Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Plata cu ora in invatamant: dosarele trebuie depuse pana pe 4 septembrie. Model de cerere plata cu ora si prevederi legale

de portalInvatamant.ro la 25 Aug. 2017
1 comentarii

Plata cu ora in invatamant: dosarele trebuie depuse pana pe 4 septembrie.  Model de cerere plata cu ora si prevederi legale25Aug.2017

Nu uitati ca dosarele pentru plata cu ora se depun intre 1 si 4 septembrie. Modelul de cerere pentru plata cu ora valabil in 2017 este prezentat mai jos. In unitatile de invatamant poate fi angajat personal didactic cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau perioada determinata de cel mult un an scolar, cu posibilitatea prelungirii contractului, respectiv in plata cu ora, conform art. 254 alin. (1) din Legea educatiei nationale 1/2011. Regasiti in articol prevederile legale si un model de cerere pentru plata cu ora in invatamant.

 
 
 
 
Atentie: depunerea dosarelor pentru incadrare in regim de cumul/plata cu ora la unitatile de invatamant si la inspectoratele scolare trebuie facuta in perioada 1 si 4 septembrie 2017.
 
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamatul preuniversitar in anul scolar 2017-2018, aprobat prin OMENCs nr. 5739/2016. cu modificarile si completarile ulterioare
 
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar cu personal didactic calificat in regim de cumul sau de plata cu ora
 
Art. 94 (1) Dupa incheierea contractelor individuale de munca pe perioada nedeterminata/determinata, cu personalul didactic calificat repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unitatii de invatamant atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele ramase neocupate in regim de cumul/plata cu ora cadrelor didactice titulare in unitatea de invatamant, la solicitarea acestora si comunica situatia la inspectoratul scolar, in perioada prevazuta in Calendar.
 
Fise de lucru pentru invatarea limbii germane
Fise de lucru pentru invatarea limbii germane
Vezi detalii
Sa vorbim limba franceza. Metoda usoara si placuta pentru elevii claselor V-VIII
Sa vorbim limba franceza. Metoda usoara si placuta pentru elevii claselor V-VIII
Vezi detalii
Culegere de limba germana V - VIII
Culegere de limba germana V - VIII
Vezi detalii
(2) Personalul didactic titular incadrat cu ore pana la o jumatate norma didactica de predare peste norma didactica de predare -invatare-evaluare de baza stabilita conform documentului de numire/transfer/repartizare, respectiv personalul angajat in alte domenii de activitate si personalul didactic pensionat cu ore pana la o jumatate norma didactica de predare se considera incadrat in regim de plata cu ora. Personalul didactic titular incadrat cu cel putin o jumatate norma didactica de predare peste norma didactica de predare-invatare-evaluare de baza stabilita conform documentului de numire/transfer/repartizare, respectiv personalul angajat in alte domenii
de activitate si personalul didactic pensionat cu cel putin o jumatate norma didactica de predare se considera incadrat in regim de cumul.
 
(3) Dupa atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor ramase neocupate in regim de cumul/plata cu ora cadrelor didactice titulare in unitatea de invatamant, directorii unitatilor de invatamant in care mai raman posturi didactice/catedre/ore neocupate acorda avizul pentru incadrarea in regim de cumul/plata cu ora, in baza prezentarii unui curriculum vitae si sustinerii unui interviu, in perioada prevazuta in Calendar, personalului didactic titular in alta unitate de invatamant, specialistilor consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare, personalului angajat in alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea conditiilor de
studii, avizelor si atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate.
 
(4) Pe baza avizului obtinut pentru incadrarea in regim de cumul/plata cu ora, conform alin. (2), inspectoratul scolar emite decizia de repartizare, in baza careia personalul didactic titular in alta unitate de invatamant, specialistii consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare, personalul angajat in alte domenii de activitate si personalul didactic pensionat incheie contract individual de munca in regim de cumul/plata cu ora cu directorul unitatii de invatamant.
 
(5) in perioada prevazuta in Calendar, inspectoratul scolar repartizeaza, in sedinta de repartizare, in ordine:
 
a) cadrele didactice titulare ramase cu restrangerea de activitate nesolutionata prin detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;
 
b) cadrele didactice titulare ramase cu norma didactica incompleta pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;
 
c) cadrele didactice titulare prin detasare la cerere, conform prezentei Metodologii;
 
d) candidati cu studii corespunzatoare postului ramasi nerepartizati sau cu norma incompleta, conform art. 90;
 
e) candidati repartizati dupa concursul national din sesiunea 2017 si candidati repartizati in baza rezultatelor obtinute la concursurile de titularizare 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 sau 2011 in etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre si care solicita o noua repartizare, conform art. 90;
 
f) personalul didactic titular care a solicitat incadrarea in cumul/regim de plata cu ora, ramas neincadrat, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (6);
 
g) specialisti consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare si personal calificat, angajat in alte domenii de activitate, care au solicitat incadrarea in regim de cumul/plata cu ora, ramasi neincadrati, selectati in baza criteriilor stabilite la alin. (6);
 
h) personalul didactic pensionat calificat ramas neincadrat, care nu depaseste cu cel mult 3 (trei) ani varsta legala de pensionare, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (6);;
 
i) personalul didactic pensionat calificat, care depaseste cu 3 (trei) ani varsta legala de pensionare, ramas neincadrat, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (6).
 
(6) Pentru departajarea personalului didactic prevazut la alin. (5) lit. f)-i) se aplica, in ordine urmatoarele criterii:
 
a) domiciliul in localitatea in care solicita postul;
b) continuarea activitatii didactice in aceeasi unitate de invatamant in care a functionat si in anul scolar anterior;
c) gradul didactic;
d) nota/media obtinuta la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
e) media obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice.
 
Art. 95 (1) Angajarea personalului didactic calificat in regim de cumul/plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului scolar general, se realizeaza de catre directorul unitatii de invatamant, dupa prezentarea curriculum-ului vitae si sustinerea interviului.
 
(2) Angajarea personalului didactic calificat pe posturi didactice/catedre, in regim de cumul/plata cu ora, se realizeaza pe durata cursurilor sau pana la revenirea titularului la post/catedra in timpul anului scolar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului, a 
conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2)-(6) si a prevederilor prezentei Metodologii. 
 
Cadrele didactice titulare pot fi incadrate pe orele ramase neocupate in regim de cumul/plata cu ora, de regula, pana la o jumatate de norma de predare, iar invatatorii si educatoarele pe posturile ramase neocupate, in cumul, pana la o norma. in cazuri exceptionale, pentru disciplinele deficitare in personal didactic calificat, consiliul de administratie al unitatii de invatamant poate aproba depasirea jumatatii de norma de predare, in regim de cumul, pentru cadrele didactice titulare. Personalul didactic de conducere, de indrumare si control poate fi incadrat in regim de plata cu ora, fara a depasi 5 (cinci) ore/saptamana de predare in specialitate. Situatiile exceptionale se solutioneaza cu avizul Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii stiintifice. 
 
Salarizarea in regim de plata cu ora pentru personalul didactic de conducere, de indrumare si control se realizeaza numai pentru orele care depasesc limita maxima de ore pentru obligatia de predare, conform Normelor metodologice pentru stabilirea obligatiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele scolare, unitatile de invatamant, unitatile conexe, precum si a personalului de indrumare si control din inspectoratele scolare si a
personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4865/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(3) Cadrele didactice titulare in alta unitate de invatamant, specialistii consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare, cadrele didactice asociate angajate in alte domenii de activitate si cadrele didactice pensionate, care au ocupat un post didactic/o catedra vacant(a)/rezervat(a) dupa prezentarea curriculum-ului vitae si sustinerea interviului, incheie contract individual de munca in regim de cumul/plata cu ora cu directorul unitatii de invatamant, conform art. 254 alin. (16) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 96 (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate ramase neocupate dupa incadrarea personalului didactic titular, asociat sau pensionat in regim de cumul/plata cu ora, se atribuie in regim de cumul/plata cu ora, prin decizie a directorului unitatii de invatamant, in ordine mai intai personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in unitatea de invatamant si apoi se emit avize pentru incadrarea in regim de cumul/plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alte unitati de invatamant, iar situatia se comunica inspectoratului scolar.
 
(2) in situatia in care mai raman posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizeaza, de inspectoratele scolare, pana la data inceperii cursurilor, in sedinta de repartizare, la nivelul inspectoratului scolar, in ordine, dupa cum urmeaza:
 
a) candidatilor ramasi nerepartizati sau a celor repartizati in etapele anterioare cu norma incompleta, conform art. 90 sau candidatilor angajati cu contract individual pe perioada determinata cu norma incompleta in vederea completarii normei cu ore din invatamantul gimnazial conform art. 8 alin.(3);
 
b) candidatilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre si care solicita o noua repartizare, conform art. 90;
 
c) candidatilor prevazuti la art. 84 alin. (13), in ordinea descrescatoare a punctajelor;
 
d) personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alta unitate de invatamant pe baza
avizului obtinut pentru incadrarea in regim de cumul/plata cu ora.
 
(3) Deciziile de repartizare pe post/catedra pentru candidatii repartizati conform alin. (2) se emit incepand cu data de la care au fost repartizati.
 
Calendarul mobilitatii personalului didactic pentru anul scolar 2017-2018:
 
17) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate in regim de cumul/plata cu ora:
 
a) depunerea dosarelor pentru incadrare in regim de cumul/plata cu ora la unitatile de invatamant si la inspectoratele scolare;
 
Zilele: 1 si 4 septembrie 2017
 
b) atribuirea orelor vacante/rezervate in regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular la nivelul unitatilor de invatamant, prin decizie a directorilor unitatilor de invatamant si acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora/cumul personalului didactic titular din alte unitati de invatamant, personalului didactic asociat si personalului didactic pensionat;
 
Termen: 5 septembrie 2017
 
c) transmiterea, la inspectoratele scolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate in regim de plata cu ora/cumul si a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate datorita neprezentarii la post a
candidatilor repartizati in etapele anterioare; acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora/cumul personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alta unitate de invatamant; reactualizarea listei posturilor didactice ramase vacante/rezervate; reactualizarea listei posturilor didactice ramase vacante/rezervate;
 
Termen: 6 septembrie 2017
 
d) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra;
 
Perioada: 6-8 septembrie 2017
 
f) atribuirea orelor vacante/rezervate in regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, prin decizie a directorilor unitatilor de invatamant si transmiterea situatiei la inspectoratele scolare; reactualizarea listei posturilor didactice ramase vacante/rezervate.
 
Termen: 11 septembrie 2017 
 
Cerere de incadrare in anul scolar 2017-2018 in sistemul de PLATA CU ORA/CUMUL 
 
  Nr. ___________ /_______2017
 
Se certifica exactitatea datelor
 
Inspector scolar pentru managementul resurselor umane
______________________________________________
           (Numele si prenumele)

 
Domnule Inspector scolar General / Domnule Director, 
 
Subsemnatul(a) numele, (initiala tatalui), prenumele ________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________,
 
   COD NUMERIC PERSONAL: 
 
nascut(a) la data de _________________________________________, cu domiciliul in localitatea________________________ _______________________________________________________________, judetul (sectorul)_________________________, str.___________________________________________________, nr. ____, bl._____, sc.____, ap.____, TELEFON _______________________, posesor(oare) al B.I./C.I. seria _______, nr.__________, eliberat(a) de Politia______________, la data de ________, va rog sa-mi aprobati incadrarea in anul scolar 2017-2018 in sistemul de PLATA CU ORA pe/la postul/catedra de________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ de la (gradinita, scoala, liceul, grupul scolar, colegiul etc.)_________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ din localitatea ______________________________________________________________, judetul (sectorul) _________________________ pentru care AM/NU AM acordul consiliului de administratie al unitatii de invatamant*.
 
Prezint urmatoarea situatie:

1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licenta/bacalaureat:
 
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, sc. postliceala, sc. de maistri, Lic. Ped. etc._________________ ______________________________________________________________________________________________, Facultatea ______________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata, ciclul II de studii universitare de masterat)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r., id)  promotia ____________ cu specialitatea principala_____________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, secundara_________________________________________ _____________________________________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ____________________________; 
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, sc. postliceala, sc. de maistri, Lic. Ped. etc.____________________________ _________________________________________________________________________________________________, Facultatea _________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata, ciclul II de studii universitare de masterat)__________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r., f.f, id) promotia _____________________________ cu specialitatea principala___________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________, secundara______________________________________________________ ____________________________________________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire______________________; 
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, sc. postliceala, sc. de maistri, Lic. Ped. etc.____________________________ _________________________________________________________________________________________________, Facultatea ___________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurta durata, ciclul I de studii universitare de licenta, universitare de lunga durata, ciclul II de studii universitare de masterat)__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi, seral, f.r., f.f, id)  promotia ______ cu specialitatea principala________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________, secundara_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licenta)/absolvire ____________________________;                                                                                                                    

2) Dupa absolvirea cu diploma de licenta a studiilor universitare de lunga durata/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit studii postuniversitare (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare) cu durata de minimum 3 semestre (1,5 ani), dupa cum urmeaza:
a) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________, cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire ____________ ;
b) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________, cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire ____________ ;
c) Institutia ( Univ., Institutul, Academia)______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________, cu specializarea ___________________________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani, promotia _______, media de absolvire ____________.

3) Alte studii absolvite cu diploma:
 
Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre (2) _______________________________                             
Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre (2) ___________________________________                             
Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre (2) ___________________________________                             
Masterat in sistem postuniversitar _____________________________________________________________
                                         
Cursuri de perfectionare postuniversitare cu durata de _____semestre (2) ______________________________                             
Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mica de 3 semestre________
___________________________________________________________________________________________   
 
Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfectionare postuniversitara cu durata mai mica de 3 semestre 
_________________________________________________________________________________________     
Dupa absolvirea ciclului I de studii universitare de licenta am absolvit studii postuniversitare in domeniul (2)
 __________________________________________________________________________________________        
 
4) Am obtinut definitivatul in anul ________, gradul II in anul ________, gradul I in anul __________, doctoratul in anul _________, in specialitatea ____________________________________________________.

5) Sunt incadrat(a) cu contract de munca pe perioada nedeterminata (determinata) la ______________________________________________________ judetul (sectorul) ________________, pe/la postul/catedra (functia) de ____________________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________________________.

6) in anul scolar 2016-2017 am fost incadrat(a) in sistemul de PLATA CU ORA/CUMUL pe/la postul/catedra (vacant(a), rezervat(a))________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, avand in incadrare un numar de ____ore, de la______________________________________________________________________________________,  __________________, localitatea __________________________, judetul (sectorul) ____________________, obtinand la sfarsitul anului scolar calificativul ________________________________ si AM/NU AM recomandarea Consiliului de administratie al unitatii de invatamant pentru continuitate in anul scolar 2017-2018.
 
7) CALIFICATIVUL  obtinut in anul scolar 2014/2015_________________________ 
si in anul scolar 2015/2016 _________________________; 
         
NOTA: a) Pentru absolventii promotiei 2016 si debutantii in primul an de activitate se ia in considerare calificativul partial din anul scolar 2016-2017.
b) Pentru absolventii promotiei 2015 si debutantii in al doilea an de activitate se iau in considerare calificativul pentru anul scolar 2015-2015 si calificativul partial din anul scolar 2016-2017.
c) in cazul intreruperii activitatii la catedra, in perioada ultimilor doi ani scolari, se iau in considerare calificativele pentru ultimii doi ani scolari in care cadrul didactic si-a desfasurat activitatea.
 
8) La 01.09.2016 am _____ ani _______ luni, vechime efectiva la catedra  (inclusiv perioada rezervarii catedrei).    
 
 
Anexez, in copie, urmatoarele acte, in original, respectiv in copie, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care sunt titular(a)/detasat(a)/am functionat in anul scolar 2016-2017 sau angajator (dupa caz)**: 
 
- copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de invatamant la care functionez ca titular(a);
copii ale diplomei/diplomelor de studii si foii matricole/foilor matricole/suplimentelor la diploma;
copii de pe certificatele de grade didactice si de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui (daca este cazul);
copie de pe documentele/certificatele privind pregatirea psihopedagogica;
adeverinte/adeverinta privind calificativele din ultimii doi ani scolari incheiati in care am desfasurat activitate didactica (calificativul partial pentru anul scolar 2016-2017, pentru absolventii promotiilor 2016, 2015 si debutantii in al doilea an de activitate), in original;
adeverinta privind calitatea de angajat cu contract individual de munca (pentru solicitantii angajati), in original;
copie a deciziei de pensionare (pentru solicitantii care au intrat in posesia ei); 
cuponul de pensie din luna precedenta (pentru cadrele didactice pensionate); 
copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta  a salariatilor;
acordul unitatii de invatamant/institutiei pentru a functiona in sistemul plata cu ora in anul scolar 2017-2018, in original;
adeverinta medicala din care sa reiasa faptul ca sunt apt(a) pentru invatamant (pentru cadrele didactice asociate), in original;
copii ale avizelor si atestatelor necesare ocuparii postului didactic/catedrei, daca este cazul;
curriculum vitae, in original, insotit de copii ale actelor doveditoare privind activitatea stiintifica si metodica.
 **Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul si la depunerea dosarului in acest caz fiind necesara prezentarea documentului in original si a unei copii a acestuia.
 
RASPUND de exactitatea datelor inscrise in prezenta cerere si declar ca voi suporta consecintele in cazul unor date eronate.
 
Data ____________                     Semnatura____________
 

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!

Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 3.92 din 18 voturi

x

Lasa un raspunsIntrebare antispam: 4 + 1 =
Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Comentarii [1 comentariu]Adauga comentariul tau

13Sep.2017

Bejan Eva 13 Sep. 2017 17:58:52

Daca sunt titulara la un liceu si solicit plata cu ora tot la liceul la care sunt titulara, de ce trebuie sa anexez aceste documente la cerere numire, diplome etc. doar sunt la secretariat toate?
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
eNews Portal INVATAMANT
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Descarca GRATUIT
Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Va oferim GRATUIT Raportul Special
107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la
Newsletterul Gratuit si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
107 Cuvinte cu cratima explicate pentru copilul tau
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

107 Cuvinte cu cratima
- explicate pentru copilul tau -
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic.
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!