Mentinerea ca titular in functia didactica peste varsta de pensionare. Cererile se depun pana la 20 ianuarie 2023

de Portal Invatamant la 04 Ian. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Mentinerea ca titular in functia didactica peste varsta de pensionare. Cererile se depun pana la 20 ianuarie 202304Ian.2023

Profesorii au dreptul sa isi pastreze postul de titular pana la trei ani peste varsta de pensionare. Pentru a se mentine in activitate ca titular in functia didactica, in anul scolar 2023-2024, profesorii trebuie sa depuna o cerere la secretariatul unitatii de invatamant, pana la data de 20 ianuarie 2023. Gasiti mai jos Calendarul si precizarile din Metodologia-cadru.

Astfel, personalul didactic titular din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care pana la 1 septembrie 2023 implineste varsta de 65 de ani, efectueaza stagiul minim de cotizare si dovedeste competenta profesionala deosebita, a obtinut calificativul “Foarte Bine” si nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari incheiati, poate fi mentinut in activitate ca titular, in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologiei-cadru.

Prinde ofertele Rentrop & Straton la culegerile si exercitiile rezolvate pentru pregatire la Definitivat si Titularizare! Click AICI pentru detalii si comenzi <<
 
Cererile profesorilor care solicita mentinerea ca titular se valideaza de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
 
a) au gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, pana la 1 septembrie 2023 implinesc varsta de 65 de ani, efectueaza stagiul minim de cotizare si dovedesc competenta profesionala deosebita, au obtinut calificativul “Foarte bine” si nu au fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani scolari incheiati;
 
b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, sunt complete si viabile in anul scolar 2023-2024, luand in considerare si prevederile art. 262 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
 
c) la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant, in care urmeaza sa fie mentinute in activitate ca titulare in functia didactica, nu exista reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare si nu este necesara completarea/intregirea normei didactice de predareinvatare-evaluare altor cadre didactice titulare din unitatile de invatamant respective, cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care se incadreaza in prevederile alin. (4) si (5) si urmeaza sa fie mentinute in activitate in functia didactica.
 
3. In conditiile in care, pana la data de 1 septembrie 2023, se constata ca, din cauza reducerii numarului de ore in disciplina, nu mai este indeplinita conditia de la alin. (7) lit. b) sau lit. c), inspectorul scolar general revoca decizia emisa.
 

CALENDAR: Mentinerea ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare

 
Pana la data de 20 ianuarie 2023 - Depunerea cererilor pentru mentinerea ca titular, la secretariatul unitatilor de invatamant.
 
25 ianuarie 2023, ora 10 - Aprobarea/refuzarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a cererilor privind mentinerea in activitate ca titular in functia didactica peste varsta de pensionare, pentru cadrele didactice, care pana la data de 1 septembrie 2023 implinesc varsta de 65 de ani.
 
Transmiterea acordului/refuzului motivat privind mentinerea in activitate ca titular cadrului didactic solicitant.
 
25 ianuarie 2023, pana la ora 12, la secretariatul inspectoratului - Depunerea la inspectoratul scolar (de catre unitatea de invatamant) a acordului/ refuzului motivat privind mentinerea in activitate ca titular a cadrului didactic solicitant, la care se anexeaza obligatoriu urmatoarele acte, certificate “conform cu originalul” de catre conducerea unitatii:
- copia cererii cadrului didactic de mentinere in activitate depus si inregistrat la secretariatul unitatii
- copia certificatului de acordare a gradului didactic I, sau de echivalare a doctoratului cu gradul didactic I
- copia deciziei de repartizare/transfer/numire ca titular
- copia actului de identitate a cadrului didactic solicitant
- copia procesului verbal al consiliului de administratie in care s-a discutat si s-a validat/refuzat solicitarea de mentinere in activitate.
 
Tabelul cu cadrele didactice care au solicitat mentinerea in activitate ca titular se transmite electronic, pana la data de 25 ianuarie 2023, ora 10.
 
ATENTIE! Actele de mai sus se depun la inspectoratul scolar atat pentru cadrele didactice pentru care s-a acordat mentinerea in activitate ca titular cat si pentru cadrele didactice titulare pentru care s-a refuzat mentinerea in activitate ca titular.
 
26 ianuarie 2023, ora 15 la sediul inspectoratului - Afisarea listei finale cuprinzand cadrele didactice pentru care s-a aprobat acordarea mentinerii in activitate ca titular si a listei cadrelor didactice ale caror cereri au fost respinse la nivelul unitatilor de invatamant
 
27 ianuarie 2023 intre orele 8 – 14 si 30 ianuarie 2023 intre orele 8 – 15, la secretariatul inspectoratului - Depunerea contestatiilor.
 
 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2023—2024

 
Art 29
 
(4) Personalul didactic de predare titular din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care pana la data de 1 septembrie 2023 implineste varsta de 65 de ani, efectueaza stagiul minim de cotizare si dovedeste competenta profesionala deosebita, a obtinut calificativul „Foarte Bine” si nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 (cinci) ani scolari incheiati, poate fi mentinut in activitate ca titular, in functia didactica pana la 3 (trei) ani peste varsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii.
 
(5) La etapa de mentinere in activitate ca titular, in functia didactica, peste varsta de pensionare, participa si personalul didactic de predare, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular, reincadrat in functia de personal didactic, in anul scolar 2023-2024, care se incadreaza in prevederile alin. (4).
 
(6) Personalul didactic de predare care se incadreaza in prevederile alin. (4) si (5) se adreseaza, in scris, consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, pana la data prevazuta in Calendar. Profesorii din centre si cabinete de asistenta psihopedagogica si profesorii logopezi din cabinetele interscolare se adreseaza CMBRAE/CJRAE in cadrul caruia este normat postul didactic respectiv. Cererile, insotite de documentele justificative privind activitatea didactica si stiintifica, se analizeaza si se aproba in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, in perioada prevazuta de Calendar, in functie de evolutia demografica la nivel local, de planurile de scolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal si de evolutia planurilor-cadru de invatamant.
 
(7) La nivelul unitatilor de invatamant pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) se incadreaza in prevederile alin. (4) si (5);
b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare/reincadrate, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedra, sunt complete si viabile in anul scolar 2023-2024, luand in considerare si prevederile art. 262 alin. (4) si (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) la nivelul unitatii/unitatilor de invatamant, in care urmeaza sa fie mentinute in activitate ca titulare in functia didactica, nu exista reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare/reincadrate si nu este necesara completarea/intregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unitatile de invatamant respective cu ore din catedra pe care sunt titulare/reincadrate cadrele didactice care se incadreaza in prevederile alin. (4) si (5) si urmeaza sa fie mentinute in activitate, ca titular, in functia didactica.
 
(8) Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant comunica, la termenul prevazut in Calendar, inspectoratului scolar si cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind mentinerea in activitate, ca titular, in functia didactica, a personalului didactic de predare care se incadreaza in prevederile alin. (4) si (5), in anul scolar 2023-2024. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate verifica situatiile transmise de unitatile de invatamant, intocmeste listele finale cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (7) si solicita mentinerea in activitate, ca titular, in functia didactica, in anul scolar 2023-2024 si le supune spre analiza comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, insotite de lista cadrelor didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate. Comisia paritara constituita la nivelul inspectoratului scolar trebuie sa tina seama daca, dupa mentinerea in activitate, ca titular, in functia didactica a cadrelor didactice care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la alin. (7), la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, se asigura numarul necesar de posturi didactice/catedre vacante in vederea solutionarii restrangerilor de activitate cadrelor didactice titulare detasate in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate.
 
(9) Listele finale, validate de consiliul de administratie al inspectoratului scolar in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, se afiseaza la inspectoratul scolar la termenul prevazut in Calendar. La inspectoratul scolar se afiseaza si listele care cuprind cadrele didactice ale caror cereri de mentinere in activitate ca titular, in functia didactica, in anul scolar 2023-2024, au fost respinse la nivelul unitatilor de invatamant sau la nivelul inspectoratului scolar cu precizarea motivului pentru care au fost respinse.
 
(10) Contestatiile se depun, in scris, la inspectoratul scolar, in perioada prevazuta in Calendar. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).
 
(11) Dupa solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, inspectorul scolar general emite decizia privind mentinerea in activitate ca titular a personalului didactic de predare, care indeplineste cumulativ conditiile prevazute la alin. (7), in functia didactica, in anul scolar 2023-2024. In baza deciziei semnate de inspectorul scolar general, directorul/directorii unitatii/unitatilor de invatamant incheie actul aditional la contractul individual de munca incheiat pe perioada nedeterminata al cadrului didactic care a fost mentinut ca titular in functia didactica, in anul scolar 2023-2024.
 
(12) In conditiile in care, pana la data de 1 septembrie 2023, se constata ca, din cauza reducerii numarului de ore la o anumita disciplina, nu mai este indeplinita conditia de la alin. (7) lit. b) sau lit. c), inspectorul scolar general revoca decizia emisa conform alin. (11).
 
(13) In situatia reorganizarii unei unitati de invatamant cu personalitate juridica, prin divizare sau fuziune, cererile cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile alin. (4) si (5) si solicita mentinerea in activitate ca titular in functia didactica in anul scolar 2023-2024 se analizeaza de comisia numita prin decizia inspectorului scolar general conform art. 19 alin. (1), dupa aplicarea procedurilor prevazute la art. 19 alin. (2)-(4).
 
 
 


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

mentinere in activitate profesorimentinere in activitate cadre didacticementinere in activitate dupa pensionarementinere in activitate ca pensionar


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//