Guvernul modifica OUG pentru acordarea primelor in invatamant: "Exista riscul nerespectarii termenului de plata pentru prima de cariera profesionala"

De Portal Invatamant
la 20 Oct. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Guvernul modifica OUG pentru acordarea primelor in invatamant: "Exista riscul nerespectarii termenului de plata pentru prima de cariera profesionala"20Oct.2023

Guvernul modifica pe ultima suta de metri Ordonanta de urgenta nr. 58/2023 cu reglementari care sa clarifice modalitatea de implementare a masurii de sprijin privind cariera profesionala si mecanismul de acordare a primei de cariera didactica. Va reamintim, profesorii si personalul nedidactic din scoli ar urma sa primeasca pana la finalul acestei luni prima de cariera didactica, in valoare de 1.500 de lei, respectiv prima de cariera profesionala, in valoare de 500 de lei.

"Neclaritatile legislative constatate fac imposibila acordarea masurilor de sprijin adoptate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2023, aspect care in cazul neadoptarii prezentului act normativ poate avea consecinte asupra actului educational in ansamblu prin prejudicierea categoriei profesionale personal administrativ. Neadoptarea adoptarii actului normativ va genera consecinte negative care pot declansa stari conflictuale si tensionate la nivelul personalului administrativ din sistemul de invatamant de stat preuniversitar si universitar", se arata in nota de fundamentare a proiectului de OUG.
 
Mai exact, motivul initierii unei noi OUG se refera la necesitatea de a inlocui in proiectul de act normativ sintagma „personal nedidactic” cu sintagma „personal administrativ”, pentru a corela terminologia Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2023 cu cea uzitata in legile Educatiei.
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, in vigoare la data adoptarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2023, prevedea urmatoarele:
- Art. 88 alin. (1) si (4):
„(1) Personalul din invatamantul preuniversitar este format din personal didactic si personal nedidactic”.
......................................
„(4) Personalul nedidactic isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.
- Art. 291 alin. (1):
„(1) Personalul din invatamantul superior este format din personal didactic si personal nedidactic”.
 
Aceste prevederi au fost abrogate prin Legea invatamantului preuniversitar nr.198/2023 si, respectiv, prin Legea invatamantului superior nr. 199/2023, incepand cu data intrarii in vigoare a acestora, respectiv 03 Septembrie 2023,sintagma „personal nedidactic” fiind inlocuita cu sintagma „personal administrativ”, astfel:
- Art. 164 alin. (1) si (4) din Legea nr. 198/2023:
„(1) Personalul din invatamantul preuniversitar este format din personal didactic si personal administrativ.
...........................................
 (4) Personalul administrativ este parte integranta a familiei ocupationale "Invatamant" si isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.
- Art. 198 alin. (1) din Legea nr. 199/2023 :
„(1) Personalul din invatamantul superior este format din personal didactic si personal administrativ din invatamant”
 
Guvernul noteaza ca "urgenta adoptarii proiectului de act normativ este data de faptul ca neadoptarea acestuia determina imposibilitatea respectarii termenului de plata a primei de cariera profesionala, respectiv luna octombrie 2023".

Acordarea primelor de cariera didactica reprezinta o masura care sustine dezvoltarea carierei profesionale continue a personalului didactic in vederea cresterii calitatii actului educational.
 
De asemenea, prima de cariera profesionala pentru personalul administrativ este acordata pentru a asigura suportul necesar personalului administrativ atat pentru a participa la cursurile de pregatire profesionala cat si pentru a acoperi o parte din cheltuielile necesare activitatilor educationale.

Proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2023 se afla pe ordinea de zi a sedintei Guvernului Romaniei din 20.10.2023.

 

Modificarile aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2023


Art. I - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2023 privind unele masuri pentru acordarea unei prime de cariera didactica pentru personalul didactic si didactic auxiliar, precum si unei prime de cariera profesionala pentru personalul nedidactic din invatamantul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 518 din 12 iunie 2023, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru acordarea unei prime de cariera didactica pentru personalul didactic si didactic auxiliar, precum si unei prime de cariera profesionala pentru personalul administrativ din invatamantul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile”.
 
2. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Personalul administrativ din invatamantul preuniversitar aflat in activitate in anul scolar 2022 - 2023, precum si personalul administrativ din invatamantul universitar aflat in activitate in anul universitar 2022 - 2023 beneficiaza de o prima de cariera profesionala pe suport electronic acordata sub forma de cursuri de pregatire profesionala, pentru a asigura desfasurarea activitatilor educationale desfasurate in unitatile de invatamant de stat in conditii calitative cat mai bune, precum si pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfasurate in sprijinul activitatii educationale, in limita unui plafon anual de 500 lei net/an scolar/universitar, suportata din Programul Educatie si Ocupare 2021 - 2027, in limita bugetului disponibil pentru aceasta categorie de masura si in conformitate cu regulile de eligibilitate ale programului operational.”
 
3. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alin. (11) – (13), cu urmatorul cuprins:
„(11) Prima de cariera profesionala se acorda pe suport electronic potrivit mecanismului de acordare prevazut la art. 7-9, 11 si 13.
(12) Prima de cariera profesionala se acorda intr-o singura transa, respectiv in luna octombrie 2023 si va putea fi utilizata in anul scolar 2023-2024.

(13) Unitatea de implementare depune cererea de finantare in cadrul apelului de proiecte prevazut la alin.(1).”
 
4. La articolul 9, alineatele (2) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor, pentru unitatile emitente nou-autorizate. Pentru unitatile emitente deja autorizate se aplica prevederile art. 21.
.....................................................................................................................................
(10) Unitatile afiliate care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a evidentia pe bon fiscal distinct contravaloarea produselor sau prestarilor de servicii care urmeaza sa fie achitate cu masura de sustinere a activitatii didactice emisa pe suport electronic. Pentru aceste bonuri fiscale va fi selectata ca tip de plata numai valoarea 9 "Alte metode" din nomenclatorul pentru tipul de plata, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevazute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fisierelor prevazute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 479/2003, precum si categoriile de URL-uri utilizate in schimbul de informatii cu sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, operatorul aparatului de marcat electronic fiscal avand obligatia sa completeze campul editabil aferent tipului de plata cu sintagma "MASURA NATIONALA DE SUSTINERE A ACTIVITATII DIDACTICE", respectiv cu sintagma ”MASURA NATIONALA DE SUSTINERE A CARIEREI PROFESIONALE”, atunci cand caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal permit acest lucru.”
 
5. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Suportul electronic al masurilor de sustinere este valabil daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si va contine urmatoarele informatii inscrise pe suportul electronic sau stocate intr-un alt mod in acesta:
 a) numele si adresa emitentului si datele sale de identificare;
 b) perioada de valabilitate a suportului electronic;
 c) perioada de valabilitate a sumelor aferente masurilor de sustinere acordate;
 d) numele, prenumele si codul numeric personal ale beneficiarului final;
 e) interdictia de a fi utilizat pentru alte scopuri decat cel pentru care a fost emis.
 
(2) Masurile de sustinere a activitatii didactice si a carierei profesionale pe suport electronic sunt valabile o perioada de un an de la data alimentarii suportului electronic, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.
 
(3) Sumele aferente masurilor de sustinere pe suport electronic se utilizeaza pe perioada de valabilitate a acestora. Eventualele sume ramase neutilizate aferente masurilor de sustinere pe suport electronic se returneaza Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene de catre unitatea emitenta, in termen de 30 de zile de la data expirarii duratelor de valabilitate a acestora.
 
6. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16 - (1) Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene vireaza sumele aferente masurii de sustinere astfel:
a) valoarea nominala de 1.500 lei - catre unitatea emitenta a masurii de sustinere a activitatii didactice intr-un cont distinct disponibil cu afectatiune speciala deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitenta vireaza sumele incasate in conturile prevazute la alin. (6) al art. 9, deschise la institutii de credit;
b) valoarea nominala de 500 lei - catre unitatea emitenta a masurii de sustinere a carierei profesionale intr-un cont distinct disponibil cu afectatiune speciala deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitenta vireaza sumele incasate in conturile prevazute la art. 9 alin. (6), deschise la institutii de credit;
c) costul aferent emiterii masurii de sustinere a activitatii didactice si carierei profesionale pe suport electronic - catre unitatea emitenta, in contul deschis la Trezoreria Statului prevazut la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) costul aferent cheltuielilor de etichetare, colectare si distributie aferente suportului electronic de sustinere a activitatii didactice si carierei profesionale, catre Compania Nationala „Posta Romana“ - S.A.
 
(2) Pentru sumele prevazute la alin. (1), din bugetul de stat pentru acordarea de masuri de sustinere a activitatii didactice si carierei profesionale pe suport electronic se suporta:
a) cheltuielile de etichetare, colectare si distributie a masurii de sustinere a activitatii didactice si carierei profesionale pe suport electronic;
b) cheltuielile pentru emiterea masurii de sustinere a activitatii didactice si carierei profesionale pe suport electronic.
(3) Pentru sumele prevazute la alin. (1), din fonduri externe nerambursabile se suporta valoarea nominala a sustinerii activitatii didactice in cuantum de 1.500 lei si valoarea nominala a sustinerii carierei profesionale in cuantum de 500 de lei, in limita bugetului disponibil pentru aceasta masura din Programul Educatie si Ocupare 2021-2027 si in conformitate cu regulile de eligibilitate.
(4) Cheltuielile prevazute la alin.(2) reprezinta cheltuieli neeligibile necesare implementarii masurii de sustinere sub forma de masuri de sustinere a activitatii didactice si carierei profesionale emise pe suport electronic care se adauga la cheltuielile eligibile ale proiectului si se cuprind in anexa nr. 3/54/23 la bugetul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene.
 
 7. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Se autorizeaza Autoritatea de management pentru Programul Educatie si Ocupare 2021-2027 sa emita avizul de principiu pentru formularul F1 - Fisa de fundamentare a proiectului propus la finantare care vizeaza acordarea unor masuri de sustinere a activitatii didactice si carierei profesionale pe suport electronic, intocmit de catre unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, care cuprinde valoarea totala a proiectului.”
 
 8. La articolul 19, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Se autorizeaza Autoritatea de management pentru Programul Educatie si Ocupare, pentru perioada de programare 2021-2027, sa incheie deciziile de finantare pentru apelurile de proiecte lansate potrivit alin. (2) in limita creditelor de angajament si a creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.”
 
Art. II - In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene incheie act aditional la conventia cu Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. pentru etichetarea, colectarea si distributia masurii de sustinere a activitatii didactice si administrative pe suport electronic pentru beneficiarii finali personal didactic si administrativ.
 
Art. III - In tot cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/2023 privind unele masuri pentru acordarea unei prime de cariera didactica pentru personalul didactic si didactic auxiliar, precum si unei prime de cariera profesionala pentru personalul nedidactic din invatamantul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, sintagma „personal nedidactic” se va citi „personal administrativ”.

 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

prima de cariera didacticaprima de cariera profesionalaprima cadre didacticeprima didactica profesoriministerul educatiei


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//