Examenul scris pentru Gradul didactic va avea loc in luna august

De Laura Galescu
la 28 Mai. 2020
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Examenul scris pentru Gradul didactic va avea loc in luna august28Mai.2020

Proba scrisa a examenului pentru grad didactic, sesiunea 2020, va avea loc in luna august, dupa cum prevede un ordin de ministru publicat in Monitorul Oficial. Institutiile si unitatile de invatamant vor stabili si vor afisa graficul desfasurarii probelor de examen. De asemenea, perioada de inscriere pentru seria 2021-2023 va fi prelungita.

Proba scrisa pentru gradul didactic II se va sustine on ultima saptamana din august, dupa cum prevede ordinul redat mai jos.
 
De asemenea, pentru candidatii programati pentru efectuarea primei inspectii curente in anul scolar 2019-2020, inspectia poate fi sustinuta si in anul scolar 2020-2021, anul scolar in care depun dosarul de inscriere
 
La inscrierea pentru acordarea gradului didactic II, termenul de depunere a dosarelor de inscriere se prelungeste pana la data de 1 deembrie 2020. Dosarul se depune la conducerea unitatii de invatamant.

Pregatiti-va eficient pentru Definitivat si Titularizare 2020! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu teste, rezolvari si explicatii de AICI ...click pentru detalii si comenzi >>

Va prezentam integral ordinul de ministru cu modificarile Metodologiei pentru gradele didactice:
 
ORDIN Nr. 4303/2020 din 21 mai 2020
pentru modificarea si completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din
invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului nr. 5.561/2011
 
EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 438 din 25 mai 2020 
 
 
Avand in vedere: 
 
- prevederile art. 242, 243 si 244 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 
- prevederile art. 28 si 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 
- prevederile art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea
unor masuri, incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate
de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr.
1/2011, precum si a altor acte normative;
 
- prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind
declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
 
in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 24/2020 privind
organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,
 
ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.
 
ART. I
 
Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar,
aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.561/2011,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 si 767 bis din 31 octombrie 2011, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
 
1. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"d) perioada concediului de maternitate, precum si perioada de suspendare a cursurilor ca
urmare a declararii starii de urgenta/alerta sunt considerate vechime la catedra".
 
2. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"a) prima dintre cele doua inspectii curente se programeaza, la solicitarea cadrelor didactice, in
anul scolar premergator inscrierii pentru sustinerea gradului didactic II, pe baza unei cereri.
Pentru candidatii programati pentru efectuarea primei inspectii curente in anul scolar 2019 -2020, inspectia poate fi sustinuta si in anul scolar 2020 - 2021, anul scolar in care depun dosarul
de inscriere;"
 
3. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"ART. 11 
 
(1) inscrierea pentru acordarea gradului didactic II se face in perioada 1 - 31 octombrie. Prin
exceptie, in anul scolar 2020 - 2021, pentru seria 2021 - 2023, termenul de depunere a dosarelor de
inscriere se prelungeste pana la data de 1 decembrie 2020. Candidatul depune la conducerea
unitatii de invatamant dosarul de inscriere, care contine urmatoarele documente:
 
a) fisa de inscriere completata, confirmata de conducerea scolii, conform anexei nr. 5 la
metodologie;
 
b) copii ale urmatoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de catre conducerea
unitatii de invatamant unde candidatul are norma de baza: buletin/carte de identitate, certificat
de nastere, certificat de casatorie, document privind schimbarea numelui - dupa caz;
 
c) copii ale diplomelor de studii, insotite de foaia matricola/suplimentul la diploma, certificate
«conform cu originalul» de catre conducerea unitatii de invatamant;
 
d) copia de pe certificatul de acordare a definitivarii in invatamant, semnata pentru
conformitate cu originalul de catre conducerea unitatii de invatamant; in cazul schimbarii
specialitatii fata de examenul de definitivare in invatamant, se vor depune in copie, certificata
pentru conformitate cu originalul de catre conducerea unitatii de invatamant, diploma de licenta
si suplimentul la diploma pentru noua specializare;
 
e) dovada privind calificativele acordate la evaluarile anuale din ultimii 2 ani scolari;
 
f) dovada privind calificativele acordate la inspectiile scolare din ultimii 2 ani scolari;
 
g) recomandare scrisa asupra activitatii candidatului din partea consiliului profesoral al
unitatii de invatamant unde este incadrat;
 
h) copia de pe autorizatia de functionare provizorie/acreditarea unitatii de invatamant, pentru
cadrele didactice care functioneaza in unitatile de invatamant particular;
 
i) copia raportului scris al inspectiei curente efectuate inainte de inscriere, certificata pentru
conformitate cu originalul de catre conducerea unitatii de invatamant."
 
4. La articolul 11, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul
cuprins: 
 
"(7) Pentru sesiunea 2020, candidatilor care nu au sustinut inspectia speciala li se va acorda,
prin recunoastere si echivalare, nota 10 - daca la una dintre inspectiile curente candidatul a
obtinut calificativul «foarte bine» sau nota 9 - daca la ambele inspectii curente candidatul a
obtinut calificativul «bine»." 
 
5. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul
cuprins: 
 
"(3) Pentru sesiunea 2020, termenele prevazute la alin. (1) lit. b) si alin. (2) se prelungesc cu o
luna."
 
6. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (211), cu urmatorul
cuprins:
 
"(211) Pentru sesiunea 2020, termenul prevazut la alin. (2) se prelungeste cu o luna."
 
7. La articolul 15, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"(7) Inspectia speciala nu poate fi efectuata in “perioada concediului de crestere a copilului, a
concediului fara plata si in perioada de suspendare a cursurilor in unitatile de invatamant
preuniversitar." 
 
8. La articolul 17, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul
cuprins:
 
6) Responsabilitatea privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea
gradului didactic II in cadrul unitatii/institutiei de invatamant - centru de perfectionare revine
exclusiv unitatii/institutiei de invatamant organizatoare.”
 
9, La articolul 18, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
 
ART. 18
 
(1) Subiectele pentru probele de examen pentru obtinerea gradului didactic II se stabilesc in
plenul comisiei de examinare, cu respectarea programelor in vigoare, aprobate prin ordin al
ministrului educatiei si cercetarii. Responsabilitatea elaborarii subiectelor, precum si decizia
privind structura si forma subiectelor apartin comisiei de examinare din centrul de perfectionare.
 
(3) Perioada de sustinere a probelor scrise si orale pentru toate categoriile de cadre didactice
este a doua saptamana din luna octombrie, cu exceptia sesiunii 2020, cand proba scrisa se sustine
in ultima saptamana din luna august. Institutiile si unitatile de invatamant - centre de
perfectionare - vor stabili si vor afisa anual, in aceasta perioada, graficul desfasurarii probelor de
examen."
10. La articolul 18, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu
urmatorul cuprins:
 
"(2^1) Pentru sesiunea de examen 2020, candidatii la obtinerea gradului didactic II sustin o
singura proba, scrisa, care contine elemente de pedagogie si de psihologie, precum si elemente
din metodica specialitatii."
 
11. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu
urmatorul cuprins:
 
"(1^1) Pentru sesiunea 2020, proba scrisa va fi sustinuta, in baza planificarii fiecarui centru de
perfectionare, cu respectarea conditiilor speciale de distantare sociala minima si securitate
sanitara, in conformitate cu actele normative care reglementeaza cu privire la prevenirea infectiei
cu coronavirusul SARS-CoV-2.'
 
12. La articolul 22, alineatul (9) se abroga.
 
13. La articolul 26, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul
cuprins:
 
"(4) Perioada concediului de maternitate, precum si perioada suspendarii cursurilor ca, urmare
a declararii starii de urgenta/alerta se considera vechime la catedra." 
 
14. La articolul 29, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (111) si (112),
cu urmatorul cuprins:
 
"(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), in anul scolar 2020 - 2021, candidatii din
seria 2021 - 2023 pot programa prima inspectie curenta (IC1) in acelasi an in care se depune
dosarul de inscriere, dar anterior depunerii acestuia.
 
(1^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b), candidatii din seria 2019 - 2021 pot
programa a doua inspectie curenta (1C2) in semestrul I al anului scolar 2020 - 2021, dupa avizarea
si depunerea lucrarii metodico-stiintifice, si pot sustine inspectia speciala si lucrarea metodico-
stiintifica in semestrul II al aceluiasi an scolar." |
 
15. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"ART. 30
 
(1) inscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe baza dosarului de inscriere, in
perioada 1 octombrie - 31 octombrie a anului scolar in care se sustine colocviul de admitere. Prin
exceptie, in anul scolar 2020 - 2021, pentru seria 2021 - 2023, termenul de depunere a dosarelor de
inscriere se prelungeste pana la 1 decembrie 2020."
 
16. La articolul 36, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul
cuprins:
 
"(3) Prin exceptie, in anul scolar 2019 - 2020, candidatii din seria 2018 - 2020 care nu au sustinut
inspectia speciala nu mai sustin aceasta inspectie. in perioada suspendarii cursurilor, sustinerea
lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I se desfasoara online, pana la
data de 12 iunie 2020, in prezenta comisiei de examinare, avand componenta aprobata de directia
de specialitate din Ministerul Educatiei si Cercetarii. Desfasurarea online a sustinerii lucrarii
metodico-stiintifice se inregistreaza integral si se arhiveaza la dosarul candidatului, la nivelul
centrului de perfectionare." 
 
17. La articolul 42 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"c) in anul scolar premergator inscrierii a sustinut o inspectie curenta la care a obtinut
calificativul «foarte bine». Prin exceptie, in anul scolar 2020 - 2021, candidatii pentru acordarea
gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor pot programa inspectia curenta, in vederea
inscrierii, in acelasi an in care se depune dosarul de inscriere, dar anterior depunerii acestuia,
conform calendarului prevazut la alin. (2).
 
18. La articolul 42 alineatul (111), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"a) conditiile de vechime necesare inscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe baza
titlului stiintific de doctor se refera la vechimea de predare efectiva la catedra si nu se confunda
cu vechimea in munca, recunoscuta ca vechime in invatamant in vederea stabilirii drepturilor
salariale. Pentru vechimea la catedra se ia in calcul perioada in care s-a prestat activitate efectiva
de predare, ca personal didactic calificat cu studii de specialitate absolvite cu examen de diploma
sau de licenta, dupa caz, cu norma intreaga si cu indeplinirea conditiilor de formare initiala,
conform legii.
 
19. La articolul 42 alineatul (111), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu
urmatorul cuprins:
 
"f) perioada suspendarii cursurilor ca urmare a declararii starii de urgenta/alerta se considera
vechime la catedra."
 
20. La articolul 43, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
 
"(6) Aprobarea propunerilor de comisii este valabila 6 luni, iar, la propunerea obiectiv
intemeiata si argumentata a centrelor de perfectionare, directia de specialitate din Ministerul
Educatiei si Cercetarii poate aproba prelungirea valabilitatii comisiei pentru perioade succesive,
dupa caz, dar nu mai mult de 12 luni calendaristice de la data aprobarii initiale a comisiei pentru
efectuarea inspectiei speciale."
 
21. La articolul 44, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (111), cu
urmatorul cuprins:
 
"(141) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru candidatii carora le-au fost aprobate
propunerile de comisii, transmise de institutiile de invatamant superior - centre de perfectionare
pentru efectuarea inspectiei speciale in anul scolar 2019 - 2020, si nu au fost efectuate, acestea se
vor programa in anul scolar 2020 - 2021, in prima luna de activitate didactica, dupa iricetarea
starii de urgenta/alerta." 
 
ART. II
 
Aplicarea prevederilor art. 21 din Metodologia privind formarea continua a personalului din
invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului nr. 5.561/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pentru sesiunea
2020.
 
ART. III
 
Aplicarea prevederilor art. 38 din Metodologia privind formarea continua a personalului din
invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului nr. 5.561/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si toate referirile la
inspectia speciala din cuprinsul sectiunii a 2-a din aceeasi metodologie se suspenda in anul scolar
2019 - 2020. 
 
ART. IV
 
Directia generala invatamant preuniversitar, prin Directia formare continua, din cadrul
Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare, casele corpului didactic, institutiile de
invatamant - centre de perfectionare a personalului didactic din invatamantul preuniversitar duc
la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 
ART. V 
 
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 
Gradul didactic II poate fi obtinut la 4 ani dupa obtinerea definitivatului in invatamant. Profesorii trebuie sa sustina 3 probe: inspectia scolara, testul scris si proba orala de pedagogie. Dupa alti patru ani, un cadru didactic poate obtine gradul didactic I, care presupune, de asemenea, 3 probe: un colocviu de admitere, o inspectie scolara special si o lucrare metodico-stiintifica.

Pregatiti-va eficient pentru Definitivat si Titularizare 2020! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu teste, rezolvari si explicatii de AICI ...click pentru detalii si comenzi >>
 

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

grade didacticegrade didactice 2020grad didactic 1grad didactic 1 2020grad didactic 2metodologie grad didactic 1metodologie grad didactic 2


x
Lasa un raspunsTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//