SUBIECT EVALUARE INIÅIALÄ? DOGMATICÄ?

de portalInvatamant.ro la 05 Oct. 2011
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

                  

                        Dogmatică Ortodoxă


        FILIERA VOCAÅ¢IONALĂ, PROFIL TEOLOGIC
                  – CULTUL ORTODOX –


Evaluarea iniÅ£ială pentru disciplina Dogmatică Ortodoxă are drept scop verificarea unor cunostinÅ£e si competenÅ£e prevăzute Ă®n curriculum la clasele V-VIII, disciplina, Religie Ortodoxă precum si a potenÅ£ialului de Ă®nvăţare al elevului; pe acestă baza urmează a fi formate competenÅ£ele prin curriculum de clasa a IX-a, Dogmatică Ortodoxă, Filiera VocaÅ£ională, Profilul Teologic. Testul de evaluare iniÅ£ială va fi punctul de plecare in elaborarea parcursului individual al fiecărui elev.
Prin intermediul evaluării iniÅ£iale se identifică nivelul achiziÅ£iilor elevilor Ă®n termeni de
cunostinÅ£e, competenÅ£e si abilităţi, Ă®n scopul asigurării premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa de Ă®nvăţămĂ¢nt respectivă. InformaÅ£iile obÅ£inute Ă®n urma realizării unei evaluări iniÅ£iale sprijină planificarea activităţilor viitoare ale profesorului din perspectiva adecvării acestora la posibilităţile elevilor sau a iniÅ£ierii, dacă este cazul, a unor programe de recuperare.

Obiectul evaluării iniÅ£iale propuse Ă®l constituie acele competenÅ£e formate anterior.
Modelul testului de evaluare iniÅ£ială propus este structurat Ă®n două părÅ£i si are o durată de 45 de minute.

Partea I cuprinde itemi obiectivi pentru care se acordă 40 de puncte. Partea a II-a cuprinde itemi semiobiectivi si subiectivi pentru care se acordă 50 de puncte.
Matricea de specificaţii este cea care corelează competenţele selectate pentru a fi verificate din curriculumul de la clasele V-VIII disciplina, Religie Ortodoxă si conţinuturile selectate. Pentru modelul de test propus au fost selectate următoarele competenţe specifice dintre toate competentele specifice alocate celor patru ani de studii gimnaziale:
C. 1. Explicarea rolului si a importanÅ£ei Sfintelor Taine pentru mĂ¢ntuirea si desăvĂ¢rsirea crestinilor
C. 2. Cunoasterea Ă®nvăţăturilor de credinţă referitoare la Sfintele Taine
C. 3. Explicarea semnificaţiei si a importanţei sărbătorilor crestine pentru credinciosi
C. 4. Respectarea tradiţiilor crestine referitoare la participarea credinciosilor la sfintele sărbători
C. 5. Prezentarea principalelor evenimente din istoria Bisericii primare
C. 6. Analizarea mesajului moral-religios din minunile MĂ¢ntuitorului
C. 7. Identificarea mesajului unor texte din SfĂ¢nta Scriptură
C. 8. Cunoasterea Ă®nvăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe, cuprinse Ă®n Crez
C.9. Elaborarea de scurte texte
C.10. Comunicarea clară si corectă a conţinutului si mesajului moral-religios din textele studiate
C.11. Integrarea corectă a termenilor religiosi, specifici temelor studiate, în diferite contexte de comunicare


CompetenÅ£e/Capitole  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7 C8
 C9 C10
C11
Capitole Partea I
                     
Credinţa creştină
 X  X                  
Sfinţirea timpului
     X  X              
Exprimarea Ă®nvăţăturii
crestine
                 X  X  
Biserica în primele
veacuri crestine
         X            
Capitole Partea a II - a                      
Credinţa creştină
               X      
Iisus Hristos –
Învăţător şi MĂ¢ntuitor
           X  X    X  X  
Exprimarea Ă®nvăţăturii
creştine
                X
 X  X


TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2011 - 2012
Dogmatică Ortodoxă
FILIERA VOCAŢIONALĂ, PROFIL TEOLOGIC
– CULTUL ORTODOX –

Numele si prenumele elevului:
Data susţinerii testului:

MODEL
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

PARTEA I (50 de puncte)

A. TOTAL 20 DE PUNCTE

a. Citeste cu atenÅ£ie afirmaÅ£ia următoare. În cazul Ă®n care apreciezi că afirmaÅ£ia este adevărată, Ă®ncercuieste litera A, dacă apreciezi că afirmaÅ£ia este falsă, Ă®ncercuieste litera F.
1. SfĂ¢nta Taină a Botezului este o Taină care se repetă. A / F
2. SfĂ¢nta Împărtăsanie o primim, o singură dată Ă®n viaţă, după Taina Botezului. A / F
3. Mirul este un undelemn special, pregătit după o rĂ¢nduială deosebită, alcătuit din untdelemn, vin, apa si 38 plante aromate. A / F
4. SfĂ¢nta Euharistiei este Taina Împărtăsirii cu Trupul si SĂ¢ngele Domnului, sub chipul pĂ¢inii si al vinului, pentru iertarea păcatelor si pentru mostenirea vieÅ£ii de veci. A / F
b. Citeste cu atenÅ£ie fiecare din următoarele afirmaÅ£ii. În cazul Ă®n care apreciezi că afirmaÅ£ia este adevărată, Ă®ncercuieste litera (A), dacă apreciezi că afirmaÅ£ia este falsă, Ă®ncercuieste litera (F).
În cazul afirmaÅ£iilor false:
a) subliniază cuvĂ¢ntul care face ca afirmaÅ£ia să fie falsă;
si
b) scrie Ă®n spaÅ£iul marcat cuvĂ¢ntul care face ca afirmaÅ£ia să devină adevărată.

1. RevelaÅ£ia dumnezeiască este dezvăluirea Ă®nvăţăturilor pe care a făcut-o Dumnezeu omenirii.
A F …………………….
2. Simbolul credinÅ£ei este o scurtă povestire a credinÅ£ei crestine, cuprinsă Ă®n SfĂ¢nta TradiÅ£ie si SfĂ¢nta Scriptură.
A F …………………….
3. Prin chipul lui Dumnezeu Ă®n oameni Ă®nÅ£elegem sufletul nemuritor, Ă®nzestrat cu raÅ£iune, voinţă si sentiment.
A F …………………….
4. Din cauza neascultării o parte din îngeri au căzut.
A F …………………….

B. TOTAL 22 DE PUNCTE

1. În coloana din stĂ¢nga (A) sunt enumerate Ă®nsusirile Bisericii, coloana din dreapta (B) conÅ£ine semnificaÅ£ia lor.
Asociază fiecare semnificaÅ£ie din coloana (B) cu date corespunzătoare din coloana( A), scriind Ă®n spaÅ£iul din stĂ¢nga numărului de ordine din prima coloană (A) litera potrivită din coloana (B).
A                                                           B
……… 1. una                                  a. Ă®nvăţătura Bisericii primită de la apostoli
.............2.sfĂ¢ntă                               b. Este universală
……… 3. sobornicească                 c. Învăţătura e pentru oameni alesi
……… 4. apostolească               d SfĂ¢nt este Întemeietorul, MĂ¢ntuitorul Iisus Hristos
                                                      e. Unul este Întemeietorul si Capul ei, MĂ¢ntuitorul Iisus Hristos

2. În coloana din stĂ¢nga (A) sunt enumerate datele unor sărbători Ă®mpărătesti, coloana din dreapta (B) conÅ£ine denumirea sărbătorilor Ă®mpărătesti.
Asociază fiecare sărbătoare din coloana (B) cu date corespunzătoare din coloana( A), scriind Ă®n spaÅ£iul din stĂ¢nga numărului de ordine din prima coloană (A) litera potrivită din coloana (B).
A B
……… 1. 6 august                           a. Nasterea Domnului Iisus Hristos
……… 2. 1 ianuarie                         b. ÎntĂ¢mpinarea Domnului
……… 3. 2 februarie                       c. Tăierea – Ă®mprejur
……… 4. 25 decembrie                  d. Intrarea Domnului Ă®n Ierusalim
……… 5. 6 ianuarie                        e. Schimbarea la Faţă
                                                        f. Botezul Domnului
                                                        g. Învierea Domnului

C. TOTAL 8 PUNCTE

Alege răspunsul corect si încercuieste litera corespunzătoare:
1. Taina care reprezintă “poarta de intrare Ă®n crestinism” este:
        a. Taina Mirungerii
        b. Taina Botezului
        c. Taina Împărtăsaniei
        d. Taina Spovedaniei

2. Momentul nevăzut al întemeierii Bisericii este:
        a. Schimbarea la Faţă a Domnului Iisus Hristos;
        b. Jertfa pe Cruce a MĂ¢ntuitorului Iisus Hristos;
        c. ÎnălÅ£area la cer a MĂ¢ntuitorului Iisus Hristos;
        d. Nasterea MĂ¢ntuitorului Iisus Hristos.

3. Momentul văzut al întemeierii Bisericii este:
        a. Cincizecimea;
        b. Învierea Domnului;
        c. Intrarea Domnului Ă®n Ierusalim;
        d. ÎnălÅ£area Domnului.

4. PrecizaÅ£i cine a spus cuvintele “Acesta este Fiul Meu Cel iubit Ă®ntru Care am binevoit”.
       a. Domnul Iisus Hristos
       b. Dumnezeu
       c. Sf. Ioan Botezătorul
       d. Zaharia

PARTEA a II-a (40 de puncte)

A. TOTAL 8 PUNCTE

Completează spaţiile punctate cu informaţia corectă:
1. Cea mai importantă slujbă a Bisericii lăsată de MĂ¢ntuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Taină se numeste …………………..……
2. Convorbirea (comunicarea) omului cu Dumnezeu se numeste ……………….
3. RenunÅ£area de bună voie la anumite mĂ¢ncăruri, gĂ¢nduri si fapte rele, pentru curăţirea de păcate, Ă®nnoirea vieÅ£ii si trăirea după voia lui Dumnezeu se numeste ………………
4. SfĂ¢nta Euharistie sau Împărtăsanie se săvĂ¢rseste Ă®n timpul …………………

B. TOTAL 12 PUNCTE

Citiţi cu atenţie textul de mai jos:

“IntrĂ¢nd Ă®n corabie, Iisus a trecut si a venit Ă®n corabia Sa. Si iată, I-au adus un slăbănog zăcĂ¢nd pe pat. Si Iisus, văzĂ¢nd credinÅ£a lor, a zis slăbănogului: Îndrăzneste, fiule! Iertate sunt păcatele tale! Dar unii dintre cărturari ziceau Ă®n sine: Aceste huleste. Si Iisus, stiind gĂ¢ndurile lor le-a zis: Pentru ce cugetaÅ£i rele Ă®n inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: Iertate sunt păcatele tale, sau a zice: Scoală-te si umblă? Dar ca să stiÅ£i că putere are Fiul Omului pe pămĂ¢nt a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-Å£i patul si mergi la casa ta. Si sculĂ¢ndu-se s-a dus la casa sa. Iar mulÅ£imile văzĂ¢nd acestea, s-au Ă®nspăimĂ¢ntat si au slăvit pe Domnul, cel care dă oamenilor asemenea putere.” (Matei, 9, 1-9) - Vindecarea slăbănogului din Capernaum

Pornind de la acest text, răspundeţi la următoarele cerinţe:

1. Precizaţi două motive pentru care slăbănogul este vindecat.

2. ExplicaÅ£i de ce Ă®nainte de vindecare Ă®i spune: “Îndrăzneste, fiule! Iertate sunt
păcatele tale!”.

3. Motivaţi pentru ce porunceste mai apoi “Scoală-te, ia-ţi patul si mergi la casa ta”.

4. ScrieÅ£i un argument, ce reiese din minune, Ă®n favoarea afirmaÅ£iei “Domnul Iisus
Hristos este Fiul lui Dumnezeu”.

C. TOTAL 20 DE PUNCTE

În simbolul CredinÅ£ei mărturisim patru Ă®nsusiri ale Bisericii. CaracterizaÅ£i Ă®n 10 de rĂ¢nduri aceste Ă®nsusiri. In elaborarea textului veÅ£i urmări:
- prezentarea succintă a fiecărei Ă®nsusiri: unitatea, sfinÅ£enia, sobornicitatea (catolicitatea), apostolicitatea;
- susţinerea argumentelor cu texte biblice;
- utilizarea corectă a limbajului;
- Ă®ncadrarea Ă®n limita de spaÅ£iu.


BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

MODEL
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decĂ¢t cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracÅ£iuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin Ă®mpărÅ£irea punctajului total acordat pentru test la 10.

PARTEA I (50 de puncte)

A. TOTAL 20 DE PUNCTE
a.
1. F - 2 puncte
2. F - 2 puncte
3. A - 2 puncte
4. A - 2 puncte

b.
1. A - 3 puncte
2. F - 3 puncte
- cuvĂ¢ntul care trebuie subliniat povestire
- cuvĂ¢ntul cu care trebuie Ă®nlocuit mărturisire
3. A - 3 puncte
4. F - 3 puncte
- cuvĂ¢ntul care trebuie subliniat neascultării
- cuvĂ¢ntul cu care trebuie Ă®nlocuit mĂ¢ndriei

B. TOTAL 22 DE PUNCTE

1. Răspuns corect: 1e, 2d, 3b, 4a, Cate 3 puncte pentru fiecare răspuns corect (4x3p=12p)
(c este varianta eronata si nu trebuie asociata nici unei însusiri)
2. Răspuns corect: 1e, 2c, 3b, 4a, 5f, Cate 2 puncte pentru fiecare răspuns corect (5x2p=10p)
(d si g sunt variante eronate si nu trebuie asociate nici unei date)

C. TOTAL 8 PUNCTE
1. b - 2 puncte
2. b - 2 puncte
3. a - 2 puncte
4. b - 2 puncte


A. TOTAL 8 PUNCTE

1. Răspuns corect: SfĂ¢nta Liturghie – 2 puncte
2. Răspuns corect: rugăciune – 2 puncte
3. Răspuns corect: post – 2 puncte
4. Răspuns corect: Sfintei Liturghii – 2 puncte

B. TOTAL 12 PUNCTE

1. CredinÅ£a prietenilor care l-au adus pe slăbănog Ă®n faÅ£a lui Iisus Hristos; credinÅ£a
slăbănogului - 3 puncte
2. Îl Ă®ncurajează ca pe un “fiu”, ca pe unul ce este zidire a lui Dumnezeu sau ca pe unul care a crezut. Deoarece boala este urmarea păcatelor si mai Ă®ntĂ¢i Ă®l dezleagă de acelea - 3 puncte
3. A poruncit să-si ia patul ca să vadă clar minunea poporul care îl socotea pe El simplu om - 3 puncte
4. Domnul Iisus Hristos le stie gĂ¢ndurile rele ale cărturarilor si Ă®i mustră pentru credinÅ£a lor puÅ£ină - 3 puncte

C. TOTAL 20 DE PUNCTE

Însusirile Bisericii in Simbolul CredinÅ£ei:
- prezentarea succintă a fiecărei Ă®nsusiri: unitatea, sfinÅ£enia, sobornicitatea (catolicitatea), apostolicitatea – 5 puncte
- susţinerea argumentelor cu texte biblice - 5 puncte
- utilizarea corectă a limbajului - 5 puncte
- Ă®ncadrarea Ă®n limita de spaÅ£iu - 5 puncte


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

dogmatică. subiect barem


x

Lasa un raspuns
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Descarca GRATUIT
Raportul Special

26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x