ţóÂ

Metodologia pentru Concursul de Directori de scoli 2021 a fost anuntata

De Laura Galescu
la 07 Iun. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Metodologia pentru Concursul de Directori de scoli 2021 a fost anuntata07Iun.2021

Regulile pentru Concursul de Directori de scoli 2021 au fost anuntate. Gasiti mai jos metodologia completa.

 
 
METODOLOGIE
privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director
adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar
 
 
Capitolul I
 
Dispozitii generale
 
 Art. 1. (1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea concursului pentru
ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat:
a) Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din
unitatile de invatamant preuniversitar;
b) Numirea si eliberarea din functie a directorilor si directorilor adjuncti din unitatile de invatamant
preuniversitar.
c) Drepturile si obligatiile ce decurg din contractul de management si fisa postului care se incheie in
urma promovarii concursului.
 (2) Prezenta metodologie se aplica:
a) Unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, unitatilor de invatamant special, centrelor scolare
pentru educatie incluziva, centrelor de excelenta, cluburilor sportive scolare, palatelor si cluburilor
copiilor, centrelor judetene de resurse si asistenta educationala/Centrului Municipiului Bucuresti de
Resurse si Asistenta Educationala, denumite in continuare CJRAE/CMBRAE, toate acestea denumite in
continuare unitati de invatamant de stat;
b) Palatului National al Copiilor;
 
 
 Art. 2. (1) Concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din unitatile de
invatamant de stat prevazute la art. 1 alin. (2) punctul a) se organizeaza, in conformitate cu prevederile
art. 257 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sub
coordonarea Ministerului Educatiei, prin Inspectoratele Scolare Judetene/ Inspectoratul Scolar al
Municipiului Bucuresti, denumite in continuare inspectorate scolare.
 (2) Concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din Palatul National al Copiilor
se organizeaza de catre Ministerul Educatiei, prin directiile generale care coordoneaza activitatea in
invatamantul preuniversitar.
 (3) Monitorizarea si coordonarea concursului de ocupare a functiilor de director si de director adjunct
din unitatile de invatamant preuniversitar sunt asigurate de Ministerul Educatiei, prin Comisia nationala
de monitorizare si coordonare a concursului. Componenta si atributiile Comisiei nationale de
monitorizare si coordonare a concursului se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei.
 
 
 Art. 3. (1) Pentru a ocupa functia de director sau de director adjunct, un cadru didactic trebuie sa
indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) Este absolvent al invatamantului superior cu diploma de licenta sau atestat de echivalare in conditiile
art. 149 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare
b) Este titular in invatamantul preuniversitar, avand incheiat contract de munca pe perioada
nedeterminata;
c) Are o vechime in invatamantul preuniversitar de minim 5 ani;
d) Are calificativul „Foarte bine“ acordat in ultimii 2 ani scolari lucrati efectiv la catedra in functii
didactice sau in functii de conducere din unitati de invatamant/inspectorate scolare/casele corpului
didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei ori in functii de indrumare si control din
inspectorate scolare/functii de specialitate specifice Ministerului Educatiei;
e) Nu a fost sanctionat disciplinar in ultimul an scolar anterior anului desfasurarii concursului, indiferent
de perioada in care si-a desfasurat activitatea si de functiile ocupate, functii didactice, de conducere din
unitati de invatamant/inspectorate scolare/casele corpului didactic/Palatul National al
Copiilor/Ministerul Educatiei ori de indrumare si control din inspectorate scolare/ functii de specialitate
specifice in Ministerul Educatiei sau a intervenit radierea de drept a sanctiunii, potrivit art. 248 alin. (3)
din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o functie de conducere in invatamant prin hotarare
judecatoreasca definitiva de condamnare penala;
g) Este apt din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei, conform prevederilor art. 234 alin.
(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) nu a avut statutul de „lucrator al Securitatii“ sau „colaborator al Securitatii“;
(2) Cadrele didactice care au ocupat si functii de conducere din unitati de invatamant/inspectorate
scolare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educatiei ori functii de indrumare
si control din inspectorate scolare/functii de specialitate specifice in Ministerul Educatiei prezinta
calificativele prevazute la alin. (1) lit. d) obtinute in urma evaluarii activitatii desfasurate in aceasta
calitate.
(3) La concursul pentru ocuparea functiei de director al CJRAE/CMBRAE pot candida persoanele care
indeplinesc, cumulativ, conditiile prevazute la alin. (1) si indeplinesc conditiile de studii pentru ocuparea
unui post de profesor in centre si cabinete de asistenta psihopedagogica sau de profesor logoped, in
concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de
concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si
disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant in vigoare, denumit in continuare
Centralizator.
 (4) La concursul pentru ocuparea functiei de director/director adjunct al unei unitati de invatamant
special sau al centrului scolar pentru educatie incluziva pot candida persoanele care indeplinesc,
cumulativ, conditiile prevazute la alin. (1) si au specializarea necesara/atestatul necesar pentru ocuparea
unei functii didactice in invatamantul special in concordanta cu Centralizatorul in vigoare.
 (5) in cazul unitatilor de invatamant cu predare integrala in limbile minoritatilor nationale, directorul
are obligatia cunoasterii limbii respective, dovedita cu documente justificative cum ar fi: specializarea in
limba straina/materna inscrisa pe diploma de studii, documentul de numire/transfer/repartizare ca
titular pe un post/o catedra cu predare in limbile minoritatilor, certificat de competente lingvistice
eliberat de un centru autorizat in materie.
 (6) in cazul unitatilor de invatamant cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale, in care sunt
normate una sau mai multe functii de director adjunct, unul dintre directori are obligatia cunoasterii limbii
respective, dovedite cu documentele justificative mentionate la alineatul (5).
 (7) in situatia de la alineatul (6), comisia judeteana de organizare a concursului identifica functiile de
conducere vacante din unitatile de invatamant care necesita respectarea conditiei ca unul dintre directori
sa cunoasca limba minoritatii si afiseaza aceasta lista la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar,
mentionand daca pentru aceste functii candidatii trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta.
 (8) in cazul unitatilor de invatamant cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale, in care este
normata doar functia de director, nu se aplica prevederile alin. (6) si (7). in cazul in care o astfel de functie este ocupata prin concurs de un cadru didactic care nu cunoaste limba minoritatii respective, acesta are
obligatia de a asigura reprezentarea cadrelor didactice de la sectia cu predare in limba minoritatii
nationale in consiliul de administratie al unitatii de invatamant.
(9) Nu pot ocupa functiile de director sau de director adjunct persoanele aflate in situatiile mentionate
in art. 234 alin (5) din Legea 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 
Capitolul II
Organizarea concursului
 
 
 Art. 4. Ministerul Educatiei stabileste, prin nota aprobata de conducerea Ministerului Educatiei, pentru
fiecare sesiune de concurs, categoriile de functii pentru care se organizeaza concursul, precum si perioada
organizarii acestuia.
 
 Art. 5. in vederea organizarii concursului, se constituie urmatoarele comisii:
I. Comisii constituite la nivelul Ministerului Educaţiei:
a) Comisia na┼úionala de monitorizare ┼či coordonare a concursului pentru ocuparea func┼úiilor de
director ┼či director adjunct din unitatile din sistemul national de invatamant preuniversitar, constituita
prin ordin al ministrului educatiei, avand urmatoarea componenta:
• Presedinte - secretarul de stat cu atributii in coordonarea invatamantului preuniversitar;
• Vicepresedinte - secretarul de stat cu atributii in asigurarea echitatii;
• Membri - directori generali sau directori din cadrul directiilor care au atributii in coordonarea
activitatii invatamantului preuniversitar/director general CNPEE;
• Secretari - consilieri/inspectori/experti din cadrul Ministerului Educatiei
b) Comisia de evaluare a candidatilor pentru functiile de conducere din Palatul Naţional al Copiilor,
constituita prin ordin al ministrului educatiei, avand urmatoarea componenta:
• presedinte - director general/director din cadrul directiilor care coordoneaza activitatea
invatamantului preuniversitar;
• patru membri - consilieri/inspectori/experti din cadrul directiilor care au atributii in coordonarea
activitatii invatamantului preuniversitar secretar - consilier/inspector/expert din cadrul Ministerului
Educatiei.
Atributiile comisiei de evaluare a candidatilor pentru functiile de conducere din Palatul Naţional al
Copiilor:
• Organizeaza activitatea din centrul special pentru derularea probei scrise;
• Evalueaza testele standardizate din cadrul probei scrise;
• Stabileste graficul de desfasurare a probelor de interviu;
• Stabileste planul de desfasurare a interviului ;
• Evalueaza candidatii la proba de interviu;
• Completeaza borderourile de notare, situatiile centralizatoare si toate documentele prevazute in
procedura de desfasurare a interviului;
• Introduce in aplicatia informatica dedicata rezultatele obtinute de candidati dupa fiecare proba de
concurs;
• Afiseaza rezultatele la finalul fiecarei probe de concurs;
• Primeste contestatiile si le repartizeaza comisiei de solutionare a contestatiilor;
• Transmite spre validare ministrului educatiei rezultatele finale ale concursului.
 
c) Comisia de soluţionare a contestaţiilor candidatilor pentru ocuparea functiilor de conducere din
Palatul Naţional al Copiilor constituita prin ordin al ministrului educatiei, avand urmatoarea componenta:
• presedinte - director general/director din cadrul directiilor generale care coordoneaza activitatea
invatamantului preuniversitar;
• doi membri - consilieri/inspectori/experti din cadrul directiilor de specialitate cu atributii in
domeniul invatamantului preuniversitar;
• secretar - consilier/inspector/expert din cadrul Ministerului Educatiei.
 Din comisia de solu┼úionare a contesta┼úiilor candidatilor pentru ocuparea functiilor de conducere din
Palatul Naţional al Copiilor fac parte alte persoane decat cele din Comisia de evaluare a candidatilor.
 
II. Comisiile constituite la nivelul inspectoratelor scolare:
 
a) Comisia judeteana de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct
din unitatile de invatamant de stat, constituita prin decizie a inspectorului scolar general, avand
urmatoarea componenta:
1) Pre┼čedinte - inspector ┼čcolar general/inspector ┼čcolar general adjunct/director CCD
2) Membri - inspectori ┼čcolari, metodi┼čti ai inspectoratului ┼čcolar, informaticieni;
3) Secretari – informaticieni/cadre didactice cu abilitati de operare pe computer.
Atributiile comisiei judetene de organizare a concursului:
• Organizeaza activitatea din centrele speciale pentru derularea probei scrise;
• Solicita in scris autoritatilor publice locale, universitatilor si companiilor partenere nominalizarea
membrilor in comisiile de organizare a interviurilor;
• Stabileste graficul de desfasurare a probelor de interviu;
• Convoaca membrii comisiilor de organizare a interviurilor la data, ora si locul desfasurarii interviului;
• Introduce in aplicatia informatica dedicata rezultatele obtinute de candidati dupa fiecare proba de
concurs;
• Afiseaza rezultatele la finalul fiecarei probe de concurs;
• Primeste contestatiile la proba scrisa si le repartizeaza comisiei de solutionare a contestatiilor;
• Transmite spre validare Consiliului de administratie al inspectoratului scolar rezultatele finale ale
concursului.
b) Comisia de evaluare a probei scrise, constituita prin decizie a inspectorului scolar general, avand
urmatoarea componenta:
1) Presedinte – inspector ┼čcolar general adjunct/director CCD/inspector scolar;
2) Membri – inspectori scolari, cate 2 pentru maximum 30 de candidati;
3) Secretari - informaticieni/cadre didactice cu abilitati de operare pe computer, cate 1 pentru
maximum 30 de candidati;
Atributiile comisiei de evaluare a probei scrise:
• Evalueaza testele standardizate din cadrul probei scrise si completeaza borderourile de notare
prevazute in anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
• Transmite rezultatele de la proba scrisa catre presedintele comisiei judetene de organizare a
concursului.
c) Comisia de solutionare a contestatiilor la proba scrisa, constituita prin decizie a inspectorului scolar
general, avand urmatoarea componenta:
1) Pre┼čedinte - inspector ┼čcolar general adjunct/director CCD/inspector scolar;
2) Membri - inspectori ┼čcolari, metodi┼čti ai inspectoratului ┼čcolar, informaticieni;
3) Secretar- informatician/cadru didactic cu abilitati de operare pe computer.
 
Atributiile comisiei de solutionare a contestatiilor:
• Reevalueaza testele standardizate ale candidatilor care au depus contestatii;
• Transmite rezultatele reevaluarii catre presedintele comisiei judetene de organizare a
concursului.
d) Comisii de evaluare a probei de interviu, constituite prin decizie a inspectorului scolar general, avand
urmatoarea componenta:
1) Presedinte - Un reprezentant al inspectoratului scolar;
Membri:
2) Doi reprezentanti ai unitatii scolare, dintre cadrele didactice titulare ale unitatii de invatamant,
alesi prin vot secret de catre Consiliul Profesoral. Consiliile profesorale din unitatile de invatamant vor
desemna doi membri titulari in comisie si un membru supleant;
3) Un reprezentant al consiliului local, desemnat prin hotarare a consiliului local, respectiv un
reprezentant al consiliului judetean, desemnat prin hotarare a consiliului judetean, in cazul scolilor
speciale. in cazul in care, in termen de 10 zile de la data solicitarii, autoritatile locale nu-si desemneaza
reprezentantul, acesta va fi reprezentantul consiliului local, respectiv judetean in consiliul de
administratie al unitatii de invatamant. in cazul in care, din motive intemeiate, reprezentantul consiliului
local/judetean nu poate fi desemnat, atunci membru de drept al comisiei de evaluare a interviului devine
cadrul didactic desemnat ca membru supleant de catre consiliul profesoral al unitatii de invatamant.
Pentru comisiile constituite in vederea evaluarii candidatilor pentru functia de director si director
adjunct la cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, in locul reprezentantului Consiliului
Local se desemneaza un reprezentant al Ministerului Educatiei, prin ordin al ministrului.
4) Un reprezentant al departamentului de resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari si
foarte mari sau un reprezentant al unei companii specializate in recrutarea resurselor umane sau un
cadru didactic din invatamantul superior cu competente in management institutional si/sau management
educational.
5) Secretar - un informatician sau un cadru didactic cu competente in utilizarea calculatorului.
Atributiile comisiei de evaluare a probei de interviu :
• Stabileste planul de desfasurare a interviului ;
• Evalueaza candidatii la proba de interviu si completeaza borderourile de notare prevazute in anexa
nr. 2 la prezenta metodologie;;
• Completeaza situatiile centralizatoare si toate documentele prevazute in procedura de desfasurare
a interviului;
• Transmite comisiei judetene de organizare a concursului rezultatele interviului, in vederea validarii
si numirii candidatilor declarati reusiti.
Art. 6. La toate activitatile din cadrul concursului pentru func┼úiile de director ┼či de director adjunct, sunt
invitaţi sa participe in calitate de observatori:
a. cate un reprezentant al organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel
de sector de activitate invaţamant preuniversitar, care au membri in unitatea de invaţamant; pentru
unitaţile de invaţamant in care nu exista organizaţie sindicala/nu exista organizaţie sindicala afiliata la o
federaţie reprezentativa la nivel de sector de activitate invaţamant preuniversitar participa cu statut de
observator un reprezentant al salariaţilor de la unitatea de invaţamant pentru care se organizeaza
concursul, ales in consiliul profesoral prin vot secret, cu majoritate simpla;
 
b. un reprezentant desemnat de federaţiile reprezentative ale asociaţiilor de parinţi cu activitate
relevanta la nivel national. in cazul unitatilor de invatamant in care nu sunt infiintate astfel de structuri,
un reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Parintilor.
c. un reprezentant al elevilor, desemnat de structurile organizatorice ale elevilor reprezentative la nivel
national, pentru unitatile de invatamant de nivel liceal si postliceal.
d. delegatul desemnat de cultul respectiv, in cazul liceelor, seminariilor teologice ┼či unita┼úilor de
invaţamant confesional;
e. reprezentanti ai agentilor economici parteneri, in cazul unitatilor care includ in planul de scolarizare
invatamant profesional si tehnic.
 
 Art. 7. (1) Institutia care organizeaza concursul - inspectoratul scolar - are obligatia de a anunta, in presa
si pe site-ul propriu, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data la care se desfasoara proba
scrisa, functiile de director si de director adjunct vacante din unitatile de invatamant pentru care se
organizeaza concurs, in conformitate cu dispozitiile notei emise in acest scop de Ministerul Educatiei.
 (2) Ministerul Educatiei, prin directiile generale de specialitate, anunta, in presa, organizarea
concursului pentru ocuparea functiilor de director sau de director adjunct din cadrul Palatului National al
Copiilor, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data la care se desfasoara prima proba de
concurs, si afiseaza la sediul si pe site-ul propriu lista functiilor de conducere pentru care se organizeaza
concurs precum si informatiile referitoare la inscrierea si participarea candidatilor la concurs.
 (3) Inspectoratul scolar, in baza fisei-cadru a postului aprobate de Ministerul Educatiei, elaboreaza fisele
posturilor pentru director si director adjunct pentru fiecare unitate de invatamant. Acestea, impreuna cu
perioada de inscriere, metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs si lista documentelor necesare
inscrierii la concurs se afiseaza la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar.
 (4) Ministerul Educatiei, prin directiile generale care coordoneaza activitatea invatamantului
preuniversitar, elaboreaza fisele posturilor pentru functiile de director si director adjunct din cadrul
Palatului National al Copiilor. Acestea, impreuna cu perioada de inscriere, metodologia de concurs,
bibliografia pentru concurs si lista documentelor necesare inscrierii la concurs se afiseaza la sediul si pe
site-ul Ministerului Educatiei.
(5) inscrierea la concurs si verificarea dosarelor de concurs se incheie cu cel putin 15 zile calendaristice
inainte de data la care se desfasoara proba scrisa a concursului.
 (6) Desfasurarea probelor de concurs la care participa candidatii se inregistreaza audio-video. Fisierele
rezultate se inregistreaza pe suport magnetic (CD, DVD, memory-stick, HDD extern) si se arhiveaza alaturi
de celelalte documente de concurs.
 
 Art. 8. (1) Dosarul de inscriere la concurs se incarca in aplicatia informatica dedicata si trebuie sa
contina obligatoriu urmatoarele documente:
a) curriculum vitae Europass, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
b) cerere de inscriere completata si semnata de candidat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4
la prezenta metodologie;
c) cartea de identitate;
d) certificatul de nastere si, daca este cazul, certificatul de casatorie;
e) hotararile judecatoresti/alte documente pentru persoana care si-a schimbat numele din diferite
motive, daca este cazul;
f) actele de studii: diploma de licenta/certificatul de echivalare emis in conditiile art. 149 alin 3 din
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;
g) atestatul de invatamant special, pentru scolile speciale;
h) ultimul document de numire/transfer/repartizare ca titular in invatamantul preuniversitar;
i) adeverinta, eliberata de unitatea de invatamant in care este titular din care sa reiasa si vechimea
in invatamant, obtinerea calificativelor „Foarte bine“ in ultimii 2 ani scolari anteriori anului scolar in care
se desfasoara concursul, precum si faptul ca nu a fost sanctionat disciplinar in ultimul an scolar anterior
anului desfasurarii concursului si nici in anul scolar in curs, conform modelului prevazut in anexa nr. 5 la
prezenta metodologie
j) documente justificative privind indeplinirea conditiei prevazute la art. 3 alin. (5);
k) cazier judiciar din care sa reiasa ca nu are antecedente penale;
l) certificat medical eliberat in temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare, conform Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice si al
ministrului sanatatii nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical
necesar pentru incadrarea si mentinerea intr-o functie de conducere sau de indrumare si de control din
invatamantul preuniversitar;
m) declaratie pe propria raspundere care sa ateste ca nu a avut statutul de „lucrator al Securitatii“
sau „colaborator al Securitatii“, conform modelului din anexa nr. 6 la prezenta metodologie;
n) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate
prevazute in prezenta metodologie, conform anexei nr. 7
o) declaratie pe propria raspundere privind veridicitatea continutului documentelor din dosarul de
inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa nr. 8 la prezenta metodologie;
 Pentru utilizarea aplicatiei informatice dedicate, Ministerul Educatiei elaboreaza proceduri specifice
de utilizare.
 
 Art. 9. (1) Prin decizie a inspectorului scolar general, se numesc, din cadrul comisiei judetene de
organizare a concursului, membri care vor avea acces la platforma informatica dedicata in vederea
verificarii indeplinirii conditiilor de participare la concurs.
 (2) in situatia in care se constata neindeplinirea conditiilor de inscriere la concurs sau lipsa unor
documente obligatorii candidatul respectiv este declarat respinssi pierde dreptul de a participa la probele
de concurs.
(3) La finalizarea etapei de verificare a dosarelor de inscriere, la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar
se afiseaza lista candidatilor admisi, respectiv respinsi.
 
Art. 10. (1) Pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), cu
10 zile calendaristice inainte de data la care se desfasoara prima proba de interviu consiliului de
administratie a inspectoratului scolar hotaraste constituirea comisiilor de interviu, iar inspectorul scolar
general emite, in conformitate cu hotararea, deciziile de constituire a acestora.
(2) Decizia de constituire se publica pe site-ul inspectoratului scolar si se comunica persoanelor care
o duc la indeplinire.
 
 Art. 11. (1) Presedintele comisiei de organizare a concursului invita in scris observatorii, sa participe
fizic la ambele etape ale concursului. Invitatia se transmite cu cel putin 48 de ore inainte de data
desfasurarii fiecarei probe. Participarea observatorilor este confirmata printr-un document de
desemnare/delegare eliberat de structura pe care acestia o reprezinta. Neprezentarea observatorilor nu
afecteaza legalitatea desfasurarii concursului.
 (2) Secretarii si observatorii asista la activitatile comisiilor, dar nu au atributii si nu se implica in
examinarea si evaluarea candidatilor. Observatorii au dreptul de a-si consemna observatiile in procesulverbal incheiat in urma desfasurarii concursului. Daca, in timpul desfasurarii concursului, observatorii
sesizeaza presedintelui comisiei vicii de procedura sau de organizare, acesta are obligatia de a verifica si
de a remedia, dupa caz, aspectele sesizate. Pentru remedierea aspectelor sesizate, presedintele comisiei
poate consulta si consilierul juridic al inspectoratului scolar. in cazul in care sunt semnalate erori sau 
abuzuri referitoare la evaluarea candidatilor, consemnate in procesul-verbal, presedintele comisiei de
organizare a concursului analizeaza situatia semnalata si dispune masurile legale care se impun.
 (3) Observatorii pot sesiza, in scris, comisiei nationale abateri de la corectitudinea organizarii si
desfasurarii concursului dupa incheierea acestuia, doar in situatia in care nu s-a dat curs sesizarii si/sau
nu li s-a permis consemnarea in procesul-verbal.
 
 Art. 12. (1) Probele din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct
din unitatile de invatamant sunt urmatoarele:
a) O proba scrisa - rezolvarea de catre candidati, in maximum 120 de minute, a unui test standardizat
cu 50 de itemi, cu un singur raspuns corect, prin care se evalueaza capacitati si competente relevante
pentru activitatea de management educational:
- capacitati cognitive;
- competente de management si leadership.
Fiecare item corect rezolvat se noteaza cu doua puncte. Nota se obtine prin impartirea la 10 a sumei
punctajelor obtinute. Nu se admit diferente de notare intre membrii comisiei de evaluare a probei scrise.
 
Notele obtinute la proba scrisa se pot contesta in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor.
Contestatiile se adreseaza presedintelui comisiei de organizare a concursului si se depun la secretariatul
institutiei organizatoare, respectiv inspectoratului scolar in cazul concursului pentru ocuparea functiilor
de director si de director adjunct din unitatile de invatamant de stat si la registratura Ministerului
Educatiei, in cazul concursului pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct din Palatul
National al Copiilor. Solutionarea contestatiilor se realizeaza in perioada prevazuta in calendarul de
desfasurare a concursului. Nu se admit diferente de notare intre membrii comisiei de solutionare a
contestatiilor la reevaluarea probei scrise. in cazul constatarii diferentelor de notare, presedintele
comisiei judetene de organizare reevalueaza testul in prezenta candidatului si acorda nota finala.
Rezultatele solutionarii contestatiilor de catre comisiile de solutionare a contestatiilor se afiseaza la
sediul si pe site-ul inspectoratului scolar/Ministerului Educatiei/unitatii de invatamant, dupa caz, si se
comunica, in scris, contestatarului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la expirarea termenului
de solutionare a contestatiilor.
 
Rezultatele stabilite de comisiile de solutionare a contestatiilor sunt definitive.
 
Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie asigura elaborarea testelor standardizate, in
colaborare cu experti in domeniul stiintelor educatiei, selectati in baza unei proceduri proprii si numiti
prin ordin al ministrului educatiei. Colectivul de elaborare a testelor standardizate si toate persoanele
care au dreptul de a opera cu acestea, semneaza acord de confidentialitate privind continutul acestora,
conform anexei nr...la prezenta metodologie.
 
Testul standardizate se realizeaza de catre Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, care
este responsabil si de transmiterea acestuia catre centrele speciale, in conditii de securitate informatica.
b) Un interviu sustinut in fata unei comisii de evaluare, cu durata de 60 de minute pentru fiecare
candidat, in cadrul caruia se evalueaza:
 - Competentele de management strategic, operational si de comunicare, prin prezentarea unui plan
de dezvoltare al scolii pentru care candideaza.
 - Abilitatile de rezolvare a unor situatii-problema, raportat la contextul si specificul unitatii de
invatamant pentru care candideaza;
 - Competentele digitale, printr-o proba practica de utilizare a calculatorului;
 
 Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere intregi de la 1 la 10 de catre fiecare membru
al comisiei, punctajul final fiind media aritmetica a punctajelor acordate de catre cei cinci membri ai 
comisiei de evaluare. Punctajele se inregistreaza in borderoul de notare conform anexei nr. 6 la prezenta
medodologie. Nu se admit diferente mai mari de trei puncte intre oricare doi evaluatori. in cazul
diferentelor mai mari de trei puncte, presedintele comisiei are obligatia sa medieze divergentele de
punctaj intre evaluatori. in urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decat cele initiale si se
intocmeste un nou borderou de punctaj. in cazul in care, in urma medierii, diferentele de punctaj raman
mai mari de trei puncte, se calculeaza media aritmetica a punctajelor acordate dupa mediere, iar daca
diferenta intre media obtinuta si una sau mai multe dintre notele acordate este mai mare sau egala cu
doua puncte, nota sau notele respective se elimina din calculul mediei si se calculeaza media din
punctajele ramase. Punctajele obtinute la proba de interviu nu se contesta.
Daca, in urma aplicarii metodei de calcul a mediei, nu se poate constitui media, presedintele comisiei
judetene informeaza comisia nationala pentru analiza si masuri.
(2) Cele doua probe sunt obligatorii.
(3) Nota finala a candidatului, dupa sustinerea celor doua probe, se obtine prin formula:
N=(4Ns+6Pi)/10, unde:
Ns=nota obtinuta la proba scrisa;
Pi=punctajul obtinut la proba de interviu;
N=nota finala obtinuta la concurs.
(4) Bibliografia-cadru pentru concurs este prevazuta in anexa nr. 9 la prezenta metodologie;
 
Capitolul III
Desfasurarea concursului
 
Art. 13. in vederea desfasurarii probei scrise, inspectoratele scolare anunta, prin publicare pe site propriu
si prin afisare la sediul propriu, centrul/centrele speciale desemnate.
 
Art. 14. Organizarea si desfasurarea probei scrise se realizeaza conform procedurii speciale elaborate si
publicate de catre Ministerul Educatiei cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii acesteia.
Inspectoratul scolar, prin comisia de organizare a concursului, raspunde de aplicarea si respectarea
procedurii.
 
 Art. 15. Este declarat ”admis” la proba scrisa candidatul care a obtinut cel putin nota 7. Pot participa la
proba de interviu doar candidatii declarati admisi la proba scrisa.
 
 Art. 16. (1) in perioada prevazuta in calendarul de desfasurare a concursului, candidatii declarati admisi
la proba scrisa incarca in aplicatia informatica dedicata cererea/cererile privind optiunea pentru unitatea
de invatamant, respectiv functia la care candideaza.
(2) Dupa promovarea probei scrise, un candidat poate opta pentru participarea la proba de interviu la cel
mult doua functii distincte din cadrul aceleiasi unitati de invatamant sau din unitati de invatamant
diferite, din acelasi judet sau din judete diferite. in acest caz optiunile se mentioneaza distinct in cererea
completata in aplicatia informatica.
(3). La finalul perioadei prevazute la alin (1), inspectoratul scolar publica, pe site-ul propriu si prin afisare
la sediu, lista candidatilor pentru fiecare unitate scolara si pentru fiecare categorie de functii
 
 Art. 17. (1) in vederea desfasurarii probei de interviu, inspectorul scolar general emite deciziile de
constituire a comisiilor de organizare a interviului, cu cel putin 10 zile inaintea perioadei planificate pentru
desfasurarea interviului.
 (2) Comisia de organizare a concursului realizeaza graficul de desfasurare a probelor de interviu si
stabileste locurile de desfasurare a acestora, in unitati de invatamant preuniversitar. Graficul se publica
pe site-ul propriu al inspectoratului scolar si se afiseaza la sediul acestora.
10
 (3) Reprezentantul inspectoratului scolar, presedinte al comisiei de organizare a interviului, are
obligatia convocarii membrilor comisiei si observatorilor la data, ora si locul in care se desfasoara aceasta
proba.
 
 Art. 18. Organizarea si desfasurarea probei de interviu se realizeaza conform procedurii speciale
elaborate si publicate de catre Ministerul Educatiei cu cel putin 30 zile inainte de perioada desfasurarii
probei de interviu din cadrul concursului. Comisiile de evaluare a interviului raspund de aplicarea si
respectarea procedurii.
 
 Art. 19. Este declarat ”admis” la proba de interviu candidatul care a obtinut cel putin 7 puncte.
 
 Art. 20. Dupa incheierea probei de interviu pentru fiecare unitate scolara, presedintele comisiei de
organizare a interviului preda toata documentatia rezultata in urma concursului, cu proces-verbal,
presedintelui comisiei de organizare si desfasurare a probelor de concurs, conform anexei nr. 7 la
prezenta metodologie.
 
 Art. 21. (1) in conformitate cu borderourile de notare si situatia centralizatoare cuprinzand toti
candidatii si toate punctajele obtinute de acestia, comisia de de organizare a concursului calculeaza nota
finala conform formulei de la art.13 alin (3), realizeaza ierarhia candidatilor.
 (2) Este declarat ”reusit” candidatul care a obtinut nota cea mai mare.
 (3) in cazul obtinerii de note egale, de catre candidatii pentru aceeasi functie, se aplica, in ordine,
urmatoarele criterii de departajare:
a) Punctajul la proba de interviu. Este declarat ”reusit” candidatul care are punctajul cel mai mare la
proba interviu.
b) Unitatea de invatamant la care este titular. Este declarat ”reusit” candidatul care este titularul
unitatii pentru care candideaza.
c) Gradul didactic. Este declarat ”reusit” candidatul care are gradul didactic cel mai inalt.
(4) Punctajele obtinute la fiecare proba se afiseaza la sediul si pe site-ul inspectoratului scolar/
Ministerului Educatiei, dupa caz, dupa incheierea probei respective, in aceeasi zi.
 (5) Candidatii promovati pe mai multe functii depun la inspectoratul scolar/Ministerul Educatiei, in
scris, optiunea pentru o singura functie, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la afisarea
rezultatelor finale. Dupa exprimarea optiunii scrise, fiecare functie ramasa vacanta va fi ocupata de
urmatorul candidat admis la concurs. Daca nu exista un alt candidat admis, functia ramane vacanta.
 
 Art. 22. (1) La incheierea perioadei de concurs se afiseaza, la sediul si pe site-ul inspectoratului
scolar/Ministerului Educatiei /unitatii de invatamant, dupa caz, rezultatele finale ale acestuia.
 
Capitolul IV
Numirea in functiile de director si director adjunct
 
 Art. 23. Rezultatele concursului de ocupare a functiilor de director si director adjunct din unitatile de
invatamant de stat se valideaza de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, dupa
finalizarea solutionarii tuturor contestatiilor, si se transmit spre informare directiei generale din cadrul
Ministerului Educatiei cu atributii in managementul invatamantului preuniversitar, conform unei
machete comunicate de aceasta.
 
 Art. 24. (1) Numirea, ca urmare a promovarii concursului, in functiile de director si de director adjunct
pentru unitatile de invatamant de stat se realizeaza prin decizie a inspectorului scolar general, in
conformitate cu hotararea consiliului de administratie, pentru o perioada de 4 ani. in urma promovarii
concursului, directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant incheie contractul de management cu 
inspectorul scolar general, pe o perioada de 4 ani de la data numirii in functie. Contractul de management
poate fi prelungit, cu acordul partilor, in urma evaluarii performantelor manageriale pe o perioada de cel
mult 1 an.
(2) Directorii unitatilor de invatamant particular sunt numiti de conducerea persoanei juridice
fondatoare, in conditiile legii. Actul de numire se aduce la cunostinta inspectoratului scolar pe raza caruia
isi desfasoara activitatea unitatea de invatamant particular respectiva.
(3) Numirea in functiile de director si de director adjunct, in cazul unitatilor de invatamant cu predare in
limbile minoritatilor nationale si al celor cu sectii de predare in limbile minoritatilor nationale in care sunt
normate una sau mai multe functii de director adjunct, se face cu respectarea art. 97 din Legea nr. 1/2011,
cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Numirea in functiile de director si de director adjunct, in cazul seminariilor si liceelor teologice, se
face dupa obtinerea binecuvantarii cultului respectiv. Consultarea se va face la solicitarea Consiliului de
administratie al inspectoratului scolar, reprezentantii cultului urmand a transmite in scris punctul de
vedere argumentat.
(5) Numirea, ca urmare a promovarii concursului, a directorului/directorului adjunct al Palatului National
al Copiilor se realizeaza prin ordin al ministrului educatiei pentru o perioada de 4 ani.
(6) Directorul si directorul adjunct din unitatile de invatamant de stat si Palatul National al Copiilor nu
pot avea, pe perioada exercitarii mandatului, functia de presedinte sau vicepresedinte in cadrul unui
partid politic, la nivel local, judetean sau national.
 (7) in urma promovarii concursului, directorul unitatii de invatamant de stat incheie, cu exceptia
directorilor din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, pe o perioada de 4 ani de la data
numirii in functie, contract de management administrativ-financiar cu primarul/primarul de sector al
unitatii administrativ-teritoriale, respectiv presedintele consiliului judetean pe raza caruia se afla unitatea
de invatamant/primarul general al municipiului Bucuresti.
 (8) Modelele-cadru de contract de management, respectiv management administrativ-financiar sunt
prevazute in anexele nr. 10 si nr. 11 la prezenta metodologie.
 (9) in urma promovarii concursului, contractul de management, incheiat de directorii si directorii
adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta
nationala cu inspectorul scolar general, este avizat de ministerele de resort.
 (10) in urma promovarii concursului, directorul/directorul adjunct al Palatului National al Copiilor incheie
contractul de management cu ministrul educatiei, pe o perioada de 4 ani de la data numirii in functie.
Contractul de management poate fi prelungit, cu acordul partilor, in urma evaluarii performantelor
manageriale, conform prevederilor art. 259 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare.
 (11) in urma promovarii concursului, directorii/directorii adjuncti ai unitatilor de invatamant special,
directorul CJRAE/CMBRAE si al centrului scolar pentru educatie incluziva incheie, pe o perioada de 4 ani
de la data numirii in functie, contract de management administrativ-financiar cu presedintele consiliului
judetean/primarul de sector si contract de management cu inspectorul scolar general.
 (12) Cadrele didactice numite in functiile de director si director adjunct, care beneficiaza de degrevare
partiala, au drept de rezervare a catedrei pe perioada in care indeplinesc aceste functii.
 Art. 25. (1) in toate situatiile in care contractul de management al directorului/directorului adjunct
inceteaza, inspectorul scolar general emite decizie de incetare a contractului de management.
 (2) in toate situatiile in care contractul de management al directorului/directorului adjunct al Palatului
National al Copiilor inceteaza, ministrul educatiei emite ordin de incetare a contractului de management.
 
 Art. 26. (1) Directorul/Directorul adjunct al unitatii de invatamant de stat, numit in functie ca urmare a
promovarii concursului, poate fi eliberat din functie la propunerea motivata a consiliului de administratie
al inspectoratului scolar/ municipiului Bucuresti, la propunerea motivata a 2/3 dintre membrii consiliului
de administratie al unitatii de invatamant sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre
membri. in aceasta ultima situatie este obligatorie realizarea unui audit de catre inspectoratul scolar.
Rezultatele auditului se analizeaza in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. in functie de
hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, inspectorul scolar general emite decizia
de eliberare din functie a directorului/directorului adjunct al unitatii de invatamant.
 (2) Directorul/Directorul adjunct al unitatii de invatamant de stat/Palatului National al Copiilor, numit
in functie ca urmare a promovarii concursului, poate fi eliberat din functie, daca pe perioada mandatului
a obtinut calificativul „nesatisfacator“ in urma evaluarii anuale, in urma unei inspectii de evaluare
institutionala sau a unei inspectii care vizeaza aspecte de management.
 
 Art. 27. (1) in functiile de director sau de director adjunct ramase vacante sau in cazul vacantarii unor
functii de director sau de director adjunct din unitati de invatamant de stat, conducerea interimara este
asigurata, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, de un cadru didactic
titular, numit prin detasare in interesul invatamantului sau prin delegarea atributiilor specifice functiei,
in conformitate cu legislatia in vigoare, prin decizia inspectorului scolar general, cu avizul consiliului de
administratie al inspectoratului scolar si cu acordul scris al persoanei solicitate.
 (2) Prioritate la ocuparea functiilor ramase vacante dupa organizarea concursului o au persoanele care
au promovat concursul.
 
 Art. 28. Inspectoratele scolare transmit Directiei Generale Management, Resurse Umane si Retea
scolara din cadrul Ministerului Educatieisituatia nominala a modalitatii de ocupare a functiilor de director
si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar, dupa emiterea deciziilor de incetare a
numirii prin detasare in interesul invatamantului, respectiv a deciziilor de numire prin concurs/detasare
in interesul invatamantului/delegare a atributiilor, dupa afisarea rezultatelor finale ale concursului.
 
Capitolul IV
Dispozitii finale
 
Art. 29 (1) in vederea desemnarii in comisia de interviu a unui reprezentantul al departamentului de
resurse umane din cadrul companiilor mijlocii, mari si foarte mari sau a unui reprezentant al unei
companii specializate in recrutarea resurselor umane sau a unui cadru didactic din invatamantul superior
cu competente in management institutional si/sau management educational, Ministerul Educatiei incheie
parteneriate cu universitati, camere de comert si industrie, companii si organizatii neguvernamentale.
(2) in urma parteneriatelor, Ministerul Educatiei realizeaza o procedura de selectie a partenerilor si
valideaza lista acestora cu cel putin 30 de zile inainte de desfasurarea probei de interviu.
 
 Art. 30. (1) Informatiile false cuprinse in curriculum vitae, falsul in declaratii, falsul in inscrisuri oficiale
si sub semnatura privata, nerespectarea conditiilor de inscriere la concurs sau cele referitoare la
autenticitatea documentelor din dosarul de inscriere la concurs, observate de comisia judeteana de
organizare a concursului inaintea sau in timpul desfasurarii concursului, atrag eliminarea candidatului din
concurs si sesizarea organelor competente.
 (2) Abaterile mentionate la alin. (1), confirmate dupa finalizarea concursului, dar inainte de emiterea
deciziei/ordinului de numire, daca vizeaza castigatorul concursului, conduc la invalidarea rezultatelor
acestuia si validarea urmatorului candidat admis. in cazul in care nu exista niciun alt candidat admis,
concursul se reprogrameaza.
 (3) Abaterile mentionate la alin. (1), confirmate dupa emiterea deciziei de numire in functie, conduc la
invalidarea rezultatelor concursului si eliberarea din functie a persoanei respective.
 Art. 31. La organizarea si desfasurarea concursului nu pot participa persoanele care au in randul
candidatilor sot, sotie, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. Presedintii, membrii si secretarii comisiilor
implicate in organizarea si desfasurarea concursului, precum si persoanele desemnate ca observatori,
inainte de desfasurarea concursului, dau o declaratie pe propria raspundere ca nu au in randul
candidatilor sot, sotie, rude sau afini pana la gradul IV inclusiv ori relatii conflictuale cu vreun candidat,
conform anexei nr 12 la prezenta metodologie;,
 
 Art. 32. Borderourile de notare ale membrilor comisiei de concurs, grilele de evaluare a curriculumurilor vitae, lucrarile scrise ale candidatilorsi suporturile magnetice (CD/ DVD/memory-stick/HDD extern)
cu inregistrarile audio-video ale probelor de concurs si toata documentatia in baza careia s-a organizat si
s-a desfasurat concursul, se arhiveaza si se pastreaza timp de 5 ani in inspectoratul scolar/Ministerul
Educatiei/unitatea de invatamant, dupa caz.
 Documentele incarcate de catre candidati pe platforma informatica dedicata se arhiveaza electronic
pe suporturi magnetice.
 
 Art. 33. (1) Comisia nationala de monitorizare si coordonare a concursului poate desemna delegati, in
fiecare judet si in municipiul Bucuresti, pentru monitorizarea organizarii si desfasurarii probelor de
concurs.
 (2) Comisia nationala de monitorizare si coordonare a concursului poate emite proceduri, recomandari,
dispozitii, note, precizari si instructiuni, in vederea aplicarii prevederilor prezentei metodologii, si
stabileste modalitatea de solutionare a contestatiilor.
 (3) Inspectoratele scolare pot emite proceduri specifice proprii in vederea punerii in aplicare a
prevederilor prezentei metodologii, cu respectarea stricta a prevederilor prezentei metodologii.
 
 Art. 34. (1) Inspectorul scolar general, presedintele comisiei de organizare a probelor de concurs,
presedintele comisiei de verificare a dosarelor candidatilor, presedintii comisiilor de concurs si
presedintele comisiei de solutionare a contestatiilor raspund de corectitudinea organizarii si desfasurarii
concursului de ocupare a functiilor de director si director adjunct.
 (2) Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii de catre persoanele care fac parte din comisiile
prevazute in prezenta metodologie atrage dupa sine raspunderea disciplinara, conform Legii nr. 1/2011,
cu modificarile si completarile ulterioare, civila, potrivit dispozitiilor Codului civil sau penala, conform
dispozitiilor Codului penal, in functie de gravitatea faptei.
 (3) in cazul unitatilor de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta
nationala, in comisia de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei de director si director
adjunct sunt inclusi, in calitate de membri, doi delegati ai ministerului de resort.
 
 Art. 35. Pentru asigurarea transparentei decizionale pe perioada derularii concursului, Ministerul
Educatiei creeaza pe site-ul propriu o sectiune dedicata in care vor fi cuprinse toate informatiile de interes
public in sprijinul candidatilor.
 
 Art. 36. Anexele nr. .......... fac parte integranta din prezenta metodologie.

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

metodologie concurs directori scolaridirectori scolaridirectori scoli


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//