Echivalare studii de scurta durata 2021. Calendar, Metodologie si model de Cerere echivalare ECTS

De Laura Galescu
la 13 Apr. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Echivalare studii de scurta durata 2021. Calendar, Metodologie si model de Cerere echivalare ECTS13Apr.2021

Ministerul Educatiei a publicat calendarul si metodologia pentru echivalarea pe baza de ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta.

 
Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti va asigura, conform
termenelor prevazute in Calendar, anexa la OME nr. 3611/31.03.2021:
 
1. Depunerea si inregistrarea la inspectoratul scolar a dosarelor cuprinzand
documentele justificative in vederea echivalarii pe baza ECTS/SECT a invatamantului
universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul
pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciciul I de studii universitare de licenta; verificarea
indeplinirii conditiilor cumulative prevazute la art. 3 din metodologie
 
Termen: pana la 12 aprilie 2021.
 
2. Afisarea listei cuprinzand cadrele didactice care iindeplinesc/nu indeplinesc
conditiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta
durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de
3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, cu precizarea motivului indeplinirii
conditiilor de echivalare si, dupa caz, a termenului de completare a dosarului

Termen: pana la 13 aprilie 2021.
 
3. Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete cu
documentele necesare in vederea echivalirii pe baza ECTS/SECT a invatamantului
universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul
pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul 1 de studii universitare de licenta; afisarea
listelor finale
 
Termen: pana la 19 aprilie 2021.
 
4. Transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a situatiei statistice centralizate
finale a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT a
invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani
sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta
si care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute de metodologie in vederea
echivalarii, pe specializarile pentru care se solicita echivalarea, cu precizarea
specializarii absolvite si a incadrarii actuale
 
Termen: pana la 21 aprilie 2021.
 
 
METODOLOGIE

privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ART. 1

(1) Categoriile de cadre didactice incadrate in invatamantul preuniversitar care isi pot echivala invatamantul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, in vederea ocuparii unei functii didactice, in specialitate, in invatamantul preuniversitar, sunt:
a) absolventii liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice sau ai scolilor echivalente care au absolvit cu diploma si studii universitare de scurta durata sau colegii universitare de institutori, incadrati in invatamantul prescolar si primar;
b) absolventii invatamantului superior care au finalizat un curs specific in domeniul psihopedagogic si metodic, incadrati in invatamantul prescolar si primar;
c) absolventii colegiilor universitare de institutori cu diploma de absolvire;
d) absolventii colegiilor universitare de institutori cu diploma de absolvire, care au finalizat cu diploma de absolvire si invatamantul universitar de scurta durata;
e) absolventii invatamantului universitar de scurta durata cu diploma de absolvire.

(2) Acest sistem de echivalare se aplica pentru cadrele didactice incadrate in invatamantul preuniversitar prevazute la alin. (1) care nu sunt inmatriculate la programe de studii universitare si forme de invatamant acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, pentru dobandirea licentei, in cadrul ciclului I de studii universitare de licenta, in specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), in concordanta cu Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, in vigoare, numit in continuare Centralizator.

ART. 2

Cadrele didactice incadrate in invatamantul preuniversitar prevazute la art. 1, care sunt inmatriculate la programe de studii universitare si forme de invatamant acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, pentru dobandirea licentei, in cadrul ciclului I de studii universitare de licenta, in specialitatea postului didactic/catedrei ocupate, au obligatia de a dobandi diploma de licenta in specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), in concordanta cu Centralizatorul in vigoare, in termen de maximum 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei metodologii.

CAPITOLUL II Cadrul institutional si procedural

ART. 3

(1) Se echivaleaza pe baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS/SECT) invatamantul realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de invatamant superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru institutorii incadrati in invatamantul prescolar, prescolar special, primar, primar special si gimnazial special, in vederea ocuparii functiilor didactice de profesor in invatamantul prescolar, profesor in invatamantul primar, profesor itinerant si de sprijin, profesor-educator.

(2) In vederea echivalarii studiilor pentru ocuparea functiilor didactice de profesor in invatamantul prescolar, profesor in invatamantul primar, profesor itinerant si de sprijin sau profesor-educator, cadrele didactice prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte la data solicitarii echivalarii:
a) sunt titulare sau incadrate prin suplinire in invatamantul preuniversitar;
b) nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul "Foarte bine" in ultimii 5 ani scolari incheiati, respectiv calificativul partial "Foarte bine" in anul scolar in care solicita echivalarea; c) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitarii, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
d) au obtinut definitivarea in invatamant; 
e) *** Abrogata
f) *** Abrogata 
g) au o vechime la catedra de minimum 10 ani;
h) au dobandit un grad didactic sau au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani, pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(3) Pentru absolventii liceelor pedagogice, ai scolilor postliceale pedagogice sau ai scolilor echivalente care au absolvit cu diploma si studii universitare de scurta durata, incadrati in invatamantul prescolar si primar, precum si pentru absolventii invatamantului superior care au finalizat un curs specific in domeniul psihopedagogic si metodic, incadrati in invatamantul prescolar si primar, se echivaleaza pe baza ECTS/SECT invatamantul superior absolvit in cadrul institutiilor de invatamant acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de invatamant superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenta, in vederea ocuparii functiilor didactice de profesor in invatamantul prescolar, profesor in invatamantul primar, profesor itinerant si de sprijin, profesor-educator, care indeplinesc cumulativ, la data solicitarii echivalarii, cerintele prevazute la alin. (2).

(4) Se echivaleaza pe baza ECTS/SECT invatamantul realizat prin colegiul de institutori cu durata de 3 ani, in cadrul institutiilor de invatamant acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru absolventii colegiilor universitare de institutori incadrati in invatamantul gimnazial sau in palatele si cluburile copiilor si elevilor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor in invatamantul gimnazial.

(5) in vederea echivalarii studiilor pentru ocuparea functiei didactice de profesor in invatamantul gimnazial, cadrele didactice prevazute la alin. (4) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte la data solicitarii echivalarii:
a) sunt titulare pe posturi didactice/catedre din invatamantul gimnazial sau din palatele si cluburile copiilor si elevilor;
b) nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul "Foarte bine" in ultimii 5 ani scolari incheiati, respectiv calificativul partial "Foarte bine" in anul scolar in care solicita echivalarea;
c) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitarii, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
d) au obtinut definitivarea in invatamant; 
e) *** Abrogata
f) *** Abrogata
g) au o vechime la catedra de minimum 10 ani;
h) au dobandit un grad didactic sau au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani, pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. 

(6) Se echivaleaza pe baza ECTS/SECT invatamantul universitar de scurta durata realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, in cadrul institutiilor de invatamant acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de invatamant superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru maistriiinstructori incadrati in invatamantul gimnazial special si scolile de arte si meserii din invatamantul special, in invatamantul liceal si postliceal, la anul de completare, precum si in palatele si cluburile copiilor si elevilor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor de instruire practica.

(7) in vederea echivalarii studiilor pentru ocuparea functiei didactice de profesor de instruire practica, cadrele didactice prevazute la alin. (6) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte la data solicitarii echivalarii:

a) sunt titulare sau incadrate prin suplinire in invatamantul preuniversitar;
b) nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul "Foarte bine" in ultimii 5 ani scolari incheiati, respectiv calificativul partial "Foarte bine" in anul scolar in care solicita echivalarea;
c) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitarii, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar; 
d) *** Abrogata 
e) au obtinut definitivarea in invatamant;
f) *** Abrogata
g) *** Abrogata
h) au o vechime la catedra de minimum 10 ani; 
i) au dobandit un grad didactic sau au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani, pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. 


Incepeti pregatirea pentru Titularizare sau Definitivat! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu teste rezolvate de AICI ...click pentru detalii si comenzi culegeri de pregatire Definitivat si Titularizare >>(8) Se echivaleaza pe baza ECTS/SECT invatamantul universitar de scurta durata realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de invatamant superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru antrenorii incadrati in palatele si cluburile copiilor si elevilor si cluburile sportive scolare, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor antrenor.

(9) in vederea echivalarii studiilor pentru ocuparea functiei didactice de profesor antrenor, cadrele didactice prevazute la alin. (8) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte la data solicitarii echivalarii:
a) sunt titulare sau incadrate prin suplinire in invatamantul preuniversitar;
b) nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul "Foarte bine" in ultimii 5 ani scolari incheiati, respectiv calificativul partial "Foarte bine" in anul scolar in care solicita echivalarea;
c) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitarii, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar; 
d) *** Abrogata
e) au obtinut definitivarea in invatamant;
f) au o vechime la catedra de minimum 10 ani;
g) au dobandit un grad didactic sau au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani, pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. 

(10) Se echivaleaza pe baza ECTS/SECT invatamantul universitar de scurta durata realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate sa functioneze provizoriu, cu examenul de finalizare a studiilor sustinut la institutii de invatamant superior acreditate, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru profesorii incadrati in invatamantul gimnazial, gimnazial special, scolile de arte si meserii din invatamantul special sau la anul de completare, precum si in palatele si cluburile copiilor si elevilor, in vederea ocuparii functiei didactice de profesor in invatamantul preuniversitar obligatoriu.

(11) in vederea echivalarii studiilor pentru ocuparea functiei didactice de profesor in invatamantul preuniversitar obligatoriu, cadrele didactice prevazute la alin. (10) trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte la data solicitarii echivalarii:
a) sunt titulare sau incadrate prin suplinire in invatamantul preuniversitar;
b) nu au fost sanctionate disciplinar si au obtinut calificativul "Foarte bine" in ultimii 5 ani scolari incheiati, respectiv calificativul partial "Foarte bine" in anul scolar in care solicita echivalarea;
c) detin avizele si atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic la data solicitarii, conform metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
d) au obtinut definitivarea in invatamant;
e) *** Abrogata
f) *** Abrogata 
g) au o vechime la catedra de minimum 10 ani;
h) au dobandit un grad didactic sau au obtinut minimum 90 de credite profesionale transferabile in ultimii 5 ani, pe baza participarii la programe de perfectionare acreditate de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

ART. 4 Dosarele cu documente justificative, care atesta ca sunt indeplinite cumulativ conditiile de echivalare prevazute la art. 3, se transmit catre inspectoratele scolare, inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane, in vederea centralizarii si inaintarii catre structurile universitare care asigura formarea initiala si continua a personalului didactic, pentru evaluare si eliberarea atestatelor de echivalare.

ART. 5 Procedura de echivalare se finalizeaza cu acordarea Atestatului de echivalare, al carui model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie, valabil pentru ocuparea de functii didactice in invatamantul prescolar si preuniversitar obligatoriu.

ART. 6 *** Abrogat 


Model de cerere echivalare ECTS:

Incepeti pregatirea pentru Titularizare sau Definitivat! Portal Invatamant va recomanda culegerile cu teste rezolvate de AICI ...click pentru detalii si comenzi culegeri de pregatire Definitivat si Titularizare >>Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

echivalare studiiechivalare studii de scurta durataechivalare studii cu scurta durata 2021cerere echivalare studiimetodologie echivalare studii cu scurta durataectssect


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//