Legea invatamantului Preuniversitar - MODIFICARILE pentru cadrele didactice. Ce este OBLIGATORIU si ce este INTERZIS pentru profesori

de Portal Invatamant la 13 Iul. 2022
2 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Legea invatamantului Preuniversitar - MODIFICARILE pentru cadrele didactice. Ce este OBLIGATORIU si ce este INTERZIS pentru profesori13Iul.2022

Ministerul Educatiei a publicat noile Legi ale Educatiei. Puteti citi mai jos MODIFICARILE anuntate pentru cadrele didactice in proiectul de lege pentru Legea invatamantului Preuniversitar.

 
PROIECT LEGEA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR

- gasiti AICI toata LEGEA INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR asa cum a fost anuntata - 

Propunerile de imbunatatire pot fi transmise pe adresa de e-mail consultare.legieducatie@edu.gov.ro, in intervalul 13 iulie - 24 august 2022.
 
ELEMENTE DE REFORMA
 
Statutul si cariera personalului didactic
 
XIX. Prezentul proiect de lege a invatamantului preuniversitar instituie profilul profesional si rolul cadrului didactic, elemente cheie pentru asigurarea unei educatii adaptate nevoilor elevilor.
 
Totalitatea competentelor, cunostintelor, aptitudinilor si atitudinilor formeaza profilul cadrului didactic. Profilul cadrului didactic este adaptat pe etape ale carierei si pe niveluri de invatamant si are la baza setul de standarde de calitate pentru programele de formare initiala cu accent pe pregatire practica eficienta, flexibilitate si sprijin pentru debutul in cariera. Profilul cadrului didactic va fi realizat de catre Centrul National de Formare si Dezvoltare in Cariera Didactica (CNFDCD) in colaborare cu Corpul de mentorat si licentiere in cariera didactica. Profilul de competente pentru cadrul didactic va avea valoare instrumentala pentru formarea initiala si continua si pentru managementul in cariera didactica. 
 
Rolul cadrului didactic este adaptat pentru satisfacerea cerintelor actuale ale elevilor.
 
Profesorul va fi:
 
- autor al procesului de predare- invatare;
-facilitator al invatarii;
- mentor al elevilor;
- conector intre toti beneficiarii procesului de educatiei, directi sau indirecti;
- inovator in educatie;
 
XX. Prin noua Lege a invatamantului preuniversitar se infiinteaza Centrul National pentru Formarea si Dezvoltarea Carierei Didactice, ca institutie publica de interes national cu atributii in realizarea cartografierii nevoilor de formare, dezvoltarea curriculumului de formare, formarea formatorilor si corelarea acestora cu sistemul de evaluare a cadrelor didactice, cu strategiile si politicile nationale si cu nevoile specifice comunitatilor educationale, punand in aplicare un obiectiv important din Romania educata care priveste nevoia de armonizare a ,,institutiilor/stucturilor cu atributii in zona managementului carierei didactice, atat din perspectiva formarii continue cat si a evaluarii, recrutarii si motivarii etc. 
 
Pe zona de formare continua si resurse pentru cadrele didactice, este importanta dezvoltarea structurilor judetene existente concomitent cu instituirea unei structuri la nivel national care sa asigure pe de o parte cartografierea nevoilor, dezvoltarea curriculumului de formare si formarea formatorilor si, pe de alta parte, corelarea acestora cu sistemul de evaluare a cadrelor didactice, cu obiectivele nationale si cu nevoile specifice comunitatilor educationale". 
 
CNFDCD si structurile teritoriale ale acestuia devin astfel centre de resurse, asistenta educationala si manageriala pentru personalul didactic si sunt furnizori de formare continua si un pilon central pentru dezvoltarea profesionala a personalului didactic, de conducere, de indrumare si control si recalificarea profesionala, fundamentate pe standardele profesionale pentru profesia didactica, standarde de calitate si competente profesionale.
 
Activitatile din cadrul stagiilor de practica pentru ocuparea unei functii didactice vor fi coordonate de Corpul de mentorat si licentiere in cariera didactica in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei. Corpul de mentorat si licentiere in cariera didactica va avea un rol esential in defasurarea activitatilor din cadrul stagiilor de practica si in analiza portofoliului profesional al cadrelor didactice.
 
XXI. Prezentul proiect de lege schimba fundamental accesul la cariera didactica: se introduce institutia juridica a „debutului in stagiatura didactica" si se introduce examenul de licentiere pentru cariera didactica, conform Proiectului Romania Educata, fiind reglementate obligatiile de stabilirea a unui profil de competente definit unitar, facand astfel legatura intre cele doua examene ale candidatului la cariera didactica – absolvirea programului de formare initiala si cel de licentiere in cariera didactica.
 
Debutul in stagiatura didactica va avea loc dupa parcurgerea formarii initiale: masteratul didactic, dubla specializare sau practica pedagogica, cei trei piloni de formare initiala din Proiectul Romania educata. In acelasi timp se va asigura si flexibilitatea la accesul in cariera didactica pentru absolventii invatamantului superior care nu au parcurs formarea initiala de specialitate, dar ulterior stagiaturii didactice sub indrumarea unui mentor sustin la examenul de licentiere in cariera didactica o proba scrisa suplimentara din pedagogie. 
 
La finalizarea programului de formare initiala, absolventul va sustine un examen de certificare, in urma promovarii acestuia dobandind calitatea de profesor/cadru didactic stagiar. Pe parcursul perioadei de stagiatura didactica se pune accent pe practica didactica la clasa si pe analiza rezultatelor invatarii la elevi. Accent pe intarirea institutiei mentoratului.
 
Debutul in profesie se va realiza dupa parcurgerea stagiaturii didactice, la finalul careia profesorul/cadrul didactic stagiar va sustine examenul de licentiere pentru cariera didactica, care cuprinde doua componente de evaluare sumativa: raportul de evaluare a stagiului practic si un examen scris. Examenul national de licentiere in cariera didactica este organizat de Ministerul Educatiei, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei.
 
Stagiarii care promoveaza examenul de licentiere in cariera didactica dobandesc titlul de profesor/cadru didactic cu drept de practica in invatamantul preuniversitar. Pentru ocuparea functiilor didactice este necesara efectuarea stagiaturii didactice cu durata de un an scolar, realizata intr-o unitate de invatamant. Pot fi titulari cei care au promovat examenul de licentiere in invatamant, au promovat concursul unic la nivel national (examenul de titularizare promovat cu nota 7) si au ocupat un post didactic vacant publicat pentru angajare pe perioada nedeterminata, prin concursul unic la nivel national. Noua lege stabileste faptul ca un post didactic este constituit din cel putin o jumatate de norma didactica.
 
XXII. In vederea spriijinirii procesului educational printr-o abordare interdisciplinara a nevoilor copilului/elevului se va institui posibilitatea incadrarii in sistemul de invatamant a profesionistilor din alte domenii fundamentale ale dezvoltarii copilului, sanatate, consiliere/evaluare psihologica si asistenta sociala.
 
De asemenea, prezentul proiect reglementeaza faptul ca evolutia in cariera va fi insotita in mod direct de cresterea complexitatii rolurilor didactice si de asocierea cu noi responsabilitati. Rolurile suplimentare (mentor, formator, evaluator) aduc stimulente suplimentare pentru cadrele didactice calificate (modificari in modul de incadrare, salarizare, normare). 
 
Evolutia in cariera se va realiza plecand de la profesor stagiar si profesor debutant catre gradul didactic II, gradul didactic I si titlul de profesor emerit, cu intarirea elementelor practice asigurate prin Corpul de mentorat si licentiere in cariera didactica si cu transformarea portofoliului didactic intr-un instrument cu rol formativ, dar si de dovedire a competentelor pentru evolutia in cariera. Analiza portofoliului profesional, recomandarea Corpului de mentorat si licentiere in cariera didactica privind profilul cadrului didactic precum si inspectia scolara speciala realizate de inspectori din cadrul directiilor judetene de invatamant preuniversitar si Corpul de mentorat si licentiere in cariera didactica fiind principalii piloni in obtinerea gradelor didactice II, I si a titlului de profesor emerit.
 
Au fost restructurate modalitatile de evaluare a progresului in cariera cu deplasarea accentului de la pregatirea academica pe dovezi autentice ale activitatii didactice, in relatie cu profilul de competente al profesorilor (observatia la clasa, interviu intre profesor si evaluator, autoevaluarea profesorului, analiza portofoliului profesorului, valorificarea rezultatelor evaluarilor periodice.
 
XXIII. Prezentul proiect de lege aduce schimbari importante in ceea ce priveste salarizarea cadrelor didactice. In conformitate cu principiul importantei sociale a muncii, salarizarea cadrului didactic stagiar si debutant din sectorul educatiei se realizeaza in raport cu complexitatea, responsabilitatea si nivelul studiilor, intr-un cuantum egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar incheiat.
 
XXIV. Se vor asigura formarea initiala si continua a profesorilor, in acord cu flexibilizarea curriculara, cu masurile de digitalizare si cu dezvoltarea competentelor-cheie, in acord cu proiectul Romania Educata. Conform prezentului proiect, dezvoltarea profesionala a personalului didactic, de conducere, de indrumare si control si recalificarea profesionala sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru profesia didactica, standarde de calitate si competente profesionale, avand urmatoarele finalitati generale:
 
a) actualizarea si dezvoltarea competentelor in domeniul de specializare corespunzator profilului functiei didactice ocupate, precum si in domeniul psihopedagogic si metodic;
b) dezvoltarea competentelor pentru evolutia in cariera didactica, prin sistemul de pregatire si obtinere a gradelor didactice;
c) dobandirea sau dezvoltarea competentelor de conducere, de indrumare si control;
d) dobandirea de noi competente, prin programe de conversie pentru noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice, altele decat cele ocupate in baza formarii initiale;
e) dobandirea de competente digitale si de predare prin instrumente digitale pentru utilizarea noilor tehnologii si a resurselor educationale deschise;
f) dobandirea de competente si abilitati sociale prin/pentru consilierea educationala si orientarea in cariera si educatia adultilor;
g) dobandirea de competente de comunicare in limbi de circulatie internationala;
h) dezvoltarea si extinderea competentelor transversale privind interactiunea si comunicarea cu mediul social si cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilitati privind organizarea, conducerea si imbunatatirea performantei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul si analiza reflexiva a propriei activitati.
 
Valorile si principiile statuate in Romania Educata au fost integrate in ansamblul activitatilor profesorului, avand in vedere faptul ca acesta este formator de caractere si nu simplu transmitator de cunostinte.
 
Potrivit prezentului proiect de lege, profesorul va integra in procesul de predare-invatare:
 
- sprijinirea excelentei si motivarea acesteia in invatare, in sensul atingerii potentialului maxim al
fiecarui elev, astfel incat acesta sa-si descopere abilitatile, talentele si sa si le fructifice;
- respectarea normelor privind echitatea astfel incat sa asigure si sa respecte dreptul fiecarui elev de a avea sanse egale de acces si de progres in educatie, dar si de finalizare a studiilor;
- promovarea diversitatii ca resursa de invatare pentru a genera elevilor atitudini incluzive si tolerante;
- respectarea normelor privind integritatea, astfel incat sa ofere elevilor un set de repere valorice, axiologice, pe tot parcursul educational. Personalul didactic are obligatia sa transmite cunostinte si valori in egala masura;
- exercitarea cunostintelor si competentelor cu profesionalism astfel incat procesul de predareinvatare sa fie de inalta calitate, cu respectarea principiilor eticii si deontologiei;
- staruinta in pregatirea profesionala permanenta pentru atingerea potentialului maxim profesional;
- acordarea respectului reciproc si sprijinului in indeplinirea obligatiilor profesionale;
- promovarea respectului prin educatie, pentru insusirea de catre elevi a valorilor si principiilor dintr-o societate democratica;
- comunicarea trasparenta in evaluare pentru a asigura o incredere ridicata a beneficiarilor actului de predare invatare;
- colaborarea si construirea unui parteneriat cu familia in procesul de educatia a elevului, respectiv pentru dezvoltarea lui fizica, intelectuala si morala, ca principal instrument al realizarii unui sistem de educatie deschis;
- contribuirea la starea de bine a elevilor astfel incat sa faciliteze accesul la consiliere scolara si vocationala tuturor elevilor;
- flexibilitatea in procesul si in parcursul educational astfel incat scoala sa ofere un raspuns corect diversitatii beneficiarilor si comunitatilor de invatare;
- respectarea atributiilor prevazute in fisa postului prin manifestarea unei atitudini proactive, de perfectionare permanenta prin participarea la activitatile de formare continua.
 
In activitatea sa, personalul didactic va pune in prim plan respectarea interesului superior al anteprescolarului/prescolarului/elevului. Personalul didactic va fiobligat sa se abtina de la orice activitate care aduce atingere valorilor si principiilor care guverneaza sistemul national de invatamant, acesta trebuie sa reprezinte un model de etica si integritate pentru elevi si societate.
 
Pentru a asigura obiectivitatea in activitatea de predare si evaluare la clasa, personalului didactic ii este interzis sa desfasoare meditatii cu elevii de la clasa, avand ca obligatie de diligenta sa depuna eforturi in vederea eliminarii necesitatii pregatirii suplimentare pentru atingerea profilului de competente de la absolventii ciclului in care preda. Fapta de a desfasura meditatii cu elevii de la clasa este prevazuta ca fiind abatere disciplinara si este sanctionata.
 
XXV. Pentru respectarea interesului superior al elevului si pentru ca realitatea sociala impune acest lucru, se definesc ca fiind abateri disciplinare faptele de: violenta fizica, abuz emotional precum si orice activitati care pot pune in pericol sanatatea si integritatea fizica sau psihica a anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor. In situatia aplicarii sanctiunii disciplinare cu desfacerea contractului individual de munca pentru fapte referitoare la acte de violenta fizica, abuz emotional si orice activitati care pot pune in pericol sanatatea si integritatea fizica sau psihica a anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor, pentru o perioada de 10 ani persoana sanctionata nu poate exercita nicio activitate didactica in sistemul de invatamant, cu pierderea calitatii de titular in
invatamant.
 
XXVI. In ceea ce priveste pensionarea personalului didactic, acesta beneficiaza de pensie in conditiile prevazute de legislatia de asigurari sociale si pensii care reglementeaza sistemul public de pensii. In termen de 30 de zile calendaristice anterior implinirii conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, personalul didactic poate opta pentru continuarea executarii contractului individual de munca pana la implinirea varstei standard de pensionare prevazuta de lege pentru barbati, respectiv varsta de 70 de ani. Angajatorul nu poate ingradi sau limita acest drept.

Sfaturi pentru Nota 10 - Titularizare si Definitivat

Teste Rezolvate + Metodologie pentru Titularizare si Definitivat


TITULARIZARE si DEFINITIVAT - atentie la noile modele de TesteMetodologia si Subiectele au fost actualizate:
  • teste rezolvate + explicatiile detaliate
  • metodica pentru punctaj maxim
  • exemple utile si ghiduri practice

...Vezi AICI lista completa <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

legea invatamantului preuniversitarstatutul cadrelor didacticemodificari profesori legea educatieistagiatura profesori


x

Lasa un raspuns
Comentarii [2 comentarii]Adauga comentariul tau

17Iul.2022

Condrea Marcel 17 Iul. 2022 11:10:50

Eu zic sa si de-a demisia acest Câmpeanu si sa si bage reforma în ....
13Iul.2022

GLUCK DIANA 13 Iul. 2022 19:10:45

ALTA MARIE CU ALTA PALARIE.
PE DISCIPLINA ÎN SISTEM SI RESPONSABILITATE NICI VORBA.
ELIMINAREA BIROCRATIEI NICI VORBA.
PROFESORUL SA FACA DOAR CEEA CE A INVATAT PENTRU CE A TERMINAT O FACULTATE NU MUNCA DE SECRETAR ,DE BONA, DE PAZNIC , DE DISTRIBUITOR ALIMENTE DEOARECE NU ESTE CALIFICAT IN ACESTE ACTIVITATI.
INDIFERENT DE GUVERNARE SI INTERESE NELOIALE UN SISTEM DE ÎNVATAMÂNT FARA DISCIPLINA ESTE ZERO .
COPIII CU VARII NIVELE DE RETARD , CU DIZABILITATI SA FIE INTEGRATI IN SCOLI SPECIALE SI NU IN CELE NORMALE.
INVATAMANTUL SIMULTAN ACUM IN MILENIUL TREI E ABOMINABIL. NU INTERESEAZA PE NIMENI INEFICIENTA ACESTUIA.
EVALUAREA NATIONALA SA FIE ELIMINATA SI SA FIE EXAMEN LA LICEE DOAR ATUNCI PUTEM DISCUTA DEINTERESUL PENTRU ÎNVATARE, COMPETENTA. ALTFEL TOT ANALFABETI FUNCTIONALI VOM AVEA DACA II INSCRIEM IN LICEU CU NOTE DE 3, 4 , ETC.

NE INVARTIM IN JURUL COZII SI CONCRET NU FACEM NIMIC.
ERADICAREA CLASEI PREGATITOARE CARE E O INFAMIE, O PROSTIE PENTRU CA ,,CINEVA" SA OCUPE POSTURI . NU EXISTA EFICIENTA. DUPA 5 ANI DE CICLU PRIMAR VIN ELEVI IN GIMNAZIU CARE NU CUNOSC CORECT GRAFIA LITERELOR, NU CITESC FLUENT , NU CUNOSC REGULILE ELEMENTARE DE SCRIERE SI PUNCTUATIE.

NU AVEM COLOANA VERTEBRALA.
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//