Ocuparea posturilor in regim de plata cu ora, in 2023. Depunerea dosarelor se face in perioada 24-25 august

De Ana Ghiarasim
la 17 Aug. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ocuparea posturilor in regim de plata cu ora, in 2023. Depunerea dosarelor se face in perioada 24-25 august17Aug.2023

Cadrele didactice interesate de posturile in regim de plata cu ora, pentru anul scolar 2023-2024, isi pot depune dosarele pentru incadrare in perioada 24-25 august 2023.

Repartizarea posturilor didactice/ catedrelor ramase vacante/ rezervate in regim de plata cu ora se face conform Calendarului mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2022- 2023.

Teste Rezolvate + Metodica pentru examenul de Titularizare 2023!
...vezi AICI lista completa a testelor <<  

 
 

Plata cu ora 2023 - Calendarul anuntat de Ministerul Educatiei

 
1) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate in regim de plata cu ora:
 
a) depunerea dosarelor pentru incadrare in regim de plata cu ora la unitatile de invatamant si sustinerea interviurilor in vederea incadrarii in regim de plata cu ora;
Perioada: 24-25 august 2023
 
b) atribuirea orelor vacante/rezervate in regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unitatilor de invatamant, prin decizie a directorilor unitatilor de invatamant si acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unitati de invatamant, personalului didactic asociat si personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obtinute la interviu, daca este cazul;
Termen: 25 august 2023
 
c) transmiterea, la inspectoratele scolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate in regim de plata cu ora si a rezultatelor obtinute la interviu, precum si a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate datorita neprezentarii la post a candidatilor repartizati in etapele anterioare; acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alte unitati de invatamant si depunerea acestuia la inspectoratele scolare;
Zilele: 25 si 28 august 2023
 
d) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Perioada: 28 august-1 septembrie 2023

 

Plata cu ora 2023: Metodologie 


Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar cu personal didactic de predare calificat in regim de plata cu ora

 
Art. 94 (1) Cadrele didactice de predare si de instruire practica, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitatile de invatamant preuniversitar, pot fi salarizate si prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Personalul didactic de predare si de instruire practica, care beneficiaza de reducerea normei didactice de predare, poate avea dreptul la remunerarea activitatii in regim de plata cu ora doar dupa efectuarea normei didactice de predare complete, prevazute la art. 262 alin. (3) lit. c), d) si e) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(2) Personalul didactic de predare, de conducere din unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar, precum si personalul de indrumare si control poate fi salarizat prin plata cu ora in conditiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu respectarea Normelor metodologiceaprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4165/2018, cu modificarile ulterioare si a Normelor metodologiceprivind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control, precum si pentru cadrele didactice metodiste din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si unitatile conexe, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4827/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. Salarizarea in regim de plata cu ora pentru personalul didactic de conducere, de indrumare si control se realizeaza numai pentru orele care depasesc limita maxima de ore pentru obligatia de predare, conform Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4865/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(3) Personalul de conducere din unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar, precum si personalul de indrumare si control poate fi incadrat, la cerere, in regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele ramase neocupate, conform hotararii consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
 
(4) Dupa incheierea contractelor individuale de munca pe perioada nedeterminata/determinata cu personalul didactic calificat repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unitatii de invatamant atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele ramase neocupate, cu exceptia posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate propuse pentru ocuparea de catre candidatii cuprinsi in programe recunoscute de Ministerul Educatiei prin care se recruteaza, se selecteaza, se pregateste si se sprijina personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate, in regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular in unitatea de invatamant, la solicitarea, in scris, a acestuia si comunica situatia la inspectoratul scolar, in perioada prevazuta in Calendar.
 
Personalul didactic titular caruia i s-a atribuit ore in sistem de plata cu ora incheie contract individual de munca in regim de plata cu ora cu directorul unitatii de invatamant. Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate in regim de plata cu ora au cadrele didactice titulare in specialitatea postului didactic/catedrei vacante conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra.
 
(5) Dupa atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor ramase neocupate in regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular in unitatea de invatamant, directorii unitatilor de invatamant in care mai raman posturi didactice/catedre/ore neocupate acorda avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora, in baza prezentarii unui curriculum vitae si sustinerii unui interviu, in perioada prevazuta in Calendar, personalului didactic de predare titular in alta unitate de invatamant, personalului angajat in alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea conditiilor de studii, avizelor si atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate.
 
(6) Pe baza avizului obtinut pentru incadrarea in regim de plata cu ora, conform alin. (5), inspectoratul scolar emite decizia de repartizare, in baza careia personalul didactic de predare titular in alta unitate de invatamant, personalul angajat in alte domenii de activitate si personalul didactic pensionat incheie contract individual de munca in regim de plata cu ora cu directorul unitatii de invatamant.
 
(7) In perioada prevazuta in Calendar, inspectoratul scolar repartizeaza, in sedinta de repartizare, in ordine:
a) cadre didactice si candidati cu studii corespunzatoare postului ramasi nerepartizati sau cu norma didactica de predare incompleta, precum si candidati care au renuntat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizati in etapele anterioare, conform anexei nr. 18;
b) personalul didactic de predare titular care a solicitat incadrarea in regim de plata cu ora, ramas neincadrat, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (8);
c) personal calificat, angajat in alte domenii de activitate, care au solicitat incadrarea in regim de plata cu ora, ramasi neincadrati, selectati in baza criteriilor stabilite la alin. (8);
d) personalul didactic de predare calificat pensionat din invatamantul preuniversitar ramas neincadrat, care nu depaseste cu cel mult 3 (trei) ani varsta legala de pensionare, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (8);
e) personalul didactic de predare calificat pensionat din invatamantul preuniversitar, care depaseste cu 3 (trei) ani varsta legala de pensionare, ramas neincadrat, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (8);
f) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a dobandit cel putin definitivarea in invatamant, ramas neincadrat, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (8);
g) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, ramas neincadrat, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (8).
 
(8) Pentru departajarea personalului didactic de predare prevazut la alin. (7) lit. b)-g) se aplica, in ordine, urmatoarele criterii:
a) calificativul obtinut la ultima evaluare anuala in calitate de personal didactic de predare;
b) domiciliul in localitatea in care solicita postul;
c) continuarea activitatiididactice in aceeasi unitate de invatamant in care a functionat si in anul scolar anterior;
d) gradul didactic;
e) nota/media obtinuta la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
f) media obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice.

Teste Rezolvate + Metodica pentru examenul de Titularizare 2023!
...vezi AICI lista completa a testelor <<  

 
Art. 95 (1) Angajarea personalului didactic de predare calificat in regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului scolar general, se realizeaza de catre directorul unitatii de invatamant, dupa prezentarea curriculum-ului vitae si sustinerea interviului.
 
(2) Angajarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, in regim de plata cu ora, se realizeaza pe durata cursurilor sau pana la revenirea titularului la post/catedra in timpul anului scolar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului, a conditiilor corespunzatoare de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2)-(8) sau a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), a prevederilor prezentei Metodologii, a Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4165/2018, cu modificarile ulterioare si a Normelor metodologiceaprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4827/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(3) Cadrele didactice titulare in alta unitate de invatamant, cadrele didactice asociate angajate in alte domenii de activitate si cadrele didactice pensionate, care au ocupat un post didactic/o catedra vacant(a)/rezervat(a), dupa prezentarea curriculum-ului vitae si sustinerea interviului, incheie contract individual de munca in regim de plata cu ora cu directorul unitatii de invatamant, conform art. 254 alin. (16) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(4) In mod exceptional, catedrele de discipline tehnologice sau de pregatire instruire practica de la clasele/grupele din invatamantul dual, pot fi ocupate, cu avizul operatorului economic, in regim de plata cu ora, cu statut de cadru didactic calificat si de specialisti in domeniu care nu indeplinesc strict una dintre conditiile prevazute la art. 3 alin. (2)-(8).
 
Art. 96 (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate ramase neocupate dupa incadrarea personalului didactic de predare titular, personalului didactic asociat sau pensionat in regim de plata cu ora se atribuie in regim de plata cu ora, prin decizie a directorului unitatii de invatamant, in ordine, mai intai personalului didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in unitatea de invatamant si apoi se emit avize pentru incadrarea in regim de plata cu ora personalului didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alte unitati de invatamant, iar situatia se comunica inspectoratului scolar.
 
(2) Personalul didactic de predare titular si cel angajatcu contract individual de munca pe perioada determinata in alta unitate de invatamant, personalul calificat angajat in alte domenii de activitate, personalul didactic de predare pensionat, care solicita, in scris, incadrarea in regim de plata cu ora, sustin interviul organizat conformhotararii consiliuluide administratie al unitatiide invatamant, in fata unei comisii constituite la nivelul unitatii de invatamant. Interviul se evalueaza cu note de la 10 la 1, iar nota minima de promovare este 5 (cinci). Rezultatele interviului se comunica inspectoratului scolar.
 
(3) In situatia in care mai raman posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizeaza, de inspectoratele scolare, in sedinta de repartizare, conform Calendarului, in ordine, dupa cum urmeaza:
a) candidatilor ramasi nerepartizati sau a celor repartizati in etapele anterioare cu norma didactica de predare incompleta, conform anexei nr.18 sau candidatilor angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata cu norma didactica de predare incompleta, in vederea completarii normei cu ore din invatamantul gimnazial conform prevederilor art. 8 alin. (4);
b) candidatilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre si care solicita o noua repartizare, conform anexei nr. 18;
c) personalului didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alta unitate de invatamant pe baza avizului obtinut pentru incadrarea in regim de plata cu ora.
 
(4) Deciziile de repartizare pe post/catedra pentru candidatii repartizati conform alin. (3) se emit incepand cu data de la care au fost repartizati. 
 


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

posturi plata cu oraplata cu ora 2023repartizare posturi titularizabile 2023


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//