(Proiect de lege) Sporuri la salariu pentru angajatii din invatamant: de la 15% la 5% din salariu de baza

de Banu Alexandra la 22 Sep. 2017
1 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

(Proiect de lege) Sporuri la salariu pentru angajatii din invatamant: de la 15% la 5% din salariu de baza22Sep.2017

Ministerul Educatiei a anuntat care vor fi sporurile la salariu pentru conditiile de munca pe care le vor primi angajatii din invatamant. MEN a elaborat un proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestora pentru personalul din invatamant si biblioteci centrale universitare. Sporurile acordate variaza intre 15% si 5% din salariul de baza, in functie de conditiile de munca.Ministerul Educatiei anunta in Nota de Fundamentare a proiectului de lege prinvind sporurile si locurile de munca faptul ca "pana la data de 01 iulie 2017 unele unitati de invatamant preuniversitar si universitar au acordat spor pentru conditii de munca, potrivit legislatiei anterioare in vigoare, intrucat drepturile salariale nu trebuiau diminuate, iar acordarea acestor sporuri s-a facut ca urmare a buletinelor de determinare.
 
In celelalte unitati de invatamant acest spor nu s-a putut acorda, deoarece nu era emis un regulament in acest sens, din cauza prorogarii emiterii acestuia in mai multe randuri.
 
Stabilirea si acordarea sporului pentru conditii de munca se realizeaza, potrivit proiectului, doar in situatiile in care unitatile si institutiile de invatamant se afla, din motive obiective, in imposibilitatea de a crea conditii normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea angajatilor, iar orice modificare in sens pozitiv a caracteristicilor de mediu duce la incetarea acordarii acestuia.
 
Acordarea sporului pentru conditii periculoase si vatamatoare de munca se face cu incadrarea in sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat".
 
Regasiti mai jos integral Proiectul de Ordonanta de Guvern dedicat sporurilor pentru conditii de munca in invatamant.
 
REGULAMENT
 
privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestora pentru personalul din invatamant si biblioteci centrale universitare
 
CAPITOLUL I 
 
Criterii pentru stabilirea locurilor de munca, categoriilor de personal si a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca 
 
Art. 1. Prezentul regulament stabileste locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, precum si conditiile de acordare a acestora. 
 
Art. 2. Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor sunt prevazute in Capitolele III si IV din prezentul regulament, conform prevederilor art. 23 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. 
 
Art. 3. Sporurile pentru conditii de munca prevazute la Capitolul III se acorda, pe baza buletinelor de determinare pentru timpul efectiv lucrat in locurile de munca respective, in procent de pana la 15% aplicat la salariul de baza, cu incadrarea in sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat. 
 
Art. 4. La stabilirea concreta a sporului pentru conditii de munca se vor avea in vedere urmatorii factori: a) actionarea concomitenta a mai multor factori de risc; b) durata de expunere la actiunea factorilor de risc; c) natura factorilor nocivi – fizici, chimici sau biologici – si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului; d) existenta unor conditii de munca ce implica un efort fizic mare in conditii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii, praf, radiatii, vapori, aburi; e) existenta unor conditii de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, care determina un risc de accidentare sau de imbolnavire; f) structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca. 
 
CAPITOLUL II 
 
Dispozitii referitoare la modalitatea de acordare a sporurilor pentru conditii de munca 
 
Art. 5. Cuantumul sporului se stabileste prin aplicarea cotei procentuale, care nu poate depasi 15%, asupra salariului de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat la locurile de munca prevazute in Capitolele III si IV din prezentul regulament cu evidentierea activitatilor la locurile de munca respective si cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Anexa I ”Reglementari specifice personalului didactic din invatamant” la Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. 
 
Art. 6. Nominalizarea personalului care beneficiaza de sporul pentru conditii de munca, fara depasirea procentului prevazut in Capitolele III si IV din prezentul regulament, se face de catre seful ierarhic superior si se aproba de consiliul de administratie, cu consultarea organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant sau a reprezentatiilor salariatilor la nivel de unitate/institutie acolo unde nu exista sindicate, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si cu incadrarea in fondurile aprobate pentru cheltuieli salariale. 
 
Art. 7. Evidenta timpului lucrat efectiv (in ore) se tine si se certifica de catre conducatorul fiecarui compartiment/structura functionala, se avizeaza de catre seful ierarhic superior si se aproba de conducerea unitatii/institutiei. 
 
Art. 8 (1) Personalul care, in cadrul programului normal de munca isi desfasoara activitatea la mai multe locuri de munca incadrate potrivit prezentului regulament, cu sporuri diferite beneficiaza de sporul prevazut pentru fiecare loc de munca in functie de timpul efectiv lucrat in aceste locuri. (2) Personalul care, in cadrul programului normal de munca isi desfasoara activitatea intr-un loc de munca in care actioneaza concomitent mai multi factori de risc caracteristici unor conditii de munca periculoase sau vatamatoare diferite, beneficiaza de sporurile prevazute la Capitolul III pentru fiecare dintre aceste conditii de munca, acordate cumulat, fara a se depasi cuantumul maxim de 15% din salariul de baza. 
 
Art. 9. (1) Unitatile si institutiile din sistemul de invatamant sunt obligate sa adopte masuri tehnice si organizatorice care sa conduca la normalizarea conditiilor de munca in termen de cel mult 6(sase) luni de la constatarea prin buletine de determinare a conditiilor de munca. (2) Pana la normalizarea conditiilor de munca, unitatile/institutiile din sistemul de invatamant efectueaza periodic masuratori la locurile de munca in timpul desfasurarii activitatilor. Aceste perioade nu pot fi mai mari de sase luni. (3) Personalul care isi desfasoara activitatea in conditii de munca periculoase sau vatamatoare este supus examinarilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legislatiei in vigoare. 
 
Art. 10. Persoanele care isi desfasoara activitatea in alte locuri de munca in conditii de munca periculoase sau vatamatoare, altele decat cele stabilite prin prezentul regulament, beneficiaza de sporurile din domeniul respectiv, prevazute de legislatia salarizarii personalului platit din fonduri publice si cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Art. 11. In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari se efectueaza noi determinari, in timpul desfasurarii activitatilor specifice, in vederea eliberarii buletinelor de determinare necesare stabilirii locurilor de munca cu conditii periculoase sau vatamatoare. 
 
 
CAPITOLUL III 
 
Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor ce pot fi acordate personalului care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase sau vatamatoare munca pe baza buletinelor de determinare 
 
Art. 12. Beneficiaza de spor de 15 % din salariul de baza a) personalul care lucreaza in laboratoarele nucleare autorizate in conditiile legii, care desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii; b) personalul care lucreaza in laboratoarele si compartimentele de cercetare, care utilizeaza agenti chimici periculosi, incadrati in gradul I si II de toxicitate, precursori de gradul I si II, substante cu potential cancerigen si/sau mutagen (pC), substante cu actiune cancerigena si / sau mutagena ©, substante care pot patrunde in organism prin piele sau mucoase (P) sau substante foarte periculoase cu indicativ Fp sau agenti biologici cu risc de imbolnavire apartinand grupelor 1-4 de risc si care prezinta risc de propagare in colectivitate; c) personalul din laboratoarele si compartimentele de cercetari biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice si biochimice, biochimice animale, genetice. d) personalul care lucreaza in laboratoarele si sectiile de cercetare care executa cercetari chimice, fizico-chimice, sinteze chimice, analize instrumentale in statiile-pilot si micropilot in vederea obtinerii unor noi substante. e) personalul care lucreaza la instalatiile electrice de medie si inalta tensiune;  f) personalul didactic care asigura activitati didactice de predare-invatare-evaluare in unitati spitalicesti de boli infectioase sau in sectii/compartimente cu paturi de boli infectioase. ; g) personalul care isi desfasoara activitatea in spitale si clinici veterinare universitare. 
 
Art. 13. Beneficiaza de spor de 12 % din salariul de baza a) personalul care lucreaza in laboratoare (ateliere) de obtinere si prelucrare metale feroase si neferoase; b) personalul care desfasoara activitate in laboratoarele si atelierele de profil in care este expus la radiatii laser, UV, IR, microunde, X, gama, la campuri sonore intense de ultra si infrasunete sau la campuri magnetice si electrice foarte intense; c) personalul care lucreaza in laboratoare (ateliere) de sudura electrica si autogena; d) personalul de serviciu care desfasoara activitatea de curatare a laboratoarelor si compartimentelor de cercetari biologice, inframicrobiologice, microbiologice, virusologice si biochimice; e) personalul care desfasoara activitati de conservare si restaurare de obiecte, de arta, de patrimoniu si bisericesti. 
 
Art. 14. Beneficiaza de spor de 10 % din salariul de baza a) personalul din bibliotecile universitare si din bibliotecile centrale universitare care desfasoara activitati de prelucrare, conservare si restaurare carte veche/publicatii/periodice (mai veche/vechi de anul 1900); b) personalul care lucreaza in laboratoarele si compartimentele de cercetari de ecologie sistemica si sustenabilitate. c) a) personalul care lucreaza la repararea, intretinerea si incarcarea acumulatorilor electrici din plumb; 
 
Art. 15. Beneficiaza de spor de 7% din salariul de baza: a) personalul care lucreaza in locuri de munca aflate sub actiunea campurilor electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori de radiodifuziune, televiziune, emitatori pentru comunicatii, statii de radiolocatie, instalatii de curent de inalta frecventa, statii de radio US si UUS, radiorelee in unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometre si statii de bruiaj; b) personalul care executa lucrari de sudura electrica si autogena in spatii deschise. 
 
Art. 16. Beneficiaza de spor de 5% din salariul de baza cadrul didactic, informaticianul, analistul programator, inginerul de sistem care desfasoara activitate in laboratoarele de specialitate dotate cu retele informatice constituite din cel putin 12 unitati. 
 
CAPITOLUL IV 
 
Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor ce pot fi acordate personalului care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase sau vatamatoare fara a fi necesare buletine de determinare 
 
Art. 17. Beneficiaza de spor de 10 % din salariul de baza a) personalul nedidactic din unitatile de invatamant special; b) personalul incadrat in functia de model in unitatile de invatamant cu profil de arta. 
 
Art. 18. Beneficiaza de spor de 7 % din salariul de baza a) personalul care lucreaza la curatarea canalelor sau a grupurilor sanitare; b) personalul care desfasoara activitate in ateliere de tamplarie, spalatorie-calcatorie, bucatarii/blocuri alimentare; c) personalul care lucreaza in activitati poligrafice: culegere manuala, imprimare tipar inalt si inchis, forme pentru tipar inalt, tiparitor plan, fotografiat si copiat la tifdruc, zincografie, preparat chimicale pentru zincografie, tifdruc; d) personalul care desfasoara activitati in atelierele de legatorie, arhive; e) personalul care lucreaza la prepararea la locul de munca a vopselelor, baiturilor, grundurilor, emailurilor si lacurilor pe baza de nitroceluloza, rasini sintetice, miniu de plumb, gudron si alte substante toxice, precum si personalul care utilizeaza aceste substante prin pulverizare sau pensulare, inclusiv personalul care lucreaza in atelierele de pictura; f) personalul care lucreaza prin suflarea aparaturii de laborator la flacara (repararea si confectionarea de piese si aparate de laborator); g) personalul care lucreaza la instalatii si echipamente care produc zgomot si trepidatii (statii hidrofoare, centrale/statii de producere energie electrica si termica, puncte termice, cazane de abur si incalzire ale centralelor proprii, pompe, compresoare, exhaustoare, motoare); h) personalul care lucreaza in unitatile de crestere a animalelor de ferma si de companie, in abatoare si in unitati de procesare a produselor de origine animala. 
 
Art. 19. Beneficiaza de spor de 7 % din salariul de baza personalul didactic auxiliar si nedidactic din unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar care se deplaseaza in zone izolate ce indeplinesc cumulativ doua din urmatoarele conditii specifice: 1) conditii dificile de acces la locurile de munca (drumuri deteriorate, periculoase, neasfaltate, nepietruite, impracticabile transportului); 2) inexistenta transportului in comun; 3) localitati amplasate in zone de munte la peste 800 m altitudine sau in Delta Dunarii, in zone greu accesibile. 
 
Art. 20. Beneficiaza de spor de 5 % din salariul de baza a) personalul care isi desfasoara activitatea in laboratoarele de chimie, biochimie, biologie, fizica, biofizica, agrochimie, pedologie, geochimie si altele asemenea, din institutiile si unitatile de invatamant; b) personalul care desfasoara activitati de conservare, circulatie si prelucrare de carte in depozite de carte si biblioteci cu peste 12.000 de volume, inclusiv manuale scolare, publicatii periodice si neperiodice; c) personalul care lucreaza in laboratoare/ateliere didactice de tinichigerie si care lucreaza manual la fasonarea si spanuirea la cald a tablelor pentru invelisuri, caroserii, capotaje, aripi; d) personalul care desfasoara activitate in ateliere de zugravire in spatii inchise. 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Ati inceput antrenamentul pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII-a?


Va doriti o pregatire eficienta si SUCCES deplin pentru copilul dvs. la Evaluarea Nationala?

Oferiti-i copilului dvs. suportul unei pregatiri conforme programei scolare in vigoare!

Culegerile ajuta acum elevul:

-> sa recapituleze/asimileze/lamureasca/fixeze notiunile de examen;
-> sa exerseze rezolvari similare celor de la examen;
-> sa capete incredere in fortele proprii;
-> sa atinga performante cu efect benefic pentru evolutia ulterioara.

...Vezi AICI detaliile complete <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

sporuri invatamant 2017sporuri profesori 2017


x

Lasa un raspuns
Comentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau

25Sep.2017

SABAU CÃTÃLINA 25 Sep. 2017 20:55:47

Nu credeți ca noi profesorii suntem expusi la contactarea diversilor microbi in contact cu sute de elevi mai ales in mediul rural?mai analizați inca o data cine sunt beneficiarii.
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitPregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire (si) in Vacanta: noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Titularizare 2022 - Legislatia la zi - 15 Modele de Teste rezolvate

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x