

Publicat in Monitorul Oficial - Metodologia pentru Mobilitatea cadrelor didactice (din preuniversitar) in anul 2020-2021

De Laura Galescu
la 06 Dec. 2019
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Publicat in Monitorul Oficial - Metodologia pentru Mobilitatea cadrelor didactice (din preuniversitar) in anul 2020-202106Dec.2019

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar 2020-2021 a fost publicata in Monitorul Oficial.

Gasiti mai jos metodologia completa:
 
 
Anexa la ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5259/12.11.2019
 
 
METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN
INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR IN ANUL SCOLAR 2020-2021
 
Capitolul I
Dispozitii generale
 
Art. 1 (1) Prezenta Metodologie reglementeaza: 
a) conditiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar; 
b) organizarea si desfasurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar; 
c) angajarea personalului didactic de predare in invatamantul preuniversitar, precum si eliberarea din functie a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar. 
(2) Prin unitati de invatamant, in sensul prezentei Metodologii, se au in vedere: unitatile de invatamant cu personalitate juridica la data de 1 septembrie 2020, respectiv unitatile de invatamant conexe ale invatamantului preuniversitar si unitatile de invatamant pentru activitati extrascolare, care se organizeaza si functioneaza conform prevederilor art. 19, 42, 99 si 100 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. La decizia unitatilor de invatamant si a autoritatilor administratiei publice locale se pot infiinta consortii scolare, conform art. 62 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Regulamentului-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare, aprobat prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5488/2011. infiintarea si desfiintarea consortiilor scolare pentru anul scolar 2020-2021, se realizeaza si se transmite inspectoratelor scolare pana la data de 31 ianuarie 2020. La nivelul consortiilor scolare in structura carora intra unitati de invatamant din aceeasi localitate sau din localitati invecinate se pot constitui posturi didactice de predare/catedre vacante din ore existente in doua sau mai multe unitati de invatamant, care pot fi ocupate conform prevederilor prezentei Metodologii. 
(3) Prin localitate, in sensul prezentei Metodologii, se intelege: comuna, oras sau municipiu.
(4) Prin personal didactic de predare/cadre didactice, in sensul prezentei Metodologii, se intelege: personalul didactic de predare din unitatile de invatamant, personalul didactic de conducere din unitatile de invatamant, profesorii metodisti si personalul didactic de conducere din casele corpului didactic, personalul didactic de conducere, de indrumare si control din inspectoratele scolare care desfasoara activitati de predare in unitati de invatamant, personalul didactic de predare titular care beneficiaza de pensie de invaliditate si personalul didactic de predare care beneficiaza de rezervarea postului didactic/catedrei, conform art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
(5) Hotararile consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, stabilite in baza prezentei Metodologii, se adopta cu respectarea prevederilor art. 93 si art. 96 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 2 (1) Prin cadre didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar, in sensul prezentei Metodologii, denumite in continuare cadre didactice titulare, se au in vedere cadrele didactice care au incheiat un  contract individual de munca pe perioada nedeterminata. 
(2) Statutul de cadru didactic titular in sistemul de invatamant preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedra - ordine de ministru, decizii ale inspectorului scolar general, dispoziții de repartizare - emise de institutiile abilitate in acest sens: Ministerul Educației si Cercetarii, inspectorate scolare, comisii nationale de repartizare si prin contractul individual de munca pe perioada nedeterminata. Cadrele didactice titulare care si-au completat norma didactica de predare-invatare-evaluare pe perioada nedeterminata sunt cadre didactice titulare in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe specializari. Acestor cadre didactice titulare li se va constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare in unitatile de invatamant ori pe specializarile precizate in decizia de completare de norma didactica pe perioada nedeterminata.  
Art. 3 (1) Cadrele didactice care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant sunt cadre didactice cu drept de practica in invatamantul preuniversitar. 
(2) La inscrierea la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, denumit in continuare concurs national, absolventii cu diploma ai invatamantului postliceal si universitar de lunga si scurta durata au obligația sa faca dovada finalizarii pregatirii psihopedagogice. Pregatirea psihopedagogica presupune obtinerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Pregatirea psihopedagogica se finalizeaza prin obtinerea „Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogica”. Absolventii cu diploma ai invatamantului superior de lunga durata care nu obtin minimum 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, dar obtin minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica, se pot incadra numai in invatamantul primar, gimnazial, profesional, in palatele si cluburile copiilor sau pe catedre de pregatire/instruire practica. Absolventii cu diploma de absolvire/certificat de competente ai invatamantului postliceal/tertiar nonuniversitar/ai scolilor de maistri/ai scolilor de antrenori au obligatia de a efectua pregatirea psihopedagogica in conformitate cu Normele metodologice de organizare si desfasurare a programelor de pregatire psihopedagogica si metodica a maistrilor instructori, absolvenți de scoli postliceale/colegii din invatamantul tertiar nonuniversitar/scoli de maistri in domeniu si a antrenorilor absolvenți de liceu urmat de o scoala de antrenori, scoli postliceale ori colegii de invatamant tertiar nonuniversitar de profil, cu specializarea in ramura de sport respectiva, in vederea certificarii pentru profesia didactica, aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5286/2015. Maistrii instructori si antrenorii, care nu au dobandit definitivarea in invațamant, au obligația de a face dovada, la data incadrarii in invațamantul preuniversitar, ca au finalizat pregatirea psihopedagogica.
(3) Absolventii cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta si ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicita incadrarea in invatamantul prescolar, primar, gimnazial, profesional sau pe catedre de pregatire/instruire practica trebuie sa faca, in perioadele de inscriere/validare la etapele de mobilitate, dovada detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Absolventii care au efectuat pregatirea psihopedagogica in statele membre ale Uniunii Europene, in statele semnatare ale acordului privind Spatiul Economic European sau in Confederația Elvețiana isi pot recunoaste pregatirea psihopedagogica efectuata in conformitate cu prevederile Procedurii privind recunoasterea programelor de formare psihopedagogica finalizate in statele membre ale Uniunii Europene, in statele semnatare ale acordului privind Spatiul Economic European sau in Confederația Elvețiana, in vederea continuarii studiilor sau desfasurarii activitații didactice in Romania, aprobata prin ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5415/2016. Absolventii pentru care nu este posibila recunoasterea pregatirii psihopedagogice, precum si absolventii care au efectuat pregatirea psihopedagogica in alte state au obligatia ca, in termen de cel mult 2 (doi) ani de la angajarea in invatamantul preuniversitar, sa se adreseze unui departament pentru pregatirea personalului didactic/departament de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul unei institutii/unitati de invatamant acreditate, in vederea efectuarii sau completarii pregatirii psihopedagogice, daca este cazul si obtinerii „Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogica”. 
(4) Absolventii cu diploma ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicita incadrarea in invatamantul liceal sau postliceal trebuie sa faca, in perioadele de inscriere/validare la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, dovada detinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Absolventii cu diploma ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care, in perioada de inscriere/validare la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, nu fac dovada detinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, dar au obtinut minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica, pot fi incadrati/repartizati numai pe posturi didactice/catedre in invatamantul primar, gimnazial, profesional, in palatele si cluburile copiilor, in cluburile sportive scolare sau pe catedre de pregatire/instruire practica.  

Portal Invatamant va recomanda cele mai eficiente GHIDURI pentru profesori  - Definitivat, Titularizare, ghiduri pentru invatatori ...click aici pentru detalii si comenzi >>
 
(5) Pentru absolventii cu diploma ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializarea „Pedagogia invatamantului primar si prescolar” se considera indeplinita cerinta privind pregatirea psihopedagogica de nivel I, prevazut in Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica prin departamentele de specialitate din cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, aprobata prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3580/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(6) Absolventii cu diploma ai invatamantului superior de lunga sau scurta durata si ai invatamantului postliceal, care au efectuat pregatirea psihopedagogica pana in anul 2009 si nu au dobandit definitivarea in invatamant, pot face dovada absolvirii programului de pregatire psihopedagogica prin foaia matricola/anexa la diploma de licenta sau de absolvire, in care este consemnata parcurgerea disciplinelor psihopedagogice si metodice sau prin certificat de absolvire a programului de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic de predare. Absolventilor care au finalizat cu diploma de licenta/absolvire studii universitare de lunga sau scurta durata pana in anul 2005 li se considera indeplinita conditia de formare psihopedagogica de nivel I si II, daca prin foaia matricola fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie scolara, pedagogie, metodica predarii specialitatii si practica pedagogica aferenta specializarii/specializarilor inscrisa/inscrise pe diploma de licenta/absolvire.
(7) Personalul didactic de predare care nu indeplineste condițiile prevazute la alin. (2)-(6) si care nu a dobandit nici definitivarea in invațamant se incadreaza pe posturi didactice/catedre in invațamantul preuniversitar ca personal fara studii corespunzatoare postului didactic/catedrei.
(8) Pana la data de 31 ianuarie 2020, inspectoratele scolare:
a) verifica daca personalul didactic de predare debutant prevazut la art. 21 alin. (4) lit. a), care a finalizat cu diploma invatamantul universitar de lunga sau scurta durata, a absolvit programul de pregatire psihopedagogica prin modulele organizate de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau daca face dovada frecventarii unui astfel de program de pregatire psihopedagogica;
b) emit decizii de repartizare pe post/catedra pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada viabilitatii postului didactic/catedrei in baza deciziilor emise de directorii unitaților de invațamant. 
(9) Personalul didactic de predare debutant cu o vechime efectiva la catedra mai mare 5 (cinci) ani, care a finalizat cu diploma invatamantul universitar de lunga sau scurta durata si nu a absolvit programul de pregatire psihopedagogica prin modulele organizate de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, precum si personalul didactic de predare debutant cu o vechime efectiva la catedra mai mica 5 (cinci) ani poate participa la concursul național  sesiunea 2020 daca, cel tarziu la data susținerii probei scrise, face dovada frecventarii / finalizarii unui program de pregatire psihopedagogica prin modulele organizate de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.
Art. 4 (1) Etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar si activitațile aferente acestora se organizeaza conform prezentei Metodologii si sunt, in ordinea in care se desfasoara, urmatoarele: 
    a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicarii planurilor-cadru de invatamant, a aprobarii planurilor de scolarizare si a ofertei educaționale; 
    b) constituirea normei didactice de predare-invatare-evaluare, in baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, in urmatoarea ordine stricta: a personalului didactic de predare titular, a cadrelor didactice debutante repartizate pe posturi publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata si a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei.
    c) intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare, in ordine, pentru personalul didactic de predare titular in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe specializari si completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare pe perioada nedeterminata/determinata a personalului didactic de predare titular la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant in care este titular/consorțiului scolar, urmata de completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare pe perioada determinata pentru cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant, carora li se poate constitui cel putin o jumatate de norma didactica de predare in baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedra;
    d) solutionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazute la art. 48 alin. (2);
    e) intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe specializari, urmata de completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare pe perioada determinata, la nivelul unitatilor de invatamant in care sunt angajate, pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora li se poate constitui cel putin o jumatate de norma didactica de predare in baza documentelor de repartizare pe post/catedra; 
    f) stabilirea personalului didactic de predare care indeplineste conditiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2020 si a personalului didactic de predare titular din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiințific de doctor, care se mentine in activitate ca titular peste varsta de pensionare in anul scolar 2020-2021;
    g) stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si publicarea acestora in vederea ocuparii cu personal didactic de predare; 
    h) completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare pe perioada nedeterminata/determinata a cadrelor didactice titulare, respectiv pe perioada determinata a cadrelor didactice debutante din invațamantul preuniversitar de stat si particular prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), urmata de completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe perioada determinata la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, carora li se poate constitui cel putin o jumatate de norma didactica de predare la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant in care sunt angajate sau la nivelul consortiului scolar in baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedra;  
    i) transferarea personalului didactic de predare titular si a cadrelor didactice debutante din invațamantul preuniversitar de stat si particular prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), inscrise la examenul național pentru obținerea definitivarii in invațamant, sesiunea 2020, disponibilizate prin restrangere de activitate, prin restructurarea retelei scolare sau prin desfiintarea unor unitati de invatamant;
    j) modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, care au dobandit definitivarea in invatamant sau care promoveaza examenul național pentru obținerea definitivarii in invațamant, sesiunea 2020 si au promovat concursul national de titularizare cu nota/media de cel putin 7 (sapte), in conditiile Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, daca postul este vacant;
    k) pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, la cerere, al personalului didactic de predare titular si al cadrelor didactice debutante din invațamantul preuniversitar de stat si particular prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6),  inscrise la examenul național pentru obținerea definitivarii in invațamant, sesiunea 2020, pe criteriul apropierii de domiciliu sau prin schimb de posturi intre titulari, urmat de modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora nu li se poate constitui un post didactic complet/o norma didactica de predare-invatare-evaluare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra sau prin schimb de posturi intre cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei; 
    l) prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, care a dobandit cel putin definitivarea in invatamant si a obtinut media de repartizare minimum 7 (sapte) la concursurile nationale, sesiunile 2019 si/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 si/sau 2016 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar, in conditiile prezentei Metodologii;
    m) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata, in baza rezultatelor obtinute de candidati la concursul national, sesiunea 2020, in conditiile prezentei Metodologii; 
    n) repartizarea candidatilor cu statut de cadre didactice titulare in invatamantul preuniversitar anterior inscrierii la concursul national, sesiunea 2020, cu pastrarea statutului de cadre didactice titulare, si a cadrelor didactice debutante din invațamantul preuniversitar de stat si particular prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivarii in invațamant, sesiunea 2020 si au obtinut media de repartizare minimum 7 (sapte) la concursul national, sesiunea 2020, calculata conform prevederilor art. 62 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, in conditiile prezentei Metodologii; 
    o) stabilirea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar si se reincadreaza in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021, cu condiția suspendarii pensiei pe durata reincadrarii;
    p) detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar, precum si a cadrelor didactice debutante din invațamantul preuniversitar de stat si particular prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivarii in invațamant, sesiunea 2020;
    q) stabilirea continuitaților pentru detasare la cerere si detasarea la cerere in baza mediei de repartizare de minimum 5 (cinci) obținute la concursul național, sesiunea 2020;
    r) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata in baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte) obtinute la concursul national, sesiunea 2020, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, avand prioritate candidatii care au obtinut cel putin minimum media 7 (sapte) la concursul national, sesiunea 2020 si care beneficiaza de prelungirea duratei contractelor individuale de munca in anul scolar 2020-2021 in baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte) la concursurile nationale, sesiunile 2019 si/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 si/sau 2016 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar, in conditiile prezentei Metodologii;
    s) detasarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar, precum si a cadrelor didactice debutante din invațamantul preuniversitar de stat si particular prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivarii in invațamant, sesiunea 2020;
    t) prelungirea duratei contractelor individuale de munca in anul scolar 2020-2021, pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, care a obtinut media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursurile nationale, sesiunile 2019 si/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 si/sau 2016 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar, in conditiile prezentei Metodologii; 
    u) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata, prin concurs national, in baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obtinute la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020;
    v) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata, in baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obtinute la concursurile nationale, sesiunile 2019, 2018, 2017, respectiv in baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte) obtinute la concursurile nationale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014,  in conditiile prezentei Metodologii;  
    w) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate cu personal didactic de predare calificat prin plata cu ora;
    x) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate prin concurs/testare organizat(a) la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti;
    y) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate pe parcursul anului scolar, in condițiile prezentei Metodologii. 
(2) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesita atestate si avize suplimentare, incepand cu etapa de intregire de norma didactica de predare-invatare-evaluare, solicitanții, inclusiv cadrele didactice titulare, trebuie sa prezinte 
in perioadele de inscriere si de verificare a dosarelor/validare a fiselor de inscriere la aceste etape conform Calendarului mobilitatii personalului didactic de predare din invațamantul preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021, denumit in continuare Calendar, avizele, atestatele si documentele justificative necesare, dupa cum urmeaza:
    a) avizele eliberate de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania, precum si  documentele care atesta parcurgerea modulelor de pedagogie specifica, eliberate de federatiile, asociatiile, centrele care organizeaza alternative educationale in Romania: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativa etc., pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul alternativ; 
    b) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de religie, in care se precizeaza etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate; 
    c) avizul Inspectoratului General al Politiei (IGP)/Autoritatii Rutiere Romane (ARR), pentru ocuparea catedrelor de pregatire/instruire practica din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor”; 
    d) avizul cultului sau avizul special al cultului recunoscut oficial de stat, in baza Protocolului semnat cu Ministerul Educației si Cercetarii, pentru ocuparea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul seminariilor/liceelor vocaționale teologice si a posturilor didactice/catedrelor constituite din discipline teologice de specialitate, in care se precizeaza etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate; 
    e) avizul Ministerului Apararii Nationale, avizul Ministerului Afacerilor Interne sau avizul Ministerului Justitiei, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala si din unitatile de invatamant subordonate Ministerului Justitiei, in care se precizeaza etapa de mobilitate pentru care au fost eliberate; 
    f) acordul directorului liceului pedagogic eliberat in baza criteriilor stabilite de consiliul de administrație al unitații de invațamant, avizat de inspectorul scolar care coordoneaza activitatea liceelor pedagogice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificarile educatoare sau invatator, in care se precizeaza etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat;
    g) documente justificative privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 9 alin. (10) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul special; 
    h) avizul eliberat de conducerea unitatilor de invatamant particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant particular care necesita aviz, in care se precizeaza etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat.
(3) in mod exceptional, avizele eliberate de conducerile unitatilor de invatamant particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitatile de invatamant particular, pot fi prezentate si in timpul sedintelor de repartizare. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate respective in baza avizelor prevazute la lit. a)-g) se realizeaza in ordinea descrescatoare a mediilor/punctajelor, indiferent de unitatea de invațamant menționata in aviz. in situatia in care doi sau mai multi candidati obtin un aviz pentru acelasi post didactic/aceeasi catedra, ocuparea postului didactic/catedrei se realizeaza in ordinea descrescatoare a mediilor/punctajelor.  
(4) Cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicita modificarea repartizarii prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris, precum si cadrele didactice titulare care solicita intregirea normei didactice, completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare, transferul pentru restrangere de activitate, pretransferul consimtit intre unitati de invatamant sau prin schimb de posturi, detasarea in interesul invatamantului sau detasarea la cerere prin concurs specific pe un post didactic/catedra in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, clase/grupe de hipoacuzici si surzi, clase/grupe de elevi cu deficiente de vedere, precum si in unitati de invatamant avand clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), pe catedre de informatica, de tehnologia informatiei si comunicarii, de informatica-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic si servicii), de instruire practica sau de activitati de pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica/orala eliminatorie, in profilul postului didactic solicitat. Fac exceptie:
    a) cadrele didactice transferate/pretransferate/detasate si cele care solicita modificarea repartizarii prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare;
    b) cadrele didactice incadrate pe catedre de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura si design in invatamantul gimnazial de arta sau liceal de arta, care solicita intregirea/completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau transferul/pretransferul/detasarea/modificarea repartizarii prin schimb de posturi/catedre pe catedre similare de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura si design in invatamantul gimnazial de arta sau liceal de arta, catedre care se ocupa in baza aceleiasi probe scrise; 
    c) cadrele didactice care beneficiaza de continuitate pe post/catedra prin completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau prin detasare la cerere, conform prezentei Metodologii.
(5) Cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicita modificarea repartizarii prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris, precum si cadrele didactice titulare care solicita completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare, transferul pentru restrangere de activitate, pretransferul consimtit intre unitati de invatamant sau prin schimb de posturi, detasarea in interesul invatamantului sau detasarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale sustin o proba orala eliminatorie de cunoastere a limbii minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea. Fac exceptie cadrele didactice titulare/angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice care au finalizat cu diploma studii universitare cu specializarea in limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea, precum si cadrele didactice care au efectuat studiile in limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea, respectiv cadrele didactice titulare care beneficiaza de continuitate pe post/catedra prin completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau prin detasare la cerere, conform prezentei Metodologii.
 Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii minoritatii se consemneaza prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei de organizare si desfasurare a probelor practice/orale ramanand definitiva. Probele orale in profilul postului se desfasoara conform anexei nr. 6 la prezenta Metodologie.  
(6) Cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicita modificarea repartizarii prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris, precum si cadrele didactice titulare care au efectuat studiile in alte state sau in Romania in limbile minoritatilor nationale si care solicita completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare pe perioada determinata sau nedeterminata, transferul pentru restrangere de activitate, pretransferul consimtit intre unitati de invatamant sau prin schimb de posturi, detasarea in interesul invatamantului sau detasarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limba romana sustin o proba orala eliminatorie de cunoastere a limbii romane. Fac exceptie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detasate si cadrele didactice angajate pe pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicita modificarea repartizarii prin schimb de posturi/catedre de pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice pe a caror diploma de studii este inscrisa specializarea „Limba romana” sau „Limba si literatura romana”, precum si cadrele didactice care au efectuat studiile in alte tari in limba romana. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii romane se consemneaza prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestatii, hotararea comisiei de organizare si desfasurare a probelor practice/orale ramanand definitiva. Probele orale in profilul postului se desfasoara conform anexei nr. 6 la prezenta Metodologie.   
(7) Cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicita modificarea repartizarii prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris, precum si cadrele didactice titulare care solicita intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare, completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare pe perioada nedeterminata, transferul pentru restrangere de activitate, pretransferul consimtit intre unitati de invatamant sau pretransferul prin schimb de posturi pe catedre constituite si din discipline care nu sunt inscrise in documentul de numire/transfer/repartizare sustin inspecții speciale la clasa la disciplinele solicitate care nu se regasesc in documentul de numire/transfer/repartizare, conform anexei nr. 4 la prezenta Metodologie, cu exceptia posturilor didactice/catedrelor pentru care se sustin probe practice prevazute la alin. (4). Fac exceptie:
a) cadrele didactice care au inscrisa pe documentul de numire/transfer/repartizare disciplina limba si literatura romana sau o limba moderna/materna, care solicita intregirea/completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau transferul/ pretransferul pe catedre in structura carora intra disciplina literatura universala;
b) cadrele didactice care au inscrisa pe documentul de numire/transfer/repartizare una dintre disciplinele fizica, chimie sau biologie care solicita intregirea/completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau transferul/pretransferul pe catedre in structura carora intra disciplina stiinte;
c) cadrele didactice care au inscrisa pe documentul de numire/transfer/repartizare una dintre disciplinele cultura civica, gandire critica, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica, care solicita intregirea/completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau transferul/pretransferul pe catedre in structura carora intra disciplinele: gandire critica, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica sau educatie economico-financiara;
d) cadrele didactice care au inscrisa pe documentul de numire/transfer/repartizare una dintre disciplinele economie, educatie antreprenoriala sau economie aplicata care solicita intregirea/completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau transferul/pretransferul pe catedre in structura carora intra disciplina educatie economico-financiara;
e) cadrele didactice care au inscrisa pe documentul de numire/transfer/repartizare una dintre disciplinele educatie muzicala, educatie plastica sau educatie vizuala invatamantul gimnazial sau liceal, care solicita intregirea/completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau transferul/pretransferul pe catedre in structura carora intra disciplina educatie artistica;
f) cadrele didactice incadrate pe posturi didactice/catedre din invatamantul special, care solicita intregirea/completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare sau transferul/pretransferul pe posturi didactice/catedre similare din invatamantul special, posturi didactice/catedre care se ocupa in baza aceleiasi probe scrise.
(8) Evaluarea inspectiei speciale la clasa/probei practice/orale, prevazuta la alin. (4)-(7), se realizeaza de catre o comisie, numita prin decizia inspectorului scolar general, formata din: presedinte - inspector scolar general adjunct/inspector scolar; membri - cate doi profesori titulari care au dobandit gradul didactic I sau II/inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar/responsabili ai comisiilor metodice cu specializari in profilul postului; secretari – 1-7 inspectori scolari si directorii unitatilor de invatamant in care se organizeaza inspecții speciale la clasa/probe practice/orale. Rezultatul inspectiei speciale la clasa/probei practice eliminatorii in profilul postului, prevazuta la alin. (4)-(7), se consemneaza prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 4-12 la prezenta Metodologie. La aceste probe nu se admit contestatii in cadrul etapelor de intregire/completare a normei didactice de predare/transfer/pretransfer/modificarea repartizarii prin schimb de posturi/detasare in interesul invatamantului/detasare la cerere prin concurs specific, nota stabilita de comisia de organizare si desfasurare a inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale ramanand definitiva. Inspectoratul scolar elibereaza adeverinte cadrelor didactice evaluate, semnate de inspectorul scolar general si de presedintele comisiei, in care se consemneaza rezultatele obtinute la inspectiile speciale la clasa/probele practice/orale.  in mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori titulari cu gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi membri in comisia pentru evaluarea inspectiei speciale la clasa, profesori titulari din invatamantul preuniversitar care au dobandit definitivarea in invatamant ori cadre didactice din invatamantul universitar.
(9) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioada determinata/detasare, probele practice in profilul postului se considera promovate in situatia in care cadrele didactice titulare participante obtin cel putin nota 5 (cinci). La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin intregirea normei didactice de predare/completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata/transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate/modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant sau prin schimb de posturi/modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi, probele practice/inspectiile speciale la clasa in profilul postului se considera promovate in situatia in care cadrele didactice participante obțin cel putin nota 7 (sapte).
(10) Rezultatele inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale eliminatorii in profilul postului susținute si promovate de cadrele didactice titulare in oricare etapa de mobilitate, precum si de cadrele didactice angajate pe pe durata de viabilitate a postului/catedrei raman valabile, cu acordul acestora, si in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar prevazute la alin. (1), precum si pentru mobilitațile personalului didactic de predare titular care se desfasoara pe parcursul anului scolar 2020-2021.
(11) Cadrele didactice titulare care au obtinut la concursurile nationale, sesiunile 2019 si/sau 2018, media de repartizare minimum 5 (cinci) in specialitatea postului, au acordul de principiu al consiliului de administratie/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant, au calificativul/calificativele „Foarte bine” si mai au cel putin jumatate de norma didactica in specialitate pot beneficia de continuitate pentru detasare la cerere. Pentru aceasta, se adreseaza, in scris, consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant pana la data prevazuta in Calendar. Profesorii consilieri in centre si cabinete de asistența psihopedagogica/profesorii logopezi din cabinetele interscolare se adreseaza, in scris, consiliului de administrație al  Centrului Județean/al Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educaționala, denumit in continuare CMBRAE/CJRAE, in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv. Acordul de principiu sau refuzul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant/CJRAE/CMBRAE pentru continuitate prin detasare la cerere este comunicat inspectoratului scolar si cadrelor didactice solicitante pana la data prevazuta in Calendar. Consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant/CMBRAE/CJRAE comunica in scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului de principiu/refuzului continuitații prin detasare. Pentru a beneficia de continuitate pentru detasare la cerere, cadrele didactice titulare care participa si la concursul din 2020, trebuie sa obtina minimum media 5 (cinci), conform art. 62 alin. (9), la disciplina corespunzatoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate. Cadrele didactice care beneficiaza de continuitate pentru detasare la cerere, in anul scolar 2020-2021, isi actualizeaza dosarul personal la inspectoratul scolar, conform Calendarului. 
(12) invatatorul, profesorul pentru invatamant primar sau institutorul calificat din invatamantul primar, detasat la cerere, cu 1 septembrie 2016, incadrat la clasa pregatitoare, in baza rezultatului obtinut la concursul national, sesiunea 2016 si care in perioada 1 septembrie 2016-31 august 2020 a predat, prin continuitate, la aceeasi clasa de elevi, poate beneficia de continuitate pentru detasare la cerere in anul scolar 2020-2021, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (11), pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clasa de elevi.
(13) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, care au obținut media de repartizare minimum 5 (cinci) in specialitatea postului la concursurile nationale, sesiunile 2019 si/sau 2018, au acordul/acordul de principiu al consiliului de administratie/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant, au calificativul/calificativele „Foarte bine” si mai au cel putin jumatate de norma didactica in specialitate pot solicita prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021. Pentru aceasta se adreseaza, in scris, consiliului de administrație al unitatii de invatamant pana la termenul prevazut in Calendar, care comunica acordul/acordul de principiu sau refuzul la inspectoratul scolar, conform Calendarului. Profesorii consilieri in centre si cabinete de asistența psihopedagogica/profesorii logopezi din cabinetele interscolare se adreseaza consiliului de administrație al CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv. 
Consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant/CMBRAE/CJRAE comunica in scris cadrelor didactice solicitante acordul/acordul de principiu, respectiv motivele refuzului pentru prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, cadrele didactice care participa si la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020, conform prezentei Metodologii, trebuie sa obtina minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 62 alin. (9), la disciplina corespunzatoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educatie tehnologica pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata, in anul scolar 2020-2021, doar cadrele didactice cu specializarea educatie tehnologica. 
(14) invatatorul, profesorul pentru invatamant primar sau institutorul calificat din invatamantul primar, angajat pe perioada determinata, incepand cu 1 septembrie 2016, incadrat la clasa pregatitoare, in baza rezultatului obtinut la concursul national, sesiunea 2016, si care in perioada 1 septembrie 2016-31 august 2020 a predat, prin continuitate, la aceeasi clasa de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, cu indeplinirea conditiilor prevazute la  alin. (13), pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clasa de elevi. 
(15) Daca doua sau mai multe cadre didactice solicita continuitate pentru detasare la cerere/prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata pe acelasi post didactic/aceeasi catedra, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei vacante/rezervate au, in ordine: 
    a) cadrele didactice cuprinse in programe recunoscute de Ministerul Educației si Cercetarii, prin care se recruteaza, se selecteaza, se pregateste si se sprijina personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate;
    b) cadrele didactice cu domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitat(a); 
    c) cadrele didactice cu cea mai mare medie de repartizare obtinuta la ultimul concurs national la care au participat; 
    d) cadrele didactice care au dobandit gradul didactic I;  
    e) cadrele didactice care au dobandit gradul didactic II;
    f) cadrele didactice care au dobandit definitivarea in invatamant;
    g) cadrele didactice cu punctajul cel mai mare obtinut prin aplicarea criteriilor si punctajelor din anexa nr. 2 la prezenta Metodologie, precum si alte criterii stabilite la nivelul unitatilor de invatamant. 
(16) Cadrele didactice care obtin acordul/acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata/continuitate pentru detasare la cerere in anul scolar 2020-2021 isi actualizeaza dosarul personal la inspectoratul scolar, conform Calendarului. Cadrele didactice care solicita continuitate pentru detasare la cerere sau prelungirea contractului individual de munca in baza rezultatelor obtinute la concursurile nationale din 2019, 2018, 2017 sau 2016 pot fi repartizate pe posturi/catedre numai in conditiile in care nu au obtinut nota sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale, in specialitatea postului/catedrei solicitat(e) sau daca nu au mai participat la urmatoarele concursuri nationale.
(17) in toate etapele de mobilitate a personalului didactic de predare care presupun incheierea unui nou contract individual de munca pe perioada determinata/nedeterminata la nivelul unei unitati de invatamant, cadrele didactice/candidatii, care participa la aceste etape, depun la dosarele de inscriere certificatul/adeverinta de integritate comportamentala prevazut de Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare. 
Art. 5 (1) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata/transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant sau prin schimb de posturi/detasare, organizate in baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prezentei Metodologii, pot participa: 
    a) cadrele didactice titulare in invațamantul preuniversitar de stat;
    b) cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), din invațamantul preuniversitar de stat, respectiv din invațamantul particular, cu respectarea prevederilor art. 252 alin. (7) lit. c) din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prezentei Metodologii, inscrise la examenul național pentru obținerea definitivarii in invațamant, sesiunea 2020; 
    c) cadrele didactice care au devenit titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invațamantul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitați de invațamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
    d) cadrele didactice care au devenit titulare transferate/pretransferate din invațamantul preuniversitar de stat in unitați de invațamant preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer; 
    e) cadrele didactice titulare in unitați de invațamant preuniversitar particular acreditate in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012 si care au obținut media de repartizare cel putin 7 (sapte) la un concurs național unic de titularizare in invațamantul preuniversitar de stat in ultimii 6 (sase) ani;
    f) cadrele didactice titulare transferate din invatamantul preuniversitar de stat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului              nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/19981, care functioneaza in structurile specializate din subordinea directiilor generale pentru asistenta sociala si protectia copilului.
(2) Cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate, titularizate in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, cu modificarile si completarile ulterioare si care nu au participat la un concurs național unic de titularizare in invațamantul preuniversitar de stat in ultimii 6 (sase) ani sau care au participat si nu au obținut nota/media de cel putin 7 (sapte) la un concurs național unic de titularizare in invațamantul preuniversitar de stat in ultimii 6 (sase) ani, precum si cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular autorizate sa functioneze provizoriu, titularizate in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invațamantul preuniversitar de stat, a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitați de invațamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante sau in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant sau prin schimb de posturi in vederea ocuparii de posturi didactice/catedre numai in invatamantul preuniversitar particular. 
(3) Absolventii cu diploma ai invatamantului superior cu specializarea in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari pe catedre de educatie tehnologica, pot ocupa in etapele de completare a normei didactice/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant/transferare pentru restrangere de activitate/detasare in interesul invatamantului/detasare la cerere prin concurs specific catedre de educatie tehnologica sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform specializarilor inscrise pe diplomele de licenta/absolvire prin studii, in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in vigoare, denumit in continuare Centralizator, cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2) si (3) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1). Cadrele didactice titulare in invatamantul special, cu exceptia profesorilor itineranti/de sprijin, pot ocupa in etapele de completare a normei didactice/transferare pentru restrangere de activitate/pretransfer consimtit intre unitati de invatamant/detasare in interesul invatamantului/detasare la cerere prin concurs specific atat posturi didactice/catedre similare din invatamantul special conform documentului de numire/transfer/repartizare, cat si posturi didactice/catedre in concordanta cu prevederile Centralizatorului. Profesorii itineranti/de sprijin pot ocupa in etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar posturi didactice/catedre cu respectarea prevederilor Centralizatorului si prezentei Metodologii.  
(4) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioada determinata, detasare in interesul invatamantului sau la cerere in invatamantul preuniversitar de stat, organizate in baza prevederilor prezentei Metodologii, pot participa si cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate, titularizate in baza concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitati de invatamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante. 
(5) Cadrele didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare autorizate sa functioneze provizoriu, titularizate in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invațamantul preuniversitar de stat, a concursului organizat la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat/grupurilor de unitați de invațamant preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante sau a concursului organizat conform Metodologiilor de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa la etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioada determinata/nedeterminata, detasare in interesul invatamantului sau la cerere in invatamantul preuniversitar particular, completarea normei didactice pe perioada determinata in invatamantul  preuniversitar de stat, iar in situatia in care unitatea de invatamant particular se desființeaza pot fi detasate si in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata in invatamantul preuniversitar de stat pe o perioada de cel mult 5 (cinci) ani consecutivi.
(6) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluționarea restrangerii de activitate/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant sau prin schimb de posturi/detasare in interesul invatamantului sau la cerere, pot participa si cadrele didactice debutante din invațamantul preuniversitar de stat si particular, in conditiile art. 252 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prezentei Metodologii, care nu au dobandit definitivarea in invatamant, prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), inscrise la examenul național pentru obținerea definitivarii in invațamant, sesiunea 2020. Deciziile de transfer/pretransfer pe posturi didactice/catedre pentru aceste cadre didactice debutante se emit, numai in situația in care acestea promoveaza examenul național de definitivare in invațamant, dupa comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de definitivare in invațamant. Posturile didactice/catedrele acestor cadre didactice debutante se vacanteaza dupa comunicarea rezultatelor finale ale examenului național de definitivare in invațamant. in situația in care cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), inscrise la examenul național pentru obținerea definitivarii in invațamant, sesiunea 2020, nu promoveaza examenul național de definitivare in invațamant, acestea raman angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata in unitațile de invațamant in care au fost repartizate.  
(7) Completarea normei didactice de predare-invațare-evaluare pe perioada nedeterminata a personalului didactic de predare titular in mediul rural/transferul personalului didactic de predare titular in mediul rural disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea rețelei scolare/pretransferul consimțit intre unitațile de invațamant preuniversitar sau prin schimb de posturi a personalului didactic de predare titular in mediul rural se poate realiza si in mediul urban numai daca persoana respectiva a obținut nota/media minima 7 (sapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in baza caruia s-a transferat/titularizat in invațamantul preuniversitar sau daca a avut media minima 7 (sapte) la repartiția guvernamentala in invațamantul preuniversitar ori daca a obținut cel puțin nota/media 7 (sapte) la un concurs de titularizare in invațamantul preuniversitar de stat dupa ce a dobandit titularizarea in mediul rural, iar ulterior nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri de titularizare in invațamantul preuniversitar de stat.
(8) in perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si incadrare a personalului didactic de predare titular, cadrelor didactice angajate in baza unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata in invatamantul preuniversitar pana la 31 august 2012 cu o vechime mai mare de 7 (sapte) ani de predare efectiva la catedra cu statut de cadru didactic calificat, care nu au dobandit definitivarea in invatamant sau gradul didactic I ca urmare a echivalarii titlului stiintific de doctor, li se modifica durata contractului de munca din perioada nedeterminata in perioada determinata, in temeiul art. 241 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, avand posibilitatea, cu acordul acestora, de a ramane incadrate pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost titulare.
(9) Eliberarea din functie a personalului didactic de predare angajat in unitati de invatamant preuniversitar de stat se dispune prin decizia directorului unitatii, in baza hotararii consiliului de administratie al unitatii de invatamant, iar la unitatile de invatamant preuniversitar particulare de catre persoana juridica angajatoare, la incetarea de drept a contractului individual de munca, prin acordul partilor, la solicitarea cadrului didactic, ca urmare a concedierii pentru necorespundere profesionala, prin demisie, conform prevederilor art. 55 lit. a) si b), art. 56, art. 61 lit. d) si art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicata, Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare sau ca efect al aplicarii sanctiunii disciplinare, in temeiul prevederilor art. 280 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
(10) Cadrele didactice care, pe parcursul anului scolar curent sau in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati, au fost sancționate cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca nu pot ocupa posturi didactice de predare/catedre in invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2020-2021.
Art. 6 Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel judetean/al municipiului Bucuresti participa ca observatori la toate etapele mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar. in aceasta calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar, au dreptul de a semnala presedintelui acestei comisii eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza impreuna cu membrii comisiei documentele finale. 
 
 
 
Capitolul II
Constituirea, incadrarea si vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar/consortii scolare, ca urmare a aplicarii planurilor-cadru de invatamant
 
Art. 7 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din unitațile de invatamant preuniversitar se realizeaza conform planurilor-cadru de invatamant aflate in vigoare aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, pe baza prevederilor legale si a normativelor in vigoare privind constituirea formatiunilor de studiu, a planurilor de scolarizare propuse de unitatile de invatamant, dupa consultarea autoritatilor administratiei publice locale si a operatorilor economici, precum si dupa operarea modificarilor de catre consiliul de administrație al inspectoratului scolar, in concordanța cu norma didactica de predare-invatare-evaluare stabilita conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cu incadrarea in numarul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului scolar.
(2) Activitatea personalului didactic de predare din unitatile de invatamant se stabileste conform art. 262 alin. (1)-(2) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 8 (1) Norma didactica de predare-invatare, de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa, a personalului didactic de predare din unitatile de invatamant, se constituie in baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si cuprinde ore prevazute in planurile-cadru de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii / specializarilor inscrise pe diploma/diplomele de licenta sau de absolvire, pe diploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat/master in corelatie cu ciclul I de studii universitare de licenta, pe diploma de absolvire a unor programe postuniversitare de conversie profesionala/certificatul de atestare a competentelor profesionale din cadrul programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educației si Cercetarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat in profilul postului ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente de predare a  unei  discipline  din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma sau ore conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra. Diplomele care atesta titlul stiințific de doctor si certificatele de absolvire a cursurilor de perfectionare postuniversitare nu se iau in considerare la stabilirea normei didactice. 
(2) in baza prevederilor art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, la ocuparea posturilor didactice/catedrelor, precum si la constituirea normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru absolventii invatamantului superior se iau in considerare si: 
a) programele de conversie cu durata de minimum un an si jumatate sau cu minimum 90 de credite transferabile, care asigura dobandirea de noi competente pentru noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice altele decat cele ocupate in baza formarii inițiale;
b) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, in profilul postului, finalizate cu diploma obtinuta ulterior finalizarii cu diploma a studiilor universitare de lunga durata; 
c) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, in profilul postului, finalizate cu diploma obtinuta ulterior finalizarii cu diploma a studiilor universitare de licenta si masterat necesare pentru ocuparea de posturi didactice/catedre de nivel liceal/postliceal. 
(3) Prin exceptie, daca norma didactica de predare-invatare-evaluare a cadrelor didactice calificate din invatamantul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) si (2), respectiv prevederilor art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta poate fi completata in proportie de  2/3 din ore de la specializarea sau specializarile de baza si cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare ori prin adaugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. in invatamantul gimnazial din mediul rural norma didactica de predare-invatare-evaluare a cadrelor didactice calificate se poate constitui in proportie de  1/2 din ore de la specialitatea sau specialitatile de baza si cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare ori prin adaugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
(4) Activitatea si norma didactica pentru personalul didactic de predare din centre, cabinete scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica, precum si din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, aprobat prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5555/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Profesorii consilieri din cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica efectueaza 2-4 ore/saptamana de predare in specialitate sau ore in cadrul curriculumului la decizia scolii din ariile curriculare om si societate, consiliere si orientare ori in cadrul programului „A doua sansa”, in acord cu planul-cadru, conform specializarii/specializarilor inscrise pe diploma/diplomele de studii, in concordanta cu Centralizatorul. La nivelul unitatilor de invațamant se asigura, in ordine, mai intai orele necesare pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de istorie, educatie sociala (gandire critica, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica) sau catedre combinate de istorie si educatie sociala (gandire critica, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica), in invațamantul gimnazial, respectiv pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de economie, de economie aplicata, de educatie antreprenoriala sau pe catedre de discipline socio-umane: filosofie si logica si argumentare, psihologie, pedagogie, sociologie, studii sociale, in invațamantul liceal, in concordanta cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra si apoi cele 2-4 ore/saptamana pentru profesorii consilieri titulari din cabinetele de asistenta psihopedagogica. Profesorii consilieri titulari, pentru care nu pot fi asigurate cele 2-4 ore/saptamana de predare in specialitate sau ore in cadrul curriculumului la decizia scolii ori in cadrul programului „A doua sansa” la nivelul unitaților de invațamant la care este arondat cabinetul de asistenta psihopedagogica, participa la sedința de completare a normei didactice in alte unitați de invațamant. La toate posturile didactice vacante/rezervate de profesor consilier publicate pentru etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar se precizeaza si orele de predare in specialitate.
(5) in situația in care numarul de elevi/prescolari pentru care se asigura asistenta psihopedagogica/logopedica din cadrul unitații/unitaților de invațamant la care este normat un cabinet de asistenta psihopedagogica/logopedica scolar/interscolar scade sub numarul minim prevazut in Regulamentul privind organizarea si funcționarea centrelor județene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educaționala, aprobat prin ordinul ministrului, educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5555/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru evitarea situației de restrangere de activitate a profesorului consilier/logopedului/profesorului logoped titular in cabinetul respectiv, consiliul de administrație al CMBRAE/CJRAE identifica, la nivelul localitații in care funcționeaza cabinetul scolar/interscolar unde s-a inregistrat diminuarea numarului de elevi/prescolari sub limita minima legala, unitati de invatamant pentru care nu se asigura asistenta psihopedagogica/logopedica a elevilor/prescolarilor si le arondeaza cabinetului respectiv. in situația in care, la nivelul unei localitati in care funcționeaza cabinetul scolar/interscolar unde s-a inregistrat diminuarea numarului de elevi/prescolari sub limita minima legala, nu se identifica unitați de invatamant in care nu se asigura asistenta psihopedagogica/logopedica a elevilor/prescolarilor, se pot redistribui unitațile de invatamant intre cabinetele scolare/interscolare existente, astfel incat pentru fiecare cabinet de asistenta psihopedagogica/logopedica scolar/interscolar sa fie asigurat numarul necesar de elevi/prescolari. in mod excepțional, unui cabinet de asistenta psihopedagogica/logopedica scolar/interscolar, la nivelul caruia s-a inregistrat diminuarea numarului de elevi/prescolari sub limita minima legala, i se pot aronda/redistribui si unitați de invatamant din alte localitați invecinate. in perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si de incadrare a personalului didactic de predare titular, propunerile identificate de consiliul de administrație al CMBRAE/CJRAE se supun aprobarii consiliului de administrație al inspectoratului scolar. in baza hotararii consiliului de administrație al inspectoratului scolar se emit noi decizii de repartizare profesorilor consilieri/logopezi/profesori logopezi titulari pentru care se schimba structura unitatilor de invatamant in care sunt normate cabinetele interscolare de asistenta psihopedagogica/logopedica.
(6) Activitatea si norma didactica pentru personalul didactic de predare din Casa Corpului Didactic sunt reglementate de Regulamentul de organizare si functionare a caselor corpului didactic, aprobat prin ordinul ministrului, educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5554/2011. 
(7) Norma didactica de predare-invatare-evaluare a personalului didactic de predare din cluburile sportive scolare: profesor, antrenor, profesor-antrenor este de 18 ore pe saptamana si se constituie conform Regulamentului privind organizarea si functionarea unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar, aprobat prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5570/2011. 
(8) Pe posturile didactice/catedrele din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor se incadreaza: invatatori, antrenori, maistri-instructori, institutori si profesori cu specializari in profilul postului. Norma didactica de predare-invatare-evaluare a personalului didactic de predare din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor se stabileste in functie de nivelul studiilor, dupa cum urmeaza: 
a) 24 de ore pe saptamana pentru absolventii studiilor medii, postliceale sau scolilor de maistri cu diploma de absolvire in profilul postului, cu salarizarea corespunzatoare nivelului de studii medii/postliceale, invatator, maistru-instructor, antrenor; 
b) 24 de ore pe saptamana pentru invatatori si maistri-instructori, absolventi ai studiilor medii, postliceale sau scolilor de maistri cu diploma de absolvire in profilul postului si cu diploma de absolvire sau de licenta ai invatamantului superior intr-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzatoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lunga sau scurta durata; 
c) 18 ore pe saptamana pentru absolventii colegiilor universitare de institutori cu diploma de absolvire in profilul postului, cu salarizarea corespunzatoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurta durata; 
d) 18 ore pe saptamana pentru absolventii colegiilor universitare de antrenori cu diploma de absolvire in profilul postului, incadrati in functia didactica de antrenor si salarizarea corespunzatoare functiei; 
e) 18 ore pe saptamana pentru absolventii invatamantului superior cu diploma de absolvire sau de licenta in profilul postului, cu salarizarea corespunzatoare nivelului de studii profesor cu studii superioare de scurta durata sau studii superioare de lunga durata. 
(9) infiintarea in cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive scolare de noi cercuri, respectiv discipline sportive se realizeaza pe baza acordului Agenției Romane de Asigurare a Calitații in invațamantul Preuniversitar, denumita in continuare ARACIP, de regula in perioada intocmirii proiectului planului de scolarizare. 
(10) Pentru profesorii documentaristi, activitatea si norma didactica se stabilesc potrivit Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si a centrelor de documentare si informare, aprobat prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5556/2011. 
(11) Norma didactica a personalului didactic din serviciile specializate aflate in subordinea directiilor judetene de asistenta sociala si protectia copilului, transferat conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/19982, este de 25 de ore pe saptamana, in raport cu care se stabilesc drepturile salariale. Personalul didactic din serviciile specializate aflate in subordinea directiilor judetene de asistenta sociala si protectia copilului, transferat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/19982, beneficiaza de toate drepturile personalului didactic prevazute in Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
(12) Cererile privind reducerea normei didactice de predare-invatare-evaluare de catre personalul didactic de predare cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani si cu gradul didactic I, in conformitate cu prevederile art. 262 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, se depun, de regula, la unitatile de invatamant, in perioada constituirii  normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru personalul didactic titular propriu, respectiv in perioada 1-4 septembrie 2020 pentru cadrele didactice incadrate prin derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021. Orele eliberate se ocupa numai pe perioada determinata in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. in mod exceptional, consiliile de administratie din unitatile de invatamant pot aproba cereri privind reducerea normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru personalul didactic de predare cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani si cu gradul didactic I, dupa inceperea cursurilor, cu avizul inspectoratului scolar. 
Art. 9 (1) Posturile didactice de educator-puericultor pot fi ocupate de absolventii cu diploma ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice, ai unei scoli echivalente sau cu studii superioare, in profilul postului, in conformitate cu Centralizatorul, care au finalizat si un curs in domeniul psihopedagogic si metodic specific, dovedit prin foaia matricola sau certificat de absolvire. 
(2) Posturile didactice din invatamantul prescolar si primar pot fi ocupate de: 
a) educatori/educatoare, institutori/institutoare/profesori pentru invatamant prescolar, invatatori/invatatoare, institutori / institutoare /profesori pentru invatamant primar conform art. 247 lit. a) si c) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea conditiilor de studii prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), c) si d) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
b) absolventi cu diploma ai liceului pedagogic, ai scolii postliceale pedagogice sau ai unor scoli echivalente avand inscrise pe diploma de absolvire una din specializarile educatoare, educator, invatator, invatatoare, educatoare-invatator, educator-invatator, invatator-educatoare, invatator-educator in concordanta cu Centralizatorul ori de absolventi cu diploma ai colegiului universitar de institutori cu specializari in concordanta cu Centralizatorul, care au finalizat cu diploma si studii universitare de scurta durata si care si-au echivalat invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru functia de profesor pentru invatamant prescolar, respectiv de profesor pentru invatamant primar; 
c) absolventi cu diploma ai colegiului universitar de institutori cu specializari in concordanta cu Centralizatorul, care si-au echivalat invatamantul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori, cu ciclul I de studii universitare de licenta, conform art.149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru functia de profesor pentru invatamant prescolar, respectiv de profesor pentru invatamant primar;  
(3) in invatamantul prescolar si primar alternativ trebuie indeplinite, dupa caz, conditiile de studii mentionate la alin. (2), precum si parcurgerea si finalizarea modulului pedagogic specific alternativei educationale, cu diploma/certificat/adeverinta. 
(4) Posturile didactice/catedrele de profesor din invatamantul gimnazial, clasele V-VIII, din invatamantul profesional, din palatele si cluburile copiilor si elevilor, pot fi ocupate de: 
a) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata cu specializari in profilul postului si cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1); 
b) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de lunga durata, care ulterior au finalizat cu diploma/certificat programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate sau cu dobandirea a cel putin 90 de credite, aprobate in acest scop de Ministerul Educației si Cercetarii-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master sau care se incadreaza in prevederile art. 8 alin. (2) lit. b), cu specializari in profilul postului si cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1);
c) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializari in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1); 
d) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta, care ulterior au finalizat cu diploma/certificat programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate sau cu dobandirea a cel putin 90 de credite, aprobate in acest scop de Ministerul Educației si Cercetarii-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializari in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1);
e) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cu specializari in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1); 
f) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diploma/certificat programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate sau cu dobandirea a cel putin 90 de credite, aprobate in acest scop de Ministerul Educației si Cercetarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau care se incadreaza in prevederile art. 8 alin. (2) lit. c), cu specializari in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1);
g) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de scurta durata, cu specializari in profilul postului si cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1). 
(5) in mod exceptional, in lipsa profesorilor de specialitate cu specializari prevazute la alin. (4), catedrele de limbi moderne/materne, de educatie plastica, de educatie muzicala, de educatie fizica si de religie din invatamantul gimnazial, clasele V-VIII, si din invatamantul profesional pot fi ocupate pe perioada determinata de absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare in profilul catedrei, conform prezentei Metodologii, salarizati corespunzator functiei de „institutor cu studii superioare de scurta durata”. 
(6) Posturile didactice/catedrele de profesor in invatamantul liceal, clasele IX-XII/XIII, precum si in invatamantul postliceal, pot fi ocupate de absolventi cu studiile prevazute la alin. (4) lit. a) si b), cu conditia detinerii pregatirii psihopedagogice prevazute la art. 3 alin. (2) sau (6), precum si de absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta urmate de ciclul II de studii universitare de masterat/master, cu specializari in profilul postului si de absolventi cu studiile prevazute la alin. (4) lit. f), cu conditia detinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. 
(7) in mod exceptional, in lipsa profesorilor de specialitate care indeplinesc conditiile de studii prevazute la alin. (6), dupa derularea etapelor de mobilitate conform Calendarului, pe catedrele din invatamantul liceal, clasele a IX-a si a X-a, pot fi incadrati pe perioada determinata absolventi ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializari in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1). 
(8) Catedrele de pregatire-instruire practica in invatamantul liceal, clasele IX-XII/XIII, in invatamantul profesional si in invatamantul postliceal pot fi ocupate de: 
a) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta cu specializari in profilul postului sau ai ciclului I de studii universitare de licenta urmate de ciclul II de studii universitare de masterat cu specializari in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1) sau ai studiilor universitare de lunga durata in profilul postului si cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), incadrati in functia de profesor de instruire practica si salarizarea corespunzatoare nivelului de studii, pentru functia de „profesor cu studii superioare de lunga durata”; 
b) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta sau ai studiilor universitare de lunga durata, care ulterior au finalizat cu diploma/certificat programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate sau cu dobandirea a 90 de credite, aprobate in acest scop de Ministerul Educației si Cercetarii-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau care se incadreaza in prevederile art. 8 alin. (2) lit. b), cu specializari in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), incadrati in functia de profesor de instruire practica si salarizarea corespunzatoare nivelului de studii, pentru functia de „profesor cu studii superioare de lunga durata”; 
c) absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta, urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care ulterior au finalizat cu diploma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate sau cu dobandirea a 90 de credite, aprobate in acest scop de Ministerul Educației si Cercetarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau care se incadreaza in prevederile art. 8 alin. (2) lit. c), cu specializari in profilul postului, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), incadrati in functia de profesor de instruire practica si salarizarea corespunzatoare nivelului de studii, pentru functia de „profesor cu studii superioare de lunga durata”; 
d) absolventi cu diploma ai studiilor universitare de scurta durata cu specializari in profilul postului si cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), incadrati in functia de profesor de instruire practica si salarizarea corespunzatoare nivelului de studii, pentru functia de „profesor cu studii superioare de scurta durata”; 
e) absolventi cu diploma ai scolilor postliceale sau ai scolilor de maistri cu specializari in profilul postului si cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2) sau (5) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), incadrati in functia de maistru-instructor si salarizarea corespunzatoare nivelului de studii, pentru functia de „maistru - instructor”. 
f) absolvenți cu diploma ai scolilor postliceale sau ai scolilor de maistri cu specializari in profilul postului, cu indeplinirea condițiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2) sau (5) ori a indeplinirii cerinței prevazute la art. 3 alin. (1) si cu diploma de absolvire sau de licența ai invațamantului superior intr-un alt domeniu, cu salarizarea corespunzatoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurta sau lunga durata.
(9) Norma didactica de predare-invatare-evaluare, de instruire practica si de evaluare curenta a elevilor in clasa pentru cadrele didactice care au finalizat cu diploma studii universitare, studii postliceale sau scoli de maistri, incadrate pe catedre de pregatire-instruire practica, este de 24 ore pe saptamana, respectiv de 20 ore pe saptamana in invatamantul special. 
(10) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul special personalul didactic de predare trebuie sa indeplineasca, dupa caz, conditiile de studii prevazute la alin. (1)-(9), precum si pregatirea psihopedagogica prevazuta la art. 3, iar pentru alte specializari decat cele psihopedagogice prevazute in anexa nr. 17 la prezenta Metodologie este necesar si un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatie speciala, conform art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
(11) Posturile de profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica arondate la unitati de invatamant prescolar, primar, gimnazial sau profesional pot fi ocupate de absolventi cu diploma ai invatamantului superior, conform art. 247 lit. g) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cu specializari in concordanta cu Centralizatorul. 
(12) Posturile de profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica arondate la unitati de invatamant liceal, unitati de invatamant avand clase I-XII/XIII sau clase V-XII/XIII pot fi ocupate de absolventi cu specializari in profilul postului, care indeplinesc cumulativ conditiile de studii prevazute la alin. (6) si la alin. (11). 
(13) Posturile didactice de profesor-logoped din centrele logopedice interscolare si din cabinetele scolare/interscolare pot fi ocupate de absolventi cu diploma ai invatamantului superior, conform art. 247 lit. h) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cu specializari in concordanta cu Centralizatorul. 
(14) Posturile didactice/catedrele din cluburile sportive scolare si din unitatile de invatamant in care sunt organizate clase cu program sportiv pot fi ocupate de: 
a) profesori care se incadreaza in conditiile de studii prevazute la alin. (4)-(7), cu specializari in domeniile educatie fizica si sport/cultura fizica si sport, si care dovedesc indeplinirea conditiei suplimentare a specializarii, in cadrul studiilor universitare, in ramura de sport/disciplina sportiva solicitata; 
b) antrenori in cluburile sportive scolare, absolventi cu diploma ai unui liceu si ai unei scoli de antrenori ori ai unei institutii de invatamant postliceal sau superior de profil autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate, cu specializari in ramura de sport/disciplina sportiva solicitata si absolvirea unui curs in domeniul psihopedagogic si metodic. 
c) profesori-antrenori in cluburile sportive scolare care se incadreaza in conditiile de studii prevazute la alin. (4), cu specializari in domeniile educatie fizica si sport/cultura fizica si sport si care au dobandit specializari in ramura de sport/disciplina sportiva solicitata prin absolvirea unei scoli de antrenori autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate ori a unei institutii de invatamant postliceal sau superior de profil autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate. 
(15) Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de absolventi ai invatamantului superior care se incadreaza in conditiile de studii prevazute la alin. (4), cu specializari in profilul postului in concordanta cu Centralizatorul. 
(16) Disciplina „Religie” poate fi predata numai de absolventi ai invatamantului superior cu specializari in concordanta cu Centralizatorul, in baza avizului emis de cultele religioase recunoscute oficial de stat, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
(17) Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, cu studii universitare de scurta durata, care au dobandit atestatul/adeverinta de echivalare a studiilor cu ciclul I de studii universitare de licenta, in conformitate cu prevederile Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5553/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se salarizeaza corespunzator noii functii didactice. 
Art. 10 Cadrele didactice calificate din invatamantul preuniversitar, care se incadreaza in conditiile de studii prevazute la art. 8 alin. (1)-(2) si art. 9, angajate cu contract individual de munca sau in regim de plata cu ora, trebuie sa faca si dovada pregatirii psihopedagogice conform art. 3 alin. (2)-(6) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1). 
Art. 11 in unitatile de invatamant cu predare simultana normarea personalului didactic de predare se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 
Art. 12 (1) Catedrele de limbi moderne din invatamantul primar se atribuie astfel: 
a) profesorilor titulari care indeplinesc conditiile de studii, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra; 
b) profesorilor titulari care au specializari in profilul catedrei, in concordanta cu Centralizatorul; 
c) profesorilor pentru invatamantul primar/institutorilor/invatatorilor de la grupa sau clasa respectiva, in cadrul activitatilor postului, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii ori prin certificatul de competenta; 
d) profesorilor pentru invatamantul primar/institutorilor/invatatorilor de la alta grupa sau clasa, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii ori prin certificatul de competenta, in regim de plata cu ora. 
(2) in unitatea de invatamant in care nu exista personal didactic de predare de specialitate pentru predarea curriculum-ului de limba materna la invatamantul primar, consiliul de administratie al unitatii de invatamant decide, dupa consultarea responsabilului comisiei metodice/de catedra de specialitate, care dintre profesorii pentru invatamant primar/institutorii/invatatorii cunoscatori ai limbii materne respective pot preda si la alte clase din ciclul primar, in regim de plata cu ora. 
(3) in unitatea de invatamant in care nu exista personal didactic de predare calificat pentru predarea disciplinei „Religie” la invatamantul primar, consiliul de administratie al unitatii de invatamant decide, dupa consultarea responsabilului comisiei metodice/catedrei de specialitate, care dintre profesorii pentru invatamant primar/institutorii calificati si abilitati in baza protocoalelor incheiate intre Ministerul Educației si Cercetarii si cultele religioase recunoscute oficial de stat pot preda „Religia” la clase din ciclul primar, in regim de plata cu ora. Orele respective se platesc in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
(4) Disciplinele gandire critica si drepturile copilului, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica si istoria si traditiile minoritatii maghiare sunt predate de absolventi cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta sau ciclul I de studii universitare de licenta urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1) ori ai studiilor universitare de lunga sau scurta durata, precum si de absolventi cu diploma/certificat ai unor programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate sau cu dobandirea a 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației si Cercetarii-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau care se incadreaza in prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) ori c), cu specializari in concordanta cu Centralizatorul si cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1). in mod exceptional, in lipsa personalului didactic cu specializari in concordanta cu Centralizatorul, istoria si traditiile minoritatii maghiare poate fi predata pe perioada determinata sau in regim de plata cu ora si de institutori/profesori pentru invatamantul primar cunoscatori ai limbii maghiare. Pentru celelalte minoritati nationale, la disciplina istoria si traditiile minoritatilor nationale se incadreaza cu prioritate absolventi ai ciclului I de studii universitare de licenta, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1) ori ai studiilor universitare de lunga sau scurta durata care au inscrisa pe diploma de licenta/absolvire specializarea istorie - linia de studiu in limba materna a minoritatii nationale respective, istorie-limba si literatura materna a minoritatii nationale, limba si literatura materna a minoritatii nationale respective sau etnologie - linia de studiu in limba materna a minoritatii nationale respective, etnologie-limba si literatura materna a minoritatii nationale respective, cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2)-(6) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1) si numai in situatii exceptionale, in lipsa acestora, pot fi incadrati pe perioada determinata sau in regim de plata cu ora absolventi ai ciclului I de studii universitare de licenta, cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1) ori ai studiilor universitare de lunga sau scurta durata care au inscrisa pe diploma de licenta/absolvire specializarea istorie cunoscatori ai limbii minoritatii nationale respective, cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2)-(6) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1), precum si invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar cunoscatori ai limbii minoritatii nationale respective.
(5) Disciplinele educatie economico-financiara, economie, economie aplicata si educatie antreprenoriala, logica, argumentare si comunicare, studii sociale, literatura universala, stiințe si educatie artistica din invatamantul liceal intra in norma de predare a absolventilor cu diploma ai ciclului I de studii universitare de licenta urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu conditia detinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, ai studiilor universitare de lunga durata, precum si a absolventilor cu diploma/certificat ai unor programe  de  conversie  profesionala  pentru  dobandirea  unei  noi  specializari  si/sau  ocuparea  de  noi  functii  didactice  ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate sau cu dobandirea a 90 de credite, aprobate de Ministerul Educației si Cercetarii-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat sau care se incadreaza in prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) ori lit. c), cu specializari in concordanta cu Centralizatorul si indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2) sau (6). Disciplina stiințe poate fi predata si de absolventi ai studiilor postuniversitare de specializare: „stiinte”, „Predarea integrata a stiințelor” cu durata de cel putin trei semestre/90 de credite. Disciplinele educatie antreprenoriala si economie aplicata pot fi predate si de absolventii invatamantului universitar de lunga durata care au inscrisa pe diploma de licenta specializarea filosofie, cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2) sau (6). 
(6) Cadrele didactice titulare care au finalizat cu diploma studii universitare de lunga durata, care au inscrisa pe diploma de licența specializarea filozofie, isi constituie norma didactica, conform actului de numire/transfer/repartizare, cu ore din aria disciplinelor socio-umane (logica, argumentare si comunicare, psihologie, educație antreprenoriala, economie, sociologie, filosofie si studii sociale), dupa caz, cu condiția sa fi avut in incadrare, in anii ulteriori titularizarii, ore la aceste discipline. Cadrele didactice titulare pe catedre de sociologie sau de sociologie-studii sociale aflate in imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore in specialitate, conform actului de numire/transfer, isi pot constitui/completa norma didactica si cu ore de filosofie, psihologie sau logica, argumentare si comunicare. Cadrele didactice titulare pe catedre de psihologie sau de psihologie-studii sociale aflate in imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore in specialitate, conform actului de numire/transfer, isi pot constitui/completa norma didactica si cu ore de filosofie, sociologie sau logica, argumentare si comunicare. 
(7) De prevederile alin. (6) beneficiaza si profesorii consilieri din cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica la stabilirea celor 2-4 ore/saptamana de predare in specialitate.
(8) Orele de limba materna pentru minoritatile nationale normate la clasele de nivel primar cu predare in limba romana se pot constitui in catedre, cu incadrarea stricta in numarul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului scolar, pe care se incadreaza absolventi cu diploma ai colegiilor universitare de institutori cu specializarea „Institutori-Limba materna”,  absolventi cu diploma ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a caror diploma de absolvire nu este inscrisa si a doua specializare, dar care au mentionata in foaia matricola/suplimentul la diploma directia de studiu „Limba materna”, absolventi cu diploma ai studiilor universitare de licenta cu specializarea „Pedagogia invatamantului primar si prescolar” care au mentionata in foaia matricola/suplimentul la diploma directia de studiu „Limba materna” sau care detin certificat de competenta pentru predarea limbii materne respective eliberat de o institutie de invatamant superior, precum si absolventi cu diploma ai studiilor universitare care au inscrisa pe diploma de licenta/absolvire specializarea „Limba materna” a minoritatii nationale respective, conform Centralizatorului, cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2)-(6) ori a indeplinirii cerintei prevazute la art. 3 alin. (1).
(9) Cadrului didactic titular pe o catedra de informatica, potrivit documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, i se poate constitui, la cerere, norma didactica de predare-invatare-evaluare, la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant in care este titular si cu ore de: tehnologia informatiei si a comunicatiilor, tehnologia informatiei si a comunicatiilor si utilizarea tehnicii de calcul sau procesarea computerizata a imaginii. Cadrului didactic titular pe o catedra de tehnologia informatiei si a comunicatiilor sau de tehnologia informatiei si a comunicatiilor si utilizarea tehnicii de calcul, potrivit documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, care indeplineste conditiile de studii pentru ocuparea unei catedre de informatica in concordanta cu Centralizatorul, i se poate constitui, la cerere, norma didactica predare-invatare-evaluare, la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant in care este titular, si cu ore de informatica sau procesarea computerizata a imaginii.
(10) Orele de educatie fizica predate de profesorii/institutorii pentru invatamant primar ai claselor respective, care fac dovada specializarii in educatie fizica prin diploma de studii, sunt remunerate in sistem de plata cu ora.
(11) Opționalul integrat la nivelul mai multor arii curriculare la clasele V-VIII este predat de cadre didactice care au specializari care intra in structura opționalului respectiv. incadrarea cadrelor didactice pentru predarea opționalului integrat la nivelul mai multor arii curriculare se realizeaza de consiliul de administratie al unitatii de invatamant cu avizul comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar.
Art. 13 (1) La clasele cu predare bilingva, limbile moderne se predau pe grupe. 
(2) La clasele cu predare intensiva, limbile moderne si informatica se predau, de regula, pe grupe, cu conditia incadrarii in bugetul alocat si in numarul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului scolar.  
Art. 14 Personalul didactic de predare titular pe un post/catedra de corepetitor/acompaniament din liceele vocaționale, din unitatile cu invatamant integrat si suplimentar de arta ori din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor ramane incadrat ca personal didactic de predare titular, in conformitate cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, in aceeasi unitate de invatamant si beneficiaza de toate drepturile legale prevazute pentru personalul didactic de predare titular in sistemul de invatamant preuniversitar. 
Art. 15 (1) Orele de educatie tehnologica la clasele V-VIII se desfasoara pe clase. Catedrele de educatie tehnologica la clasele            V-VIII pot fi ocupate de: 
a) absolventi cu diploma ai invatamantului superior cu specializarea „educatie tehnologica”, in concordanta cu Centralizatorul; 
b) profesori titulari pe catedre de educatie tehnologica cu specializari in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, in concordanta cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra;
c) absolvenți cu diploma ai invațamantului superior cu specializari in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, in concordanța cu Centralizatorul.
(2) Profesorii titulari pe alte catedre, cu specializari in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, pot ocupa prin detasare sau in regim de plata cu ora catedre de educatie tehnologica, conform prezentei Metodologii.
(3) Absolventii cu diploma ai invatamantului superior cu specializarea in profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, care nu sunt titulari, pot fi incadrati pe catedrele de educatie tehnologica, pe perioada determinata, cu indeplinirea conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3. 
Art. 16 (1) Orele de laborator tehnologic din invatamantul liceal/postliceal se includ in catedrele de discipline tehnologice si sunt predate de profesori de specialitate, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (6)-(7) si art. 262 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 262 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare pentru invatamantul special.
(2) incadrarea cadrelor didactice pe catedrele de laborator tehnologic si de pregatire-instruire practica se realizeaza in functie de modul de organizare a acestei activitati pe niveluri de invatamant, cu respectarea prevederilor alin. (1) si art. 9 alin. (8) si (9). Activitatile de laborator si de pregatire-instruire practica se efectueaza in conditiile legii.
(3) in unitatile de invatamant preuniversitar in care se organizeaza stagii de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2 incadrarea cadrelor didactice care realizeaza pregatirea/instruirea practica se face in functie de specializarea acestora si prevederile planului de invatamant. Orele de laborator tehnologic si de instruire practica predate in cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2 sunt incluse in norma didactica sau in plata cu ora, dupa caz. Pe parcursul unui an scolar, un cadru didactic poate avea in incadrare cel mult o clasa de elevi care efectueaza stagiul de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2. in structura catedrelor de discipline tehnologice si de pregatire/instruire practica vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata/transfer pentru restrangere de activitate/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant nu se includ ore normate la clasele/grupele de elevi care efectueaza stagii de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2. Orele vacante de laborator tehnologic si de instruire practica din cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2 se ocupa numai pe perioada determinata. 
(4) Catedrele de pregatire/instruire practica din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor” pot fi ocupate de absolventi ai invatamantului superior/postliceal, cu avizul Inspectoratului General al Politiei (IGP)/Autoritatii Rutiere Romane (ARR), avand oricare din specializarile care le confera dreptul de a ocupa catedre de pregatire/instruire practica, in concordanta cu Centralizatorul. 
Art. 17 (1) Posturile didactice/catedrele din invatamantul special pot fi ocupate de absolventi ai invatamantului mediu/postliceal/superior cu specializari in concordanta cu Centralizatorul care indeplinesc si conditiile prevazute la art. 9 alin. (10). 
(2) Pentru clasele/grupele/unitatile de invatamant special in care se utilizeaza curriculum-ul scolii de masa sau curriculum-ul scolii de masa adaptat, posturile didactice/catedrele se constituie pe discipline, conform planurilor - cadru in vigoare si se ocupa cu respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1)-(4), alin. (6), alin. (8)-(9), alin. (16), art. 10, art. 12 si art. 14-16. 
(3) Posturile de profesor preparator (nevazator) din invatamantul special pot fi ocupate de profesori nevazatori care indeplinesc conditiile de studii prevazute la art. 9 alin. (4) sau la art. 9 alin. (6) si conditiile prevazute la art. 9 alin. (10) pentru gimnaziu, respectiv conditiile de studii prevazute la art. 9 alin. (6) si conditiile prevazute la art. 9 alin. (10) pentru liceu. 
(4) in mod exceptional, in lipsa absolventilor care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3), posturile de profesor preparator (nevazator) din invatamantul special liceal, clasele a IX-a si a X-a, pot fi ocupate pe perioada determinata de profesori nevazatori, absolventi cu diploma ai studiilor universitare de licenta, care indeplinesc si conditiile prevazute la art. 9 alin. (10), cu conditia detinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. 
(5) in situatia in care nu exista nici un candidat nevazator, postul de profesor preparator (nevazator) poate fi ocupat pe perioada determinata si de alte cadre didactice care indeplinesc conditiile de studii prevazute la alin. (3) si (4).
(6) Disciplinele din aria curriculara „tehnologii” la clasele V-VIII din invatamantul special, activitatile de pre-profesionalizare si pregatirea-instruirea practica in invatamantul special pot fi desfasurate de cadrele didactice care indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (8) coroborate cu prevederile art. 9 alin. (10). 
(7) Cadrele didactice titulare in invatamantul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin, de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog scolar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoza, care nu au specializari in concordanta cu Centralizatorul, au obligatia de a urma programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educației si Cercetarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in: psihopedagogie speciala, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat in domeniile psihologie sau stiintele educatiei, in concordanta cu Centralizatorul pentru invatamant special. Pentru cadrele didactice titulare in invatamantul special pe posturi de profesor psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala se recomanda sa urmeze programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educației si Cercetarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializari in: psihopedagogie speciala, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat in domeniile psihologie sau stiintele educatiei, in concordanta cu Centralizatorul pentru invatamant special. 
(8) Cadrele didactice titulare in invatamantul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin care, pana la data solutionarii restrangerilor de activitate conform Calendarului, nu fac dovada finalizarii cu diploma a programelor de studii prevazute la alin. (7), intra in restrangere de activitate fiind transferate pe posturi didactice/catedre in specialitate, in concordanta cu Centralizatorul. in situatia in care, dupa derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, conform Calendarului, posturile didactice ale acestora nu se ocupa cu personal didactic de predare calificat, conform Centralizatorului, cadrele didactice respective raman, cu acordul acestora, incadrate prin detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata pe posturile respective. in etapa de pretransfer consimtit intre unitati de invatamant, cadrele didactice titulare in invatamantul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin care nu fac dovada finalizarii cu diploma a programelor de studii prevazute la alin. (7) pot ocupa numai posturi didactice/catedre in specialitate, in concordanta cu Centralizatorul. 
(9) in mod exceptional, in lipsa personalului didactic de predare de specialitate cu studii conform alin. (1) sau alin. (2), dupa derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, conform Calendarului, in invatamantul special pot fi incadrati pe perioada determinata: 
a) absolventi ai invatamantului superior care au inscrisa pe diploma specializarile limba romana sau limba si literatura romana pe posturi de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog scolar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoza; 
b) oricare din absolventii institutiilor de invatamant superior, cu specializari dobandite in cadrul ciclului II de studii universitare de masterat, cu conditia detinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregatire psihopedagogica oferit de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau in cadrul invatamantului universitar de lunga durata, care indeplinesc si conditiile prevazute la art. 9 alin. (10), pe posturile de profesor itinerant si de sprijin de nivel liceal; 
c) oricare din absolventii institutiilor de invatamant superior, care indeplinesc si conditiile prevazute la art. 9 alin. (10), cu exceptia absolventilor colegiilor universitare de institutori, pe posturile de profesor itinerant si de sprijin de nivel profesional, gimnazial, primar sau prescolar, precum si pe posturile de profesor de psihopedagogie speciala pentru o catedra de educatie speciala de la clasele/grupele/unitatile de invatamant special care scolarizeaza copii/elevi/tineri cu deficiente grave, severe, profunde sau asociate ori cu deficiente moderate sau usoare, pentru activitatile de predare in invatamantul special primar sau gimnazial pentru elevi cu deficiente senzoriale, precum si pentru scolarizarea la domiciliu a elevilor/tinerilor cu dizabilitați sau nedeplasabili.  
(10) Cadrele didactice titulare in invatamantul special care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (10) intra in restrangere de activitate. 
Art. 18 (1) Activitatile specifice functiei de diriginte se organizeaza si se desfasoara la toate clasele si formele de invatamant din invatamantul preuniversitar, in conformitate cu precizarile Ministerului Educației si Cercetarii. 
(2) Profesorii consilieri din cabinetele de asistenta psihopedagogica pot indeplini functia de diriginte la solicitarea conducerilor unitatilor de invatamant in care isi desfasoara activitatea. 
(3) Personalul didactic de conducere si personalul didactic de indrumare si control din inspectoratele scolare nu poate indeplini functia de diriginte, nu poate efectua ore de consiliere si orientare vocationala. in situatii exceptionale, cand la nivelul unei unitati de invatamant special nu exista suficiente cadre didactice calificate care pot desfasura activitati de dirigentie, activitatile specifice functiei de diriginte sunt preluate de alte cadre didactice calificate din unitatea de invatamant respectiva, stabilite de consiliul de administrație al unitații, sau personalul didactic de conducere din unitatea de invatamant respectiva poate indeplini si functia de diriginte, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant si cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar. 
(4) in alte situatii, cu exceptia celor prevazute la alin. (3), daca la nivelul unei unitati de invatamant nu exista suficiente cadre didactice calificate, activitatile specifice functiei de diriginte sunt preluate de alte cadre didactice calificate din unitatea de invatamant respectiva, stabilite de consiliul de administrație al unitații.
(5) Indemnizatia pentru activitatea de dirigenție sau de consiliere si orientare vocationala se acorda, conform reglementarilor in vigoare, la toate formele de invatamant. La forma de invatamant cu frecventa redusa indemnizatia pentru activitatea de dirigenție sau consiliere si orientare vocationala, conform prevederilor legale in vigoare, se acorda numai pentru lunile in care se organizeaza sesiunile de predare-evaluare. Fiecare cadru didactic sau personalul didactic de conducere din unitati de invatamant special, in conditiile alin. (3), care desfasoara activitati de diriginte, beneficiaza de o singura indemnizatie de 10% aplicata salariului de baza, calculata conform prevederilor legale.
(6) Institutorii si profesorii pentru invatamantul primar si prescolar, care indeplinesc functii de conducere la nivelul unitatilor de invatamant, de director sau de director adjunct, si desfasoara integral activitatile de predare-invatare-evaluare aferente postului de la clasa/grupa de invatamant primar/prescolar, beneficiaza fara niciun alt demers administrativ, in mod automat, atat de salariul aferent functiei de conducere, cat si de indemnizatia ce se acorda personalului didactic de predare care indeplineste functia de diriginte, similar invatatorilor, educatoarelor, institutorilor si profesorilor pentru invatamantul prescolar si primar.
Art. 19 (1) in situatiile fuziunii, a divizarii unor/unei unitati de invatamant sau a desfiintarii unei unitati de invatamant, selectia cadrelor didactice se face prin evaluare de catre o comisie numita prin decizie de inspectorul scolar general, formata din inspectori scolari si/sau cadre didactice care nu functioneaza in unitatile de invatamant aflate intr-una dintre aceste situatii, dupa emiterea ordinului ministrului educatiei nationale, la propunerea ARACIP, privind finalizarea operatiunii de fuziune, de divizare, de constituire a unei noi unitati de invatamant, respectiv de desfiintare a unei unitati de invatamant.
(2) in situatia in care, ca urmare a reorganizarii unor unitati de invatamant, incepand cu data de 1 septembrie 2020, urmeaza sa fie infiintate/constiutite/desfiintate unitati de invatamant cu personalitate juridica, se procedeaza dupa cum urmeaza: 
a) in situatia fuziunii prin absorbtie a unei unitati de invatamant cu personalitate juridica de catre o alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2020, daca la data la care se efectueaza evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate exista doua persoane juridice distincte, atunci evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate se realizeaza obligatoriu la nivelul fiecarei catedre din fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica, de catre aceeasi comisie de evaluare, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1); la nivelul inspectoratului scolar, pentru fiecare post didactic/catedra, se intocmeste o lista comuna cu rezultatele evaluarii cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate din cele doua unitati de invatamant cu personalitate juridica care urmeaza sa fuzioneze prin absorbtie, iar cadrele didactice se distribuie, in ordinea descrescatoare a punctajelor/mediilor, in unitatea cu personalitate juridica rezultata in urma fuziunii prin absorbtie, fiind propuse pentru completare de norma didactica sau restrangere de activitate, incepand cu data de 1 septembrie 2020, daca este cazul, cadrele didactice titulare prevazute la art. 25 alin. (3), iar daca reducerea de activitate nu se solutioneaza, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mica din lista comuna, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1); 
b) in situatia fuziunii prin contopire a doua unitati de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2020, daca la data la care se efectueaza evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeasi specialitate exista doua persoane juridice distincte, toate cadrele didactice titulare de aceeasi specialitate din ambele unitati de invatamant cu personalitate juridica se evalueaza de aceeasi comisie de evaluare, conform procedurii prevazute la lit. a), cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) si se distribuie, in ordinea descrescatoare a punctajelor/mediilor, in noua unitate de invatamant creata in urma fuziunii, fiind propuse pentru completare de norma didactica sau restrangere de activitate, incepand cu data de 1 septembrie 2020, daca este cazul, cadrele didactice titulare prevazute la art. 25 alin. (3), iar daca reducerea de activitate nu se solutioneaza, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mica din lista comuna, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1).
c) in situatia divizarii prin absorbtie a unei unitati de invatamant cu personalitate juridica, prin care una sau mai multe componente organizatorice de tipul nivel de invatamant acreditat/autorizat sa functioneze provizoriu, specializare/calificare profesionala acreditata/autorizata sa functioneze provizoriu sunt transferate la alta unitate de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2020, atunci comisia de evaluare stabileste existenta reducerilor de activitate in unitatea de invatamant cu personalitate juridica din care se scindeaza componentele organizatorice, prin raportare la numarul de posturi didactice/catedre ce vor exista ulterior datei de 1 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1), iar la nivelul unitatii de invatamant cu personalitate juridica care absoarbe structura, prin raportare la situatia numarului de posturi didactice/catedre existente la momentul evaluarii; cadrele didactice titulare de aceeasi specialitate, aflate in situatia de reducere de activitate, se distribuie, in ordinea descrescatoare a punctajelor/mediilor, in unitatea de invatamant care absoarbe structura, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1);  
d) in situatia divizarii prin constituirea unei noi unitati de invatamant, incepand cu data de 1 septembrie 2020, atunci cadrele didactice titulare de aceeasi specialitate, la nivelul fiecarei catedre, se ierarhizeaza in baza evaluarii efectuate si se distribuie, in ordinea descrescatoare a punctajelor/mediilor, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1), la unitatile de invatamant rezultate in urma divizarii, fiind propuse pentru completare de norma didactica sau restrangere de activitate, incepand cu data de 1 septembrie 2020, daca este cazul, cadrele didactice titulare prevazute la art. 25 alin. (3), iar daca reducerea de activitate nu se solutioneaza, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mica, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1).
e) in situatia incetarii funcționarii totale a unei unitati de invatamant cu personalitate juridica, incepand cu data de 1 septembrie 2020, toate cadrele didactice titulare din respectiva unitate de invatamant cu personalitate juridica intra in restrangere de activitate. 
 (3) Ca urmare a reorganizarii unor unitati de invatamant conform alin. (1) si (2), a transformarii unor unitati de invatamant in unitati de alt nivel si a schimbarii denumirii unitatilor de invatamant, pana la data prevazuta in Calenadar, inspectoratele scolare emit noi documente de numire pentru personalul didactic de predare titular afectat de aceste schimbari, conform art. 95 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru cadrele didactice titulare numite/transferate pe nivel gimnazial/profesional in unitati de invatamant avand clase V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (6), respectiv la art. 9 alin. (8), la solicitarea acestora, pana la data prevazuta in Calenadar, inspectoratele scolare, in baza acestora, emit noi documente de numire in care se precizeaza nivelul cel mai inalt de invatamant al unitatii, in functie de postul/catedra ocupat(a). 
(4) Revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare pentru cadrele didactice titulare pe catedre de cultura civica sau care au inscrisa pe documentul de numire/transfer/repartizare disciplina cultura civica, precum si pentru cadrele didactice titulare pe alte catedre ale caror denumiri nu se mai regasesc in Centralizator se realizeaza in perioada de incadrare a personalului didactic de predare titular, in baza solicitarilor adresate, in scris, conducerilor unitatilor de invatamant la care acestea sunt incadrate, in baza urmatoarei proceduri:   
a) consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant intocmesc lista cadrelor didactice pentru care urmeaza sa se revizuiasca documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, precizand pentru fiecare cadru didactic denumirea catedrei actuale, denumirea catedrei conform Centralizatorului si specializarea;
b) directorii unitatilor de invatamant inainteaza inspectoratului scolar lista cadrelor didactice pentru care urmeaza sa se revizuiasca documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, insotita de copii ale urmatoarelor documente autentificate la nivelul unitatilor de invatamant: documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, documentele de studii (diplomele de studii, foile matricole, certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogica, certificate de dobandire a definitivarii in invatamant sau a gradelor didactice);
c) comisia de mobilitate a personalului didactic de predare constituita la nivelul inspectoratului scolar verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant si intocmeste lista finala a cadrelor didactice titulare pentru care se impune revizuirea documentelor de numire/transfer/repartizare, in concordanta cu prevederile Centralizatorului si, pana la finalizarea etapei de incadrare a personalului didactic de predare titular, o prezinta in consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
d) inspectorul scolar general emite, pentru fiecare cadru didactic nominalizat in lista prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, decizia de repartizare pe catedra constituita conform prevederilor Centralizatorului.  
Art. 20 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor si incadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre in invatamantul preuniversitar se realizeaza, asigurandu-se cu prioritate continuitatea activitatii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi, inclusiv pentru directorii si directorii adjuncti, numiti prin concurs, care-si desfasoara obligatia de predare in unitatea de invatamant in care sunt titulari. 
(2) Continuitatea activitatii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi poate fi intrerupta ca urmare a reducerii de activitate, a participarii cadrului didactic la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in situatia rezervarii/degrevarii postului didactic/catedrei, la incetarea de drept a contractului individual de munca, potrivit legii, in situatia reorganizarii unitatii de invatamant sau a restructurarii retelei scolare, precum si in alte situatii speciale aprobate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, cu avizul inspectoratului scolar.
(3)  in situatia in care cadrele didactice care au ocupat, prin concurs, functii de director sau de director adjunct in alte unitati de invatamant decat cele in care sunt titulare nu au posibilitatea de a efectua obligatia de predare in unitatile de invatamant in care acestea sunt titulare, comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar identifica posturile didactice/catedrele incomplete care pot asigura efectuarea de catre acestea a obligației de predare in unitatile de invatamant in care au ocupat functii de director sau de director adjunct sau in unitati de invatamant apropiate si va publica aceste posturi cu mentiunea "Post  pentru stabilirea  obligației de predare director/director  adjunct". in etapa de detasare in interesul invatamantului, in perioada prevazuta de Calendar, inspectorul scolar general emite decizia de detasare in interesul invatamantului a cadrelor didactice respective pe aceste posturi didactice/catedre incomplete.
(4) Procedura de la alin. (3) se aplica si in cazul cadrelor didactice titulare pe posturi de institutor/profesor pentru invatamantul primar sau prescolar care au ocupat, prin concurs, functii de director sau de director adjunct in unitatea de invatamant in care sunt titulare sau in alte unitati de invatamant decat cele in care sunt titulare, in vederea asigurarii acestora a obligației de predare.
(5) Numarul de ore/saptamana aferente catedrelor incomplete stabilite la alin. (3) si (4) se stabileste cu respectarea stricta a Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele scolare, unitatile de invatamant, unitatile conexe, precum si a personalului de indrumare si control din inspectoratele scolare si a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4865/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(6) in etapa de incadrare a personalului didactic de predare titular, cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, care beneficiaza de rezervarea postului didactic de predare/catedrei in baza prevederilor art. 255 alin. (1) si (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi incadrate, la cerere, in regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, pana la cel mult jumatate din numarul de ore pe saptamana dintr-o norma didactica de predare-invatare-evaluare si de instruire practica, conform planurilor-cadru de invatamant, stabilita potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. incadrarea in regim de plata cu ora a personalului de conducere si a personalului de indrumare si control din cadrul inspectoratelor scolare se realizeaza cu avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
Art. 21 (1) La nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar, incadrarea la clase sau grupe de elevi/prescolari a personalului didactic de predare titular se realizeaza prin decizie a directorului unitatii de invatamant, in baza documentelor de numire/transfer/repartizare, cu respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1)-(4), alin. (6), alin. (8)-(17), art. 10, art. 12, art. 14-17, art. 20 si a principiului privind continuitatea activitatii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi/prescolari, dupa discutarea si analizarea proiectului de incadrare cu personal didactic de predare in consiliul profesoral al unitatii de invatamant si aprobarea acestuia de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant. 
(2) Repartizarea cadrelor didactice la structurile unitatii de invatamant cu personalitate juridica se face prin decizie a directorului unitatii de invatamant, dupa discutarea si analizarea proiectului de incadrare cu personal didactic de predare in consiliul profesoral al unitatii de invatamant, in baza hotararii consiliului de administratie al unitatii de invatamant. 
(3) in situatia in care un post didactic/o catedra, care ramane neocupat(a) intr-o structura sau in unitatea de invatamant cu personalitate juridica dupa aplicarea principiului continuitatii activitatii didactice de predare la aceleasi clase sau grupe de elevi, este solicitat(a) de doua sau mai multe cadre didactice titulare de aceeasi specialitate, pentru departajare se aplica criteriile si punctajele pentru evaluarea personalului didactic de predare prevazute in anexa nr. 2 la prezenta Metodologie. Daca rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, criteriile socioumanitare in baza documentelor justificative. 
(4) Dupa incadrarea titularilor, conform alin. (1)-(3), se incadreaza dupa aceeasi procedura, in ordine:
a) cadrele didactice debutante repartizate incepand cu 1 septembrie 2012, ca urmare a participarii la concursul national, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pentru perioada nedeterminata, care nu au dobandit definitivarea in invatamant si de la data angajarii pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru perioada nedeterminata pana la data de 31 august 2020 nu acumuleaza o vechime efectiva la catedra mai mare de 6 ani, fara a se lua in considerare perioadele de suspendare a contractului individual de munca  pe durata concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului, conform prevederilor legale in vigoare, precum  si cadrele didactice debutante care nu au dobandit definitivarea in invatamant repartizate in sesiunile 2015, 2016, 2017 sau 2018 in baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare3, pentru care se poate asigura cel putin jumatate de norma didactica de predare-evaluare-invatare, conform deciziei de repartizare pe post/catedra; 
b) cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei.
(5) Procedurile prevazute la alin. (2)-(4) pot fi reluate, la solicitarea cadrelor didactice, dupa derularea etapelor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, detasare in interesul invatamantului sau detasare la cerere, in situatia in care, dupa aceste etape, se elibereaza un post didactic/o catedra dintr-o structura sau din unitatea de invatamant cu personalitate juridica.
(6) Pentru cadrele didactice debutante repartizate incepand cu 1 septembrie 2012, ca urmare a participarii la concursul national, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata care, de la data angajarii pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru perioada nedeterminata, in perioada 1 septembrie 2012-31 august 2020, acumuleaza o vechime efectiva la catedra de cel mult 6 ani, precum si pentru cadrele didactice debutante care au ocupat posturi in baza prevederilor        art. 253 din  Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare4, sesiunile 2015, 2016, 2017 sau 2018, consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant in care au fost repartizate hotarasc, dupa promovarea examenului pentru dobandirea definitivarii in invatamant, sesiunea 2020, modificarea duratei contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata.     
(7) De prevederile alin. (6) beneficiaza doar cadrele didactice debutante, care nu au dobandit definitivarea in invatamant si au ocupat posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata incepand cu 1 septembrie 2012, ca urmare a participarii la concursul national, carora li s-a suspendat contractul individual de munca si li s-a rezervat postul didactic/catedra in baza prevederilor art. 255 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) in baza contractului individual de munca pe perioada nedeterminata, dupa comunicarea rezultatelor finale ale examenului national de definitivare in invatamant, pentru cadrele didactice prevazute la alin. (6), care respecta si conditia prevazuta la alin. (7), inspectoratele scolare emit noi decizii de repartizare cu statut de cadre didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar, pana la data de 28 august 2020.
(9 in situația in care cadrele didactice debutante, care nu au dobandit definitivarea in invatamant, au ocupat posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata prin concurs national incepand cu 1 septembrie 2012, acumuleaza, de la data angajarii pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, o vechime efectiva la catedra mai mare de 6 (sase) ani in perioada 1 septembrie 2012-31 august 2020, cu respectarea conditiei prevazute la alin. (7) sau in perioada 1 septembrie 2012-31 august 2020 au ocupat posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata prin concurs national, fara a se incadra in prevederile alin. (7), pentru o durata mai mare de 6 ani si nu promoveaza examenul national pentru definitivarea in invatamant, sesiunea 2020, au posibilitatea, cu acordul acestora, de a ramane incadrate pe perioada determinata si in anul scolar 2020-2021, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost incadrate, inspectoratele scolare emițand decizii de repartizare in acest sens, cu exceptia cadrelor didactice debutante care au beneficiat de acest drept in anul scolar anterior. 
(10) Cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei pierd aceasta calitate, daca se afla intr-una dintre urmatoarele situatii:
    a) nu au obtinut calificativul parțial “Foarte bine” in anul scolar in curs;
    b) nu au obtinut calificativul „Foarte bine” in ultimul an scolar incheiat;
    c) au fost sanctionate disciplinar in ultimul an scolar incheiat sau in anul scolar in curs;
    d) nu li se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare-invatare-evaluare conform deciziei de repartizare pe post/catedra la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant in care au fost repartizate si nu-si completeaza norma didactica de predare, conform prezentei Metodologii;
    e) nu li se poate constitui un post didactic complet/o norma didactica de predare-invatare-evaluare completa in concordanta cu dsiciplina/disciplinele inscrise in decizia de repartizare si nu obtin o noua repartizare in etapa de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform prezentei Metodologii;
    f) li se reduce in intregime postul didactic/catedra la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant in care sunt angajate;
    g) obtin note sub 5 (cinci) la proba scrisa a concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2020, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzatoare postului didactic/catedrei pe care sunt angajate, conform deciziilor de repartizare.
(11) Cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care pierd aceasta calitate in conditiile alin. (10) pot fi incadrate, in anul scolar 2020-2021, in conditiile prezentei Metodologii. 
(12) Cadrele didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar care se angajeaza, prin concurs, cu functia de baza in unitatile de invatamant preuniversitar inființate in structura institutiilor de invatamant superior, fara personalitate juridica, isi pierd calitatea de cadre didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar. Acestea pot reveni cu statut de cadre didactice titulare in sistemul de invatamant preuniversitar numai prin participarea la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante din invatamantul preuniversitar, in conditiile prezentei Metodologii.
(13) Numarul de ore/saptamana pe care pot fi incadrare in regim de plata cu ora cadrele didactice titulare care indeplinesc functii de conducere in unitati de invatamant sau functii de conducere, indrumare si control in inspectoratele scolare, conform prevederilor art. 3 alin. (10) din Normele metodologice privind intocmirea proiectului de incadrare, respectiv a planului de incadrare a personalului didactic de predare din unitațile de invațamant preuniversitar si incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din invațamantul preuniversitar, aprobate prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4165/2018, cu modificarile ulterioare, se stabileste de consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
Art. 22 Dupa incadrarea personalului didactic de predare potrivit prevederilor art. 21 se asigura rezervarea orelor/catedrelor/posturilor didactice destinate cadrelor didactice care provin din alte state si care predau in Romania, in unitați de invațamant care au clase cu program bilingv, in baza acordurilor bilaterale interguvernamentale, interministeriale, incheiate de Romania cu respectivele state sau in baza unor acorduri  interinstituționale, incheiate intre organizații nonguvernamentale din state in care limba moderna care face obiectul acordului este limba oficiala,  care au avizul serviciilor cultural - educative ale ambasadelor si inspectoratelor scolare pe raza carora se afla unitațile de invațamant cu program bilingv. 
Art. 23 (1) Cadrelor didactice titulare aflate in situatiile prevazute la art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cadrelor didactice titulare care beneficiaza de pensie de invaliditate, precum si cadrelor didactice titulare detasate, li se rezerva posturile didactice/catedrele. De acelasi drept beneficiaza si cadrele didactice titulare desemnate de federatiile sindicale reprezentative din invatamant, ca urmare a participarii la procesul de monitorizare si evaluare a calitatii sistemului de invatamant, aprobate prin ordin al ministrului educatiei.
(2) Cadrele didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate raman in evidenta unitatilor de invatamant de la care au fost detasate, pana la solutionarea restrangerii de activitate a acestora prin transfer la o alta unitate de invatamant. in situatia in care la  unitatea de invatamant de la care un cadru didactic a fost detasat in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate se vacanteaza un post didactic/o catedra in specialitatea cadrului didactic aflat in restrangere de activitate nesolutionata, in concordanta cu documentul de numire/transfer/repartizare, cadrul didactic respectiv revine ca titular pe postul didactic/catedra vacantat(a), directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant avand obligatia sa comunice in scris acestuia decizia de revenire pe postul/catedra detinut(a) anterior.
(3) Inspectoratele scolare au obligatia de a avea o evidenta stricta a tuturor cadrelor didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate. 
(4) in situatia in care doua sau mai multe cadre didactice trebuie sa revina pe acelasi post didactic/aceeasi catedra, ocuparea postului didactic/catedrei se realizeaza in baza evaluarii efectuate conform prevederilor art. 25 alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajelor.  
Art. 24 (1) in perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si de incadrare a personalului didactic de predare titular, consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant au obligatia de a analiza posibilitatea de intregire a normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru cadrele didactice titulare in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe specializari intr-o unitate de invatamant/specializare, conform specializarii/specializarilor de pe diploma/diplomele de studii, tinand seama de: prevederile art. 263 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile prezentei Metodologii si prevederile Centralizatorului. in structura catedrelor pentru intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore optionale saptamanal si, in mod obligatoriu, ore la cel puțin una dintre disciplinele inscrise in actul de numire/transfer/repartizare. in situatia in care se constata posibilitatea de intregire a normei didactice de predare-invatare-evaluare, directorii unitatilor de invatamant au obligatia de a informa in scris cadrele didactice titulare in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe specializari cu privire la posibilitatea intregirii normei didactice de predare.
(2) Cererile de intregire a normei didactice de predare-invatare-evaluare se analizeaza si se aproba de catre consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrele didactice solicita intregirea. Persoana indreptațita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitații de invațamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea hotararii. Contestația reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si se soluționeaza de catre consiliul de administrație al unitații, in termen de 48 de ore de la inregistrare. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant privind contestația este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. Persoana nemulțumita de raspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.
(3) La propunerea directorilor unitatilor de invatamant, cu acordul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant, pentru cadrul didactic titular in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe specializari se dispune intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare, prin decizia inspectorului scolar general. in vederea emiterii deciziei de catre inspectorul scolar general, directorii unitaților de invațamant transmit la inspectoratul scolar copii ale actelor de numire/transfer/repartizare si ale actelor de studii pentru cadrele didactice pentru care propun intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare.
(4) in baza deciziei semnate de inspectorul scolar general, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant incheie actul adițional la contractul individual de munca al cadrului didactic care a fost de acord cu intregirea normei didactice. 
(5) Pentru cadrele didactice titulare in trei unitati de invatamant, intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare se poate solutiona in una sau doua unitati de invatamant, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare in patru unitati de invatamant, intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare se poate realiza in una, doua sau trei unitati de invatamant, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare pe trei specializari, intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare se poate solutiona in una sau doua specializari, conform alin. (1).
(6) in situatia in care doua sau mai multe cadre didactice solicita intregirea normei didactice de predare pe aceeasi catedra, departajarea se realizeaza in baza criteriilor si punctajelor din anexa nr. 2 la prezenta Metodologie. in situatia punctajelor egale, departajarea se realizeaza in baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. Daca dupa aplicarea acestor criterii se menține egalitatea, departajarea se realizeaza luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii: 
a) gradul didactic; 
b) nota/media cea mai mare obtinuta la examenul pentru obtinerea gradului didactic; 
c) dovada acumularii in ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucrati efectiv in functii didactice de predare sau in functii de conducere in unitati de invatamant ori in functii de conducere sau de indrumare si control in inspectoratele scolare, de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, fara a lua in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sau indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic de predare titular care a dobandit definitivarea in invatamant, cu o vechime la catedra mai mare de 5 (cinci) ani. 
(7) Catedrele complete si cele incomplete solicitate pentru intregirea normei didactice de predare, pe care nu s-au soluționat intregirile de norma didactica a personalului didactic de predare titular, pot fi ocupate pe perioada nedeterminata in etapele ulterioare ale mobilitații personalului didactic de predare din invațamantul preuniversitar, numai in conditiile in care cadrele didactice titulare indreptațite nu au depus cereri pentru intregirea normei didactice timp de 3 (trei) ani scolari consecutivi. 
(8) Cadrele didactice angajate  pe durata de viabilitate a postului/catedrei in doua sau mai multe unitati de invatamant ori pe doua sau mai multe specializari pot solicita in scris consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare. intregirea normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei se realizeaza doar pe catedre constituite din ore la disciplina/disciplinele inscrise in decizia de repartizare. Cererile de intregire a normei didactice de predare, depuse de aceste cadre didactice, se analizeaza si se aproba de catre consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrele didactice solicita intregirea, dupa solutionarea intregirii normei didactice de predare a personalului didactic de predare titular si solutionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazute la art. 48 alin. (2). Persoana indreptațita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitații de invațamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea hotararii. Contestația reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si se soluționeaza de catre consiliul de administrație al unitații, in termen de 48 de ore de la inregistrare. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant privind contestația este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. Persoana nemulțumita de raspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.
(9) in situatia in care doua sau mai multe cadre didactice angajate  pe durata de viabilitate a postului/catedrei solicita intregirea normei didactice de predare pe aceeasi catedra, departajarea se realizeaza conform prevederilor alin. (6).
(10) Dupa solutionarea contestatiilor, directorii unitatilor de invatamant inainteaza inspectoratului scolar lista cadrelor didactice titulare si a celor angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care s-a aprobat intregirea, la care se anexeaza, in copie, cererile depuse de cadrele didactice si documentele mentionate in cerere, in vederea emiterii deciziilor. Comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, constituita la nivelul inspectoratului scolar, verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant si intocmeste listele finale cuprinzand cadrele didactice titulare si pe cele angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru care se propune emiterea deciziilor de intregire si le prezinta, spre validare, consiliului de administratie al inspectoratului scolar. Listele finale, validate de consiliul de administratie al inspectoratului scolar, se afiseaza la inspectoratul scolar la termenul prevazut in Calendar si, in baza acestor liste, inspectorul scolar general emite deciziile de intregire pentru cadrele didactice titulare si a celor angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei.
Art. 25 (1) Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui norma didactica completa de predare-invatare-evaluare in specialitate, in conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, dar pentru care se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare-invatare-evaluare in baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra sau pentru care se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare-invatare-evaluare in specialitate, din disciplinele prevazute in documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, la nivelul consortiului scolar din care face parte unitatea de invatamant, se afla in situatia de completare a normei didactice. 
(2) Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare-invatare-evaluare in specialitate, in conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra sau pentru care postul/norma didactica nu se mai incadreaza in sistemul de normare privind efectivele de prescolari si elevi prevazute de lege, luand in considerare si faptul ca personalul didactic de predare cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani si cu gradul didactic I poate beneficia, la cerere, de reducerea normei didactice de predare-invatare-evaluare cu 2 ore saptamanal, se afla in situatia de restrangere de activitate. 
(3) in cazul aparitiei situatiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare titular la nivelul unei unitati de invatamant, de completare a normei didactice sau de restrangere de activitate, situatii care vizeaza doua sau mai multe cadre didactice titulare la aceeasi specialitate, se renunta, in ordine, la: 
    a) activitatea prestata de personalul didactic de predare titular care solicita plecarea din unitate pe motivul reducerii activitatii; in cazul in care doua sau mai multe persoane de aceeasi specialitate solicita plecarea din unitatea de invatamant, pleaca persoana care intruneste punctajul cel mai mare/media cea mare in urma evaluarii; 
    b) activitatea prestata de personalul didactic de predare care a obtinut calificativul nesatisfacator sau satisfacator la ultima evaluare anuala; 
    c) activitatea prestata de personalul didactic de predare sanctionat disciplinar in anul scolar curent sau in ultimii doi ani scolari incheiati;
    d) activitatea prestata de personalul didactic de predare incadrat in regim de plata cu ora; 
    e) activitatea prestata de personalul didactic de predare ale carui specializari dobandite prin studii nu sunt in concordanta cu postul didactic ocupat/catedra ocupata, conform Centralizatorului; 
    f) activitatea prestata de cadrele didactice titulare, femei, care indeplinesc conditiile legale de pensionare, luand in calcul limita de varsta si stagiul de cotizare si opteaza pentru pensionare incepand cu data de 1 septembrie 2020, la solicitarea acestora;
    g) activitatea prestata de personalul didactic de predare titular care implineste varsta de 65 de ani pana la data de 1 septembrie 2020;
    h) activitatea desfasurata de personalul didactic de predare in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata; 
    i) activitatea desfasurata de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
    j) activitatea desfasurata de cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) care nu sunt inscrise la examenul national de definitivare in invatamant;
    k) activitatea desfasurata de cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) care sunt inscrise la examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2020;
    l) activitatea prestata de personalul didactic de predare ale carui studii nu sunt in concordanta cu nivelul cel mai inalt al unitatii de invatamant corespunzator postului didactic ocupat; 
    m) activitatea prestata de personalul didactic de predare care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai inalt al unitatii de invatamant corespunzator postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra; 
    n) in situatia reducerii numarului de ore la catedrele din invatamantul special, activitatea prestata de cadrele didactice care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educației si Cercetarii - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializarile: psihopedagogie speciala, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie sociala, pedagogie speciala, psihosociologie, filosofie-istorie (absolventi ai promoțiilor 1978-1994) - in concordanta cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master in domeniile psihologie sau stiintele educatiei, in concordanta cu Centralizatorul pentru invatamantul special; 
    o) activitatea prestata de personalul didactic de predare care nu detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic, conform prezentei Metodologii; 
    p) in situatia reducerii numarului de ore la clasele/grupele cu predare intensiva/bilingva sau in limbile minoritatilor nationale, activitatea prestata de personalul didactic de predare care nu a absolvit studiile in limba in care se face predarea la aceste clase/grupe;
    q) activitatea prestata de personalul didactic de predare titular numit/transferat/repartizat in doua sau mai multe unitati de invatamant preuniversitar, in cazul in care la nivelul uneia dintre unitati de invatamant se constata diminuarea numarului de ore.  
    r) activitatea prestata de personalul didactic de predare titular care a dobandit definitivarea in invatamant, cu o vechime la catedra mai mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumularii in ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucrati efectiv in functii didactice de predare sau in functii de conducere in unitati de invatamant ori in functii de conducere sau de indrumare si control in inspectoratele scolare calculat de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, fara a lua in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sau a uneia dintre conditiile prevazute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.  
(4) Daca reducerea de activitate, care vizeaza doua sau mai multe persoane titulare de aceeasi specialitate la nivelul unei unitati de invatamant, nu se solutioneaza prin aplicarea prevederilor alin. (3) si nici luand in considerare si faptul ca personalul didactic de predare cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani si cu gradul didactic I poate beneficia, la cerere, de reducerea normei didactice de predare-invatare-evaluare cu 2 ore saptamanal, desemnarea cadrelor didactice titulare pentru care se completeaza norma didactica se realizeaza prin evaluare obiectiva, de comisia prevazuta la art. 26 alin. (3), in perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si de incadrare a personalului didactic de predare titular, conform criteriilor prevazute in anexa                   nr. 2 la prezenta Metodologie. 
(5) Cadrele didactice titulare desemnate pentru completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare, precum si cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) pot solicita, la cerere, in perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si de incadrare a personalului didactic de predare titular, completarea normei didactice la nivelul unitatilor de invatamant sau la nivelul consortiilor scolare, in situatia in care unitatile de invatamant fac parte din consortii scolare, dupa cum urmeaza: 
a) cu ore in specialitate vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant/consorțiul scolar in care sunt titulare, pe care cadrele didactice au dreptul sa le predea conform studiilor finalizate cu diploma, in concordanta cu prevederile prezentei Metodologii si prevederile Centralizatorului; 
b) cu alte ore vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant/consorțiul scolar in care sunt titulare, din aceeasi arie curriculara, altele decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile de invatamant, pana la 1/3 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; 
c) cu alte ore vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant/consorțiul scolar in care sunt titulare, din aceeasi arie curriculara, altele decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile de invatamant, pana la 1/2 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; 
d) cu alte ore vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant/consorțiul scolar in care sunt titulare, decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile de invatamant, pana la 1/2 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; 
e) prin adaugarea de ore din activitati de educatie, complementare procesului de invatamant: mentorat, scoala dupa scoala, invatare pe tot parcursul vietii, in unitatea/unitatile de invatamant/consorțiul scolar in care sunt titulare, conform art. 263 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
(6) Cererile de completare a normei didactice de predare-invațare-evaluare se analizeaza de catre consiliul/consiliile de administrație al/ale unitații/unitaților de invațamant la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. in baza aprobarii cererii formulate de cadrul didactic de catre consiliul/consiliile de administrație al/ale unitații/unitaților de invațamant, directorul/directorii unitații/unitaților de invațamant se adreseaza inspectoratului scolar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-invațare-evaluare. in mediul rural, completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an scolar ori pe durata nedeterminata, in conditiile prezentei Metodologii, fapt consemnat in decizia de completare a normei didactice. in mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-invațare-evaluare pe perioada nedeterminata, in conditiile prezentei Metodologii, cadrele didactice titulare care urmeaza sa-si completeze norma didactica cu ore in unitațile de invațamant in care au functionat prin completarea normei didactice neintrerupt in ultimii 3 (trei) ani scolari, daca orele respective sunt vacante si se certifica viabilitatea acestora. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare-invațare-evaluare pe perioada nedeterminata, in conditiile prezentei Metodologii, participa la sedința de repartizare organizata de inspectoratul scolar pentru soluționarea completarilor de norma, in vederea consemnarii opțiunii acestora in procesul-verbal. Dupa emiterea deciziei inspectorului scolar general de completare a normei didactice, directorul/directorii unitații/unitaților de invațamant la care cadrul didactic este titular incheie cu acesta actul adițional la contractul individual de munca.
 (7) Dupa solutionarea cererilor de completare de norma didactica la nivelul unitatilor de invatamant pentru cadrele didactice titulare, se solutioneaza dupa aceeasi procedura prevazuta la alin. (4)-(6), cererile de completare a normei didactice pe perioada determinata depuse de cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) cu norma didactica incompleta, dar carora li se poate asigura cel putin jumatate de norma didactica de predare-invațare-evaluare conform deciziei de repartizare pe post/catedra. 
(8) Dupa solutionarea cererilor de completare a normei didactice de predare-invațare-evaluare pentru cadrele didactice titulare si cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), consiliul/consiliile de administrație al/ale unitații/unitaților de invațamant analizeaza cererile de completare de norma didactica de predare-invațare-evaluare pentru cadrele didactice angajate  pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora li se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica potrivit deciziei de repartizare. Completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivelul unitatilor de invatamant sau la nivelul consortiilor scolare, in situatia in care unitatile de invatamant fac parte din consortii scolare, se realizeaza pe perioada determinata, cu ore in specialitate vacante/rezervate existente la alta/alte discipline in unitatea/unitatile de invatamant/consorțiul scolar, pe care cadrele didactice au dreptul sa le predea conform studiilor finalizate cu diploma, in concordanta cu prevederile prezentei Metodologii si prevederile Centralizatorului.
(9) Pentru cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) si cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, completarea normei didactice de predare-invațare-evaluare se poate realiza doar pe perioada determinata de un an scolar, in conditiile prezentei Metodologii.
(10) in situatia in care doua sau mai multe cadre didactice solicita completarea normei didactice de predare pe aceeasi catedra sau in situatia in care doua sau mai multe cadre didactice solicita intregirea si completarea normei didactice de predare pe aceeasi catedra, departajarea se realizeaza conform prevederilor art. 24 alin. (6).
(11) in situatia in care cererea de completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare este respinsa de catre consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant, persoana indreptațita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitații de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea hotararii. Contestația reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si se soluționeaza de catre consiliul de administrație al unitații de invațamant, in termen de 48 de ore de la inregistrarea acesteia. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant privind contestația este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. Persoana nemulțumita de raspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente. Cadrul didactic a carui cerere de completare a normei la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant a fost respinsa participa la sedinta de repartizare organizata la nivelul inspectoratului scolar.
Art. 26 (1) Daca reducerea de activitate, care vizeaza doua sau mai multe persoane titulare de aceeasi specialitate la nivelul unei unitati de invatamant, nu se solutioneaza prin aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare care intra in reducere de activitate se realizeaza in perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor si de incadrare a personalului didactic de predare titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectiva conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2 la prezenta Metodologie. in unitatile de invatamant in care se inregistreaza reduceri de activitate la catedrele de informatica, de tehnologia informatiei si a comunicatiilor sau de tehnologii asistate de calculator, iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre indeplinesc conditiile de ocupare atat a catedrelor de tehnologii asistate de calculator, de tehnologia informatiei si a comunicatiilor, cat si de informatica, pentru stabilirea cadrelor didactice care intra in reducere de activitate, evaluarea se realizeaza global la nivelul tuturor catedrelor de informatica, de tehnologia informatiei si a comunicatiilor si tehnologii asistate de calculator, dupa aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3). Hotararea privind modalitatea de evaluare se stabileste de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. 
(2) in cazul in care desemnarea cadrului didactic aflat in reducere de activitate se face prin concurs, acesta este organizat de o comisie stabilita si aprobata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Comisia este alcatuita din presedinte, care este directorul unitatii de invatamant, daca nu se afla in situatia de reducere de activitate, sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie, in situatia in care directorul este vizat de reducere, si doi membri evaluatori, unul dintre ei fiind reprezentantul inspectoratului, celalalt un profesor titular cu gradul didactic I, de la alta unitate de invatamant, avand specializarea corespunzatoare disciplinei la care este reducerea si un secretar, cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie. Evaluarea consta intr-o inspectie speciala la clasa si lucrare scrisa din programa de concurs specifica disciplinei. Evaluarea pentru fiecare proba se face prin note de la 10 la 1, acordate de cei doi evaluatori. Nota fiecarei probe se stabileste ca medie aritmetica a notelor acordate de cei doi evaluatori. Rezultatul final se obtine ca medie aritmetica a celor doua note. Concursul se anunta in maximum 48 de ore de la aprobarea proiectului de incadrare cu personal didactic de predare de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant. 
(3) Evaluarea obiectiva este realizata de catre o comisie stabilita si aprobata de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant avand urmatoarea componenta: presedinte-directorul unitatii, daca nu se afla in situatia de reducere, sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de administratie din unitatea de invatamant, in situatia in care directorul este vizat de reducere de activitate, si doi membri-cadre didactice titulare de alta specialitate din unitatea de invatamant sau cadre didactice titulare de aceeasi specialitate din alte unitati de invatamant. Evaluarea obiectiva se realizeaza in perioada prevazuta in Calendar si se finalizeaza cu punctajul atribuit conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2 la prezenta Metodologie. Daca rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, criteriile social-umanitare prevazute in anexa nr. 2 la prezenta Metodologie, pe baza documentelor justificative. 
(4) in cazuri exceptionale, in care atat directorul unitatii de invatamant, cat si toate celelalte cadre didactice care fac parte din consiliul de administratie al unitatii de invatamant sunt vizați de reducere de activitate, presedintele comisiei prevazute la alin. (2) sau alin. (3) poate fi un inspector scolar, numit prin decizie a inspectorului scolar general.  
Art. 27 (1) Cadrele didactice titulare care in perioada stabilirii si solutionarii reducerilor de activitate se incadreaza in prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt afectate de completarea normei didactice sau de restrangere de activitate, in situatia in care la aceeasi catedra sunt mai multe cadre didactice titulare, decat la solicitarea scrisa / cu acordul persoanelor in cauza, exceptand situatia prevazuta la art. 19 alin. (2) lit. d).
(2) De prevederile alin. (1) nu beneficiaza personalul de conducere din unitatile de invatamant si unitatile conexe, precum si personalul de conducere si de indrumare si control din inspectoratele scolare numit in functie, prin delegare de atributii sau detasare in interesul invatamantului, pana la organizarea concursului. 
(3) in situatia in care intr-o unitate de invatamant, la o anumita specialitate, reducerea de activitate vizeaza doar doua cadre didactice titulare, dintre care una se incadreaza in prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, si nu si-a dat acordul in vederea participarii la evaluare, celalalt cadru didactic poate ramane, la cerere, detasat in interesul invatamantului pe catedra rezervata a cadrului didactic care beneficiaza de prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, urmand ca evaluarea obiectiva sa se realizeze la revenirea cadrului didactic pe postul didactic/catedra rezervat(a).
(4) in situatia reducerii de activitate la nivelul unei unitati de invatamant, daca un cadru didactic titular, care nu beneficiaza de prevederile alin. (1), refuza sa participe la evaluarea activitatii stabilita in consiliul de administratie al unitatii de invatamant, atunci, in vederea desemnarii cadrului didactic aflat in reducere de activitate conform prevederilor art. 26, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) comisia de organizare a concursului ii atribuie acestuia, din oficiu, media 1 (unu), in situația in care desemnarea cadrului didactic aflat in reducere  de activitate se realizeaza prin concurs;
b) comisia prevazuta la art. 26 alin. (3) stabileste, pentru respectivul cadru didactic, punctajul conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2 la prezenta Metodologie, in baza documentelor existente, in perioada evaluarii, in unitatea de invatamant, in situația in care desemnarea cadrului didactic aflat in reducere de activitate se realizeaza prin evaluare obiectiva.
Art. 28 (1) Cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale de pensionare si cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat mentinerea in functie ca titular, peste varsta de pensionare, se pensioneaza la data incheierii anului scolar. Personalul didactic de conducere din unitatile de invatamant, precum si personalul didactic de conducere si personalul de indrumare si control din inspectoratele scolare, care indeplineste conditiile legale de pensionare si care nu solicita pensionarea pe parcursul anului scolar, poate ramane in functie pana la data incheierii anului scolar, cu acordul consiliului de administratie al unitatii de invatamant, respectiv al inspectoratului scolar. Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si control se poate face si in timpul anului scolar, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
(2) Conditiile legale de pensionare, luand in calcul limita de varsta si stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2020, sunt: 
a) pentru femei, varsta la iesirea la pensie, 61 de ani si 5 luni, 31 de  ani si 5 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare; 
b) pentru barbați, varsta la iesirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare. 
(3) in baza Deciziei Curtii Constitutionale nr. 387/2018, cadrele didactice titulare, femei, care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) lit. a), precum si cadrele didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reincadrate in functia de personal didactic de predare, in anul scolar 2019-2020, cu condiția suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, care nu implinesc 65 de ani pana la 1 septembrie 2020, pot opta, in scris, fie pentru mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani, fie pentru pensionarea incepand cu 1 septembrie 2020. Optiunea se adreseaza, in scris, consiliului de administratie al unitatii de invatamant in perioada prevazuta in Calendar. Cadrele didactice titulare, femei, care opteaza pentru mentinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani, beneficiaza de toate drepturile personalului didactic titular.
(4) Personalul didactic de predare titular din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care pana la 1 septembrie 2020 implineste varsta de 65 de ani, efectueaza stagiul minim de cotizare si dovedeste competenta profesionala deosebita, a obtinut calificativul „Foarte Bine” si nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari incheiati, poate fi mentinut in activitate ca titular, in functia didactica pana la 3 (trei) ani peste varsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii.
(5) La etapa de menținere in activitate ca titular, in functia didactica, peste varsta de pensionare, participa si personalul didactic de predare, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular, reincadrat in functia de personal didactic, in anul scolar 2019-2020, cu condiția suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, care se incadreaza in prevederile alin. (4). 
(6) in vederea mentinerii in activitate ca titular, in functia didactica peste varsta de 65 de ani, cadrele didactice titulare, femei, care se incadreaza in prevederile alin. (4), pot depune pana la data de 31 ianuarie 2020 la secretariatele unitatilor de invatamant atat cerere pentru continuarea executarii contractului individual de munca pana la 65 de ani dupa implinirea varstei standard de pensionare, cat si cerere de mentinere in activitate ca titular, in functia didactica peste varsta de 65 de ani. Personalul didactic de predare care se incadreaza in prevederile alin. (4) si (5) se adreseaza, in scris, consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, pana la data prevazuta in Calendar. Profesorii consilieri in centre si cabinete de asistența psihopedagogica si profesorii logopezi din cabinetele interscolare se adreseaza CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv. Cererile, insotite de documentele justificative privind activitatea didactica si stiintifica, se analizeaza si se aproba in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, in perioada prevazuta de Calendar, in functie de evolutia demografica la nivel local, de planurile de scolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal si de evolutia planurilor-cadru de invatamant. 
(7) La nivelul unitatilor de invatamant pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) se incadreaza in prevederile alin. (4) si (5);
b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, sunt complete si viabile in anul scolar 2020-2021, luand in considerare si prevederile art. 262 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
c) la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant, in care urmeaza sa fie menținute in activitate ca titulare in functia didactica, nu exista reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare si nu este necesara completarea/intregirea normei didactice de predare-invațare-evaluare altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unitatile de invatamant respective cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care se incadreaza in prevederile alin. (4) si (5) si urmeaza sa fie menținute in activitate, ca titular, in functia didactica.
(8) Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant comunica, la termenul prevazut in Calendar, inspectoratului scolar si cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind mentinerea in activitate, ca titular, in functia didactica, a personalului didactic de predare care se incadreaza in prevederile alin. (4) si (5), in anul scolar 2020-2021. Comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, constituita la nivelul inspectoratului scolar, verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant, intocmeste listele finale cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (7) si solicita mentinerea in activitate, ca titular, in functia didactica, in anul scolar 2020-2021 si le supune spre analiza comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, insotite de lista cadrelor didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate. Comisia paritara constituita la nivelul inspectoratului scolar trebuie sa tina seama daca, dupa mentinerea in activitate, ca titular, in functia didactica a cadrelor didactice care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               alin. (7), la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, se asigura numarul necesar de posturi didactice/catedre vacante in vederea solutionarii restrangerilor de activitate cadrelor didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate.
(9) Listele finale, validate de consiliul de administratie al inspectoratului scolar in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, se afiseaza la inspectoratul scolar la termenul prevazut in Calendar. La inspectoratul scolar se afiseaza si listele care cuprind cadrele didactice ale caror cereri de mentinere in activitate ca titular, in functia didactica, in anul scolar 2020-2021, au fost respinse la nivelul unitatilor de invatamant sau la nivelul inspectoratului scolar cu precizarea motivului pentru care au fost respinse.
(10) Contestatiile se depun, in scris, la inspectoratul scolar, in perioada prevazuta in Calendar si reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Contestațiile se solutioneaza de consiliul de administratie al inspectoratului scolar conform Calendarului, iar hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar prin care se soluționeaza aceste contestații este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ competenta.
(11) Dupa solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, inspectorul scolar general emite decizia privind mentinerea in activitate ca titular a personalului didactic de predare, care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la alin. (7), in functia didactica, in anul scolar 2020-2021.
(12) in condițiile in care, pana la data de 1 septembrie 2020, se constata ca, din cauza reducerii numarului de ore in disciplina, nu mai este indeplinita condiția de la alin. (7) lit. b) sau lit. c), inspectorul scolar general revoca decizia emisa conform alin. (11).
(13) in situatia reorganizarii unei unitati de invatamant cu personalitate juridica, prin divizare sau fuziune, cererile cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile alin. (4) si (5) si solicita menținerea in activitate ca titular in functia didactica in anul scolar 2020-2021 se analizeaza de comisia numita prin decizia inspectorului scolar general conform art. 19 alin. (1), dupa aplicarea procedurilor prevazute la art. 19 alin. (2).
Art. 29 (1) Proiectul de incadrare, intocmit de director cu respectarea Normelor metodologice aprobate prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4165/2018,  cu modificarile ulterioare, este analizat in consiliul profesoral si aprobat de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Totodata, conducerile unitaților de invațamant transmit inspectoratelor scolare lista posturilor didactice de predare/catedrelor care fac obiectul etapelor de mobilitate pe baza procedurilor si machetelor stabilite la nivelul inspectoratelor scolare. 
(2) Conducerile unitaților de invațamant preuniversitar de stat au obligația de a reactualiza, de a publica si de a comunica inspectoratelor scolare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete inainte de fiecare etapa a mobilitații personalului didactic de predare din invațamantul preuniversitar. Consiliul de administrație al unitații de invațamant poate stabili conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in cadrul etapelor de transfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar si de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra. Conditiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimtit intre unitatile de invatamant nu mai pot fi modificate si raman valabile si pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant si de modificare a repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra. Aceste conditii trebuie sa fie aceleasi pentru toate posturile didactice/catedrele vacante, se avizeaza de comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar, luand in considerare faptul ca acestea trebuie sa nu fie discriminatorii, sa nu incalce si sa nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii si legislației in vigoare. Conditiile specifice nu reprezinta criteriu de ierarhizare. Dupa avizarea conditiilor specifice de comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar, aceasta are obligatia de a face publice aceste conditii pe site-ul inspectoratului scolar, iar unitatile de invatamant au obligatia de a le face publice prin afisare la avizierul unitatii de invatamant si pe site-ul propriu, daca exista.  
(3) Viabilitatea unui/unei post didactic/catedre presupune existenta acestuia/acesteia pe durata unui nivel de invatamant si se stabileste de consiliul de administratie al unitatii de invatamant in functie de planurile-cadru in vigoare, de proiectele planurilor de scolarizare, de evolutia demografica la nivel local si in concordanta cu documentele strategice elaborate de unitatile de invatamant.
Art. 30 (1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabileste dupa asigurarea normelor didactice de predare-invațare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit prezentei Metodologii, in baza documentelor de numire/transfer/repartizare, dupa incadrarea cadrelor didactice prevazute la art. 21 alin. (4) si alin. (6), dupa soluționarea intregirilor si completarilor de norma didactica de predare-invațare-evaluare la nivelul unitaților de invațamant/consorțiilor scolare, conform art. 24 si 25, dupa emiterea deciziilor de transfer in unitatea/unitațile de invațamant, conform art. 48 alin. (2) si (3), precum si dupa mentinerea in activitate a personalul didactic de predare din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiințific de doctor, ca titular, in functia didactica, la cerere, conform art. 28.
 (2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publica precizand viabilitatea acestora si modalitatea de angajare: „angajare pe perioada nedeterminata”, „angajare pe perioada determinata de cel mult un an scolar”, conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Posturile didactice/catedrele cadrelor didactice titulare care solicita pensionare anticipata sau pensionare anticipata partiala se publica numai pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada determinata. inainte de etapa de modificare a contractului individual de munca pe durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, se pot publica si posturi didactice/catedre vacante/rezervate precizand „post pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei”. in structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a si a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura, design, precum si orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecventa redusa. in structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore optionale. 
(3) in unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, licee tehnologice, unitati de invatamant avand clasele                                  I-XII/XIII posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publica pentru nivelul cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic. in mod exceptional, pentru solutionarea restrangerilor de activitate, in unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial, clasele V-VIII. 
(4) Posturile vacante/rezervate de profesor in cabinete de asistenta psihopedagogica/cabinete logopedice interscolare  se publica cu precizarea unitatilor de invatamant la care se desfasoara activitatea, conform Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, aprobat prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5555/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. in structura posturilor vacante de profesor in cabinete de asistenta psihopedagogica se includ si cele 2-4 ore de predare in specialitate din disciplinele: logica, argumentare si comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, gandire critica si drepturile copilului, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica, studii sociale. in deciziile de numire/transfer/repartizare pe post/catedra a profesorilor consilieri din cabinetele scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica trebuie sa se precizeze atat CJRAE/CMBRAE, cat si unitatea/unitatile de invatamant in care functioneaza cabinetul de asistenta psihopedagogica, astfel: "Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala - unitatea/unitatile  scolare  in  care  functioneaza  cabinetul  de  asistenta  psihopedagogica", respectiv "Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala - unitatea/unitatile de invatamant in care functioneaza cabinetul de asistenta psihopedagogica".
(5) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publica in concordanta cu Centralizatorul. 
(6) Cadrele didactice titulare care participa la etapele de transfer pentru restrangere de activitate, de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant si la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru aceste etape, indiferent de viabilitatea acestora, in conditiile prezentei Metodologii. 
(7) La nivelul unitatilor de invatamant, consiliul de administratie si directorul unitatii de invatamant raspund de constituirea corecta a posturilor didactice/catedrelor, de incadrarea titularilor si de vacantarea posturilor didactice/catedrelor ramase neocupate/rezervate. Nepublicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete, precum si publicarea incorecta a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate atrage dupa sine sanctionarea directorului si a membrilor consiliului de administratie al unitatii de invatamant.
(8) Proiectul de incadrare cu personal didactic de predare, intocmit de director cu respectarea Normelor metodologice aprobate prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4165/2018, cu modificarile ulterioare, analizat in consiliul profesoral al unitatii de invatamant si aprobat de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, este prezentat de directorul unitatii de invatamant comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar, prin decizia inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta: 
a) presedinte - inspector scolar general adjunct cu atributii in domeniul managementului resurselor umane; 
b) vicepresedinte - inspector scolar cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspector scolar pentru management instituțional/inspector scolar (dupa caz); 
c) secretari - inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari cu implementarea descentralizarii instituționale/inspectori scolari/directori de liceu; 
d) membri - inspectori scolari/profesori metodisti, cate unul pentru fiecare specialitate, inspector responsabil pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale, consilieri juridici din cadrul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si informaticieni/analisti programatori. 
(9) Inspectorul scolar general, presedintele comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar, precum si directorii unitatilor de invatamant raspund de corectitudinea organizarii si desfasurarii etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, de validarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar si de calitatea lucrarilor derulate in cadrul comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar. 
Art. 31 (1) Comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar analizeaza, corecteaza in colaborare cu unitatile de invatamant si avizeaza oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, precum si conditiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unitatilor de invatamant.  
(2) Lista, cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete si incomplete, se aduce la cunostinta persoanelor interesate astfel: 
a) unitatea de invatamant afiseaza lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si conditiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unitatilor de invatamant la avizier si pe site-ul propriu in termen de cel mult 3 (trei) zile lucratoare de la avizarea ofertei de posturi vacante/rezervate de catre inspectoratul scolar; 
b) inspectoratul scolar intocmeste lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete si incomplete transmise de unitatile de invatamant si o publica, la data prevazuta in Calendar, prin afisare la avizierul institutiei, pe site-ul institutiei. 
Art. 32 Directorii unitatilor de invatamant si comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar au obligatia de a reactualiza lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete, dupa fiecare etapa a mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, conform Calendarului.  
 
Capitolul III
Organizarea si desfasurarea etapei de completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare
a personalul didactic de predare, la nivelul inspectoratului scolar
 
Art. 33 (1) Cadrele didactice titulare, cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), precum si cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cu norma didactica de predare-invatare-evaluare incompleta, a caror completare de norma didactica de predare-invatare-evaluare nu  s-a soluționat la nivelul unitatilor de invatamant/consortiilor scolare, depun la inspectoratele scolare, in perioada prevazuta de Calendar, cererea insotita de documentele prevazute in aceasta. 
(2) Solutionarea cererilor de completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare se realizeaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia de mobilitate a personalului didactic de predare constituita la nivelul inspectoratului scolar in perioada prevazuta de Calendar. 
(3) Cadrele didactice care participa la sedinta de repartizare pentru completarea normei didactice se ierarhizeaza pe discipline, in baza punctajului rezultat din evaluarea activitatii, conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2 la prezenta Metodologie, pe liste separate cuprinzand cadrele didactice titulare, cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6),  respectiv cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei cu norma didactica de predare-invatare-evaluare incompleta. 
(4) Personalul didactic de predare titular caruia i s-a completat norma didactica de predare-invatare-evaluare pentru un an scolar, in alta/alte unitati de invatamant, beneficiaza de continuitate in anul scolar urmator pe aceleasi ore, daca acestea mai sunt viabile, cu acordul cadrului didactic. 
(5) Solutionarea cererilor de completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare in sedinta de repartizare se realizeaza, pe discipline, mai intai pentru cadrele didactice titulare, in ordinea descrescatoare a punctajelor, cu respectarea principiului continuitatii, apoi pentru cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) cu norma didactica incompleta, in ordinea descrescatoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete si, in mod exceptional, cand acestea             s-au epuizat, pe fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete, dupa cum urmeaza: 
a) cu ore in specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul sa le predea conform studiilor finalizate cu diploma, in concordanta cu prevederile prezentei Metodologii si prevederile Centralizatorului; 
b) cu alte ore, la discipline din aceeasi arie curriculara, altele decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile de invatamant, pana la 1/3 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; 
c) cu alte ore, din aceeasi arie curriculara, altele decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile de invatamant, pana la 1/2 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare; 
d) cu alte ore, decat cele corespunzatoare specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cuprinse in planurile de invatamant, pana la 1/2 de norma, cu mentinerea drepturilor salariale, in invatamantul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
(6) Prioritate la repartizarea orelor vacante/rezervate, in sedinta de repartizare pentru completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare, au cadrele didactice care beneficiaza de continuitate in activitatea de predare la aceleasi clase/grupe sau in aceeasi unitate de invatamant. 
(7) in unitațile de invațamant din mediul rural, completarea normei didactice de predare-invațare-evaluare se poate realiza pe durata unui an scolar ori pe durata nedeterminata, numai pentru cadrele didactice titulare, conform specializarii/specializarilor de pe diploma/diplome, cu acordul acestora, fapt consemnat in decizia de repartizare pentru completarea normei didactice. in mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-invațare-evaluare pe perioada nedeterminata cadrele didactice titulare care urmeaza sa-si completeze norma didactica cu ore in unitațile de invațamant in care au functionat prin completarea normei didactice neintrerupt in ultimii 3 (trei) ani scolari, daca orele respective sunt vacante si se certifica viabilitatea acestora pentru o durata de cel putin 2 (doi) ani scolari. Completarea normei didactice pe durata nedeterminata se realizeaza ținand seama de prevederile prezentei Metodologii si de prevederile Centralizatorului.
(8) Dupa aplicarea principiului continuitatii, in cazul punctajelor egale are prioritate in urmatoarea ordine: 
a) cadrul didactic cu domiciliul sau resedința in localitatea in care solicita orele pentru completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare; 
b) cadrul didactic care solicita orele pentru completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare in apropierea localitatii de domiciliu.
(9) Daca, dupa aplicarea criteriilor prevazute la alin. (8), se menține egalitatea, departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii: 
a) gradul didactic; 
b) nota/media obtinuta la examenul pentru obtinerea gradului didactic; 
c) dovada acumularii in ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucrati efectiv in functii didactice de predare sau in functii de conducere in unitati de invatamant ori in functii de conducere sau de indrumare si control in inspectoratele scolare de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, fara a lua in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sau indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic de predare titular care a dobandit definitivarea in invatamant, cu o vechime la catedra mai mare de 5 (cinci) ani.  
(10) Dupa solutionarea cererilor de completare de norma didactica de predare a cadrelor didactice titulare, respectiv a cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), se solutioneaza cererile de completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pe perioada determinata, cu ore vacante/rezervate existente la alta/alte unitate/unitati de invatamant, in specialitate, la disciplina/disciplinele inscrise in decizia de repartizare. Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, care participa la sedinta de repartizare pentru completarea normei didactice, se ierarhizeaza pe discipline, in baza punctajului rezultat din evaluarea activitatii, conform criteriilor prevazute in anexa nr. 2 la prezenta Metodologie, iar solutionarea cererilor de completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare se realizeaza, pe discipline, in ordinea descrescatoare a punctajelor, pe catedre vacante/rezervate incomplete si, in mod exceptional, cand acestea s-au epuizat, pe fracțiuni din catedre vacante/rezervate complete, cu ore in specialitate, la disciplina/disciplinele inscrise in decizia de repartizare. in cazul punctajelor egale se aplica criteriile de departajare prevazute la alin. (8) si (9).
(11) Optiunea fiecarui cadru didactic din sedinta de repartizare se exprima in scris conform cererii tip si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau a imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original. in cazul in care un cadru didactic titular nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta de repartizare, comisia ii atribuie din oficiu un post didactic/catedra din lista afisata, conform punctajului. 
(12) Dupa emiterea deciziei de repartizare pentru completarea normei didactice, semnata de inspectorul scolar general, directorul/directorii unitatilor de invatamant in care cadrul didactic este titular/angajat incheie cu acesta actul adițional la contractul individual de munca. Directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant in care i s-a completat norma didactica de predare-invatare-evaluare incheie cu cadrul didactic repartizat un contract individual de munca. 
(13) Personalului didactic de predare repartizat pentru completarea normei didactice i se revoca decizia de completare de norma, in situatia in care, pana la data inceperii cursurilor, se constata ca i se poate asigura norma intreaga conform actului de numire/transfer/repartizare in invatamant, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant avand obligatia sa comunice in scris cadrului didactic decizia de revocare a completarii de norma didactica, emisa de inspectoratul scolar. Posturile didactice incomplete eliberate se ocupa in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. 
 
CAPITOLUL IV
Organizarea si desfasurarea transferarii personalului didactic de predare titular disponibilizat 
prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare
 
SECTIUNEA I 
Dispozitii generale
 
Art. 34 (1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru soluționarea restrangerii de activitate, organizata in baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, pot participa cadrele didactice titulare prevazute la art. 5 alin. (1)-(3), precum si cadrele didactice prevazute la art. 5 alin. (6), aflate in restrangere de activitate, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
(2) Transferarea personalului didactic de predare titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea rețelei scolare se poate realiza din mediul rural in cel urban, numai daca persoana respectiva se incadreaza intr-una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (7).
(3) in etapa de transfer pentru soluționarea restrangerii de activitate nu se ocupa catedrele complete si incomplete solicitate pentru intregirea normei didactice, pe care nu s-au soluționat intregirile de norma didactica. Transferul pe aceste catedre se poate realiza numai in condițiile prevazute la art. 24 alin. (7). 
Art. 35 Transferarea pentru restrangere de activitate sau ca urmare a restructurarii retelei scolare a personalului didactic de predare titular se realizeaza tinand seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 si art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, de conditiile prevazute in prezenta Metodologie si de prevederile Centralizatorului. 
Art. 36 Transferarea pentru restrangere de activitate sau ca urmare a restructurarii retelei scolare a personalului didactic de predare titular se realizeaza pe posturi didactice/catedre vacante in unitati de invatamant, in aceeasi functie didactica sau intr-o alta functie didactica, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializarilor dobandite prin studii in concordanta cu Centralizatorul si prevederile art. 5 alin. (3). Cadrul didactic titular intr-o unitate de invatamant preuniversitar, care a dobandit prin studii doua sau mai multe specializari, poate solicita, in etapa de transfer pentru restrangere de activitate, ocuparea unui post didactic/unei catedre vacant(e) sau trecerea intr-o alta functie didactica, in concordanta cu specializarile dobandite prin studii, conform Centralizatorului, in aceeasi unitate de invatamant sau in alte unitati de invatamant. 
Art. 37 Transferarea pentru restrangere de activitate este organizata si coordonata la nivelul inspectoratului scolar de comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, numita prin decizie a inspectorului scolar general. 
Art. 38 Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant stabilesc, conform art. 26, art. 27 si art. 48 alin. (4), listele cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate si le transmit inspectoratului scolar. Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar intocmeste lista cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, pe discipline, cu precizarea tuturor specializarilor dobandite prin studii si o publica prin afisare la avizier si postare pe site-ul institutiei, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete si incomplete mentionata la art. 31 alin. (2) lit. b).  
Art. 39 in unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, licee tehnologice, unitati de invatamant avand clasele I-XII/XIII sau V-XII/XIII, posturile didactice/catedrele vacante se publica pentru nivelul cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic. in mod exceptional, in unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, pentru etapa de solutionare a restrangerilor de activitate, pot fi publicate si catedre vacante de nivel gimnazial sau profesional. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transfer pentru restrangere de activitate cuprinde obligatoriu cel putin una din mentiunile „Post propus pentru transfer consimțit intre unitațile de invațamant”, respectiv “Post propus pentru repartizare in sedinta de transfer”, precum si alte mentiuni, conform anexei nr. 1 lit. a) la prezenta Metodologie. 

Portal Invatamant va recomanda cele mai eficiente GHIDURI pentru profesori  - Definitivat, Titularizare, ghiduri pentru invatatori ...click aici pentru detalii si comenzi >>
 
Art. 40 Solutionarea restrangerilor de activitate a cadrelor didactice titulare se realizeaza in sedinta de repartizare organizata de inspectoratul scolar, in perioada prevazuta de Calendar. Cadrul didactic titular care solicita solutionarea restrangerii de activitate la unitati de invatamant din alte judete anexeaza la cererea de inscriere adeverinta eliberata de inspectoratul scolar al judetului/municipiului Bucuresti pe teritoriul caruia este titular, din care sa rezulte ca postul/catedra ocupat(a), in anul scolar                  2020-2021, este in restrangere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrangere de activitate in alt judet a solicitantului a fost luata in evidenta. 
Art. 41 (1) Cadrul didactic titular care a fost transferat in etapa de restrangere de activitate 2020 revine pe postul didactic/catedra avut(a) anterior in situatia in care, pana la data de inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021, se constata ca postul didactic/catedra a fost vacantat(a) sau reinfiintat(a) ori s-a reinfiintat cel putin jumatate de norma din catedra respectiva, iar cadrul didactic respectiv nu a ocupat un alt post/o alta catedra in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant avand obligatia sa comunice in scris cadrului didactic decizia emisa de inspectoratul scolar de revenire pe postul/catedra detinut(a) anterior.  
(2) Posturile didactice/catedrele eliberate in conditiile alin. (1) se ocupa in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
 
SECtIUNEA a II-a 
Organizarea si desfasurarea transferului consimtit intre unitatile de invatamant
 
Art. 42 (1) Pentru transferul consimtit intre unitatile de invatamant, ca urmare a restrangerii de activitate, personalul didactic de predare titular aflat in restrangere de activitate depune, la unitatea de invatamant in care solicita transferarea si la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant la care se solicita transferul, in perioadele prevazute in Calendar, cereri-tip, conform anexei nr. 14 la prezenta Metodologie, insotite de documentele mentionate in aceasta, aprecierea sintetica a consiliului de administratie al unitatii de invatamant la care a intrat in restrangere de activitate si o adeverinta, eliberata de conducerea unitatii de invatamant in care este titular, in care se mentioneaza cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns in situatia de restrangere de activitate. Cadrele didactice care solicita transferarea pe posturi in centre si cabinete de asistența psihopedagogica depun cereri, in perioadele prevazute in Calendar, la CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv si la inspectoratul scolar. 
(2) Cererile se depun mai intai la inspectoratul scolar si apoi la unitatile de invatamant, conform Calendarului. La cererile care se depun la unitatile de invatamant vor fi anexate, in copie, documentele de studii, buletinul/cartea de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, daca este cazul, adeverintele/atestatele/certificatele de acordare a definitivarii in invatamant sau a gradelor didactice II sau I, daca este cazul, avizele si atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, daca este cazul, si documentele necesare pentru a face dovada indeplinirii tuturor conditiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, daca este cazul, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care cadrul didactic este titular sau detasat. 
(3) Un cadru didactic titular se poate inscrie la etapa de transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau ca urmare a restructurarii retelei scolare intr-un singur judet sau numai in municipiul Bucuresti. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar inscrise la etapa de transferare ca urmare a restrangerii de activitate fac dovada domiciliului pana la data depunerii dosarelor la inspectoratele scolare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar trebuie sa aiba domiciliul in judetul in care solicita transferul. Cadrele didactice care solicita transferul in municipiul Bucuresti, titulare in invatamantul preuniversitar in alte judete, fac dovada domiciliului in municipiul Bucuresti pana la data depunerii dosarelor la inspectoratul scolar, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate. 
(4) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar verifica dosarele depuse, indeplinirea conditiilor pentru transfer, evalueaza dosarele si afiseaza punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2 la prezenta Metodologie, la sediul inspectoratului scolar si obligatoriu pe pagina web a inspectoratului scolar, pentru cadrele didactice care indeplinesc conditiile de transfer. Comisiile de mobilitate ale unitaților de invatamant preiau informațiile privind situatia cadrelor didactice titulare inscrise la etapa de transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau ca urmare a restructurarii retelei scolare de pe pagina web  a  inspectoratului scolar.
(5) Eventualele contestatii la punctajele stabilite de comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar se depun, in scris, la inspectoratul scolar si se solutioneaza in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Punctajele finale stabilite dupa solutionarea contestatiilor se afiseaza la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, prin care au fost soluționate contestațiile, este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ.
Art. 43 (1) Comisia de mobilitate la nivelul unitatii de invatamant, constituita din cadre didactice titulare, prin decizie a directorului unitatii de invatamant, la propunerea consiliului profesoral, verifica dosarele de inscriere, documentele de studii, avizele si atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate si indeplinirea conditiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv indeplinirea tuturor conditiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, in situatia in care unitatea de invatamant a stabilit astfel de conditii, avizate de inspectoratul scolar. in comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant nu se numesc cadre didactice titulare care fac parte din consiliul de administratie. in situatia in care doua sau mai multe cadre didactice indeplinesc toate conditiile specifice si solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), precum si in situatia in care unitatea de invatamant nu a stabilit conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante si doua sau mai multe cadre didactice solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant realizeaza ierarhizarea cadrelor didactice conform punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului scolar, potrivit anexei nr. 2 la prezenta Metodologie, si inainteaza consiliului de administratie al unitatii de invatamant, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unitatii de invatamant. in situatia punctajelor egale, departajarea se realizeaza in baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. 
(2) Conditiile specifice avizate de inspectoratul scolar insotite si de grilele de evaluare, daca este cazul, se afiseaza la sediile unitatilor de invatamant si daca este posibil si pe pagina web a unitatilor de invatamant, inainte de perioada de depunere a dosarelor la unitatile de invatamant.
(3) Comisia de mobilitate de la nivelul unitatii de invatamant, constituita din cadre didactice titulare care nu participa la etapa de transferare ca urmare a restrangerii de activitate sau ca urmare a restructurarii retelei scolare, are urmatoarea componenta:
    a) presedinte, cadru didactic titular membru in Comisia pentru Evaluare si Asigurare a Calitatii din unitatea de invatamant/responsabil comisie metodica/sef de catedra;
    b) membri: 2-10 cadre didactice titulare din unitatea de invatamant, in functie de numarul posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unitatii de invatamant.
(4) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant/CMBRAE/CJRAE sunt analizate in consiliul profesoral si in consiliul de administratie al unitatii de invatamant/CMBRAE/CJRAE, care selecteaza si valideaza cadrele didactice pentru care se acorda transferul. La validarea unui cadru didactic pentru care se acorda transferul se ține seama daca acesta indeplineste conditiile prevazute de prezenta Metodologie, daca studiile sunt in concordanta cu postul didactic/catedra vacant(a) solicitat(a), conform Centralizatorului, daca detine avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) solicitat(e) si, cand este cazul, daca a promovat proba practica/orala sau inspecția speciala la clasa, dupa caz, in profilul postului didactic/catedrei solicitat(e) si daca sunt indeplinite conditiile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv toate conditiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante. Persoana indreptațita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitații de invatamant, in perioada prevazuta de Calendar. Contestația reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si se soluționeaza de catre consiliul de administrație al unitații de invațamant, la termenul prevazut in Calendar. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant privind contestația este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. Persoana nemulțumita de raspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.
Art. 44 (1) in baza validarii facute de consiliul de administratie, cu respectarea stricta a prevederilor legale, directorul emite acordurile privind transferul cadrelor didactice in unitatea respectiva. Directorii unitatilor de invatamant care au emis acorduri pentru transferul consimtit intre unitatile de invatamant cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate instiinteaza in scris inspectoratul scolar.  
(2) in perioada prevazuta de Calendar, cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate depun la inspectoratele scolare acordurile pentru transfer obtinute de la unitatile de invatamant. 
Art. 45 Solutionarea cererilor de transfer consimtit intre unitatile de invatamant, ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, se realizeaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar, in baza acordurilor emise de conducerile unitatilor de invatamant, cu respectarea prevederilor legale, privind transferul consimtit intre unitati de invatamant, in ordinea descrescatoare a punctajului. 
 
SECtIUNEA a III-a 
Organizarea si desfasurarea transferarii personalului didactic de predare titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, prin repartizare organizata de inspectoratul scolar
 
Art. 46 (1) Dupa solutionarea cererilor de transfer consimtit intre unitatile de invatamant, cererile de transfer pentru cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate care nu au obtinut acordul privind transferul consimtit intre unitati de invatamant, precum si pentru cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate care nu s-au adresat unitatilor de invatamant pentru obtinerea acestui acord, dar care au depus cereri la inspectoratele scolare in perioada prevazuta de Calendar, se solutioneaza in sedinta de repartizare, organizata de catre comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar, cu respectarea conditiilor din prezenta Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare in sedinta de transfer, in urmatoarea ordine: 
    a) solutionarea restrangerii de activitate in cadrul unitatii de invatamant, in ordinea descrescatoare a punctajului; 
    b) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul consortiului scolar, in ordinea descrescatoare a punctajului; 
    c) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul aceleiasi localitati/municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului; 
    d) solutionarea restrangerii de activitate la nivelul judetului, cu respectarea prevederilor alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului; 
    e) solutionarea restrangerii de activitate in alte judete, cu respectarea prevederilor alin. (3), in ordinea descrescatoare a punctajului. 
(2) Restrangerea de activitate in cadrul unitatii de invatamant se solutioneaza prin transferarea cadrelor didactice titulare pe un alt post didactic/o alta catedra in aceeasi unitate de invatamant, conform specializarilor obtinute prin studii tinand seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 si 263 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, de prevederile Centralizatorului si de prevederile prezentei Metodologii. 
(3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrangerii de activitate sau prin restructurarea retelei scolare, in situatiile prevazute la alin. (1) lit. b)-e), au prioritate cadrele didactice care sunt titulare in specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform actului de numire/transfer/repartizare in invatamant. 
(4) Cadrele didactice titulare aflate in situatia prevazuta la alin. (1) lit. e) trebuie sa faca dovada domiciliului in judetul in care solicita transferul pentru restrangere de activitate pana la data depunerii dosarelor la inspectoratele scolare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate. Cadrele didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate in municipiul Bucuresti, titulare in alte judete, fac dovada domiciliului in municipiul Bucuresti, pana la data depunerii dosarelor la inspectoratele scolare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate. 
Art. 47 (1) in sedinta de repartizare, optiunea fiecarui cadru didactic titular se exprima in scris, conform cererii-tip, si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau a imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original. 
(2) in cazul in care doua sau mai multe cadre didactice titulare care participa la etapa de transferare pentru restrangere de activitate au acelasi punctaj si opteaza pentru acelasi post didactic/catedra vacant(a), postul didactic/catedra se ocupa in baza criteriilor socioumanitare. 
(3) in cazul in care cadrul didactic titular aflat in restrangere de activitate:
a) nu este prezent in momentul in care este solicitat sa exprime opțiunea, personal sau printr-un imputernicit, desemnat prin procura notariala in original, la sedinta de solutionare a cererilor de transferare pentru restrangere de activitate, va putea opta pentru posturile ramase in lista in momentul in care ajunge in fața comisiei sau, daca nu se prezinta pana la finalul sedintei de transferare, comisia ii atribuie din oficiu un post didactic/catedra vacant(a) din lista afisata, conform punctajului, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta Metodologie. 
b) este prezent, dar refuza sa exprime o opțiune valabila, comisia ii atribuie din oficiu un post didactic/catedra vacant(a) din lista afisata, conform punctajului, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta Metodologie.
(4) in cazul in care un cadru didactic titular aflat in restrangere de activitate refuza sa isi intocmeasca dosarul, conducerea unitatii de invatamant intocmeste dosarul acestuia, iar comisia de mobilitate a inspectoratului scolar ii atribuie, din oficiu, un post didactic/catedra vacant(a) la finalul etapei de transferare pentru restrangere de activitate din lista afisata, conform punctajului, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta Metodologie. Cadrului didactic titular aflat in restrangere de activitate, caruia i s-a atribuit un post didactic/catedra din oficiu si care nu se prezinta la postul/catedra atribuit(a), i se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile legale privind concedierea individuala. 
(5) in mod exceptional, in situatia in care cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate care nu au obtinut acordul privind transferul consimtit intre unitati de invatamant nu pot fi solutionate numai pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare in sedinta de transfer, restrangerile de activitate se solutioneaza si pe posturi didactice/catedre propuse pentru transfer consimțit intre unitațile de invațamant ramase vacante.
Art. 48 (1) Restrangerile de activitate ale cadrelor didactice titulare ramase nesolutionate prin transfer si cele ale altor cadre didactice titulare aflate in aceasta situatie dupa etapa de solutionare restrangerilor de activitate, precum si completarile de norma didactica ramase nesolutionate se solutioneaza prin transfer sau prin detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, respectiv pe perioada nedeterminata sau determinata, in conditiile prezentei Metodologii, la inceputul si la finalul sedintelor de repartizare prevazute in Calendar.  
(2) Pentru cadrele didactice titulare a caror restrangere de activitate, datorita comasarii unor clase, reorganizarii sau desfiintarii unor unitati de invatamant, a fost rezolvata, dupa etapa de solutionare a restrangerilor de activitate, prin detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate pe perioada determinata de cel mult un an scolar, pe posturi didactice/catedre constituite din discipline conform actului de numire/transfer/repartizare, in conditiile in care la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant exista post/catedra vacant(a), inspectoratul scolar emite decizii de transfer in unitatea/unitatile de invatamant in care au fost detasate, in specialitatea postului didactic/catedrei restrans(e), incepand cu 1 septembrie 2020, la solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant si cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar. 
(3) Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, in conditiile alin. (2), au cadrele didactice titulare la nivelul localitații/judetului/municipiului Bucuresti in care se regasesc posturile didactice/catedrele vacante. Cadrele didactice titulare aflate in situatia prevazuta la alin. (2) se adreseaza, in scris, conducerii unitatii/unitatilor de invatamant in perioada stabilita in Calendar, care comunica acordul/refuzul pentru transfer inspectoratului scolar, conform Calendarului. Profesorii consilieri in centre si cabinete de asistența psihopedagogica/profesorii logopezi din cabinetele interscolare se adreseaza, in scris, CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv. Consiliul/Consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant comunica in scris cadrelor didactice solicitante si inspectoratului scolar motivele acordului/refuzului transferului. in perioada prevazuta de Calendar, situatiile transmise de unitatile de invatamant inspectoratului scolar sunt analizate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, acesta stabilind lista finala a cadrelor didactice titulare pentru care se emit decizii de transfer in unitatea/unitatile de invatamant in care au fost detasate, in specialitatea postului/catedrei restrans(e), incepand cu 1 septembrie 2020. 
(4) Cadrele didactice titulare, a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata prin transfer in anii precedenti, nu fac obiectul restrangerii de activitate la nivelul unitatii de invatamant la care sunt titulare si participa la etapa de transfer pentru restrangere de activitate, cu exceptia cadrelor didactice care au posibilitatea de a reveni in unitatile de invatamant de la care au fost detasate, conform prevederilor art. 23 alin. (2) si a cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer in conditiile alin. (2) si (3). 
Art. 49 (1) Hotararile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, luate in sedinta de repartizare, pot fi contestate in perioada prevazuta in Calendar. Contestatiile se inregistreaza la secretariatul inspectoratului scolar si reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Contestațiile se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, conform Calendarului. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar  prin care se soluționeaza contestațiile este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ competenta. 
(2) Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare pentru solutionarea restrangerii de activitate, cu precizarea unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, postului didactic/catedrei, nivelului de invatamant indiferent de nivelul de invatamant din care provine solicitantul, precum si a regimului de mediu. in decizia de repartizare pentru solutionarea restrangerii de activitate nu se precizeaza viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica. in baza deciziei de repartizare pentru solutionarea restrangerii de activitate, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica incheie, cu cadrul didactic repartizat, contractul individual de munca pe perioada nedeterminata.
 
CAPITOLUL V
Modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, daca acestea au promovat examenul de definitivat si concursul national de titularizare cu nota/media de cel putin 7, in conditiile art. 931 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, daca postul este vacant
 
Art. 50 (1) Consiliile de administrație ale unitaților de invațamant pot hotari modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, daca acestea au promovat examenul de definitivat si concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7 (sapte), in condițiile Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si daca postul este vacant.
(2) De prevederile alin. (1) pot beneficia si cadrele didactice debutante care sunt inscrise si promoveaza examenul național pentru dobandirea definitivarii in invațamant, sesiunea 2020.
(3) Modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate se realizeaza prin decizia inspectorului scolar general, in baza hotararii consiliilor de administrație ale unitaților de invațamant.
Art. 51 (1) Pentru a beneficia de modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cadrele didactice care participa si la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020, conform prezentei Metodologii, trebuie sa obtina minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 62 alin. (9), la disciplina corespunzatoare postului didactic/catedrei pe care este incadrat in anul scolar curent.
(2) in situația in care un cadru didactic calificat, care a dobandit definitivarea in invatamant, angajat pe un post didactic/o catedra vacant(a) cu contract individual de munca pe perioada determinata de un an, a obținut cel puțin nota sau media 7 (sapte), potrivit prevederilor art. 62 alin. (8), la mai multe concursuri de titularizare in invațamantul preuniversitar de stat, modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, se realizeaza in baza celei mai mari note/medii de repartizare obținute, in specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativa a condițiilor generale si specifice din prezenta metodologie, iar la ultimul concurs de titularizare in invațamantul preuniversitar de stat la care a participat nu a obtinut  nota sub 5 (cinci) la proba scrisa in specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e).
(3) Pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care indeplinesc cumulativ condițiile prevazute la alin. (1), precum si urmatoarele conditii specifice:
    a) posturile didactice/catedrele pe care sunt incadrate in anul scolar curent nu au fost ocupate in etapele anterioare ale mobilitații personalului didactic de predare, sunt constituite sau se pot constitui in una sau mai multe unitați de invațamant cu personalitate juridica sau in una sau mai multe discipline, conform alin. (6) si sunt complete;
    b) respecta condițiile de ocupare a postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;
    c) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei conform prezentei Metodologii;
    d) au obținut calificativul „Foarte bine” in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiați si calificativul parțial “Foarte bine” in anul scolar in curs;
    e) nu au fost sancționate disciplinar in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiați si nici pe parcursul anului scolar in curs.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) lit. d) si e), cadrele didactice cu o vechime mai mica de 2 (doi) ani scolari, trebuie sa faca dovada ca au obtinut calificativul  “Foarte bine” si ca nu au fost sancționate disciplinar pe perioada desfasurarii activitatii. 
(5) Cadrul didactic calificat care indeplineste condițiile prevazute la alin. (2), precum si condițiile cumulative prevazute la alin. (3) si ocupa un post didactic/o catedra care necesita probe practice/orale beneficiaza de modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, in unitatea/unitațile de invațamant in care este incadrat in condițiile in care a obținut cel putin nota 7 (sapte) sau calificativul admis la proba practica/orala in oricare din etapele mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar.
(6) Cadrele didactice calificate incadrate pe perioada determinata de un an pe posturi didactice/catedre constituite din doua sau mai multe discipline care nu se ocupa in baza aceleasi probe scrise, in concordanța cu specializarile dobandite prin studii, potrivit Centralizatorului, pot beneficia de prevederile alin. (3), incepand cu data de 1 septembrie 2020, in situația in care ponderea cea mai mare de ore din cadrul postului didactic/catedrei o are disciplina/o au disciplinele pentru care cadrul didactic a susținut proba scrisa sau disciplinele care constituie postul didactic/catedra au aceeasi pondere, cu respectarea cumulativa a celorlalte condiții generale si specifice.
(7) in situația in care, la nivelul unitatii de invatamant, la o anumita specialitate, numarul cadrelor didactice, care pot beneficia de prevederile alin. (5) sau (6) si indeplinesc si celelalte condiții generale si specifice, este mai mare decat numarul posturilor didactice/catedrelor vacante, prioritate la modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). in cazul in care niciunul ditre candidati nu are domicilul in localitatea in care se afla postul, prioritate la ocupare are cadrul didactic cu domiciliul cel mai apropiat de unitatea de invatamant. in situația in care domiciliul nu conduce la departajare, atunci are prioritate cadrul didactic cu nota/media cea mai mare in baza careia se realizeaza modificarea contractului individual de munca, potrivit alin. (2). in cazul notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizeaza                 luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media cea mai mare obținuta la gradul didactic sau la examenul de definitivare in invațamant;
c) media de departajare cea mai mare calculata conform anexei nr. 15 la prezenta Metodologie; 
d) media cea mai mare obținuta la examenul de licența/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținuta la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.  
(8) Cadrele didactice care se incadreaza in prevederile alin. (1)-(6) se adreseaza, in scris, consiliilor de administrație ale unitaților de invațamant in care au incheiat contracte individuale de munca pe perioada determinata, prin depunerea unei cereri, in perioada prevazuta de Calendar. Consiliile de administrație ale unitaților de invațamant anlizeaza cererile depuse, verifica indeplinirea condițiilor, aplica criteriile de departajare, daca este cazul, conform prezentei Metodologii, stabilesc lista cadrelor didactice propuse pentru emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei si comunica, in scris, cadrelor didactice solicitante motivele admiterii/respingerii cererii privind modificarea duratei contractului individual de munca.   
(9) Cadrele didactice calificate care au promovat examenul national de definitivare in invatamant, incadrate pe perioada determinata de un an pe posturi didactice/catedre constituite in doua sau mai multe unitati de invatamant pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, incepand cu data de 1 septembrie 2020, in situatia in care obtin acordul consiliilor unitatilor de invatamant privind modificarea duratei contractului individual de munca, astfel incat, incepand cu data de 1 septembrie 2020, in unitatile de invatamant in care este incadrat sa i se poata constitui un post didactic/o catedra complet(a). 
(10) Persoana nemulțumita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa adresata conducerii inspectoratului scolar, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si se soluționeaza de catre consiliul de administrație al inspectoratului scolar, in perioada prevazuta de Calendar. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. Persoana nemulțumita de raspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.
Art. 52 (1) Directorii unitatilor de invatamant inainteaza inspectoratului scolar listele cuprinzand cadrele didactice ale caror cereri au fost admise si pentru care se propune emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, precum si listele cuprinzand cadrele didactice ale caror cereri au fost respinse, la care se anexeaza, in copie, cererile depuse de cadrele didactice si documentele mentionate in cerere, in vederea emiterii deciziilor. Comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, constituita la nivelul inspectoratului scolar, verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant si intocmeste listele finale cuprinzand cadrele didactice pentru care se propune emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei si le prezinta spre validare consiliului de administratie al inspectoratului scolar. in situatia in care comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constata abateri de la prevederile prezentei Metodologii, intr-o unitate de invatamant, presedintele comisiei solicita, in scris, directorului unitatii de invatamant respective revenirea asupra situatiei, cu reluarea procedurilor legale, in vederea remedierii abaterilor constatate de inspectoratul scolar. Listele finale, validate de consiliul de administratie al inspectoratului scolar, se afiseaza la inspectoratul scolar la termenul prevazut in Calendar si, in baza acestor liste, inspectorul scolar general emite deciziile privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei. 
(2)  in baza deciziei privind modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, emise de inspectorul scolar general, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica incheie cu cadrul didactic respectiv, incepand cu data de 1 septembrie 2020, actul/actele aditional(e) la contractul/contractele individual(e) de munca pe durata determinata de un an scolar, urmand ca, pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anual, sa incheie cate un nou act aditional/noi acte aditionale la contractul/contractele individual(e) de munca pe durata determinata de modificare a literei b) a capitolului C din contract cu mentiunea „Durata de viabilitate a postului didactic/catedrei”. 
 
CAPITOLUL VI
Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar,
 la cerere, al personalului didactic de predare titular. 
Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invatare-evaluare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra
Sectiunea I 
Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar,
 la cerere, al personalului didactic de predare titular
 
Art. 53 (1) La etapa de pretransfer participa cadrele didactice titulare prevazute la art. 5 alin. (1)-(3), precum si cadrele didactice prevazute la art. 5 alin. (6), la cererea acestora, prin pretransfer consimțit intre unitațile de invațamant preuniversitar in aceeasi localitate, in localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3), pentru apropiere de domiciliu, pentru reintregirea familiei sau in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, in conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(2) Pretransferul consimțit intre unitațile de invațamant preuniversitar a personalului didactic de predare titular se poate realiza din mediul rural in mediul urban numai daca persoana respectiva se incadreaza intr-una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (7).
(3) Acordul de principiu al unitații/unitaților din care se pretransfera cadrul didactic titular se considera obtinut de drept prin efectul legii, luand in considerare apropierea de domiciliu si principiile fundamentale prevazute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(4) Cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate incepand cu 1 septembrie 2020, a caror restrangere de activitate a fost solutionata in etapa de soluționare a restrangerilor de activitate pot participa si la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, conform prezentei Metodologii.
(5) Cadrul didactic titular in unitati de invatamant aflate in localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3), poate participa la etapa de pretransfer consimțit intre unitațile de invațamant preuniversitar numai in aceeasi localitate. 
Art. 54 (1) Pentru pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant, in aceeasi localitate, in localitatea de domiciliu pentru apropiere de domiciliu, pentru reintregirea familiei sau in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, personalul didactic de predare prevazut la art. 53 alin. (1) depune in perioadele prevazute in Calendar, atat la unitatea/unitatile de invatamant la care solicita pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, o cerere-tip, conform anexei nr. 14 la prezenta Metodologie, cat si la inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant la care se solicita pretransferul, prin accesarea unei aplicatii special concepute in acest sens, aplicatie care permite vizualizarea in timp real a tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante, respectiv a celor care se pot vacanta pe parcursul derularii etapei de pretransfer. Cadrele didactice care solicita pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar pe posturi in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/profesorii logopezi din cabinetele interscolare depun, in perioadele prevazute in Calendar, cereri la CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv si la inspectoratul scolar. Cererea este insotita de documentele mentionate in aceasta. Cadrul didactic titular care solicita solutionarea cererii de pretransfer consimtit intre unitati de invatamant in unitati de invatamant din alte judete anexeaza la cererea de inscriere adeverinta eliberata de inspectoratul scolar, in a carui raza teritoriala este titular, din care sa rezulte ca cererea de pretransfer in alt judet a solicitantului a fost luata in evidenta. Un cadru didactic titular in invatamantul preuniversitar se poate inscrie la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant numai intr-un singur judet sau numai in municipiul Bucuresti. Cererile se depun mai intai la inspectoratul scolar si apoi la unitatile de invatamant, conform Calendarului. La cererile care se depun la unitatile de invatamant vor fi anexate, in copie, documentele de studii, buletinul/cartea de identitate/adeverinta de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, daca este cazul, adeverintele/atestatele/certificatele de acordare a definitivarii in invatamant sau a gradelor didactice II sau I, daca este cazul, avizele si atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, daca este cazul, si documentele necesare pentru a face dovada indeplinirii tuturor conditiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, daca este cazul, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care cadrul didactic este titular sau detasat.  
 (2) Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant al personalului didactic de predare titular se realizeaza pe posturi didactice/catedre vacante in unitati de invatamant, in aceeasi functie didactica sau intr-o alta functie didactica, potrivit specializarilor dobandite prin studii in concordanta cu Centralizatorul, cu respectarea prevederilor  art. 4 alin. (4)-(9) din prezenta Metodologie. Cadrul didactic titular intr-o unitate de invatamant preuniversitar, care a dobandit prin studii doua sau mai multe specializari, poate solicita, in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea intr-o alta functie didactica, in concordanta cu specializarile dobandite prin studii, conform Centralizatorului si prevederilor art. 4 alin. (4)-(9), in aceeasi unitate de invatamant sau in alte unitati de invatamant, in baza acordului de principiu al consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant respective. 
Art. 55 (1) in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite in unitati de invatamant, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta in etapa de pretransfer consimțit intre unitațile de invațamant preuniversitar, in conditiile prevazute de prezenta Metodologie. in structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimțit intre unitațile de invațamant preuniversitar nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregatire practica pentru dobandirea calificarii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a si a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectura si design si nici orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecventa redusa. in structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimțit intre unitațile de invațamant preuniversitar pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore optionale. Cadrele didactice titulare intr-o singura unitate de invatamant si pe o singura disciplina nu pot solicita pretransferul consimțit intre unitațile de invațamant preuniversitar pe o catedra in componența careia intra si ore din propria norma. Cadrele didactice titulare in doua sau mai multe unitați de invatamant/specializari pot solicita pretransferul pe o catedra in componența careia intra si orele din propria norma, la una din unitațile/specializarile la/pe care este titular, de regula, in mediul rural, daca se justifica apropierea de domiciliu. Cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate incepand cu 1 septembrie 2020, a caror restrangere de activitate a fost solutionata in etapa de soluționare a restrangerilor de activitate, care participa si la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, nu pot solicita pretransferul pe o catedra in componența careia intra si ore din catedra pe care a fost solutionata restrangerea de activitate. Profesorii consilieri in centre si cabinete de asistența psihopedagogica/profesorii logopezi din cabinetele interscolare se adreseaza, in scris, CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv.
(2) in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant nu pot fi ocupate:
a) posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevazute la art. 5 alin. (6), care participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant;
b) posturile didactice/catedrele care se vacanteaza pe parcursul derularii pretransferului pe care pot reveni cadrele didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, conform art. 23 alin. (2), cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactica, potrivit prevederilor art. 33 alin. (13) si cadrele didactice transferate pentru restrangere de activitate conform art. 41;
c) catedrele complete si incomplete solicitate pentru intregirea normei didactice, pe care nu s-au solutionat intregirile de norma didactica;
d) posturile didactice/catedrele care se vacanteaza pe parcursul derularii pretransferului pe care se pot realiza intregiri de norma didactica sau completari de norma didactica cu ore in specialitate pentru cadre didactice titulare incepand cu anul scolar urmator. 
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) lit. c) si d), posturile didactice/catedrele care se vacanteaza pe parcursul etapei de pretransfer consimțit intre unitațile de invațamant pot fi ocupate numai pe perioada determinata de cel mult un an scolar, prin reincadrarea unui cadru didactic pensionat care a avut calitatea de titular in invatamantul preuniversitar, prin concurs, prin detasare sau in regim de plata cu ora.
(4) in vederea informarii cadrelor didactice, care doresc sa se inscrie la etapa de pretransfer consimțit intre unitațile de invațamant, cu privire la posturile didactice/catedrele care se pot vacanta pe parcursul acestei etape, datele din cererea de inscriere a cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer consimțit intre unitațile de invațamant se inregistreaza in sistemul informatizat pe parcursul perioadei de inscriere la aceasta etapa, conform Calendarului. Pe pagina web a inspectoratelor scolare se afiseaza lista cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimțit intre unitațile de invațamant, cu precizarea unitaților de invațamant la care sunt titulare aceste cadre didactice, precum si a posturilor didactice/catedrelor pe care aceste cadre didactice sunt titulare, conform datelor inregistrate in sistemul informatizat.
Art. 56 (1) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar verifica dosarele depuse, indeplinirea conditiilor pentru pretransfer, evalueaza dosarele si afiseaza punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2 la prezenta Metodologie, la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar, pentru cadrele didactice care indeplinesc conditiile de pretransfer.
(2) Eventualele contestatii la punctajele stabilite de comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar se depun, in scris, la inspectoratul scolar si se solutioneaza in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Punctajele finale stabilite dupa solutionarea contestatiilor se afiseaza la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, prin care au fost soluționate contestațiile, este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. 
(3) Conditiile specifice avizate de inspectoratul scolar, insotite si de grilele de evaluare, daca este cazul, se afiseaza la sediile unitatilor de invatamant si, daca este posibil, si pe pagina web a unitatilor de invatamant, inainte de perioada de depunere a dosarelor la unitatile de invatamant.
(4) Comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant la care se solicita pretransferul, la propunerea consiliului profesoral, prin decizia directorului unitatii de invatamant, conform prevederilor art. 43 alin. (3), verifica dosarele si indeplinirea tuturor conditiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, in situatia in care unitatea de invatamant a stabilit astfel de conditii, avizate de inspectoratul scolar. in situatia in care doua sau mai multe cadre didactice indeplinesc toate conditiile specifice si solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), precum si in situatia in care unitatea de invatamant nu a stabilit conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante si doua sau mai multe cadre didactice solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant realizeaza ierarhizarea acestor cadre didactice conform criteriilor prevazute la alin. (5), pentru fiecare criteriu, in ordinea descrescatoare a punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului scolar, potrivit anexei nr. 2 la prezenta Metodologie. in situatia punctajelor egale pentru acelasi criteriu, departajarea se realizeaza in baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. Din comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant nu pot face parte membri ai consiliului de administratie din unitatea de invatamant respectiva si cadre didactice care solicita pretransferul in unitatea de invatamant respectiva. Comisia de mobilitate de la nivelul unitatii de invatamant, constituita din cadre didactice titulare care nu participa la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, are urmatoarea componenta:
    a) presedinte: cadru didactic titular, membru in Comisia pentru Evaluare si Asigurare a Calitatii din unitatea de invatamant/responsabil comisie metodica/sef de catedra;
    b) membri: 2-10 cadre didactice titulare din unitatea de invatamant, in functie de numarul posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unitatii de invatamant.
(5) La ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituita la nivelul unitatii de invatamant trebuie sa tina seama daca solicitantul indeplineste conditiile pentru pretransfer prevazute de prezenta Metodologie, cerințele de studii conform Centralizatorului, iar in situatiile in care este cazul, daca detine avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei solicitat(e) sau daca a promovat proba practica/orala/inspecția speciala la clasa, dupa caz, in profilul postului didactic solicitat si, in ordine, de urmatoarele criterii, pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra: 
    a) cadrul didactic este titular in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) in localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacant(a); 
    b) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra; 
    c) cadrul didactic este titular la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) si are domiciliul intr-o localitate apropiata de localitatea in care solicita postul didactic/catedra; 
    d) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate si are si domiciliul in aceeasi localitate in care solicita postul didactic/catedra vacant(a); 
    e) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate in localitatea in care solicita postul didactic/catedra vacant(a) si are domiciliul in alta localitate; 
    f) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate si are domiciliul in localitatea in care solicita postul didactic/catedra; 
    g) cadrul didactic este titular in alta specialitate decat cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de invatamant/unitati de invatamant din alta localitate si are domiciliul intr-o localitate apropiata de localitatea in care solicita postul didactic/catedra. 
(6) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar fac dovada domiciliului pana la data depunerii dosarelor la inspectoratele scolare, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar aflate in situatia prevazuta la alin. (5) lit. c) si g) nu sunt conditionate de domiciliul in localitatea in care solicita pretransferul, dar trebuie sa aiba domiciliul in judetul in care solicita pretransferul. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar intr-un judet invecinat judetului de domiciliu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer in judetul in care sunt titulare, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, daca se justifica apropierea de domiciliu. La punctaj egal, daca un post didactic este solicitat de doua sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular si are domiciliul in judetul in care solicita pretransferul. 
(7) Cadrele didactice care solicita pretransferul in municipiul Bucuresti, titulare in invatamantul preuniversitar in alte judete, fac dovada domiciliului in municipiul Bucuresti pana la data depunerii dosarelor la inspectoratul scolar, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinta de identitate. 
(8) Cadrele didactice care solicita pretransferul in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, in conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare si cadrele didactice care solicita pretransferul pentru reintregirea familiei nu sunt condiționate de domiciliul in localitatea in care solicita pretransferul. Cadrele didactice care solicita pretransferul pentru reintregirea familiei trebuie sa faca dovada ca soțul/soția are locul de munca in localitatea in care solicita pretransferul sau intr-o localitate apropiata, anexand, in copie, la cererea de pretransfer, dupa caz, unul dintre urmatoarele documente: extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor sau contractul individual de munca, decizia sau ordinul conducatorului instituției publice, ordinul de ministru pentru personalul din sistemul de aparare, de informații sau de ordine publica si de securitate naționala.
(9) Lista cadrelor didactice ierarhizate de comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant si a cadrelor didactice care solicita pretransferul in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, este inaintata consiliului de administratie al unitatii de invatamant, prin raport scris, conform anexei nr. 18 la prezenta Metodologie, care stabileste lista finala a cadrelor didactice pentru care se emit acorduri de principiu pentru pretransferul consimtit intre unitati de invatamant si valideaza aceasta lista. 
(10) in baza validarii facute de consiliul de administratie, cu respectarea stricta a prevederilor legale, directorul emite acorduri de principiu pentru posturile didactice vacante publicate sau pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta in etapa de pretransfer, cu prioritate pentru cadrele didactice care solicita pretransferul in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, precum si acorduri de principiu pentru cadrele didactice situate pe locurile 1, 2, 3, 4, 5 etc. in ordinea ierarhizarii, privind pretransferul cadrelor didactice in unitatea de invatamant respectiva, in ipoteza ca celelalte cadre didactice situate pe locurile anterioare nu opteaza in sedinta de repartizare pentru solutionarea pretransferului in unitatea de invatamant respectiva. Directorii unitatilor de invatamant care au emis acorduri de principiu pentru pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant instiinteaza, in scris, inspectoratul scolar, conform modelului prevazut in anexa nr. 18 la prezenta Metodologie. 
(11) Contestatiile la acordurile de principiu pentru pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant, emise de directorii unitatilor de invatamant, se adreseaza, in scris, comisiei judetene/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar. Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. in situatia in care comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constata abateri de la prevederile prezentei Metodologii, intr-o unitate de invatamant, presedintele comisiei solicita in scris directorului unitatii de invatamant respective revenirea asupra situatiei, cu reluarea procedurilor legale, pentru corectarea erorilor constatate de inspectoratul scolar. Directorii acestor unitati de invatamant emit noi acorduri de principiu, conform hotararilor consiliilor de administratie din unitatile de invatamant respective, dupa reluarea procedurilor legale. 
(12) in cazul in care abaterile constatate de comisia județeana/a municipiului Bucuresti de mobilitate nu sunt remediate corespunzator la nivelul unitații de invațamant, atunci, prin hotarare, comisia:
a) poate invalida acordurile de principiu emise de consiliul de administrație al unitatii de invatamant in care abaterile nu au fost remediate si poate respinge, in sedința de repartizare, ca inadmisibile, solicitarile de pretransfer ale cadrelor didactice in cauza;
b) poate acorda, in sedința de repartizare, pretransferul cadrului didactic care a primit refuzul consiliului de administratie al unitatii de invatamant in care abaterile nu au fost remediate, sub rezerva aprobarii acestuia in consiliul de administratie al inspectoratului scolar in perioada in care se solutioneaza contestatiile la hotararile adoptate in sedinta de repartizare pentru solutionarea cererilor de pretransfer.
Art. 57 (1) in vederea solutionarii cererii de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, dupa solutionarea contestatiilor conform art. 56 alin. (11), personalul didactic de predare titular depune la inspectoratul scolar acordul/acordurile de principiu al/ale conducerii/conducerilor unitatii/unitatilor de invatamant privind pretransferul consimtit intre unitati, dupa caz, conform anexei                 nr. 18 la prezenta Metodologie. 
(2) Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii se realizeaza cu informarea si avizul Ministerului Educației si Cercetarii. in vederea emiterii avizului Ministerului Educației si Cercetarii, inspectoratul scolar transmite, in perioada prevazuta in Calendar, Direcției Generale invațamant Secundar Superior si Educație Permanenta din cadrul Ministerului Educației si Cercetarii, o adresa in care se precizeaza explicit informatii privind numele si prenumele cadrului didactic, diagnosticul, unitatea/unitatile de invatamant la care cadrul didactic este titular, unitatea/unitatile de invatamant la care se solicita pretransferul, insoțita de propunerea medicului de medicina a muncii, documentele medicale justificative si de acordul/acordurile de principiu emise de unitatea/unitatile de invatamant, in copie certificata „Conform cu originalul” de presedintele comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar.
(3) Solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant se realizeaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar. Cadrul didactic care nu poate participa la sedinta de repartizare pentru solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa ii reprezinte interesele. 
(4) in baza acordurilor de principiu finale emise de directorii unitatilor de invatamant, cu respectarea prevederilor legale, dupa solutionarea contestatiilor conform art. 56 alin. (11), comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar, intrunita in sedinta de repartizare, repartizeaza cadrele didactice, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta Metodologie. Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au cadrele didactice care solicita pretransferul in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, pentru care s-a comunicat avizul Ministerului Educației si Cercetarii. Optiunea fiecarui cadru didactic din sedinta de repartizare se exprima in scris, conform cererii-tip, si se consemneaza in                     procesul-verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original. in cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta de repartizare, cererea acestuia nu se solutioneaza. 
(5) Contestatiile la hotararile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar, adoptate in sedinta de repartizare, se depun la inspectoratul scolar in termenul prevazut de Calendar si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in perioada prevazuta in Calendar. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(6) Dupa solutionarea contestatiilor, inspectorul scolar general emite decizia de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant cu precizarea unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, a postului didactic/catedrei, a nivelului de invatamant si a regimului de mediu. in decizia de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant nu se precizeaza viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitatilor de invatamant cu personalitate juridica se precizeaza numai in situatia in care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unitatii de invatamant cu personalitate juridica. 
(7) Personalul didactic de predare titular pretransferat in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, sesiunea 2020, va fi detasat in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate, in situatia in care, dupa etapa de pretransfer sau pana la data de 1 septembrie 2020, se constata ca postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(a) ca urmare a nerealizarii planului de scolarizare sau a restructurarii retelei scolare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat a fost ocupat(a) pe perioada nedeterminata in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant.
in situatia in care, dupa etapa de pretransfer sau pana la data de 1 septembrie 2020, se constata ca postul didactic/catedra pe care un cadru didactic s-a pretransferat a fost redus(a) ca urmare a nerealizarii planului de scolarizare sau restructurarii retelei scolare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat(a) pe perioada nedeterminata in etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cadrul didactic respectiv revine la postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat.
 
Sectiunea a II-a 
Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris 
 
Art. 58 (1) Cadrele didactice titulare care se incadreaza in prevederile art. 53 alin. (1) pot fi pretransferate prin schimb de posturi prin consimțamantul scris al cadrelor didactice. in situatia in care schimbul de posturi/catedre este solicitat de un cadru didactic titular in mediul urban si de un cadru didactic titular in mediul rural, schimbul se poate realiza numai in situatia in care cadrul didactic titular in  mediul rural respecta conditia prevazuta la art. 53 alin. (2). Fiecare cadru didactic titular care participa la schimbul de posturi didactice/catedre prin consimtamant scris trebuie sa aiba, la data solicitarii schimbului, studiile necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa se pretransfere, conform Centralizatorului, iar in situatiile in care este cazul sa detina, la data solicitarii schimbului, avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa se pretransfere sau sa fi sustinut inspectia speciala la clasa/proba practica/orala necesara ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa se pretransfere. Pentru posturile didactice/catedrele pe care urmeaza sa se pretransfere prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris care necesita inspectii speciale/probe practice/orale, cadrele didactice trebuie sa promoveze aceste probe cu nota minimum 7 (sapte)/calificativul „admis”, exceptand cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare, conform prevederilor art. 4 alin. (4)-(7).
(2) Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimtamantului scris al solicitantilor nu este conditionat de domiciliu. in situația in care ambele cadre didactice sunt titulare pe catedre formate din ore in doua sau mai multe unitați de invațamant, schimbul de catedre prin consimtamant scris se poate realiza si pe o parte din unitațile de invatamant, cadrele didactice pastrandu-si cealalta parte in incadrare.   
(3) Cadrele didactice titulare care beneficiaza de pensie de invaliditate de gradul I sau II si de rezervarea catedrei/postului pe durata invaliditații, cadrele didactice pensionate, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reincadrate in functia de personal didactic de predare, in anul scolar 2019-2020 sau in anul scolar 2020-2021, cu condiția suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, precum si cadrele didactice titulare in invațamantul preuniversitar care au implinit varsta de 65 de ani sau care vor implini varsta de 65 de ani pana la data de 31 august 2021 nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimțamant scris. 
(4) Pretransferul prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris intre cadrele didactice, in conditiile alin. (1)-(3), se poate realiza atat in etapa de solutionare a pretransferului consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, conform Calendarului, cat si pe parcursul anului scolar 2020-2021, conform art. 105, in conditiile prezentei Metodologii. 
(5) in vederea realizarii schimbului de posturi/catedre prin consimtamant scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la inspectoratele scolare cereri-tip conform anexei nr. 14 la prezenta Metodologie, insotite de documentele mentionate in cerere. in etapa de solutionare a pretransferului consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, cererile de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris se solutioneaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar.   
(6) in vederea realizarii schimbului de posturi/catedre prin consimtamant scris intre cadre didactice titulare in județe diferite sau intr-un județ si municipiul Bucuresti, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la ambele inspectorate scolare cereri-tip conform anexei nr. 14 la prezenta Metodologie, insotite de documentele mentionate in cerere. Fiecare cadru didactic se prezinta in sedința de repartizare organizata de inspectoratul scolar al județului in care doreste sa se pretransfere. in etapa de solutionare a pretransferului consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, cererile de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris se solutioneaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar. 
 
Sectiunea a III-a
Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora nu li se poate constitui un post didactic complet/o norma didactica de predare-invatare-evaluare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra
Art. 59 (1) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora nu li se poate constitui un post didactic complet/o norma didactica de predare-evaluare-invatare completa la nivelul unitatilor de invatamant, conform deciziei de repartizare pe post /catedra, care au obținut calificativul „Foarte bine” in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiați si calificativul parțial “Foarte bine” in anul scolar in curs si nu au fost sancționate disciplinar in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiați si nici pe parcursul anului scolar in curs, pot solicita, la cerere, modificarea repartizarii pe alte posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, cu acordul de principiu al consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant in care cadrele didactice solicita noua repartizare. La aceasta etapa nu pot participa cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care si-au completat norma didactica de predare, precum si cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora li se reduce in intregime postul didactic/catedra la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant in care sunt angajate.
(2) Un cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei poate solicita modificarea repartizarii la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti pe un post didactic/o catedra vacanta publicata pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei, constituit(a) din ore la disciplina/disciplinele inscrise in decizia de repartizare, cu conditia de a-si pastra in incadrare fractiunea de post didactic/norma didactica de predare in unitatea/unitatile de invatamant in care este deja angajat.  
(3) in vederea modificarii repartizarii pe alte posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, in conditiile alin. (1) si (2), cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei depun in perioadele prevazute in Calendar pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, atat la unitatea/unitatile de invatamant in care solicita modificarea repartizarii, cat si la inspectoratul scolar cereri-tip, conform anexei nr. 14 la prezenta Metodologie. Cadrele didactice care solicita modificarea repartizarii pe posturi in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica/profesorii logopezi din cabinetele interscolare depun, in perioadele prevazute in Calendar pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cereri la CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv si la inspectoratul scolar. Cererea este insotita de documentele mentionate in aceasta. La cererile care se depun la unitatile de invatamant vor fi anexate, in copie, documentele de studii, buletinul/cartea de identitate/adeverinta de identitate, documente doveditoare privind schimbarea numelui, daca este cazul, adeverintele/atestatele/certificatele de acordare a definitivarii in invatamant sau a gradelor didactice II sau I, daca este cazul, avizele si atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate, daca este cazul, si documentele necesare pentru a face dovada indeplinirii tuturor conditiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, daca este cazul, autentificate de conducerea unitatii de invatamant la care cadrul didactic este angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei.  
(4) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar verifica dosarele depuse si afiseaza la sediul inspectoratului scolar si obligatoriu pe pagina web a inspectoratului scolar, pentru fiecare cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei care a solicitat modificarea repartizarii, urmatoarele informatii: studiile, postul didactic/catedra pe care este angajat, localitatea de domiciliu, rezultatele obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic, nota/media obtinuta la gradul didactic, media de departajare calculata conform anexei nr. 15 la prezenta Metodologie, media obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice, avizele si atestatele dobandite de cadrul didactic, calificativele obtinute in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiați si calificativul parțial obtinut in anul scolar in curs, precum si sanctiunile disciplinare aplicate cadrului didactic in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiați sau pe parcursul anului scolar in curs. Comisiile de mobilitate ale unitaților de invatamant preiau informațiile privind situatia cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizarii.
(5) Comisia de mobilitate de la nivelul unitatii de invatamant, constituita din cadre didactice titulare, prin decizie a directorului unitatii de invatamant, la propunerea consiliului profesoral, conform prevederilor art. 43 alin. (3), verifica dosarele de inscriere, documentele de studii, avizele si atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate si indeplinirea conditiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, conform prezentei Metodologii, inclusiv indeplinirea tuturor conditiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, in situatia in care unitatea de invatamant a stabilit astfel de conditii, avizate de inspectoratul scolar. 
(6) in situatia in care doua sau mai multe cadre didactice care indeplinesc toate conditiile specifice solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), precum si in situatia in care unitatea de invatamant nu a stabilit conditii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante si doua sau mai multe cadre didactice solicita acelasi post didactic/catedra vacant(a), comisia de mobilitate constituita la nivelul unitatii de invatamant realizeaza ierarhizarea cadrelor didactice luand in considerare, in ordine, urmatoarele criterii: 
a) cadre didactice cu domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitat(a), conform art. 1 alin. (3), ierarhizate, in ordine, astfel:
        (i) cadre didactice care au dobandit gradul didactic I, in ordinea descrescatoare a mediei de repartizare obtinute la ultimul concurs national de titularizare la care au participat in ultimii 6 (sase) ani; 
        (ii) cadre didactice care au dobandit gradul didactic II, in ordinea descrescatoare a mediei de repartizare obtinute la ultimul concurs national de titularizare la care au participat in ultimii 6 (sase) ani;
        (iii) cadre didactice care au dobandit definitivarea in invatamant, in ordinea descrescatoare a mediei de repartizare obtinute la ultimul concurs national de titularizare la care au participat in ultimii 6 (sase) ani;
b) cadre didactice cu domiciliul in alta localitate decat cea in care se afla postul didactic/catedra solicitat(a), ierarhizate, in ordine, astfel:
    (i) cadre didactice care au dobandit gradul didactic I, in ordinea descrescatoare a mediei de repartizare obtinute la ultimul concurs concurs national de titularizare la care au participat in ultimii 6 (sase) ani; 
    (ii) cadre didactice care au dobandit gradul didactic II, in ordinea descrescatoare a mediei de repartizare obtinute la ultimul concurs national de titularizare la care au participat in ultimii 6 (sase) ani;
    (iii) cadre didactice care au dobandit definitivarea in invatamant, in ordinea descrescatoare a mediei de repartizare obtinute la ultimul concurs national de titularizare la care au participat in ultimii 6 (sase) ani.
(7) in situatii de egalitate a mediilor de repartizare obtinute la ultimul concurs national de titularizare din ultimii 6 (sase) ani, precum si in situatia in care cadrele didactice nu au participat la concursuri nationale de titularizare in ultimii 6 (sase) ani se aplica, in ordine, urmatoarele criterii de departajare:
a) nota/media cea mai mare obtinuta la examenele pentru dobandirea gradelor didactice sau a definitivarii in invatamant;
b)  media de departajare cea mai mare calculata conform anexei nr. 15 la prezenta Metodologie;
c) media cea mai mare obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice.
(8) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitatii de invatamant/CMBRAE/CJRAE sunt analizate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant/CMBRAE/CJRAE, care selecteaza si valideaza cadrele didactice pentru care se acorda modificarea repartizarii. La validarea unui cadru didactic pentru care se emite acordul de principiu pentru modificarea repartizarii se ține seama daca acesta indeplineste conditiile prevazute de prezenta Metodologie, inclusiv toate conditiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, daca este cazul. Persoana indreptațita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitații de invatamant, in perioada prevazuta de Calendar. Contestația reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si se soluționeaza de catre consiliul de administrație al unitații de invațamant, la termenul prevazut in Calendar. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant privind contestația este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. Persoana nemulțumita de raspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente. 
(9) Cadrele didactice pentru care se respinge modificarea repartizarii raman angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei in unitatile de invatamant in care au fost repartizate, in situatia in care li se poate constitui cel putin jumatate de norma didactica de predare-invatare-evaluare conform deciziei de repartizare pe post/catedra, in conditiile in care, in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare, pana la data inceperii cursurilor, isi completeaza norma didactica de predare, conform prezentei Metodologii. 
(10) in baza validarii facute de consiliul de administratie, cu respectarea stricta a prevederilor legale, directorul emite acordurile de principiu privind modificarea repartizarii pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei in unitatea de invatamant respectiva. Directorii unitatilor de invatamant care au emis acorduri de principiu privind modificarea repartizarii pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei instiinteaza in scris inspectoratul scolar.   
(11) in perioada prevazuta de Calendar pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei depun la inspectoratele scolare acordurile de principiu pentru modificarea repartizarii obtinute de la unitatile de invatamant. 
(12) Solutionarea cererilor privind modificarea repartizarii pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei se realizeaza, pe discipline, in sedinta de repartizare organizata de catre comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, in baza acordurilor de principiu emise de conducerile unitatilor de invatamant, dupa solutionarea cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cu respectarea prevederilor legale si a prezentei Metodologii.
(13) Contestatiile la hotararile comisiei de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului scolar, adoptate in sedinta de repartizare, se depun la inspectoratul scolar in termenul prevazut de Calendar si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in perioada prevazuta in Calendar. Hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(14) Dupa solutionarea cererilor privind modificarea repartizarii a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei in sedinta de repartizare si a constestatiilor, inspectorul scolar general emite deciziile de repartizare, cu precizarea unitatii/unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, postului didactic/catedrei, nivelului de invatamant, indiferent de nivelul de invatamant din care provine solicitantul, precum si a regimului de mediu. in baza deciziei privind modificarea repartizarii, emise de inspectorul scolar general, directorul unitatii de invatamant cu personalitate juridica in care a fost repartizat cadrul didactic incheie cu cadrul didactic respectiv, incepand cu data de 1 septembrie, contract individual de munca pe durata determinata de un an scolar, urmand ca, pe durata de viabilitate a postului/catedrei, anual, sa incheie cate un act aditional la contractul individual de munca pe durata determinata de modificare a literei b) a capitolului C din contract cu mentiunea „Durata de viabilitate a postului didactic/catedrei”. 
 
Sectiunea a IV-a
Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris 
 
Art. 60 (1) Cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obținut calificativul „Foarte bine” in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiați si calificativul parțial “Foarte bine” in anul scolar in curs si nu au fost sancționate disciplinar in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiați si nici pe parcursul anului scolar in curs pot solicita, la cerere, modificarea repartizarii pe alte posturi didactice/catedre pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, prin schimb de posturi/catedre, in baza consimțamantului scris al cadrelor didactice, cu acordul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant/CMBRAE/CJRAE in care cadrele didactice solicita repartizarea. Fiecare cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participa la schimbul de posturi didactice/catedre prin consimtamant scris trebuie sa aiba, la data solicitarii schimbului, studiile necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa obtina repartizarea, conform Centralizatorului, iar in situatiile in care este cazul sa detina, la data solicitarii schimbului, avizele si atestatele necesare ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa obtina noua repartizare sau sa fi sustinut inspectia speciala la clasa/proba practica/orala necesara ocuparii postului didactic/catedrei pe care urmeaza sa obtina noua repartizare, promovate cu minimum nota 7 (sapte) / calificativul „admis”, exceptand cadrele didactice care provin de pe posturi didactice/catedre similare, conform prevederilor art. 4 alin. (4)-(7).
(2) in situația in care ambele cadre didactice sunt angajate pe catedre formate din ore in doua sau mai multe unitați de invațamant, schimbul de catedre prin consimtamant scris se poate realiza si pentru o parte dintre unitațile de invatamant, cadrele didactice pastrandu-si cealalta parte in incadrare.   
(3) Modificarea repartizarii prin schimb de posturi/catedre prin consimtamant scris intre cadrele didactice, in conditiile                   alin. (1) si (2), se poate realiza atat in etapa de solutionare a cererilor privind modificarea repartizarii pe alte posturi didactice/catedre pentru angajare pe durata de viabilitate a postului/catedrei la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti conform Calendarului, cat si pe parcursul anului scolar 2020-2021, conform art. 105, in conditiile prezentei Metodologii.  
(4) in vederea realizarii schimbului de posturi/catedre prin consimtamant scris, fiecare dintre cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei depun la inspectoratele scolare cereri-tip, conform anexei nr. 14 la prezenta Metodologie, insotite de documentele mentionate in cerere, care se solutioneaza in sedinta de repartizare organizata de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in perioada prevazuta de Calendar sau pe parcursul anului scolar 2020-2021, conform art. 105, in conditiile prezentei Metodologii.   
 
Capitolul VII
Prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, pentru cadrele didactice care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant sau care promoveaza  examenul national de definitivare in invatamant sesiunea 2020, care au obtinut media de repartizare minimum 7 (sapte) la concursurile nationale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2019, 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 si/sau 2016 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar
 
Art. 61 (1) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupa cu prioritate de cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar                              2020-2021, care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant, in baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (sapte)                    obtinute la concursurile nationale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2019, 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 si/sau 2016 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar, iar ulterior nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), care respecta cumulativ si celelalte conditii prevazute la art. 4 alin. (13) sau (14), cu acordul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant/CMBRAE/CJRAE, dupa caz.
(2) in aceasta etapa consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant/CMBRAE/CJRAE emit si acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior, respectiv pentru cadrele didactice inscrise la examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2020, care respecta cumulativ celelalte conditii prevazute la alin. (1). Persoana indreptațita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/CMBRAE/CJRAE, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitații de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si se soluționeaza de catre consiliul de administrație al unitații de invatamant, in termen de 48 de ore de la inregistrare. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/CMBRAE/CJRAE privind contestația este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. Persoana nemulțumita de raspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.
(3) Daca in aceasta etapa un post didactic/o catedra este solicitat(a) de mai multe cadre didactice se aplica criteriile de departajare prevazute la art. 4 alin. (15).
 
Capitolul VIII
Organizarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor/catedrelor
declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar
 
Sectiunea I
Dispozitii generale
 
Art. 62 (1) Coordonarea metodologica a concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat si particular este asigurata de Ministerul Educației si Cercetarii. Concursul national de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate cu personal civil in liceele militare, in unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, respectiv din unitatile de invatamant preuniversitar subordonate Ministerului Justitiei, este coordonat metodologic de Ministerul Educației si Cercetarii in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Justitiei. 
(2) Concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar se organizeaza de inspectoratele scolare. 
(3) Concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate consta in proba practica sau inspectie speciala la clasa in profilul postului didactic solicitat si proba scrisa, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, conform art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
(4) Inspectia speciala la clasa in profilul postului se desfasoara pe durata unei ore de curs si se evalueaza prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 4 la prezenta Metodologie. Rezultatele la aceasta proba se aduc la cunostinta candidatilor in ziua sustinerii probei. Proba se inregistreaza audio. 
(5) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt conditionate pentru ocupare de proba practica, se desfasoara conform anexelor nr. 5-12 la prezenta Metodologie si se evalueaza prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceste probe se aduc la cunostinta candidatilor in ziua sustinerii probelor. La aceste probe nu se admit contestatii. Nota obtinuta la proba practica in profilul postului sau la inspectia speciala la clasa in profilul postului are o pondere de 25% in media de repartizare. 
(6) Candidatii care nu obtin la inspectia speciala la clasa sau la proba practica minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisa. Candidatii care nu obtin la inspectia speciala la clasa in profilul postului sau la proba practica in profilul postului minimum nota 7 (sapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasa in profilul postului, dar nu mai putin de 7 (sapte) la fiecare dintre acestea, in cadrul examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2020, pe parcursul anului scolar 2019-2020, poate folosi acest rezultat si in cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitațile de invațamant preuniversitar, sesiunea 2020, pentru angajare pe perioada nedeterminata sau determinata. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasa in profilul postului, in cadrul examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2020, pe parcursul anului scolar 2019-2020, poate folosi acest rezultat si in cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitațile de invațamant preuniversitar, sesiunea 2020, pentru angajare pe perioada determinata, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesita proba practica/orala. in situația in care candidatul opteaza si pentru susținerea inspecției speciale la clasa in cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitațile de invațamant preuniversitar, sesiunea 2020, la media finala a concursului se ia in calcul nota obținuta la inspecția speciala la clasa in cadrul concursului. Media obtinuta la inspecțiile la clasa in profilul postului, in cadrul examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2020, pe parcursul anului scolar 2019-2020, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor in unitatile de invatamant din judetul/municipiul Bucuresti in care candidatul este inscris la examenul național de definitivare in invațamant. 
(7) Proba scrisa se sustine pe baza subiectelor elaborate de  Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, in concordanta cu programele specifice pentru concurs, in specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educației. Proba scrisa se evalueaza prin note de la 10 la 1. Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie asigura, la cererea candidatilor, traducerea subiectelor in limbile minoritatilor nationale. Inspectoratele scolare transmit, in scris, Centrului National de Evaluare si Examinare si Direcției Generale invațamant Secundar Superior si Educație Permanenta, pana la data de 8 iunie 2020, disciplinele de concurs la care se solicita traducerea, specializarea si limba materna pentru care candidatii au optat, de exemplu: matematica, limba maghiara. Candidatii care sustin probele in limbile minoritatilor nationale primesc simultan varianta de subiecte atat in limba materna, cat si in limba romana. Nota obtinuta la proba scrisa are o pondere de 75% in media de repartizare. 
(8) Pentru angajarea pe perioada nedeterminata, candidații trebuie sa obțina minimum nota 7 (sapte) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspecția speciala la clasa in profilul postului sau cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasa in profilul postului, in cadrul examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2020, pe parcursul anului scolar 2019-2020, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obținuta la proba scrisa)*3+(nota obținuta la proba practica/inspecția speciala la clasa)]/4. 
(9) Pentru angajarea pe perioada determinata, candidații trebuie sa obțina minimum nota 5 (cinci) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspecția speciala in profilul postului sau cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasa in profilul postului sau in cadrul examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2020, pe parcursul anului scolar 2019-2020, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obținuta la proba scrisa)*3+(nota obținuta la proba practica/inspecția speciala la clasa)]/4.
(10) Pentru proba scrisa, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie stabileste 3 (trei) variante de subiecte si baremele de evaluare aferente. Procedura specifica de transmitere si preluare a subiectelor se stabileste de catre Ministerul Educației si Cercetarii si se comunica inspectoratelor scolare si centrelor in care se organizeaza concursul. 
(11) Concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020, se organizeaza si se desfasoara in perioada prevazuta de Calendar. in aceeasi perioada pot organiza concurs si unitatile de invatamant particular, in conditiile prezentei Metodologii. 
(12) Cadrul didactic titular in invatamantul preuniversitar anterior inscrierii la concurs, care se prezinta la concursul national pentru ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) in invatamant preuniversitar si nu ocupa post/catedra sau obtine o nota mai mica de 5 (cinci), isi pastreaza calitatea de titular in unitatea/unitatile de invatamant din care provine. 
(13) Cadrul didactic angajat cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participa la concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020 si obtine media de repartizare minimum 7 (sapte), calculata conform prevederilor alin. (8), poate solicita repartizarea pe perioada nedeterminata pe postul didactic/catedra pe care este angajat, in conditiile in care consiliul de administratie/consiliile de administratie al/ale unitatilor de invatamant confirma, prin adresa scrisa, ca postul didactic/catedra respectiv(a) are o viabilitate estimata de cel putin 4 (patru) ani scolari si poate fi ocupat(a) pe perioada nedeterminata. Adresa se depune la dosarul de inscriere la concursul national de catre candidat. in situatia in care cadrul didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei nu obtine media de repartizare minimum 7 (sapte), calculata conform prevederilor alin. (8), dar obtine cel putin media de repartizare minimum 5 (cinci), calculata conform prevederilor alin. (9), ramane angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei, conform deciziei de repartizare pe post/catedra. 
(14) Cadrul didactic angajat cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care participa la concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar pierde aceasta calitate in situatia in care obtine o nota mai mica de 5 (cinci) la proba scrisa din cadrul concursului national, sesiunea 2020, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzatoare postului didactic/catedrei pe care este angajat, conform deciziei de repartizare.
(15) Posturile didactice/catedrele eliberate in conditiile alin. (14) se ocupa in sedintele de repartizare ulterioare organizate conform Calendarului, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. in situatia in care un cadru didactic angajat pe durata de viabilitate a postului/catedrei a solicitat repartizarea pe perioada nedeterminata pe postul didactic/catedra pe care este angajat, conform alin. (13), obtine o nota mai mica de 5 (cinci) la proba scrisa din cadrul concursului national, sesiunea 2020, la disciplina/una dintre disciplinele corespunzatoare postului didactic/catedrei pe care este angajat, conform deciziei de reapartizare pe post/catedra, postul didactic/catedra solicitat(a) se include in lista posturilor didactice/catedrelor vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, sub un singur cod si se ocupa in sedintele de repartizare ulterioare, organizate conform Calendarului, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
Art. 63 (1) in cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate au, in ordine: 
a) candidatii cuprinsi in programe recunoscute de Ministerul Educației si Cercetarii, prin care se recruteaza, se selecteaza, se pregateste si se sprijina personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate;
b) candidatii cu domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitat(a); 
c) candidatii care au dobandit gradul didactic I; 
d) candidatii care au dobandit gradul didactic II;
e) candidatii care au dobandit definitivarea in invatamant;
f) candidatii cu media de departajare cea mai mare calculata conform anexei nr. 15 la prezenta Metodologie; 
g) candidatii cu media cea mai mare obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice. 
(2) Candidatii care nu prezinta documente privind mediile anilor de studii nu beneficiaza de criteriul de departajare prevazut la alin. (1) lit. f). Calculul mediei de departajare in cazul mediilor egale, pentru absolventii care au finalizat studiile in alte tari si au obtinut diplome echivalate de catre Ministerul Educației si Cercetarii din Romania, este prevazut in anexa nr. 15 la prezenta Metodologie. 
Art. 64 (1) Concomitent cu afisarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inspectoratele scolare publica lista unitatilor de invatamant in care se organizeaza probele scrise. Listele cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete si incomplete reactualizate se aduc la cunostinta persoanelor interesate la data prevazuta de Calendar sau cel tarziu cu cel putin 30 de zile inaintea desfasurarii probei scrise, prin afisare la inspectoratele scolare si prin publicare pe                 site-urile acestor institutii. Listele cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate contin informațiile specificate in anexa nr. 1 b) si anexa nr. 13 la prezenta Metodologie.  
(2) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publica in concordanta cu Centralizatorul. 
(3) La unitatile de invatamant cu mai multe niveluri de invatamant, licee tehnologice, unitati de invatamant avand clase I-XII/XIII, posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se publica pentru nivelul cel mai inalt corespunzator unitatii de invatamant si postului didactic, in concordanta cu Centralizatorul. 
(4) Posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, prin concurs, sunt posturi/catedre complete in concordanta cu Centralizatorul, care au o viabilitate estimata de cel putin 4 (patru) ani, in a caror structura pot fi incluse maximum 4 (patru) ore optionale, constituite, de regula, intr-o singura unitate de invatamant, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2). 
(5) in situatia in care unitatile de invatamant sunt constituite in consortii scolare se pot constitui si catedre vacante/rezervate din ore existente la mai multe unitati de invatamant din cadrul consortiului scolar. in mediul rural se pot constitui catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata, conform alin. (4), din ore existente la cel mult 3 (trei) unitati de invatamant si catedre vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata la doua sau mai multe unitati de invatamant.
(6) in unitatile de invatamant de nivel gimnazial, in liceele si in seminariile teologice si in unitatile de invatamant din mediul rural se pot constitui catedre vacante/rezervate formate din ore compuse din doua discipline (limba romana-limba straina, limba straina A-limba straina B, geografie-limba straina, istorie-limba straina, matematica-fizica, fizica-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), in concordanta cu Centralizatorul, prima disciplina avand ponderea cea mai mare de ore in catedra, constituind si disciplina de concurs. Pentru disciplinele: logica, argumentare si comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, gandire critica si drepturile copilului, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica, educatie economico-financiara, studii sociale, economie aplicata, economie, educatie antreprenoriala, limba latina, limba greaca veche, limba neogreaca, educatie muzicala, educatie plastica, educatie artistica, istoria si traditiile minoritatilor nationale, religie baptista, religie adventista, religie penticostala, religie reformata, religie unitariana, religie greco-catolica, religie romano-catolica, stiinte se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs in doua sau mai multe unitati de invatamant sau din doua sau mai multe discipline, pentru orice nivel de invatamant, in concordanta cu Centralizatorul, prima disciplina avand ponderea cea mai mare de ore in catedra, constituind si disciplina de concurs. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate constituite din doua discipline, candidatii trebuie sa aiba specializarea/specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului si sustin in cadrul concursului proba scrisa la disciplina care are ponderea cea mai mare de ore in catedra. 
(7) Posturile vacante de profesor in cabinete de asistenta psihopedagogica se publica cu precizarea unitatilor de invatamant la care sunt normate conform Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, aprobat prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5555/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. in structura posturilor vacante de profesor in cabinete de asistenta psihopedagogica se includ si cele 2-4 ore de predare in specialitate dintre disciplinele: logica, argumentare si comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, gandire critica si drepturile copilului, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica, studii sociale.
 
Sectiunea a II-a
inscrierea candidatilor si disciplinele de concurs
 
Art. 65 (1) Cererile de inscriere la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, potrivit anexei nr. 14 la prezenta Metodologie, insotite de copii de pe documentele solicitate, se inregistreaza la secretariatul comisiei judetene/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, conform Calendarului. La solicitarea comisiei judetene/municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, acolo unde se impune, se pot constitui si alte centre de inscriere la concurs, in afara celui din inspectoratul scolar. Membrii comisiei judetene/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar au obligatia de a verifica legalitatea documentelor anexate la cererea de inscriere la concurs.  
(2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar au dreptul sa participe persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de prezenta Metodologie, in concordanta cu Centralizatorul, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din punct de vedere medical si psihologic pentru indeplinirea functiei didactice. 
(3) Absolventii care au efectuat pregatirea psihopedagogica in statele membre ale Uniunii Europene, in statele semnatare ale acordului privind Spatiul Economic European sau in Confederația Elvețiana trebuie sa urmeze procedura privind recunoasterea pregatirii psihopedagogice efectuate, in conformitate cu prevederile Procedurii privind recunoasterea programelor de formare psihopedagogica finalizate in statele membre ale Uniunii Europene, in statele semnatare ale acordului privind Spatiul Economic European sau in Confederația Elvețiana, in vederea continuarii studiilor sau desfasurarii activitații didactice in Romania, aprobata prin ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5415/2016, pana la data inscrierii la concurs. Absolventii pentru care nu este posibila recunoasterea pregatirii psihopedagogice, precum si absolventii care au efectuat pregatirea psihopedagogica in alte state pot fi inscrisi la concursul national in vederea ocuparii de posturi didactice/catedre corespunzator nivelului de studii finalizat cu diploma, in conditiile prezentei Metodologii, avand obligatia ca in termen de cel mult 2 (doi) ani de la angajarea in invatamantul preuniversitar sa se adreseze unui departament pentru pregatirea personalului didactic/departament de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul unei institutii de invatamant superior acreditate, in vederea echivalarii, completarii sau efectuarii pregatirii psihopedagogice, daca este cazul, si obtinerii „Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogica”.  
(4) Nu au dreptul sa participe la concurs persoanele care se afla intr-una dintre urmatoarele situatii:
    a) nu prezinta un document medical din care sa reiasa faptul ca nu exista incompatibilitati de ordin medical cu functia didactica;
    b) au fost inlaturate din invatamant printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala; 
    c) li s-a interzis dreptul de a fi incadrate intr-o functie didactica printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala sau care au antecedente penale;
    d) au fost sancționate, pe parcursul anului scolar curent sau in ultimii 2 (doi) ani scolari incheiati, cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(5) Datele din fisa de inscriere a candidatilor sunt inregistrate in sistemul informatizat. in perioada de validare a fiselor de inscriere, candidatul primeste fisa martor extrasa din sistemul informatizat pe care este obligat sa o semneze, alaturi de reprezentantul inspectoratului scolar, pentru conformitate. Un exemplar se inmaneaza candidatului, celalalt ramanand la inspectoratul scolar/centrul in care are loc inscrierea. Neprezentarea candidatului sau a unui imputernicit al acestuia, desemnat prin procura notariala in original, la validare, in perioada prevazuta de Calendar, atrage dupa sine anularea inscrierii candidatului la concurs, cu exceptia absolventilor din promoția curenta. in mod exceptional, absolventii promotiei curente pot sa prezinte adeverinta de absolvire si sa valideze fisa de inscriere la data sustinerii probei scrise. Absolventii promotiei curente pot participa la proba scrisa in cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire. 
(6) Repartizarea candidatilor se realizeaza in baza datelor existente in sistemul informatizat.
(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar se pot inscrie la concurs absolventi cu diploma ai invatamantului superior, postliceal sau mediu care au inscrise pe diploma/diplome specializarea/specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective in concordanta cu Centralizatorul si care prezinta, in perioada de inscriere la concurs, avizele si atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesita avize si atestate, conform prezentei Metodologii. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, proba scrisa se sustine in specializarea/specializarile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dupa programele valabile, specifice pentru concurs. 
(8) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul special se pot inscrie la concurs absolventii care indeplinesc conditiile de studii prevazute la alin. (7) si conditiile prevazute la art. 9 alin. (10). 
(9) Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevazator) candidatii sustin proba scrisa la disciplina de concurs in concordanta cu specializarea/specializarile inscrisa/inscrise pe diploma/diplome, conform Centralizatorului, dupa programele specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevazator), din invatamantul special, se realizeaza in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a sustinut proba scrisa. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unitatile de invatamant special pentru deficienti de vedere se pot inscrie la concurs si candidati nevazatori care indeplinesc si conditiile suplimentare prevazute la art. 9 alin. (10), avand inscrise pe diploma specializarile corespunzatoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, dupa programele specifice concursului. Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de pre-profesionalizare, proba scrisa se sustine la disciplina prevazuta in Centralizator, dupa programele specifice de concurs valabile pentru maistri-instructori/profesori de instruire practica. 
(10) Catedrele de pregatire/instruire practica din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor” pot fi ocupate de absolventi ai invatamantului superior/postliceal cu avizul Inspectoratului General al Politiei (IGP)/Autoritatii Rutiere Romane (ARR), avand oricare din specializarile care le confera dreptul de a ocupa catedre de pregatire/instruire practica, in concordanta cu Centralizatorul pentru pregatire si instruire practica. Candidatii care solicita ocuparea unui post de pregatire/instruire practica din domeniul „Transporturi/Conducerea autovehiculelor” sustin proba practica specifica domeniului „Transporturi/Transporturi rutiere” si proba scrisa din programa specifica de concurs pentru „Transporturi (profesori de instruire practica/maistri - instructori)”. 
(11) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din invatamantul prescolar/primar din unitatile de invatamant, clase sau grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale, concursul consta in sustinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de limba si literatura romana si limba si literatura materna in care urmeaza sa se faca predarea, in pondere egala, dupa programele specifice de concurs pentru educatoare/invatatori/institutori/profesori pentru invatamant prescolar/primar. Candidatii care sustin o astfel de proba scrisa si obtin cel putin media 5 (cinci) sunt repartizati, in baza rezultatelor obtinute la concurs, numai pe posturi didactice vacante/rezervate in invatamantul prescolar/primar la unitati de invatamant, clase sau grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale. 
(12) Candidatii care solicita ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate in unitati de invatamant avand clase speciale de limbi straine cu program intensiv si/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetitie, muzica, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectura si design), clase/grupe de hipoacuzici si surzi, clase/grupe cu deficienti de vedere, precum si ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatica, de tehnologia informatiei si a comunicatiilor, de instruire practica sau de activitati de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi scolare sportive sau din palatele si cluburile copiilor, sustin o proba practica in profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul probei practice in profilul postului se evalueaza prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 5-12 la prezenta Metodologie. Aceste probe se inregistreaza audio-video. Probele practice la care participa si elevi se inregistreaza numai audio.
(13) Candidatii care solicita ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limbile minoritatilor nationale sustin o proba orala eliminatorie de cunoastere a limbii minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea. Fac exceptie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidatii care sustin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post in invatamantul primar sau prescolar cu predare in limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea, candidatii care au finalizat cu diploma studii universitare cu specializarea in limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea, precum si candidatii care au efectuat studiile in limba minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii minoritatii in care urmeaza sa se faca predarea se consemneaza prin „admis” sau „respins”. Aceasta proba se inregistreaza audio-video. Proba se desfasoara conform anexei nr. 6 la prezenta Metodologie.  
(14) Candidatii care au efectuat studiile in Romania in limbile minoritatilor nationale sau in alte tari si solicita ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limba romana, sustin o proba orala eliminatorie de cunoastere a limbii romane. Fac exceptie candidatii pe a caror diploma de studii este inscrisa specializarea „Limba romana” sau „Limba si literatura romana”, candidatii care au efectuat studiile in alte tari in limba romana si candidatii care sustin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post in invatamantul primar sau prescolar cu predare in limba romana ori a unei catedre de limba si literatura romana. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii romane se consemneaza prin „admis” sau „respins”. Aceasta proba se inregistreaza audio-video. Proba se desfasoara conform anexei nr. 6 la prezenta Metodologie.  
(15) Inspectiile speciale la clasa se sustin in limba in care candidatii si-au efectuat studiile. Inspectiile speciale la clasa se pot sustine si in limba in care urmeaza sa se faca predarea, dupa promovarea probei orale eliminatorii de cunoastere a limbii respective.
(16) Inspectiile speciale la clasa si probele practice/orale eliminatorii in profilul postului, promovate de candidati in cadrul concursului national, raman valabile in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, precum si pentru concursurile care se desfasoara pe parcursul anului scolar 2020-2021.
 
Sectiunea a III-a
Comisiile de concurs
 
Art. 66 (1) Pentru organizarea si desfasurarea concursului se numeste comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, prin decizia inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta:
a) presedinte - inspector scolar general adjunct/ inspector scolar;
b) 4-12 secretari - inspectori scolari cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari/directori;
c) 4-15 informaticieni/analisti programatori;
d) consilierul/consilierii juridic(i) ai inspectoratului scolar;
e) persoana responsabila cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratului scolar/centrului de comunicare la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti.
(2) in componenta comisiei de organizare si desfasurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal civil in judetele in care exista unitati de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala se desemneaza membri potrivit precizarilor Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Justitiei.
(3) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a probelor practice/orale in profilul postului si a  inspectiilor speciale la clasa si de solutionare a contestatiilor, numita prin decizia inspectorului scolar general, are urmatoarea componenta:
a) presedinte - inspector scolar general adjunct/inspector scolar;
b) membri - cate doi profesori titulari, cu gradul didactic I, cu specializarea in profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea in profilul postului/inspectori scolari cu specializarea in profilul postului/metodisti ai inspectoratului scolar cu specializarea in profilul postului, pentru fiecare disciplina de concurs la care s-au inscris candidati, pentru cel mult 40 de candidati;
c) 1-7 secretari - inspectori scolari. 
(4) in mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori titulari cu gradul didactic I, inspectorul scolar general poate numi membri in comisia pentru evaluarea probei practice/orale in profilul postului sau inspectiei speciale la clasa si de solutionare a contestatiilor, profesori titulari din invatamantul preuniversitar care au dobandit gradul didactic II sau definitivarea in invatamant ori cadre didactice din invatamantul universitar.
(5) Evaluarea probei practice/orale in profilul postului sau inspectiei speciale la clasa in profilul postului se realizeaza de catre membrii comisiei prevazuti la alin. (3) lit. b).
(6) Contestatiile la probele practice/orale/inspectiile speciale la clasa in profilul postului se depun la inspectoratele scolare, in termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Contestațiile la aceste probe se depun personal de catre candidati sau prin imputerniciti, acestia din urma prezentand procura notariala in original. Nu pot fi contestate probele sustinute de alti candidati.
(7) Contestatiile la probele practice/orale/inspectiile speciale la clasa in profilul postului se solutionaza prin analizarea documentatiei de la evaluarea initiala a probelor respective si a inregistrarilor audio sau audio-video, dupa caz, de catre:
a) presedintele comisiei judetene/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare concursului sau presedintele comisiei judetene/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a probelor practice/orale in profilul postului si a  inspectiilor speciale la clasa si de solutionare a contestatiilor;
b)  2 (doi) membri cu specializarea in profilul postului, selectati dintre membrii comisiei judetene/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a probelor practice/orale in profilul postului si a  inspectiilor speciale la clasa si de solutionare a contestatiilor, care nu au participat la evaluarea probei sustinute de candidatii a caror contestatii se solutioneaza;
c) un secretar din cadrul comisiei judetene/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare concursului si un secretar din cadrul comisiei judetene/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a probelor practice/orale in profilul postului si a  inspectiilor speciale la clasa si de solutionare a contestatiilor.
(8) Solutionarea contestatiei se realizeaza prin reevaluarea probei practice/orale in profilul postului sau a inspectiei speciale la clasa in profilul postului de catre membrii cu specializarea in profilul postului pe baza documentatiei de la evaluarea initiala a probelor respective si a inregistrarilor audio sau audio-video, dupa caz.
(9) Proba scrisa a concursului are loc in centre de concurs in care pot fi arondați cel mult 500 de candidati. Centrele de concurs cu mai mult de 500 de candidati se organizeaza cu avizul Ministerului Educației si Cercetarii. Activitatea centrului de concurs este coordonata de o comisie, numita prin decizia inspectorului scolar general, in urmatoarea componenta:
a) presedinte - inspector scolar;
b) secretar – directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant in care se desfasoara proba scrisa; 
c) 6-18 membri - inspectori scolari, directori/directori adjuncti;
d) 4-6 informaticieni/analisti programatori/ajutori analisti programatori;
e) persoana responsabila cu derularea si monitorizarea procesului de supraveghere audio-video.
La fiecare centru de concurs se repartizeaza, prin decizia inspectorului scolar general, profesori asistenți.
(10) Membrii comisiei din centrul de concurs, care au asigurat multiplicarea subiectelor, pot parasi incaperea in care a fost asigurata multiplicarea numai dupa cel putin o ora de la inceperea efectiva a probei scrise. Toti membrii comisiei din centrul de concurs, inainte de inceperea concursului, depun o declaratie prin care se angajeaza sa pastreze secretul subiectelor de concurs, pana la afisarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidențialitații atrage dupa sine sancțiuni administrativ-disciplinare, civile sau penale, dupa caz. 
(11) La nivelul fiecarui centru de concurs se asigura securizarea lucrarilor scrise, in deplina siguranța, conform procedurilor aprobate.
Art. 67 (1) Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor si baremelor de evaluare sunt numiți prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. 
(2) in situatia in care se constata ca subiectul/subiectele a/au fost formulat/e gresit sau in afara programei de concurs, candidatii primesc punctajul integral aferent subiectului formulat gresit. 
Art. 68 (1) Pentru evaluarea lucrarilor scrise si solutionarea contestatiilor se constituie, la nivel national, centre de evaluare a lucrarilor scrise, respectiv de solutionare a contestatiilor, denumite in continuare centre de evaluare, respectiv centre de contestatii. 
(2) Comisia nationala de monitorizare a concursului:
a) nominalizeaza inspectoratele scolare pe teritoriul carora se organizeaza  centre de evaluare/contestatii in cadrul concursului;
b) elaboreaza Procedura specifica privind desfasurarea activitatilor din centrele de evaluare/contestatii si o comunica inspectoratelor scolare;
c) stabileste arondarea disciplinelor de examen la centrele respective si se comunica inspectoratelor scolare.
(3) La nivelul inspectoratelor scolare in care se organizeaza centre de evaluare/contestatii in cadrul concursului, consiliul de administrație desemneaza unitatea de invațamant in care se organizeaza activitațile de evaluare a lucrarilor scrise si de soluționare a contestațiilor. Datele de identificare ale centrelor de evaluare/contestatii se transmit Comisiei nationale de monitorizare a concursului.
(4) La nivelul fiecarui centru de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului scolar general, comisia de evaluare a lucrarilor scrise, avand urmatoarea componenta: presedinte - inspector scolar general adjunct/inspector scolar/cadru didactic universitar, lector sau sef de lucrari; membri - cate doi profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplina de concurs/80 lucrari scrise; 3-8 secretari - cadre didactice din invatamantul preuniversitar; 4-8 informaticieni. Decizia de numire a comisiei de evaluare a lucrarilor scrise este comunicata Comisiei nationale de monitorizare a concursului.
(5) in mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educației si Cercetarii, membri in comisia de evaluare a lucrarilor scrise, profesori titulari din invatamantul preuniversitar care au dobandit definitivarea in invatamant sau cadre didactice din invatamantul universitar.
(6) Comisia de evaluare are urmatoarele atributii:
    a) aplica strict prevederile Procedurii specifice privind desfasurarea activitatilor din centrele de evaluare/contestatii;
    b) primeste, pe baza de proces-verbal, lucrarile scrise transmise de inspectoratele scolare spre a fi evaluate, conform procedurii de transport al lucrarilor scrise;
    c) asigura securitatea si integritatea lucrarilor scrise, pe perioada in care acestea se afla in centrul de evaluare;
    d) asigura evaluarea lucrarilor scrise, respectand baremul de evaluare, precum si prevederile prezentei Metodologii;
    e) inregistreaza in aplicatie nota obtinuta de candidati la proba scrisa;
    f) preia de la inspectoratele scolare lista candidatilor care contesta notele obtinute la evaluare, respectiv disciplina la care             s-a depus contestatia;
    g) selecteaza si sigileaza lucrarile scrise pentru care s-au depus contestatii;
    h) preda, pe baza de proces-verbal, comisiei din centrul de contestatii, in deplina siguranta, lucrarile scrise ale caror note initiale au fost contestate, resigilate, precum si toate celelalte lucrari scrise si documentatia aferenta, rezultata ca urmare a desfasurarii activitatii de evaluare.
(7) Fiecare evaluator stabileste, prin raportare la baremul de evaluare si notare, nota lucrarii scrise. Pentru validarea evaluarilor, diferenta dintre notele acordate de cei doi evaluatori nu trebuie sa fie mai mare de 1 punct. 
(8) Daca diferenta dintre notele acordate de cei doi evaluatori este mai mica sau egala cu 1 punct, notele sunt trecute pe teze de cei doi evaluatori, care semneaza fiecare in dreptul notei acordate. Presedintele comisiei de evaluare calculeaza si scrie, in borderoul centralizator si pe fiecare lucrare, media aritmetica a celor doua note, cu doua zecimale, fara rotunjire, aceasta reprezentand nota obtinuta de candidat la proba scrisa. 
(9) in cazul in care diferenta dintre notele acordate de cei doi evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea respectiva este evaluata de un al treilea evaluator, asigurandu-se respectarea baremului, in conformitate cu Procedura specifica privind desfasurarea activitatilor din centrele de evaluare/contestatii. Nota finala acordata lucrarii este nota acordata de acest al treilea evaluator, care trece nota pe lucrare in spațiul rezervat si semneaza in dreptul notei acordate. in acest caz, presedintele trece nota respectiva pe lucrare in spațiul rezervat notei finale si semneaza.
(10) Evaluarea lucrarilor de concurs si comunicarea rezultatelor se realizeaza in perioada prevazuta de Calendar. 
(11) Contestatiile la proba scrisa se depun la inspectoratele scolare, in perioada prevazuta de Calendar. Contestația la proba scrisa se depune personal de catre candidat sau prin imputernicit, acesta din urma prezentand procura notariala in original. Nu pot fi contestate lucrarile scrise ale altor candidati.
Art. 69 (1) Reevaluarea lucrarilor contestate este realizata de alte persoane decat cele care au evaluat inițial lucrarile scrise, conform prevederilor art. 68 si Procedurii specifice pentru centrele de evaluare si de solutionare a contestatiilor, in termenul prevazut de Calendar. 
(2) La nivelul fiecarui centru de contestatii se constituie, prin decizia inspectorului scolar general, comisia de solutionare a contestatiilor, avand urmatoarea componenta: presedinte – inspector scolar general/inspector scolar general adjunct/inspector scolar/cadru didactic universitar, lector sau sef de lucrari; membri - cate doi profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplina de concurs/80 lucrari scrise; 2-4 secretari - cadre didactice din invatamantul preuniversitar; 4-8 informaticieni. Decizia de numire a comisiei de solutionare a contestatiilor este comunicata Comisiei nationale de monitorizare a concursului.
(3) in mod exceptional, pentru disciplinele la care nu se identifica profesori evaluatori din invatamantul preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul scolar general poate numi, cu avizul Ministerului Educației si Cercetarii, membri in comisia de solutionare a contestatiilor, profesori titulari din invatamantul preuniversitar care au dobandit definitivarea in invatamant sau cadre didactice din invatamantul universitar.
(4) Comisia de contestatii are urmatoarele atributii:
    a) aplica strict prevederile Procedurii specifice privind desfasurarea activitatilor din centrele de evaluare/contestatii;
    b) primeste de la comisia de evaluare lucrarile scrise ale caror note initiale au fost contestate, resigilate, precum si toate celelalte lucrari scrise si documentatia aferenta, rezultata ca urmare a desfasurarii activitatii de evaluare;
    c) raspunde de securitatea lucrarilor scrise pe perioada in care acestea se afla in centrul de contestatii;
    d) reevalueaza lucrarile scrise, respectand baremul de evaluare si prevederile prezentei Metodologii;
    e) inregistreaza pe lucrarile scrise si in aplicatie nota acordata pentru fiecare lucrare scrisa contestata;
    f) aplica prevederile alin. (6) si inregistreaza in aplicatie si pe lucrare nota acordata pentru fiecare lucrare scrisa recorectata;
    g) preda, cu proces-verbal, prin presedinte, lucrarile scrise, borderourile de evaluare si celelalte documente de examen catre directorul unitatii de invatamant in care s-a organizat activitatea de solutionare a contestatiilor si unde, la final, se arhiveaza.
(5) in cazul in care diferența - in plus sau in minus - dintre nota acordata de comisia de solutionare a contestatiilor si nota acordata de comisia de evaluare este mai mica de 1,5 puncte sau egala cu 1,5 puncte, ramane definitiva nota acordata de comisia de contestatii.
(6) Daca diferența intre nota finala stabilita de comisia de evaluare a lucrarilor scrise si nota finala stabilita de comisia de solutionare a contestatiilor este mai mare de 1,5 puncte, diferenta care poate fi in plus sau in minus, lucrarea scrisa este recorectata de o comisie de recorectare numita prin decizie de inspectorul scolar general, formata din alte persoane decat cele care au evaluat initial/reevaluat lucrarea scrisa. Rezultatul stabilit de comisia de recorectare, conform prevederilor art. 68 si Procedurii specifice privind desfasurarea activitatilor din centrele de evaluare/contestatii, este definitiv. Inspectorul scolar general dispune aplicarea masurilor legale asupra celor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului. 
(7) Rezultatele finale se comunica la data prevazuta de Calendar. 
(8) Contestația reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Rezultatele stabilite de comisia de solutionare a contestatiilor sunt definitive si pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competenta.
(9) Ulterior evaluarii lucrarilor scrise, conducerea Ministerului Educației si Cercetarii poate desemna, dupa caz, comisii de reevaluare, prin sondaj, a unui numar de lucrari scrise, urmarindu-se corectitudinea respectarii baremelor de evaluare. in cazul constatarii unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educației si Cercetarii propune conducerilor inspectoratelor scolare masuri de sanctionare a persoanelor care nu si-au indeplinit atributiile in cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea nu conduce la modificarea notelor candidatilor. 
Art. 70 Atat la finalizarea evaluarii cat si a soluționarii contestațiilor, candidații sunt informați cu privire la rezultatele obținute la proba scrisa.
Art. 71 (1) Inspectoratul scolar organizeaza concursul national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar. Inspectoratul scolar, prin inspectorul general, si conducerile unitatilor de invatamant raspund integral de buna desfasurare a concursului, potrivit prezentei Metodologii. 
(2) Coordonarea metodologica a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar este asigurata de Ministerul Educației si Cercetarii, prin Comisia nationala de monitorizare a concursului, numita prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Atributiile Comisiei nationale de monitorizare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. 
Sectiunea a IV-a
Desfasurarea probei scrise in cadrul concursului
 
Art. 72 (1) Lucrarea scrisa se desfasoara la data prevazuta de Calendar, incepand cu orele 10.00. Candidatii vor fi prezenti in sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 si cel mai tarziu la orele 9.00. Candidatii care nu sunt prezenti in sala inainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot sustine proba scrisa. Dupa primirea subiectelor de concurs de catre candidati, durata de redactare a lucrarilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depasit cu 1-2 ore numai de catre candidatii cu deficiente grave. Pentru redactarea lucrarilor se foloseste cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra; desenele/graficele se pot executa si cu creionul negru. Candidatii pot avea dicționare pentru disciplinele latina sau greaca veche si planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, posta”. 
(2) in vederea desfasurarii probelor scrise, se asigura supravegherea fiecarei sali de catre 2-3 asistenți supraveghetori, care verifica identitatea candidatilor, prin buletin/carte/adeverinta de identitate sau pasaport. in toate salile de concurs vor fi instalate camere audio-video de supraveghere. 
(3) Candidatii si asistenții supraveghetori nu pot avea asupra lor, in sala de examen, obiecte sau materiale din urmatoarele categorii: genti, posete, ziare, reviste, carti, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediaza/faciliteaza comunicarea la distanta, precum si alte obiecte/materiale a caror utilizare afecteaza desfasurarea examenului in conditii de legalitate, echitate si obiectivitate. Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latina sau greaca veche si planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, posta”. Materialele si/sau obiectele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, inainte de intrarea in sala de examen. 
(4) Candidatii care introduc in sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora mentionate la alin. (3) sau compatibile cu acelea, chiar daca nu le utilizeaza in momentul in care sunt depistati, sunt eliminati din examen pentru tentativa de frauda, prin decizie motivata a presedintelui comisiei din centrul de concurs, situatie in care asistentii supraveghetori sau membrii comisiei din centrul de concurs incheie un proces-verbal. Candidații eliminați din concurs pentru frauda sau tentativa de frauda nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre in anul scolar 2020-2021.
(5) Candidatii sunt informați de catre asistentii supraveghetori responsabili de sali, la intrarea in sala de examen, cu privire la prevederile metodologice si procedurale referitoare la desfasurarea probei scrise si semneaza procese-verbale care sa ateste informarea.
(6) Asistenții supraveghetori care furnizeaza solutii ale subiectelor de examen, falsifica lucrari, tolereaza actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor ori manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor raspund disciplinar, in conformitate cu art. 280 - 282 din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, civil sau penal, dupa caz.
Art. 73 Procedura specifica de desfasurare a probei scrise si de sigilare si securizare a lucrarilor scrise se stabileste de Ministerul Educației si Cercetarii si se comunica inspectoratelor scolare. 
 
Sectiunea a V-a
Repartizarea candidatilor pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar
 
Art. 74 (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se repartizeaza in sedinta de repartizare organizata de comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului. 
(2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizeaza in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare obtinute la concurs, conform art. 62 alin. (8) si (9), in limita numarului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afisata pentru concurs, cu respectarea conditiilor prezentei Metodologii. in cazul mediilor de repartizare egale obtinute la concurs se aplica prevederile art. 63. in cadrul sedintelor de repartizare, optiunea fiecarui candidat se exprima in scris, conform cererii tip si se consemneaza in procesul verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original. Dupa consemnarea in procesul verbal a optiunii facute, comisia de organizare si desfasurare a concursului elibereaza adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(a). in cazul in care candidatul nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta de repartizare, cererea acestuia nu se solutioneaza. 
(3) Repartizarea candidatilor se realizeaza in baza datelor existente in sistemul informatizat, in ordine, astfel : 
    a) repartizarea cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au obtinut media de repartizare minimum 7 (sapte), conform art. 62 alin. (8), la concursul national, sesiunea 2020, pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, conform art. 62 alin. (13); 
    b) repartizarea candidatilor care au obtinut media de repartizare minimum 7 (sapte), conform art. 62 alin. (8), la concursul national, sesiunea 2020, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, la nivelul judetului in care au sustinut proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului, indiferent de judetul in care au sustinut proba scrisa, ierarhizați pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, cu respectarea conditiilor prezentei Metodologii; situatiile exceptionale se solutioneaza cu avizul Ministerului Educației si Cercetarii; 
    c) repartizarea pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), respectiv a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica incompleta, conform prezentei Metodologii;  
    d) repartizarea prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata a cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate;
    e) repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judetului in care au sustinut proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului, indiferent de judetul in care au sustinut proba scrisa, a candidatilor cu statut de cadre didactice titulare in invatamantul preuniversitar anterior inscrierii la concurs, cu pastrarea statutului de cadru didactic titular si a cadrelor didactice debutante din invațamantul preuniversitar de stat si particular prevazute la art. 21              alin. (4) lit. a) si alin. (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivarii in invațamant, sesiunea 2020, si au obtinut media de repartizare minimum 7 (sapte), conform art. 62 alin. (8), la concursul national, sesiunea 2020, ierarhizați pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, si cu respectarea conditiilor prezentei Metodologii; situatiile exceptionale se solutioneaza cu avizul Ministerului Educației si Cercetarii.  
(4) in situatia in care candidatii care nu sunt titulari, repartizati pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renunta la optiunea facuta sau nu se prezinta la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizati, se mai pot prezenta la o alta repartizare inainte de atribuirea orelor in regim de plata cu ora, conform Calendarului. Situatiile exceptionale se solutioneaza cu avizul Ministerului Educației si Cercetarii. 
(5) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesita proba practica/orala, candidatii trebuie sa fi promovat aceasta proba. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesita atestate/avize suplimentare, candidatii trebuie sa posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de inscriere in perioada de inscriere/validare a inscrierii conform Calendarului. Excepție fac avizele eliberate de conducerile unitatilor de invatamant particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din aceste unitati de invatamant care pot fi prezentate si in timpul sedintelor de repartizare.
(6) in invatamantul particular, validarea concursurilor si angajarea pe post se fac de catre conducerea unitatii de invatamant particular si se comunica, in scris, inspectoratului scolar. 
Art. 75 (1) in baza situatiei privind repartizarea candidatilor, transmisa inspectoratului scolar de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare, incepand cu 1 septembrie 2020. 
(2) in baza deciziei de repartizare, semnata de inspectorul scolar general, pana la data de 28 august 2020, directorul unitatii de invatamant incheie cu candidatii repartizati contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata sau determinata, dupa caz, incepand cu 1 septembrie 2020, dupa cum urmeaza: 
a) contract individual de munca pe perioada nedeterminata, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata care au dobandit definitivarea in invatamant sau care au promovat examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2020, precum si pentru candidatii cu statut de cadre didactice titulare in invatamantul preuniversitar anterior inscrierii la concurs repartizati conform prevederilor art. 74 alin. (3) lit. b).
b) contract individual de munca pe perioada determinata, pentru candidatii repartizati pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate si care nu au dobandit definitivarea in invatamant, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizati; 
c) contract individual de munca pe perioada determinata pentru candidatii repartizati pe posturi vacante/rezervate pentru angajare pe perioada determinata. 
(3) Pentru candidatii care nu au dobandit definitivarea in invatamant, repartizati pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminata, consiliul/consiliile de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care au fost repartizati modifica durata contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata. in situatia in care acesti candidati acumuleaza o vechime efectiva la catedra de cel mult 6 (sase) ani de la ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) pana la promovarea examenului pentru obtinerea definitivarii in invatamant; suspendarea contractului individual de munca si rezervarea postului didactic/catedrei in aceasta perioada realizandu-se in baza prevederilor art. 255 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
(4) Candidatii repartizati au obligatia de a se prezenta la post/catedra pana cel tarziu la data de 28 august 2020, in vederea incheierii contractului individual de munca. in cazul neprezentarii la post in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare, de la data de 28 august 2020, pentru incheierea contractului individual de munca, se revoca repartizarea. Sunt exceptate situatiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidatilor: motive medicale, calamitați naturale etc., care pot fi justificate cu documente.  
Art. 76 (1) Directorul unitatii de invatamant transmite inspectoratului scolar lista posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate si lista candidatilor care s-au prezentat la post pentru incheierea contractului individual de munca. 
(2) Candidatii ramasi nerepartizați se repartizeaza, in sedințele de repartizare organizate ulterior, la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, conform prevederilor prezentei Metodologii.  
(3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate, dupa operațiunile prevazute la art. 74, se ocupa in etapele ulterioare ale mobilitatii personalului didactic de predare, in conditiile prezentei Metodologii. 
 
Sectiunea a VI-a
Dispozitii finale privind organizarea si desfasurarea concursului
 
Art. 77 Cheltuielile pentru lucrarile concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației si Cercetarii, conform art. 111 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de concurs se realizeaza conform prevederilor legale in vigoare. 
Art. 78 (1) Membrii comisiilor de organizare si desfasurare a concursului, ai comisiilor de organizare si desfasurare a probelor practice/orale sau a inspectiei speciale la clasa, ai comisiilor de evaluare a lucrarilor si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor nu pot avea in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semneaza, in acest sens, cate o declaratie pe proprie raspundere. Declaratiile sunt predate presedintelui comisiei si se pastreaza la inspectoratul scolar. 
(2) La organizarea si desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaza sau care au in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. 
(3) Presedintii comisiilor judetene/a municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului, ai comisiilor de evaluare a lucrarilor si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor, precum si directorii unitatilor de invatamant sunt direct raspunzatori de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea desfasurarii concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar si de ocuparea posturilor didactice/catedrelor de catre candidatii cu studii corespunzatoare postului/catedrei, conform prevederilor legale in vigoare. 
Art. 79 (1) Nerespectarea Procedurii specifice de desfasurare a probei scrise si de sigilare si securizare a lucrarilor scrise, inscrierea numelui candidatilor sau a altor nume proprii care nu au legatura cu cerintele subiectului in afara spațiului care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrarilor scrise, determina anularea lucrarilor scrise.
(2) Lucrarile scrise si borderourile de corectare se pastreaza in arhiva unitatilor de invatamant in care s-au organizat centre de concurs/evaluare si solutionare a contestatiilor, timp de minimum 3 (trei) ani, iar celelalte documente, conform normativelor in vigoare. 
(3) Dosarele de inscriere ale candidatilor se pastreaza in arhiva inspectoratelor scolare timp de minimum 6 (sase) ani.
 
CAPITOLUL IX
Stabilirea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar si se reincadreaza in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021, cu condiția suspendarii pensiei pe durata reincadrarii
 
Art. 80 (1) in baza prevederilor art. 284 alin. (7) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Deciziei Curtii Constitutionale nr. 387/2018, in anul scolar 2020-2021, pot fi reincadrate in functia de personal didactic, cu avizul consiliilor de administrație ale unitaților de invațamant, conform prezentei Metodologii, cu condiția suspendarii pensiei pe durata reincadrarii:
a) cadrele didactice pensionate, barbati, cu gradul didactic I sau cu titlul stiințific de doctor, care au avut calitatea de cadre didactice titulare in invațamantul preuniversitar si care nu implinesc 68 de ani pana la data de 1 septembrie 2020;
b)  cadrele didactice pensionate, femei, care au avut calitatea de cadre didactice titulare in invațamantul preuniversitar si care nu implinesc 65 de ani pana la data de 1 septembrie 2020.
(2) Personalul didactic de predare care se incadreaza in prevederile alin. (1) se adreseaza, in scris, consiliilor de administrație ale unitaților de invațamant, in perioada prevazuta in Calendar. Profesorii consilieri in centre si cabinete de asistența psihopedagogica/Profesorii logopezi din cabinetele interscolare adreseaza cerere CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt insoțite de documentele justificative privind activitatea didactica si stiințifica.
(3) in perioada prevazuta de Calendar, cererile cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile alin. (1) si (2) se discuta si se analizeaza de catre consiliile profesorale ale unitaților de invațamant, in funcție de datele comunicate de inspectoratele scolare, de evoluția demografica la nivel local, de planurile de scolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal si de evoluția planurilor-cadru de invațamant si se supun aprobarii consiliilor de administrație ale unitaților de invațamant, in vederea acordului de principiu/refuzului privind reincadrarea in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021.
(4) Reincadrarea in functia de personal didactic a personalului didactic de predare pensionat, care se incadreaza in prevederile alin. (1), se realizeaza in concordanța cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedra la momentul pensionarii, luand in considerare prevederile art. 262 alin. (4) si  (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 25 alin. (3).
(5) Pot primi aprobarea numai cadrele didactice pensionate care se incadreaza in prevederile alin. (1) si (2), pentru care se pot constitui norme didactice complete in concordanța cu documentele de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, la nivelul unitaților de invațamant in care urmeaza sa fie reincadrate in functia de personal didactic, luand in considerare prevederile art. 262 alin. (4) si  (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 25 alin. (3).
 (6) Pana la termenul prevazut in Calendar, se comunica, de catre consiliile de administrație ale unitaților de invațamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice pensionate care se incadreaza in prevederile alin. (1) si (2) acordul de principiu/refuzul privind reincadrarea in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021. Comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invațamantul preuniversitar, constituita la nivelul inspectoratului scolar, verifica situațiile transmise de unitațile de invațamant si intocmeste listele finale care cuprind cadrele didactice pensionate care au avut calitatea de titular, care se incadreaza in prevederile alin. (1) si (2).
(7) Listele finale, intocmite potrivit alin. (6), se supun validarii de catre consiliul de administrație al inspectoratului scolar in perioada prevazuta de Calendar. La aprobarea listelor finale, intocmite potrivit alin. (6), consiliul de administrație al inspectoratului scolar ține seama de restrangerile de activitate nesoluționate, de prevederile alin. (4) si (5), de evoluția demografica, de planurile de scolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal si de evoluția planurilor-cadru de invațamant. Listele finale, validate de catre consiliul de administrație al inspectoratului scolar, se afiseaza la inspectoratul scolar la termenul prevazut in Calendar. La inspectoratul scolar se afiseaza si listele care cuprind cadrele didactice pensionate ale caror cereri de reincadrare in funcția didactica, in anul scolar 2020-2021, au fost respinse la nivelul unitaților de invațamant.
(8) Contestațiile se depun, in scris, la inspectoratul scolar, in perioada prevazuta in Calendar, si se soluționeaza de consiliul de administrație al inspectoratului scolar conform Calendarului. Contestația reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea consiliului de administrație al inspectoratului scolar de soluționare a contestațiilor este definitiva si poate fi atacata numai la instanța de contencios administrativ competenta.
(9) Ca urmare a validarii de catre consiliul de administrație al inspectoratului scolar a cererilor formulate de cadrele didactice pensionate care au solicitat reincadrarea, inspectorul scolar general emite decizia privind personalul didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular si se reincadreaza in functia de personal didactic, in anul scolar                            2020-2021, cu condiția suspendarii pensiei pe durata reincadrarii.
(10) in condițiile in care, pana la data de 1 septembrie 2020, se constata ca, din cauza reducerii numarului de ore in disciplina, nu mai este indeplinita condiția de la alin. (5), inspectoratul scolar revoca decizia privind reincadrarea in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021, a personalului didactic de predare pensionat care a avut calitatea de personal didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar.
(11) in baza deciziei privind reincadrarea personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular si care se reincadreaza in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021, cu condiția suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, directorii unitaților de invațamant incheie cu aceste cadre didactice contracte individuale de munca pe perioada determinata pentru anul scolar 2020-2021. 
(12) in situatia reorganizarii unei unitati de invatamant cu personalitate juridica, prin divizare sau fuziune, cererile cadrelor didactice pensionate, care se incadreaza in prevederile alin. (1) si care solicita reincadrarea in functia didactica, se analizeaza de comisia numita prin decizia inspectorului scolar general conform art. 19 alin. (1), dupa aplicarea procedurilor prevazute la art. 19 alin. (2).
Art. 81 Procedurile prevazute la art. 28 alin. (6)-(10) pot fi reluate in etapa de stabilire a personalului didactic de predare pensionat, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular si care se reincadreaza in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021, cu condiția suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, la solicitarea cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile art. 28 alin. (4) si (5), dupa derularea etapei de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, in situatia in care, dupa aceasta etapa, la nivelul unitatilor de invatamant in care sunt incadrate cadrele didactice respective se elibereaza posturi didactice/catedre in specialitate si se creeaza conditiile menținerii in activitate ca titular in functia didactica, la cerere, in anul scolar 2020-2021, prevazute la art. 28 alin. (7). 
 
Capitolul X
Detasarea personalului didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar
 
Art. 82 (1) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa derularea etapelor de mobilitate anterioare, precum si cele care devin rezervate in cadrul etapei de detasare in interesul invațamantului, se ocupa de cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar prevazute la art. 5 alin. (1)-(4), prin detasare in interesul invațamantului.
(2) Detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar se realizeaza in baza cererii scrise formulate de unitatea de invatamant primitoare, pe postul didactic/catedra solicitat(a) de unitatea de invatamant primitoare, cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14 la prezenta Metodologie, si cu avizul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic este titular. Personalul didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar solicitat pentru detasare depune un acord la inspectoratul scolar si la unitatea de invatamant primitoare, insotit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de catre directorul unitatii de invatamant in care cadrul didactic solicitat pentru detasare si-a desfasurat activitatea, insoțit de o copie a documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra si de avizul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic este titular.  Profesorii consilieri in centre si cabinete de asistența psihopedagogica/profesorii logopezi din cabinetele interscolare se adreseaza CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv. 
(3) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesita atestate/avize suplimentare, trebuie sa posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detasare in interesul invatamantului la inspectoratul scolar si la unitatea de invatamant primitoare, conform Calendarului. Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, solicitate pentru detasare in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesita proba practica/orala, trebuie sa promoveze aceste probe conform prevederilor art. 4 alin.(4)-(6) si alin. (8). 
(4) Detasarea in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului scolar general, dupa aprobarea in consiliul de administratie al unitatii de invatamant primitoare/CJRAE/CMBRAE, cu avizul consiliului/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant la care cadrul didactic este titular. Detasarea in interesul invatamantului pe posturi didactice/catedre se poate realiza pentru o perioada de cel mult 5 (cinci) ani scolari consecutivi. Persoana indreptațita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant primitoare, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitații de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si se soluționeaza de catre consiliul de administrație al unitații. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/CJRAE/CMBRAE in urma contestației este definitiva si poate fi atacata numai prin procedurile contenciosului administrativ. 
(5) Detasarea in interesul invatamantului a personalului didactic de predare titular in invatamantul preuniversitar de stat in unitati de invatamant de pe langa ambasade/consulate sau in alte unitati de invatamant care nu sunt incluse in reteaua scolara a unitatilor de invatamant se dispune prin decizie a inspectorului scolar general, la solicitarea conducerii unitatii de invatamant primitoare, cu avizul Ministerului Educației si Cercetarii.
(6) Cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata se detaseaza in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, in sedinta de repartizare organizata de comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar, in perioada prevazuta in Calendar. 
Art. 83 (1) in cazul functiilor de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, detasarea in interesul invatamantului se realizeaza prin decizia inspectorului scolar general, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, cu respectarea prevederilor legale. in cazul unei functii de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat temporar vacante, conducerea unitatii de invatamant este asigurata, pana la revenirea persoanei numite prin concurs, de un cadru didactic titular, numit prin detasare sau prin delegare de atributii, cu respectarea prevederilor legale.
 (2) in cazul functiilor de indrumare si control din inspectoratele scolare, detasarea in interesul invatamantului se face la propunerea inspectorului scolar general, cu avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar si al Ministerului Educației si Cercetarii, in baza acordului scris al persoanelor solicitate, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar. Functiile de indrumare si control din inspectoratele scolare, temporar vacante, se ocupa, pana la revenirea persoanelor numite prin concurs, de cadre didactice titulare, numite prin detasare sau prin delegare de atributii, cu respectarea prevederilor legale.
(3) Detasarea in interesul invatamantului in functiile de indrumare si control din Ministerul Educației si Cercetarii, precum si in functiile de conducere din inspectoratele scolare si casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. 
(4) Asigurarea conducerii unei unitati de invatamant preuniversitar particular, pana la organizarea concursului, dar nu tarziu de sfarsitul anului scolar, se realizeaza conform art. 2541 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 
(5) Obligatia de predare pentru personalul didactic detasat in functii de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, respectiv in functii de indrumare si control din inspectoratele scolare, se stabileste in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si se precizeaza in decizia  de detasare in interesul invatamantului. 
Art. 84 (1) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa etapa de detasare in interesul invațamantului se ocupa de cadrele didactice titulare prevazute la art. 5 alin. (1)-(4), prin continuitate pentru detasare la cerere sau prin detasare la cerere in baza rezultatelor obtinute la concursul national,  sesiunea  2020. 
(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detasare la cerere se ocupa cu prioritate aplicand principiul continuitații pentru cadrele didactice titulare care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 4 alin. (11), respectiv alin. (12) pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar.  
 (3) in aceasta etapa, consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de continuitate pentru detasare la cerere pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile alin. (2). Persoana indreptațita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant primitoare, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitații de invațamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si se soluționeaza de catre consiliul de administrație al unitații, in termen de 48 de ore de la inregistrare. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/CMBRAE/CJRAE in urma contestației este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. Persoana nemulțumita de raspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.
(4) Daca in etapa de continuitate pentru detasare la cerere un post didactic/o catedra este solicitat(a) de mai multe cadre didactice se aplica criteriile de departajare prevazute la art. 4 alin. (15).
(5) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa solutionarea continuitaților pentru detasare la cerere se ocupa de cadrele didactice titulare, precum si de catre cadrele didactice debutante din invațamantul preuniversitar de stat si particular prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivarii in invațamant, sesiunea 2020, participante la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020, care au obtinut cel putin media de repartizare 5,00 (cinci), conform art. 62 alin. (9), prin detasare la cerere.
(6) Detasarea la cerere a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar prevazut la alin. (5) se realizeaza in baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la inspectoratul scolar, insotita de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevazute in cerere, conform anexei nr. 14 la prezenta Metodologie. 
(7) Concursul specific pentru detasare la cerere consta in evaluarea activitatii profesionale, didactice si stiintifice a cadrului didactic, in baza documentelor justificative anexate la cererea de inscriere, de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar si acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2 la prezenta Metodologie.  
(8) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detasare la cerere, se realizeaza in sedinta de repartizare, organizata la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, in perioada prevazuta in Calendar, in ordine, de catre: 
a) cadrele didactice din invatamantul preuniversitar prevazute la alin. (5), care au participat la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020, si au obtinut cel putin media 5 (cinci), potrivit art. 62 alin. (9), ramase nerepartizate si care solicita detasare la cerere, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concurs, cu exceptia cadrelor didactice repartizate in baza rezultatelor obtinute la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020, conform prevederilor art. 74 alin. (3);
b) cadrele didactice din invatamantul preuniversitar prevazute la alin. (5), inclusiv cadrele didactice titulare transferate in baza rezultatelor obtinute la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020, care solicita detasare la cerere, la propunerea medicului de medicina a muncii privind schimbarea locului de munca sau a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora in conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicata, Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute in urma aplicarii criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2 la prezenta Metodologie, dupa  repartizarea candidatilor prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. r);
c) cadrele didactice din invatamantul preuniversitar prevazute la alin. (5), inclusiv cadrele didactice titulare transferate in baza rezultatelor obtinute la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020, care solicita detasare la cerere prin concurs specific, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute in urma aplicarii criteriilor si punctajelor prevazute in anexa nr. 2 la prezenta Metodologie, dupa  repartizarea candidatilor prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. r). 
(9) in cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate in urmatoarea ordine: 
a) persoana care are domiciliul sau resedința in localitatea in care solicita postul didactic/catedra; 
b) persoana care are domiciliul sau resedința intr-o localitate din apropierea localitații in care solicita postul didactic/catedra; 
c) persoana al/a carei sot/sotie este cadru didactic titular in localitatea in care se solicita detasarea; 
d) persoana al/a carei sot/sotie este cadru didactic; 
e) persoana al/a carei sot/sotie este ales/aleasa in Parlament, este numit/numita in Guvern sau indeplineste functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Presedintiei, al Guvernului ori in Ministerul Educației si Cercetarii, cea aleasa de Parlament in organismele centrale ale statului, precum si persoana al/a carei sot/sotie indeplineste functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean sau o functie de indrumare si control in sistemul de invatamant, de cultura, de tineret si sport. De asemenea, au prioritate sotul/soția persoanei care indeplineste functii de conducere si de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum si sotul/sotia cadrelor didactice numite in functii de conducere sau de specialitate la comisiile si agențiile din subordinea Presedintiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din invatamant, care au drept de rezervare de catedra, si ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apararii, ale Ministerului Afacerilor Internelor, ale Serviciului Roman de Informatii si alte servicii speciale la nivel national, mutate, la ordin, in alta localitate. 
(10) Daca dupa aplicarea criteriilor prevazute la alin. (9) se menține egalitatea, departajarea se face luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii: 
a) gradul didactic; 
b) nota/media obtinuta la examenul pentru obtinerea gradului didactic; 
c) dovada acumularii in ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucrati efectiv in functii didactice de predare sau in functii de conducere in unitati de invatamant ori in functii de conducere sau de indrumare si control in inspectoratele scolare calculat de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, fara a lua in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sau indeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic de predare titular care a dobandit definitivarea in invatamant, cu o vechime la catedra mai mare de 5 (cinci) ani; 
d) media de departajare, calculata cu patru zecimale; 
e) cuprinderea in cadrul unui program de conversie organizat de institutii autorizate/acreditate, conform legii. 
f) media obtinuta la examenul de bacalaureat/absolvire/licenta (stat); 
g) vechimea in invatamant. 
(11) Cadrul didactic care nu poate participa la sedinta de repartizare prin detasare la cerere are dreptul sa desemneze, prin procura notariala in original, un imputernicit care sa-i reprezinte interesele. in cazul in care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un imputernicit la sedinta de repartizare, cererea acestuia nu se solutioneaza. Optiunea fiecarui cadru didactic se consemneaza in procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original. 
(12) Detasarea la cerere a personalului didactic de predare se dispune anual, prin decizie a inspectorului scolar general. O persoana poate beneficia de detasare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioada de cel mult 5 (cinci) ani scolari consecutivi. 
(13) Cadrele didactice numite cu statut de titular in baza rezultatelor obtinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante in unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2020, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate si pentru care s-au incheiat contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, pot beneficia de detasare la cerere, in baza punctajelor obtinute conform anexei nr. 2 la prezenta Metodologie, in primul an dupa repartizare, pana la data inceperii cursurilor, precum si pe parcursul anului scolar, in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, cu avizul Ministerului Educației si Cercetarii.
(14) Detasarea cadrelor didactice titulare poate fi solutionata pe catedre in componența carora intra si ore din propria norma.
(15) Un cadru didactic titular poate beneficia de detasare in interesul invatamantului si la cerere pe posturi didactice/catedre cel mult 10 (zece) ani scolari consecutivi, cu respectarea prevederilor alin. (12) si art. 82 alin. (4). 
(16) Detasarea personalului didactic de predare titular se realizeaza tinand seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 si art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, de conditiile prevazute in prezenta Metodologie si de principiile fundamentale prevazute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Detasarea personalului didactic de predare titular se realizeaza pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate in unitati de invatamant, in aceeasi functie didactica sau intr-o alta functie didactica, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializarilor dobandite prin studii in concordanta cu Centralizatorul si prevederile art. 15 alin. (2) si art. 4 alin. (9). 
(17) Cadrul didactic titular intr-o unitate de invatamant preuniversitar, care a dobandit prin studii doua sau mai multe specializari, poate solicita, prin detasare, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea intr-o alta functie didactica, in concordanta cu specializarile dobandite prin studii, conform Centralizatorului, in aceeasi unitate de invatamant sau in alte unitati de invatamant.
(18) Decizia de repartizare prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere se emite de catre inspectorul scolar general al inspectoratului scolar in a carui raza teritoriala isi are sediul unitatea de invațamant la care cadrul didactic se detaseaza. in cazul detasarii in interesul invatamantului sau la cerere de pe un post didactic/catedra vacant (a)/rezervat(a) dintr-un județ in altul, un exemplar al deciziei de repartizare prin detasare se comunica unitații de invațamant la care cadrul didactic se detaseaza, iar un alt exemplar al deciziei se comunica inspectoratului scolar pe raza caruia isi are sediul unitatea de invațamant la care cadrul didactic detasat este titular, care are obligatia de a-l transmite unitatii de invațamant la care cadrul didactic detasat este titular. in cazul detasarii la cerere de pe un post didactic/catedra vacant(a)/rezervat(a) in cadrul aceluiasi judet/municipiului Bucuresti, un exemplar al deciziei de repartizare prin detasare se comunica unitatii de invațamant la care cadrul didactic este titular, iar un alt exemplar al deciziei se comunica unitații de invațamant la care cadrul didactic se detaseaza.
in  baza deciziei de repartizare prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere, unitatea de invațamant la care cadrul didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de munca, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectand, in acelasi timp, prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotararea de Guvern nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare, iar unitatea de invațamant primitoare emite decizie de incadrare prin detasare la cerere, fara a se incheia un  alt contract individual de munca pentru cadrul didactic detasat. 
(19) in situații temeinic justificate, in baza hotararii consiliului de administrație al unitații de invatamant in care un cadru didactic este detasat, conducerea respectivei unitati de invatamant poate solicita inspectoratului scolar incetarea detasarii si revenirea cadrului didactic pe postul/catedra de la unitatea de invațamant la care este titular. 
 
Capitolul XI
Prelungirea duratei contractelor individuale de munca in anul scolar 2020-2021,
pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata
 
Art. 85 (1) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa etapa de detasare la cerere prin concurs specific se ocupa de cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, in conditiile prevazute la art. 4 alin. (13) sau (14), in baza acordurilor de principiu emise de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant/CMBRAE/CJRAE, dupa caz.
(2) in aceasta etapa consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021  pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile art. 4 alin. (13) sau (14). Persoana indreptațita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitații de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si se soluționeaza de catre consiliul de administrație al unitații de invatamant, in termen de 48 de ore de la inregistrare. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/CMBRAE/CJRAE in urma contestației este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. Persoana nemulțumita de raspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.   
Art. 86 (1) Candidatii care beneficiaza de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, conform art. 85, ocupa posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, in perioada prevazuta in Calendar. 
(2) Pot fi  repartizati in baza mediilor de repartizare obtinute la concursurile nationale din perioada 2016-2019 candidatii care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e). 
 
 
 
 
Capitolul XII
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar pe perioada determinata cu personal didactic de predare calificat si in regim de plata cu ora
 
Sectiunea I
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar pe perioada determinata de candidati ramasi nerepartizati dupa concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020 si de candidati in baza rezultatelor obtinute la concursurile nationale, sesiunile 
2019, 2018, 2017,  2016, 2015 sau 2014
 
Art. 87 Lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada determinata se reactualizeaza dupa etapele anterioare si se publica la data prevazuta in Calendar, prin afisare la avizierul inspectoratului si pe site-ul institutiei. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate din aceasta lista sunt publicate pentru angajare pe perioada determinata. 
Art. 88 Inspectoratul scolar intocmeste lista candidatilor din judet/municipiul Bucuresti ramasi nerepartizati dupa concurs. 
Art. 89 (1) Candidatii care au sustinut in cadrul concursului national, sesiunea 2020, la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, atat proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului, cat si proba scrisa, precum si candidatii care au sustinut proba scrisa la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, iar proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului in alte judete se ierarhizeaza pe lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, pana la minimum media 5 (cinci), conform art. 62 alin. (9), cu respectarea conditiilor prezentei Metodologii. 
(2) Candidatii care au sustinut concursul, atat proba scrisa, cat si proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului in alte judete, depun, la inspectoratul scolar unde doresc sa fie repartizati, in perioada prevazuta in Calendar, o cerere insotita de copii ale actelor de studii si grade didactice, autentificate de unul dintre secretarii comisiei judetene/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului. La inspectoratele scolare se inregistreaza si cererile candidatilor care au obtinut cel putin media de repartizare 5 (cinci) la concursurile nationale din 2019, 2018, 2017 (minimum 5 atat la proba scrisa, cat si la proba practica sau inspectia la clasa), respectiv cel putin media de repartizare 7 (sapte) la concursurile nationale din 2016, 2015, 2014 si care solicita repartizarea pe perioada determinata in baza acestor rezultate. Pot fi repartizati in baza mediilor de repartizare obtinute la concursurile nationale din perioada 2014-2019 candidatii care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e). 
(3) Un candidat se poate inscrie pentru repartizare, conform alin. (2), intr-un singur judet sau numai in municipiul Bucuresti. Datele din fisa de inscriere a candidatilor sunt introduse in sistemul informatizat. in perioada de validare/revalidare a fiselor de inscriere, candidatul primeste fisa martor pe care este obligat sa o semneze, alaturi de reprezentantul inspectoratului scolar, pentru conformitate. Un exemplar se inmaneaza candidatului, iar celalalt ramane la inspectoratul scolar unde are loc inscrierea. 
(4) Dupa perioada de validare/revalidare a fiselor, candidatii care au validat/revalidat fisele de inscriere pot sustine, in perioada prevazuta de Calendar, probe practice/orale evaluate prin note de la 10 la 1, respectiv prin calificativele „admis”, „respins”, conform prevederilor art. 65.
Art. 90 (1) Dupa etapa de detasare a personalului didactic de predare titular in baza mediei obtinute la concursul national, in perioada prevazuta de Calendar, in sedinta de repartizare, organizata de comisia de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, in baza datelor existente in sistemul informatizat, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate se repartizeaza la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, in ordine, astfel:  
    a) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6)  si cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica incompleta pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii; 
    b) cadre didactice titulare ramase in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;
    c) cadre didactice titulare ramase nerepartizate care solicita continuitate prin detasare la cerere sau detasare la cerere prin concurs; 
    d) candidati cu media de repartizare minimum 7 (sapte) la concursul national din sesiunea 2020, conform art. 62 alin. (9), in vederea incheierii unui contract individual de munca pe perioada determinata, la nivelul judetului in care au sustinut atat proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului, cat si proba scrisa ori in alte judete in care au sustinut proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii,  avand prioritate candidatii care au obtinut cel putin minimum media 7 (sapte) la concursul national sesiunea 2020 si care beneficiaza de prelungirea duratei contractelor individuale de munca in anul scolar 2020-2021 in baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte) la concursurile nationale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2019 si/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 si/sau 2016 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar, in conditiile prezentei Metodologii; 
    e) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6)  si cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica incompleta, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor art. 8 alin. (3);
    f) cadre didactice care solicita detasare la cerere prin concurs specific;
    g) candidati care beneficiaza de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021; 
    h) candidati cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul national din sesiunea 2020, conform art. 62 alin. (9), in vederea incheierii unui contract individual de munca pe perioada determinata, la nivelul judetului in care au sustinut atat proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului, cat si proba scrisa ori in alte judete in care au sustinut proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii;
    i) candidati ramasi nerepartizati dupa concursul national din sesiunea 2020, cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 62 alin. (9), in profilul postului solicitat, care au sustinut atat inspectiile speciale la clasa/probele practice, cat si proba scrisa in cadrul concursului in alte judete, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii;
    j) candidati care au participat la concursuri nationale din 2019, 2018 si/sau 2017 si au obtinut cel putin media 5 (cinci), in profilul postului solicitat (minimum 5 atat la proba scrisa, cat si la proba practica sau inspectia la clasa), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare; 
    k) candidati ramasi nerepartizati dupa concursul national din sesiunea 2020, care au sustinut proba scrisa in profilul postului si proba practica/orala in profilul postului conform art. 89 alin. (4), in ordinea descrescatoare a mediilor; 
    l) candidati care au participat la concursuri nationale din 2019, 2018 si/sau 2017 si au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci) la proba scrisa in profilul postului din iulie 2019, iulie 2018 si/sau iulie 2017 si proba practica/orala in profilul postului conform art. 89 alin. (4), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare;
    m) candidati cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursul national din sesiunea 2020, si care au obtinut cel putin media 5 (cinci), conform art. 62 alin. (9), in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare;
    n) candidati cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursurile nationale din 2019, 2018 si/sau 2017, si care au obtinut cel putin media 5 (cinci) (minimum 5 atat la proba scrisa, cat si la proba practica sau inspectia la clasa), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare; 
    o) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul national din sesiunea 2020 si au obtinut cel putin media 5 (cinci), conform art. 62 alin. (9), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, care solicita postul didactic/catedra vacant(a) in a doua specializare: limba moderna/materna, educatie plastica, educatie muzicala, educatie fizica, religie, posturi in specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor; 
    p) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri nationale din 2019, 2018 si/sau 2017 si au obtinut cel putin media 5 (cinci), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, care solicita postul didactic/catedra vacant(a) in a doua specializare: limba moderna/materna, educatie plastica, educatie muzicala, educatie fizica, religie, posturi in specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor; 
    q) candidați care au obținut cel puțin media 7 (sapte) la concursurile nationale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor de repartizare. 
    r) candidați cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 7 (sapte) la concursurile nationale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor;
    s) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obținut cel puțin media 7 (sapte) la concursurile nationale, sesiunile 2016, 2015 sau 2014 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, care solicita postul didactic/catedra vacant(a) in a doua specializare: limba moderna/materna, educatie plastica, educatie muzicala, educatie fizica, religie, posturi in specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor;  
    t) candidati care au renunțat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizati in etapele anterioare, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare. 
 (2) Repartizarea personalului didactic de predare, conform alin. (1), se realizeaza pe perioada nedeterminata pe posturi didactice/catedre vacante doar pentru completarea normei didactice de predare a cadrelor didactice titulare sau a cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) care au promovat examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2020, in conditiile prezentei Metodologii, precum si pentru transferul cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate. in toate celelalte situatii prevazute la alin. (1) repartizarea candidatilor/cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se realizeaza pe perioada determinata. Repartizarea absolventilor cu diploma ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform alin. (1), se realizeaza numai pe catedre vacante/rezervate in specialitate din invatamantul primar sau gimnazial ori in palate si cluburi ale copiilor si elevilor, cu salarizarea corespunzatoare functiei de institutor. Absolventii cu diploma ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare repartizati in palate si cluburi ale copiilor si elevilor si candidatii calificati cu a doua specializare repartizati pe posturi didactice care necesita proba practica/orala sustin la nivelul unitatii de invatamant in care au fost repartizati, pana la data inceperii cursurilor, o proba practica/orala specifica in profilul postului. 
(3) Absolventii colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a caror diploma de absolvire nu este inscrisa si a doua specializare, dar au mentionata in foaia matricola directia de studiu in a doua specializare: limba moderna/materna, muzica, desen, arte plastice sau educatie fizica se asimileaza urmatoarelor specializari cuprinse in Centralizator: „Institutori-O limba straina”; „Institutori (invatamant primar)-O limba straina”; „Institutori-Limba rromani”; „Institutori-Muzica”; ”Institutori-Desen”; „Institutori-Arte plastice” sau „Institutori-Educatie fizica” si beneficiaza de aceleasi drepturi ca si absolventii cu diploma ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform prezentei Metodologii.
(4) La note/medii egale departajarea se face conform art. 63. 
(5) Candidatii care solicita continuitate pentru detasare la cerere, prelungirea contractului individual de munca sau repartizarea pe un post/o catedra in baza rezultatelor obtinute la concursurile nationale din 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014 pot fi repartizati pe posturi/catedre numai in conditiile in care nu au obtinut nota sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale, in specialitatea postului/catedrei solicitat(e) sau daca nu au mai participat la urmatoarele concursuri nationale.
Art. 91 Candidatii care nu participa la sedintele de repartizare au dreptul sa desemneze, prin procura notariala prezentata in original, un imputernicit care sa le reprezinte interesele. in cazul in care candidatii nu sunt prezenti personal sau printr-un imputernicit la sedintele de repartizare, acestia nu sunt repartizati. 
Art. 92 in cadrul sedintei de repartizare, optiunea fiecarui candidat se exprima in scris, in formularul special, si se consemneaza in procesul verbal al sedintei, cu certificare prin semnatura solicitantului sau imputernicitului, acesta din urma prezentand procura notariala in original. 
Art. 93 Dupa exprimarea optiunii si asumarea ei prin semnatura in procesul-verbal al sedintei de repartizare, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare. in baza deciziei de repartizare, directorul unitatii de invatamant incheie, dupa caz, contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata cu candidatul repartizat, de regula pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecarui an scolar sau pana la revenirea titularului la post/catedra, dar nu mai tarziu de 31 august a fiecarui an scolar. Contractul individual de munca se incheie in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data emiterii deciziei de repartizare. in cazul neprezentarii la post, in perioada mentionata, pentru incheierea contractului individual de munca, repartizarea se revoca, iar postul didactic/catedra se vacanteaza. Sunt exceptate situatiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidatilor: motive medicale, calamitați naturale etc., care pot fi justificate cu documente.
 
Sectiunea a II-a
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar
cu personal didactic de predare calificat in regim de plata cu ora
 
Art. 94 (1) Personalul didactic de predare si de instruire practica, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitațile de invațamant preuniversitar, poate fi salarizat si prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Personalul didactic de predare si de instruire practica, care beneficiaza de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activitatii in regim de plata cu ora, doar dupa efectuarea normei complete, prevazute la art. 262 alin. (3) lit. c), d) si e) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Personalul didactic de predare, de conducere din unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar, precum si personalul de indrumare si control poate fi salarizat prin plata cu ora in conditiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu respectarea Normelor metodologice aprobate prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4165/2018, cu modificarile ulterioare si a Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control, precum si pentru cadrele didactice metodiste din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si unitatile conexe, aprobate prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4827/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. Salarizarea in regim de plata cu ora pentru personalul didactic de conducere, de indrumare si control se realizeaza numai pentru orele care depasesc limita maxima de ore pentru obligatia de predare, conform Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele scolare, unitatile de invatamant, unitatile conexe, precum si a personalului de indrumare si control din inspectoratele scolare si a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4865/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Personalul de conducere din unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar, precum si personalul de indrumare si control poate fi incadrat, la cerere, in regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele ramase neocupate, conform hotararii  consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
 (4) Dupa incheierea contractelor individuale de munca pe perioada nedeterminata/determinata, cu personalul didactic calificat repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unitatii de invatamant atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele ramase neocupate in regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular in unitatea de invatamant, la solicitarea, in scris, a acestuia si comunica situatia la inspectoratul scolar, in perioada prevazuta in Calendar.  Personalul didactic titular caruia i s-a atribuit ore in sistem de plata cu ora incheie contract individual de munca in regim de plata cu ora cu directorul unitatii de invatamant.
(5) Dupa atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor ramase neocupate in regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular in unitatea de invatamant, directorii unitatilor de invatamant in care mai raman posturi didactice/catedre/ore neocupate acorda avizul pentru incadrarea in regim de plata cu ora, in baza prezentarii unui curriculum vitae si sustinerii unui interviu, in perioada prevazuta in Calendar, personalului didactic de predare titular in alta unitate de invatamant, specialistilor consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare, personalului angajat in alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea conditiilor de studii, avizelor si atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate.  
(6) Pe baza avizului obtinut pentru incadrarea in regim de plata cu ora, conform alin. (5), inspectoratul scolar emite decizia de repartizare, in baza careia personalul didactic de predare titular in alta unitate de invatamant, specialistii consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare, personalul angajat in alte domenii de activitate si personalul didactic pensionat incheie contract individual de munca in regim de plata cu ora cu directorul unitatii de invatamant. 
(7) in perioada prevazuta in Calendar, inspectoratul scolar repartizeaza, in sedinta de repartizare, in ordine: 
    a) cadre didactice si candidati cu studii corespunzatoare postului ramasi nerepartizati sau cu norma incompleta, conform   art. 90; 
    b) candidați repartizați dupa concursul national din sesiunea 2020 si candidati repartizati in baza rezultatelor obtinute la concursurile nationale 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014 in etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre si care solicita o noua repartizare, conform art. 90;
    c) personalul didactic de predare titular care a solicitat incadrarea in regim de plata cu ora, ramas neincadrat, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (8); 
    d) specialisti consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare si personal calificat, angajat in alte domenii de activitate, care au solicitat incadrarea in regim de plata cu ora, ramasi neincadrati, selectati in baza criteriilor stabilite la alin. (8); 
    e) personalul didactic de predare calificat pensionat din invatamantul preuniversitar ramas neincadrat, care nu depaseste cu cel mult 3 (trei) ani varsta legala de pensionare, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (8);
    f) personalul didactic de predare calificat pensionat din invatamantul preuniversitar, care depaseste cu 3 (trei) ani varsta legala de pensionare, ramas neincadrat, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (8);
    g) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a dobandit cel putin definitivarea in invatamant, ramas neincadrat, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (8);
    h) personalul didactic de predare calificat pensionat din alte domenii de activitate, ramas neincadrat, selectat in baza criteriilor stabilite la alin. (8).
 (8) Pentru departajarea personalului didactic de predare prevazut la alin. (8) lit. c)-g) se aplica, in ordine, urmatoarele criterii:
    a) domiciliul in localitatea in care solicita postul;
    b) continuarea activitatii didactice in aceeasi unitate de invatamant in care a functionat si in anul scolar anterior;
    c) rezultatul obtinut la interviu;
    d) gradul didactic;
    e) nota/media obtinuta la examenul pentru obtinerea gradului didactic;
    f) media obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice. 
Art. 95 (1) Angajarea personalului didactic de predare calificat in regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului scolar general, se realizeaza de catre directorul unitatii de invatamant, dupa prezentarea curriculum-ului vitae si sustinerea interviului. 
(2) Angajarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, in regim de plata cu ora, se realizeaza pe durata cursurilor sau pana la revenirea titularului la post/catedra in timpul anului scolar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului, a conditiilor de pregatire psihopedagogica prevazute la art. 3 alin. (2)-(6), a prevederilor prezentei Metodologii, a Normelor metodologice aprobate prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4165/2018, cu modificarile ulterioare si a Normelor metodologice aprobate prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4827/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Cadrele didactice titulare in alta unitate de invatamant, specialistii consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare, cadrele didactice asociate angajate in alte domenii de activitate si cadrele didactice pensionate, care au ocupat un post didactic/o catedra vacant(a)/rezervat(a), dupa prezentarea curriculum-ului vitae si sustinerea interviului, incheie contract individual de munca in regim de plata cu ora cu directorul unitatii de invatamant, conform art. 254 alin. (16) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 96 (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate ramase neocupate dupa incadrarea personalului didactic de predare titular, personalului didactic asociat sau pensionat in regim de plata cu ora se atribuie in regim de plata cu ora, prin decizie a directorului unitatii de invatamant, in ordine, mai intai personalului didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in unitatea de invatamant si apoi se emit avize pentru incadrarea in regim de plata cu ora personalului didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alte unitati de invatamant, iar situatia se comunica inspectoratului scolar. 
(2) Personalul didactic de predare titular si cel angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alta unitate de invatamant, specialistii consacrati in domeniul de specialitate al curriculei scolare, personalul calificat angajat in alte domenii de activitate, personalul didactic de predare pensionat, care solicita, in scris, incadrarea in regim de plata cu ora sustin interviul in fata unei comisii constituite la nivelul unitatii de invatamant. in vederea susținerii interviului, comisia elaboreaza bilete cu intrebari, pe baza tematicii specifice de specialitate si de didactica specialitatii. Candidatul extrage un bilet si raspunde la intrebarile conținute de acesta. Interviul se evalueaza cu note de la 10 la 1, iar nota minima de promovare este 5 (cinci). Rezultatele interviului se comunica inspectoratului scolar.
(3) in situația in care mai raman posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizeaza, de inspectoratele scolare, in sedința de repartizare, conform Calendarului, in ordine, dupa cum urmeaza: 
a) candidaților ramasi nerepartizati sau a celor repartizați in etapele anterioare cu norma didactica de predare-invatare-evaluare incompleta, conform art. 90; 
b) candidatilor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre si care solicita o noua repartizare, conform art. 90; 
c) personalului didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in alta unitate de invatamant pe baza avizului obtinut, ca urmare a rezultatelor obținute la interviul pentru incadrarea in regim de plata cu ora.
(4) Deciziile de repartizare pe post/catedra pentru candidatii repartizati conform alin. (3) se emit incepand cu data de la care au fost repartizați. 
 
Capitolul XIII
Organizarea si desfasurarea concursului la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti
 pentru ocuparea posturilor/catedrelor ramase vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar
 
Art. 97 (1) in conformitate cu prevederile art. 254 alin. (19) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care, pana la inceperea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate cu personal didactic didactic de predare titular, personal didactic de predare calificat angajat cu contract individual pe perioada determinata sau cu personal didactic de predare calificat in regim de plata cu ora, in conditiile prezentei Metodologii, inspectoratele scolare organizeaza, la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata a personalului didactic de predare calificat. in mod exceptional, pana la inceperea cursurilor, inspectoratele scolare pot organiza testari prin interviu si lucrare scrisa, in profilul postului solicitat, in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata a personalului fara studii corespunzatoare postului.
(2) Conditiile de inscriere si de participare la concursul organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate sunt aceleasi ca si cele pentru concursul national. 
(3) Concursul/testarea organizat(a) de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate sunt coordonate de o comisie, numita prin decizia inspectorului scolar general, in componenta prevazuta la art. 66 alin. (1).
Art. 98 (1) Concursul organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate consta in proba practica/orala sau inspecție speciala la clasa si proba scrisa in profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs in vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educatiei.
(2) Candidatii care nu au sustinut probe practice/orale in cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2020, pot sustine aceste probe in cadrul concursului organizat la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, conform Calendarului. Probele practice/orale de profil pentru posturile care sunt condiționate pentru ocupare de proba practica/orala se organizeaza, se desfasoara si se evalueaza potrivit anexelor 5-12 la prezenta Metodologie, de o comisie constituita la nivel judetean, conform art. 66 alin. (3)-(5). La aceste probe nu se admit contestatii in cadrul concursului organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucurest, nota stabilita de comisia de organizare si desfasurare a inspectiilor speciale la clasa/probelor practice/orale ramanand definitiva. 
(3) Candidatii care nu au participat la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor sau care nu au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la inspectia speciala la clasa in cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2020, ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasa in profilul postului, in cadrul examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2020, pe parcursul anului scolar 2019-2020, pot participa la concursul organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/ nivelul municipiului Bucuresti si au obligatia ca in termen de 30 de zile de la inceperea cursurilor sa sustina inspectia speciala la clasa organizata de o comisie constituita la nivelul unitatii de invatamant/unui grup de unitati de invatamant. Inspectia speciala la clasa in profilul postului se desfasoara pe durata unei ore de curs si se evalueaza prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 4 la prezenta Metodologie. Rezultatele la aceasta proba se aduc la cunostinta candidatilor in ziua sustinerii probei, iar la aceasta proba nu se admit contestatii. Dupa repartizarea acestor candidați pe post, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare in regim de plata cu ora pe o perioada de 30 de zile de la data inceperii cursurilor anului scolar. in situația in care candidatul promoveaza inspectia speciala la clasa in profilul postului, inspectorul scolar general emite decizia de repartizare pe post/catedra in baza rezultatului obținut la concurs si candidatul incheie contract individual de munca pe perioada determinata cu directorul unitatii de invatamant.
(4) Proba scrisa se sustine pe baza subiectelor elaborate de comisia judeteana/municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, constituita prin decizia inspectorului scolar general, in concordanța cu programele specifice pentru concurs in specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si se evalueaza prin note de la 10 la 1. Comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise asigura, la cererea candidaților, si traducerea acestora in limbile minoritaților naționale. Proba scrisa se desfasoara in aceleasi condiții ca si proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din invațamantul preuniversitar. Durata de redactare a lucrarii scrise este de 4 (patru) ore. Nota obținuta la proba scrisa are o pondere de 75% in media de repartizare. Pentru proba scrisa se stabilesc, de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor si a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte si baremele de evaluare aferente. 
(5) Candidații trebuie sa aiba minimum nota 5 (cinci) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspecția speciala, iar media de repartizare se calculeaza astfel: [(nota obținuta la proba scrisa)*3+(nota obținuta la proba practica/inspecția speciala la clasa)]/4. Pentru candidatii care au participat la concursul national  de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2020 si au obtinut cel putin nota  5 (cinci) la inspectia speciala la clasa/proba practica in cadrul acestui concurs ori cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasa in profilul postului, in cadrul examenului național de definitivare in invațamant, sesiunea 2020, pe parcursul anului scolar 2019-2020, media de repartizare la concursul organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti se determina luand in calcul aceste rezultate. in cazul mediilor de repartizare egale obținute la concurs, departajarea candidaților se realizeaza conform art. 63. 
(6) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, numita prin decizia inspectorului scolar general, are urmatoarea componența:
a) presedinte – inspector scolar general adjunct/inspector scolar;
b) membri - pentru fiecare disciplina de concurs, cate doi profesori de specialitate din invațamantul preuniversitar care au dobandit definitivarea in invațamant/40 candidati;
c) 1-3 secretari - cadre didactice cu competențe in tehnoredactare.
(7) Membrii comisiei judetene/municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise declara in scris ca pastreaza secretul asupra subiectelor. in cazul divulgarii subiectelor suporta consecințele legii.
(8) Evaluarea si notarea lucrarilor scrise se desfasoara in sali prestabilite, in care nu este permis accesul altor persoane, in afara membrilor comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. Fiecare lucrare scrisa este verificata independent, in sali separate, de cei doi membri ai comisiei si apreciata separat, cu note de la 10 la 1, incluzand si punctul/punctele din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum si nota finala, in borderoul de notare, dupa terminarea evaluarii. La evaluare, nu se fac insemnari pe lucrare. Un evaluator nu are acces la borderoul celuilalt. Profesorii evaluatori au obligatia de a intocmi borderouri de notare detaliate in care sa se evidențieze atat punctajul acordat pentru fiecare subiect, cat si punctajele intermediare acordate pentru fiecare subpunct din cadrul unui subiect, conform baremului de evaluare. 
(9) Presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise verifica borderourile si semnaleaza diferențele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori. in aceasta situatie, cei doi profesori evaluatori reverifica impreuna lucrarea si acorda o noua nota care se inregistreaza intr-un alt borderou. Aceasta nota trebuie sa fie cuprinsa intre notele inițiale. in caz de divergențe intre cei doi profesori evaluatori, lucrarea este recorectata de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia inspectorului scolar general, la propunerea presedintelui de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. Nota acestuia este definitiva si va fi semnata de cei trei profesori evaluatori.   
(10) in situatia in care nu s-au semnalat diferențe mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator isi inscrie propria nota pe lucrare, semneaza in dreptul notei, iar presedintele de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise calculeaza nota finala ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, o trece pe lucrare si semneaza.  
(11) Dupa stabilirea mediei, presedintele comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise, in prezenta secretarilor comisiei, consemneaza notele finale intr-un proces-verbal tip, ce cuprinde numele candidatilor, numarul lucrarii si nota finala obtinuta.  
(12) Lucrarile candidatilor, impreuna cu borderourile de corectare si procesele-verbale cu notele finale obtinute, sunt predate presedintelui de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. 
(13) Evaluarea lucrarilor scrise si afisarea rezultatelor se realizeaza in perioada prevazuta de Calendar. 
Art. 99 Contestatiile se depun la inspectoratul scolar, conform Calendarului. Lucrarile scrise, pentru care se depun contestații, conform Calendarului, se resigileaza, in vederea reevaluarii, secretizandu-se si nota/notele acordate la prima evaluare. 
Art. 100 (1) Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de solutionare a contestațiilor este formata, in intregime, din alte persoane decat cele din comisia judeteana/municipiului Bucuresti de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise. Comisia judeteana/municipiului Bucuresti de solutionare a contestațiilor este numita prin decizia inspectorului scolar general, in componența prevazuta la art. 98 alin. (6). 
(2) Recorectarea lucrarilor se face conform procedurii prevazute la art. 98 alin. (8) - (11), in perioada prevazuta de Calendar. 
(3) Rezultatul stabilit in urma recorectarii ramane definitiv si se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
 (4) Rezultatele stabilite de comisia de solutionare a contestațiilor sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 101 (1) Testarea personalului fara studii corespunzatoare postului consta in interviu si lucrare scrisa.
(2) La testarea organizata pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor  ramase/vacante se pot prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diploma de bacalaureat.
(3) Testarea personalului fara studii corespunzatoare postului se organizeaza de comisia prevazuta la art. 98 alin. (6)  
(4) Lucrarea scrisa se susține inaintea interviului. Durata de redactare a lucrarii scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisa si interviul se evalueaza cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisa are o pondere de doua treimi din nota finala, restul, respectiv o treime, reprezinta rezultatul evaluarii in urma desfasurarii interviului. 
(5) Nota minima de promovare, atat a lucrarii scrise cat si a interviului, este 5 (cinci).
(6) Candidații pot contesta rezultatul evaluarii lucrarii scrise. Contestatiile se depun la inspectoratul scolar, conform Calendarului. Contestațiile se soluționeaza prin recorectarea lucrarilor scrise de comisia judeteana/municipiului Bucuresti de solutionare a contestațiilor prevazuta la art. 100 alin. (1). Rezultatul stabilit in urma recorectarii ramane definitiv si se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentand plangerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(7) Hotararile comisiei județene/a municipiului Bucuresti de solutionare a contestatiilor sunt definitive si pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competenta.
(8) in vederea susținerii interviului, comisia pentru organizarea si desfasurarea testarii personalului fara studii corespunzatoare postului elaboreaza bilete cu intrebari, pe baza tematicii specifice elaborata de Ministerul Educației si Cercetarii. Candidatul extrage un bilet si raspunde la intrebarile conținute de acesta.
(9) Contestațiile privind organizarea si desfasurarea interviului  se adreseaza, in scris, inspectoratului scolar si se soluționeaza de consiliul de administrație al inspectoratului scolar. 
(10) Contestația reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararile consiliului de administrație al inspectoratului scolar de soluționare a contestațiilor sunt definitive si pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competenta.
 (11) in cazul in care exista egalitate de medie intre candidații fara studii corespunzatoare postului care au susținut testarea, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au in ordine:
a) candidații care au continuitate pe post/catedra, care frecventeaza modulele de pedagogie sau de perfecționare organizate in cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituții agreate de Ministerul Educației si Cercetarii  conform legii si care au obținut cel puțin calificativul „Bine”;
b) candidații cu domiciliul sau resedința in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitata;
c) candidații cu studii superioare in specialitatea postului, fara examen de licența;
d) candidații cu studii superioare care se recalifica in specialitatea postului;
e) candidații in curs de calificare in specialitatea postului;
f) candidații care au participat sau participa la cursuri de perfecționare organizate in cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituții agreate de Ministerul Educației si Cercetarii, conform legii.
Art. 102 (1) in perioada prevazuta in Calendar, inspectoratul scolar repartizeaza, in sedinta de repartizare, in ordine:
    a) cadre didactice si candidati cu studii corespunzatoare postului ramasi nerepartizati din etapele anterioare sau cu norma incompleta, conform art. 94 alin. (7);
    b) cadre didactice si candidați repartizați in etapele anterioare cu norma incompleta, conform art. 96 alin. (3);
    c) candidati cu studii corespunzatoare postului care au obtinut cel putin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, conform art. 98 alin. (5), in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare;
    d) candidati cu studii corespunzatoare postului care au obtinut cel putin nota 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul concursului organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, conform art. 98 alin. (3), in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la proba scrisa.
(2) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate se repartizeaza, in ordine, dupa cum urmeaza:
    a) personalului didactic de predare cuprins in programe recunoscute de Ministerul Educației si Cercetarii, prin care se recruteaza, se selecteaza, se pregateste si se sprijina personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate; 
    b) in regim de plata cu ora, pentru o perioada de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat cu domiciliul sau resedința in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitata, urmand ca in aceasta perioada sa se organizeze concursuri/testari pentru ocuparea acestor posturi; 
    c) in regim de plata cu ora, pentru o perioada de cel mult 60 de zile, personalului didactic de predare calificat, care nu are domiciliul sau resedința in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitata, in ordinea descrescatoare a mediilor de departajare calculate conform anexei nr. 15 la prezenta Metodologie, urmand ca in aceasta perioada sa se organizeze concursuri/testari pentru ocuparea acestor posturi; 
    d) candidatilor fara studii corespunzatoare postului care au obtinut cel putin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizata de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, conform art. 101 alin. (4) si (5), in ordinea descrescatoare a mediilor, conform criteriilor de departajare prevazute la art. 101 alin. (11), pana la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.
(3) Departajarea candidatilor prevazuti la alin. (2) lit. b), avand domiciliul sau resedința in localitatea in care se afla postul didactic/catedra vacant(a)/rezervat(a) solicitat(a), se realizeaza luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media cea mai mare obținuta la gradul didactic sau la examenul de definitivare in invatamant;
c) media de departajare cea mai mare calculata conform anexei nr. 15 la prezenta Metodologie; 
d) media cea mai mare obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice.  
(4) Departajarea candidatilor prevazuti la alin. (2) lit. c) avand aceeasi medie de departajare, care solicita acelasi post didactic,  se realizeaza luandu-se in considerare, in ordine, urmatoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media cea mai mare obținuta la gradul didactic sau la examenul de definitivare in invatamant;
c) media cea mai mare obtinuta la examenul de licenta/absolvire a studiilor, respectiv media obtinuta la examenul de bacalaureat pentru absolventii liceelor pedagogice.  
(5) Deciziile de repartizare pe post/catedra pentru candidatii repartizati conform alin. (1) si (2) se emit incepand cu data de la care au fost repartizați. 
(6) Directorii unitaților de invațamant incheie contracte individuale de munca pe perioada determinata pentru candidații fara studii corespunzatoare postului repartizați in baza testarii, astfel: 
a) pana la 31 august a fiecarui an scolar pentru absolvenții invațamantului superior cu alte specializari decat ale postului didactic/catedrei sau pana la venirea unui cadru didactic calificat ori pana la venirea titularului pe post/catedra pentru candidații repartizați pe posturi didactice/catedre rezervate;
b) pana la finalizarea cursurilor, conform cu structura anului scolar, pentru absolvenții invațamantului mediu/postliceal cu alte specializari decat ale postului didactic/catedrei sau pana la venirea unui cadru didactic calificat ori pana la venirea titularului pe post/catedra pentru candidații repartizați pe posturi didactice/catedre rezervate.
(7) Posturile de profesor logoped din cabinete scolare/interscolare si centre logopedice, precum si posturile de profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica nu se ocupa cu personal fara studii corespunzatoare postului.  
(8) Pentru personalul didactic fara studii corespunzatoare postului incadrat in palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor norma didactica se stabileste la 24 ore pe saptamana.
Art. 103 (1) Pana la inceperea cursurilor, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, care nu pot fi ocupate de personal didactic de predare calificat cu contract individual de munca pe perioada determinata, prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere, in regim de plata cu ora sau in baza concursului organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti in conditiile prezentei Metodologii, precum si posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteaza in unitatile de invatamant preuniversitar de stat pe parcursul anului scolar 2020-2021, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, care nu pot fi ocupate de personal didactic de predare calificat in conditiile prezentei Metodologii, se atribuie, cu avizul inspectoratului scolar, in regim de plata cu ora, la nivelul unitatilor de invatamant care au posturi didactice neocupate, in ordine, personalului didactic de predare cuprins in programe recunoscute de Ministerul Educației si Cercetarii, prin care se recruteaza, se selecteaza, se pregateste si se sprijina personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate, respectiv personalului didactic de predare calificat, prin decizie a directorilor, in baza hotararii consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant. in mod exceptional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate pana la inceperea cursurilor, in lipsa personalului didactic de predare calificat, se atribuie, cu avizul inspectoratului scolar, in regim de plata cu ora, la nivelul unitatilor de invatamant care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, personalului fara studii corespunzatoare postului, urmand ca in aceasta perioada sa se organizeze concursuri/testari pentru ocuparea acestor posturi.  
(2) Nu pot ocupa posturi didactice/catedre pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, ca personal didactic de predare calificat, respectiv pe termen scurt, de cel mult 30 de zile, ca personal fara studii corespunzatoare postului, pana la organizarea concursului/testarii pentru ocuparea acestor posturi, candidatii care se afla intr-una dintre urmatoarele situatii:
a) au obtinut note sub 5 (cinci) la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020 si nu au participat la concursul/testarea organizate de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti;
 b) nu au participat la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020, dar au obtinut note sub 5 (cinci) la concursul/testarea organizate de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti;
c) au obtinut note sub 5 (cinci) atat la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2020, cat si la concursul/testarea organizate de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti.
(3) Posturile didactice/catedrele care se vacanteaza dupa inceperea anului scolar 2020-2021 se atribuie de inspectoratele scolare, in ordine, dupa cum urmeaza:
a) cadrelor didactice titulare a caror restrangere de activitate a fost solutionata prin detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzatoare;
b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata sau pe perioada viabilitatii postului didactic/catedrei, repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii;
c) prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere cadrelor didactice titulare ramase nesoluționate dupa derularea etapelor mobilitatii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului si candidatilor calificati prevazuti la art. 90, ramasi nerepartizati dupa derularea etapelor mobilitatii personalului didactic de predare, potrivit Calendarului, care indeplinesc conditiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu respectarea prezentei Metodologii; 
d) prin detasare in interesul invatamantului sau la cerere personalului didactic de predare titular care solicita detasare in afara Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii;
e) in regim de plata cu ora personalului didactic de predare calificat, in conditiile prezentei Metodologii;
f) candidatilor cu studii corespunzatoare postului, ramasi nerepartizati dupa concursul organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, in conditiile prezentei Metodologii.
g) candidatilor fara studii corespunzatoare postului, ramasi nerepartizati dupa concursul organizat de inspectoratul scolar la nivel judetean/nivelul municipiului Bucuresti, in conditiile prezentei Metodologii.
(4) in situatia in care posturile didactice/catedrele eliberate in timpul anului scolar 2020-2021 nu pot fi ocupate la nivelul inspectoratului scolar, conform prevederilor alin. (3), consiliile de administratie din unitatile de invatamant sunt abilitate sa organizeze si sa desfasoare individual, in consortii scolare sau in asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata a personalului didactic de predare calificat. in mod exceptional, in lipsa personalului didactic de predare calificat, consiliile de administratie din unitatile de invatamant pot organiza testari prin interviu si lucrare scrisa, in profilul postului solicitat, in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult un an scolar a personalului fara studii corespunzatoare postului, respectiv pana la revenirea titularului pe post/catedra in situatia posturilor didactice/catedrelor rezervate sau pana la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.
 
Capitolul XIV
Dispozitii finale
 
Art. 104 (1) La etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pot fi inscrisi, in baza adeverintei de absolvire, anexate in copie certificata „Conform cu originalul”, absolventii care au sustinut examenul de absolvire/licenta in perioada februarie 2019-august 2020. Absolventii care au sustinut examenul de absolvire/licenta pana in ianuarie 2019 (inclusiv) pot fi inscrisi la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021, numai daca anexeaza, in copie certificata, la cererea de inscriere, diploma de absolvire/licenta si foaia matricola/suplimentul de diploma. 
(2) Specializarile absolventilor invatamantului superior, postliceal sau liceal pedagogic care se inscriu la etapele de transferare pentru restrangere de activitate, modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimțamant scris, de detasare in interesul invatamantului, de detasare la cerere, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat sau particular trebuie sa se regaseasca in Centralizator.
(3) Cadrele didactice titulare in doua sau mai multe unitați de invatamant/specializari care solicita transferul pentru restrangere de activitate/pretransferul consimtit intre unitati de invatamant pe o catedra in componența careia intra si ore din propria norma, la una din unitațile/specializarile la/pe care este titular, nu trebuie sa obtina acordul/acordul de principiu pentru transfer/pretransfer si pentru orele de la unitatea de invatamant in care este deja titular.
Art. 105 (1) Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar isi desfasoara activitatea pe durata unui an calendaristic, in conformitate cu prevederile Calendarului, si este abilitata sa ia decizii si in afara perioadelor prevazute de acesta, pentru solutionarea tuturor situatiilor care pot sa apara: completare de norma pe perioada determinata, detasare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile nationale organizate pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, conform prezentei Metodologii sau in baza punctajului, detasare in interesul invatamantului, schimb de posturi intre cadre didactice angajate pe perioada determinata, pretransfer/modificarea repartizarii prin schimb de posturi prin consimtamant scris, repartizarea cadrelor didactice care ocupa posturi didactice/catedre rezervate, ramase fara post/catedra ca urmare a revenirii titularului la post etc., cu exceptia transferarii pentru restrangere de activitate, pretransferarii, intregirilor de norma didactica si completarilor de norma pe perioada nedeterminata, cu informarea si avizul Ministerului Educației si Cercetarii. Toate situatiile aparute, cu exceptia intregirilor de norma didactica, a completarilor de norma didactica pe perioada nedeterminata, a pretransferului consimtit intre unitatile de invatamant si a transferului pentru restrangere de activitate, in afara perioadelor prevazute in Calendar, se analizeaza in cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul inspectoratelor scolare. Pe parcursul anului scolar comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar este abilitata sa organizeze sedințe de repartizare pentru candidatii ramasi nerepartizati, sa monitorizeze concursurile/testarile organizate de unitatile de invatamant in vederea ocuparii posturilor didactice vacante/rezervate care apar pe parcursul anului scolar pe perioada determinata, sa refaca documentele de numire/transfer/repartizare pentru personalul didactic de predare titular, ca urmare a restructurarii retelei scolare, a transformarii unor unitati de invatamant in unitati de alt nivel sau a schimbarii denumirii unitatilor de invatamant pe parcursul anului scolar. 
(2) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar, dupa derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar prevazute in Calendar, in conditiile alin. (1), se realizeaza cu respectarea ordinii de repartizare prevazuta in prezenta Metodologie.
(3) Candidatii repartizati conform alin. (1) si (2) au obligatia de a se prezenta la post/catedra in vederea incheierii contractului individual de munca/actului adițional la contractul individual de munca, in maximum 3 (trei) zile de la primirea deciziei de repartizare. in cazul neprezentarii la post in termen de maximum 3 (trei) zile se revoca repartizarea. Sunt exceptate situatiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidatilor: motive medicale, calamitați naturale etc., care pot fi justificate cu documente.
(4) Cadrele didactice titulare a caror restrangere de activitate nu a fost solutionata in etapele prevazute de Calendar pot fi detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunzatoare, fiind salarizate ca personal didactic de predare fara studii corespunzatoare postului, cu acordul scris al cadrelor didactice in cauza.
Art. 106 Contestatiile privind mobilitatea personalului didactic de predare pe posturi didactice/catedre se adreseaza institutiei/unitatii de invatamant organizatoare la termenele prevazute de Calendar sau in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea/comunicarea rezultatelor in afara termenelor prevazute in Calendar si se rezolva de consiliul de administratie al acesteia. Hotararile consiliului de administratie al institutiei/unitatii de invatamant sunt definitive si pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ, contestațiile reprezentand plangeri prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 107 (1) Mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar particular se desfasoara conform prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si prevederilor prezentei Metodologii. 
(2) incadrarea personalului didactic de predare in unitatile de invatamant preuniversitar particular se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, prevederilor prezentei Metodologii si prevederilor Centralizatorului. 
(3) De prevederile art. 61 si art. 85 din prezenta Metodologie beneficiaza si cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata in unitatile de invatamant preuniversitar particular. 
(4) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata in unitati de invatamant preuniversitar particular, in baza rezultatelor obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice organizate, in perioada 1 septembrie 2018-31 august 2020, conform Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5625/2012, cu modificarile si completarile ulterioare si care au obtinut minimum media de repartizare 5 (cinci) in specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), pot solicita prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, cu acordul conducerii unitatii de invatamant particular.
(5) invatatorul, profesorul pentru invatamant primar sau institutorul calificat din invatamantul primar, angajat pe perioada determinata, la 1 septembrie 2016, la clasa pregatitoare, in baza Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante in unitatile de invatamant particular din invatamantul preuniversitar aprobata prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5656/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care in perioada 1 septembrie 2016-31 august 2020 a predat, prin continuitate, la aceeasi clasa de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clasa de elevi.  
 (6) Unitatile de invatamant preuniversitar particulare autorizate pot propune pentru angajare pe perioada nedeterminata si catedre vacante incomplete pana la cel putin jumatate de norma didactica de predare-invatare-evaluare. in unitatile de invatamant preuniversitar particulare autorizate, in etapa de transferare pentru restrangere de activitate, pot fi ocupate si catedre vacante incomplete pana la cel putin 1/2 norma. 
(7) Unitatile de invatamant preuniversitar particular pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, conform Calendarului, in baza prezentei Metodologii sau pe tot parcursul anului scolar, in conditiile publicarii acestora la sediile unitatilor de invatamant si inspectoratelor scolare, precum si in presa locala si centrala, cu cel putin 30 de zile inainte de organizarea concursului si informarii Ministerului Educației si Cercetarii  - Directia Generala invatamant Secundar Superior si Educatie Permanenta. 
Art. 108 (1) Cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene, din statele semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European sau din Confederația Elvețiana, precum si rezidentii permanenti pe teritoriul Romaniei, care indeplinesc conditiile necesare de studii, precum si celelalte conditii prevazute de prezenta Metodologie si au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educației si Cercetarii sau au studiat in Romania, au dreptul de a participa la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar si, in baza rezultatelor obtinute la concurs, pot fi angajati pe perioada determinata sau nedeterminata. 
(2) Cetatenii straini care au dreptul de fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei, conform Ordonantei de urgenta nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, precum si celelalte conditii prevazute de prezenta Metodologie si au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educației si Cercetarii  sau au studiat in Romania, pot participa la concurs, urmand a fi angajați pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, pe perioada determinata, in functie de rezultatele obtinute, dupa incadrarea personalului didactic de predare calificat in regim de plata cu ora. 
Art. 109 (1) Nerespectarea prevederilor din prezenta Metodologie de catre persoanele care fac parte din comisiile prevazute in prezenta Metodologie atrage dupa sine raspunderea disciplinara, conform Legii nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, civila, potrivit dispozitiilor Codului civil, sau penala, conform dispozitiilor Codului penal, in functie de gravitatea faptei. 
(2) in situatia in care Ministerul Educației si Cercetarii constata abateri de la prevederile prezentei Metodologii, intr-una din etapele mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, intr-un anumit judet sau in municipiul Bucuresti, conducerea Ministerului Educației si Cercetarii  poate solicita revenirea asupra situatiei din etapa respectiva si reluarea procedurilor legale pentru acea etapa de mobilitate din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti. Aceste situații nu intra sub incidența perioadelor/termenelor prevazute in Calendar. 
(3) Informatiile ce contin date cu caracter personal, care se afiseaza atat in format letric, cat si pe pagina de internet a Ministerului Educației si Cercetarii si a inspectoratelor scolare in cadrul etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, sunt cuprinse in anexa nr. 3 la prezenta Metodologie.
(4) stergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educației si Cercetarii si a inspectoratelor scolare a informatiilor ce contin date cu caracter personal referitoare la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar organizate conform prevederilor legale se realizeaza dupa implinirea termenului de 4 (patru) ani de la data afisarii. Afisarea in format letric a informatiilor ce contin date cu caracter personal la avizierul unitaților de invațamant se realizeaza pe o perioada de cel mult o luna. 
(5) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) se aplica in mod corespunzator.
Art. 110 Reprezentantii federațiilor sindicale reprezentative din invatamant participa la toate etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, cu statut de observatori. in aceasta calitate au drept de acces la toate documentele, pot sesiza eventualele nereguli si isi pot consemna poziția in procesele-verbale. 
Art. 111 (1) Etapele mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2019-2020 se desfasoara conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020, aprobata prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5460/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) La data de 1 septembrie 2020 se abroga Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020, aprobata prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5460/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 993 bis din 23 noiembrie 2018. 
(3) Prezenta Metodologie intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, Partea I. 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

metodologie mobilitate 2019 2020calendarul mobilitatii personalului didactic 2019-2020metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic 2019-2020calendar mobilitate 2019-2020


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//