Calendar admitere invatamant profesional si dual 2024-2025. Inscrierile incep pe 1 iulie

De Portal Invatamant
la 20 Sep. 2023 Exclusiv
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Calendar admitere invatamant profesional si dual 2024-2025. Inscrierile incep pe 1 iulie20Sep.2023

Calendarul admiterii in invatamantul profesional si in invatamantul dual pentru anul scolar 2024—2025 a fost publicat in Monitorul Oficial. Potrivit documentului, etapa I de admitere incepe la 1 iulie 2024, urmand ca in perioada 8—9 iulie 2024 sa se desfasoare probele eliminatorii, în unitatile de invatamant in care s-a decis organizarea acestora.

Potrivit documentului, etapa I de admitere incepe la 1 iulie 2024, urmand ca in perioada 8—9 iulie 2024 sa se desfasoare probele eliminatorii, în unitățile de învățământ în care s-a decis organizarea acestora. Listele cu candidatii admisi/ respinsi in invatamantul profesional si dual vor fi afisate pe 18 iulie 2024.

Documentul publicat in Monitorul Oficial prevede ca in perioada 4 martie-17 mai 2024, scolile gimnaziale vor organiza si desfasura activități de orientare și consiliere cu elevii de clasa a VIII-a, cu accent pe conștientizarea cerințelor pieței muncii și a oportunităților pentru carieră și pe continuarea pregătirii prin învățământul profesional, respectiv invatamantul dual. 
 

Ordinul privind organizarea admiterii in invatamantul profesional si dual, pentru anul scolar 2024-2025

 
Art. 1. — Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul profesional pentru anul scolar 2024—2025, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 2. — (1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul profesional pentru anul scolar 2024—2025 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.068/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul profesional pentru anul scolar 2024—2025, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
 
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul profesional din unitatile de invatamant particular, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, care opteaza sa organizeze si sa desfasoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin.
 
Art. 3. — Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3 conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2024—2025, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 4. — (1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3 pentru anul scolar 2024—2025 se desfasoara in conformitate cu Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.556/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile prezentului ordin, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2024—2025, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
 
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul dual din unitatile de invatamant particular, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, care opteaza sa organizeze si sa desfasoare
procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin.
 
Art. 5. — (1) Unitatile de invatamant liceal particular, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, care opteaza pentru organizarea si desfasurarea procesului de admitere a absolventilor clasei a VIII-a, pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea in invatamantul profesional si dual, conform prevederilor prezentului ordin, au obligatia de a transmite inspectoratului scolar toate informatiile necesare candidatilor pentru admiterea in invatamantul profesional si in invatamantul dual, care trebuie sa fie incluse in brosura de admitere, la care se vor adauga si informatiile cu privire la taxa de scolarizare.
 
(2) Inspectoratele scolare includ in brosura de admitere toate informatiile mentionate la alin. (1).
 
Art. 6. — (1) Admiterea in unitatile de invatamant liceal particular, autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, care nu au optat pentru organizarea si desfasurarea procesului de admitere conform prevederilor prezentului ordin, se face in conformitate cu metodologia si calendarul stabilite de catre fiecare unitate de invatamant, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
 
(2) La incheierea tuturor etapelor de admitere prevazute in prezentul ordin, unitatile de invatamant liceal particular mentionate la alin. (1) au obligatia de a introduce in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania toti elevii inmatriculati in unitatea de invatamant, in clasa a IX-a.
 
Art. 7. — (1) Absolventii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere in anii precedenti si au fost inmatriculati intr-o unitate de invatamant, liceal sau profesional, care s-au retras, au intrerupt studiile, au fost declarati repetenti sau doresc sa se transfere intre invatamantul liceal si invatamantul profesional sau, in cadrul aceluiasi tip de invatamant, de la o filiera/un domeniu de pregatire/specializare/ calificare profesionala la alta/altul, nu participa la procesul de admitere in invatamantul profesional si in invatamantul dual pentru anul scolar 2024—2025. Pentru continuarea studiilor, acestor absolventi li se aplica prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educatiei.
 
(2) Absolventii clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu au implinit 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2024—2025 si nu au fost inmatriculati intr-o unitate de invatamant, pot participa la procesul de admitere in invatamantul profesional si in invatamantul dual pentru anul scolar 2024—2025.
 
Art. 8. — (1) Pentru admiterea in invatamantul profesional si invatamantul dual pentru anul scolar 2024—2025, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti aloca, pentru integrarea individuala a elevilor cu cerinte educationale speciale, denumiti in continuare CES, proveniti din invatamantul de masa si din invatamantul special, precum si pentru elevii romi, locuri distincte in unitatile de invatamant de masa, peste numarul de locuri repartizat respectivelor unitati de invatamant, in limita a 1—2 locuri suplimentare la clasa, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea formatiunilor de elevi. Locurile distincte alocate pentru elevii romi, respectiv pentru elevii cu CES vor fi distribuite in mod egal intre unitatile de invatamant stabilite de catre inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, astfel incat un numar cat mai mare de unitati de invatamant sa poata asigura dreptul la educatie al acestor elevi pe toata raza judetului/municipiului Bucuresti, in vederea respectarii principiului egalitatii de sanse. Informatiile specifice, precum: locurile distinct alocate in unitatilede
invatamant de masa pentru candidatii cu CES si pentru candidatii romi, conditiile de inscriere, data-limita de inscriere, unitatile de invatamant la care sunt alocate locurile respective, sunt cuprinse in brosura de admitere.
 
(2) Recomandarile scrise vizand apartenenta la etnia roma, respectiv copiile certificatelor de orientare scolara si profesionala emise de centrul judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala (CJRAE/CMBRAE) se depun, de catre candidatii/parintii/tutorii/reprezentantii legali ai candidatilor care opteaza pentru admiterea pe locurile speciale pentru romi, respectiv pe locurile distinct alocate in unitatile de invatamant de masa pentru candidatii cu CES, la unitatea de invatamant din care provin candidatii, in termenul precizat in Calendarul admiterii in invatamantul profesional si in Calendarul admiterii in invatamantul dual, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care constituie parti integrante din prezentul ordin. Recomandarile scrise vizand apartenenta la etnia roma se pot elibera de catre organizatiile legal constituite ale romilor. In situatii justificate si dovedite, recomandarile scrise vizand apartenenta la etnia roma, respectiv copiile certificatelor de orientare scolara si profesionala emise de centrul judetean/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala se pot depune si dupa termenul precizat in calendarele admiterii in invatamantul profesional si dual pentru anul scolar 2024—2025, prevazute in anexele nr. 1 si 2, doar cu acordul presedintelui Comisiei nationale de admitere.
 
(3) Nu se aloca locuri speciale pentru candidatii cu CES si pentru candidatii romi la calificarile la care se organizeaza preselectie si nici la calificarile din oferta pentru invatamantul dual la care sunt prevazute probe eliminatorii sau probe de admitere, independent de numarul candidatilor inscrisi pe numarul de locuri disponibile.
 
(4) Locuri distincte la calificari din invatamantul dual in unitatile de invatamant de masa destinate candidatilor cu CES si candidatilor de etnie roma se pot aloca numai cu acordul scris al operatorilor economici parteneri ai unitatilor de invatamant.
 
Art. 9. — (1) Elevii care au obtinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa nationala a olimpiadelor scolare organizate si finantate de Ministerul Educatiei sau au obtinut premiul I, II sau III la competitii internationale recunoscute de Ministerul Educatiei pot fi inscrisi in clasa a IX-a, in anul scolar 2024—2025, peste numarul maxim de elevi in formatiunile/clasele de elevi.
 
(2) Procedura de inscriere in clasa a IX-a a candidatilor mentionati la alin. (1), precum si lista privind corespondenta specificului olimpiadei nationale/competitiei internationale cu filiera/profilul/specializarea la care se face inscrierea elevilor mentionati la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului educatiei, pana la data de 1 martie 2024.
 
Art. 10. — In procesul de admitere in invatamantul profesional si in invatamantul dual pentru anul scolar 2024— 2025, sedintele/actiunile de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare, precum si cele pentru completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora se realizeaza in unitatea de invatamant in format fizic sau prin mijloace electronice de comunicare, telefon, e-mail, videoconferinta online. Dirigintii claselor a VIII-a au obligatia de a informa si a oferi consultanta absolventilor clasei a VIII-a si parintilor/reprezentantilor legali ai acestora pe parcursul derularii acestor actiuni.
 
Art. 11. — (1) In perioadele de rezolvare a cazurilor speciale, comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti rezolva situatiile speciale constand in: situatii medicale speciale, schimburi de elevi, redistribuirea candidatilor gemeni/tripleti, distribuire sau redistribuire pe locuri ramase libere, pentru apropiere de domiciliu.
 
(2) Nu se va depasi numarul maxim legal de elevi la clasa si se va respecta, in toate cazurile, ca media de admitere a candidatilor aflati in cazuri speciale sa fie mai mare sau cel putin egala cu media de admitere a ultimului admis.
 
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), in perioadele de rezolvare a cazurilor speciale, candidatii gemeni/tripleti se pot redistribui de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti in clasa celui cu media mai mare sau invers, fara raportarea la media ultimului admis, la specializarea la care se solicita redistribuirea, la cererea parintelui/tutorelui/ reprezentantului legal al elevului. In situatia in care prin redistribuirea candidatilor gemeni/tripleti se depaseste numarul maxim legal de elevi la clasa, se aplica prevederile legale cu privire la posibilitatea de depasire a efectivelor maxime de elevi.
 
Art. 12. — (1) La depunerea dosarului de inscriere, cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere se depun in copie certificata „Conform cu originalul” de catre angajatul unitatii de invatamant investit cu astfel de competente.
 
(2) Daca dupa derularea celor trei etape de admitere prevazute in calendar se mai inregistreaza solicitari de inscriere in clasa a IX-a de invatamant profesional si de invatamant dual, din partea unor candidati din seria curenta, precum si din partea unor candidati din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2024—2025, inspectoratul scolar, prin comisia judeteana de admitere/a municipiului Bucuresti, repartizeaza acesti candidati, in intervalul 28 august 2024—pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2024—2025, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, calculate conform art. 10—12 din Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.068/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 10—12 din Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.556/2017, cu modificarile si completarile  ulterioare.
 
Art. 13. — (1) In etapele procesului de admitere in invatamantul profesional si dual pentru anul scolar 2024—2025, care presupun comunicarea/afisarea rezultatelor, datele personale ale candidatilor: numele, initiala/initialele tatalui si prenumele vor fi publicate in forma anonimizata, respectiv coduri individuale.
 
(2) Informatiile ce contin datele de identificare a elevilor si rezultatele obtinute de acestia in cadrul admiterii in invatamantul profesional si dual sunt: codul individual alocat candidatului, judetul de provenienta, scoala de provenienta, limba materna, media de admitere, rezultatele aferente evaluarilor elevului, media de absolvire, unitatea de invatamant in care a fost repartizat, calificarea la care a fost repartizat. Aceste informatii se afiseaza in format letric sau in format electronic la nivelul unitatilor de invatamant si al inspectoratelor scolare, dar si pe pagina de internet a Ministerului Educatiei.
 
(3) Stergerea, pe pagina de internet a Ministerului Educatiei si a unitatilor de invatamant/inspectoratelor scolare, a informatiilor mentionate la alin. (1) se realizeaza dupa implinirea termenului de 2 ani de la data afisarii. Informatiile in format letric de la avizierul unitatilor de invatamant/inspectoratelor scolare se pastreaza pe o perioada de o luna de la data afisarii.
 
(4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplica in mod corespunzator.
 
Art. 14. — Comisia nationala de admitere elaboreaza precizari, instructiuni sau proceduri, in vederea organizarii si desfasurarii admiterii in invatamantul profesional si in invatamantul dual, pentru anul scolar 2024—2025.
 
Art. 15. — La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abroga.
 
Art. 16. — Directia generala invatamant preuniversitar, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 

Calendar admitere invatamant profesional, pentru anul scolar 2024—2025Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.


 
 

Calendar admitere invatamant dual pentru calificari profesionale de nivel 3, anul scolar 2024—2025Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.

 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ce NOUTATI sunt pentru clasele IX-XII?


Ai copilul in clasele IX-XII?

Liceul necesita un efort de adaptare si de invatare constanta. Pentru ca la final urmeaza cel mai important test: examenul de BACALAUREAT!

Vestea buna? Va puteti ajuta copilul!

Solutii moderne pentru pregatirea examenelului de BACALAUREAT!

…Vezi AICI toate REDUCERILE >>


...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

admitere invatamant dual 2024-2025admitere invatamant profesional 2024-2025calendar admitere invatamant profesional si dual


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//