Continuitate sau Prelungirea Contractului de munca 2024: noutatile privind Calendarul, Criteriile de Departajare si Etapele procedurale

De Portal Invatamant
la 01 Apr. 2024
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Continuitate sau Prelungirea Contractului de munca 2024: noutatile privind Calendarul, Criteriile de Departajare si Etapele procedurale01Apr.2024

Prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2024-2025, se face la cererea cadrelor didactice prin depunerea si inregistrarea la secretariatele unitatilor de invatamant a unor cereri-tip, in perioada 03-11 aprilie 2024.

In acest articol va prezentam cadrul legislativ, criteriile de departajare si Calendarul pentru prelungirea Contractului de munca 2024.
 
A. Prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2024-2025, pentru cadrele didactice care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant sau care promoveaza examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2024, care au obtinut nota sau media de repartizare minimum 7 (sapte)la concursurile nationale, sesiunile 2023, 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 si/sau 2020 pentru invatatori/profesori pentru invatamantul primar (ART. 63).

...Modele de Teste rezolvate pentru Titularizare si Definitivat gasiti AICI 
(pentru Educatori, pentru Invatatori, la Matematica, la Romana, Engleza, Sport, Istorie, Geografie, Biologie etc samd)
 
B. Prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2024-2025, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata (ART.87)
 

Extras din Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic

 
A
"Art. 63 – (1) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupa cu prioritate de cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2024-2025, care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant, in baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (sapte) obtinute la concursurile nationale, sesiunile 2023 si/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 si/sau 2020 pentru invatatori, profesori pentru invatamant primar si absolventi ai colegiilor universitare de institutori, iar ulterior nu au obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), care respecta cumulativ si celelalte conditii prevazute la art. 4 alin. (16) si (18), respectiv la art. 4 alin. (17) si (18) pentru invatatori/profesori pentru invatamantul primar, cu acordul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant/CJRAE/CMBRAE, dupa caz.
 
(2) In aceasta etapa consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant/CJRAE/CMBRAE emit si acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior, respectiv pentru cadrele didactice inscrise la examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2024, care respecta cumulativ celelalte conditii prevazute la alin. (1).
 
(3) Daca in aceasta etapa un post didactic/o catedra este solicitat(a) de mai multe cadre didactice se aplica criteriile de departajare prevazute la art. 4 alin. (17).
 
(4) Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/CJRAE/CMBRAE, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant/CJRAE/CMBRAE, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, in termen de 48 de ore de la inregistrare. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/CJRAE/CMBRAE privind contestatia este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatie are dreptul de a se adresa instantei de contencios administrativ competente.”
 
 
B.
"Art. 87 (1) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa etapa de detasare la cerere prin concurs specific se ocupa de cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de munca pe pericada determinata, care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, in conditiile prevazute la art. 4 alin. (16) si (18), respectiv la art. 4 alin. (17) si (18) pentru invatatori, profesori pentru invatamantul primar sau absolventi ai colegiilor universitare de institutori, in baza acordurilor de principiu emise de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant/CJRAE/CMBRAE, dupa caz.

(2) In aceasta etapa consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant/CJRAE/CMBRAE pot emite acorduri de principiu de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025 pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile alin. (1). Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).
 
(3) Ocuparea posturilor didactice/catedrele vacante/rezervate, de catre candidatii care beneficiazia de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, se realizeaza in perioada prevazuta in Calendar.
 

Criterii departajare prelungirea contractului de munca 2024
 

Daca doua sau mai multe cadre didactice solicita continuitate pentru detasare la cerere/prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata pe acelasi post didactic/aceeasi catedra, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei vacante/rezervate au, in ordine:
 
a) cadrele didactice cu domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitat(a);
b) cadrele didactice cuprinse in programe recunoscute de Ministerul Educatiei, prin care se recruteaza, se selecteaza, se pregateste si se sprijina personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate;
c) cadrele didactice cu cea mai mare medie de repartizare obtinuta la ultimul concurs national la care au participat; d) cadrele didactice care au dobandit gradul didactic I;
e) cadrele didactice care au dobandit gradul didactic II;
f) cadrele didactice care au dobandit definitivarea in invatamant;
g) cadrele didactice cu punctajul cel mai mare obtinut prin aplicarea criteriilor si punctajelor din anexa nr. 2, precum si alte criterii stabilite la nivelul unitatilor de invatamant..
 
 

Calendar prelungirea contractului de munca 2024
 

A. Prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2024-2025, pentru cadrele didactice care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant sau care promoveaza examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2024, care au obtinut nota sau media de repartizare minimum 7 (sapte)la concursurile nationale, sesiunile 2023, 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 si/sau 2020 pentru invatatori/profesori pentru invatamantul primar (ART. 63).

 
8) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2024-2025, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant, in baza notei sau mediei de repartizare minimum 7 (sapte) obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2023 si/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 si/sau 2020 pentru invatatori/profesori pentru invatamant primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clasa de elevi, conform prevederilor art. 63 din Metodologie:
 
a) depunerea si inregistrarea la secretariatele unitatilor de invatamant, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, in vederea prelungirii duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
Perioada: 3-11 aprilie 2024
 
b) discutarea si analizarea de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a cererilor depuse, comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie;
Termen: 15 aprilie 2024
 
c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele scolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; verificarea dosarelor si a situatiilor transmise de unitatile de invatamant, de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;
Perioada: 15-18 aprilie 2024
 
d) verificarea si avizarea dosarelor cadrelor didactice de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;
Perioada: 16-24 aprilie 2024
 
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a solutionarii, in ordine, a:
   (i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevazute la art. 24 alin. (4) si (6) din Metodologie ramase cu norma didactica incompleta pentru completarea normei didactice de predare, conform prevederilor Metodologiei;
   (ii) cererilor cadrelor didactice ramase cu restrangerea de activitate nesolutionata, prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;
   (iii) cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei ramase cu norma didactica incompleta, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
   (iv) cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant
   (v) cererilor privind modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;
   (vi) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2024-2025, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 63 din Metodologie.
Pana la data de 25 aprilie 2024
 
f) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 8-10 mai 2024
 
 
 

B. Prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2024-2025, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata (ART.87)

15) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2024-2025, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, in baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obtinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunile 2023 si/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 si/sau 2020 pentru invatatori/profesori pentru invatamant primar, pentru finalizarea invatamantului primar la aceeasi clasa de elevi, conform prevederilor art. 63 si 87 din Metodologie:

a) depunerea si inregistrarea la secretariatele unitatilor de invatamant, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, in vederea prelungirii duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 si 87 din Metodologie;
Perioada: 3-11 aprilie 2024

b) discutarea si analizarea de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a cererilor depuse;
Termen: 15 aprilie 2024

c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele scolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, conform prevederilor art.63 si 87 din Metodologie; verificarea dosarelor si a situatiilor transmise de unitatile de invatamant, de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;
Perioada: 8-17 mai 2024

d) verificarea si avizarea dosarelor cadrelor didactice de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;
Perioada: 9-21 mai 2024

Nota. In mod exceptional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu si nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de munca pe perioada determinata in anul scolar 2024-2025, in perioada 8-17 mai 2024, mai pot depune cereri la inspectoratele scolare in data de 19 august 2024.

e) repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2024-2025, conform art. 63 si 87 din Metodologie si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Perioada: 22-23 august 2024

f) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Pana la data de 28 august 2024
 

Cerere-tip continuitate/ prelungirea duratei contractului de munca 2024


Atentie: Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf.
Cereri/Acord continuitate


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

criterii departajarecontinuitate cadre didacticesuplinire 2024continuitate la suplinire 2024prelungirea contractului de munca 2024


x
Lasa un raspunsTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//