Titularizare, definitivat, grade didactice 2020. Propunere: mai putine inspectii si sustinerea probelor scrise in vacanta de iarna

de Laura Galescu la 27 Apr. 2020
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Titularizare, definitivat, grade didactice 2020. Propunere: mai putine inspectii si sustinerea probelor scrise in vacanta de iarna27Apr.2020

Inspectoratul General Scolar a transmis Ministerului Educatiei un document cu propuneri pentru Definitivat si pentru miscarea de personal a cadrelor didactice 2020, in contextul pandemiei de coronavirus.

Va prezentam mai jos propunerile din documentul oficial:
 
 
DEFINITIVAT 2020
 
- Sustinerea unei singure inspectii si evaluarea portofoliului cadrului didactic
 
- Sustinerea probei scrise in vacanta de iarna a anului scolar 2020-2021
 
- Sustinerea si finalizarea ISI pana la sfarsitul lunii noiembrie 2020
 
- Decalarea calendarului de inscriere la definitivat pentru anul scolar 2020-2021, dupa validarea rezultatelor seriei in curs.
 
- Evaluarea lucrarilor scrise ale candidatilor intr-un centru de evaluare in fiecare judet
 
- Completarea dosarului de inscriere (PV de inspectie, calificative) on-line
 
- IMPORTANT - deoarece in sistemul de invatarmant preuniversitar particular, foarte multe cadre didactice au intrat in somaj tehnic, vechimea la catedra va fi completa la acel moment.
 
GRADE DIDACTICE
 
- Decalarea sustinerii probei scrise la gradul II in lunile de inceput ale anuhui viitor scolar (in functie de
calendar),
 
- efectuarea in luna octombrie a inspectiilor speciale de gradul II si I (eventual reducerea numarului de ore inspectate 2/inspectie/candidat ) - pentru seria 2018-2020 precum si a ICI pentru a acorda posibilitatea cadrelor didactice dE a se inscrie la grade in viitorul an scolar,
 
- Decalarea calendanlui de inscriere la grade pentru anul scolar 2000-2021, doar dupa validarea rezultatelor seriilor in curs.
 
- Pentru seria 2019-2021, sustinerea IC2 in primul semestru iar IS in al doilea semestru al anului scolar 2020-2021,
 
MIsCARE DE PERSONAL
 
TITULARIZARE 2020
 
In formularea propunerilor urmatoare s-a urmarit adaptarea procedurilor de desfasurare ale etapelor
de mobilitate la exigentele impuse de distantarea sociala (reducerea numarului de persoane aflate in
contact nemijlocit, reducerea numarului de persoane care fac schimb de documente pe suport de hanic) si utilizarea eficienta a timpului disponibil pentru fiecare etapa de mobilitate.

Profitati de timpul petrecut acasa si pregatiti-va pentru Definitivat sau Titularizare! Click aici pentru culegerile de pregatire recomandate de Portal Invatamant >>
 
Modificari cu caracter general:
 
1. Desfiintarea avizierelor inspectoratelor scolare. Informatiile vor fi postate exclusiv pe SITE-urile
inspectoratelor scolare.
2. Conducerile unitatilor de invatamant vor transmite documentele/situatiile/adresele solicitate de
inspectoratele scolare, pe cat posibil, in forma scanata.
3. Candidatii vor putea sa depuna cererile de participare la etapele mobilitatii personalului didactic
atat in forma scanata cat si pe suport de hartie.
4. Inspectiile speciale la clasa vor fi eliminate sau inlocuite cu probe de interviu care sa contina o
componenta de predare fara prezenta elevilor.
5. sedintele de repartizare a candidatilor se vor desfasura cu respectarea prevederilor legate de
distantarea sociala.
Modificari propuse pentru fiecare etapa de mobilitate:
 
1) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin
restructurarea retelei scolare ori prin desfiintarea unor unitati de invatamant:
a) Eliminarea inspectiilor speciale la clasa pentru cadrele diciactoc care solicita transferul pe catedre constituite si din discipline care nu sunt inscrise in documentul de numire/transfer/repartizare.
b) Eliminarea obligativitatii indeplinirii conditiilor specifice stabilite de unitati pentru ocuparea posturilor didactice in aceasta etapa.
c) Eliminarea transferului consimtit intre unitatile de invatamant.
d) sedinta de repartizare se va desfasura astfel incat, in sala sa nu se regaseasca simultan mai mult de 10 candidati.
e) Deciziile de transfer vor fi comunicate de inspectoratele scolare direct unitatilor de invatamant, inclusiv exemplarul cadrului didactic transferat.
 
2) Modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual
de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, daca acestea au
promovat examenul de definitivat si concursul national de titularizare cu nota/media de cel putin 7 (sapte), in conditiile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, ca modificarile si completarile ulerioare si daca postul este vacant:
 
a) Conducerile unitatilor de imvitamant vor transmite comisiei de mobilitate constituita la nivelul
inspectoratului scolar documentele candidatilor si celelalte documente solicitate, in forma scanata.
b) Deciziile de modificare a contractelor individuale de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei vor fi comunicate de inspectoratele scolare direct
 
3) Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniveritar, la cerere, a personalului didactic
titular. Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de
viabilitate a postului/catedrei carora nu se poate constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare
completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra:
 
Varianta I: Eliminarea etapei de transfer consimtit prin pretransfer.
Varianta II: Modificarea procedurii de desfasurare a etapei de pretransfer, astfel:
 
a) Candidatii vor putea opta intre depunerea, la inspectoratele scolare, a cererilor, insotite de documentele mentionate in acestea, in forma scanata (fie incarcate pe o platforma, fie transmise la o adresa de e-mail) sau in forma tiparita.
 
b) Eliminarea inspectiilor speciale la clasa pentru cadrele didactice care solicita pretransferul pe catedre
constituite si din discipline care nu suni inscrise in documentul de numire/transfer/repartizare.
 
c) Eliminarea obligativitatii indeplinirii conditiilor specifice stabilite de unitati pentru ocuparea posturilor didactice in aceasta etapa.
 
d) Eliminarea etapei de obtinere a acordurilor conducerilor unitatilor de invatamant.
 
e) ierarhizarea candidatilor in vederea repertizarii se va face in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute in urma evaluarii efectuate la nivelul inspectoratelor scolare, cu respectarea criterilor de prioritate din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021. aprobata prin OMEC ar. 5259/2019.
 
f) Candidatii vor fi repartizati in functie de optiuni si nu in functie de acordurile conducatorilor unitatilor de invatamant.
 
g) sedinta de repartizare se va desfasura astfel incat, in sala sa nu se regaseasca simultan mai mult de 10 candidati
 
h) Deciziile de pretransfer vor fi comunicate de inspectoratele scolare direct unitatilor de invatamant
 
4) Ocuparea prin concurs national a posturilor didacticeicatedrelor declarate vacante/vezervate in
invatamantul preuniversitar:
 
Varianta I: Eliminarca concursului national, candidatii urmand sa parcurga etapele de repartizare si concurs prevazute la art. 102 alin. (2) lit. "b” sau "c”, dupa caz, din Metodologia-cadru privind mobilitatea personahutui didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021. aprobata prin OMEC nr, 5259/2019.
 
Varianta II: Modificarea procedurii de desfasurare a concursului national, astfel:
 
a) Candidatii vor putea opta intre depunerea, la inspectoratele scolare, a cererilor, insotile de documentele mentionate in acestea, in forma scanata (fie incarcate pe o platforma, fie transmise la o adresa de e-mail) sa in forma tiparita.
 
b) Fisele de inscriere descarcate din aplicatia TITULARIZARE. 2020, vor fi transmise spre verificare
candidatilor, in forma scanata, pin e-mail. Dupa verificare, acestia vor confirma corectitudinea datelor printr-o declaratie-tip, asumata prin semnatura si transmisa in forma scanata pe o adresa de e-mail.
 
c) Inspectiile speciale la clasa vor fi modificate astfel incat sa nu implice participarea fizica a elevilor:
 
i) Inspectia (sau, mai corect, interviul) se va desfasura cu participarea exclusiva a candidatului si a celor 2 profefori evaluatori
 
ii) Candidatul va sustine (la tabla) o secventa de prodare, va prezenta proiectul didactic si materialele
didactice utilizate precum si un test de evaluare a cunostintelor.
 
iii) in acest sens vor fi adaptate fisele de evaluare din anexa 4 a Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021, aprobata prin OMEC nr. 5259/2019.
 
iv) La aceasta proba nu se admit contestatii.
 
d) La proba scrisa, candidatii vor fi repartzati in sali astfel incat sa se respecte distanta de minimum 1.5 m intre persoane.
 
e) in fiecare judet se vor organiza centre de evaluare si rezolvare a contestatiilor, pentru lucrarile scrise ale candidatilor care au sustinut proba in judetul respectiv.
 
f) sedinta dc reprtizare se va desfasura astfel incat, in sala sa nu se regaseasca simultan mai mult de 10
 
g) Deciziile de numire/transfer vor fi conmnicate de inspectoratele scolare direct unitatilor de invatamant, inclusiv exemplarul cadrului didactic numit/transferat prin CONCURS.
 
5) Stabilirea personalului didactic pensionat care indeplineste conditiile prevazate la art. 80 alin. (1) din
Metodologie si solicita retucadrarea in functia de persoaai didactic, in anul scolar 2020-2021, cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, precum si stabilirea personalului didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 28 alin. (4) si (5) din Metodologie, care se mentine in activitate ca titular in functia didactica, la cerere, in anul scolar 2020-2021, conform art. 81 din Metodologie:
 
a) Conducerile unitatilor de invatamant vor transmite comisiei de mobilitate constituita la nivelul
inspectoratului scolar documentele candidatilor si celelalte documente solicitate, in forma scanata.
 
b) deciziile de reincadrare vor fi comunicate de inspectoratele scolare direct unitatilor de invatamant
 
6) Detasarea in interesul invatamantului:
 
a) Conducerile unitatilor de invatamant vor tansmite comisiei de mobilitate constiuita la nivelul
inspectoratului scolar documentele candidatilor si celelalte documente solicitate, in forma scanata.
 
b) Decizii de detasare vor fi comunicate de inspectoratele scolare direct unitatilor de invatamant, inclusiv exemplarul cadrului didactic detasat.
 
7) Detasarea la cerere:
 
a) Conducerile unitatilor de invatamant vor transmise comisiei de mobilitate constituita la nivelul
inspectoratului scolar documentele candidatilor care beneficiaza de continuitate pentru detasare si celelalte documente solicitate, in forma scanata,
 
b) Candidati vor putea opta intre depunerea, la inspectoratele scolare, a cererilor. insotite de documentele mentionate in acestea in forma scanata (fie incarcate pe o platforma, fie transmise la o adresa de e-mail) sau in forma tiparita,
 
c) sedinta de repanizare se va desfasura astfel incat, in sala sa nu se regaseasca simultan mai mult de 10
candidati.
 
d) Deciziile de detesare vor fi comunicate de inspectoratele scolare direct unitatilor de invatamant, inclusiv exemplarul cadrului didactic detasat.
 
8) Repartizarea posturilor didactice catedrelor ramase vacante/rezervate in regieu de plata cu ora:
 
a) Depunerea dosarelor pentru incadrare in regim de plata cu ora se va face exclusiv la unitatile de invatamant  (atat pentru cadrele didactice angajate in unitate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata/determinata cat si pentru personalul didacictic din alte unitati de invatamant, personalul didactic asociat si personalului didactic pensionat).
 
b) Angajarea in regim de plata cu ora penru toate categoriile de personal enumerate in "a" se va face conform prevederilor at. 94 alin. (4) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare in invatamanul preuniversitar in anul scolar 2020-2021, aprobeaa prin OMEC: me. 5259/2019, prin decizia didactorului unitatii de invatamant.
 
9) Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor. ramse vacante/rezervate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti:
 
a) Eliminarea concursului organizat ln nivel inspectoratului scolar, candidatii urmand sa parcurga etapele de repartizare si concurs prevazute la art. 102 alin. (2) "sau “c”, dupa caz, din Metodologie, aprobata prin OMEC nr. 5259/2019.
 
10) Omepalzarea in nivelul jedevelui/municipiutui Bacuresti a testarii pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate:
 
a) Eliminarea testarii organizate la nivelul inspectoratului scolar, personalul didactic urmand sa fie testat la nivelul unitatilor de invatamant, in termen de 30 de zile de in angajare.

Deocamdata, Ministerul Educatiei nu a anuntat nimic in legatura cu examenele profesorilor, totul depinzand de noul calendar al examenelor nationale, dar si de data la care se vor putea redeschide scolile.

Profitati de timpul petrecut acasa si pregatiti-va pentru Definitivat sau Titularizare! Click aici pentru culegerile de pregatire recomandate de Portal Invatamant >>

Sfaturi pentru Nota 10 - Titularizare si Definitivat

TITULARIZARE - Consiliere psihopedagogica


NOU! Va anuntam aparitia editoriala a celei mai recente lucrari specializate pentru pregatirea examenului de Titularizare la catedra de Consiliere Psihopedagogica.

20 de Teste REZOLVATE pentru pregatirea de nota 10

Realizata:
  •  in perfecta concordanta cu programa de examen elaborata de Ministerul Educatiei;
  •  dupa modelul testelor formulate de minister.
Pregatiti corect examenul de titularizare pentru ca efortul dvs. sa fie incununat de succes!

...Vezi AICI lista completa <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

definitivat 2020titularizare 2020titularizaredefinitivatgrade didacticegrade didactice 2020


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//