Ordinea ocuparii posturilor didactice in sedintele de repartizare, in perioada 17-23 august 2023

De Portal Invatamant
la 25 Iul. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Ordinea ocuparii posturilor didactice in sedintele de repartizare, in perioada 17-23 august 202325Iul.2023

Va prezentam Ordinea ocuparii catedrelor vacante sau rezervate in cadrul sedintelor de repartizare organizate la nivelul Inspectoratelor scolare, in perioada 17-23 august 2023 (ANEXA nr. 18 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2023—2024).

Extras din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic
 
1. Dupa etapa de detasare la cerere a personalului didactic de predare titular in baza rezultatelor obtinute la concursul national, sesiunea 2023, in perioadele prevazute de Calendar, in sedintele de repartizare organizate de comisiile de mobilitate a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratelor scolare, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate ramase neocupate se repartizeaza la nivel  udetean/nivelul municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor Metodologiei, in ordine, astfel:
 
a) cadre didactice titulare si cadre didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) si (6) din Metodologie ramase cu norma didactica de predare incompleta pentru completarea normei didactice;

...Modele de Teste rezolvate pentru Titularizare si Definitivat gasiti AICI  (pentru Educatori, pentru Invatatori, la Matematica, la Romana, Engleza, Sport, Istorie, Geografie, Biologie etc samd)
 
b) cadre didactice titulare ramase in restrangere de activitate, prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;
 
c) cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei si cadre didactice prevazute la art. 53 alin. (5) din Metodologie pentru completarea normei didactice de predare pe perioada determinata;
 
d) cadre didactice titulare ramase nerepartizate care solicita continuitate prin detasare la cerere sau detasare la cerere prin concurs;
 
e) candidati care au obtinut cel putin nota/media de repartizare 7 (sapte) la concursul national, sesiunea 2023, conform art. 64 alin. (9), dupa caz, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor de repartizare, avand prioritate candidatii care beneficiaza de prelungirea duratei contractelor individuale de munca in anul scolar 2023-2024, in conditiile art. 63 sau 87 din Metodologie, in baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (sapte) la concursurile nationale, sesiunile 2022 si/sau 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 si/sau 2019 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar;
 
f) cadre didactice titulare, cadre didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) si (6) din Metodologie ramase cu norma didactica de predare incompleta, pentru completarea normei didactice pe perioada determinata, conform prevederilor art. 8 alin. (4) din Metodologie;
 
g) cadre didactice care solicita detasare la cerere prin concurs specific;
 
h) candidati care beneficiaza de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024;
 
i) candidati cu nota la proba scrisa/media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul national din sesiunea 2023, conform art. 64 alin. (9), dupa caz, in vederea incheierii unui contract individual de munca pe perioada determinata, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare;
 
j) candidati ramasi nerepartizati dupa concursul national din sesiunea 2023, care au obtinut cel putin nota la proba scrisa/ media de repartizare minimum 5 (cinci) in profilul postului solicitat, conform art. 64 alin. (9), dupa caz si au sustinut proba practica/orala in profilul postului conform art. 89 alin. (4), in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor;
 
k) candidati care au obtinut nota la proba scrisa/media de repartizare minimum 7 (sapte) in profilul postului solicitat la concursurile nationale, sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 si/sau 2017, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor si mediilor de repartizare;
 
l) candidati care au obtinut nota la proba scrisa/media de repartizare minimum 5 (cinci) la proba scrisa in profilul postului solicitat la concursurile nationale din sesiunile 2022, 2021 si/sau 2020 si nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau nu au mai obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor de repartizare;
 
m) candidati cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursul national din sesiunea 2023, si care au obtinut nota la proba scrisa/media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), dupa caz, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor de repartizare;
 
n) candidati cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursurile nationale din sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 si/sau 2017, care au obtinut nota la proba scrisa/media de repartizare minimum 7 (sapte) si nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau nu au mai obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor de repartizare;
 
o) candidati cu a doua specializare, alta decat aceea la care au participat la concursurile nationale din sesiunile 2022, 2021 si/sau 2020, care au obtinut cel putin nota la proba scrisa/media de repartizare 5 (cinci) si nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau nu au mai obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor de repartizare;
 
p) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul national din sesiunea 2023 si au obtinut cel putin nota la proba scrisa/media de repartizare 5 (cinci), conform art. 64  alin. (9), dupa caz, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicita postul didactic/catedra vacant(a) in a doua specializare: limba moderna/materna, educatie plastica, educatie muzicala, educatie fizica, religie, respectiv posturi in specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor;
 
q) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri nationale din sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 si/sau 2017 si au obtinut nota la proba scrisa/media de repartizare minimum 7 (sapte), ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a notelor/mediilor de repartizare, care solicita postul didactic/catedra vacant(a) in a doua specializare (limba moderna/materna, educatie plastica, educatie muzicala, educatie fizica sau religie), respectiv posturi in specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor, care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale;
 
r) absolventi ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare care au obtinut nota la proba scrisa/media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursurile nationale, sesiunile 2022, 2021 si/sau 2020 care nu au mai participat ulterior la alte concursuri nationale sau care nu au obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, care solicita postul didactic/catedra vacant(a) in a doua specializare: limba moderna/materna, educatie plastica, educatie muzicala, educatie fizica, religie, posturi in specialitate din palatele si cluburile copiilor si elevilor;
 
s) candidati care au renuntat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizati in etapele anterioare, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare.

...Modele de Teste rezolvate pentru Titularizare si Definitivat gasiti AICI  (pentru Educatori, pentru Invatatori, la Matematica, la Romana, Engleza, Sport, Istorie, Geografie, Biologie etc samd)
 
Nota: 1) La etapa de repartizare prevazuta la lit. e), in cadrul sedintelor de repartizare organizate in perioada 17-18 august 2023 participa:
a) candidatii care au sustinut proba practica sau inspectia speciala la clasa in profilul postului la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, indiferent de judetul in care au sustinut proba scrisa;
b) in conditiile starii de alerta candidatii care au sustinut proba scrisa la nivelul judetului/municipiului Bucuresti si candidatii care au sustinut proba scrisa in alte judete si au optat pentru repartizare in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti conform prevederilor art. 80 alin. (3) si (4) din Metodologie.
 
2) La etapele de repartizare prevazute la lit. i)-s) participa si candidatii prevazuti la art. 89 alin. (2), care au participat la concursurile nationale din sesiunile 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 si/sau 2017 in alte judete.
 
3) Prevederile de la lit. s) se aplica in sedintele de repartizare organizate pana la data de 23 august 2023.
 
4) Pentru sesiunile 2021 si 2020 ale concursului national se iau in calcul notele obtinute la proba scrisa, iar pentru sesiunile 2022, 2019, 2018 si 2017 ale concursului national se iau in calcul mediile de repartizare stabilite conform prevederilor art. 64 alin. (9) din Metodologie.
 
 
2. Repartizarea personalului didactic de predare, conform punctului 1, se realizeaza pe perioada nedeterminata pe posturi didactice/ catedre vacante doar pentru completarea normei didactice de predare/transferarea pentru restrangere de activitate cadrelor didactice titulare sau cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) si (6) din Metodologie, care au promovat examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2023, in conditiile prezentei Metodologii, precum si pentru transferul cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate. In toate celelalte situatii prevazute la alin. (1) repartizarea candidatilor/cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se realizeaza pe perioada determinata.

Repartizarea absolventilor cu diploma ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform punctului 1, se realizeaza doar pe catedre vacante/rezervate in specialitate din invatamantul primar sau gimnazial ori in palate si cluburi ale copiilor si elevilor, cu salarizarea corespunzatoare functiei de institutor. Absolventii cu diploma ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare repartizati in palate si cluburi ale copiilor si elevilor si candidatii calificati cu a doua specializare repartizati pe posturi didactice care necesita proba practica sustin, daca este cazul, la nivelul unitatii de invatamant in care au fost repartizati, pana la data inceperii cursurilor, o proba practica specifica in profilul postului.
 
3. Absolventii colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a caror diploma de absolvire nu este inscrisa si a doua specializare, dar au mentionata in foaia matricola directia de studiu in a doua specializare: limba moderna/materna, muzica, desen, arte plastice sau educatie fizica se asimileaza urmatoarelor specializari cuprinse in Centralizator: „Institutori-O limba straina”; „Institutori (invatamant primar)-O limba straina”; „Institutori-Limba rromani”; „Institutori-Muzica”; ”Institutori-Desen”;
 
„Institutori-Arte plastice” sau „Institutori-Educatie fizica” si beneficiaza de aceleasi drepturi ca si absolventii cu diploma ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform prezentei Metodologii.
 
4. La note/medii egale departajarea se face conform art. 65. 
 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

sedinte repartizareocupare posturi didacticeposturi didacticecadre didacticeordinea ocuparii posturilor didactice


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//