Continuitate sau Prelungirea Contractului de munca 2023: noutatile privind Calendarul, Criteriile de Departajare si Etapele procedurale

De Portal Invatamant
la 30 Mar. 2023
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Continuitate sau Prelungirea Contractului de munca 2023: noutatile privind Calendarul, Criteriile de Departajare si  Etapele procedurale30Mar.2023

Prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2023-2024, se face la cererea cadrelor didactice prin depunerea si inregistrarea la secretariatele unitatilor de invatamant a unor cereri-tip, in perioada 03-06 aprilie 2023.

In acest articol va prezentam cadrul legislativ, criteriile de departajare si Calendarul pentru prelungirea Contractului de munca 2023.
 
A. Prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2023-2024, pentru cadrele didactice care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant sau care promoveaza examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2023, care au obtinut nota sau media de repartizare minimum 7 (sapte) la concursurile nationale, sesiunile 2022, 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 si/sau 2019 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar (ART. 63).

...Modele de Teste rezolvate pentru Titularizare si Definitivat gasiti AICI 
(pentru Educatori, pentru Invatatori, la Matematica, la Romana, Engleza, Sport, Istorie, Geografie, Biologie etc samd)
 
B. Prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2023-2024, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata (ART.87)
 

Extras din Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic

 
A
Art. 63 (1) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupa cu prioritate de cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2023-2024, care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant, in baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (sapte) obtinute la concursurile nationale, sesiunile 2022 si/sau 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 si/sau 2019 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar, iar ulterior nu au obtinut note sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale in specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), care respecta cumulativ si celelalte conditii prevazute la art. 4 alin. (16) si (18), respectiv la art. 4 alin. (17) si (18) pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar, cu acordul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant/CMBRAE/CJRAE, dup caz. 
 
2) In aceasta etapa, consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant/CMBRAE/CIRAE emit si acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024, pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior, respectiv pentru cadrele didactice inscrise la examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2022, care respecta cumulativ celelalte conditii prevazute la alin. (1). Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/CMBRAE/CIRAE, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. 

Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant in termen de 48 de ore de la inregistrare. Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/CMBRAE/CIRAE privind contestatia este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ. Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatie are dreptul de a se adresa instantei de contencios administrativ competente. 
 
(3) Daca in aceasta etapa un post didactic/o catedra este solicitat(a) de mai multe cadre didactice se aplica criteriile de departajare prevazute la art. 4 alin. (17). 
 
B.
Art. 87 (1) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa etapa de detasare la cerere prin concurs specific se ocupa de cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024, in conditiile prevazute la art. 4 alin. (15) si (18), respectiv la art. 4 alin. (16) si (18) pentru invatatori /institutori/profesori pentru invatamant primar, in baza acordurilor de principiu emise de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant/CMBRAE/CIRAE, dupa caz.
 
(2) In aceasta etapa consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024 pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile alin. (1). Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).
 
(3) Candidatii care beneficiaza de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024 ocupa posturile didactice/catedrele vacante/rezervate in perioada prevazuta in Calendar.
 
Art. 4 alin (1) k) Prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2023-2024, pentru personalul didactic de predare angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, care a dobandit cel putin definitivarea in invatamant si a obtinut nota/media de repartizare minimum 7 (sapte), conform art. 64 alin. (9), dupa caz, la concursurile nationale, sesiunile 2022 si sau 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 si sau 2019 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar, in conditiile prezentei Metodologii;
 
Art. 4 alin (16) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, care au obtinut media de repartizare/nota minimum 5 (cinci) in specialitatea postului la concursurile nationale, sesiunile 2022 si/sau 2021, au acordul/acordul de principiu al consiliului de administratie/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatamant, au calificativul/calificativele ,Foarte bine” si mai au cel pufin jumatate de norma didactica de predare in specialitatea postului, constituita in unitatile de invatamant la care sunt incadrate in anul scolar 2022-2023, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024. La disciplina educatie tehnologica pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata, in anul scolar 2023-2024, doar cadrele didactice cu specializarea educatie tehnologica. In vederea obtinerii prelungirii duratei contractului individual de munca pe perioada determinata se aplicaprocedura prevazuta la alin. (14).
 
Art. 4 alin (17) Invatatorul, profesorul pentru invatamant primar sau institutorul calificat din invatamantul primar, angajat pe perioada determinata, incepdnd cu data de 1 septembrie 2019 sau 2020, incadrat la clasa pregatitoaresau la clasa I, in baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), obtinute la concursul national, sesiunea 2019 sau 2020, si care in perioada 1 septembrie 2019-31 august 2023 sau in perioada 1 septembrie 2020-31 august 2023 a predat, prin continuitate, la aceeasi clasa de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024, cu indeplinirea conditiilor prevdzute la alin. (14), pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clasa de elevi.
 

Criterii departajare prelungirea contractului de munca 2023
 

Daca doua sau mai multe cadre didactice solicita continuitate pentru detasare la cerere/prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata pe acelasi post didactic/aceeasi catedra, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei vacante/rezervate au, in ordine:
 
a) cadrele didactice cuprinse in programe recunoscute de Ministerul Educatiei, prin care se recruteaza, se selecteaza, se pregateste si se sprijina personalul didactic de predare pentru a desfasura activitati didactice in unitati de invatamant preuniversitar situate in medii dezavantajate; 
b) cadrele didactice cu domiciliul in localitatea in care se afla postul didactic/catedra solicitat(da);
c) cadrele didactice cu cea mai mare medie de repartizare obtinuta la ultimul concurs national la care au participat;
d) cadrele didactice care au dobandit gradul didactic I;
e) cadrele didactice care au dobandit gradul didactic II;
f cadrele didactice care au dobandit definitivarea in invatamant;
g) cadrele didactice cu punctajul cel mai mare obtinut prin aplicarea criteriilor si punctajelor din anexa nr. 2, precum si alte criterii stabilite la nivelul unitatilor de invatamant.
 
Art. 4 alin (18) Cadrele didactice care obtin acordul/acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata/continuitate pentru detasare la cerere in anul scolar 2023-2024 isi actualizeaza dosarul personal la inspectoratul scolar, conform Calendarului. Cadrele didactice care solicita continuitate pentru detasare la cerere sau prelungirea contractului individual de munca in baza rezultatelor obtinute la concursurile nationale din 2022, 2021, 2020 sau 2019 pot fi repartizate pe posturi/catedre numai in conditiile in care nu au obtinut nota sub 5 (cinci) la proba scrisa in cadrul urmatoarelor concursuri nationale, in specialitatea postului/catedrei solicitat(e) sau daca nu au mai participat la urmatoarele concursuri nationale. 
 
La aceasta etapa a mobilititii personalului didactic pot participa, in vederea prelungirii contractului individual de munca pe perioada determinata, in anul scolar 2023-2024, cadrele didactice calificate care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

- solicita in scris, conform cererii tip, consiliului de administrate al unitatii de invatamant  prelungirea contractului individual de munca in anul scolar 2023-2024;

- au dobandit cel putin definitivarea in invatamant sau sunt inscrise la examenul national de definitivare in invatamant sesiunea 2023;

- sunt angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2022-2023, in baza rezultatelor obtinute la concursurile nationale de ocupare a posturilor didactice;

- au obtinut nota sau media de repartizare minimum 7 (sapte)/minimum 5 (cinci) in specialitatea postului ocupat la concursurile nationale de ocupare a posturilor didactice, sesiunile 2022 si/sau 2021;

- au obtinut acordul sau acordul de principiu al consiliului de administratie/consiliilor de administratie al/ale unitatii/unitatilor de invatdmant la care sunt angajate in anul scolar 2022-2023;

- au obtinut calificativul/calificativele ,Foarte bine” eliberat(e) de unitatea/unitatile de invatamant la care sunt angajate in anul scolar 2022-2023 (partial);

- postul didactic nu s-a ocupat in etapele anterioare de mobilitate si mai exista cel putin o jumitate de norma didactic pentru anul scolar 2023 2024, in concordanta cu specialitatea probei scrise a concursului national de ecupare a posturilor didactice la care a obtinut nota sau media de repartizare minim 7,00/mimim 5 (cinci);

- daca participa si la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, sesiunea 2022, trebuie sa obtina minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 63 alin. (1) din Metodologie, la disciplina corespunzatoare postului didactic/catedrei solicitat(e).
 
Invatatorul, profesorul pentru invatamant primar sau institutorul calificat din invatamantul primar, angajat pe perioada determinata, incepand cu data de 1 septembrie 2019 sau 2020, incadrat la clasa pregatitoare sau la clasa I, in baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci), conform art. 64 alin. (9), obtinute la concursul national, sesiunea 2019 sau 2020, si care in perioada 1 septembrie 2019-31 august 2023 sau in perioada 1 septembrie 2020-31 august 2023 a predat, prin continuitate, la aceeasi clasa de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (14), pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clasa de elevi. 
 
La disciplina educatie tehnologica pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata, in anul scolar 2023-2024, doar cadrele didactice cu specializarea educatie tehnologica.
 
De prevederile art. 63 si art. 87 din Metodologie, beneficiaza si cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata in unitatile de invatamant preuniversitar particular atat in baza concursului national, cat si in baza concursului organizat la nivelul unitatii de invatamant. 
 
Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant si al CJRAE pot emite si acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024, pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, respectiv pentru cadrele didactice inscrise la examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2023, in conformitate cu prevederile art. 63 din Metodologie.
 
Contestatii
- Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/CMBRAE/CJRAE, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia.
 
- Contestatia reprezinta plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si se solutioneaza de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant, in termen de 48 de ore de la inregistrare.
 
- Hotararea consiliului de administratie al unitatii de invatamant/CMBRAE/CJRAE privind
contestatia este definitiva si poate fi atacata numai la instanta de contencios administrativ.
 
- Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatie are dreptul de a se adresa instantei de contencios administrativ competente. 
 

Calendar prelungirea contractului de munca 2023
 

A. Prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2023-2024, pentru cadrele didactice care au dobandit cel putin definitivarea in invatamant sau care promoveaza examenul national de definitivare in invatamant, sesiunea 2023, care au obtinut nota sau media de repartizare minimum 7 (sapte) la concursurile nationale, sesiunile 2022, 2021, respectiv 2022, 2021, 2020 si/sau 2019 pentru invatatori/institutori/profesori pentru invatamant primar(ART. 63).

 
03-06 aprilie 2023
- depunerea si inregistrarea la secretariatele unitatilor de invatamant, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, in vederea prelungirii duratei contractului individual de munca pe perioadd determinata in anul scolar 2023-2024, conform prevederilor art. 63 si 87 din Metodologie;
 
- Dosarul va contine documentele prevazute in Cererea tip adresata directorului unitatii de invatamant. 
 
 
Pana la data de 20 aprilie 2023
- discutarea si analizarea de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant a cererilor depuse. 
- consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant comunica in scris cadrelor didactice acordul/acordul de principiu sau refuzul motivat privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioadia determinata in anul scolar 2023-2024, conform prevederilor art. 63 si art. 87 din Metodologie.
- consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant comunica inspectoratului scolar situatia acordurilor/acordurilor de principiu sau a refuzurilor motivate emise privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024, conform prevederilor art. 63 din Metodologie. 
 
Perioada: 25-26 aprilie 2023
- cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024, conform prevederilor art. 63 din Metodologie, depun/reactualizeaza dosarele personale, alcituite conform cererii tip pag. 100-101, la inspectoratul scolar.
- comisia judeteana de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, constituita la nivelul inspectoratului scolar verifica dosarele si situatiile transmise de unitatile de invatamant. 
 
Perioada: 27-28 aprilie 2023
- comisia judeteana de mobilitate a personalului didactic verifica si avizeaza dosarele candidatilor. 
 
Pana la 4 mai 2023
Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a solutionarii in ordine, a:
a) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) si (6) din Metodologie ramase cu norma didactica incompleta pentru completarea normei didactice de predare, conform prevederilor Metodologiei;
b) cererilor cadrelor didactice ramase cu restrangerea de activitate nesolutionata, prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere de activitate nesolutionata;
c) cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei ramase cu norma didactica incompleta, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;
d) cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant;
e) cererilor privind modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;
f) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munca, in anul colar 2023- 2024, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 63 din Metodologie. 
 
Perioada: 04-12 mai 2023
 
 

B. Prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2023-2024, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata (ART.87)

- Art. 87 (1) Posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate dupa etapa de detasare la cerere prin concurs specific se ocupa de cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de munca pe perioadd determinata, care beneficiazade prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024, in conditiile prevaizute la art. 4 alin. (15) si (18), respectiv la art. 4 alin. (16) si (18) pentru invatatori /institutori/profesori pentru invatamant primar, in baza acordurilor de principiu emise de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant/CMBRAE/CIRAE, dupa caz.
 
- (2) In aceasta etapd consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant /CMBRAE/CIRAE pot emite acorduri de principiu de prelungire a duratei contractului individual de munca pe perioadd determinata in anul scolar 2023-2024 pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior cadrelor didactice care se incadreaza in prevederile alin. (1). Persoana indreptatita are dreptul de a contesta hotdrdrea consiliului de administratie al unitatii de invatamant, printr-o cerere scrisa, adresata conducerii unitatii de invatamant, in termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestatia se solutioneaza conform prevederilor art. 4 alin. (20).
 
- (3) Candidatii care beneficiaza de prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024 ocupa posturile didactice/catedrele vacante/rezervate in perioada prevazuta in Calendar: 
 
03-06 aprilie 2023
Depunerea si inregistrarea la secretariatele unitatilor de invatamant a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, in vederea prelungirii duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024, conform prevederilor art. 63 si 87 din Metodologie;
 
Pana la 20 aprilie 2023
Discutarea si analizarea de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant a cererilor depuse;
 
08-17 mai 2023
Reactualizarea dosarelor personale, la centrele de inscriere stabilite de IS] Cluj pentru concursul national, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncd pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024, conform prevederilor art. 63 si 87 din Metodologie; 
 
Nota: in mod exceptional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu si nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de munca pe perioada determinata in anul scolar 2023-2024, in perioada 8-17 mai 2023, mai pot depune cereri la inspectoratele scolare in data de 16 august 2023.
 
09-17 mai 2023
Verificarea dosarelor si a situatiilor transmise de unitatile de invatamant, de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate;
 
21-22 august 2023
Repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc conditiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca pe perioada determinata, in anul scolar 2023-2024, conform art. 63 si art. 87 din Metodologie.
 
Pana la 30 august 2023
Emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
 

Cerere-tip continuitate/ prelungirea duratei contractului de munca 2023
 


Sfaturi pentru Nota 10 - Titularizare si Definitivat

TITULARIZARE - Consiliere psihopedagogica


NOU! Va anuntam aparitia editoriala a celei mai recente lucrari specializate pentru pregatirea examenului de Titularizare la catedra de Consiliere Psihopedagogica.

20 de Teste REZOLVATE pentru pregatirea de nota 10

Realizata:
  •  in perfecta concordanta cu programa de examen elaborata de Ministerul Educatiei;
  •  dupa modelul testelor formulate de minister.
Pregatiti corect examenul de titularizare pentru ca efortul dvs. sa fie incununat de succes!

...Vezi AICI lista completa <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

continuitate la suplinire 2023prelungirea contractului de munca 2023criterii departajaresuplinire 2023continuitate cadre didactice


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//