Restrangere activitate 2024. Metodologie si Model Cerere de transfer

De Portal Invatamant
la 26 Ian. 2024
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Restrangere activitate 2024. Metodologie si Model Cerere de transfer26Ian.2024

Solutionarea restrangerilor de activitate se face in sedinta de repartizare, la nivelul inspectoratului scolar, prin transfer consimtit intre unitatile de invatamant sau transfer la cerere al personalului didactic titular, desemnat de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, ca fiind in restrangere de activitate pentru anul scolar 2024- 2025. Gasiti mai jos un extras din metodologie referitor la restrangerea activitatii pentru cadrele didactice.

In conformitate cu prevederile Pct. I, alin. 5 din Calendarul mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2024-2025, Anexa nr.19 la Metodologie, in perioada 29 februarie - 14 martie 2024, se desfasoara etapa de transfer al personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare ori prin desfiintarea unor unitati de invatamant.
 

Restrangere activitate 2024

 
Inspectoratul Scolar Judetean Cluj publica, pe site, informatii de interes pentru cadrele didactice aflate in situatia de restrangere de activitate, definita in art. 26 alin. (2) din Metodologie astfel:
 
"Cadrul didactic titular sau cadrul didactic debutant prevazut la art. 24 alin. (4, 6) precum si cadrul didactic angajat pe durata viabilitatii postului didactic/catedrei pentru care nu se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare in specialitate, in conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra sau pentru care postul/norma didactica de predare nu se mai incadreaza in sistemul de normare privind efectivele de anteprescolari/prescolari si elevi prevazute de lege, luand in considerare si reducerea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare, conform prevederilor legale in vigoare, se afla in situatia de restrangere de activitate".

...Modele de Teste rezolvate pentru Titularizare si Definitivat gasiti AICI  (pentru Educatori, pentru Invatatori, la Matematica, la Romana, Engleza, Sport, Istorie, Geografie, Biologie etc samd)

Stabilirea persoanei care se afla in restrangere de activitate se face in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3-4) din Metodologie.

Etapa 1 
In etapa de constituire a normei didactice de predare si incadrare a personalului didactic de predare titular, a cadrelor didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) precum si a celor angajate pe perioada viabilitatii postului didactic/catedrei, situatii care vizeaza doua sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeasi specialitate, se renunta, in ordine la urmatoarele categorii de personal didactic de predare, conform lit. a)-p):
a) activitatea prestata de personalul didactic de predare care solicita plecarea din unitate pe motivul reducerii activitatii; in cazul in care doua sau mai multe persoane de aceeasi specialitate solicita plecarea din unitatea de invatamant, pleaca persoana care intruneste punctajul cel mai mare/media cea mare in urma evaluarii;
b) activitatea prestata de personalul didactic de predare care a obtinut calificativul nesatisfacator sau satisfacator la ultima evaluare anuala;
c) activitatea prestata de personalul didactic de predare sanctionat disciplinar in anul scolar curent sau in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati;
d) activitatea prestata de personalul didactic de predare ale carui specializari dobandite prin studii nu sunt in concordanta cu postul didactic ocupat/catedra ocupata, conform Centralizatorului;
e) activitatea prestata de personalul didactic de predare ale carui studii nu sunt in concordanta cu nivelul cel mai inalt al unitatii de invatamant corespunzator postului didactic ocupat;
f) activitatea prestata de cadrele didactice titulare, femei, care indeplinesc conditiile legale de pensionare, luand in calcul limita de varsta si stagiul de cotizare si opteaza pentru pensionare incepand cu data de 1 septembrie 2024, la solicitarea acestora;
g) activitatea prestata de personalul didactic de predare titular care implineste varsta de 65 de ani pana la data de 1 septembrie 2024;
h) activitatea prestata de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
i) activitatea prestata de cadrele didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) care nu sunt inscrise la examenul national de definitivare in invatamant;
j) activitatea prestata de cadrele didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) care sunt inscrise la examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2024;
k) activitatea prestata de personalul didactic de predare care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai inalt al unitatii de invatamant corespunzator postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra;
l) in situatia reducerii numarului de ore la catedrele din invatamantul special, activitatea prestata de cadrele didactice care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, pedagogie speciala, psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promotiilor 1978-1994) - in concordanta cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master in domeniile psihologie sau stiintele educatiei, in concordanta cu Centralizatorul pentru invatamantul special;
m) activitatea prestata de personalul didactic de predare care nu detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic, conform prezentei Metodologii;
n) in situatia reducerii numarului de grupe/clase sau de ore la clasele/grupele din unitatile de invatamant in care se scolarizeaza alternative educationale, activitatea prestata de personalul didactic de predare care nu detine documentele care atesta parcurgerea modulelor de pedagogie specifice alternativelor educationale care se scolarizeaza in unitatea de invatamant respectiva, eliberate de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania;
o) in situatia reducerii numarului de ore la clasele/grupele cu predare intensiva/bilingva sau in limbile minoritatilor nationale, activitatea prestata de personalul didactic de predare care nu a absolvit studiile in limba in care se face predarea la aceste clase/grupe;
p) activitatea prestata de personalul didactic de predare titular numit/transferat/repartizat in doua sau mai multe unitati de invatamant preuniversitar, in cazul in care la nivelul uneia dintre unitati de invatamant se constata diminuarea numarului de ore.
 
Etapa 2
In cazul aparitiei situatiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare la nivelul unei unitati de invatamant, de completare a normei didactice de predare sau de restrangere de activitate, pe parcursul anului scolar, situatii care vizeaza doua sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeasi specialitate, conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Metodologie, se renunta, in ordine, la:
 
a) activitatea prestata de:
i. personalul didactic de predare fara studii corespunzatoare postului;
ii. personalul didactic de predare pensionat, asociat, titular incadrat in regim de plata cu ora;
iii. personalul didactic de predare in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata;
iv. personalul didactic de predare titular detasat la cerere;
v. personalul didactic de predare titular detasat in interesul invatamantului;
 
b) activitatea prestata de prestata de personalul didactic de predare prevazut la art. 26 alin. (3), lit. a)-p).
 
Etapa 3
In cazul in care restrangerea de activitate, care vizeaza doua sau mai multe persoane titulare/angajate de aceeasi specialitate la nivelul unei unitati de invatamant, nu se solutioneaza prin aplicarea prevederilor art. 26 alin. (3) sau (4), dupa caz si nici luand in considerare cererile de reducere a normei didactice de predare fara diminuarea salariului, a personalului didactic de predare, conform prevederilor legale in vigoare, desemnarea cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate se realizeaza:
- prin organizarea unui concurs;
- prin evaluare obiectiva, conform punctajului stabilit pe baza Fisei de evaluare aprobata de CA al ISJ.
 
Hotararea privind modalitatea de stabilire a persoanei aflate in restrangere de activitate, concurs sau evaluare obiectiva pe baza punctajului, se stabileste in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
 
Desemnarea prin concurs a cadrului didactic aflat in restrangere de activitate se face de o comisie de evaluare, stabilita conform prevederilor art. 26 alin. (6) din Metodologie.
 
Desemnarea prin evaluare obiectiva a cadrului didactic aflat in restrangere de activitate, se face pe baza punctajului calculat conform Fisei de evaluare aprobata de ISJ. Fisa de evaluare respecta criteriile stabilite in Anexa nr. 2 la Metodologie.
 
Evaluarea obiectiva se face de catre o comisie stabilita in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (7) din Metodologie.
 
Conform prevederilor art. 28 alin. (4) din Metodologie, cadrele didactice titulare, a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata prin transfer in anii precedenti, nu fac obiectul restrangerii de activitate la nivelul unitatii de invatamant la care sunt titulare si participa la etapa judeteana de transfer pentru restrangere de activitate, cu exceptia cadrelor didactice care au posibilitatea de a reveni in unitatile de invatamant de la care au fost detasate, conform prevederilor art. 24 alin. (11) si a cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer in conditiile art. 28 alin. (1) si (2).
 
In situatia in care la unitatea de invatamant de la care un cadru didactic a fost detasat in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate se vacanteaza un post didactic/o catedra in specialitatea cadrului didactic aflat in restrangere de activitate nesolutionata, in concordanta cu documentul de numire /transfer /repartizare, cadrul didactic respectiv revine ca titular pe postul didactic/catedra vacantat(a), directorul unitatii de invatamant avand obligatia sa comunice in scris acestuia decizia de revenire pe postul/catedra detinut(a) anterior.
 
Cadrele didactice titulare care in perioada stabilirii si solutionarii reducerilor de activitate se incadreaza in prevederile art. 184 alin. (1)-(7) din Legea nr. 198/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt afectate de restrangere de activitate, in situatia in care la aceeasi catedra sunt mai multe cadre didactice titulare, decat la solicitarea scrisa/cu acordul persoanelor in cauza, exceptand situatia prevazuta la art. 30 alin. (2) lit. e), conform prevederilor art. 27 alin. (1) din Metodologie.

Probe orale, probe practice, inspectii speciale la clasa

 
Conform prevederilor art. 4 alin. (4-5) din Metodologie cadrele didactice care solicita transferul pentru restrangere de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale sustin o proba orala de cunoastere a limbii minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea.
 
Conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Metodologie. cadrele didactice care solicita transferul pentru restrangere de activitate pe un post didactic/ o catedra in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, precum si in unitati de invatamant avand clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), pe catedre de informatica, de tehnologia informatiei si comunicarii, de informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), de instruire practica sau de activitati de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica in profilul postului didactic solicitat.
 
Conform prevederilor art. 4 alin. (7) din Metodologie, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicita modificarea repartizarii prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris, precum si cadrele didactice care
solicita intregirea/completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata, transfer pentru restrangere de activitate, pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant ori pretransfer prin schimb de posturi pe catedre/discipline care nu sunt inscrise in documentul de numire/transfer/repartizare sustin inspectii speciale la clasa la disciplinele solicitate care nu se regasesc in documentul de numire/transfer/repartizare, conform Anexei nr. 5, cu exceptia posturilor didactice/catedrelor pentru care se sustin probe practice prevazute la alin. (6).

Solutionarea restrangerilor de activitate 2024

 
Dispozitiile generale si conditiile specifice privind organizarea si desfasurarea etapei de transfer pentru personalul didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau restructurarea retelei scolare sunt prevazute in art. 36-45 din Metodologie. Pot sa participe la solutionarea restrangerii de activitate cadrele didactice prevazute la art. 5 alin. (1-3) din Metodologie, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5), aflate in restrangere de activitate.
 
Cadrele didactice nominalizate in restrangere de activitate inregistreaza dosarele conform Calendarului si prevederilor art. 42-45 din Metodologie, mai intai la inspectoratul scolar pentru stabilirea punctajului final, apoi la unitatile de invatamant la care sunt publicate posturi/catedre vacante, in vederea obtinerii acordului pentru transferul consimtit in unitatea respectiva.
 
Continutul dosarului, intocmit conform cererilor tip, este diferit, in cele doua cazuri.
 
A. Cererea tip pentru transfer / transfer consimtit intre unitati, adresata inspectoratului scolar, se afla in Anexa nr. 14 a Metodologiei, pag. 94
B. Cererea tip pentru obtinerea acordului de transfer consimtit intre unitati, adresata directorului, se afla in Anexa nr. 14 a Metodologiei, pag. 92.
 
Nota:
Cadrele didactice aflate in restrangere de activitate depun, la unitatea de invatamant in care solicita transferarea si la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant la care se solicita transferul, in perioadele prevazute in Calendar, cereri-tip, conform anexei nr.14, insotite de documentele mentionate in aceasta, aprecierea sintetica a consiliului de administratie al unitatii de invatamant la care a intrat in restrangere de activitate si o adeverinta, eliberata de conducerea unitatii de invatamant in care este angajat, in care se mentioneaza cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns in situatia de restrangere de activitate.
 

Stabilirea conditiilor specifice de ocupare a posturilor
 

Conditiile specifice de ocupare a posturilor se stabilesc in conformitate cu prevederile art. 32 alin. (4) din Metodologie.
- Consiliul de administratie al unitatii de invatamant poate stabili conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in cadrul etapelor de transfer consimtit si pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar precum si in cadrul etapei de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra.
- Conditiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimtit intre unitatile de invatamant nu mai pot fi modificate si raman valabile si pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant si de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei.
- Conditiile specifice trebuie sa fie aceleasi pentru toate posturile didactice/catedrele vacante;
- Conditiile specifice se avizeaza de comisia judeteana de mobilitate luand in considerare faptul ca acestea:
* trebuie sa nu fie discriminatorii,
* trebuie sa nu incalce si sa nu fie contrare prevederilor Metodologiei si legislatiei in vigoare.
- Conditiile specifice nu reprezinta criteriu de ierarhizare.
 
Dupa avizarea conditiilor specifice de catre comisia judeteana de mobilitate, acestea se fac publice prin afisare pe pagina web a inspectoratului scolar, iar unitatile de invatamant au obligatia de a le face publice prin afisare la avizierul unitatii de invatamant si pe pagina web proprie, daca exista.

Sedinta de repartizare organizata la nivel judetean

 
Candidatii aflati in restrangere de activitate depun la dosarul inregistrat la inspectoratul scolar acordul/acordul de principiu eliberat de director iar comisia judeteana de mobilitate solutioneaza restrangerea de activitate in sedinta de repartizare, in conformitate cu prevederile art. 46-49 din Metodologie.
 
In sedinta de repartizare sunt solutionate restrangerile de activitate pentru candidatii care au inregistrat dosare la I.S.J. in termenul prevazut de Calendar, conform prevederilor art. 46 din Metodologie, in urmatoarea ordine:
 
A. Transfer consimtit pentru cadrele didactice titulare care au obtinut acordul de transfer consimtit intre unitatile de invatamant;
 
B. Transfer la cerere pentru cadrele didactice prevazute la art. 5 alin. (1)-(3), aflate in restrangere de activitate, care nu au obtinut acordul privind transferul consimtit intre unitati sau nu au solicitat acest acord.
 
Ordinea de prioritate in sedinta de repartizare este urmatoarea:
 
a) solutionarea restrangerii de activitate in cadrul unitatii de invatamant, in ordinea descrescatoare a punctajului;
b) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul consortiului scolar, in ordinea descrescatoare a punctajului;
c) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul aceleiasi localitati, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului;
d) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul judetului, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului;
e) solutionarea restrangerii de activitate in alte judete, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului.
 
Art. 46 alin. (3) din Metodologie prevede urmatoarea regula de prioritate:
La ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante, ca urmare a restrangerii de activitate, in situatiile prevazute la art. 46 alin. (1) lit. b)-e), are prioritate cadrul didactic prevazute la art. 5 alin. (1)-(3) care are inscris in documentul de numire/transfer/repartizare cel putin una dintre disciplinele/specialitatile din care este constituit postul didactic/catedra solicitat(a).
 
C. Detasare in interesul invatamantului in cazul restrangerile de activitate nesolutionate prin transfer; se solutioneaza la finalul sedintei de repartizare sau la inceputul si la sfarsitul sedintelor de repartizare in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didacticdin invatamantul preuniversitar, conform prevederilor art. 48 si art. 109 alin. (5) din Metodologie.
 

Model cerere de transfer pentru restrangere activitate 2024


Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.
 

Model cerere de detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionataAtentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

restrangere activitatecalendar restrangere activitaterestrangere activitate invatamantrestrangere activitate 2023transfer restrangere activitate


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//