Precizari de la Inspectorat: Orele de Dirigentie si activitatile dirigintelui la clasa. Planurile-Cadru anuntate

de Laura Galescu la 19 Ian. 2021
3 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Precizari de la Inspectorat: Orele de Dirigentie si activitatile dirigintelui la clasa. Planurile-Cadru anuntate19Ian.2021

Inspectoratele scolare au anuntat planurile-cadru pentru disciplina dirigentie, impreuna cu prevederile metodologice privind organizarea activitatii dirigintelui.

 
Aspecte referitoare la activitatea specifica functiei de diriginte: 
 
1. Programele scolare pentru disciplina consiliere si dezvoltare personala-gimnaziu (cls VVlll) sunt aprobate prin OMEN nr.3393/28.07.2017; 
 
2. Precizari cu privire la activitatea specifica functiei de diriginte -Nota MEN nr.38546/ 13.09.2017; 
 
3. Activitatea dirigintelui cuprinde activitatea la clasa (o ora pe saptamana, consemnata in condica), desfasurata conform programelor scolare pentru aria curriculara Consiliere si orientare, pentru clasa pregatitoare si clasele l-Xll/ Xlll, si atributiile prevazute in Regulamentul-cadru de organizare si functionare a invatamantului preuniversitar si in OMENCS nr. 5132/ 2009 (activitati de management al clasei, activitati extracurriculare si extrascolare, de consiliere si suport educational pentru elevi si parinti etc.) Pentru invatamantul prescolar, primar si liceal, unde nu sunt prevazute ore in planul-cadru pentru aria curriculara consiliere si orientare, se aplica prevederile din adresele MEN nr. 46267/2010 (invatamant prescolar), nr.44366/2010 (invatamant primar) si OMENCS nr. 5132/2009 (invatamant liceal); 
 
4. La disciplina Consiliere si dezvoltare personala NU SE PUN NOTE; absentele se trec, dupa caz, in catalog la rubrica purtare/ consiliere si orientare/ consiliere si dezvoltare personala/ dirigentie (in cazul Programului ”A doua sansa” invatamant secundar inferior, activitatea este notata conform metodologiei abrobate prin OMECTS nr.5249/2011); 
 
5. PLANURI-CADRU, CURSURI DE ZI/ INVATAMANT GIMNAZIAL: - Planuri - cadru pentru invatamantul gimnazial aprobate prin OMENCS nr.3590/ 5.04.2016, cu modificarile si completarile ulterioare (OMES 4221 /2018); - Planurile-cadru de invatamant aprobate prin Ordinul MENCS nr.3590/5.04.2016 se aplica la clasa a VIII-a, incepand cu anul 2020-2021; 
 
6. PLANURI-CADRU, CURSURI DE ZI sI SERAL - INVATAMANT LICEAL SI PROFESIONAL; - Ordinul ministrului educatiei nr. 3.410/16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de invatamant pentru clasele a lX-a - a Xll-a filiera teoretica si vocationala, cursuri de zi;

- Ordinul ministrului educatiei nr.3411//16.03.2009, privind aprobarea Planurilor-cadru de invatamant pentru clasa a lX-a, cicluI inferior al liceului, filiera tehnologica, invatamant de zi si invatamant seral;

- Ordinul ministrului educatiei nr. 3412/16.03.2016, privind aprobarea Planurilor-cadru de invatamant pentru clasa a X-a, scoala de arte si meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, 020451, Bucuresti Tel: +40 (0)21 211 84 85 Fax: +40 (0)21 210 48 51 www.ismb.edu.ro al liceului, filiera tehnologica, ruta directa de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum si pentru clasele a XI-a, a XII-a si a XII-a/ a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologica, cursuri de zi si seral;

- Pentru invatamantul seral, filiera tehnologica a liceului, prevederile OM nr.4051/2006 cu privire la aprobarea Planurilor-cadru, raman valabile pentru clasele a XI-a si a XIIa, liceul tehnologic; 
 
7. INVATAMANTUL PROFESIONAL:

- OMEN 3152/2014, privind aprobarea Planurilor- cadru de invatamant profesional de 3 ani;

- OMEN 3218/2014, privind aprobarea Planului-cadru de invatamant profesional special; 
 

TOATE PLANURILE-CADRU pot fi accesate la adresa: http://programe.ise.ro/Actuale.aspx 
 
 
Cititi in continuare prevederile metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice functiei de diriginte:
 
Cap.1 Dispozitii generale 
 
Art.1. (1) Coordonarea activitatilor clasei de elevi se realizeaza de catre un diriginte, numit de directorul unitatii de invatamant, dintre cadrele didactice de predare si de instruire practica, care predau la clasa respectiva. 
 
(2) Directorul unitatii de invatamant numeste dirigintii, respectand principiul continuitatii si al performantei, dupa consultarea cu sefii catedrelor/ai comisiilor metodice, cu seful comisiei dirigintilor/coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare. 
 
Art.2. (1) Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de director cu aceasta responsabilitate. 
 
(2) Activitatile specifice functiei de diriginte sunt prevazute intr-o anexa la fisa postului cadrului didactic de predare si de instruire practica investit cu aceasta responsabilitate. 
 
(3) Pentru activitatile educative, dirigintele se afla in subordinea directa a directorului sau a directorului adjunct care raspunde de activitatea educativa scolara si extrascolara din unitatea de invatamant. 
 
Cap.2 Continutul activitatilor specifice functiei de diriginte 
 
Art.3. (1) Dirigintele desfasoara activitati de suport educational, consiliere si orientare profesionala pentru elevii clasei pe care o coordoneaza. 
 
(2) Activitatile cuprind teme stabilite de catre diriginte pe baza programelor scolare pentru aria curriculara „Consiliere si orientare” in vigoare si in concordanta cu specificul varstei si cu interesele/solicitarile elevilor. Totodata, activitatile cuprind si teme privind educatia rutiera, educatia si pregatirea antiinfractionala a elevilor, protectia civila, educatia antiseismica, antidrog, impotriva traficului de persoane etc., in conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor nationale, precum si in baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii in colaborare cu alte ministere, institutii si organizatii. 
 
(3) Dirigintele desfasoara si activitati educative extrascolare, activitati pe care le stabileste dupa consultarea elevilor si in concordanta cu specificul varstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. 
 
(4) Pentru a se asigura o comunicare constanta, prompta si eficienta cu parintii, dirigintele realizeaza activitati de suport educational si consiliere pentru parinti. 

Incepeti pregatirea pentru Definitivat si Titularizare! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii rezolvate de AICI ...click pentru detalii si comenzi culegeri de pregatire Definitivat si Titularizare >>

 
Art.4. Dirigintele are urmatoarele atributii: 
 
(1) organizeaza si coordoneaza:
a) activitatea colectivului de elevi; 
b) activitatea consiliului clasei; 
c) sedintele cu parintii, semestrial si ori de cate ori este cazul; 
d) actiuni de orientara scolara si profesionala pentru elevii clasei; 
e) activitati educative si de consiliere; 
f) activitati extracurriculare, in scoala si in afara acesteia; 
 
(2) monitorizeaza: 
 
a) situatia la invatatura a elevilor; 
b) frecventa elevilor; 
c) participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competitiile scolare; 
d) comportamentul elevilor in timpul activitatilor scolare si extrascolare; 
e) participarea elevilor la programe si proiecte, precum si implicarea acestora in activitati de voluntariat; 
f) nivelul de satisfactie a elevilor si a parintilor acestora in legatura cu calitatea actului instructiv educativ; 
 
(3) colaboreaza: 
 
a) cu profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare, pentru informare privind activitatea elevilor, pentru solutionarea unor situatii specifice activitatilor scolare si pentru toate aspectele care vizeaza procesul instructiv-educativ, care-i implica pe elevi; 
b) cu consilierul scolar, in activitati de consiliere si orientare a elevilor clasei; 
c) cu conducerea scolii, pentru organizarea unor activitati ale colectivului de elevi, pentru initierea unor proiecte educationale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la intretinerea si dotarea salii de clasa, inclusiv in scopul pastrarii bazei materiale, pentru solutionarea unor probleme/situatii deosebite, aparute in legatura cu colectivul de elevi; 
d) cu parintii si comitetul de parinti al clasei pentru toate aspectele care vizeaza activitatea elevilor si evenimentele importante in care acestia sunt implicati si cu alti parteneri implicati in activitatea educativa scolara si extrascolara; 
e) cu compartimentul secretariat, pentru intocmirea documentelor scolare si a actelor de studii ale elevilor clasei; 
f) cu persoana desemnata de conducerea unitatii de invatamant pentru gestionarea bazei de date, in vederea completarii si actualizarii datelor referitoare la elevii clasei; 
 
(4) informeaza: 
 
a) elevii si parintii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si ale regulamentului intern al scolii; 
b) elevii si parintii acestora cu privire la reglementarile referitoare la examene/testari nationale si cu privire la alte documente care reglementeaza activitatea si parcursul scolar al elevilor; 
c) parintii despre situatia scolara, despre comportamentul elevilor, despre frecventa acestora la ore. Informarea se realizeaza in cadrul intalnirilor cu parintii, in ora destinata acestui scop, la sfarsitul fiecarui semestru si an scolar, precum si ori de cate ori este nevoie; 
d) familiile elevilor, in scris, in legatura cu situatiile de corigenta, sanctionarile disciplinare, neincheierea situatiei scolare sau repetentie; 
 
(5) alte atributii stabilite de catre conducerea unitatii de invatamant, in conformitate cu reglementarile in vigoare sau cu fisa postului. 
 
Art.5. Responsabilitatile dirigintelui: 
 
(1) raspunde de pastrarea bunurilor cu care este dotata sala de clasa, alaturi de elevi, parinti, consiliul clasei; 
 
(2) completeaza catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitatile specifice functiei de diriginte  
 
(3) motiveaza absentele elevilor, in conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar; 
 
(4) stabileste, impreuna cu consiliul clasei si cu consiliul profesoral, dupa caz, nota la purtare a fiecarui elev, in conformitate cu reglementarile Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar; 
 
(5) aplica, daca este cazul, sanctiuni elevilor in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar si regulamentul intern al scolii; 
 
(6) incheie situatia scolara a fiecarui elev la sfarsit de semestru si de an scolar si o consemneaza in catalog si in carnetele de elev; 
 
(7) realizeaza ierarhizarea elevilor la sfarsit de an scolar pe baza rezultatelor obtinute de catre acestia la invatatura si purtare; 
 
(8) propune consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse pentru elevi, in conformitate cu prevederile legale; 
 
(9) intocmeste, semestrial si anual, si prezinta consiliului profesoral, spre validare, un raport scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor; 
 
(10) completeaza toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordoneaza; 
 
(11) elaboreaza portofoliul dirigintelui. 
 
Cap.3 Desfasurarea activitatilor specifice functiei de diriginte 
 
Art.6. (1) Activitatile de suport educational, consiliere si orientare profesionala pentru elevii clasei pe care o coordoneaza, sunt desfasurate de diriginte, in functie de prevederile planurilor-cadru, astfel: 
 
a) in cadrul orei de orientare si consiliere, daca aceasta este prevazuta in planul – cadru; 
b) in afara orelor de curs, in situatia in care in planul-cadru nu este prevazuta ora de orientare si consiliere. in aceasta situatie, dirigintele stabileste, consultand colectivul de elevi, un interval orar in care acesta va fi la dispozitie elevilor, pentru desfasurarea activitatilor de suport educational, consiliere si orientare profesionala, intr-un spatiu prestabilit si destinat acestei activitati. Intervalul orar este anuntat elevilor, parintilor si celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activitati se realizeaza cu aprobarea directorului unitatii de invatamant, iar ora respectiva se consemneaza in condica de prezenta a cadrelor didactice. 
 
(2) Planificarea activitatilor dirigintelui se realizeaza de catre acesta semestrial si anual si se avizeaza de catre directorul adjunct sau directorul unitatii de invatamant. 
 
(3) Planificarea activitatilor extrascolare va contine minimum o activitate pe luna, activitate care va fi consemnata in condica de prezenta a cadrelor didactice. 
 
(4) Planificarea activitatilor dirigintelui va contine o ora pe saptamana in care dirigintele va fi la dispozitia parintilor, pentru desfasurarea activitatilor de suport educational si consiliere pentru parinti, iar ora respectiva se consemneaza in condica de prezenta a cadrelor didactice. Intervalul orar in care se desfasoara aceste activitati va fi aprobat de directorul unitatii de invatamant si va fi anuntat parintilor, elevilor si cadrelor didactice. in cadrul acestei ore, se desfasoara sedintele semestriale/ocazionale cu parintii, precum si intalniri individuale ale dirigintelui cu parintii. La aceste intalniri, la solicitarea parintelui si/sau a dirigintelui, poate participa si elevul. 
 
Cap.4 Dispozitii finale 
 
Art.7. Activitatile specifice functiei de diriginte sunt salarizate conform prevederilor legale. 
 
Art.8. Precizarile referitoare la activitatile specifice functiei de diriginte sunt valabile si pentru activitatile corespunzatoare ale invatatoarei/invatatorului/educatoarei 

Incepeti pregatirea pentru Definitivat si Titularizare! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu exercitii rezolvate de AICI ...click pentru detalii si comenzi culegeri de pregatire Definitivat si Titularizare >>
Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

ore dirigentieatributii diriginte scoalaatributii diriginte liceuplanuri cadru dirigentie


x

Lasa un raspuns
Comentarii [3 comentarii]Adauga comentariul tau

24Sep.2021

Ana 24 Sep. 2021 13:52:02

Exista o lege care prevede ca aceast? or? de dirigentie sa fie pusa prima sau ultima an orarul elevilor?
26Ian.2021

Gabriela 26 Ian. 2021 15:47:22

Problema este ca nu se fac aceste ore!!! Dirigintele clasei foloseste acea ora pentru a face materia pe care o preda! Pune absente, preda, pune note si da teme, in ora de dirigentie, la materia lui... Iar directorul unitatii scolare, desi stie, nu remediaza situatia! Exemplu: scoala 181, sector, 1 - clasa doamnei de franceza.

Mai bine s-ar renunta la aceasta ora, daca tot este folosita dupa vointa fiecaruia!
26Ian.2021

Gabriela 26 Ian. 2021 15:46:18

Problema este ca nu se fac aceste ore!!! Dirigintele clasei foloseste acea ora pentru a face materia pe care o preda! Pune absente, preda, pune note si da teme, in ora de dirigentie, la materia lui... Iar directorul unitatii scolare, desi stie, nu remediaza situatia! Exemplu: scoala 181, sector, 1 - clasa doamnei de franceza.

Mai bine s-ar renunta la aceasta ora, daca tot este folosita dupa vointa fiecaruia!
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//