Procedura pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a si Bacalaureat: notele NU se contesta si NU se fac publice

De Laura Galescu
la 02 Mar. 2020
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Procedura pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a si Bacalaureat: notele NU se contesta si NU se fac publice02Mar.2020

Ministerul Educatiei a transmis procedura de organizare a simularii Evaluarii Nationale si Bacalaureatului 2020 catre inspectoratele scolare. Simularile examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat vor incepe pe 23 martie.

Portal Invatamant va recomanda cele mai eficiente culegeri de pregatire pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2020 ...detalii si comenzi aici >>

PROCEDURA
 
privind organizarea si desfasurarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a
VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureal national, in anul scolar
2019-2020
 
I. DISPOZITII GENERALE
 
Art.1-(1) In baza prevederilor OMEC nr. 3066/20.01.2020, prezenta procedura reglementeaza
 
organizarea si desfasurarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a
 
simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2019-2020,
 
numite in continuare simulari nationale.
 
(2) Simularile nationale se organizeaza pentru elevii claselor a VIII-a, respectiv a XII-a/a XIII-a
seral/frecventa redusa.
 
COORDONAREA  ORGANIZARII SI DESFASURARII  SIMULARILOR
 
NATIONALE
 
Art.2 - (1) La nivel judetean/al municipiului Bucuresti, coordonarea organizarii si desfasurarii
 
simularilor nationale in anul scolar 2019-2020 este asigurata de comisia judeteana/a
 
municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a,
 
respectiv de comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti.
 
(2) In unitatile de invatamant, organizarea simularilor nationale este asigurata de comisii de
 
organizare a simularii nationale, in conformitate cu prevederile din prezenta procedura.
 
Art. 3 - (1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale
 
pentru absolventii clasei a VIII-a si comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului Bucuresti
 
isi exercita atributiile in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare
 
a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIll-a, valabila pentru anul scolar 2019-2020,
 
conform prevederilor Ordinului MEN nr. 4916/2019, respectiv cu prevederile Metodologiei de
 
organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat national valabila pentru anul 2020,
 
conform prevederilor Ordinului MEN nr. 4950/2019 astfel:
 
a) raspund de organizarea si de desfasurarea simularilor nationale in conditiile stabilite prin
metodologii si proceduri ale MEC, pe tot teritoriul judetului/municipiului Bucuresti;
 
b) deleaga inspectori scolari de specialitate/metodisti ai casei corpului didactic, reprezentanti
ai comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, pentru monitorizarea tuturor activitatilor din
cadrul simularilor nationale;
 
c) asigura o solutie de rezerva, la nivelul centrului de comunicare, in cazul in care apar
probleme tehnice sau speciale, conform planului pentru situatii speciale,elaborat la nivelul
inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
 
d) coordoneaza activitatile de preluare si de transmitere a subiectelor si a baremelor pentru
simularile nationale catre unitatile de invatamant;
 
e) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul incheierii
probei.
 
(2) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluarii Nationale
 
pentru absolventii clasei a VIll-a si comisia de bacalaureat judeteana/a municipiului
 
Bucuresti informeaza unitatile de invatamant gimnazial si liceal din subordine despre
 
prevederile OMEC nr. 3066/20.01.2020 privind organizarea simularilor nationale, precum si
 
despre prevederile prezentei proceduri.
 
Art. 4 - Comisia de organizare a simularii nationale din unitatea de invatamant se compune din:
 
a) presedinte: directorul unitatii de invatamant in care se desfasoara simularea nationala in
anul scolar 2019-2020;
 
b) vicepresedinte: un director adjunct sau un profesor din unitatea de invatamant, avand
gradul didactic I sau II;
 
C) secretar: un cadru didactic din unitatea de invatamant cu abilitati in operarea pe
calculator/informatician;
 
d) membri: 1-5 cadre didactice, din unitatea de invatamant, de regula avand gradul didactic I
sau II, cu abilitati in operarea pe calculator;
 
e) asistenti:cate 2 cadre didactice pentru fiecare sala in care se desfasoara simularea nationala,
cadre didactice care sunt incadrate in unitatea de invatamant in care se desfasoara simularile
nationale in anul scolar 2019-2020 si au alta specialitate decat cea la care se sustine proba;
 
f) profesori evaluatori: cadre didactice de specialitate, de regula din unitatea de invatamant in
care se desfasoara simularile nationale, cu atributii in evaluarea lucrarilor scrise.
 
Art.5 - Atributiile comisiei de organizare a simularii nationale din unitatea de invatamant,
 
stabilite in conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarii
 
Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a valabila pentru anul scolar 2019-2020, respectiv
 
prevederile Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat national
 
valabila pentru anul 2020, sunt:
 
a) raspunde de organizarea si desfasurarea simularilor nationale in unitatea de invatamant;
 
D) preia, de la secretariatul unitatii de invatamant liceal, centralizarea optiunilor pentru proba
scrisa la alegere (in functie de filiera, profil, specializare), din fisele de inscriere la
examenul de bacalaureat national 2020;
 
C) asigura conditiile tehnice necesare procesului de transfer/preluare/multiplicare a
subiectelor;
 
d) asigura numarul optim de sali in care se sustin probele si le pregatesc pentru simularile
nationale; la simularile nationale elevii vor fi asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica,
la nivel de unitate de invatamant;
 
e) asigura existenta, in numar suficient, a copiatoarelor pentru multiplicarea subiectelor;
 
f) asigura, sub coordonarea presedintelui comisiei judetene/a municipiului Bucuresti,
numarul corespunzator al colilor tipizate si a consumabilelor necesare bunei desfasurari a
simularilor nationale;
 
9) realizeaza, sub semnatura, instruirea asistentilor cu privire la desfasurarea simulariior
nationale;
 
h) asigura confidentialitatea subiectelor din momentul primirii si pana in momentul incheierii
probei;
 
i) multiplica subiectele intr-un numar egal cu numarul elevilor si asigura distribuirea
subiectelor, in plicuri sigilate, la fiecare clasa, in numar egal cu numarul elevilor din sala
de clasa respectiva;
 
j) aplica stampila unitatii de invatamant peste coltul inchis si lipit al lucrarii, fara a semna
lucrarea, inainte de iesirea primului elev din sala in care se sustine proba;
 
K) ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfasoara simularile nationale sa aiba acces doar
persoanele implicate in simularile nationale si cele autorizate de comisia judeteana/a
municipiului Bucuresti, fara a permite accesul altor persoane;
 
|) primeste de la asistenti, cu proces-verbal, lucrarile de evaluat;
 
m) raspunde de asigurarea securitatii si a integritatii lucrarilor scrise, pe perioada in care ele se
afla in unitatea de invatamant;
 
n) pregateste lucrarile de evaluat prin amestecare, numerotare si distribuire in numar epal
profesorilor evaluatori din unitatea de invatamant in care se organizeaza simularile nationale;
 
0) asigura desfasurarea activitatii de evaluare a lucrarilor scrise cu profesori evaluatori, de
regula din unitatea de invatamant in care se desfasoara simularile nationale.
 
III. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROBELOR SCRISE
 
Art.6 - (1) Prezentarea presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si membrilor comisiei de
 
organizare la unitatea de invatamant in zilele de desfasurare a simularilor nationale se face in
 
intervalul orar 7% - 7%, Asistenti se prezinta la unitatea de invatamant la ora 8%, iar profesorii
evaluatori la ora 14%. Probele la simularile nationale incep la ora 9%, moment in care, in fiecare
sala, se deschid plicurile sigilate care contin subiectul multiplicat. Accesul elevilor in sali este
 
permis pana la ora 8%.
 
(2) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise pentru simularii nationale pentru elevii clasei
 
a VIIl-a este de doua ore, incepand din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor
 
fiecarui candidat.
 
(3) Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise pentru simularea examenului de bacalaureat
 
national este de trei ore, incepand din momentul in care s-a incheiat distribuirea subiectelor
 
fiecarui candidat.
 
(4) in situatia in care nu pot fi respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Procedura operationala
 
nr. 32620/27.05.2019 privind activitatea de supraveghere audio-video, persoana responsabila
 
cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video va fi desemnata dintre
membrii comisiei de organizare a simularii nationale din unitatea de invatamant, de catre
presedintele acestei comisii.
 
Art.7 - Transmiterea subiectelor pentru simularile nationale este asigurata de Centrul National
de Evaluare si Examinare, care are si obligatia de a informa inspectoratele scolare cu privire la
etapele procesului de transfer/preluare arhive subiecte/bareme.
 
Art.8 - (1) Desfasurarea simularii Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se face
in conformitate cu prevederile art. 17 din Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii
Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, valabila pentru anul scolar 2019-2020.
 
(2) Desfasurarea probelor scrise pentru simularea examenului de bacalaureat national se face
in conformitate cu prevederile art. 54-61 din Metodologia de organizare si desfasurare a
examenului de bacalaureat national, valabila pentru anul 2020.
 
(3) La simularile nationale, stampila-tip este stampila unitatii de invatamant.
 
IV.EVALUAREA PROBELOR SCRISE
 
Art. 9- (1) Evaluarea lucrarilor scrise se realizeaza astfel: fiecare lucrare este evaluata de doi
profesori evaluatori; in situatia in care nu sunt suficienti profesori de specialitate in unitatea
 
de invatamant, exista posibilitatea evaluarii si de catre un profesor din afara unitatii de
 
invatamant.
 
(2) Nota fiecarei lucrari de la simularea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a se
stabileste in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) si (2) din OMEN nr. 4916/2019 privind
organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar
2019-2020.
 
(3) Nota fiecarei lucrari de la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat national
se stabileste in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) si (2) din OMEN nr. 4950/2019
privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national — 2020.
 
Art.10 Rezultatele obtinute la simularile nationale nu se contesta.
 
V. DISPOZITII FINALE
 
Art. 11 - Pentru simularile nationale se pot utiliza tipizate tiparite pentru anul scolar in curs
 
sau pentru anii scolari precedenti.
 
Art. 12- Pentru elevii cu deficiente/cerinte educationale speciale care participa la simularile
 
nationale din anul scolar 2019-2020 se aplica prevederile art. 31 si art. 32 din Metodologia de
 
organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, valabila
 
pentru anul scolar 2019-2020, prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (2) si (3) din Merodologia
 
de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat nationali, valabila pentru anul 2020,
 
respectiv prevederile PROCEDURII nr. 26361/2020 cu privire la asigurarea conditiilor de
 
egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de vedere/deficiente de auz/tulburare de
 
spectru autist/tulburari specifice de invatare care sustin examenele nationale: evaluarea
 
nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat — sesiunea
 
2020.
 
Art. 13- Comisiile din unitatile de invatamant in care se desfasoara simularile nationale au
 
obligatia sa informeze telefonic, in cel mai scurt timp, comisiile judetene/a municipiului
 
Bucuresti cu privire la eventualele nereguli care apar in procesul de transmitere a subiectelor
 
pentru simularile nationale.
 
Art. 14 - (1) Prezenta si rezultatele elevilor la simularile nationale se inregistreaza in aplicatia
informatica SIIIR. Rezultatele obtinute la simularile nationale nu vor fi afisate si nu vor fi
facute publice.
 
(2) Rezultatele obtinute de elevi la simularile nationale sunt comunicate acestora si analizate
la nivelul fiecarei clase, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte
cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral, in vederea adoptarii masurilor adecvate
pentru imbunatatirea performantelor scolare.
 
(3) La solicitarea scrisa a elevului sau a parintelui/tutorelui, notele obtinute la simularile
nationale pot fi trecute in catalog.
 
(4) Lucrarile scrise ale elevilor care au sustinut simularea se arhiveaza si se pastreaza, pana la
sfarsitul anului scolar urmator, in unitatea de invatamant din care provin acestia.
 
Art. 15 - (1) Fiecare unitate de invatamant analizeaza rezultatele la simularile nationale pentru
elevii pe care ii scolarizeaza si elaboreaza un raport pe care il transmite inspectoratului scolar.
Raportul include un plan de actiune care cuprinde masurile de remediere acolo unde acest fapt
se impune.
 
(2) Inspectoratele scolare analizeaza rezultatele simularilor nationale si elaboreaza un raport pe
baza rapoartelor unitatilor de invatamant. Raportul include un plan de actiune care cuprinde
masurile de monitorizare, control si remediere acolo unde acest fapt se impune.
 
(3) Raportul se transmite Ministerului Educatiei si Cercetarii in termen de maximum o luna de
la afisarea rezultatelor simularilor nationale.
 
(4) Unitatile de invatamant care obtin rezultate necorespunzatoare la simularile nationale sunt
monitorizate si indrumate constant de catre inspectoratul scolar, in vederea cresterii calitatii
educatiei.
 
Art. 16- Unitatile de invatamant iau toate masurile necesare pentru ca activitatea didactica a
claselor neimplicate in simularile nationale sa se desfasoare in mod corespunzator, dupa un
program stabilit de catre conducerea unitatii de invatamant.


Calendar Simulare Evaluarea Nationala 2020, pentru elevii de clasa a VIII-a:
 
23 martie 2020 - Limba si literatura romana – Proba scrisa
 
24 martie 2020 - Matematica – Proba scrisa
 
25 martie 2020 - Limba si literatura materna – Proba scrisa
 
3 aprilie 2020 - Comunicarea rezultatelor
 

Calendar Simulari BAC 2020:
 
23 martie 2020 - Limba si literatura romana – Proba scrisa – Proba E) a)
 
24 martie 2020 - Matematica sau Istorie – Proba obligatorie a profilului – Proba E) c)
 
25 martie 2020 - Limba si literatura materna – Proba scrisa – Proba E) b)
 
26 martie 2020 - Proba la alegere a profilului si specializarii – Proba scrisa – Proba E) d)
 

 

Te-ai hotarat sa sustii examenul de Definitivare?

Examenul de DEFINITIVAT. Venit. Dat. Luat!


Iata SOLUTIA problemelor tale, culegerea UNICAT de:

Teste REZOLVATE de Limba si Literatura romana pentru reusita la examenul de DEFINITIVARE

Realizata de un colectiv de profesori coordonati de dna prof. Camelia Hreban, iti pune la dispozitie 15 teste rezolvate, conforme:

- subiectului elaborat de Centrul National de Evaluare si Examinare;
- programei specifice pentru examen.

 
Pregatiti-va din timp pentru examenul de Definitivare! ...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

procedura organizare simulare evaluarea nationala 2020simulare evaluarea nationala 2020simulare bac 2020evaluarea nationala 2020bacalaureat 2020


x

Lasa un raspuns
Comentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau

02Mar.2020

Vb 02 Mar. 2020 23:33:19

Clarificati titlul! Este vorba de rezultatele la SIMULARI!
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//