Titularizare 2024: unde se depun dosarele. Lista cu arondarea disciplinelor in Bucuresti si acte necesare la inscriere

De Portal Invatamant
la 25 Apr. 2024
2 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Titularizare 2024: unde se depun dosarele. Lista cu arondarea disciplinelor in Bucuresti si acte necesare la inscriere25Apr.2024

Pe data de 8 mai 2024 se da startul inscrierilor pentru examenul de Titularizare 2024, conform Calendarului mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, pentru anul scolar 2024-2025. Cadrele didactice care isi doresc sa ocupe posturi disponibile scoase la concursul de Titularizare 2024 trebuie sa depuna dosare la inspectoratele scolare/ centrele de inscriere din judet/ respectiv din municipiul Bucuresti.

Va reamintim, proba scrisa la Titularizare 2024 este programata pe 17 iulie 2024. ...descarca de AICI Fisa de inscriere la Titularizare 2024<<

Pe site-ul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti a fost publicata lista cu arondarea disciplinelor pe sectoare.

...Modele de Teste rezolvate pentru Titularizare si Definitivat gasiti AICI  (pentru Educatori, pentru Invatatori, la Matematica, la Romana, Engleza, Sport, Istorie, Geografie, Biologie etc samd)
 

Lista cu arondarea disciplinelor in Bucuresti

 
Sectorul 1 - str. N. Titulescu nr.54, tel: 021.222.21.60, 021.222.13.14
Discipline arondate:
- Matematica
- Fizica
- Chimie
- Informatica
 
Sectorul 2 - str. Tunari, nr.54, tel: 021.210.51.45, 021.212.46.67
Discipline arondate:
- Ingineri (toate disciplinele)
- Maistri instructori (toate disciplinele)
- Educatie tehnologica
 
Sectorul 3 - sos. Mihai Bravu, nr.428, tel: 021.340.16.13, 021.340.43.82
Discipline arondate: 
- Educatoare
- Invatatoare
- Educatie fizica si sport
 
Sectorul 4 - sos. Oltenitei nr 87-99, tel: 021.460.21.68, 021.460.38.08
Discipline arondate:
- Invatamant special
- Biologie
- Religie si discipline teologice
 
Sectorul 5 - Str. Spataru Preda, nr.16, intrarea din str. Doina, tel: 031.401.69.55, 021.411.99.85
Discipline arondate:
- Istorie
- Gandire critica si drepturile copilului, Educatie interculturala, Educatie pentru cetatenie democratica, Educatie economico-financiara
- Geografie
- Discipline socio-umane (Filosofie, Logica si argumentare, Sociologie, Economie, Educatie antreprenoriala)
- Discipline economice
- Arte plastice (Educatie plastica, Educatie vizuala, Arte vizuale)
- Muzica (Educatie muzicala, Muzica instrumentala, Functie de instrument)
- Palate si cluburi
- Consilier psihopedagogic
 
Sectorul 6 - str. Pestera Dambovicioarei n.12, tel: 031.425.07.63, 021.430.07.64
Discipline arondate:
- Limba si literatura romana
- Limba latina
- Limbi straine: 
*Limba engleza
*Limba franceza
*Limba germana (Germana materna)
*Limba italiana
*Limba spaniola
*Limba portugheza
*Limba japoneza
*Limba neogreaca (greaca veche)
*Limba maghiara (maghiara materna)
- Limba rromani materna
- Literatura universala
- Profesor documentarist

Dosarul de inscriere trebuie sa contina cererea de inscriere la concursul national si copii de pe documentele prevazute in cererea de inscriere. Secretariatul Comisiei de organizare si desfasurare a concursului va inregistra dosarul si va informa candidatul cu privire la numarul de inregistrare al dosarului.

Datele din fisa de inscriere a candidatului sunt inregistrate in sistemul informatizat TITULARIZARE 2024.
 
In perioada de validare a fiselor de inscriere, candidatul primeste fisa martor extrasa din sistemul informatizat pe care este obligat sa o verifice si sa o semmeze, alaturi de reprezentantul ISJ/ISMB, pentru conformitate. Un exemplar se inmaneaza candidatului, iar celalalt ramane la Inspectorat. 
 
Neprezentarea candidatului sau a unui imputernicit al acestuia, desemnat prin procura notariala in original, la validare, in perioada prevazuta de Calendar, atrage dupa sine anularea inscrierii candidatului la concurs, cu exceptia absolventilor din promotia curenta a studiilor sau a departamentelor pentru pregatirea personalului didactic. 
 
Absolventii promotiei 2024 (studiilor medii/postliceale/universitare de licenta/universitare de masterat sau a departamentelor pentru pregatirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot sa prezinte adeverinta de absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica si sa valideze fisa de inscriere pana la data de 17 iulie 2024 ora 8.00.
 
Pe pagina de web a Inspectoratului se va afisa lista candidatilor inscrisi la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate — sesiunea 2024.
 

Inscriere Titularizare 2024

 
Extras din Metodologia-cadru pentru mobilitatea cadrelor didactice:
 
Art. 67 (1) Cererile de inscriere la concursul national, potrivit anexei nr. 14, insotite de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la secretariatul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, conform Calendarului. La solicitarea comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, acolo unde se impune, se pot constitui si alte centre de inscriere la concurs, in afara celui din cadrul ISJ/ISMB. Membrii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului si consilierul juridic al ISJ/ISMBau obligatia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de inscriere la concurs.
 
(2) Candidatii se pot inscrie la concursul national, in perioada prevazuta de Calendar, si in doua sau mai multe judete ori in municipiul Bucuresti si in alte judete. Candidatii care au depus dosare de inscriere la concursul national in ultimii 3 ani depun/transmit pentru inscrierea la concursul national, sesiunea 2024, la centrul de inscriere, cererea-tip insotita doar de documente in completarea celor depuse in anii anteriori, daca este cazul, conform precizarilor ISJ/ISMB unde se depune/transmite cererea.
 
(3) La concursul national au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile de studii si de pregatire psihopedagogica prevazute
de prezenta Metodologie, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale, sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei didactice si nu indeplinesc conditiile legale de pensionare pentru limita de varsta.
 
Nu au dreptul sa participe la concursul national persoanele care se afla intr-una dintre urmatoarele situatii:
 
a) nu prezinta un document medical emis de un medic specializat de medicina muncii sau de un cabinet de medicina muncii, care atesta ca este apt pentru prestarea activitatii didactice;
 
b) au fost condamnate penal definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra vietii, integritatii corporale sau sanatatii, contra
libertatii persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hartuire, trafic de minori, proxenetism, infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale, luare si dare de mita, trafic de influenta, fals si uz de fals, furt calificat, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 
c) au fost sanctionate, pe parcursul anului scolar curent sau in ultimii 6 (sase) ani scolari incheiati, cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

...Modele de Teste rezolvate pentru Titularizare si Definitivat gasiti AICI  (pentru Educatori, pentru Invatatori, la Matematica, la Romana, Engleza, Sport, Istorie, Geografie, Biologie etc samd)
 

Acte necesare dosar Titularizare 2024

 
Actele trebuie anexate in original, respectiv in copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de catre directorul unitatii in anul scolar 2023-2024 sau scanate color, dupa actele originale****:
 
1) fisa de inscriere la Titularizare 2024, asumata prin semnatura (daca este cazul);
 
2) copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele si domiciliul;
 
3) copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (daca este cazul);
 
4) copii de pe actele de studii, foile matricole si certificatele de calificare (ultimele pentru absolventii liceului pedagogic/ invatamantului postliceal), certificatele/ adeverintele de absolvire a modulului psihopedagogic (daca absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricola);
 
5) absolventii promotiei 2024 vor prezenta copia adeverintei de la institutia de invatamant superior/ postliceal/ mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta/ absolvire/ bacalaureat, media de absolvire a facultatii/ scolii postliceale/ liceului pedagogic, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a
frecventat si promovat modulul psihopedagogic;
 
6) copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
 
7) copie de pe actul de titularizare/ repartizare pe perioada viabilitatii postului in invatamantul preuniversitar (daca este cazul);
 
8) copie a acordului ME, a deciziei inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul);
 
9) adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva la catedra (inclusiv perioada rezervarii catedrei) (daca este cazul);
 
10) copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor sau copie de pe carnetul de munca daca a mai fost angajat(a) anterior anului 2011 si ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(a) (daca este cazul);
 
11) copii ale avizelor si atestatelor necesare ocuparii postului didactic/ catedrei, inclusiv avizul unitatii de invatamant particular (daca este cazul);
 
12) avizul/ adeverinta medical(a), emis(a) de un medic sau cabinet de medicina a muncii, din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant;
 
13) declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice, ca nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala pentru infractiuni contra vietii, integritatii corporale sau sanatatii, contra libertatii persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hartuire, trafic de minori, proxenetism, infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale, luare si dare de mita, trafic de influenta, fals si uz de fals, furt calificat;
 
14) adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care sunt angajat(a) privind sanctiunile disciplinare din ultimii 2 ani scolari incheiati si de pe parcursul anului scolar in curs;
 
15) cazier judiciar, din care reiese faptul ca nu am antecedente penale pentru infractiuni contra vietii, integritatii corporale sau sanatatii, contra libertatii persoanei, rele tratamente aplicate minorului, hartuire, trafic de minori, proxenetism, infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale, luare si dare de mita, trafic de influenta, fals si uz de fals, furt calificat;
 
16) certificatul/ adeverinta de integritate comportamentala, in original******;
 
17) numai pentru titulari/angajati pe perioada viabilitatii postului/incadrati in crese adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte situatia postului (structura pe ore si discipline a catedrei, viabilitatea postului/ catedrei, nivelul de invatamant si regimul de mediu) si copii ale deciziilor de detasare din perioada 01.09.2014 – 31.08.2024 (daca este cazul);
 
18) Declaratie privind postul didactic de predare/catedra ocupat(a) in etapele anterioare ale mobilitatii personalului didactic Candidatii care au depus dosare de inscriere la concursul national in ultimii 3 ani depun/transmit pentru inscrierea la concursul national, sesiunea 2024, la centrul de inscriere, cererea-tip insotita obligatoriu de documentele solicitate de inspectoratul scolar la care se solicita inscrierea.
 
**** Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul si la depunerea dosarului, in acest caz fiind necesara prezentarea documentului in original si a unei copii a acestuia. In situatia in care documentele se transmit in format electronic, prin posta electronica, acestea vor fi scanate color, dupa documentele originale, lizibil, la minimum 150 dpi.
 
****** In cazuri exceptionale, daca un candidat/ cadru didactic nu prezinta certificatul de integritate comportamentala la dosar in perioada de inscriere/ validare, acesta se depune obligatoriu la unitatea de invatamant, la data prezentarii pentru incheierea noului contract individual de munca. 
 
 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

inscriere titularizare 2024titularizare 2024discipline arondate titularizaredosar titularizarecerere inscriere titularizare


x

Lasa un raspuns
Comentarii [2 comentarii]Adauga comentariul tau

11Mai.2024

Jakab Anna 11 Mai. 2024 07:56:02

Dupa parerea mea actele care vor fi scanate color - potrivit originalului - nu trebuiesc certificate. „ ... pot fi certificate ”, deci nu este necesar acest lucru. Am înteles bine?
09Apr.2024

Alle 09 Apr. 2024 09:35:18

Acest numar nu este functional 031.401.69.55
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//