Vouchere de vacanta 2023 pentru profesori - Noul regulament de acordare

De Portal Invatamant
la 03 Mai. 2023
9 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Vouchere de vacanta 2023 pentru profesori - Noul regulament de acordare03Mai.2023

Profesorii vor beneficia de vouchere de vacanta si in 2023. Asa cum s-a intamplat si anul trecut, angajatii din invatamant platesc un impozit de 145 de lei pentru a beneficia de tichete de vacanta.

Potrivit unui ordin de ministru publicat in Monitorul Oficial, voucherele de vacanta pentru profesori vor fi emise si in acest an pe suport electronic si vor avea valoarea de 1.450 de lei pentru un salariat/an.

"Art.1. Se aproba Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat, in Ministerul Educatiei si in alte institutii publice din subordinea/coordonarea acestuia, pentru anii 2023 — 2026, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1", prevede ordinul semnat de ministrul Educatiei, Ligia Deca.
 

Noul Regulament de acordare a voucherelor de vacanta pentru 2023 - 2026

 

Cap. I. Prevederi cu caracter general

 
Art.1. Prezentul regulament stabileste modalitatea de acordare anuala a voucherelor de vacanta pentru anii 2023 — 2026, in unitatile/institutiile de invatamant de stat, in Ministerul Educatiei si in alte institutii publice din subordinea/coordonarea acestuia, denumite in continuare unitati/institutii.
 
Art.2.(1) Voucherele de vacanta se acorda anual si se emit doar pe suport electronic, in limita sumelor prevazute in bugetul anual si distinct cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Educatiei, aprobat prin Legea bugetului de stat pentru anul financiar pentru care se acorda.
 
(2) Valoarea voucherelor de vacanta este de 1.450 de lei pentru un salariat/an.
 
(3) Valoarea nominala a voucherelor de vacanta nu poate fi diminuata in niciun mod si este multiplu de 50 lei.
 
Art.3.(1) Beneficiaza de vouchere de vacanta persoanele care au desfasurat efectiv activitate in anul pentru care se acorda, in unitatile /institutiile prevazute la art.1.
 
(2) Voucherele de vacanta se acorda tuturor persoanelor care au sau au avut calitatea de salariat in unitatile/institutiile prevazute la art.1 in anul pentru care se acorda. Valoarea voucherelor de vacanta este proportionala cu perioada lucrata.
 
(3) Beneficiaza de vouchere de vacanti doar personalul incadrat in unitatile/institufiile prevazute la art.1, pe posturile aprobate prin organigramele acestora

(4) Beneficiaza de vouchere de vacanta si personalul incadrat in unitatile/institutiile prevazute la art.1, care se afla in situatiile prevazute la art. 145 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(5) In cazul in care salariatul al carui contract individual de munca/raport de serviciu la data acordarii voucherelor de vacanta, este suspendat sau a incetat in cursul anului calendaristic pentru care se acorda vouchere, acesta beneficiaza de vouchere de vacanta numai daca, in termen de maximum 30 de zile de la data suspendarii/incetarii contractului individual de munca/raportului de serviciu, depune la unitate/institutie o cerere in acest sens, precum si dovada achitarii impozitului aferent prin virament bancar in contul unitatii/institutiei.
 
(6) Prin exceptie de la prevederile alin.(5), pentru anul 2023 cererea se depune in maximum 30 zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial.
 

Cap. II. Modalitatea de acordare a voucherelor de vacanta

 
Art.4. (1) In cazul incadrarii in sistem de cumul/plata cu ora, voucherele de vacanta sunt acordate de catre angajatorii unde beneficiarii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii. Beneficiarii au obligatia de a depune la unitate/institutie o declaratie, in scris, in care sa precizeze angajatorul unde au functia de baza.
 
(2) In cazul salariatilor din cadrul unitatilor/institutiilor prevazute la art. 1, care in cursul anului au desfasurat activitatea la mai multi angajatori, se acorda o singurad indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, conform art.3, de catre angajatorul unde beneficiarul in cauza isi are functia de baza, potrivit legii.
 
(3) In cazul salariatilor din cadrul unitatilor/institutiilor prevazute la art. 1, care in cursul anului au desfasurat activitatea succesiv la mai multi angajatori, se acorda o singura indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, conform art.3, de catre angajatorul unde beneficiarul isi desfasoara activitatea in momentul acordarii voucherelor de vacanta, avandu-se in vedere activitatea desfasurata si la angajatorii anteriori.
 
(4) Angajatul care beneficiaza de vouchere de vacanta nu mai beneficiaza in cursul anului de bilete de odihna, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(5) Personalul angajat cu mai mult de o norma/post beneficiaza de vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 de lei/an, in conditiile prezentului articol.
 
Art.5. (1) Pentru personalul angajat cu contract individual de munca, cu timp partial, voucherele de vacanta se acorda proportional cu durata timpului de munca, raportat la valoarea maxima a voucherelor de vacanta stabilita pentru programul normal de lucru.
 
(2) In cazul personalului transferat sau detasat din unitatile /institutiile prevazute la art.1 se acorda vouchere de vacanta cu conditia prezentarii de catre salariat a unei adeverinte din care sa rezulte ca angajatorul de la care s-a transferat/detasat nu i-a acordat voucherele de vacanta pentru anul in curs, pana la data realizarii transferului /detasarii. In situatia in care depunerea adeverintei nu este posibila, salariatul depune la unitate/institutie o declaratie pe proprie raspundere, din care rezulta ca nu a beneficiat de vouchere de vacanta aferente anului in curs la unitatea/institutia de la care s-a transferat/detasat.
 
(3) Pentru personalul detasat de la alti angajatori la unitatile /institutiile prevazute la art.1, care au calitatea de angajator, voucherele de vacanta se acorda in conditiile art.3.
 
Art.6. Beneficiarii care nu doresc sa primeasca vouchere de vacanta, anual, depun o solicitare scrisa in acest sens la unitatea/institutia angajatoare, astfel:
a) pentru anul 2023 in termen de 30 de zile de la data publicrii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
b) pentru anii 2024 — 2026, pana la data de 31 martie a fiecarui an.
 

Cap. III. Evidenta si plata voucherelor de vacanta

 
Art.7. (1) Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanta pe suport electronic pe baza actului de identitate, numai pentru achizitionarea de servicii turistice de la unitatile afiliate.
 
(2) In cazul voucherelor de vacanta alimentate pe suport electronic si necuvenite, angajatorul are obligatia de a comunica in timp util informatiile relevante unitatii emitente, pentru ca aceasta si poata face restituirea valorilor catre angajator.
 
(3) Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data alimentarii suportului electronic, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului.
 
(4) Angajatorii sunt obligati sa instiinteze beneficiarii cu privire la data alimentarii suportului electronic si valoarea voucherelor de vacanta transferate pe acesta.
 
(5) Beneficiarii voucherelor de vacanta au dreptul sa isi aleaga unitatea afiliata pentru achizitionarea serviciilor turistice.
 
Art.8. (1) La primirea voucherelor de vacanta, personalul beneficiar semneaza o declaratie pe propria raspundere privind restituirea voucherelor de vacanta ramase neutilizate la data incheierii perioadei de valabilitate a acestora si/sau a sumelor necuvenite la data incetarii contractului individual de munca/raportului de serviciu.
 
(2) La sfarsitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele de vacanta sau la data incetarii raporturilor de munca, beneficiarul are obligatia de a restitui angajatorului suportul electronic, iar acesta, la randul lui, va restitui suportul electronic unitatii emitente.
 
(3) In cazul in care beneficiarul a utilizat in totalitate sau in parte voucherele de vacanta alimentate electronic, iar ulterior intervine o cauza de restituire, acesta va restitui angajatorului contravaloarea voucherelor de vacanta necuvenite utilizare in termen de 60 de zile de la producerea cauzei care determin restituirea.
 
Art.9. Se interzice beneficiarului:
a) utilizarea voucherelor de vacanta pentru achizitionarea altor servicii decat cele prevazute la art. 23 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacantd, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 215/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) comercializarea voucherelor de vacanta in schimbul unor sume de bani si/sau al altor bunuri si/sau servicii.
 

Cap. IV. Dispozitii finale


Art.10. (1) Ordonatorii de credite raspund de modul de acordare a voucherelor de vacanta si au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare necesare aplicarii prezentului ordin numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respective ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.
 
(2) Ordonatorii de credite au obligatia de a demara procedura de achizitie a voucherelor de vacanta din momentul in care creditele bugetare cu aceasta destinatie sunt cuprinse in bugetul unitatii/institutiei prevazute la art. 1.
 
(3) In vederea stabilirii valorii estimate a contractului de achizitie a voucherelor de vacanta, se iau in considerare numai costurile necesare serviciilor de emitere si transport ale suporturilor electronice, fara a fi luata in calcul si valoarea nominala a voucherelor de vacanta.
 
(4) Ordonatorii de credite tin evidenta voucherelor de vacanta conform situatiilor cuprinse in anexele la Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 215/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(5) Potrivit clasificatiei economice a cheltuielilor bugetare, voucherele de vacanta se cuprind la titlul "Cheltuieli de personal", articolul "Cheltuieli salariale in natura", cod 10.02.06. Vouchere de vacanta”
 
(6) Sumele reprezentand vouchere de vacanta sunt supuse impozitarii in luna in care au fost acordate beneficiarului.
 
(7) Pentru voucherele de vacanta alimentate pe suport electronic si neutilizate in perioada de valabilitate, unitatea emitenta restituie valorile nominale catre angajator. Valoarea restituita de catre unitatile emitente va fi virata la bugetul de stat la titlul 85 - "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent".
 
(8) In situatia in care se restituie contravaloarea voucherului de vacanta, persoana beneficiaza de recalcularea impozitului in luna urmatoare restituirii.
 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

vouchere de vacanta 2023voucher profesorivacanta de vara 2023tichet de vacanta


x

Lasa un raspuns
Comentarii [9 comentarii]Adauga comentariul tau

24Sep.2023

Vs 24 Sep. 2023 09:21:04

Buna dimineata! Sunt suplinitori cu norma intreaga si am continuitate si anul acesta în aceeasi unitate de învatamânt. În luna mai am avut vouchere de vacanta în valoare de 1000 lei, mi se va acorda diferenta anul acesta?
08Iun.2023

Turcu Mariana 08 Iun. 2023 17:06:50

Buna ziua! Sunt pensionara de la 1 dec. 2022 iar de atunci am trecut la plata cu ora. De ce am primit doar 750 lei?
27Mai.2023

Comentacii 27 Mai. 2023 10:44:21

Nu mai e combinatie cu voucherele astea: https://comentacii.ro/te-stergi-cu-voucherele-undeva/
21Mai.2023

DP 21 Mai. 2023 11:47:01

Li_ly_ana, sunt în aceeasi situatie, din nefericire suplinitorii calificati cu zeci de ani vechime în învatamânt, cu continuitate sau nu nu au aceleasi drepturi cu titularii...
19Mai.2023

Li_ly_ana 19 Mai. 2023 13:36:50

Doamna ministru, suplinitorii ale caror contracte se reînnoiesc de la 01 sept in fiecare an de unde îsi primesc diferenta de 450 lei care li-i s-a luat de la voucherul de vacanta??? Poate nu stiti dar în învatamânt anul se incepe la 01 sept si se încheie la 31 august. S-au v-ati gândit ca suplinitorii nu tb sa mearga în concediu!!!! Ca la obligatii sa vedeti în scoli cate li-i se cer......
17Mai.2023

Nichita Maria 17 Mai. 2023 07:43:01

Buna ziua! Sunt profesoara pensionara si suplinesc, începând cu luna octombrie 2022, cu norma întreaga, în regim de plata cu ora, o colega aflata în concediu medical. Întrebarea mea este: am dreptul la voucherul de vacanta care se acorda în acest an, sau acesta este dreptul legal al colegei pe care o suplinesc? Va multumesc pentru eventualul raspuns!
15Mai.2023

Adrian Mogut 15 Mai. 2023 19:15:57

Buna
Sunt prof suplinitor angajat cu contract de munca pe perioada determinata din 01.09.2022 pana in 31.08.2023.
Ce suma trebuie sa trebuie sa primesc pe voucher?
Multumesc
12Mai.2023

RC 12 Mai. 2023 02:56:47

750 lei
08Mai.2023

Moldovan Iuliana 08 Mai. 2023 22:41:24

Buna ziua! Sunt angajata la o scoala pe post de îngrijitoare cu 1/2 norma. As dori va rog frumos sa stiu de ce suma beneficiez pe voucher? Multumesc!
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//