Incepe selectia pentru posturile de experti pilotare curriculum in cadrul proiectului POCU - CRED. Conditii si depunere candidatura

De Laura Galescu
la 27 Aug. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Incepe selectia pentru posturile de experti pilotare curriculum in cadrul proiectului POCU - CRED. Conditii si depunere candidatura27Aug.2021

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) anunta organizarea selectiei pentru ocuparea unor posturi de experti pilotare curriculum in cadrul proiectului POCU - CRED


Selectie experti POCU - CRED 2021


INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, in calitate de partener al Beneficiarului – Ministerul Educatiei Nationale,
anunta organizarea selectiei pentru ocuparea unor posturi de experti pilotare curriculum in cadrul proiectului POCU

„CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti”- CRED
Cod SMIS 2014+: 118327
 
I. INFORMATII PROIECT
 
Ministerul Educatiei Nationale (MEN), in calitate de beneficiar, in parteneriat cu Institutul de stiinte al Educatiei, cu Casele Corpului Didactic din judetele Botosani, Brasov, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman, Timis si din municipiul Bucuresti, respectiv cu Inspectoratele scolare Judetene Iasi, Bihor si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, implementeaza, in perioada 15.11.2017-14.11.2021, proiectul „CURRICULUM
RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capital Uman 2014 2020, Axa prioritara 6: Educatie si competente, Prioritatea de investitii: 10.i Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare.

Obiectivul general al proiectului este Prevenirea parasirii timpurii a scolii prin masuri sistemice de aplicare inovativa si sustenabila a noului curriculum national, urmarind cresterea accesului la experiente de invatare de calitate ale elevilor din invatamantul preuniversitar primar si gimnazial.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 
1. Obiectivul specific 1: Facilitarea unei abordari curriculare unitare si coerente, centrate pe competente in
randul decidentilor si partenerilor educationali, in vederea asigurarii de oportunitati egale pentru elevii
apartinand grupurilor vulnerabile, inclusiv cei reintegrati in programe de tip a doua sansa;
„Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti” - CRED
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
2. Obiectivul specific 2: Promovarea unor abordari didactice centrate pe competente prin elaborarea si
utilizarea de resurse educationale deschise relevante pentru aplicarea la clasa a noului curriculum pentru
invatamantul primar si gimnazial;
3. Obiectivul specific 3: Abilitarea curriculara a 55.000 de cadre didactice din invatamantul primar si
gimnazial pentru o abordare metodologica centrata pe competente cheie, in acord cu noul curriculum si
adaptarea activitatilor de invatare la nevoile specifice ale fiecarui elev, inclusiv ale celor aflati in risc de
abandon scolar;
4. Obiectivul specific 4: Cresterea calitatii si relevantei activitatilor din scoli cu populatie vulnerabila, in
vederea reducerii parasirii timpurii a scolii, prin implementarea de proiecte inovative centrate pe dezvoltarea
competentelor cheie a cel putin 2500 de elevi, in contexte de invatare curriculare si extra curriculare
stimulative si motivationale;
5. Obiectivul specific 5: Realizarea de cercetari si studii tematice privind aplicarea noului curriculum din
perspectiva dezvoltarii competentelor cheie si sprijinirea elevilor care apartin grupurilor vulnerabile;
 
II. OBIECTUL ANUNTULUI DE SELECTIE
 
Obiectul anuntului de selectie se refera la ocuparea, in cadrul echipei de management si implementare a
Partenerului – Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti, a doua posturi experti pilotare curriculum, in
afara organigramei inspectoratului scolar, vacantate in urma demisiei doamnei Neacsu Verginia Liliana, cadru
didactic la scoala Gimnaziala nr.136, sector 5, conform cererii cu nr. 26629/916/CRED/B/12.07.2021, respectiv
in urma renuntarii doamnei Norocel Elisabeta, cadru didactic la scoala Gimnaziala nr. 184, sector 1, conform
cererii cu nr. 26629/982/CRED/B/24.08.2021. Conform prevederilor HG.nr.325/14 mai 2018 si Cererii de
finantare aprobate, infiintarea/ocuparea posturilor se va face in functie de graficul activitatilor si necesitatile
proiectului, in perioada de implementare a proiectului, conform cerintelor fiselor de post depuse odata cu
cererea de finantare si aprobate prin contractul de finantare.
 
In vederea atingerii rezultatelor de proiect din Cererea de finantare, Inspectoratul scolar al
Municipiului Bucuresti organizeaza selectie, in aceasta etapa, in cadrul proiectului „CURRICULUM
RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA pentru toti”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327, pentru urmatoarele
posturi:

 
Tabelul 1. Tabel centralizator experti
 
 
Conform Procedurii de sistem privind recrutarea si selectia expertilor din cadrul echipelor de proiect
PS-UIPFFS-007 si a Procedurii Operationale privind selectia cadrelor didactice din invatamantul
preuniversitar din zone defavorizate ce vor fi implicate in Activitatea 4.2 din Proiectul CRED COD SMIS
2014+:118327, NR.1736/CRED/11.07.2019 in procesul de recrutare si selectie a expertilor in cadrul
proiectelor cu finantare externa nerambursabila vor fi evaluati candidatii care corespund cumulativ conditiilor
generale si termenilor de referinta pentru participare, prezentate in cele ce urmeaza.

III. CONDITII GENERALE
 
Expertul pilotare curriculum:
a) are cetatenie romana;
b) are capacitate de exercitiu deplina;
c) se angajeaza sa participe la activitatea A3.3 de formare a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar
in cadrul proiectului CRED;
d) statutul de cadru didactic titular si care lucreaza in unitati de invatamant preuniversitar cu personalitate
juridica/structuri selectate in proiectul CRED in cadrul sub activitatii 4.2, situate in arii geografice defavorizate
(urban periferic, zone cu capital economic, social si educational redus), care se confrunta frecvent cu fenomenul
de parasire timpurie a scolii, din Municipiul Bucuresti - scoala Gimnaziala nr. 184, sector 1 – nivel primar
si/sau gimnazial; scoala Gimnaziala nr. 136, sector 5 – nivel primar si/sau gimnazial;
e) nu a fost condamnat/(a) definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori
contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a
unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite
cu intentie, care l-ar face/care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in
care a intervenit reabilitarea;

IV. TERMENII DE REFERINTA PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS: 
a) Descrierea activitatilor conform cererii de finantare:
 
Sub activitatea 4.2 Dezvoltarea si pilotarea unor strategii de adaptare curriculara la nevoile elevilor din
grupuri vulnerabile - scopul acestei sub activitati este acela de a pilota un document cadru privind strategiile de
adaptare curriculara in scoli situate in comunitati dezavantajate, care se confrunta cu un risc sporit de parasire
timpurie a scolii. in procesul de adaptare curriculara la nevoile specifice ale elevilor din comunitati
dezavantajate, fiecare scoala implicata va dezvolta o strategie de adaptare curriculara pornind de la analiza
nevoilor specifice de invatare ale elevilor. in procesul de pilotare prevazut in cadrul acestei sub activitati,
cadrele didactice implicate in aceasta activitate vor elabora un Jurnal didactic care va cuprinde descrierea
activitatilor de pilotare realizate, precum si rezultatele si impactul asupra invatarii elevilor, pe baza unor
elemente specifice de evaluare, feedback si reflectie didactica. Rolul cadrelor didactice in cadrul acestei sub
activitati va fi acela de profesor cercetator, capabil sa adapteze aplicarea programelor scolare la nevoi specifice
de invatare si sa evalueze utilitatea si relevanta activitatilor derulate pentru progresul in invatare al elevilor din
scoli situate in comunitati dezavantajate. De asemenea, pe baza rezultatelor obtinute pe parcursul acestei sub
activitati, cadrele didactice vor oferi recomandari specifice pentru activitati extra curriculare desfasurate in
cadrul sub activitatii A4.1., astfel incat sprijinul oferit elevilor sa fie coerent si cele doua sub activitati sa se
sustina reciproc pentru a se realiza progresul in invatare al elevilor din grupul tinta. Procesul de pilotare va
consta in aplicarea la clasa a unor resurse si instrumente specifice de adaptare curriculara, cum ar: planuri
individuale de invatare, adaptate particularitatilor de dezvoltare intelectuala si psihica a elevilor din grupul tinta,
instrumente de monitorizare a progresului in invatare, instrumente de evaluare a rezultatelor activitatilor de
pilotare, instrumente de colectare a feedbackului, instrumente de reflectie didactica, grile de prezentare a
exemplelor de buna practica. Lista de instrumente va fi personalizata pentru fiecare cadru didactic implicat, in
functie de nevoile specifice de invatare ale elevilor. Toate aceste sub activitati vor fi reflectate in Jurnalul
didactic al fiecarui cadru didactic. Cadrele didactice selectate vor realiza periodic activitati de analiza,
autoevaluare si reflectie asupra propriilor activitati de pilotare, utilizand instrumente de proiectare, planificare,
implementare si evaluare a interventiilor la clasa. Cadrele didactice vor beneficia de consiliere, sesiuni de
formare pe teme specifice si feedback periodic asupra progreselor inregistrate la clasa. Pilotarea va fi insotita de
monitorizarea sistematica din partea echipei ISMB, cu sprijin metodologic din partea echipei de experti de la
ISE. Cadrele didactice vor propune exemple de practici care s-au dovedit eficiente in pilotarea unor unitati de
invatare, CDS sau resurse deschise. Exemplele vor fi colectate de echipele ISJ/ISMB si vor fi promovate prin
strategia de comunicare si diseminare ale proiectului si vor fi valorificate pe platforma OER CRED sau prin
articole stiintifice, in reviste de specialitate, etc.

b) Descrierea sarcinilor/ atributiilor: 
 c) Cerinte/competente necesare:
 • Statutul de cadru didactic titular la scoala Gimnaziala nr. 184, sector 1 - nivel primar si/sau
gimnazial, respectiv la scoala Gimnaziala nr. 136, sector 5 – nivel primar si/sau gimnazial;
 Vechimea in cadrul unitatii de invatamant – minim 1 an;
 Perioada activa ramasa – minim 2 ani;
 Gradul didactic – minim gradul - definitivat;
 Performanta didactica – rezultate obtinute in pregatirea elevilor materializate in progresul elevilor la
clasa, sau in rezultate ale elevilor la clasa la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu/rezultate
obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate si in cadrul unor competitii non formale
(extra curriculare si extra scolare) cuprinse in Calendarul Concursurilor si Olimpiadelor scolare aprobat
de catre MEN/ISMB pe baza datelor statistice de la nivelul unitatii de invatamant, ca o confirmare a
atingerii obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul scolar in vigoare, formal si non
formal.
 d) Constituie avantaje:
 Membru in echipele de proiecte educationale care au avut ca grup tinta elevii din categorii vulnerabile;
 Potentialul cadrului didactic de a multiplica activitatile derulate in A 4.2 si rezultatele obtinute;
 Motivatia cadrelor didactice pentru a lucra cu grupul tinta;
 Disponibilitatea de implicare in activitatile proiectului, in toata perioada de derulare;
 Realizarea unor activitati de impact la nivel de scoala;
 
 e) Abilitati:
- experienta generala de coordonare, planificare, organizare, dovedita cu documente;
- competente de comunicare si relationare.
V. DOSARUL DE SELECŢIE:
in conformitate cu prevederile Cererii de finantare si ale Procedurii de sistem privind recrutarea si
selectia expertilor din cadrul echipelor de proiect PS-UIPFFS-007 si a Procedurii Operationale privind
selectia cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar din zone defavorizate ce vor fi implicate in
Activitatea 4.2 din Proiectul CRED COD SMIS 2014+:118327, NR.1736/CRED/11.07.2019, dosarul de
inscriere la selectie va contine urmatoarele documente:
a) FORMULAR DE APLICAtIE PENTRU PROGRAMUL ”Curriculum relevant, educatie deschisa pentru
toti - CRED”, conform modelului din Anexa 1 la anuntul de selectie;
b) Scrisoare de intentie;
c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
(semnata de candidat);
d) CV format EUROPASS datat si semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie sa contina obligatoriu date
de contact valide – adresa de e-mail si numarul de telefon);
e) Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,
copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor generale si specifice;
f) Alte acte doveditoare privind experienta/expertiza, calificarile specifice aferente pozitiei;
g) Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale (candidatul
declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai
tarziu in maxim 2 zile lucratoare dupa data afisarii rezultatelor finale dupa contestatii);
h) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult sase luni anterior
derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
Documentele doveditoare ale studiilor si experientei/expertizei declarate in CV (copii ale
diplomelor de studii, adeverinte de lucru, alte documente doveditoare) se depun in copie, certificate pentru
conformitate cu originalul (de candidat/unitatea de invatamant in care functioneaza).
Dosarul va avea un opis (in dublu exemplar, semnat de candidat), toate paginile dosarului vor fi
numerotate. Lipsa oricarui document dintre cele enumerate mai sus, inclusiv a opisului si a numerotarii
paginilor, va duce la respingerea dosarului.
Activitatea expertilor se desfasoara la scoala Gimnaziala nr. 184, sector 1 – nivel primar si/sau gimnazial,
respectiv la scoala Gimnaziala nr. 136, sector 5– nivel primar si/sau gimnazial;
 
VI. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:
Candidatii vor depune dosarele de candidatura cu documentele solicitate la sediul partenerului,
Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti din str. Icoanei nr.19, sector 2, Bucuresti, personal sau
transmise prin curierat, pana la data de 14 septembrie 2021 ora 16.00, inclusiv.
Candidatii pot aplica doar pentru un singur post in cadrul proiectului „Curriculum relevant,
educatie deschisa pentru toti” – CRED.
Candidaturile transmise dupa data limita indicata in anuntul de selectie, precum si cele
incomplete sau cele care vizeaza mai multe posturi de catre acelasi candidat vor fi respinse.

VII. PROBELE SELECTIEI:
Selectia consta in parcurgerea a doua etape, astfel:
a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilitatii administrative a dosarelor;
Lista candidatilor declarati admisi/respinsi in aceasta etapa este publicata la sediul Inspectoratului
scolar al Municipiului Bucuresti din str. Icoanei nr.19, sector 2, Bucuresti, la avizier si pe pagina web la adresa
Candidatii declarati admisi la aceasta proba vor participa la:
b) Proba de evaluare a dosarelor;
Ca urmare a desfasurarii probei de evaluare a dosarelor, comisia va stabili clasamentul final al
candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediei notelor acordate. Candidatii vor fi declarati admisi in ordinea
descrescatoare a punctajului, in limita numarului de posturi din anuntul de selectie, in data de 16 septembrie
2021.
Dupa afisarea rezultatelor initiale, eventualele contestatii vor fi depuse la Inspectoratului scolar al
Municipiului Bucuresti din str. Icoanei nr.19, sector 2, Bucuresti sau la adresa de e-mail: office@ismb.ro, in
termen de 4 ore de la data publicarii rezultatelor acestei etape, sub sanctiunea decaderii din acest drept, in cazul
depasirii termenului.
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face la sediul Inspectoratului scolar al Municipiului
Bucuresti din str. Icoanei nr.19, sector 2, Bucuresti, la avizier si pe pagina web la adresa http://ismb.edu.ro, in
termen de maxim 4 zile lucratoare de la depunerea contestatiilor.
Comisia isi rezerva dreptul de a devansa termenul de publicare al rezultatelor la eventualele
contestatii, in functie de numarul contestatiilor depuse.
Rezultatele finale in urma solutionarii contestatiilor se afiseaza la sediul Inspectoratului scolar al
Municipiului Bucuresti din str. Icoanei nr.19, sector 2, Bucuresti, la avizier si pe pagina web la adresa
http://ismb.edu.ro, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii “admis” sau “respins”.
 

IX. CALENDARUL DESFASURARII SELECTIEI de experti POCU - CRED 2021:

 


 
Eventuale clarificari la prezentul anunt de selectie pot fi solicitate la adresa de e-mail office@ismb.ro.
 
 
 
FORMULAR DE APLICATIE PENTRU PROGRAMUL
”Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti - CRED”
 
Prezentul formular de aplicatie are ca scop colectarea de informatii despre cadrul didactic aplicant in
cadrul proiectului ”Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti - CRED”.
Obiectivele proiectului
O.S.6.3. - Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a
oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand
minoritatii roma si elevii din mediul rural/ comunitatile dezavantajate socio-economic;
O.S.6.5. - Cresterea numarului de oferte educationale orientate pe formarea de competente si pe
utilizarea de solutii digitale/de tip TIC in procesul de predare;
O.S.6.6. - imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre-universitar in vederea
promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive.
Sub activitatea A 4.2 ” Dezvoltarea si pilotarea unor strategii de adaptare curriculara la nevoile
elevilor din grupuri vulnerabile” are in vedere pilotarea unui document cadru privind strategiile de adaptare
curriculara in unitati de invatamant, din mediul rural al Judetului BIHOR, situate in comunitati dezavantajate,
care se confrunta cu un risc sporit de parasire timpurie a scolii. in procesul de adaptare curriculara la nevoile
specifice ale elevilor din comunitati dezavantajate, fiecare scoala implicata va dezvolta o strategie de adaptare
curriculara pornind de la analiza nevoilor specifice de invatare ale elevilor.

INFORMATII DE BAZA
 
I.1. Unitatea de invatamant
1.1.1 Denumire unitate de invatamant
1.1.2 Adresa (strada , nr.)
1.1.3 Cod postal
1.1.4 Localitate
1.1.5 Sector
1.1.6 Telefon
1.1.7 Fax
1.1.8 E-mail
1.1.9 Website
 
I.2. Reprezentant legal al unitatii de invatamant
1.2.1 Nume
1.2.2 Prenume
1.2.3 Functie
1.2.4 Telefon
1.2.5 Email
 
1.3. Aplicant – cadru didactic
1.3.1 Nume
1.3.2 Prenume
1.3.3 Functie
1.3.4 Studii
1.3.5 Grad didactic
1.3.6. Titular
1.3.7. Disciplina/aria curriculara
1.3.8. Vechime in munca
1.3.9. Cursuri de formare
1.3.10. Telefon
1.3.11. Email
 
II. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
 
II.1 CV-Europass (completat de copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta
efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor generale si specifice; Alte
acte doveditoare privind experienta/expertiza, calificarile specifice aferente pozitiei);
II.2 Scrisoare de intentie;
II.3 Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa
caz (semnata de candidat);
II.4 Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
(candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria
raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai tarziu in maxim 2 zile lucratoare dupa data afisarii rezultatelor finale dupa
contestatii);
II.5 Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult sase luni
anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare
abilitate.
Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

experti pocuselectie experti pocu 2021selectie experti credcred 2021cred 2021 bucuresti


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//