone geografice, dupa caz, pentru cheltuielile prevazute la alin. (8).
 
(10) Costul standard se suplimenteaza cu 25% pentru unitatile de invatamant care fac parte din consortii scolare sau consortii de invatamant dual, constituite din unitati de invatamant din mediul urban si rural, in baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei.
 
Art. 2.
(1) Costul standard per anteprescolar/prescolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, corespunzator costului standard per elev din invatamantul gimnazial din mediul urban, este calculat potrivit metodologiei prevazute in anexa nr. 1.
 
(2) Pentru anul 2024, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 9.431 lei.
 
(3) Costurile standard per anteprescolar/prescolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, pentru anul 2024, sunt prevazute in anexa nr. 2.
 
(4) Costul standard per anteprescolar/prescolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora pentru unitatile de invatamant, sunt determinate prin aplicarea coeficientilor de diferentiere, prevazuti in anexa nr. 3, la valoarea costului standard per elev corespunzator coeficientului 1.
 
(5) Unitatilor de invatamant care au in componenta si clase cu elevi ce studiaza in limba materna a minoritatilor li se aloca suplimentar, pentru elevii din aceste clase, sume aferente coeficientilor prevazuti in anexa nr. 3.
 
(6) Costul standard per anteprescolar/prescolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, pentru activitatea de camine-cantine, se calculeaza in functie de numarul de elevi cazati din invatamantul gimnazial, liceal, postliceal si profesional. Sumele se aloca unitatilor de invatamant cu personalitate juridica in a caror administrare se afla caminele-cantinele, indiferent de unitatea de invatamant preuniversitar de stat la care studiaza elevii.
 
Art. 3.
(1) Costul standard per anteprescolar/prescolar/elev privind cheltuielile cu formarea continua, cheltuielile cu bunuri si servicii, este calculat potrivit metodologiei prevazute in anexa nr. 4.
 
(2) Pentru anul 2024, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 649 lei.
 
(3) Costurile standard per anteprescolar/prescolar/elev privind cheltuielile cu formarea continua, cheltuielile cu bunuri si servicii, pentru anul 2024, sunt prevazute in anexa nr. 5.
 
(4) Costurile standard per anteprescolar/prescolar/elev privind cheltuielile cu formarea continua, cheltuielile cu bunuri si servicii sunt determinate prin aplicarea coeficientilor de diferentiere, prevazuti in anexa nr. 6, la valoarea costului standard corespunzator coeficientului 1.
 

CAPITOLUL II

Modalitatea de alocare a finantarii de baza

 
Art. 4.
(1) Unitatile de invatamant cu personalitate juridica si institutiile de invatamant superior de stat pentru nivelurile de invatamant preuniversitar acreditat/autorizat provizoriu, inclusiv pentru colegiile tertiare nonuniversitare, infiintate in cadrul acestora, transmit, pana la data de 15 octombrie a fiecarui an calendaristic, inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, denumite in continuare inspectorate scolare, numarul de anteprescolari/prescolari/elevi pe nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu, pe structura prevazuta in anexele nr. 2 si 5. Ordonatorii de credite ai unitatilor de invatamant cu personalitate juridica si ai institutiilor de invatamant superior de stat pentru nivelurile de invatamant preuniversitar acreditat/autorizat provizoriu, inclusiv pentru colegiile tertiare nonuniversitare, infiintate in cadrul acestora, raspund de corectitudinea datelor transmise. Numarul de anteprescolari/prescolari/elevi pe nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu, pe structura prevazuta in anexa nr. 5, va fi transmis in acelasi termen si ordonatorilor principali de credite ai unitatii administrativteritoriale pe raza careia functioneaza acestea.
 
(2) Inspectoratele scolare transmit Ministerului Educatiei, pana la data de 1 noiembrie a fiecarui an calendaristic, datele primite de la unitatile de invatamant potrivit alin. (1), pe structura prevazuta in anexa nr. 2, pentru fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica, in vederea repartizarii sumelor pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 1 alin. (1), din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei.
 
(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit directiei generale regionale a finantelor publice/administratiei judetene a finantelor publice, pana la data de 1 noiembrie, datele primite de la unitatile de invatamant potrivit alin. (1), pe structura prevazuta in anexa nr. 5, atat pentru intreaga unitate administrativ-teritoriala, cat si pentru fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica, in vederea repartizarii sumelor pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 1 alin. (2), a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant preuniversitar de stat.
 
(4) Repartizarea sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, pentru cheltuielile prevazute la art. 1 alin. (1),  se face prin ordin al ministrului educatiei.
 
(5) Repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, pe comune, orase, municipii si pe sectoare ale municipiului Bucuresti, pentru cheltuielile prevazute la art. 1 alin. (2), se face prin decizie a directorului directiei generale regionale a finantelor publice/sefului administratiei judetene a finantelor publice, cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar, avandu-se in vedere datele comunicate potrivit structurii din anexa nr. 5.
 
(6) Stabilirea nivelului sumelor pentru cheltuielile prevazute la art. 1 alin. (1), aferente unui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se face prin inmultirea numarului de anteprescolari/prescolari/elevi cu costurile standard prevazute in anexa nr. 2.
 
(7) Stabilirea nivelului sumelor pentru cheltuielile prevazute la art. 1 alin. (2), aferente unei unitati administrativ-teritoriale, se face prin inmultirea numarului de anteprescolari/ prescolari/elevi cu costurile standard prevazute in anexa nr. 5.
 
(8) Pentru unitatile de invatamant din zonele izolate in care, din cauze obiective, numarul de elevi este redus, pot fi alocate sume suplimentare, in urma unei analize efectuate de inspectoratele scolare.
 
(9) Pentru unitatile de invatamant din mediul urban care au, in medie, clase cu cel putin 16 elevi inmatriculati in invatamantul primar, clase cu cel putin 18 elevi inmatriculati in invatamantul gimnazial, respectiv,clase cu cel putin 25 elevi inmatriculati in invatamantul liceal si profesional/dual, pot fi alocate sume suplimentare, prin redistribuire sau din sume ramase nerepartizate, dupa caz, in urma unei analize efectuate de inspectoratele scolare.
 
(10) Pentru unitatile de invatamant din mediul urban care au clase sub 18 elevi inmatriculati in invatamantul gimnazial, respectiv clase sub 25 elevi inmatriculati in invatamantul liceal si profesional/dual, daca sunt unice pe nivel/filiera/profil in unitatea administrativ-teritoriala, pot fi alocate sume suplimentare, prin redistribuire sau din sume ramase nerepartizate, dupa caz, in urma unei analize efectuate de inspectoratele scolare.
 
Art. 5.
(1) Inspectoratele scolare raspund de repartizarea sumelor aprobate de Ministerul Educatiei, pe unitati de invatamant, pe baza numarului de anteprescolari/prescolari/elevi si a costurilor standard prevazute in anexa nr. 2.
 
(2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) se repartizeaza integral de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, in limita costuluistandard, unitatilor de invatamant din subordine, pe baza numarului de anteprescolari/prescolari/elevi si a costurilor standard prevazute in anexa nr. 5 si se supun aprobarii autoritatilor deliberative. Utilizarea sumelor repartizate se face de catre unitatea de invatamant cu personalitate juridica, prin bugetul propriu, cu aprobarea ordonatorului de credite al unitatii de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica.
 
(3) Inspectoratele scolare si directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica, in calitate de ordonator de credite, raspund de  costurilor standard per anteprescolar/prescolar/elev, pentru cheltuielile prevazute la art. 1 alin. (1).
 
(4) Ordonatorul principal de credite si directorul unitatii de invatamant  cu personalitate juridica, in calitate de ordonator de credite, raspund de incadrarea in bugetul aprobat pe baza costurilor standard per anteprescolar/prescolar/elev, pentru cheltuielile prevazute la art. 1 alin. (2).
 
(5) Atunci cand, la nivelul unor unitati de invatamant, sumele repartizate in baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevazute la art. 1 alin. (1), inspectoratele scolare pot efectua redistribuiri ale acestor sume intre unitati de invatamantde pe raza judetului/municipiului Bucuresti sau pot proceda la alocarea sumelor ramasenerepartizate, dupa caz. Redistribuirea sau, dupa caz, alocarea de sume ramase nerepartizate unor unitati de invatamant de pe raza unor judete diferite se realizeaza de catre Ministerul Educatiei cu respectarea principiului echitatii distribuirii fondurilor destinate unui invatamant de calitate.
 
(6) Atunci cand, la nivelul unor unitati de invatamant, sumele repartizate in baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevazute la art. 1 alin. (2) , la unele unitati de invatamant cu personalitate juridica, in cadrul sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate judetului/municipiului Bucuresti prin legea bugetului de stat, directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice, cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratelor scolare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orase, municipii si pe sectoare ale municipiului Bucuresti cu aceasta destinatie.
 
(7) Redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati administrativ- teritoriale, pentru plata drepturilor prevazute la art. 1 alin. (2), se aproba de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului scolar.
 
(8) Redistribuirea sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica, potrivit prevederilor alin. (5) si (6), conduce implicit la modificarea bugetelor initiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per anteprescolar/prescolar/elev.
 
(9) Aprobarea redistribuirii sumelor intre unitati de invatamant cu personalitate juridica, pentru cheltuielile prevazute la art. 1 alin. (1), se va face numai dupa verificarea de catre inspectoratul scolar a modului de angajare si utilizare a sumelor alocate pentru finantarea de baza, pe baza costurilor standard per anteprescolar/prescolar/elev, si dupa verificarea corelarii numarului de personal cu numarul de anteprescolari/prescolari/elevi. In urma verificarii, inspectoratul scolar impreuna cu ordonatorii de credite stabileste sumele ce pot fi redistribuite.
 
Art. 6. Pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 1, autoritatile administratiei publice locale pot aloca, pe langa sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, si sume din bugetele proprii ale acestora.
 
Art. 7. Prevederile prezentei hotarari nu se aplica pentru invatamantul special si centrele de resurse si asistenta educationala, finantarea acestora realizandu-se in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (2) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 8.
(1) Inspectoratele scolare au obligatia ca, la deschiderile de credite bugetare lunare, pentru cheltuielile prevazute la art. 1 alin. (1), sa aloce catre unitatile de invatamant preuniversitar de stat sumele primite de la Ministerul Educatiei, in limita sumelor necesare si/sau a disponibilitatilor existente, pentru acoperirea cheltuielilor, inclusiv a sumelor pentru plata impozitelor/contributiilor datorate catre bugetul general consolidat.
 
(2) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat au obligatia virarii impozitelor/contributiilor catre bugetul general consolidat, la termenul de plata aprobat pentru plata salariilor, in limita sumelor datorate si/sau a disponibilitatilor existente, dupa plata drepturilor salariale.
 
Art. 9. In cuprinsul prezentei hotarari, incepand cu data reorganizarii institutiilor subordonate Ministerului Educatiei, sintagma „ Inspectoratelor Scolare Judetene, respectiv al municipiului Bucuresti” se va citi „Directiilor Judeteane de Invatamant Preuniversitar/Directia Municipiului Bucuresti de Invatamant Preuniversitar”.
 
Art. 10. Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.
 

Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.


Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Matematica de nota 10!


Atentie: Matematica este una dintre materiile importante din scoala. Trebuie sa ne ajutam copiii, indiferent ca sunt in clasa a II-a, a IV-a, a VI-a, a VIII-a sau a XII-a!
 
Aveti la dispozitie colectia de Culegeri de teste REZOLVATE de Matematica. Alcatuita de un grup de cadre didactice dedicate, cu metode moderne de prezentare, aceasta colectie a intrunit pe deplin aprecierea copiilor, profesorilor si parintilor.

Culegerile de teste respecta integral programa scolara in vigoare si metodologia testelor PISA


...Vezi AICI noile Teste <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

cost standard per elevsalarii profesoriunitati de invatamantmajorari salarialeministerul educatiei


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//