ÓĘ∂

Concurs directori sesiunea ianuarie - aprilie 2022. Procedura pentru proba scrisa

De Laura Galescu
la 15 Feb. 2022
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Concurs directori sesiunea ianuarie - aprilie 2022. Procedura pentru proba scrisa15Feb.2022

Procedura privind organizarea, desfasurarea si evaluarea probei scrise in cadrul concursului pentru directori.


PROCEDURA OPERATIONALA 
 
privind organizarea, desfasurarea si evaluarea probei scrise in cadrul concursului pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aplicabila in sesiunea ianuarie-aprilie 2022
 
I.  Scopul procedurii
 
Prezenta procedura reglementeaza activitatile privind organizarea, desfasurarea si evaluarea probei scrise din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat - sesiunea ianuarie-aprilie 2022.
 
II. Termeni
 
In sensul prezentei proceduri se definesc urmatorii termeni:
 
Centru special - unitate de invatamant preuniversitar, unitate conexa sau institutie de invatamant superior desemnata pentru desfasurarea probei scrise
 
Test-standardizat - foile continand itemii prin care se evalueaza capacitati cognitive si competente de management si leadership

Sablon de evaluare - foaia continand raspunsurile corecte, tiparite pe suport transparent, care se suprapune peste foaia de raspuns, utilizat pentru evaluarea, prin comparare, a raspunsurilor furnizate de candidat cu raspunsurile corecte conform baremului.

III. Coordonarea si organizarea activitatilor
 
Comisia de organizare a concursului, prevazuta la art. 5 alin. (4) lit. a) din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin OME nr. 4597/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi denumita in continuare Comisia de organizare. Dintre membrii comisiei de organizare vor fi desemnati atat coordonatori ai centrelor speciale, cat si responsabili pentru fiecare sala in care se desfasoara proba scrisa. in acest sens, componenta comisiei de organizare poate fi completata cu cadre didactice metodiste.
 
Prin decizia inspectorului scolar general, se nominalizeaza centrul/centrele speciale si se desemneaza, dintre membrii comisiei de organizare, coordonatorul fiecarui centru special, responsabilii pentru fiecare sala de concurs, precum si persoana responsabila cu monitorizarea audio-video. Coordonatorul fiecarui centru special este un inspector scolar.
 
In fiecare judet/municipiul Bucuresti se constituie, in functie de numarul de candidati inscrisi, 1-3 centre speciale dotate cu infrastructura si logistica necesara, precum si cu sistem/camere audio-video functionale in toate spatiile in care se desfasoara activitati de sustinere si evaluare a probei scrise, precum si in sala de primire/multiplicare a subiectelor pentru concurs. Activitatea de supraveghere audio-video in
centrele speciale se desfasoara in conformitate cu prevederile Procedurii nr. 29409/3 1.05.2021 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, in unitatile scolare din sistemul national de invatamant, pe perioada desfasurarii probelor si activitatilor specifice din cadrul examenului national de definitivare in invatamant si al concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2021.
 
Decizia de nominalizare a centrului/centrelor speciale se emite in data de 9 februarie 2022 si se transmite, spre informare, Directiei Generale Management Resurse Umane si Retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, pe adresa de e-mail: dgmrurs@edu.gov.ro.
 
La proba scrisa au dreptul sa participe candidatii a caror inscriere a fost validata de membrii comisiei de organizare cu atributii in verificarea dosarelor de inscriere.
 
In raport cu capacitatea fiecarui centru special, comisia de organizare va repartiza candidatii la centre, in ordine alfabetica. Se vor avea in vedere si candidatii titulari in alte judete care au informat comisia de organizare ca opteaza sa sustina proba scrisa a concursului in judetul in care sunt detasati in acest an scolar. Acesti candidati nu vor mai fi repartizati in centre in judetele in care sunt titulari.
 
Presedintele comisiei de organizare are obligatia de a asigura:
 
a) tiparirea foilor tipizate de raspuns si de evaluare (denumite, in continuare, foi de concurs), cu respectarea stricta a modelului aprobat si transmis de Ministerul Educatiei prin adresa nr. 25168/02.02.2022 si elaborarea unei proceduri privind gestionarea si evidenta stricta a utilizarii acestora;
 
b) confectionarea, pentru fiecare centru special, a unei stampile CONCURS 2022 cu diametrul de 35 mm;
 
c) folii retroproiectoare transparente A4 pentru imprimante laser in vederea imprimarii sabloanelor de evaluare.
 
Pentru fiecare centru special, presedintele comisiei de organizare va repartiza atat membrii care vor gestiona activitatile de preluare/multiplicare a subiectelor, cat si membrii care vor indeplini functia de responsabil de sala in numar cel putin egal cu numarul salilor in care se va desfasura proba scrisa.
 
Presedintele comisiei de organizare se va asigura ca toate centrele speciale sunt echipate cu logistica necesara desfasurarii in bune conditii a probei scrise, ca toate salile in care se va sustine proba scrisa, sala in care se va asigura preluarea si multiplicarea testelor, precum si salile de depozitare a obiectelor personale au fost pregatite corespunzator, ca functioneaza aparatura audio-video si ca este afisata informatia ca centrul special/salile de concurs sunt monitorizate audio-video. In desfasurarea tuturor activitatilor se vor respecta normele legale si se vor asigura conditiile de prevenire si combatere a imbolnavirii cu virusul SARS-COV2.
 
Comisia de organizare va stabili necesarul supraveghetorilor, respectiv cate 2 persoane pentru fiecare sala in care se sustine proba scrisa, precum si alte persoane care vor avea atributii de gestionare a salilor de depozitare a obiectelor personale ale candidatilor si de supreveghere a holurilor. in cazul in care proba scrisa se organizeaza intr-o singura sala (amfiteatru) dintr-un centru special, numarul supraveghetorilor din sala respectiva va fi majorat corespunzator.
 
Cu cel mult 24 de ore inaintea probei scrise, comisia de organizare va realiza, prin tragere la sorti, selectia supraveghetorilor pentru proba scrisa. Activitatea se va realiza, cu prezenta fizica sau online, in plenul comisiei de organizare, fiind permis accesul persoanelor desemnate ca observatori in baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Metodologie. Informatiile privind modalitatea de desfasurare a activitatii, locatia, data si ora vor fi comunicate, cu cel putin 24 de ore inaintea organizarii, pe site-ul inspectoratului scolar.
 
Dupa selectie, comisia de organizare anunta persoanele selectate pentru a se prezenta la ora stabilita la centrul/centrele speciale la care au fost repartizate.
 
Inspectoratele scolare stabilesc tipul de document (decizie a inspectorului scolar general, proces-verbal al comisiei de organizare s.a.) prin care numesc, pentru fiecare centru de concurs, persoanele selectate si atributiile acestora.
 
Comisia de organizare stabileste modele de documente (ex. borderouri de predare-primire a testelor/ciornelor/lucrarilor scrise, procese-verbale specifice diferitelor activitati etc.) pentru aplicare unitara la nivelul tuturor salilor de concurs si tuturor centrelor speciale.
 
Membrii comisiei de organizare, inclusiv responsabilii de sala, precum si supraveghetorii se vor prezenta la ora 7.00 la centrele speciale la care au fost repartizati.
 
Pentru fiecare sala in care se desfasoara proba scrisa, in dimineata zilei de concurs, coordonatorul fiecarui centru special repartizeaza, prin tragere la sorti, responsabilul de sala si cate 2 supraveghetori.

Prin aceeasi procedura sunt repartizati supraveghetorii pentru holuri si pentru salile de depozitare a obiectelor personale ale candidatilor sau ale altor supraveghetori.
 
La repartizarea supraveghetorilor in sali se recomanda ca acestia sa nu desfasoare activitatea in salile in care, printre candidati, se afla persoane din unitatea de invatamant din care provin, cu exceptia cazului in care proba scrisa se sustine intr-o singura sala in centrul special.
 
In dimineata zilei de concurs, pana cel tarziu la ora 8.00 coordonatorul centrului special efectueaza instructajul responsabililor de sala si al supraveghetorilor.
 
Proba scrisa se desfasoara incepand cu ora 10.00 si dureaza maximum 120 de minute.
 
Coordonatorul centrului special va asigura repartizarea candidatilor in sali in ordinea alfabetica.
 
Accesul candidatilor in sali se face in intervalul orar 8.00-8.45. Responsabilul de sala va efectua instructajul candidatilor in intervalul orar 8.45-9.50.
 
Membrii comisiei de evaluare a probei scrise se vor prezenta la centrele speciale la ora 11.30.
 
Persoanele desemnate ca observatori se pot prezenta la centrele speciale incepand cu ora 7.00. Acestea nu au acces la activitatile de preluare/multiplicare a subiectelor. Pe durata redactarii de catre candidati a testului standardizat, observatorii pot avea acces in salile de concurs doar insotiti de coordonatorul centrului special.
 
In toate centrele vor fi amenajate spatii/sali corespunzatoare pentru primirea membrilor comisiei de evaluare, respectiv a observatorilor.
 
IV. Desfasurarea probei scrise
 
Candidatilor, responsabililor de sala si supraveghetorilor le este interzis accesul in sala cu genti, posete, ziare, reviste, carti, caiete, notite sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanta. Materialele interzise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, inainte de intrarea in sala in care se desfasoara proba scrisa.
 
Se interzice candidatilor sa comunice intre ei sau cu exteriorul, sa transmita sau sa schimbe intre ei ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Incalcarea prevederilor anterioare va fi considerata tentativa de frauda sau frauda.
 
La nivelul fiecarui centru special, repartizarea candidatilor in sali se realizeaza tot in ordine alfabetica.
 
In fiecare sala de concurs se distribuie foi tipizate (foi de concurs) in numar dublu fata de numarul candidatilor repartizati in sala respectiva. Responsabilul de sala are si responsabilitatea mentinerii unei evidente stricte a tuturor foilor repartizate, atat a celor utilizate de candidati, cat si a celor neutilizate.
 
Fiecarui candidat i se va distribui o singura foaie tipizata (de concurs). Foile de concurs ramase nerepartizate se utilizeaza, in timpul probei, de catre candidatii care solicita inlocuirea acesteia. In aceasta situatie, foaia de concurs inlocuita se anuleaza de catre responsabilul de sala si se va consemna in procesul verbal de predare-primire a mapei salii numarul de foi de concurs anulate la finalul probei.
 
Candidatii si supraveghetorii (inclusiv responsabilul de sala) completeaza informatiile din chenarul existent pe pagina a III-a a foii de concurs, inainte de distribuirea in sali a testului standardizat. Pagina respectiva NU se sigileaza/secretizeaza.
 
Dupa preluarea, de catre persoana autorizata, a arhivei care contine testul standardizat, coordonatorul centrului special va asigura multiplicarea foilor continand itemii (prin care se evalueaza capacitati cognitive si competente de management si leadership) in numar egal cu numarul candidatilor repartizati pentru sustinerea probei scrise in centrul special respectiv. Foile din componenta unui test standardizat se capseaza, rezultand un numar de teste egal cu numarul candidatilor din centrul respectiv.
 
Pentru fiecare sala de concurs se pregateste un plic in care se introduce un numar de teste egal cu numarul candidatilor din sala respectiva. Sigilarea plicului lipit se asigura prin aplicarea pe zona de lipire a semnaturii coordonatorului centrului special si a stampilei CONCURS 2022.
 
Coordonatorul centrului special distribuie plicurile cu testele multiplicate, in fiecare sala, predandu-le responsabilului de sala in prezenta candidatilor si a supraveghetorilor. Candidatii verifica daca testul standardizat primit are numarul complet de pagini si acestea sunt lizibile.
 
La ora 10.00, responsabilul de sala deschide plicurile si asigura, impreuna cu supraveghetorii, distribuirea catre fiecare candidat a testului standardizat (foile continand itemii, capsate).
 
Candidatii care nu sunt prezenti in sala de concurs la momentul deschiderii plicurilor cu subiecte pierd dreptul de a participa la concurs.
 
Fiecare item are un singur raspuns corect.
 
Pentru fiecare item, raspunsul considerat corect de catre candidat va fi marcat prin umplerea patratului corespunzator (ex. Raspuns corect - B ). Alte modalitati de marcare a raspunsului (ex. X) nu vor fi luate in considerare in etapa de evaluare. Candidatii vor utiliza doar pix cu pasta de culoare albastra sau neagra care nu se sterge.
 
Dupa finalizarea rezolvarii testului standardizat, dar nu mai tarziu de 120 de minute, fiecare candidat preda foaia de concurs si ciorna responsabilului de sala, pe baza unui borderou tipizat.
 
Dupa ce semneaza in borderoul de predare-primire, candidatul ramane in sala in vederea participarii la etapa de evaluare a testului.
 
In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre supraveghetori, pana la inapoierea in sala de examen; in aceasta situatie timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.
 
Candidatul care se retrage din proprie initiativa poate solicita anularea testului, pe baza unei declaratii, preda testul si paraseste sala dupa cel putin o ora de la deschiderea plicului cu subiecte. In acest caz, testul grila nu este evaluat, iar candidatul respectiv este considerat retras.
 
Tentativa de frauda sau frauda atrage dupa sine eliminarea candidatului din concurs si pierderea dreptului acestuia de a ocupa o functie de conducere, indrumare si control in invatamantul preuniversitar.
 
Persoanele care furnizeaza solutii ale subiectelor de concurs, falsifica rezolvarile testului, tolereaza sau iau parte la actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor ori manifesta neglijenta in indeplinirea atributiilor raspund disciplinar, in conformitate cu prevederile art. 280 — 282 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu ale Legii nr. 53/2003 — Codul Muncii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau raspund penal, dupa caz.
 
V. Evaluarea probei scrise
 
La finalul rezolvarii testului standardizat, fiecare candidat preda testul si foaia de concurs responsabilului de sala, semneaza in borderoul de predare-primire a testelor si ramane in sala in vederea participarii la etapa de evaluare a acestuia.
 
Responsabilii de sala vor avea in mapa salii si lista nominala a celor 2 membri ai comisiei de concurs repartizati pentru evaluarea lucrarilor din sala respectiva. Dupa predarea tuturor testelor si foilor de concurs, responsabilii de sala invita in sala respectiva membrii comisiei de evaluare si observatorii care doresc sa participe la activitate. Obligativitatea asigurarii securitatii lucrarilor candidatilor pana se predau
membrilor comisiei de evaluare revine responsabilului de sala.
 
Comisiile evalueaza obligatoriu testul standardizat in prezenta candidatului si a doi martori alesi dintre candidatii din sala si consemneaza punctajul in borderoul de notare existent pe foaia de concurs fara a face insemnari/notari pe acesta sau pe lucrare.
 
Evaluarea se realizeaza in salile in care candidatii au sustinut proba scrisa, prin deplasarea in salile respective a membrilor comisiilor de evaluare si, dupa caz, a observatorilor. Camerele de supraveghere audio-video trebuie sa inregistreze obligatoriu toata activitatea de evaluare.
 
In activitatea de evaluare se parcurg urmatoarele etape:
 
1. Se verifica daca pentru fiecare item candidatul a marcat un singur raspuns. Se identifica numarul itemilor la care nu a marcat niciun raspuns si numarul itemilor la care a marcat mai mult de un raspuns.
 
2. Se suprapune de catre unul dintre cei 2 membri ai comisiei de evaluare sablonul de evaluare peste foaia de raspuns.
 
3. Se compara, pentru fiecare item, raspunsul furnizat de candidat cu raspunsul corect. Daca raspunsul furnizat de candidat coincide cu raspunsul corect se acorda punctajul maxim pentru itemul respectiv. in procesul de evaluare, se acorda sau punctaj maxim pe item sau zero puncte, fiind interzis sa se acorde punctaje intermediare.
 
Se acorda 0 (zero) puncte pentru un item in urmatoarele situatii:
 
- raspunsul furnizat de candidat nu este identic cu raspunsul corect;
 
- candidatul nu a marcat niciun raspuns corect;
 
- candidatul a marcat mai mult de un raspuns ca fiind corect.
 
4. Se insumeaza toate punctajele acordate de un evaluator fiecarui item si rezulta punctajul total al testului/evaluator.
 
5. Punctajul total al testului/evaluator se imparte la zece si rezulta nota pe test/evaluator.
 
6. Fiecare membru evaluator consemneaza nota aferenta testului si semneaza in rubrica punctaj obtinut/nota/evaluator din borderoul de notare; nu trebuie sa existe diferente intre notele acordate de cei 2 evaluatori.
 
7. Intrucat nu trebuie sa existe diferente intre notele acordate de cei 2 evaluatori si acestia nu pot acorda decat punctaje/note intregi, media aritmetica a celor 2 note trebuie sa coincida cu nota acordata de oricare evaluator. Unul dintre acestia va completa in borderou si media, care reprezinta nota finala obtinuta de candidat la proba scrisa.
 
8. Dupa consemnarea notelor, respectiv a mediei, borderoul se semneaza de candidat, de catre cei doi martori si, dupa caz, de observatorii prezenti.
 
9. Presedintele comisiei de evaluare a probei scrise verifica punctajul total, nota acordata de fiecare evaluator si faptul ca nu exista diferente intre notele acordate de cei 2 evaluatori si semneaza borderoul centralizator.
 
In eventualitatea in care, din motive tehnice, se constata ca sablonul de evaluare nu se suprapune perfect peste pagina a III - a din foaia de concurs care contine raspunsurile candidatului, evaluarea se va realiza prin compararea, pentru fiecare item, a raspunsului candidatului cu raspunsul corect din grila de evaluare (sablon).
 
Situatia candidatilor neprezentati, eliminati sau retrasi in timpul probei scrise se consemneaza in procesul verbal de predare — primire a foilor de concurs cu mentiunea NEPREZENTAT, respectiv ELIMINAT, RETRAS, dupa caz.
 
In situatia candidatilor care au sustinut si predat testul, dar nu se prezinta la etapa de evaluare, acesta nu va fi evaluat, astfel respectandu-se prevederile art. 12 alin. (1) lit. a) din Metodologie. Borderoul de notare este semnat de membrii comisiei de concurs, de cei doi martori, de observatori, iar rubricile Semnatura candidatului si Rezultat se completeaza cu mentiunea Absent la evaluare.
 
La finalizarea evaluarii lucrarilor scrise ale candidatior dintr-o sala, cei 2 membri evaluatori predau lucrarile evaluate presedintelui comisiei de evaluare.
 
Responsabilul de sala preda coordonatorului centrului special foile de concurs anulate sau neutilizate precum si toata documentatia rezultata in urma activitatilor din fiecare sala de concurs.
 
Presedintele comisiei de evaluare a probei scrise si coordonatorul centrului special vor asigura, la finalul zilei de concurs, la sediul centrului special, centralizarea rezultatelor conform Anexei la prezenta procedura, care contine notele obtinute de candidati, respectiv mentiunea ADMIS, RESPINS, NEPREZENTAT, RETRAS, ELIMINAT, ABSENT LA EVALUARE, dupa caz.
 
Coordonatorul centrului special preda presedintelui comisiei de organizare foile de concurs anulate sau neutilizate si documentatia rezultata in urma activitatilor din centrul special, precum si Anexa la prezenta procedura in format electronic si tiparit.
 
Persoana/persoanele desemnate de presedintele comisiei de organizare introduce/introduc in aplicatia electronica dedicata rezultatele la proba scrisa ale candidatilor din fiecare centru.
 
Presedintele comisiei de organizare si presedintele comisiei de evaluare a probei scrise asigura centralizarea informatiilor din Anexa prezentei proceduri, transmisa din toate centrele speciale, pe care le afiseaza la sediul si pe site-ul ISJ.
 
Afisarea rezultatelor se va realiza cu respectarea optiunii candidatilor care, in cererea de inscriere, au solicitat anonimizarea datelor cu caracter personal; pentru acesti candidati se aplica procedura specifica stabilita la nivelul fiecarui inspectorat si aplicata in etapa de validare a inscrierii la concurs.
 
Dupa afisarea rezultatelor, presedintele comisiei de evaluare a probei scrise preda toate lucrarile evaluate presedintelui comisiei de organizare.
 
Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti pot elabora proceduri proprii, cu respectarea stricta a prevederilor metodologiei si cadrului prezentei proceduri.

Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

procedura proba scrisa directoriconcurs directoriconcurs directori de scolidirectori de scoala


x

Lasa un raspuns
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitTeste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Teste Rezolvate pentru Evaluarea Nationala Clasa a II-a, Clasa a IV-a, Clasa a VI-a si (mai ales) Clasa a VIII-a

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//