Codul Etic al profesorului - Meditatiile vor fi interzise?

de Portal Invatamant la 04 Oct. 2018
4 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Codul Etic al profesorului - Meditatiile vor fi interzise?04Oct.2018

Codul Etic al Profesorului prevede interzicerea meditatiilor pe care profesorii le dau catre copiii din propria clasa. De asemenea, documentul interzice solicitarea, acceptarea sau colectarea de catre personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri, precum si impunerea unor materiale auxiliare contra-cost. Fostul ministru al Educatiei, Valentin Popa, afirma ca profesorii care nu respecta aceste prevederi ar trebui sa fie sanctionati.

Fostul ministru al Educatiei, Valentin Popa, afirma ca, potrivit noului Cod de Etica pentru invatamantul preuniversitar, profesorii pot acorda meditatii, cu exceptia elevilor de la clasa, cu cerinta ca activitatea sa fie fiscalizata.
 
"Evident ca este o activitate care poate fi desfasurata, doar sa fie fiscalizata. Sigur, nu meditatii la propriii elevi. Evident. In Codul de etica este aceasta prevedere, ca nu pot sa faca meditatii cu elevii de la clasa", a spus Popa, într-o conferinta de presa desfasurata la sediul Ministerului Educatiei, conform Agerpres.
 
El a precizat ca, odata ce exista "un Cod de etica, ce stipuleaza foarte clar acest lucru, în continuare astfel de situatii trebuie sa fie tratate de comisiile de disciplina de la nivelul fiecarei scoli".

"Documentele subsecvente ar trebui sa prevada si sanctiuni pentru asa ceva", a completat Valentin Popa. 
 
Codul Etic al Profesorului, sau Codul de Etica pentru invatamanul preuniversitar contine patru capitole principale, in care se refera la valorile si normele de conduita pe care trebuie sa le respecte un cadru didactic. 
 
El prevede norme de conduita ale profesorilor, cum ar fi: denuntarea oricaror forme de violenta asupra elevilor, interzicerea hartuirii si a relatiilor sexuale cu ei, precum si incurajarea tolerantei si a diversitatii. 
 
Cel mai disputat aspect al acestui document se refera la meditatiile pe care profesorii le acorda propriilor elevi de la clasa. 
 
Conform codului etic, in relatia cu parintii, profesorii trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor si dreptul la viata privata, iar in relatia cu colegii de cancelarie trebuie sa fie solidari cu ei in situatii in care interesul comun este binele educatiei, dar si sa semnaleze eventuale fraude intelectuale si plagiatele.
 
In plus, documentul interzice solicitarea, acceptarea sau colectarea de catre personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri, precum si impunerea unor materiale auxiliare contra-cost. 
 
 
Aveti mai jos Codul Etic al Profesorului:
 
 
CODUL DE ETICA PENTRU INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
 
CAPITOLUL I
 
DISPOZITII GENERALE
 
Art.1. - (1) Prezentul Cod de Etica (denumit in continuare ,,Cod”) este elaborat in baza art. 10 si art. 16 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national de etica
din invatamantul preuniversitar.
 
(2) Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul national de invatamant preuniversitar de stat, particular si confesional, responsabile cu instruirea si educatia si care, in conformitate cu prevederile art. 88 alin. (2) - (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, indeplinesc functia de personal didactic de predare, personal didactic auxiliar, personal didactic de conducere, de indrumare si control si personal didactic asociat in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, particular si
confesional, in inspectoratele scolare si casele corpului didactic, denumite in continuare „personal didactic”, si care au obligatia morala si datoria profesionala de a cunoaste, de a respecta si de a aplica prevederile prezentului Cod.
 
Art. 2. - Codul functioneaza ca un sistem de standarde de conduita care contribuie la coeziunea institutionala si a grupurilor de persoane implicate in activitatea educationala, prin formarea si mentinerea unui climat bazat pe cooperare, echitate si competitie dupa reguli si proceduri corecte.
 
Art. 3. - Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezinta o garantie a cresterii calitatii si prestigiului invatamantului preuniversitar, scop posibil de atins prin intermediul urmatoarelor obiective:
 
a) formarea morala a personalului didactic, prin intelegerea si asumarea continutului acestui cod;
b) mentinerea unui grad inalt de profesionalism in exercitarea atributiilor si functiilor personalului didactic;
c) ameliorarea calitativa a relatiilor dintre actorii educationali;
d) eliminarea practicilor inadecvate si imorale ce pot aparea in mediul educational preuniversitar;
e) cresterea gradului de coeziune a persoanelor implicate in activitatea educationala;
f) facilitarea promovarii si manifestarii unor valori si principii aplicabile in mediul scolar preuniversitar, inserabile si in spatiul social;
 
CAPITOLUL II
 
VALORI, PRINCIPII SI NORME DE CONDUITA
 
Art. 4. - Personalul didactic trebuie sa isi desfasoare activitatea profesionala in conformitate cu urmatoarele valori si principii:
 
a) impartialitate si obiectivitate;
b) independenta si libertate profesionala;
c) responsabilitate morala, sociala si profesionala;
d) integritate morala si profesionala;
e) confidentialitate si respectul pentru sfera privata;
f) primatul interesului public;
g) respectarea si promovarea interesului superior al educabilului;
h) respectarea legislatiei generale si a celei specifice domeniului;
i) respectarea autonomiei personale;
j) onestitate si corectitudine intelectuala;
k) atitudine decenta si echilibrata;
l) toleranta si incurajarea diversitatii;
m) autoexigenta in exercitarea profesiei;
n) interes si responsabilitate in raport cu propria formare profesionala, in cresterea calitatii activitatii didactice si a prestigiului unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar, precum
si a specialitatii/domeniului in care isi desfasoara activitatea;
o) implicare in democratizarea societatii;
 
Art. 5. - In relatiile cu educabilii, personalul didactic are obligatia de a cunoaste, respecta si aplica un set de norme de conduita, bazate pe valorile si principiile expuse la Art. 4, pentru:
 
a) ocrotirea sanatatii fizice, psihice si morale a educabililor prin:
a1) supravegherea pe parcursul activitatilor desfasurate in unitatea de invatamant, cat si in cadrul celor organizate de unitatea de invatamant in afara acesteia;
a2) monitorizarea, semnalizarea si interzicerea agresiunilor verbale si/sau fizice si a tratamentelor umilitoare/degradante asupra educabililor;
a3) asigurarea protectiei fiecarui educabil, prin denuntarea formelor de violenta verbala/fizica exercitate asupra acestora, a oricarei forme de discriminare, abuz, neglijenta sau de exploatare a acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
a4) combaterea oricaror forme de abuz;
a5) interzicerea hartuirii sexuale si a relatiilor sexuale cu educabilii;
 
b) eliminarea oricaror activitati care genereaza coruptie:
b1) fraudarea examenelor;
b2) solicitarea, acceptarea sau colectarea de catre personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, in vederea beneficierii de catre educabili de tratament preferential ori sub amenintarea unor sanctiuni,
de orice natura ar fi acestea; 
b3) traficul de influenta si favoritismul;
b4) oferirea de meditatii contra cost, cu proprii educabili, prin constrangere;
 
c) asigurarea egalitatii de sanse si promovarea principiilor educatiei incluzive;
 
d) sustinerea demnitatii si recunoasterea meritului personal al fiecarui educabil.
 
Art.6. - In relatia cu parintii/tutorii legali, personalul didactic respecta si urmeaza urmatoarele norme de conduita:
 
a) stabilirea unei relatii de incredere mutuala si a unei comunicari deschise;
b) respectarea confidentialitatii informatiilor si datelor furnizate si a dreptului la viata privata si de familie;
c) nu accepta sau impune, in relatia cu parintii/tutorii sau sustinatorii legali, dobandirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educationale oferite;
d) poate recomanda auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precadere cele deschise si gratuite, fara a impune achizitionarea celor non-gratuite.
 
Art. 7. - In relatiile profesionale colegiale, personalul didactic va respecta si aplica urmatoarele norme de conduita:
 
a) asigurarea respectului reciproc,
b) orice actiune trebuie intreprinsa cu onestitate intelectuala si morala;
c) exercitarea solidaritatii intre colegi, in situatii in care interesul comun al educatiei trebuie aparat;
d) sustinerea cooperarii si sprijinului reciproc in activitatile de predare-invatare si in
apararea intereselor profesionale;
e) toleranta diferentelor si evitarea denigrarii;
f) respectul sferei private;
g) incurajarea competitiei loiale;
h) semnalizarea fraudei intelectuale si a plagiatului;
i) evitarea practicarii oricarei forme de discriminare in relatiile cu ceilalti colegi.
 
Art. 8. - Personalul didactic, care indeplineste functii de conducere, de indrumare si control sau care este membru in structuri de conducere, va respecta si aplica urmatoarele norme de conduita manageriala:
 
a) respectarea criteriilor unui management eficient;
b) promovarea standardelor profesionale si morale specifice;
c) aplicarea obiectiva si impartiala a reglementarilor legale si a normelor etice;
d) evaluarea corecta conform atributiilor/responsabilitatilor/sarcinilor de serviciu din fisa postului;
e) interzicerea oricarei forme de constrangere/abuz din perspectiva functiei detinute;
f) interzicerea oricarei forme de hartuire/discriminare a personalului didactic.
 
Art. 9. - In exercitarea activitatilor specifice (scolare si extrascolare), pe langa interdictiile formulate la Art. 5 alin. b), personalului didactic ii este interzis:
 
a) sa foloseasca dotarile si baza materiala din spatiile de invatamant in vederea obtinerii de beneficii financiare personale directe sau indirecte;
b) sa foloseasca, sa produca sau sa distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale;
c) sa organizeze activitati care pot pune in pericol vadit siguranta si securitatea educabililor sau a altor persoane aflate in incinta unitatii/institutiei de invatamant;
d) sa consume substante psihotrope, etnobotanice si/sau alcool;
e) sa incurajeze consumul de substante psihotrope, etnobotanice si alcool de catre educabili;
f) sa organizeze pariuri si jocuri de noroc.
 
Art. 10. - In relatia cu institutiile si reprezentantii comunitatii locale, personalul didactic va respecta si aplica urmatoarele norme de conduita:
 
a) asigurarea sprijinului reciproc, in scopul furnizarii unor servicii educationale de calitate;
b) responsabilitate si transparenta in furnizarea de informatii catre institutiile de stat in protejarea drepturilor educabilului, atunci cand interesul/nevoia de protectie a educabilului
impun acest lucru.
 
CAPITOLUL III
 
RASPUNDERI PRIVIND NERESPECTAREA PREVEDERILOR PREZENTULUI COD
 
Art. 11. - Orice persoana, participanta/implicata in mod direct sau indirect in activitatile din domeniul educational preuniversitar, care considera, in mod intemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, ca este victima sau martorul unui comportament lipsit de etica profesionala din partea unei/unor persoane din cadrul personalului didactic, are dreptul de a
sesiza Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de etica. Sesizarile trebuie facute in scris, pe adresa electronica sau fizica, a Comisiei de etica. Sesizarile pot fi individuale sau colective si primesc un numar de inregistrare care se comunica persoanei/persoanelor care au facut sesizarea.

In termen de maxim 30 de zile Comisia de etica trebuie sa dea un raspuns oficial.
 
Art. 12. - Procedurile privind functionarea Comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de etica, precum si cele privind analizarea si solutionarea incalcarii prevederilor Codului, sunt conforme cu prevederile stabilite prin ordin al Ministrului educatiei.
 
CAPITOLUL IV
 
DISPOZITII FINALE
 
Art. 13. - Prezentul Cod nu se substituie legilor si regulamentelor in vigoare din domeniul educatiei si nici nu poate contraveni acestora.
 
Art. 14. - Prin prevederile prezentului Cod, activitatile Comisiilor judetene de etica/comisiei de etica a municipiului Bucuresti nu se substituie activitatilor comisiilor de cercetare disciplinara, constituite la diferite niveluri, conform prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici activitatilor institutiilor statului abilitate. In anumite cazuri, Comisia de etica poate inainta sesizarile primite catre o comisie de cercetare
disciplinara.
 
Art. 15. - Aprobarea propunerilor de modificare si completare a prevederilor prezentului Cod se face in Consiliul national de etica, cu votul a cel putin 31 de membri din totalul de 42 de membri, in cadrul intalnirilor bianuale ale Consiliului national de etica. La cererea a cel putin jumatate dintre membri, pe parcursul anului, se pot face propuneri de modificare si completare care vor fi votate intr-o intalnire extraordinara a Consiliului national de etica.
 
Art. 16. – La prima intalnire a Consiliului national de etica dupa aprobarea acestui Cod se vor stabili si sanctiunile specifice.
 
Art. 17. - Prezentul Cod se aproba prin ordin al Ministrului Educatiei Nationale (M.E.N.C.s.).
 
*
 
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ati inceput antrenamentul pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a?


Va doriti o pregatire eficienta si SUCCES deplin pentru copilul dvs. la Evaluarea Nationala?

Oferiti-i copilului dvs. suportul unei pregatiri conforme programei scolare in vigoare!

Culegerile ajuta acum elevul:

-> sa recapituleze/asimileze/lamureasca/fixeze notiunile de examen;
-> sa exerseze rezolvari similare celor de la examen;
-> sa capete incredere in fortele proprii;
-> sa atinga performante cu efect benefic pentru evolutia ulterioara.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

cod etic profesor meditatii


x

Lasa un raspuns
Comentarii [4 comentarii]Adauga comentariul tau

06Dec.2019

Cornelia 06 Dec. 2019 10:48:18

Profesorii fac meditatii cu elevii de la clasa si pe deasupra ii si favorizeaz? fara pic de bun simt. Asa invata copiii cinstea si onoarea. Se pot cumpara la fel ca notele. Si sigur nu sunt declarate pt impozitare....cel putin asa vad eu in Chitila ca stau lucrurile. Rusine acestir profesori care strica suflete nevinovate nai ales ca mediile conteaza la evaluarea nationala
16Feb.2017

Elena Cornea 16 Feb. 2017 19:29:33

Cei care au cap si pot, sapuna mana sa invete!Profesorii sa-i evalueze corect pe elevii de la clasa si sa-i indrume spre o scoala corespunzatoare capacitatilor lor! Parintii sa inteleaga ca nu e o rusine sa fii bucatar, mecanic, coafeza'croitoreasa etc. Esential este sa stii sa faci ceva cu simt de raspundere si sa-ti placa ce faci... Si inca ceva:sa se interzica accesul in invatamantul universitar al celor care nu iau bac-ul... chiar cu multe meditatii!
16Feb.2017

Gheorghe Felicia 16 Feb. 2017 09:16:09

Referitor: Lb.germana. Da, este bine, s-a invatat si in "EPOCA DE AUR", nu este rau. Si eu am invatat, in secundar, lb.germana: este f.grea, dar frumoasa.Consider ca, totusi, se cam face propaganda pentru aceasta limba. Acum, referitor la meditatii: da, sunt utile, f.utile. Profersorii isi fac datoria fata de copiii dintr-o clasa intreaga. Nu toti copiii raspund cerintelor, poate intampina greutati, dar sunt copii carora le place si ar vrea sa aprofundeze, in scopul urmarii cursurile unei facultati. Meditatiile acordate de un profesor unui nr.de 2-3 copii inseamna altceva: mai mult interes, mai multe cerinte, iar aceste meditatii nu sunt obligatorii, ci se acorda numai parintilor, care au; dreptul sa-si aleaga mediatorul. SUCCES!
01Feb.2017

Nicolae Lachi 01 Feb. 2017 11:04:29

Nu este oare ancãlcat dreptul pãriþilor de a alege profesorul care sã acorde copilului sãu meditaþiile necesare, mai ales cã profesorul care instrueºte copilul lui cunoaºte cel mai bine lacunele din cunoºtinþele elevului?
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x