ORDIN al Ministrului Educatiei: Noile modele de cereri pentru Adeverinta de conformitate a studiilor si Adeverinta pentru certificarea competentelor

de Portal Invatamant la 06 Ian. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN al Ministrului Educatiei: Noile modele de cereri pentru Adeverinta de conformitate a studiilor si Adeverinta pentru certificarea competentelor06Ian.2023

Profesorii care au studiat in Romania si isi doresc sa desfasoare activitatea didactica la nivel preuniversitar in strainatate trebuie sa stie ca Ministerul Educatiei modificat Metodologia privind eliberarea adeverintelor de conformitate a studiilor, respectiv privind certificarea competentelor pentru profesia de cadru didactic dobandite in Romania.

Actul normativ a fost publicat in Monitorul Oficial.
 
Art. I. — Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.611/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale si a adeverintei privind certificarea competentelor pentru profesia de cadru didactic in invatamantul preuniversitar, pentru cetatenii care au studiat in Romania, in vederea desfasurarii activitatii didactice la nivel preuniversitar in strainatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 8 ianuarie 2020, se modifica dupa cum urmeaza:
 
1. In anexa, la articolul 2 alineatul (3), literele a), b), e), f) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) cerere-tip prin care se solicita eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor, adresata Ministerului Educatiei, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, in original, datata cu cel mult 30 de zile anterior inregistrarii;
 
b) actul de studii (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/certificatul de calificare profesionala, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurta durata, diploma de licenta/inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenta si master, dupa caz) in baza caruia se solicita eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor, in copie;
............................................................................
 
e) foaia matricola pentru clasele IX—XII/XIII (pentru absolventii profilului pedagogic), certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogica/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogica, actul de studii care atesta absolvirea programului de studii universitare de master didactic, in copie;
 
f) certificatul de competente lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine (in copie), eliberat de o institutie de invatamant superior din cadrul sistemului national de invatamant din Romania, acreditata pentru organizarea si desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini, emis anterior inscrierii la programul de formare psihopedagogica; sunt exceptate de la obligatia de a prezenta certificatul de competente lingvistice persoanele care prezinta acte de studii, insotite de situatii scolare (in copie), ce atesta absolvirea unui program de studii in limba romana, eliberate de unitati/institutii de invatamant din Romania;
................................................................................
h) adeverinta eliberata de inspectoratul scolar, care sa ateste ca dreptul de a preda nu a fost revocat sau suspendat/ca nu au fost aplicate sanctiuni sau restrictii de a preda, pentru cetatenii care solicita expres includerea acestei precizari in adeverinta de conformitate a studiilor, in original.”
 
2. In anexa, la articolul 2 alineatul (4), literele b), d), e) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) actul de studii (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/certificatul de calificare profesionala, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurta durata, diploma de licenta/inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenta si master, dupa caz) in baza caruia se solicita eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor (in atasament — scanat);
.................................................................................
d) foaia matricola pentru clasele IX—XII/XIII (pentru absolventii profilului pedagogic), certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogica/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogica, actul de studii care atesta absolvirea programului de studii universitare de master didactic (in atasament — scanat);
 
e) certificatul de competente lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine (in atasament — scanat), eliberat de o institutie de invatamant superior din cadrul sistemului national de invatamant din Romania, acreditata pentru organizarea si desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini, emis anterior inscrierii la programul de formare psihopedagogica; sunt exceptate de la obligatia de a prezenta certificatul de competente lingvistice persoanele care prezinta acte de studii, insotite de situatii scolare (in atasament — scanat), ce atesta absolvirea unui program de studii in limba romana, eliberate de unitati/institutii de invatamant din Romania;
..................................................................................................
g) adeverinta eliberata de inspectoratul scolar, care sa ateste ca dreptul de a preda nu a fost revocat sau suspendat/ca nu au fost aplicate sanctiuni sau restrictii de a preda, pentru cetatenii care solicita expres includerea acestei precizari in adeverinta de conformitate a studiilor (in atasament — scanat).”
 
3. In anexa, la articolul 3 alineatul (3), literele a)—d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) cererea-tip prin care se solicita eliberarea adeverintei privind certificarea competentelor pentru profesia de cadru didactic prin absolvirea programului/programelor de formare psihopedagogica, de nivel I si/sau II, a studiilor universitare de master didactic, in cadrul unitatilor de invatamant/institutiilor de invatamant superior din Romania, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, in original, datata cu cel mult 30 de zile anterior inregistrarii;
 
b) foaia matricola pentru clasele IX—XII/XIII (pentru absolventii profilului pedagogic), certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogica/ dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogica, actul de studii care atesta absolvirea programului de studii universitare de master didactic, in copie;
 
c) copia actului de studii absolvite in Romania (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/ certificatul de calificare profesionala, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurta durata, diploma de licenta/ inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenta si master, dupa caz), insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma, respectiv copia documentului emis de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, privind recunoasterea diplomei de studii obtinute in strainatate, dupa caz;
 
d) certificatul de competente lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine (in copie), eliberat de o institutie de invatamant superior din cadrul sistemului national de invatamant din Romania, acreditata pentru organizarea si desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini, emis anterior inscrierii la programul de formare psihopedagogica; sunt exceptate de la obligatia de a prezenta certificatul de competente lingvistice persoanele care prezinta acte de studii, insotite de situatii scolare (in copie), ce atesta absolvirea unui program de studii in limba romana, eliberate de unitati/institutii de invatamant din Romania;”.
 
4. In anexa, la articolul 3 alineatul (4), literele a) —d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) cererea-tip prin care se solicita eliberarea adeverintei privind certificarea competentelor pentru profesia de cadru didactic prin absolvirea programului/programelor de formare psihopedagogica, de nivel I si/sau II, a studiilor universitare de master didactic, in cadrul unitatilor de invatamant/institutiilor de invatamant superior din Romania, conform modelului prevazut in anexa nr. 4, datata cu cel mult 30 de zile anterior inregistrarii;
 
b) foaia matricola pentru clasele IX–XII/XIII (pentru absolventii profilului pedagogic), certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogica/ dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogica, actul de studii care atesta absolvirea programului de studii universitare de master didactic (in atasament — scanat);
 
c) actul de studii absolvite in Romania (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/certificatul de calificare profesionala, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurta durata, diploma de licenta/inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenta si master, dupa caz), insotit de foaia matricola/suplimentul la diploma, respectiv documentul emis de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, privind recunoasterea diplomei de studii obtinute in strainatate, dupa caz (in atasament — scanat);
 
d) certificatul de competente lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine (in atasament — scanat), eliberat de o institutie de invatamant superior din cadrul sistemului national de invatamant din Romania, acreditata pentru organizarea si desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini, emis anterior inscrierii la programul de formare psihopedagogica; sunt exceptate de la obligatia de a prezenta certificatul de competente lingvistice persoanele care prezinta acte de studii, insotite de situatii scolare (in atasament — scanat), ce atesta absolvirea unui program de studii in limba romana, eliberate de unitati/institutii de invatamant din Romania;”.
 
5. In anexa, la articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) In cazul in care se constata ca dosarul nu este complet sau exista inadvertente intre informatii, solicitantul este instiintat, in scris, prin serviciile postale sau prin intermediul PCUe, in functie de modalitatea de depunere a dosarului, urmand ca acesta sa redepuna un dosar cu documentele complete/corecte.”
 
6. Anexele nr. 1—4 la metodologie se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1—4 care fac parte integranta din prezentul ordin.
 
7. In tot cuprinsul ordinului, sintagma „Ministerul Educatiei si Cercetarii” se modifica si se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Educatiei” si sintagma „Directia generala invatamant secundar superior si educatie permanenta” se modifica si se inlocuieste cu sintagma „Directia generala management resurse umane si retea scolara”.
 
Art. II. — Pentru cetatenii romani care au studiat in Romania, Ministerul Educatiei poate elibera, la cerere, o adeverinta prin care confirma dreptul de a preda in Romania, precum si faptul ca acest drept nu a fost suspendat, anulat si ca nu au fost administrate sanctiuni.
 
Art. III. — Directia generala management resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei si inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 
Art. IV. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
 
Anexa 1
 

CERERE pentru eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale, pentru cetatenii care au studiat in Romania, in vederea desfasurarii activitatii didactice la nivel preuniversitar in strainatate

 
a) Solicitant
Numele si prenumele: .......................................................
Cetatenia: .........................................................................
Domiciliul: .........................................................................
Telefon: ....................., adresa de e-mail: ............................
b) Solicit eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale, in scopul desfasurarii activitatii didactice la nivel preuniversitar in statul .................................
c) Certific includerea in dosar a urmatoarelor documente personale:
- actul de studii (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/certificatul de calificare profesionala, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurta durata, diploma de licenta/inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenta si master, dupa caz) in baza caruia se solicita eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor, in copie;
- anexa la actul de studii (foaia matricola/suplimentul la diploma), in copie;
- adeverinta de autenticitate a actului de studii si a anexei la actul de studii (foaia matricola/suplimentul la diploma), eliberata de unitatea de invatamant sau de institutia acreditata de invatamant superior emitenta (exceptie fac cazurile in care se anexeaza adeverinta ce tine locul diplomei de studii sau copia actului de studii vizat de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, incepand cu data de 5.10.2011), in original;
- foaia matricola pentru clasele IX—XII/XIII (pentru absolventii profilului pedagogic), certificatul/ certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogica/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogica, actul de studii care atesta absolvirea programului de studii universitare de master didactic, in copie;
- certificatul de competente lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine (in copie), eliberat de o institutie de invatamant superior din cadrul sistemului national de invatamant din Romania acreditata pentru organizarea si desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini, emis anterior inscrierii la programul de formare psihopedagogica; sunt exceptate de la obligatia de a prezenta certificatul de competente lingvistice persoanele care
prezinta acte de studii, insotite de situatii scolare (in copie), ce atesta absolvirea unui program de studii in limba romana, eliberate de unitati/institutii de invatamant din Romania;
- documente personale de identificare, precum si dovada de schimbare a numelui, in cazul in care numele inscris pe diploma/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, in copie.
 
d) Doresc eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE prin:
 - ridicare de la sediul Ministerului Educatiei, personal sau prin imputernicit;
 - transmitere prin posta, la urmatorul destinatar: 
..................................
e) Declar pe propria raspundere ca informatiile prezentate in aceasta cerere si documentele incluse in dosar corespund realitatii.
Data .......................................
Semnatura .............................
 
 
Anexa 2
 

CERERE pentru eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale, pentru cetatenii care au studiat in Romania, in vederea desfasurarii activitatii didactice la nivel preuniversitar in strainatate

 
a) Solicitant
Numele si prenumele: .......................................................
Cetatenia: ..........................................................................
Domiciliul: ..........................................................................
Telefon: .........................., adresa de e-mail: .......................................
b) Solicit eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale, in scopul desfasurarii activitatii didactice la nivel preuniversitar in statul .................................
c) Certific includerea in dosar a urmatoarelor documente personale:
- actul de studii (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/certificatul de calificare profesionala, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurta durata, diploma de licenta/inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenta si master, dupa caz) in baza caruia se solicita eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor (in atasament — scanat);
- anexa la actul de studii (foaia matricola/suplimentul la diploma), in atasament (scanat);
- foaia matricola pentru clasele IX—XII/XIII (pentru absolventii profilului pedagogic), certificatul/ certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogica/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogica, actul de studii care atesta absolvirea programului de studii universitare de master didactic (in atasament — scanat);
- certificatul de competente lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine (in atasament — scanat), eliberat de o institutie de invatamant superior din cadrul sistemului national de invatamant din Romania, acreditata pentru organizarea si desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini, emis anterior inscrierii la programul de formare psihopedagogica; sunt exceptate de la obligatia de a prezenta certificatul de competente lingvistice persoanele care prezinta acte de studii, insotite de situatii scolare (scanat), ce atesta absolvirea unui program de studii in limba romana, eliberate de unitati/institutii de invatamant din Romania;
- documente personale de identificare, precum si dovada de schimbare a numelui, in cazul in care numele inscris pe diploma/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate (in atasament — scanat).
 
d) Doresc eliberarea adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE:
- electronic, prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe).
 
e) Declar pe propria raspundere ca informatiile prezentate in aceasta cerere si documentele incluse in dosar corespund realitatii.
Data .......................................
Semnatura .............................
 
 
 
Anexa 3 
 

CERERE pentru eliberarea adeverintei pentru certificarea competentelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetatenii care au studiat in Romania, in vederea desfasurarii activitatii didactice la nivel preuniversitar in strainatate
 

a) Solicitant
Numele si prenumele: .......................................................
Cetatenia :..........................................................................
Domiciliul: ..........................................................................
Telefon: ........., adresa de e-mail: ......................................
b) Solicit eliberarea adeverintei privind certificarea competentelor pentru profesia didactica, in scopul desfasurarii activitatii didactice la nivel preuniversitar in statul ......................................
c) Certific includerea in dosar a urmatoarelor documente personale:
- foaia matricola pentru clasele IX—XII/XIII (pentru absolventii profilului pedagogic), certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogica/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogica, actul de studii care atesta absolvirea programului de studii universitare de master didactic, in copie;
- copia actului de studii absolvite in Romania (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor
postliceale/certificatul de calificare profesionala, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurta durata, diploma de licenta/inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenta si master, dupa caz), insotita de foaia matricola/suplimentul
la diploma, respectiv copia documentului emis de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, privind recunoasterea diplomei de studii obtinute in strainatate, dupa caz;
- certificatul de competente lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine (in copie), eliberat de o institutie de invatamant superior din cadrul sistemului national de invatamant din Romania, acreditata pentru organizarea si desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini, emis anterior inscrierii la programul de formare psihopedagogica; sunt exceptate de la obligatia de a prezenta certificatul de competente lingvistice persoanele care prezinta acte de studii, insotite de situatii scolare (in copie), ce atesta absolvirea unui program de studii in limba romana, eliberate de unitati/institutii de invatamant din Romania;
- documente personale de identificare, precum si dovada de schimbare a numelui, in cazul in care numele inscris pe diploma/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, in copie.
 
d) Doresc eliberarea adeverintei privind certificarea competentelor pentru profesia didactica prin:
- ridicare de la sediul Ministerului Educatiei, personal sau prin imputernicit;
- transmitere prin posta, la urmatorul destinatar: 
..............................
e) Declar pe propria raspundere ca informatiile prezentate in aceasta cerere si documentele incluse in dosar corespund realitatii.
Data .............................
Semnatura ........................
 
 
 
Anexa 4
 

CERERE pentru eliberarea adeverintei pentru certificarea competentelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetatenii care au studiat in Romania, in vederea desfasurarii activitatii didactice la nivel preuniversitar in strainatate


a) Solicitant
Numele si prenumele: .......................................................
Cetatenia: ..........................................................................
Domiciliul: ..........................................................................
Telefon: .................., adresa de e-mail: .....................................
b) Solicit eliberarea adeverintei privind certificarea competentelor pentru profesia didactica, in scopul desfasurarii activitatii didactice la nivel preuniversitar in statul ......................................
c) Certific includerea in dosar a urmatoarelor documente personale:
- foaia matricola pentru clasele IX—XII/XIII (pentru absolventii profilului pedagogic), certificatul/certificatele de absolvire a programului/programelor de formare psihopedagogica/dovada de absolvire a programului de formare psihopedagogica, actul de studii care atesta absolvirea programului de studii universitare de master didactic (in atasament — scanat);
- actul de studii absolvite in Romania (diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a studiilor postliceale/certificatul de calificare profesionala, diploma de absolvire a studiilor superioare de scurta durata, diploma de licenta/inginer/arhitect/urbanist, diploma de master, diplomele de licenta si master, dupa caz), insotit de foaia matricola/suplimentul la diploma, respectiv documentul emis de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, privind recunoasterea diplomei de studii obtinute in strainatate, dupa caz (in atasament — scanat);
- certificatul de competente lingvistice de nivel C1, potrivit Cadrului european comun de referinta pentru limbi straine (in atasament — scanat), eliberat de o institutie de invatamant superior din cadrul sistemului national de invatamant din Romania, acreditata pentru organizarea si desfasurarea anului pregatitor de limba romana pentru cetatenii straini, emis anterior inscrierii la programul de formare psihopedagogica; sunt exceptate de la obligatia de a prezenta certificatul de competente lingvistice persoanele care prezinta acte de studii, insotite de situatii scolare (in atasament — scanat), ce atesta absolvirea unui program de studii in limba romana, eliberate de unitati/institutii de invatamant din Romania;
- documente personale de identificare, precum si dovada de schimbare a numelui, in cazul in care numele inscris pe diploma/actul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, in atasament (scanat).
d) Doresc eliberarea adeverintei privind certificarea competentelor pentru profesia didactica:
- electronic, prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe).
e) Declar pe propria raspundere ca informatiile prezentate in aceasta cerere si documentele incluse in dosar corespund realitatii.
Data ..................................
Semnatura .............................
 

Definitivat - Sfaturi pentru Nota 10

Teste Rezolvate + Metodologie pentru examenul de Definitivat


DEFINITIVAT - modele de Teste. ATENTIE la modificarile aparute in legislatie si metodologie:
  • teste rezolvate + explicatiile detaliate
  • metodica pentru punctaj maxim
  • exemple utile si ghiduri practice

...Vezi AICI noile Teste rezolvate <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

ministerul educatieiadeverinta conformitate a studiiloradeverinta recunoastere calificare profesionalaadeverinta certificare competente


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//