Ordinul Ministerului Educatiei: 100 de lei pe zi pentru profesorii care supravegheaza la Evaluarea Nationala. Impozabili

De Laura Galescu
la 17 Iun. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinul Ministerului Educatiei: 100 de lei pe zi pentru profesorii care supravegheaza la Evaluarea Nationala. Impozabili17Iun.2021

Ministerul Educatiei a emis Ordinul privind aprobarea normelor de plata a personalului din cadrul comisiilor desemnate in cadrul examenelor nationale si in cadrul concursurilor pentru ocupare a posturilor didactice. Documentul precizeaza sumele pe care le vor primi membrii comisiilor, precum si regulile impuse.


Grabiti pregatirea pentru Titularizare sau Definitivat! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu teste rezolvate de AICI ...click pentru detalii si comenzi culegeri de pregatire Definitivat si Titularizare >>Astfel, supraveghetorii de la Evaluarea Nationala vor primi 100 de lei/zi, iar cei de la toate celelalte examene/concursuri vor primi 110 lei/zi.
 
Va prezentam mai jos ordinul complet:
 
 
ORDIN
privind aprobarea normelor de plata a personalului din cadrul comisiilor desemnate in cadrul
concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din
invatamantul preuniversitar si examenului national pentru definitivare in invatamantul
preuniversitar, pentru organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat, in
invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual pentru calificari profesionale de
nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, evaluarii nationale a absolventilor clasei a
VIIl-a, examenului national de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificarii
I profesionale pentru invatamantul profesional, liceal si postliceal, sesiunile anului 2021
 
in temeiul prevederilor art. 89, art. 94 alin. (1) si alin. (2) lit. s) si x), art. 104, art. 111
alin. (1) lit. d), art. 241 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare,
 
in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile si
obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii
in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului,
avand in vedere:
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5455/2020 privind
organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar
2020-2021, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5453/2020 privind
organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat - 2021, cu modificarile si
completarile ulterioare,
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei nr. 3842/2021 privind aprobarea
 
Metodologiei pentru echivalarea/recunoasterea nivelurilor de competenta din cadrul
probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale - examenul de bacalaureat
national 2021,
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.
3756/2012 privind organizarea si desfasurarea probelor specifice din cadrul examenului de
bacalaureat, sustinute de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole, cu completarile
ulterioare,
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.
3720/2012 privind organizarea si desfasurarea probelor specifice sustinute de elevii sectiilor
bilingve francofone in vederea obtinerii mentiunii speciale „sectie bilingva francofona” pe
diploma de bacalaureat, cu modificarile ulterioare,
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr.
5222/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de
certificare a calificarii profesionale a absolventilor ciclului inferior al liceului care au urmat
stagiile de pregatire practica, cu modificarile ulterioare,
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4435/2014 privind
aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii
profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani, cu
modificarile si completarile ulterioare,
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5460/2020 privind
aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului pentru obtinerea
atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv si bilingv
al unei limbi moderne şi pentru absolventii claselor cu predare in limbile minoritatilor,
precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din invatamantul
prescolar si primar de catre absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatator-
educatoare, cu modificarile ulterioare,
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr. 4843/2009 privind
aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de atestare a
competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informatica si
matematica-informatica, intensiv informatica, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4433/2014 privind aprobarea
Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii
absolventilor invatamantului liceal, filiera vocationala, cu modificarile si completarile
ulterioare,
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4434/2014 privind aprobarea
Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii
absolventilor invatamantului liceal, filiera tehnologica, cu modificarile si completarile
ulterioare,
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5005/2014 privind aprobarea
Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii
profesionale a absolventilor invatamantului postliceal, cu modificarile si completarile
ulterioare,
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5457/2020 privind
 
organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar
2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare,
 
- prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5449/2020 privind
organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in
invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2021 - 2022, cu modificarile si completarile
ulterioare,
 
- prevederile art. 77 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de
predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022, aprobata prin Ordinul
ministrului educatiei si cercetarii nr. 5991/2020, cu modificarile ulterioare,
 
- prevederile art. 44, alin. (1) si (2) din Ordinul ministrului educatiei si cercetarii
nr. 9434/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a
examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar,
 
in conformitate cu art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind
organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, cu modificarile ulterioare,
 
MINISTRUL EDUCATIEI
emite prezentul ordin:
 
Art. 1 Se aproba normele de plata a personalului din cadrul comisiilor desemnate in
cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
din invatamantul preuniversitar, sesiunea 2021, prevazute in anexa nr. 1 la prezentul ordin.
 
Art, 2 Se aproba normele de plata a personalului din cadrul comisiilor desemnate in
cadrul examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar, sesiunea
2021, prevazute in anexa nr. 2 la prezentul ordin.
 
Art. 3 Se aproba normele de plata a personalului care face parte din comisiile pentru
organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat, in invatamantul
profesional de stat si in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform
Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2021-2022, prevazute in anexa nr. 3 la
prezentul ordin.
 
Art, 4 Se aproba normele de plata a personalului care face parte din comisiile pentru
organizarea si desfasurarea evaluarii nationale a absolventilor clasei a VIII-a, examenului
national de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificarii profesionale
pentru invatamantul profesional, liceal si postliceal, sesiunile anului 2021, prevazute in
anexa nr. 4 la prezentul ordin.
 
Art. 5 Cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abroga Ordinul ministrului
educatiei si cercetarii nr. 4515/2020 privind aprobarea normelor de plata a personalului din
cadrul comisiilor desemnate in cadrul concursului national de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar si examenului
national de definitivare in invatamant, pentru organizarea şi desfaşurarea admiterii in
invatamantul liceal de stat, in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual
pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, evaluarii
nationale a absolventilor clasei a VIII-a, examenului national de bacalaureat, examenelor de
absolvire/certificare a calificarii profesionale pentru invatamantul profesional, liceal si
postliceal, sesiunile anului 2020.
 
Art. 6 (1) Personalul remunerat, care asigura desfasurarea activitatilor in cadrul
comisiilor stabilite prin prezentul ordin, poate opta pentru achitarea drepturilor banesti,
pentru una din variantele:
 
a) in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente
ocazionale, incheiat cu unitatile de invatamant preuniversitar sau inspectoratul scolar in
care persoanele respective au prestat activitatea/activitatile pentru care sunt retribuite;
 
b) in baza contractelor individuale de munca pe perioada determinata, cu timp
partial, incheiate cu unitatile de invatamant preuniversitar/inspectoratul scolar in care
membrii comisiilor respective au functia de baza in anul scolar 2020-2021.
 
(2) Modelul contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente
ocazionale este prevazut in anexa nr. 5 la prezentul ordin.
 
(3) In situatia in care persoana opteaza pentru incheierea unui contract civil de furnizare
servicii pentru activitati independente ocazionale conform alin. (1) lit. a), remuneratia cuvenita
reprezinta pretul contractului si este supusa exclusiv impozitarii cu 10%.
 
(4) In situatia in care persoana opteaza pentru incheierea unui contract individual de
munca, potrivit alin. (1) Lit. b), retributia cuvenita reprezinta salariul brut, din care se retin:
CAS - 25%, CASS - 10% si impozit - 10%.
 
Art. 7 Anexele 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 8 Directia Generala invatamant Preuniversitar, Directia Generala Economica,
Directia Generala Minoritati si Relatia cu Parlamentul, inspectoratele scolare precum si
conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 
 
Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei nr. 3988 din 15.06.2021
 
Norme de plata a personalului din cadrul comisiilor desemnate in cadrul concursului national de
ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar,
sesiunea 2021
 
Art. 1 (1) Pentru organizarea si desfasurarea concursului se numeste comisia
judeteana/ municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, prin decizia
inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta:
 
a) presedinte - inspector scolar general adjunct/inspector scolar;
 
b) 4-20 secretari - inspectori şcolari cu atributii referitoare la managementul resurselor
umane/inspectori scolari /directori;
 
c) 4-15 informaticieni/analişti programatori - fiecare remunerat cu un tarif de 3,45 lei/fisa
candidat operata;
 
d) consilierul/consilierii juridic(i) ai inspectoratului scolar.
 
(2) Pentru activitatea desfasurata in cadrul concursului national de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate, persoana responsabila cu activitatea de comunicatii
virtuale la nivelul inspectoratelor scolare sau a centrelor de concurs este remunerata cu 895 lei.
 
Art. 2 (1) Proba scrisa a concursului are loc in centre de concurs, iar activitatea centrului de
concurs este coordonata de o comisie, numita prin decizia inspectorului scolar general, in
urmatoarea componenta:
 
a) presedinte - inspector scolar;
 
b) secretar - directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant in care se desfasoara
proba scrisa - remunerat cu 279 lei;
 
c) 6-18 membri - inspectori scolari, directori/directori adjuncti;
 
d) 4-6 informaticieni /analisti programatori /ajutori analisti programatori - fiecare remunerat
cu 231 lei;
 
e) profesori asistenti (supraveghetori) - 6 ore/zi, fiecare remunerat cu un tarif de 110 lei/zi.
 
(2) Pentru activitatea desfasurata in cadrul concursului national de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate, persoana responsabila cu derularea si monitorizarea
procesului de supraveghere audio-video este platita cu 747 lei.
 
Art. 3 Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a probelor
orale eliminatorii, numita prin decizia inspectorului scolar general, are urmatoarea componenta:
 
a) presedinte - inspector scolar general adjunct/inspector scolar;
 
b) membri - cate doi profesori de specialitate titulari, cu gradul didactic I sau II/ responsabili
ai comisiilor metodice/inspectori scolari /metodisti ai inspectoratului scolar pentru fiecare limba
moderna/materna la care s-au inscris candidati, pentru cel mult 40 de candidati - fiecare
remunerat cu un tarif de 10,20 lei/candidat, cu exceptia inspectorilor scolari;
 
c) 1-7 secretari - inspectori scolari.
 
Art. 4 (1) Comisia de evaluare a lucrarilor scrise se constituie la nivelul fiecarui centru de
evaluare, prin decizie a inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta:
 
a) presedinte - inspector scolar general adjunct/inspector scolar
 
b) profesori evaluatori - cate doi profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand
gradul didactic | sau II pentru fiecare disciplina de concurs/80 lucrari scrise -fiecare remunerat cu
un tarif de 16,80 lei/lucrare evaluata;
 
c) 3-8 secretari de comisie - cadre didactice din invatamantul preuniversitar - fiecare
remunerat cu 348 lei;
 
d) 4-8 informaticieni - fiecare remunerat cu un tarif de 3,45 lei/lucrare scrisa operata.
 
(2) in mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din
invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi,
cu avizul Ministerului Educatiei, membri in comisiile de evaluare a lucrarilor scpise inspectori
scolari sau profesori titulari din invatamantul preuniversitar, care au dobandit cel putin
definitivarea in invatamant ori cadre didactice din invatamantul universitar, remunerati cu un
tarif de 16,80 lei/lucrare evaluata. 
 
(3) in mod exceptional, in situatia in care presedintele comisiei de evaluare este un cadru
I didactic universitar, avand cel putin gradul de lector sau sef de lucrari, acesta este remunerat cu
702 lei.
 
Art. 5 (1) Pentru evaluarea lucrarilor pentru care s-au depus contestatii se constituie, prin
decizie a inspectorului scolar general, comisia de solutionare a contestatiilor formata in totalitate
din alte persoane decat cele din comisia de evaluare a lucrarilor scrise:
 
a) presedinte - inspector scolar general/inspector scolar general adjunct/inspector scolar;
 
b) profesori evaluatori - cate doi profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand
gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplina de concurs/80 lucrari scrise - remunerat cu un
tarif de 16,80 lei/lucrare evaluata;
 
C) 2-4 secretari de comisie - cadre didactice din invatamantul preuniversitar - fiecare
remunerat cu 348 lei;
 
d) 4-8 informaticieni-fiecare remunerat cu un tarif de 3,45 lei/lucrare scrisa operata.
 
(2) In mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din
invatamantul preuniversitar avand gradul didactic | sau II, inspectorul scolar general poate numi,
cu avizul Ministerului Educatiei, membri in comisia de solutionare a contestatiilor inspectori
scolari sau profesori titulari din invatamantul preuniversitar, care au dobandit cel putin
definitivarea in invatamant ori cadre didactice din invatamantul universitar, remunerati cu un
tarif de 16,80 lei/lucrare evaluata.
 
Art. 6 Persoanele care fac parte din comisiile prevazute in prezentul ordin beneficiaza de
decontarea cheltuielilor de cazare, transport si indemnizatia de delegare, drepturile prevazute in
Hotararea Guvernului 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si
institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul
deplasarii in interesul serviciului. Decontarea acestor cheltuieli se acorda, dupa caz, de unitatea
de invatamant sau de inspectoratul scolar in care acestea au functia de baza.
 
Art. 7 (1) in situatia in care persoanele remunerate, care asigura desfasurarea activitatilor
in cadrul comisiilor stabilite prin prezentele Norme metodologice, opteaza pentru achitarea
drepturilor banesti in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente
ocazionale, atunci:
 
a) drepturile banesti pentru plata activitatii persoanei responsabile cu activitatea de
comunicatii virtuale la nivelul inspectoratelor scolare sau la nivelul centrelor de concurs, plata
informaticienilor/analistilor programatori/ajutorilor analisti programatori care fac parte din
comisia judeteana/comisia municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului
national de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din invatamantul
preuniversitar/ comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a probelor
orale eliminatorii se asigura de inspectoratul scolar si se achita de catre inspectoratul scolar in
baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale incheiat cu
inspectoratul scolar;
 
b) drepturile banesti pentru plata personalului care face parte din comisiile prevazute la
art. 2, 4 si 5 sunt achitate de unitatile de invatamant preuniversitar desemnate centre de
concurs/evaluare/contestatii, in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati
independente ocazionale incheiat cu directorul unitatii de invatamant in care sunt organizate
centrele respective.
 
(2) in situatia in care persoanele remunerate, care asigura desfasurarea activitatilor in
cadrul comisiilor stabilite prin prezentele Norme metodologice, opteaza pentru achitarea
drepturilor banesti in conditiile variantei mentionate la art. 6 alin. (1) lit. b) din ordin, atunci:
 
a) fondurile pentru plata activitatii persoanei responsabile cu activitatea de comunicatii
virtuale la nivelul inspectoratelor scolare sau la nivelul centrelor de concurs si a
informaticienilor/analistilor programatori/ajutorilor analisti programatori care fac parte din
comisia judeteana/comisia municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului
national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul
preuniversitar, se asigura de inspectoratul scolar, iar salarizarea acestora se realizeaza de
inspectoratul scolar; 
 
b) inspectoratul scolar/unitatile de invatamant in care se organizeaza centre de
3 concurs/evaluare/contestatii elibereaza adeverinte nominale care cuprind informatiile necesare
pentru plata activitatii depuse de catre personalul remunerat, conform prevederilor art. 2-5, din
cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in
invatamantul preuniversitar, sesiunea 2021. Adeverinta este semnata de inspectorul scolar
general/directorul unitatii de invatamant, pe baza listei alcatuite si semnate de presedintele
comisiei respective.
 
Art. 8 (1) Inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti şi inspectorii
scolari care fac parte din comisiile prevazute in prezentele Norme metodologice nu sunt
remunerati, in afara de situatiile exceptionale prevazute la art. 4 si 5.
 
(2) Pentru personalul remunerat, aflat in activitate in perioada desfasurarii concursului
national de ocupare a posturilor didactice de predare din invatamantul preuniversitar,
participarea la aceste activitati se realizeaza cu conditia recuperarii activitatilor corespunzatoare
functiei de baza, din perioada respectiva.
 

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei 
 
Norme de plata a personalului din cadrul comisiilor desemnate in cadrul examenului national
pentru definitivare in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2021
 
Art. 1 Personalul didactic, cu exceptia inspectorilor scolari generali/generali adjuncti si
inspectorilor scolari care asigura desfasurarea activitatilor in cadrul examenului national de
definitivare in centrele de examen, este platit dupa cum urmeaza:
 
a) Secretar/informatician/membru - 772 lei;
 
b) Profesor asistent - 110 lei.
 
Art. 2 Personalul didactic, cu exceptia inspectorilor scolari generali/generali adjuncti si
inspectorilor scolari, care face parte din comisiile din centrele de evaluare/contestatii este platit
dupa cum urmeaza:
 
a) Presedinte:
 
(i) la o comisie de pana la 1000 de candidati (inclusiv) - 1682 lei;
(ii) la o comisie de peste 1000 de candidati - 1757 lei.
 
b) Vicepresedinte - 985 lei;
 
c) Secretar/informatician - 845 lei;
 
d) Membru evaluator - 13,35 lei /lucrare corectata.
 
Art. 3 (1) Pentru activitatea desfasurata in cadrul examenului national pentru definitivare
in invatamantul preuniversitar, persoana responsabila cu activitatea de comunicatii virtuale la
nivelul inspectoratelor scolare sau la nivelul centrelor de examen este platita cu 895 lei.
 
(2) Pentru activitatea desfasurata in cadrul examenului national pentru definitivare in
invatamantul preuniversitar, persoana responsabila cu derularea si monitorizarea procesului de
supraveghere audio-video este platita cu 747 lei.
 
(3) Cadrul didactic metodist care efectueaza inspectiile de specialitate si evaluarea
portofoliului profesional al candidatului inspectat in cadrul examenului national pentru
definitivare in invatamantul preuniversitar este remunerat cu 10,20 lei/ora/candidat. Pentru
fiecare inspectie de specialitate se considera 5 ore iar pentru evaluarea portofoliului profesional
se considera o ora de activitate.
 
Art. 4 Cheltuielile de deplasare in afara localitatii, de cazare si diurna, ocazionate de
participarea personalului la comisiile din cadrul examenului national pentru definitivare in
invatamantul preuniversitar se suporta de inspectoratele şcolare pentru cadrele didactice
universitare, iar pentru cadrele didactice din invatamantul preniversitar de catre unitatile de
invatamant preuniversitar in care acestea au functia de baza, in conformitate cu prevederile
Hotararii de Guvern nr. 714/2018 privind drepturile şi obligatiile personalului autoritatilor şi
institutiilor publice pe perioada delegarii şi detaşarii in alta localitate, precum şi in cazul
deplasarii in interesul serviciului.
 
Art. 3 (1) Persoanelor remunerate care asigura desfasurarea activitatilor in cadrul comisiilor
stabilite prin prezentele Norme de plata, li se achita drepturile banesti in baza contractului civil
de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale, astfel:
 
a) drepturile banesti prevazute la art. 3 alin. (1) şi (3) din prezentele Norme de plata se
achita persoanei responsabile cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratelor
scolare sau la nivelul centrelor de examen, respectiv cadrelor didactice metodiste pentru
activitatea desfasurata in cadrul examenului national pentru definitivare in invatamantul
preuniversitar, la finalizarea acesteia, in baza contractului civil de furnizare servicii pentru
activitati independente ocazionale incheiat cu inspectorul şcolar general;
 
b) drepturile banesti prevazute la art. 1, 2 şi 3 alin. (2) din prezentele Norme de plata se
achita personalului din invatamantul preuniversitar/universitar care asigura desfasurarea
activitatilor in cadrul examenului national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar in
centrele de examen / evaluare / contestatii, in baza contractului civil de furnizaere servicii pentru
activitati independente ocazionale incheiat cu directorul unitatii de invatamant desemnata centru
de examen, respectiv centru de evaluare/contestatii, in care cadrele didactice au prestat
activitatea/activitatile. 
 
Art. 6 (1) Inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti si inspectorii
scolari care fac parte din comisiile prevazute in prezentele Norme de plata nu sunt remunerati.
(2) Pentru personalul remunerat, aflat in activitate in perioada desfasurarii examenului
national pentru definitivare in invatamantul preuniversitar, participarea la aceste activitati se
realizeaza cu conditia recuperarii activitatilor corespunzatoare functiei de baza, din perioada
respectiva.
 
 
Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei
 
Norme de plata a personalului care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfaşurarea
admiterii in invatamantul liceal de stat, in invatamantul profesional de stat si in invatamantul
dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru
anul şcolar 2021-2022
 
Art. 1 Personalul didactic care face parte din comisiile de inscriere din unitatile de
invatamant gimnazial/din centrele zonale/speciale de inscriere este platit dupa cum urmeaza:
 
a) preşedinte, vicepresedinte, secretari:
 
(i) 257 lei/persoana (pana la 250 candidati);
 
(ii) 513 lei/persoana (peste 250 candidati si pana la 500 candidati);
(iii) 985 lei/persoana (peste 500 candidati si pana la 1000 candidati);
(iv) 1124 lei/persoana (peste 1000 candidati);
 
b) membri in comisiile de inscriere din unitatile de invatamant gimnazial/din centrele
zonale de inscriere (cadre didactice, informaticieni, operatori pe calculator): 1,75 lei pentru
fiecare fişa de inscriere introdusa in calculator;
 
c) membri (cadre didactice, operatori pe calculator) din centrul special de inscriere: 513
lei/persoana.
 
Art. 2 (1) Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere din unitatile de
invatamant liceal de stat este platit dupa cum urmeaza:
 
a) presedinte, secretar:
 
(i) 257 lei/persoana (pana la 250 candidati);
(ii) 513 lei/persoana (peste 250 candidati);
 
b) membri (evaluatori): 6 lei/candidat evaluat (probe practice sau orale) sau lucrare
 
evaluata.
 
(2) Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere din unitatile de invatamant
care organizeaza invatamant profesional de stat si invatamant dual pentru calificari profesionale
de nivel 3 conform Cadrului national al calificarilor este platit dupa cum urmeaza:
 
a) Presedinte, vicepresedinte, secretar:
 
(i) 257 lei/persoana (pana la 250 candidati);
(ii) 513 lei/persoana (peste 250 candidati);
 
b) cadrele didactice care realizeaza preselectia candidatilor si cadrele didactice care
evalueaza lucrarile: 6 lei/candidat evaluat sau lucrare evaluata;
 
c) cadrele didactice care asigura inscrierea candidatilor şi ofera informatii şi consiliere
elevilor şi parintilor acestora care se prezinta pentru inscriere şi de asemenea, care asigura
verificarea dosarelor candidatilor declarati admisi: 1,75 lei pentru fiecare elev inscris;
 
d) cadrele didactice asistenti pe perioada desfasurarii probei suplimentare de admitere,
respectiv probei de admitere: 34 lei/zi.
 
Art. 3 Persoana din comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, cu atributii in
administrarea aplicatiei informatice dedicata admiterii in invatamantul liceal de stat, este
salarizata cu un tarif de: 1125 lei.
 
Art. 4 (1) in situatia in care persoanele remunerate, care asigura desfasurarea activitatilor
in cadrul comisiilor stabilite prin prezentele Norme de plata, opteaza pentru achitarea drepturilor
banesti in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale,
atunci personalul care face parte din comisiile prevazute la art. 1, 2 şi 3 din prezentele Norme de
plata sunt platite de unitatile de invatamant preuniversitar in care se organizeaza centre de
inscriere /admitere, respectiv de unitatile de invatamant care organizeaza invatamant liceal de
stat, invatamant profesional de stat si invatamant dual, in baza contractului civil de furnizare
servicii pentru activitati independente ocazionale incheiat cu directorul unitatii de invatamant.
 
(2) in situatia in care personalul care face parte din comisiile prevazute la art. 1, 2 si 3 din
prezentele Norme de plata opteaza pentru achitarea drepturilor banesti in conditiile variantei
mentionate la art 6 alin. (1) lit. b) din ordin, atunci plata se realizeaza in baza adeverintei
eliberate de centrul de inscriere/admitere respectiv şi semnate de preşedintele acestuia.
 
Art. 5 (1) Cheltuielile de deplasare in afara localitatii, ocazionate de participarea
personalului didactic la comisiile prevazute la art. 1, 2 şi 3 din prezentele Norme de plata, sunt
suportate de unitatea de invatamant sau de inspectoratul şcolar in care acesta are functia de
baza, conform Hotararii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligatiile personalului
autoritatilor şi institutiilor publice pe perioada delegarii şi detasarii in alta localitate, precum şi
in cazul deplasarii in interesul serviciului.
 
(2) Cheltuielile de transport - transportul fişelor de inscriere de la centrul de inscriere la
centrul judetean de admitere, transportul listelor cu elevii declarati admişi la licee vocationale
pentru validare şi alte cheltuieli - pentru persoanele care participa in comisiile organizate pentru
admiterea in invatamantul liceal de stat sau in invatamantul profesional de stat si in invatamantul
dual pentru calificari profesionale de nivel 3 conform Cadrului national al calificarilor sunt
achitate din bugetul unitatii de invatamant/inspectoratului şcolar, prevazut pentru deplasari,
conform Hotararii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligatiile personalului
autoritatilor şi institutiilor publice pe perioada delegarii şi detasarii in alta localitate, precum si

 
Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului educatiei
 
Norme de plata a personalului care face parte din comisiile pentru organizarea si desfasurarea
evaluarii nationale a absolventilor clasei a VIII-a, examenului national de bacalaureat,
examenelor de absolvire/certificare a calificarii profesionale pentru invatamantul profesional,
liceal si postliceal, sesiunile anului 2021
 
Art. 1 (1) Personalul didactic care face parte din comisiile organizate in unitatile de
invatamant pentru evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIII-a este platit dupa cum
urmeaza:
 
a) presedinte - 561 lei;
 
b) membru, cu exceptia persoanei responsabile cu derularea si monitorizarea procesului de
 
supraveghere audio-video - 477 lei;
 
c) asistent- 100 lei/zi.
 
(2) Personalul didactic care face parte din comisiile din centrele de evaluare /comisiile de
contestatii pentru evaluarea nationala a absolventilor clasei a VIll-a, este platit dupa cum
urmeaza:
 
a) presedintele:
 
(i) la o comisie de pana la 1000 de candidati (inclusiv) - 1293 lei;
(ii) la o comisie de peste 1000 de candidati - 1378 lei;
 
b) secretar, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician, membru -
 
650 lei;
 
Cc) profesor evaluator - 10,20 lei/lucrare corectata.
 
(3) Pentru activitatea desfasurata in evaluarea nationala, persoana responsabila cu
activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratelor scolare/persoana de contact din
unitatea de invatamant/centrul de comunicare este platita cu 895 lei.
 
(4) Pentru activitatea desfasurata in evaluarea nationala, persoana responsabila cu
derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este platita cu 503 lei.
Art. 2 (1) Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de
examen si din centrele zonale de evaluare este platit dupa cum urmeaza:
 
A) Comisii din centre de examen:
 
a) presedintele:
 
(i) la o comisie de pana la 100 de candidati (inclusiv) - 1292 lei;
(ii) la o comisie de peste 100 de candidati - 1377 lei;
 
b) vicepresedinte, secretar, membru - 887 lei;
 
c) asistent - 110 lei/zi.
 
B) Comisii din centre de evaluare
 
a) presedintele:
 
(i) la o comisie de pana la 750 de candidati (inclusiv) - 1966 lei;
(ii) la o comisie de peste 750 de candidati - 2037 lei;
 
b) vicepresedinte - 1123 lei;
 
c) secretar, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician - 970 lei;
 
d) membru - 887 lei;
 
e) profesor evaluator - 12,75 lei/lucrare corectata.
 
(2) Pentru activitatea desfasurata in cadrul examenului de bacalaureat, persoana
responsabila cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratelor scolare/persoana de
contact din unitatea de invatamant liceal/centrul de comunicare este platita cu 970 lei.
 
(3) Pentru activitatea desfasurata in cadrul examenului de bacalaureat, persoana
responsabila cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este platita cu
747 lei.
 
Art. 3 (1) Personalul didactic care face parte din comisiile de sustinere a competentelor
lingvistice si digitale, in cadrul examenului de bacalaureat este platit dupa cum urmeaza:
A) La o comisie pana la 30 de elevi:
a) presedinte - 140 lei;
b) secretar, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician - 60 lei;
c) membru: profesor de specialitate evaluator, secretar al unitatii de invatamant
preuniversitar - 60 lei;
 
B) La o comisie cu 30 - 60 elevi:
 
a) presedinte - 188 lei;
 
b) secretar, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician - 80 lei;
 
c) membru: profesor de specialitate evaluator, secretar al unitatii de invatamant
preuniversitar - 80 lei;
 
C) La o comisie cu 60 -100 elevi:
 
a) presedinte - 280 lei;
 
b) secretar, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician - 121 lei;
 
c) membru: profesor de specialitate evaluator, secretar al unitatii de invatamant
preuniversitar - 121 lei;
 
D) La o comisie peste 100 elevi:
 
a) presedinte - 561 lei;
 
b) secretar, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician - 241 lei;
 
c) membru: profesor de specialitate evaluator, secretar al unitatii de invatamant
preuniversitar - 241 lei;
 
(2) Personalul didactic care face parte din comisia de organizare si desfasurare a probei
anticipate sustinute de elevii sectiilor bilingve francofone, in vederea obtinerii mentiunii speciale
"sectie bilingva francofona” pe diploma de bacalaureat, este platit dupa cum urmeaza:
 
a) presedinte - 280 lei;
 
b) secretar, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician - 241 lei;
c) membru - 241 lei;
 
d) profesor evaluator - 6,55 lei/candidat.
 
(3) Personalul didactic care face parte din comisiile de echivalare si recunoastere a
competentelor lingvistice si digitale, inclusiv personalul didactic care face parte din comisiile de
echivalare a probei scrise la una dintre disciplinele non lingvistice, studiate in limba franceza
pentru elevii sectiilor bilingve francofone, respectiv a probei de cultura spaniola pentru elevii
sectiilor bilingve romano-spaniole, in cadrul examenului de bacalaureat nu este salarizat.
 
Art. 4 Personalul didactic care face parte din comisiile de contestatii pentru examenul de
bacalaureat este platit dupa cum urmeaza:
 
a) vicepreşedinte - 1123 lei;
 
b) secretarul, cadru didactic cu abilitati in operarea pe calculator/informatician - 886 lei;
 
c) membru - 886 lei;
 
d) profesor evaluator - 12,80 lei/lucrare corectata.
 
Art. 5 (1) Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru certificarea
calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera vocationala, este platit dupa cum urmeaza:
 
a) secretar - 240 lei;
 
b) membru evaluator - 5 lei/candidat examinat.
 
(2) indrumatorii proiectului/lucrarii de specialitate sunt platiti cu 14,35 lei/proiect
coordonat si avizat favorabil pentru sustinere.
 
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si pentru personalul didactic care face parte din
comisiile de examen pentru obtinerea atestatului profesional de catre absolventii claselor de
matematica-informatica, matematica-informatica - intensiv informatica, pentru obtinerea
atestatului de competenta lingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al
unei limbi moderne, pentru absolventii claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum si
 
pentru obtinerea atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de catre
absolventii claselor cu profil pedagogic, specializarea invatatori - educatoare.
 
Art. 6 Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen
pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala - nivel de calificare 3, 4 sau 5 este platit
dupa cum urmeaza:
 
A) La o comisie pana la 60 de absolventi:
a) secretar - 240 lei;
b) membru evaluator/examinator:
(i) 11,30 lei/lucrare scrisa corectata/proba scrisa echivalata;
(ii) 10,30 lei/lucrare practica evaluata /proiect evaluat/proba practica echivalata;
(iii) 3,30 lei/candidat pentru sustinerea proiectului/proba orala;
 
c) indrumator/coordonator - 14,35 lei/proiect coordonat si avizat favorabil pentru
 
indrumatorii de proiect la stagii de pregatire practica de 720 de ore, invatamant profesional,
 
inclusiv dual, liceu-filiera tehnologica, invatamant postliceal (scoala postliceala, scoala de
 
maistri).
 
B) La o comisie peste 60 de absolventi:
 
a) secretar - 328 lei;
 
b) membru evaluator/examinator: |
(i) 11,30 lei/lucrare scrisa corectata/proba scrisa echivalata;
(ii) 10,30 lei/lucrare practica evaluata/proiect evaluat/proba practica echivalata;
(iii) 3,30 lei/candidat pentru sustinerea proiectului/proba orala;
 
c) indrumator/coordonator - 14,35 lei/proiect coordonat si avizat favorabil pentru
 
indrumatorii de proiect la stagii de pregatire practica de 720 de ore, invatamant profesional,
 
inclusiv dual, liceu-filiera tehnologica, invatamant postliceal (scoala postliceala, scoala de
 
maistri).
Art. 7 (1) in situatia in care persoanele remunerate, care asigura desfasurarea activitatilor
in cadrul comisiilor stabilite prin prezentele Norme de plata, opteaza pentru achitarea drepturilor
| banesti in baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale,
personalul care face parte din comisiile prevazute la art. 1-7 este platit de unitatile de invatamant
preuniversitar in care se organizeaza centre de examen/centre zonale de evaluare/centre zonale
de contestatii, centre de examen pentru certificarea calificarii profesionale, in baza contractului
civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale incheiat cu directorul unitatii
 
de invatamant.
 
(2) in situatia in care persoanele remunerate, care asigura desfasurarea activitatilor in
cadrul comisiilor stabilite prin prezentele Norme de plata, opteaza pentru achitarea drepturilor
banesti in conditiile variantei mentionate la art. 6 alin. (1) lit. b) din ordin, atunci:
 
a) unitatile de invatamant in care se organizeaza centre de examen si centre zonale de
evaluare elibereaza o adeverinta care cuprinde informatiile necesare pentru plata activitatii
depuse, pentru fiecare membru al comisiilor pentru evaluarea nationala, al comisiilor de
bacalaureat, al comisiilor de examinare/examen din centrele de examen pentru obtinerea
certificatului de calificare profesionala de nivel 3, 4 sau 5, care nu face parte din unitatea de
invatamant respectiva;
 
b) adeverinta este semnata de directorul unitatii de invatamant, pe baza listei alcatuite si
semnate de presedintele comisiei respective;
 
c) pentru personalul didactic care face parte din comisia judeteana/regionala de contestatii,
adeverintele sunt eliberate de inspectoratul scolar;
 
d) drepturile salariale prevazute la art. 1-7 din prezentele Norme sunt platite de unitatile
de invatamant preuniversitar/ inspectoratul scolar in care membrii comisiilor au functia de baza;
 
e) pentru presedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale
de evaluare, cadre didactice universitare, drepturile prevazute la art. 2 se
platesc de catre unitatile de invatamant preuniversitar in care este organizat centrul de
examen/centrul zonal de evaluare respectiv.
 
Art. 8 Persoanele care fac parte din comisiile prevazute in prezentele Norme de plata
beneficiaza de decontarea cheltuielilor de cazare, transport si diurna, drepturile prevazute in
Hotararea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor şi
institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum şi in cazul
deplasarii in interesul serviciului. Aceste drepturi se acorda, dupa caz, de unitatea de invatamant
sau de inspectoratul scolar in care acestea au functia de baza.
 
Art. 9 Pentru personalul remunerat conform prevederilor art. 1-7 din prezentele Norme de
plata, aflat in activitate in perioada desfasurarii evaluarii nationale a absolventilor clasei
a VIll-a/examenului national de bacalaureat/examenelor de absolvire/certificare a calificarii
profesionale pentru invatamantul profesional, liceal, postliceal şi invatamant profesional, inclusiv
dual sesiunile anului 2021, participarea la aceste activitati se realizeaza cu conditia recuperarii
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Note maxime la Limba Romana!


Limba Romana este una dintre materiile de baza in scoala. De aceea Notele sunt extrem de importante, mai ales la  Evaluarea Nationala si Bacalaureat.

Va oferim cele mai importane CULEGERI specifice verificarii cunostintelor de Limba Romana, de la clasa a II-a si pana la proba specifica de Bacalaureat.

Solutii moderne de Nota 10 pentru pregatirea examenelor la Limba Romana!


...Vezi AICI lista Culegerilor <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

plata profesori supraveghetoriplata supraveghere evaluarea nationala 2021plata supraveghere bacsupraveghere bac platasupraveghere examene


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//