Alegerea Curriculumului la decizia scolii pentru anul scolar 2023-2024: Procedura si Calendar

de Portal Invatamant la 06 Dec. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Alegerea Curriculumului la decizia scolii pentru anul scolar 2023-2024: Procedura si Calendar06Dec.2022

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a publicat recent procedura pentru constituirea ofertei si alegerea curriculumului la decizia scolii pentru anul scolar 2023-2024, in invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Curriculumul la decizia scolii (CDS) reprezinta oferta educationala propusa de scoala, in concordanta cu nevoile si interesele de invatare ale elevilor, cu specificul scolii si cu nevoile comunitatii locale, si se constituie atat din pachete disciplinare optionale ofertate la nivel national, regional si local, cat si din pachete disciplinare optionale ofertate la nivelul unitatii de invatamant.
 
Procedura operationala este o prezentare in scris a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii.
 
Conform procedurii, elevii si parintii sunt implicati in stabilirea curriculumului prin exprimarea unor optiuni.
 

Curriculumul la decizia scolii, anul scolar 2023-2024


Prezenta procedura se aplica tuturor activitatilor conexe constituirii ofertei si alegerii curriculumului la decizia scolii la nivelul unitatii de invatamant, elaborarii si avizarii programelor corespunzatoare, monitorizarii si evaluarii implementarii acestuia in unitatile de invatamant din Municipiul Bucuresti.
 
Prevederile procedurii se aplica in unitatile de invatamant de stat si particular din Municipiul Bucuresti in procesul constituirii ofertei si alegerii curriculumului la decizia scolii la nivelul unitatii de invatamant, elaborarii si avizarii programelor corespunzatoare, in anul scolar premergator implementarii ofertei de CDS a scolii, precum si in realizarea monitorizarii si evaluarii implementarii acesteia pe durata anului scolar pentru care a fost aprobata.
 

Calendar elaborare programe scolare pentru disciplinele optionale, 2023-2024

 
1. Consultarea directa a elevilor si parintilor/reprezentantilor legali ai acestora/CRP, vizand propunerea si alegerea curriculumului la decizia scolii, precum si numarul de ore de CDS pentru care opteaza  
- Septembrie - Octombrie 2022
 
2. Consultarea reprezentantilor comunitatii locale  
- Octombrie 2022
 
3. Elaborarea analizei de nevoi care vizeaza interesele de invatare ale elevilor, oportunitatile educationale si resursele unitatii de invatamant, specificul socioeconomic si cultural local, analiza SWOT a implementarii optionalelor in anul scolar anterior pentru proiectarea ofertei de CDS pentru anul scolar urmator
- Octombrie 2022
 
4. Prezentarea analizei de nevoi in consiliul profesoral Comisia pentru curriculum
- Octombrie 2022
 
5. Elaborarea propunerilor de optionale de catre cadrele didactice, fiecare propunere cuprinzand: denumirea si tipul optionalului, clasa, nivelul de invatamant la care este propus, aria curriculara/ariile curriculare in cadrul careia/carora este organizat/sunt organizate, durata de desfasurare (un an sau mai multi ani scolari), precum si argumentarea relevantei optionalului si o scurta prezentare a elementelor de continut
- Octombrie- Noiembrie 2022
 
6. Discutarea propunerilor de optionale in cadrul colectivelor de cadre didactice care predau aceleasi discipline scolare, din cadrul acelorasi arii curriculare/ domenii de pregatire/activitati educative/niveluri de invatamant sau cu participarea tuturor cadrelor didactice implicate in cazul optionalelor integrate; inaintarea propunerilor catre comisia pentru curriculum.
- Octombrie- Noiembrie 2022
 
7. Centralizarea propunerilor de optionale de catre comisia pentru curriculum si elaborarea ofertei CDS a scolii, cu asigurarea a cel putin n + 1 propuneri de optionale daca numarul maxim de ore alocate in planul-cadru pentru optionale la o clasa este n 
- Octombrie Noiembrie 2022
 
8. Dezbaterea si avizarea ofertei de CDS de catre consiliul profesoral, forma finala rezultata urmand a fi propusa spre aprobare CA
- Octombrie- Noiembrie 2022
 
9. Aprobarea ofertei de CDS de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, insotita de emiterea hotararii CA
- Noiembrie 2022
 
10. Prezentarea ofertei de CDS elevilor/parintilor/ reprezentantilor legali ai elevilor, in vederea exprimarii optiunilor, prin: afisare pe site-ul si in incinta unitatii de invatamant, discutii cu parintii/reprezentantii legali si cadrele didactice care vor preda optionalul, informarea elevilor si parintilor/reprezentantilor legali prin intermediul postei electronice, precum si alte modalitati de informare stabilite la nivelul unitatii de invatamant
- Noiembrie 2022
 
11. Alegerea optionalelor si completarea fiselor pentru exprimarea optiunilor de catre elevi/parinti/ reprezentanti legali
- Noiembrie - Decembrie 2022
 
12. Centralizarea optiunilor privind CDS, exprimate de elevi/parinti/reprezentanti legali, la nivelul fiecarei clase si transmiterea listei cu optiunile catre comisia pentru curriculum
- Noiembrie - Decembrie 2022
 
13. Prezentarea listelor cu optiuni pentru CDS in consiliul profesoral, pentru definitivare, avizare si transmitere catre consiliul de administratie a listei de optionale, in baza criteriilor: (a) numarul si ordinea optiunilor exprimate pentru un anumit titlu; (b) respectarea prevederilor legale privitoare la numarul minim de elevi intr-o formatiune de studiu 
- Decembrie 2022
 
14. Aprobarea de catre CA a listei finale a optionalelor care vor fi organizate in anul scolar urmator, insotita de emiterea hotararii CA
- Ianuarie - Februarie 2023
 
15. Informarea elevilor/parintilor/reprezentantilor legali ai elevilor cu privire la optionalele aprobate pentru anul scolar urmator, la clasa respectiva
- Ianuarie 2023
 
16. Transmiterea catre inspectoratul scolar a listei de optionale aprobate – Oferta de CDS a scolii, pe clase/formatiuni de studiu, pentru anul scolar urmator
- Ianuarie 2023
 
17. Elaborarea de catre cadrele didactice a documentatiei pentru optionalele selectate in oferta de CDS a scolii:
- proiectele programelor scolare, in cazul optionalelor ca noua disciplina/nou domeniu de studiu (respectiv, optional ca noua disciplina sau optional integrat);
- documentul anexa la programa scolara de TC, in cazul optionalelor de aprofundare, cuprinzand justificarea propunerii acestui tip de optional, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivelul clasei, si o lista de noi activitati de invatare pentru dobandirea competentelor specifice prevazute de programa de trunchi comun care au propus optionalul
- Ianuarie 2023
 
18. Transmiterea catre inspectoratul scolar a proiectelor programelor pentru optionale ca noua disciplina/nou domeniu de studiu, respectiv optional integrat, in vederea obtinerii avizului de specialitate
- Aprilie 2023
 
19. Avizarea de specialitate a proiectelor de programe de optionale si, dupa caz, elaborarea de recomandari Inspectoratul scolar, prin inspectorii scolari desemnati
- Mai 2023
 
20. Revizuirea programelor scolare care nu au primit avizul de specialitate de la inspectoratul scolar sau care au primit recomandari, inclusiv cu sprijin/consiliere de la responsabilul comisiei pentru curriculum din unitatea de invatamant sau de la inspectorul scolar care a formulat recomandarile
- Mai 2023
 
21. Reluarea procedurii de avizare pentru programele revizuite, in urma recomandarilor sau a neacordarii avizului de specialitate
- Mai 2023
 
22. Aprobarea in CA a programelor scolare pentru optionale ca noua disciplina/nou domeniu de studiu, respectiv optional integrat, care au obtinut avizul de specialitate din partea inspectoratului scolar, insotite de fisa de avizare; emiterea hotararii CA
- Mai 2023
 
23. Elaborarea planificarii calendaristice si, dupa caz, a materialelor-suport in vederea implementarii optionalelor aprobate a se desfasura in anul scolar urmator
- Iunie 2023
 

Atributii si resurse necesare

 
(1) Conducerea unitatii de invatamant
• consulta direct reprezentantii CRP si ai comunitatii locale in constituirea ofertei de CDS la nivelulunitatii de invatamant;
• transmite inspectoratului scolar lista de optionale aprobate, pe clase/formatiuni de studiu, pentru anul scolar urmator;
• are responsabilitatea sa verifice completarea corecta a cataloagelor si a registrelor matricole cu denumirile complete ale optionalelor pentru fiecare clasa;
• valorifica, in raportul general privind starea si calitatea invatamantului din unitatea scolara, concluziile si recomandarile raportului comisiei pentru curriculum privind calitatea si eficienta optionalelor desfasurate in unitatea de invatamant.
 
(2) Consiliul de administratie
• aproba oferta de CDS inaintata de CP si emite hotararea CA;
• aproba lista finala a optionalelor care vor fi organizate in anul scolar urmator si emite hotararea CA;
• transmite inspectoratului scolar proiectele programelor de optional ca noua disciplina sau optional integrat care urmeaza sa fie implementate in anul scolar urmator, in vederea obtinerii avizului de specialitate al inspectoratului scolar;
• aproba proiectele programelor de optionale care au primit avizul de specialitate din partea inspectoratului scolar, insotite de fisa de avizare si emite hotararea CA.
 
(3) Consiliul profesoral
• dezbate analiza de nevoi;
• dezbate si avizeaza oferta de CDS, forma finala rezultata urmand a fi propusa spre aprobare CA;
• in urma prezentarii listelor cu optiunile pentru CDS ale elevilor si parintilor/reprezentantilor legali ai acestora, definitiveaza, avizeaza si transmite catre consiliul de administratie lista de optionale, in baza criteriilor: (a) numarul si ordinea optiunilor exprimate pentru un anumit titlu;
(b) respectarea prevederilor legale privitoare la numarul minim de elevi intr-o formatiune de studiu.
 
(4) Comisia pentru curriculum
• elaboreaza, pornind de la raportul privind calitatea si eficienta optionalelor desfasurate in unitatea de invatamant in anul scolar anterior, analiza de nevoi pentru proiectarea ofertei de CDS din anul scolar urmator, document care vizeaza interesele de invatare ale elevilor, oportunitatile educationale si resursele unitatii de invatamant, specificul socio economic si cultural local, analiza SWOT a implementarii optionalelor in anul scolar anterior pentru proiectarea ofertei de CDS pentru anul scolar urmator;
• prezinta analiza de nevoi in CP;
• centralizeaza propunerile de optionale propuse de colectivele de cadre didactice si elaboreaza oferta CDS a scolii, cu asigurarea a cel putin n + 1 propuneri de optionale daca numarul maxim de ore alocate in planul-cadru pentru optionale la o clasa este n;
• asigura dezbaterea si avizarea ofertei de CDS de catre consiliul profesoral;
• coordoneaza prezentarea ofertei de CDS elevilor/parintilor/reprezentantilor legali ai elevilor, in vederea exprimarii optiunilor;
• asigura prezentarea listelor cu optiuni pentru CDS in consiliul profesoral, pentru definitivare, avizare si transmitere catre consiliul de administratie a listei de optionale;
• asigura revizuirea programelor scolare care nu au primit avizul de specialitate de la inspectoratul scolar sau care au primit recomandari, sprijinind/consiliind cadrul didactic propunator, prin responsabilul comisiei;
• coordoneaza procesul de monitorizare si evaluare a implementarii CDS, ca parte a procesului de monitorizare si evaluare a implementarii curriculumului in unitatea de invatamant;
• elaboreaza anual un document de analiza a calitatii si eficientei optionalelor implementate la nivelul unitatii de invatamant, prin prelucrarea si interpretarea informatiilor obtinute din procesul de monitorizare;
• intocmeste raportul privind calitatea si eficienta optionalelor desfasurate in unitatea de invatamant si il prezinta in consiliul profesoral.
 
(5) Cadrele didactice de specialitate
• fac propuneri de optionale ce cuprind: denumirea si tipul optionalului, clasa, nivelul de invatamant la care este propus, aria curriculara/ariile curriculare in cadrul careia/carora este organizat/sunt organizate, durata de desfasurare (un an sau mai multi ani scolari), precum si argumentarea relevantei optionalului si o scurta prezentare a elementelor de continut;
• analizeaza propunerile in cadrul colectivelor de cadre didactice care predau aceeasi disciplina scolara, din cadrul acelorasi arii curriculare/domenii de pregatire/activitati educative/niveluri de invatamant sau cu toate cadrele didactice implicate, in cazul optionalelor integrate;
• centralizeaza optionalele propuse si le inainteaza comisiei pentru curriculum;
• discuta cu elevii si parintii/reprezentantii legali ai acestora, prezentandu-le oferta de CDS;
• elaboreaza proiectele programelor scolare pentru optionalele ca noua disciplina sau optionale integrate selectate pentru a fi implementate in anul scolar urmator, respectand structura programelor scolare pentru disciplinele din trunchiul comun din planurile-cadru pentru invatamant primar, gimnazial, respectiv liceal;
• pentru optionalele de aprofundare selectate pentru a fi implementate in anul scolar urmator, elaboreaza un document, anexa la programa scolara de trunchi comun, care cuprinde justificarea propunerii acestui tip de optional, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivelul clasei respective, si o lista de noi activitati de invatare pentru dobandirea competentelor specifice prevazute de programa de trunchi comun;
• refac proiectul de programa in cazul in care acesta nu primeste avizul de specialitate sau a primit avizul de specialitate cu recomandari.
 
(6) Invatatorii/profesorii pentru invatamantul primar/profesorii diriginti
• consulta direct elevii si parintii/reprezentantii legali ai acestora, in vederea propunerii si alegerii curriculumului la decizia scolii, precum si a numarului de ore de CDS pentru care opteaza;
• prezinta oferta de CDS elevilor/parintilor/reprezentantilor legali ai elevilor, in vederea exprimarii optiunilor;
• asigura completarea fiselor pentru alegerea optionalului (ANEXA 1) de catre elevi/parinti/reprezentanti legali;
• centralizeaza optiunile privind CDS, exprimate de elevi/parinti/reprezentanti legali (ANEXA 1), la nivelul fiecarei clase si transmit lista cu optiunile catre comisia pentru curriculum;
• informeaza elevii/parintii/reprezentantii legali ai elevilor cu privire la optionalele aprobate pentru anul scolar urmator, la clasa respectiva.


Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.Curriculumul la decizia scolii - mod de lucru

 
(1) In urma procesului de consultare directa a elevilor si parintilor/reprezentantilor legali ai acestora, realizata de catre invatator/profesor pentru invatamantul primar/profesor diriginte, precum si a reprezentantilor comunitatii locale de catre conducerea unitatii de invatamant, comisia pentru curriculum realizeaza analiza de nevoi, document care se prezinta si se dezbate in CP al scolii.
 
(2) Pornind de la analiza de nevoi si de la preferintele exprimate de elevi, parinti/reprezentanti legali, comunitate locala, cadrele didactice propun optionale care vor fi analizate in colectivele care predau aceleasi discipline scolare, din cadrul acelorasi arii curriculare/domenii de pregatire/activitati educative/niveluri de invatamant. In cazul optionalelor integrate, analiza se face cu participarea tuturor cadrelor didactice implicate.
 
(3) Optionalele propuse de colectivele de cadre didactice se centralizeaza de catre comisia pentru curriculum, realizandu-se oferta de CDS a scolii.
 
(4) Oferta de CDS a scolii este prezentata, dezbatuta si avizata de consiliul profesoral, iar forma finala rezultata din aceasta dezbatere este propusa spre aprobare consiliului de administratie al unitatii de invatamant.
 
(5) Comisia pentru curriculum a unitatii de invatamant coordoneaza prezentarea ofertei de CDS parintilor/reprezentantilor legali si elevilor.
 
(6) Alegerea optionalelor si a numarului acestora de catre elevi/parinti/reprezentanti legali se face prin completarea fisei pentru alegerea optionalului (ANEXA 1), asumate prin semnatura de catre unul dintre parinti/reprezentantul legal, in cazul elevilor sub 14 ani, si de catre elevul care a implinit 14 ani, caz in care parintele semneaza pentru luare la cunostinta.
 
(7) Invatatorul/Profesorul pentru invatamantul primar/Profesorul diriginte centralizeaza optiunile pentru CDS exprimate de catre elevi si parinti/reprezentantii legali ai acestora la nivelul fiecarei clase.
 
(8) Comisia pentru curriculum primeste optiunile pentru CDS de la invatatori/profesorii pentru invatamantul primar/profesorii diriginti, le centralizeaza pentru fiecare nivel de clasa si prezinta rezultatul consiliului profesoral.
 
(9) Situatia optiunilor pentru CDS este dezbatuta in Consiliul profesoral, care intocmeste si avizeaza lista de optionale ce urmeaza a fi inaintata Consiliului de administratie pentru aprobare.
 
(10) In stabilirea listei de optionale, Consiliul profesoral va tine cont de criterii, precum:
a) numarul si ordinea optiunilor exprimate pentru un anumit titlu;
b) respectarea prevederilor legale privitoare la numarul minim de elevi intr-o formatiune de studiu.
 
(11) Consiliul de administratie aproba lista finala a optionalelor care vor fi organizate in unitatea de invatamant in anul scolar urmator.
 
(12) Elevii si parintii vor fi informati despre optionalele aprobate pentru clasa respectiva de catre invatator/profesorul pentru invatamantul primar/profesorul diriginte.
 
(13) Conducerea scolii transmite inspectoratului scolar lista de optionale aprobate, pe clase/formatiuni de studiu, pentru anul scolar urmator.
 
(14) Pentru optionalele ca noua disciplina si optionalele integrate selectate pentru a fi implementate in anul scolar urmator, cadrele didactice propunatoare elaboreaza proiectele acestor programe scolare.
 
(15) Elaborarea proiectelor programelor pentru optionale trebuie sa respecte structura programelor scolare pentru disciplinele din trunchiul comun din planurile-cadru pentru invatamant primar, gimnazial, respectiv liceal.
 
(16) Pentru optionalele de aprofundare selectate pentru a fi implementate in anul scolar urmator, cadrele didactice propunatoare elaboreaza un document, anexa la programa scolara de trunchi comun, care cuprinde justificarea propunerii acestui tip de optional, pe baza unei analize de nevoi realizate la nivelul clasei respective, si o lista de noi activitati de invatare pentru dobandirea competentelor specifice prevazute de programa de trunchi comun.
 
(17) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant transmite inspectoratului scolar proiectele programelor de optional ca noua disciplina si optionale integrate care urmeaza sa fie implementate in anul scolar urmator, in vederea obtinerii avizului de specialitate al inspectoratului scolar. Avizul poate include, dupa caz, si o serie de recomandari.
 
(18) Avizul de specialitate este dat de catre inspectorul scolar care coordoneaza disciplina/domeniul respectiv, in urmatoarele conditii: intruneste „DA” la cele doua criterii eliminatorii si „DA“/„DA, cu recomandari” la toate criteriile de calitate.
 
(19) In cazul in care proiectul programei unui optional nu primeste avizul de specialitate profesorul propunator poate solicita si primi sprijin/consiliere de la responsabilul comisiei pentru curriculum din unitatea de invatamant sau de la inspectorul scolar; procedura este reluata pana la obtinerea avizului.
 
(20) In cazul in care proiectul programei unui optional a primit avizul de specialitate cu recomandari, profesorul propunator reface proiectul de programa, potrivit recomandarilor primite; poate solicita si primi sprijin/consiliere de la responsabilul comisiei pentru curriculum din unitatea de invatamant sau de la inspectorul scolar care a formulat recomandarile.
 
(21) Proiectele programelor de optionale care au primit avizul de specialitate din partea inspectoratului scolar, insotite de fisa de avizare, sunt aprobate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
 
(22) Pentru programele de optionale selectate din oferta nationala nu este necesar sa fie solicitat avizul de specialitate al inspectoratului scolar.
 
(23) Dupa aprobarea programelor de optionale de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, profesorul care urmeaza sa desfasoare optionalul in anul scolar urmator elaboreaza planificarea calendaristica si, dupa caz, diferite materiale-suport.
 
(24) Optionalele aprobate sunt incluse in schemele orare ale claselor.

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

A aparut AGENDA ELEVULUI pentru noul an scolar!


Agenda elevului de gimnaziu aduce intr-un format prietenos si atractiv informatii cu adevarat utile elevului.

Copilul dvs. va sti exact cum si cand sa foloseasca la maxim perioadele de:

- informare;
- invatare;
- pregatire pentru examinari (examene, evaluari etc.);
- relaxare

Ofera-i inca de pe-acum primele indrumari privind managementul chibzuit al TIMPULUI!...Vezi AICI cum arata Agenda elevului <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

curriculumcurriculum la decizia scoliianul scolar 2023-2024scoalaoferta educationala


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//