Incadrarea directorilor si directorilor adjuncti la plata cu ora, in anul scolar 2022-2023. Procedura operationala

De Ana Ghiarasim
la 22 Sep. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Incadrarea directorilor si directorilor adjuncti la plata cu ora, in anul scolar 2022-2023. Procedura operationala22Sep.2022

Directorii scolilor si gradinitelor, precum si personalul de indrumare si control, pot fi incadrati, la cerere, in regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele ramase neocupate, in baza unei hotarari luate de Consiliul de administratie al Inspectoratului Scolar.

Salarizarea in regim de plata cu ora pentru personalul didactic de conducere, de indrumare si control se realizeaza numai pentru orele care depasesc limita maxima de ore pentru obligatia de predare, conform Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4865/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Teste Rezolvate + Metodica pentru examenul de Titularizare si Definitivat!
...vezi AICI lista completa a testelor <<  

 

Plata cu ora 2022-2023 - directori si directori adjuncti


Iata care este procedura operationala pentru acordarea orelor in plata cu ora directorilor/ directorilor adjuncti si inspectorilor scolari, publicata de Inspectoratul Scolar Judetean Ilfov.
 

1. Extras din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar

 
“Art. 18 (3) Personalul didactic de conducere si personalul didactic de indrumare si control din inspectoratele scolare nu poate indeplini functia de diriginte si nu poate efectua ore de consiliere si orientare vocationala. In situatii exceptionale, cand la nivelul unei unitati de invatamant special nu exista suficiente cadre didactice calificate care pot desfasura activitati de dirigentie, activitatile specifice functiei de diriginte pot fi preluate si de personalul didactic de conducere din unitatea de invatamant respectiva, la propunerea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
 
(4) In alte situatii, cu exceptia celor prevazute la alin. (3), daca la nivelul unei unitati de invatamant nu exista suficiente cadre didactice calificate, cadrele didactice calificate din unitatea de invatamant respectiva pot prelua activitati specifice functiei de diriginte si la doua formatiuni de studiu, conform hotararii consiliul de administratie al unitatii de invatamant, cu respectarea prevederilor alin. (5).
 
(5) Indemnizatia pentru activitatea de dirigentie sau de consiliere si orientare vocationala se acorda, conform reglementarilor in vigoare, la toate formele de invatamant. La forma de invatamant cu frecventa redusa, indemnizatia pentru activitatea de dirigentie sau consiliere si orientare vocationala, conform prevederilor legale in vigoare, se acorda numai pentru lunile in care se organizeaza sesiunile de predare-evaluare. Fiecare cadru didactic sau de conducere, in cazul unitatilor de invatamant special in conditiile alin. (3), care desfasoara activitati de dirigintie, beneficiaza de o singura indemnizatie de 10% aplicata salariului de baza, calculata conform prevederilor legale.
 
Art 20. (6) In etapa de incadrare a personalului didactic de predare titular, cadrele didactice titulare in invatamantul preuniversitar, care beneficiaza de rezervarea postului didactic/catedrei in baza prevederilor art. 255 alin. (1) si (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi incadrate, la cerere, in regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, pana la cel mult jumatate din numarul de ore pe saptamana dintr-o norma didactica de predare, conform planurilor-cadru de invatamant stabilite potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
(7) Numarul de ore de predare/saptamana pe care pot fi incadrate in regim de plata cu ora cadrele didactice titulare care indeplinesc functii de conducere in unitati de invatamant sau functii de conducere, indrumare si control in inspectoratele scolare, se stabileste de consiliul de
administratie al inspectoratului scolar, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (10) din Normele metodologice privind intocmirea proiectului de incadrare, respectiv a planului de incadrare a personalului didactic de predare din unitatile de invatamant preuniversitar si incadrarea in regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar, aprobate prin ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4165/2018, cu modificarile ulterioare. Incadrarea in regim de plata cu ora a personalului de conducere, de indrumare si control din cadrul inspectoratelor scolare se realizeaza cu avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
 
Art. 94, (2) Personalul didactic de predare, de conducere din unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar, precum si personalul de indrumare si control poate fi salarizat prin plata cu ora in conditiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu respectarea Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4165/2018, cu modificarile ulterioare si a Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control, precum si pentru cadrele didactice metodiste din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si unitatile conexe, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4827/2018, cu modificarile si completarile ulterioare. Salarizarea in regim de plata cu ora pentru personalul didactic de conducere, de indrumare si control se realizeaza numai pentru orele care depasesc limita maxima de ore pentru obligatia de predare, conform Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4865/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
Art. 94, (3)Personalul de conducere din unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar, precum si personalul de indrumare si control poate fi incadrat, la cerere, in regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele ramase neocupate, conform hotararii consiliului de administratie al inspectoratului scolar.” 
 
 

2. Extras din OMECTS 4865/2011 - norme metodologice pentru stabilirea obligatiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele scolare, unitatile de invatamant, unitatile conexe, precum si a personalului de indrumare si control din inspectoratele scolare si a personalului didactic din casele corpului didactic


Art.1. - Prezentele norme metodologice se aplica personalului de conducere din inspectoratele scolare, unitatile de invatamant, unitatile conexe, precum si personalului de indrumare si control din inspectoratele scolare si personalului didactic din casele corpului didactic.

Art. 2. - Personalul mentionat la art. 1 este degrevat partial de norma didactica de predare, incepand cu anul scolar 2011-2012.

Art. 3. - Prin degrevare se intelege posibilitatea exceptarii personalului mentionat la art. 1 de la obligatia efectuarii normei didactice de predare, in conditiile prevazute de prezentele norme metodologice.
 
 
Invatamant prescolar 
 
Art. 4. - Directorii gradinitelor cu program normal, care au personalitate juridica si care functioneaza cu peste 8 grupe de copii, profesori pentru invatamantul prescolar, nu sunt degrevati de norma didactica si efectueaza integral activitatea didactic de instruire-educare cu grupa de copii.
 
Art. 5. - (1) Directorii gradinitelor cu program prelungit/saptamanal, cu personalitate juridica, profesori pentru invatamantul prescolar, sunt degrevati partial de norma didactica si efectueaza 2-4 ore/saptamana in cadrul obligatiei didactice de predare in specialitate, in alte unitati de invatamant conform specializarilor inscrise pe diploma/diplomele de studii.
 
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), directorii gradinitelor cu program prelungit/saptamanal, cu personalitate juridica, absolventi ai liceelor pedagogice/scolilor postliceale sau absolventi ai specializirii «Pedagogia invatamantului primar si prescolar», efectueaza 2-4 ore/saptamana, in cadrul obligatiei didactice de predare, activitati specifice functiei de metodist al inspectoratului scolar sau activitati specifice functiei de profesor metodist, respectiv formator in casele corpului didactic. 
 
 
Invatamant primar, gimnazial, liceal si invatamant posticeal
 
 
Art. 6, - (1) Directorii unitatilor de invatamant de nivel primar, gimnazial, liceal si postliceal, cu personalitate juridica, care functioneaza cu mai putin de 25 de clase, efectueaza 6-8 ore/saptamana din norma didactica de predare.
 
(2) Directorii unitatilor de invatamant de nivel primar, gimnazial, liceal si postliceal care functioneaza cu peste 25 de clase efectueaza 4-6 ore/saptamana din norma didactica de predare.
 
Art. 7. - (1) Directorii adjuncti din unitatile de invatamant de nivel primar sau gimnazial efectueaza 6-8 ore/saptamana din norma didactica de predare, in cazul in care unitatile de invatamant se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) au peste 30 de clase de elevi;
b) au intre 20 si 30 de clase de elevi si indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
- functioneaza cel putin 10 clase de elevi si/sau grupe de copii la invatamantul primar si/sau prescolar,
- au sectii cu predare in limbile minoritatilor nationale, in scoala in care invatarea se desfasoara in limba romana;
- au sectii cu predare in limba romana, in scoala in care invatamantul se desfasoara in limbile minoritatilor nationale;
- au cel putin 20 de clase si unitatea de invatamant are internat si cantina.
 
(2) Directorii adjuncti din unitatile de invatamant de nivel liceal/postliceal efectueaza 6-8 ore/saptamana din norma didactica de predare, in cazul in care unitatile de invatamant se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) au peste 25 de clase de elevi;
b) au intre 18 si 25 de clase de elevi si indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
- - functioneaza cel putin 10 clase de elevi si/sau grupe de copii la invatamantul gimnazial si/sau primar si/sau prescolar;
- au sectii cu predare in limbi ale minoritatilor nationale, in scoala sau in liceul in care invatamantul se desfasoara in limba romana;
- au sectii cu predare in limba romana, in scoala sau in liceul in care invatamantul se desfasoara in limbile minoritatilor nationale;
c) au cel putin 18 clase si unitatea de invatamant are internat si cantina.
 
(3) In situatia in care directorii adjuncti sunt profesori pentru invatamantul primar si prescolar, acestia efectueaza integral activitatea didactica de instruire-educare cu grupa sau clasa de elevi. 
 
 
Centre judetene de resurse si asistenta educationala/ Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala
 
 
Art. 8. - Directorii centrelor judetene de resurse si asistenta educationala/Directorul Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala efectueaza 4-6 ore/saptamana din norma didactica de predare.

Art. 9. - Coordonatorii centrelor judetene de asistenta psihopedagogica/psihologica efectueaza 4-6 ore/saptamana din norma didactica de predare. 

Teste Rezolvate + Metodica pentru examenul de Titularizare si Definitivat!
...vezi AICI lista completa a testelor <<  

 
 
Invatamant cu program sportiv integrat si suplimentar
 
Art. 10. - (1) Directorii unitatilor de invatamant cu program sportiv integrat, cu personalitate juridica, au obligatia didactica de predare prevazuta la art. 6.
 
(2) Directorii, respectiv directorii adjuncti ai unitatilor de invatamant, altele decat cele cu program sportiv integrat, care au personalitate juridica si care au clase cu profil sportiv, au obligatia didactica de predare prevazuta la art. 7.
 
Art. 11. - (1) Directorii unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar, denumite si cluburi sportive scolare, care functioneaza cu personalitate juridica si care au 20 de grupe de elevi, efectueaza 9-12 ore/saptamana din norma didactica de predare, daca clubul are 20-35 de grupe de elevi.
 
(2) Directorii unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar, denumite si cluburi sportive scolare, care functioneaza cu personalitate juridica si care au cel putin 20 de grupe de elevi, efectueaza 6-9 ore/saptamana din norma didactica de predare, daca clubul are peste 35 de grupe de elevi.
 
(3) Directorii adjuncti din cadrul unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar (cluburi sportive scolare), care functioneaza cu personalitate juridica si care au peste 45 de grupe de elevi, efectueaza 10-12 ore/saptamana din norma didactica de predare.
 
Art. 12. - (1) Pentru directorii unitatilor de invatamant cu personalitate juridica, altele decat cele cu program sportiv suplimentar, care au sectii sau grupe de club sportiv scolar, obligatia didactica de predare a acestuia este cea prevazuta la art. 6.
 
(2) Coordonatorii unitatilor de invatamant care functioneaza cu personalitate juridica, altele decat cele cu program suplimentar, care au 1-20 de grupe de club sportiv scolar, efectueza integral norma de predare.
 
(3) Directorii adjuncti din cadrul unitatilor de invatamantcare functioneaza cu personalitate juridica, altele decat cele cu program sportiv suplimentar, care au peste 20 de grupe de club sportiv scolar, efectueaza o norma didactica de predare de 12 ore/saptamana.
 
Palate si cluburi ale copiilor
 
 
Art. 13. - Directorii palatelor copiilor si directorul Palatului National al Copiilor efectueaza 6-8 ore/saptamana din norma didactica de predare.
 
Art. 14. - (1) Directorii cluburilor copiilor care functioneaza sub 10 norme efectueaza 10-12 ore/saptamana din norma didactica de predare.
 
(2) Directorii cluburilor copiilor care functioneaza cu cel putin 19 norme efectueaza 8-10 ore/saptamana din norma didactica de predare.
 
Art. 15, - Directorul adjunct/Directorii adjuncti de la Palatul National al Copiilor efectueaza 10-12 ore/saptamana din norma didactica de predare.
 
Casa corpului didactic
 
Art. 16. - Directorii caselor corpului didactic efectueaza 2-4 ore/saptamana din norma didactica de predare.
Art. 17. - Profesorul-metodist din cadrul casei corpului didactic efectueaza 2-4 ore/saptamana din norma didactica de predare, in specializarea din diploma de licenta.
 
Inspectoratele scolare judetene/ al municipiului Bucuresti
 
Art. 18. - Inspectorii scolari generali si inspectorii scolari generali adjuncti din cadrul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti efectueaza 2-4 ore/saptamana din norma didactica de predare.
 
Art. 19. - (1) Inspectorii scolari de specialitate, respectiv inspectorii scolari din cadrul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti efectueaza 2-4 ore/saptamana din norma didactica de predare.
 
(2) Inspectorii scolari pentru invatamantul prescolar si primar din cadrul inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti efectueaza norma didactica de predare de 2-4 ore/saptamana, in specializarea din diploma de licenta. 
 
 

3. Extras din Normele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control, precum si pentru cadrele didactice metodiste din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si unitatile conexe, din 30.08.2018 - Parte integranta din Ordin 4827/2018

 
Art. 2. - Personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unititile de invatamant preuniversitar de stat si unitatile conexe, poate fi salarizat si prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completirile ulterioare.
 
Art. 3. - (1) Posturile didactice de predare/Catedrele vacante ramase dupa incadrarea cadrelor didactice pot fi ocupate in sistem de plata cu ora, incheindu-se contract individual de munca pe durata determinata, separat de cel incheiat pentru functia de baza.
 
(2) Toate contractele individuale de munca in regim de plata cu ora trebuie inregistrate in Registrul general de evidenta a salariatilor inainte de prima zi de activitate.
 
Art. 4. - (1) Cadrele didactice incadrate pe post, conform prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, educatoarele/institutorii/profesorii pentru invatamantul prescolar si invatatorii/institutorii/profesorii pentru invatamantul primar se pot incadra in regim de plata cu ora, pe baza de contract individual de munca separat de cel aferent functiei de baza, precizindu-se numarul total de ore pe saptamana efectiv desfasurate cu clasa/grupa de elevi/prescolari.
 
Art. 6. - (1) Incadrarea personalului didactic de predare pe posturi didactice/catedre vacante, in regim de plata cu ora se realizeaza cel mult pe durata desfasurarii cursurilor cu elevii/prescolarii sau pana la revenirea titularului la post/catedra in timpul anului scolar.
 
(2) Cadrele didactice de predare angajate cu contract individual de munea pe perioada determinata pot fi incadrate, de regula, pe posturi didactice/catedre ramase neocupate in regim de plata cu ora, pana la o norma didactica de predare-invatare-evaluare, stabilita potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificdrile si completarile ulterioare.
 
Art. 7. - (1) Personalul didactic prevazut la art. 263 alin. (10) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completirile ulterioare, care beneficiaza de degrevare partiala a normei didactice de predare-invatare-evaluare, poate fi incadrat in regim de plata cu ora, in conformitate cu ordinul ministrului privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea obligatiei didactice de predare a personalului didactic de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, unitatile conexe, precum si a personalului didactic de indrumare si control din inspectoratele scolare si a personalului didactic din casele corpului didactic.
 
(2) Salarizarea prin plata cu ora pentru functiile de conducere, indrumare si control se face la salariul de baza potrivit gradului didactic si transei de vechime in invatamant la care se adauga, dupa caz, sporurile si indemnizatiile prevazute la art. 9 alin. (2).
 
Art. 9. - (1) Calculul pentru plata cu ora se raporteaza la norma didactica de predare-invatare-evaluare, de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa prevazuta la art. 262 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(2) Pentru calculul tarifului la plata cu ora aferent posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate se utilizeaza salariul de baza aferent cadrului didactic incadrat, avand in vedere treapta de vechime in invatamant si gradul didactic corespunzator. La salariul de baza se aplica, dupa caz, urmatoarele sporuri: indemnizatie pentru invatamant special, indemnizatie pentru zone izolate, spor pentru activitatea de predare in sistemul penitenciar, spor pentru predare simultana.
 
(3) Tarifele orare din invatamantul preuniversitar se calculeaza prin raportarea salariului de baza calculat conform alin. (2) la numarul de ore aferent normei didactice de predare, astfel:
a) 1/72 pentru norma didactica de 18 ore pe saptamana;
b) 1/64 pentru norma didacticé de 16 ore pe saptamana in invatamantul special;
c) 1/96 pentru norma didactica de 24 de ore pe saptamana, invatatori, antrenori din palatele si cluburile copiilor, profesori de instruire practica si maistri-instructori;
d) 1/80 pentru norma didactica de 20 de ore pe saptamana, invatator-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor si profesor de instruire practica in invatamantul special;
e) 1/80 pentru profesori pentru invatamantul primar, invatatori, institutori invatamant primar;
f) 1/100 pentru profesori pentru invatamantul prescolar, educatoare, institutori invatamant prescolar.
 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

plata cu oradirectori de scoalapersonal didactic de conducereposturi didacticeposturi plata cu ora


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//