Schimbare majora in Legea Educatiei: norma didactica a profesorilor, redusa la doar 9 ore pe saptamana

De Laura Galescu
la 25 Feb. 2020
3 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Schimbare majora in Legea Educatiei: norma didactica a profesorilor, redusa la doar 9 ore pe saptamana25Feb.2020

Legea Educatiei Nationale se modifica din nou, in sensul reducerii normei didactice a profesorilor. Raman doar 9 ore/saptamana din norma didactica a profesorilor, care vor fi completate cu ore de pregatire pentru examenele nationale, pentru performanta si pentru remediere.

Proiectul de lege a primit deja vot favorabil din partea parlamentarilor si mai trebuie doar promulgat de presedintele Klaus Iohannis.
 
Conform proiectului, la articolul 263, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
 
"(2) In norma didactica prevazuta la alin. (1), se pot include ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobata de Ministerul Educaliei si Cercetarii si ore de pregatire pentru evaluari/examene nationale si/sau pentru obtinerea performantei educationale, precum si ore de invatare remediala fara a depasi jumatate de norma de predare - invatare - evaluare, cu mentinerea drepturilor salariale”.
 
Profesorii vor trece orele de invatare remediala in incadrare la inceputul anului scolar, chiar daca nu pot sa stie sigur daca vor avea elevi doritori sa urmeze aceste ore, suplimentar fata de cele 5-6 ore/zi prevazute pentru elevi de planurile cadru. 
 
Proiectul de lege a aparut in urma reducerii numarului de ore la 20, 25, 30 pentru primar, gimnaziu si liceu, ceea ce la gimnaziu inseamna o reducere de 9 ore. In aceasta situatie, sindicatele au calculat ca 20.000 de profesori ar urma sa-si piarda posturile. 
 
Diferenta fara de orele de la Curriculum la dispozitia scolii este ca plata se face in regim de „plata cu ora”. Cand se fac orele se primesc bani, daca nu se fac nu se primesc bani pentru ele. in varianta legii aflate in discutie se intelege ca salariul se primeste integral, fie ca se fac sau nu orele respective.
 

Va prezentam mai jos prevederile integrale ale noului proiect de modificare a Legii Educatiei:
 
 
Art.I.- Legea educatiei nationale nr.1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1.    La articolul 3, dupa litera c) se introduce o noua litera, lit.c1), cu urmatorul cuprins:
        „c1)    principiul adaptabilitatii curriculumului national si programei scolare – in baza caruia deciziile se iau in concordanta cu specificul varstei elevilor, evitand supraincarcarea acestora, oferind spatiul necesar și pentru activitati extrascolare.”
    2.    La articolul 3 se introduce un nou alineat, alin.(2), cu urmatorul cuprins:
        „(2) Prevederile alin.(1) lit.c1) se aplica in vederea constituirii efectivelor de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupa mica, clasele pregatitoare și clasele a IX-a ale ciclului secundar superior, fara a fi afectate efectivele de antepreșcolari/preșcolari/elevi ale grupelor/claselor deja existente.”
    3.    La articolul 23, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu urmatorul cuprins:
        „(11)    Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), la solicitarea expresa a parinților, pot fi inscriși in invațamantul preșcolar copiii cu varsta de minimum 2 ani, asigurandu-se finanțarea de baza corespunzatoare, de la bugetul de stat, in baza costului standard per preșcolar stabilit prin hotarare a Guvernului.”
    4.    La articolul 27,  dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin.(11) și (12), cu urmatorul cuprins:
        „(11) Nivelul antepreșcolar poate fi organizat in creșe pentru varsta de 0-3 ani sau in gradinițe pentru varsta 2-3 ani.
          (12) in conditiile in care unitatea de invatamant care are in componenta nivel prescolar nu are o structura integrala de invatamant anteprescolar cu toate cele 3 grupe, poate include in cadrul invatamantului prescolar o grupa pentru varsta 2-3 ani.”
    5.    La articolul 27, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
        „(2) Organizarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara, standardele de calitate si metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei și Cercetarii. Continutul educativ, respectiv curriculumul specific pentru copiii sub 3 ani, se aproba prin ordin al ministrului educației și cercetarii.
          (3) Asigurarea personalului didactic necesar desfasurarii educatiei anteprescolare se face de catre Ministerul Educatiei și Cercetarii, conform art.104 alin.(2) lit.a), cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare.”
    6.    La articolul 27, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin.(61), cu urmatorul cuprins:
        „(61) Cupoanele sociale pot fi acordate si de catre autoritatile publice locale. Cuantumul, conditiile si regulamentul de acordare vor fi stabilite prin hotarare a consiliului local.”
    7.    La articolul 28, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin.(11) si (12), care vor avea urmatorul cuprins:
        „(11) in cadrul gradinitelor cu program saptamanal, normativul per prescolar va fi calculat in asa fel incat sa asigure acoperirea cheltuielilor serviciilor educationale si de supraveghere.
          (12) Gradinitele cu program saptamanal furnizeaza servicii pe timpul noptii numai in situatii deosebite si de urgenta ale parintilor/reprezentantilor legali, respectiv:
            a) program de lucru pe timpul noptii pentru ambii parinti/reprezentanti legali sau pentru familii monoparentale;
            b) urgente medicale ale parintilor/reprezentantilor legali sau a altor membri din familia acestora;
            c) deces in familie.”
    8.    La articolul 28, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        „(2)    Autoritatile administratiei publice locale si inspectoratele scolare asigura conditiile pentru generalizarea treptata a educației timpurii.”
    9.    La articolul 45, alineatele (8) și (17) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
        „(8)    Minoritatile nationale sunt reprezentate proportional cu numarul de clase in organele de conducere ale unitatilor de invatamant, ale inspectoratelor scolare sau ale institutiilor echivalente, cu respectarea criteriilor de competenta profesionala, potrivit legii.
        (17) in finantarea de baza a unitatii de invatamant preuniversitar cu predare in limbile minoritatilor nationale, costul standard per elev, per prescolar si per anteprescolar se calculeaza dupa un coeficient marit pe baza factorilor de corectie, luand in considerare influentele de cost rezultate ca urmare a aplicarii planurilor cadru pentru scolile cu limba de predare in limba minoritatii nationale sau a limbii minoritatii nationale, stabilite prin includerea influentelor de cost aferente numarului cadrelor didactice care predau la clasa, numarului elevilor inscrisi in internatele scolare, a influentelor privind izolarea lingvistica, geografica si numarul redus de elevi, prescolari si anteprescolari, precum si elevii prevazuti la alin.(7). Acelasi coeficient se aplica si in cazul unitatilor scolare cu predare in limba romana, in conditii similare.”
    10. La articolul 46, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        „(12)     in sistemul de invatamant la toate nivelurile, specializarile, programele, programele de studii, ciclurile de studii si formele de invatamant, proba examenului de absolvire și examenul de admitere se organizeaza cu respectarea principiului echitatii si asigurarii egalitatii de sanse si se sustin, la alegere, in limba in care au fost studiate disciplinele respective, in condițiile legii.”
    11. La articolul 58, dupa alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alin.(5) – (9), cu urmatorul cuprins:
        „(5) in conditiile in care statul, consiliile judetene sau consiliile locale nu finanteaza programul „scoala dupa scoala” parintii pot incheia contracte cu unitati de invatamant preuniversitar pentru inchirierea spatiilor destinate educatiei, respectiv contracte de furnizare de servicii educationale cu profesori incadrati in sistemul de invatamant.
         (6) Profesorii prevazuti la alin.(5) se pot inregistra si incheia contracte de furnizare de servicii educationale inclusiv sub forma de persoane fizice autorizate.
         (7) Atunci cand profesorul provine de la o alta unitate de invatamant decat cea in care se presteaza serviciul, este necesar acordul consiliului de administratie al scolii care incheie contractul de inchiriere a spatiului.
         (8) Parintii, pentru gestionarea, finantarea programului „scoala dupa scoala”, pot infiinta organizatii neguvernamentale care incheie contractele prevazute la alin.(5) in numele acestora.
         (9) Statul va sustine generalizarea ofertarii programului „scoala dupa scoala ” pentru intregul sistem de invatamant preuniversitar pana in anul 2030, in mai multe etape.”
    12.    Dupa articolul 58 se introduc doua noi articole, art.581 si 582, cu urmatorul cuprins:
        „Art.581.-    (1)    in perioada desfasurarii activitatii didactice, anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, respectiv acreditat confesional si particular, li se acorda, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constand intr-o masa calda pe zi in cadrul programului „Masa calda la scoala”. Limita valorii zilnice se stabileste prin hotarare a Guvernului si nu poate fi mai mica de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
                (2) Limita valorica prevazuta la alin.(1) nu cuprinde pretul cheltuielilor de transport, de distributie si de depozitare a produselor alimentare, dupa caz.
                (3) La cererea motivata a parintilor, formulata in scris si sustinuta de documente-suport, inregistrata la secretariatul unitatii de invatamant in care sunt inmatriculați anteprescolarii, prescolarii si elevii care, din considerente de natura medicala, culturala sau religioasa, nu pot beneficia de masa calda vor beneficia de produse alimentare adecvate situatiei acestora, in limita valorii zilnice stabilite conform legii.
                (4)    Pentru mentinerea sanatatii anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor prevazuti la alin.(1), in cadrul programului se vor distribui numai produse alimentare preparate in conformitate cu o metodologie aprobata de Ministerul Educatiei și Cercetarii impreuna cu Ministerul Sanatatii.
                (5)    Unitatile administrativ-teritoriale de care apartin unitatile de invatamant vor primi sumele necesare derularii programului prevazut la  alin.(1) din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit unei anexe care va face parte din legea bugetului de stat.
                (6) Sumele prevazute la alin.(5) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unitatilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau din alte surse de finantare, legal prevazute, in urmatoarele situatii:
                    a) stabilirea prin hotarare a consiliului local a unei valori zilnice a mesei calde mai mari decat cea prevazuta la alin.(1);
                    b) cresterea, in cursul anului scolar, a numarului de anteprescolari/prescolari/elevi beneficiari ai programului prevazut la  alin.(1).
                (7)    Programul „Masa calda la școala” in unitati de invatamant preuniversitar va fi generalizat pentru intregul sistem de invatamant pana in anul 2030, in mai multe etape.
                (8) Programul „Masa calda la școala” in unitati de invatamant preuniversitar va putea fi finantat de catre oricare unitate administrativ-teritoriala pe baza unei hotarari a consiliului local sau judetean inainte de generalizarea programului sau includerea unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza teritoriului administrativ in acest program la nivel national.
                (9) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a mesei calde se organizeaza la nivelul fiecarei unitati/subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor si se stabileste potrivit prevederilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice.
                (10) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale  ale municipiilor care dispun de mijloacele necesare prepararii si distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, in scopul cresterii calitatii acestora, pot utiliza in acest scop sumele alocate potrivit prevederilor alin.(1).
                (11) Lista unitatilor de invatamant finantate  la nivel national in cadrul programului „Masa calda la școala” va fi aprobata prin ordin al ministrului educatiei și cercetarii.
                (12) Ministerul Educatiei și Cercetarii elaboreaza pana la inceputul anului școlar 2020-2021 normele metodologice de aplicare a programului „Masa calda la școala” in unitati de invatamant preuniversitar, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
        Art.582.-    in conditiile in care o unitate de invatamant preuniversitar dovedeste indeplinirea tuturor conditiilor prin care poate demara programele „scoala dupa scoala„ sau “Masa calda la scoala”, incepand din anul scolar urmator, finantarea va fi cuprinsa in mod obligatoriu in bugetul Ministerului Educatiei și Cercetarii in capitolul bugetar aferent programelor mentionate.”
    13. La articolul 63 alineatul (1), litera b) a alineatului (2) și alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
        „Art.63.-    (1) in invatamantul preuniversitar, formatiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, dupa cum urmeaza:
                    a) educatia anteprescolara: grupa cuprinde in medie 6 copii, dar nu mai putin de 3 si nu mai mult de 8;
                    b) invatamantul prescolar: grupa cuprinde in medie 12 prescolari, dar nu mai putin de 6 si nu mai mult de 17;
                    c) invatamantul primar: clasa cuprinde in medie 17  elevi, dar nu mai putin de 10 si nu mai mult de 22;
                    d) invatamantul gimnazial: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de 10 si nu mai mult de 26;
                    e) invatamantul de arta: clasa cuprinde in medie 14 elevi, dar nu mai putin de 8 si nu mai mult de 25 si poate fi constituita din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde in medie 6 elevi, dar nu mai putin de 4 si nu mai mult de 10;
                    f) invatamantul liceal si profesional: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de 12 si nu mai mult de 26;
                    g) invatamantul dual: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de 12 si nu mai mult de 26;
                    h) instruirea practica si pregatirea de specialitate se desfasoara pe grupe de minimum 8 elevi si maximum 12 elevi;
                    i) clasele din invatamantul profesional, dual si vocațional pot fi constituite din maximum 4 grupe cu calificari diferite; 
                    j) invatamantul postliceal: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de 12 si nu mai mult de 26;
                    k) invatamantul special pentru elevi cu deficiente usoare si/sau moderate: grupa cuprinde in medie 8 elevi, dar nu mai putin de 6 si nu mai mult de 10;
                    l) invatamantul special pentru elevi cu deficiente grave: grupa cuprinde in medie 4 elevi, dar nu mai putin de 3 si nu mai mult de 5.
                (2)    Prin excepție de la prevederile alin.(1), in localitațile in care exista cerere pentru forma de invațamant in limba materna a unei minoritați naționale, efectivele formațiunilor de studiu se organizeaza, se inființeaza și funcționeaza astfel:
……………………………………………………………………………………………………..
                    b) organizarea, reorganizarea, desfiintarea oricaror formatiuni de studiu, inclusiv cel simultan pentru forma de invatamant in limba materna a unei minoritati nationale existente, se pot realiza cu avizul conform al Ministerului Educatiei și Cercetarii, Comisiei de invatamant si tineret a Consiliului Minoritatilor Nationale, aflat in coordonarea Departamentului de relatii interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, si al organizatiei minoritatii nationale reprezentate in Parlamentul Romaniei.
            (3) in situatii exceptionale, formatiunile de prescolari sau de elevi pot functiona peste efectivul maxim, cu cel mult 2 preșcolari/elevi, dupa caz, peste numarul maxim prevazut la alin.(1), cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, pe baza unei justificari din partea consiliului de administratie al unitatii de invatamant care solicita exceptarea de la prevederile alin. (1). ”
    14.    La articolul 63, dupa alineatul (31) se introduce un nou alineat, alin.(32), cu urmatorul cuprins:
        „(32) Integrarea scolara individuala a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale in grupe/clase din invațamantul de masa se realizeaza doar la inceputul anului școlar. Pentru fiecare preșcolar/elev  cu cerințe educaționale speciale orientat de catre centrul județean de resurse și asistența educaționala/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistența Educaționala pentru invațamantul de masa, efectivele existente ale grupelor/claselor se diminueaza cu 2 preșcolari/elevi.”
    15.    La articolul 66, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        „(3) Pentru fiecare disciplina si domeniu de studiu, programa scolara acopera 65% din orele de predare si evaluare, lasand la dispozitia cadrului didactic 35% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. in functie de caracteristicile elevilor si de strategia scolii din care face parte, profesorul decide daca procentul de 35% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru invatare remediala, pentru consolidarea cunostintelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performante superioare, conform unor planuri individuale de invatare elaborate pentru fiecare elev.”
    16.    Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        „Art.67.-    (1) Curriculumul national pentru educatia timpurie este centrat pe dezvoltarea fizica, cognitiva, emotionala si sociala a copiilor, respectiv pe remedierea precoce a eventualelor deficiente de dezvoltare si se aproba prin ordin al ministrului educației și cercetarii.
                (2) CJRAE, respectiv CMBRAE, in coordonarea inspectoratelor școlare, in baza unei metodologii specifice elaborate de Ministerul Educatiei și Cercetarii, constituie echipe multidisciplinare de interventie timpurie, menite sa realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea si asistenta precoce corespunzatoare a celor cu cerinte educationale speciale sau cu risc in dezvoltarea competentelor personale.”
    17.    La articolul 84, alineatele (1), (3) și (4) se modifica și vor avea urmatorul cuprins:
        „Art.84.-    (1)    Elevii din invatamantul obligatoriu, profesional si liceal acreditat/autorizat beneficiaza de  gratuitate pentru transportul local in comun, de suprafata, naval si subteran, precum si pentru transportul rutier județean și interjudețean, feroviar si naval, pe tot parcursul anului calendaristic. Consiliile județene și consiliile locale organizeaza transportul public in vederea asigurarii transportului elevilor  spre școli.
                (3) Elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu li se deconteaza cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educatiei și Cercetarii, prin unitatile de invatamant la care sunt scolarizati, pe baza de abonament sau li se asigura decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 52 calatorii dus-intors pe an, daca locuiesc la internat sau in gazd
                (4) Elevii beneficiaza de gratuitate pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de opera, de film si la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice.”
    18. La articolul 85, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        „Art.85.-    (1) in situatii justificate, anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor din invatamantul obligatoriu, scolarizati intr-o alta localitate decat aceea de domiciliu, li se asigura servicii de transport si, dupa caz, servicii de masa si de internat, de catre autoritatile administratiei publice locale din localitatea de domiciliu, sau autoritatile administratiei publice locale din localitatea in care isi desfasoara studiile, cu sprijinul operatorilor economici, al colectivitatilor locale, al societatilor de binefacere, precum si al altor persoane juridice sau fizice.”
    19.    La articolul 99, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin.(11), cu urmatorul cuprins:
        „(11) CJRAE respectiv CMBRAE va asigura functionarea in fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica a unui cabinet de consiliere psihologica, unde sa isi desfasoare activitatea un psiholog scolar care sa aiba in evidența pana la 500 de elevi.”
    20.    La articolul 102, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu urmatorul cuprins:
        „(4) Finantarea internatelor scolare in invatamantul preuniversitar obligatoriu de stat si acreditat particular, confesional se asigura din bugetul Ministerul Educatiei și Cercetarii. Unitatile administratiei publice locale pot participa la finantarea internatelor scolare.”
    21. La articolul 104 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        ,,c) cheltuieli cu evaluarea periodica a elevilor/prescolarilor/anteprescolarilor, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prin bugetele locale;”
    22.    La articolul 107, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        „Art.107.- (1) Finantarea suplimentara se acorda ca suma globala fixa din bugetul Ministerului Educatiei și Cercetarii pentru premierea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, particular sau confesional care realizeaza rezultate deosebite:
                    a) in domeniul incluziunii;
                    b) in domeniul-performantelor scolare;
                    c) cu privire la insusirea limbii romane in unitatile de invatamant cu predare integrala in limba minoritatilor nationale;
                    d) cu privire la insusirea cel putin a unei  limbi de circulatie internationala sau  a unei   minoritati  nationale,   atestat  cu  examen recunoscut la nivel international;
                    e) pentru performanțele inregistrate la  examenul de bacalaureat;
                    f) in domeniul activitatilor extracurriculare;
                    g) in domeniul performantelor stiintifice realizate de cadrele didactice sau elevi.”
    23.    La articolul  135, alineatul (5) se modifica și va avea urmatorul cuprins:
        „(5) Finantarea de baza se calculeaza dupa un coeficient marit pentru studentii care urmeaza cursurile in limba unei minoritati nationale sau intr-o limba moderna de circulatie internationala.”
    24.    La articolul 213, alineatul (7) se modifica și va avea urmatorul cuprins:
        „(7) Durata mandatului de rector este de 4 ani.”
    25.    La articolul 236, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        „(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educatia anteprescolara pentru functia de educator-puericultor, a celui din educatia timpurie, precum  și a celui din invațamantul primar pentru functiile de educatoare/educator si invatatoare/invatator se realizeaza prin liceele pedagogice, iar a maistrilor-instructori si a antrenorilor prin unitati de invatamant tertiar nonuniversitar.”
    26.    La articolul 247, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        „e) in invatamantul antepreșcolar/prescolar, respectiv primar alternativ pentru fiecare grupa sau clasa se normeaza cadre didactice conform specificului fiecarei alternative educationale;”
    27.    La articolul 249, litera e) se modifica și va avea urmatorul cuprins:
        „e) pedagog scolar/asistent educational;”
    28.    La articolul 249, dupa litera g) se introduce o noua litera, lit.g1), cu urmatorul cuprins:
        „g1) bona;”
    29.    La articolul 250, litera g) se modifica și va avea urmatorul cuprins:
        „g) pentru functia de asistent social – absolvirea unei institutii de invatamant superior de profil, de lunga sau de scurta durata, cu examen de licenta ori de absolvire, sau a unei scoli sanitare postliceale sau a liceului pedagogic, specializarea mediator scolar;”
    30.    La articolul 250, dupa litera g) se introduce o noua litera, lit. g1), cu urmatorul cuprins:
        „g1) pentru functia de bona – absolvirea unui curs in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.375/2002, republicata, cu examen pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala.”
    31.    La articolul 262 alineatul (1), partea introductiva a alineatului (3) și alineatul (4) se modifica și vor avea urmatorul cuprins:
        „Art.262.-     (1)    Activitatea personalului didactic de predare se realizeaza intr-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe saptamana, si cuprinde:
                    a) activitati didactice de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de invatamant, de pregatire pentru evaluari/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și de invațare remediala;
                    b) activitati de pregatire metodico-stiintifica,  de dezvoltare a curriculumului la decizia școlii, in acord cu nevoile elevilor;
                    c) activitati de educatie, complementare procesului de invatamant: mentorat, scoala dupa scoala, invatare pe tot parcursul vietii; 
                    d) activitati de dirigentie;
                    e) activitați specifice scrierii, derularii și evaluarii proiectelor educaționale;
                    f) activitați de pregatire remediala.
                (3) Norma didactica de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa, in care sunt incluse și  activitați de pregatire pentru evaluari/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și cele de invațare remediala, reprezinta numarul de ore corespunzator activitatilor prevazute la alin. (1) lit. a) si se stabileste dupa cum urmeaza:
                (4) Personalul  didactic  de  predare  și  de  instruire  practica  cu  o  vechime  in  invațamant  de  peste  25  de  ani  și  gradul  didactic I,  beneficiaza,  la  cerere,  de  reducerea  cu  doua  ore  saptamanal  a  normei didactice de predare-invatare-evaluare prevazuta la alin. (3) lit.c) – e),  fara  diminuarea  salariului.”
    32.    La articolul 262, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(41), cu urmatorul cuprins:
        „(41)    Personalul didactic care desfașoara activitate de mentorat beneficiaza de reducerea cu 2 – 4  ore/saptamana a normei didactice de predare-invatare-evaluare, in funcție de numarul de profesori – stagiari coordonați;  pentru personalul didactic incadrat pe post, care desfașoara activitate de mentorat, orele de mentorat se remunereaza in sistem de plata cu ora, cu condiția sa aiba 1-2 cadre didactice in stagiu pentru definitivat.”
    33.    La articolul 262, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alin.(7) și (8), cu urmatorul cuprins:
        „(7) Norma didactica a consilierului scolar corespunde unui post de consilier școlar in cabinetul de asistența psihopedagogica, respectiv in cabinetul interscolar de asistenta psihopedagogica și se stabilește prin raportare la un numar de 500 de elevi sau de 300 de prescolari. Activitațile specifice normei didactice sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
         (8) Ministerul Educației și Cercetarii emite norme metodologice privind desfașurarea orelor de pregatire pentru evaluari/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și de invațare remediala și norme privind reducerea normei didactice de predare cu 2 – 4 ore/saptamana a profesorilor care desfașoara activitatea de mentorat.”
    34.    La articolul 263, alineatele (2) și (4) se modifica și vor avea urmatorul cuprins:
        „(2) in norma didactica prevazuta la alin. (1), se pot include ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobata de Ministerul Educatiei si Cercetarii și ore de pregatire pentru evaluari/examene naționale și/sau pentru obținerea performanței educaționale, precum și  ore de invațare remediala fara a depași jumatate de norma de predare – invațare – evaluare, cu mentinerea drepturilor salariale. 
         (4) Orele de limbi straine din invatamantul primar pot fi predate, in conditiile prezentei legi, de profesorii pentru invatamantul primar de la grupa sau clasa respectiva, in cadrul activitatilor postului, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii ori prin certificatul de competenta. Orele de limbi straine din invatamantul primar sunt predate si de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse in norma acestora, sau prin plata cu ora, in cazul in care profesorii pentru invatamantul primar de la grupa ori clasa respectiva nu fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin certificatul de competenta.”
    35. La articolul 263, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(41), cu urmatorul cuprins:
        „(41) Activitatile optionale din educatia timpurie pot fi predate, in conditiile prezentei legi, de profesorii pentru educatie timpurie de la grupa respectiva, in cadrul activitatilor postului, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii ori prin certificatul de competenta. Activitatile optionale din educatia timpurie sunt predate si de alti profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse in norma acestora, sau prin plata cu ora, in cazul in care profesorii pentru educatie timpurie de la grupa respectiva nu fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin certificatul de competenta.”
    36.    La articolul 263, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        „(6) Profesorii pentru educatie timpurie si invatamantul primar de la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale sunt remunerati, prin plata cu ora, pentru orele care depasesc numarul de ore prevazut in planurile de invatamant de la clasele cu predare in limba romana.”
    Art.II.- Legea nr.263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1.    La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        „(4) inscrierea copiilor in institutiile de educatie timpurie anteprescolara din sistemul public se realizeaza conform unor criterii minimale stabilite prin normele metodologice aprobate de Guvern, la propunerea ministrului educatiei și cercetarii.”
    2.    La articolul 1, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin.(5), cu urmatorul cuprins:
        „(5) in mod exceptional, prin hotarare a consiliului local, se pot stabili criterii suplimentare avand in vedere cazurile sociale, familiile monoparentale sau copii cu dizabilitati sau cerinte educationale speciale, precum si alte criterii stabilite de legi in functie de numarul maxim de locuri aprobate, in subordinea caruia se afla administratia cresei.”
    3.    La articolul 2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        „(4) Serviciile de ingrijire, precum si serviciile educationale furnizate in crese, se acrediteaza conform prevederilor legale din domeniul asistentei sociale si din domeniul educatiei.”
    4.    La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        „b) finantarea de baza pentru anteprescolari, conform art.9 alin.(2) si art.27 alin.(41) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;”
    5.    Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        ,,Art.11.- Contributia lunara de intretinere datorata de parintii/reprezentantii legali ai copilului poate fi achitata atat in cadrul sistemului public, cat si cel privat, si prin cupoane pentru educatia timpurie sau tichete de cresa, potrivit legii.”
    6.    La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        „(2) Monitorizarea activitatii si, implicit, a serviciilor oferite de crese, se realizeaza in conformitate cu prevederile metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara aprobate de Guvern, la propunerea Ministerului Educatiei și Cercetarii.”
    7.    Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
        „Art.22.- Educatorul monitorizeaza permanent evolutia fiecarui copil din grupa si comunica familiei/reprezentantului legal al copilului, prin intermediul unui jurnal de legatura al copilului, toate informatiile necesare, in conformitate cu prevederile metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara aprobate de Guvern, la propunerea Ministerului Educatiei și Cercetarii.”
    Art.III.- Ministerul Educației și Cercetarii va identifica toate normele contrare prevederilor prezentei legi și va propune Guvernului masurile necesare de modificare, completare sau abrogare a acestora.
    Art.IV.- (1) Metodologia de organizare prevazuta la art.27 alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare, precum și cu modificarile și completarile aduse prin prezenta lege, este stabilita prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației și Cercetarii, in maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Senatul votat deja  “Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul educatiei” cu urmatoarele modificari :
* a) educatia anteprescolara: grupa cuprinde in medie 6 copii, dar nu mai putin de 3 si nu mai mult de 8;
* b) invatamantul prescolar: grupa cuprinde in medie 12 prescolari, dar nu mai putin de 6 si nu mai mult de 17;
* c) invatamantul primar: clasa cuprinde in medie 17 elevi, dar nu mai putin de 10 si nu mai mult de 22;
* d) invatamantul gimnazial: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de 10 si nu mai mult de 26;
* e) invatamantul de arta: clasa cuprinde in medie 14 elevi, dar nu mai putin de 8 si nu mai mult de 25 si poate fi constituita din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde in medie 6 elevi, dar nu mai putin de 4 si nu mai mult de 10;
* f) invatamantul liceal si profesional: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de 12 si nu mai mult de 26;
* g) invatamantul dual: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de 12 si nu mai mult de 26;
* h) instruirea practica si pregatirea de specialitate se desfasoara pe grupe de minimum 8 elevi si maximum 12 elevi;
* i) clasele din invatamantul profesional, dual si vocațional pot fi constituite din maximum 4 grupe cu calificari diferite;
* j) invatamantul postliceal: clasa cuprinde in medie 22 de elevi, dar nu mai putin de 12 si nu mai mult de 26;
* k) invatamantul special pentru elevi cu deficiente usoare si/sau moderate: grupa cuprinde in medie 8 elevi, dar nu mai putin de 6 si nu mai mult de 10;
* l) invatamantul special pentru elevi cu deficiente grave: grupa cuprinde in medie 4 elevi, dar nu mai putin de 3 si nu mai mult de 5.

Același proiect mai arata ca pentru fiecare disciplina si domeniu de studiu, programa scolara acopera 65% din orele de predare si evaluare, lasand la dispozitia cadrului didactic 35% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu respectiv. in prezent, profesorul are la discpoziție 25% din timpul alocat disciplinei.

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

norma didactica profesorireducere norma didacticaore remediale


x

Lasa un raspuns
Comentarii [3 comentarii]Adauga comentariul tau

04Mar.2020

Lazar Ildiko 04 Mar. 2020 18:20:22

Si educatoarele , lor nu li se mic?oreaz? norma? Simultan nimic? Va bateti joc de noi.
02Mar.2020

Dumitru Vladimir 02 Mar. 2020 09:23:42

Titlul este aberant/ senza?ionalist ?i nu spune de fapt care e adev?rul! V? solicit s?-l “remedia?i”sic! urgent!
Opinia public? va an?elege c? profesorii nu vor munci decat 9 ore/ s?pt?man?!
Sindicatul din Educa?ie trebuie s? intervin? foarte clar. ?i ministerul nostru la fel. Pentru a explica exact opiniei publice ?i chiar ?i nou?, cum vor sta treburile, dac? legea va fi promulgat? ?i cred c? va fi!
27Feb.2020

Marieta 27 Feb. 2020 15:46:26

Dac? norma didactica se reduce, num?rul profesorilor trebuie sa creasc? !
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//