Calendarul mobilitatii personalului didactic 2020 - 2021: termenele pentru completarea normelor didactice, transfer sau mentinerea ca titular dupa varsta de pensionare

de Laura Galescu la 14 Ian. 2020
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Calendarul mobilitatii personalului didactic 2020 - 2021: termenele pentru completarea normelor didactice, transfer sau mentinerea ca titular dupa varsta de pensionare14Ian.2020

Profesorii care vor sa isi completeze sau sa isi intregeasca norma didactica trebuie sa depuna cerere la secretariatul scolii pana la 22 ianuarie 2020. De asemenea, profesorii care doresc prelungirea activitatii in invatamant dupa varsta de pensionare trebuie sa depuna cerere pana la data de 31 ianuarie 2020. Prevederile fac parte din Calendarul mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2020 - 2021, pe care vi-l prezentam integral.

 
 
C A L E N D A R U L
mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2020 - 2021
 
I. Ordinea desfasurarii etapelor mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021 este urmatoarea: 
    1) Constituirea comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic din invaţamantul preuniversitar, prin decizia inspectorului scolar general.
Pana la 6 ianuarie 2020

Va pregatiti pentru Defitinivat sau Titularizare?

Va recomandam cele mai eficiente CULEGERI cu teste rezolvate si explicatii relevante! 
...click AICI pentru detalii despre culegerile de pregatire Definitivat si Titularizare >> 


 
    2) Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedra a personalului didactic titular, conform prevederilor art.19 alin. (3) si (4) din Metodologie, intocmirea, de catre unitatile de invatamant, a listelor cuprinzand cadrele didactice titulare, femei, care opteaza pentru menţinerea in activitate ca titular pana la implinirea varstei de 65 de ani, in baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018, precum si a listelor cuprinzand personalul didactic titular care indeplineste conditiile legale de pensionare la 1 septembrie 2020, pe baza cererilor inregistrate la secretariatele unitatilor de invatamant si comunicarea acestora la inspectoratul scolar:
a) pentru limita de varsta;
b) la cerere, pentru pensionare anticipata sau pensionare anticipata partiala.
 
    3) Verificarea situaţiilor privind pregatirea psihopedagogica prin modulele organizate de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic efectuata de personalul didactic debutant prevazut la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), care a finalizat cu diploma invaţamantul universitar de lunga sau scurta durata.
 
    4) Emiterea, de catre inspectoratele scolare, a deciziilor de repartizare pe post/catedra pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada viabilitaţii postului didactic/catedrei. 
Pana la 31 ianuarie 2020
 
    5) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, incadrarea personalului didactic, solutionarea cererilor de intregire/completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare la nivelul unitatilor de invatamant a personalului didactic care beneficiaza de aceste drepturi, conform prevederilor Metodologiei si solutionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevazute la art. 48 alin. (2) si (3) din Metodologie: 
    a) elaborarea ofertei scolii si stabilirea disciplinelor optionale pentru anul scolar urmator;
Pana la 22 ianuarie 2020
    b) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unitatilor de invatamant/consortiilor scolare;
Pana la 31 ianuarie 2020
    c) incadrarea personalului didactic titular, urmata, in ordine, de incadrarea cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin.(4) lit. a) si alin. (6) din Metodologie si de incadrarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei, in baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedra;
    d) soluţionarea, la nivelul unitaţilor de invaţamant, a cererilor de intregire/completare a normei didactice de predare pentru personalul didactic titular si cadrele didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) din Metodologie;
Perioada: 22-31 ianuarie 2020
    e) depunerea cererilor de catre cadrele didactice titulare prevazute la art. 48 alin. (2) din Metodologie si a cererilor de intregire/completare a normei didactice de predare-invatare-evaluare la secretariatele unitatilor de invatamant; 
Pana la 22 ianuarie 2020
    f) comunicarea, la inspectoratele scolare, a acordului/acordului de principiu/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevazute la art. 48 alin. (2) din Metodologie, respectiv pentru intregirea normei didactice de predare-invatare-evaluare;
Pana la 24 ianuarie 2020
    g) stabilirea de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, a listei finale a cadrelor didactice prevazute la art. 48 alin.(2) din Metodologie pentru care se acorda transferul;
Perioada: 24-31 ianuarie 2020
    h) soluţionarea, la nivelul unitaţilor de invaţamant, a cererilor de intregire/completare a normei didactice de predare pentru cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
Perioada: 3-5 februarie 2020
    i) organizarea inspecţiilor speciale la clasa/probelor practice/orale de profil, afisarea rezultatelor la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar;
Perioada: 22 ianuarie-5 februarie 2020
    j) analiza, corectarea si avizarea proiectului de incadrare si a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de catre inspectoratul scolar;
Perioada: 6-20 februarie 2020
    k) emiterea si comunicarea deciziilor de transfer/intregire de norma.
Perioada: 6-21 februarie 2020
 
    6) Stabilirea personalului didactic care indeplineste condiţiile prevazute la art. 28 alin. (4) si (5) din Metodologie si se mentine in activitate ca titular in funcţia didactica, la cerere, in anul scolar 2020-2021: 
    a) depunerea si inregistrarea cererilor la secretariatele unitatilor de invatamant; 
Pana la 31 ianuarie 2020
    b) aprobarea cererilor privind menţinerea in activitate ca titular in funcţia didactica peste varsta de pensionare la nivelul unitaţilor de invaţamant; 
Pana la 5 februarie 2020
    c) intocmirea, la nivelul inspectoratelor scolare, a listelor finale cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc condiţiile prevazute la art. 28 alin. (4) din Metodologie si au solicitat mentinerea in activitate ca titular in anul scolar 2020-2021, prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului scolar, conform hotararii comisiei paritare si afisarea listelor finale la inspectoratele scolare; 
Perioada: 6-11 februarie 2020
d) inregistrarea contestaţiilor la inspectoratele scolare;
 Perioada: 12-13 februarie 2020
f) soluţionarea contestaţiilor de catre consiliul de administraţie al inspectoratului scolar.
Termen: 14 februarie 2020 
 
    7) Completarea normei didactice de predare-invatare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului scolar:
    a) Afisarea, la inspectoratele scolare, a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete; 
Termen: 21 februarie 2020
    b) inregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul scolar; 
Perioada: 24-25 februarie 2020
    c) organizarea inspecţiilor speciale la clasa/probelor practice/orale de profil, afisarea rezultatelor la sediul si pe pagina web a inspectoratului scolar;
Perioada: 25 februarie-3 martie 2020
    d) sedinta de repartizare organizata de comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, constituita la nivelul inspectoratului scolar, pentru completarea normei didactice; 
Termen: 4 martie 2020
    e) emiterea si comunicarea deciziilor de completare de norma/transfer. 
Perioada: 5-13 martie 2020
 
    8) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare ori prin desfiintarea unor unitati de invatamant:
reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete si afisarea acesteia la inspectoratele scolare;
Termen: 5 martie 2020
afisarea, la inspectoratele scolare, a listei cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate, incepand cu data de 1 septembrie 2020;
Termen: 5 martie 2020
afisarea la sediile unitaţilor de invaţamant a condiţiilor specifice si a grilelor de evaluare aferente acestora (daca este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimţit intre unitaţile de invaţamant, avizate de inspectoratele scolare; 
Termen: 5 martie 2020
inregistrarea cererilor, insoţite de documentele precizate in acestea, cadrelor didactice aflate in restrangere de activitate, la inspectoratele scolare; verificarea si avizarea dosarelor depuse de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar;
Perioada: 6-11  martie 2020
afisarea la inspectoratul scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate; 
Termen: 13 martie 2020
inregistrarea contestatiilor la punctajele acordate; 
Perioada: 16-17 martie 2020
organizarea inspecţiilor speciale la clasa/probelor practice/orale de profil, afisarea rezultatelor la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar;   
Perioada: 9-17 martie 2020
solutionarea contestatiilor la punctajele acordate, in consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea punctajelor finale la inspectoratul scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar;
Termen: 18 martie 2020
depunerea cererilor, insoţite de documentele precizate in acestea, de catre cadrele didactice aflate in restrangere de activitate, pentru obtinerea acordurilor/acordurilor de principiu in vederea solutionarii restrangerii de activitate la unitaţile de invaţamant, CMBRAE/CJRAE;
Perioada: 17-18 martie 2020
analiza in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant a solicitarilor si comunicarea acordului/ acordului de principiu pentru transfer/ refuzului motivat;
Termen: 19 martie 2020
    a) depunerea si inregistrarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant, de catre personalul didactic titular care solicita transfer consimtit intre unitatile de invatamant; 
Perioada: 19-20 martie 2020
    b) solutionarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu pentru transfer emise de unitatile de invatamant;
Perioada: 23-24 martie 2020
    c) depunerea acordurilor/acordurilor de principiu cadrelor didactice titulare care solicita solutionarea restrangerii de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar; 
Zilele: 20, 23-25 martie 2020
    d) solutionarea cererilor de restrangere de activitate in sedinta de repartizare;
Termen: 26 martie 2020
    e) inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar cu privire la modul de solutionare a restrangerilor;
Perioada: 26-27 martie 2020
    f) solutionarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
Termen: 30 martie 2020
    g) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare. 
Perioada: 31 martie-3 aprilie 2020
 
    9) Modificarea  contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, daca acestea au promovat examenul de definitivat si concursul national de titularizare cu nota/media de cel putin 7 (sapte), in conditiile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si daca postul este vacant:
    a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; 
Termen: 30 martie 2020
    b) depunerea, inregistrarea cererilor insotite de documentele justificative la secretariatele unitatilor de invatamant, analizarea cererilor in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant si comunicarea acordului/refuzului motivat privind modificarea  contractului individual de munca pe  durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului;
Perioada: 31 martie-1 aprilie 2020
    c) transmiterea listelor cuprinzand cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant privind modificarea contractului individual de munca pe  durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei la inspectoratele scolare; 
Termen: 2 aprilie 2020
    d) verificarea listelor cuprinzand cadrele didactice care au primit acordul/refuzul consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant privind modificarea  contractului individual de munca pe  durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei de catre comisia de mobilitate constituita la nivelul inspectoratului scolar si inregistrarea contestaţiilor la inspectoratele scolare si remedierea eventualelor abateri constatate de inspectoratul scolar;
Perioda: 2-7 aprilie 2020
    e) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar  si validarea listelor finale cuprinzand cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de munca din durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
Termen: 8 aprilie 2020
    f) emiterea si comunicarea deciziilor privind modificarea contractului individual de munca pe durata determinata de un an, in contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei.
Perioada: 9-15 aprilie 2020
 
    10) Pretransferul consimtit intre unitatile de invatamant preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular. Modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invaţare-evaluare completa conform deciziilor de repartizare pe post/catedra:
    a) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete;
    b) afisarea la sediile unitaţilor de invaţamant a condiţiilor specifice si a grilelor de evaluare aferente acestora (daca este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit intre unitaţile de invaţamant, avizate de inspectoratele scolare (pentru unitatile de invaţamant care nu au avut conditii specifice pentru etapa de transfer);  
Termen: 9 aprilie 2020
 
 
    c) depunerea, la inspectoratele scolare, a cererilor, insotite de documentele menţionate in acestea, de catre:
    (i) cadrele didactice care solicita pretransfer prin schimb de posturi/catedre in baza consimţamantului scris, respectiv pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant la inspectoratele scolare; 
    (ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invaţare-evaluare completa, conform deciziilor de repartizare pe post/catedra si solicita modificarea repartizarii;
    d) verificarea si avizarea dosarelor depuse de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar;
Perioada: 10-21 aprilie 2020
    e) afisarea, la avizierul si pe pagina web a inspectoratului scolar, a:
    (i) listei cu punctajele cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, cu precizarea localitaţii de domiciliu si a unitaţilor de invaţamant la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri;
    (ii) listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au solicitat modificarea repartizarii, cu precizarea urmatoarelor informaţii: studiile, postul/didactic/catedra pe care sunt angajate, localitatea de domiciliul, rezultatele obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la care a participat, gradul didactic, nota/media obţinuta la gradul didactic, media de departajare calculata conform anexei nr. 15, media obţinuta la examenul de licenţa/absolvire a studiilor, respectiv media obţinuta la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice, avizele si atestatele dobandite, calificativele obţinute in ultimii 2 ani scolari incheiati si calificativul partial in anul scolar in curs si sancţiunile disciplinare in ultimii 2 ani scolari incheiati sau pe parcursul anului scolar in curs.
Termen: 22 aprilie 2020
    f) inregistrarea contestatiilor cadrelor didactice inscrise la etapa de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant la punctajele acordate; 
Perioada: 22-23 aprilie 2020
    g) solutionarea contestatiilor la punctajele acordate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, afisarea punctajelor finale la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar;
Termen: 24 aprilie 2020
    h) desfasurarea inspecţiilor speciale la clasa/probelor practice/orale de profil, afisarea rezultatelor la sediul inspectoratului scolar si pe pagina web a inspectoratului scolar; 
Perioada: 22-28 aprilie 2020
    i) depunerea, la unitaţile de invaţamant, a cererilor, insotite de documentele precizate in acestea, de catre:
    (i) cadrele didactice care solicita pretransfer la unitatile de invatamant care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obtinerea acordului de principiu pentru pretransfer, precum si la unitaţile de invaţamant la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obtinerea acordului de principiu pentru pretransfer;
    (ii) cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei, carora nu li se poate constitui norma didactica de predare-invaţare-evaluare completa, conform deciziilor de repartizare pe post/catedra si solicita modificarea repartizarii;
Perioada: 22-28 aprilie 2020
    j) analiza, in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a solicitarilor depuse de cadrele didactice si comunicarea hotararii cu privire la:
    (i) emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice titulare in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii;
    (ii) neemiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice titulare/modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei pentru neindeplinirea condiţiilor specifice, respectiv emiterea acordului de principiu pentru pretransfer cadrelor didactice titulare/modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei cu precizarea locului stabilit in ierarhie, ca urmare a aplicarii criteriilor de ierarhizare specifice fiecarei categorii de cadre didactice;
    k) transmiterea la  Ministerul Educatiei si Cercetarii, Directia Generala invatamant Secundar Superior si Educatie Permanenta,  a situaţiilor de pretransfer consimţit intre unitaţile de invaţamant in vederea schimbarii locului de munca ori a felului muncii, determinata de starea de sanatate a acestora, la propunerea medicului de medicina a muncii, pentru emiterea avizului; 
Pana la 29 aprilie 2020
    l) depunerea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant, de catre personalul didactic titular care solicita pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant, la comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar constituita la nivelul inspectoratului scolar; 
    m) depunerea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant, de catre cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei care solicita modificarea repartizarii, la consiliile de administraţie ale unitaţilor de invaţamant;
Termen: 30 aprilie 2020
    n) solutionarea contestatiilor privind acordurile de principiu emise de unitatile de invatamant;
 
    o) solutionarea in sedinta de repartizare, in ordine, a:
    (i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) din Metodologie, ramase cu norma didactica incompleta, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei; 
    (ii) cererilor cadrelor didactice titulare ramase cu restrangerea de activitate nesoluţionata, prin transfer sau detasare in interesul invaţamantului pentru restrangere de activitate nesoluţionata; 
    (iii) cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant sau prin schimb de posturi;
    (iv) cererilor privind modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei sau prin schimb de posturi;
Termen: 6 mai 2020
    p) inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar cu privire la modul de solutionare a cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant/modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei ; 
Perioada: 6-7  mai 2020
    q) solutionarea contestatiilor in consiliul de administratie al inspectoratului scolar; 
Termen: 8 mai 2020
    r) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate si afisarea acesteia la sediile inspectoratelor scolare;
Termen: 11 mai 2020
    s) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare. 
Perioada: 11-15 mai 2020
 
    11) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, care au dobandit cel puţin definitivarea in invaţamant, in baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invaţamantul preuniversitar, sesiunile 2019 si/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 si/sau 2016 pentru invaţatori/institutori/profesori pentru invaţamant primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clasa de elevi, conform prevederilor art. 61 din Metodologie:
    a) depunerea si inregistrarea la secretariatele unitatilor de invatamant, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, in vederea prelungirii duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
Perioada: 10-21 aprilie 2020
    b) discutarea si analizarea de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a cererilor depuse;
Pana la 29 aprilie 2020
    c) comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
Perioada: 30 aprilie-5 mai 2020
    d) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele scolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; verificarea dosarelor si a situatiilor transmise de unitatile de invatamant, de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, constituita la nivelul inspectoratului scolar.
Perioada: 4-6 mai 2020 
    e) verificarea si avizarea dosarelor cadrelor didactice de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invaţamantul preuniversitar;
Perioada: 4-7 mai 2020
    f) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a solutionarii, in ordine, a: 
                (i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6) ramase cu norma didactica incompleta pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei; 
                (ii) cererilor cadrelor didactice titulare ramase cu restrangerea de activitate nesoluţionata, prin transfer sau detasare in interesul invaţamantului pentru restrangere de activitate nesoluţionata; 
                (iii)  cererilor de pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant; 
                (iv)  cererilor privind modificarea repartizarii cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei ;
                (v)  cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.
Termen: 8 mai 2020
    g) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 11-15  mai 2020
 
 
 
 
    12)  Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar:
    a) inregistrarea, analizarea si soluţionarea cererilor de concediu fara plata in consiliile de administraţie ale unitaţilor de invaţamant si transmiterea situaţiei la inspectoratele scolare;
Pana la 7 mai 2020
    b) verificarea si publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;
Termen: 8 mai 2020
    c) inregistrarea dosarelor de inscriere a candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolventii promotiei 2020, la inspectoratele scolare;
Perioada: 11-15 mai 2020
    d) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia judeţeana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului;
Perioada: 12-18 mai 2020
    e) validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidati sau imputernicitii acestora prin procura notariala in original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfasurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promotiile anterioare, atrage dupa sine anularea inscrierii la concurs.   
Perioadele: 18-19 mai 2020; 9-10 iulie 2020 pentru absolventii promotiei 2020/absolvenţii 2020 ai programelor 
de pregatire psihopedagogica oferite de departamentele pentru pregatirea personalului didactic/
departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic  
 
Nota: (1) in perioada  11-15 mai 2020 pot depune dosare de inscriere si cadrele didactice titulare a caror reducere de activitate a aparut in perioada aprilie-mai 2020.
(2) in mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2020 (studiilor medii/postliceale/universitare de licenta/universitare de masterat/departamentelor pentru pregatirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot sa prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica si sa valideze fisa de inscriere in data de 15 iulie 2020, pana la ora 8.30. Absolvenţii promoţiei 2020 pot participa la proba scrisa in cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai dupa prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica.
 
    f) Afisarea, la avizierele inspectoratelor scolare, a:
    (i) listei candidatilor inscrisi si a graficului privind sustinerea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa;
    (ii) listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de munca pe durata de viabilitate a postului/catedrei inscrise la concursul naţional  care solicita repartizarea pe perioada nedeterminata pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate si a listei posturilor didactice/catedelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice. 
Termen: 22 mai 2020
    g) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa si soluţionarea contestaţiilor la aceste probe.
Perioada: 25 mai-30 iunie 2020
 
Nota: (1) in perioada 25 mai-30 iunie pot participa la probele practice/orale si inspecţiile la clasa si cadrele didactice titulare ramase cu reducerea de activitate nesoluţionata sau a caror reducere de activitate a aparut in perioada aprilie-mai 2020. 
(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detasare in interesul invaţamantului pot participa la probele practice/orale in perioada 25 mai – 4 iunie 2020.
 
    h) Desfasurarea probei scrise;
Termen: 15 iulie 2020
    i) comunicarea rezultatelor iniţiale;
Termen: 21 iulie 2020
    j) inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare si transmiterea acestora la centrele de evaluare;
Perioada: 21-22 iulie 2020 
    k) soluţionarea contestatiilor;
Perioada: 23-27 iulie 2020
    l)  comunicarea rezultatelor finale;
Termen: 28 iulie 2020
    m) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2020 si au obţinut media de repartizare minimum 7 (sapte), calculata conform prevederilor art. 62 alin. (8) din Metodologie, pe perioada nedeterminata pe posturile didactice/catedrele pe care sunt angajate, in condiţiile in care consiliile de administraţie ale unitaţilor de invaţamant au confirmat, prin adresa scrisa, ca posturile didactice/catedrele respective au o viabilitate estimata de cel puţin 4 (patru) ani scolari si pot fi ocupate pe perioada nedeterminata;
Termen: 29 iulie 2020
 
    n) repartizarea candidaţilor care au  media de repartizare minimum 7 (sapte), conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, la nivelul judeţului in care au susţinut proba practica sau inspecţia speciala la clasa in profilul postului, indiferent de judeţul in care au susţinut proba scrisa, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare;
Termen: 30 iulie 2020
    o) sedinta de repartizare, in ordine, a:
    (i) cadrelor didactice titulare, care au depus dosare in perioada 11-15 mai 2020, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei si a cadrelor didactice titulare, a cadrelor didactice debutante prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), respectiv cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica incompleta din etapele anterioare, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei; 
    (ii) cadrelor didactice titulare, a caror restrangere de activitate a aparut in perioada aprilie-mai 2020, in vederea soluţionarii restrangerii de activitate prin transfer sau detasare in interesul invaţamantului pentru restrangere de activitate nesoluţionata si cadrelor didactice titulare ramase cu restrangerea de activitate nesoluţionata din etapele anterioare, in vederea soluţionarii restrangerii de activitate prin transfer sau detasare in interesul invaţamantului pentru restrangere de activitate nesoluţionata;
    (iii)  candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare in invaţamantul preuniversitar anterior inscrierii la concurs, cu pastrarea statutului de cadru didactic titular, si a cadrelor didactice debutante din invatamantul preuniversitar de stat si particular prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si alin. (6), care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2020, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (sapte), conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, constituite in una sau mai multe unitaţi de invaţamant, la nivelul judeţului in care au susţinut proba practica sau inspecţia speciala la clasa in profilul postului, indiferent de judeţul in care au susţinut proba scrisa, ierarhizati pe o lista unica, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare; 
Termen: 31 iulie 2020
    p) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; 
Termen: 3 august 2020
    q) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Perioada: 31 iulie-21 august 2020
 
    13)  Stabilirea personalului didactic pensionat care indeplineste condiţiile prevazute la art. 80 alin. (1) din Metodologie si solicita reincadrarea in funcţia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021, cu conditia suspendarii pensiei pe durata reincadrarii, precum si stabilirea personalului didactic care indeplineste condiţiile prevazute la art. 28 alin. (4) si (5) din Metodologie, care se mentine in activitate ca titular in funcţia didactica, la cerere, in anul scolar 2020-2021, conform art. 81 din Metodologie:
    a) depunerea si inregistrarea cererilor la secretariatele unitatilor de invatamant;
Perioada: 10-21 aprilie 2020
    b) discutarea si analizarea de catre consiliile profesorale ale unitatilor de invatamant/consiliile de administaţie, a cererilor depuse;
Pana la 29 aprilie 2020
    c) comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind reincadrarea in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021, in condiţiile prevazute la art. 80 din Metodologie, respectiv a acordului de principiu/refuzului privind menţinerea in activitate, in anul scolar 2020-2021, a personalului didactic prevazut la art. 81 din Metodologie; 
Termen: 30 aprilie 2020
    d) validarea de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar a listelor finale cuprinzand personalul didactic titular pensionat care indeplineste condiţiile prevazute la art. 80 alin. (1) din Metodologie si a solicitat reincadrarea in functia de personal didactic, respectiv a listelor finale cuprinzand personalul didactic prevazut la art. 81 din Metodologie, conform hotararii comisiei paritare;
Perioada: 4-5 mai 2020
    e) depunerea si inregistrarea contestaţiilor la inspectoratele scolare;
Perioada: 6-7 mai 2020
    f) soluţionarea contestaţiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
Termen: 8 mai 2020
e) ocuparea posturilor didactice/catedrelor, ramase vacante, de catre cadrele didactice care au primit acordul de principiu privind reincadrarea in functia de personal didactic, in anul scolar 2020-2021, respectiv de catre cadrele didactice care care au primit acordul de principiu pentru mentinerea in activitate ca titular in funcţia didactica, la cerere, in anul scolar 2020-2021, conform art. 81 din Metodologie, precum si de catre cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 61 din Metodologie si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 3 august 2020
g) emiterea si comunicarea deciziilor.
Perioada: 3-28 august 2020 
    14) Detasarea in interesul invatamantului: 
    a) inregistrarea acordurilor pentru detasare in interesul invatamantului, la unitaţile de invaţamant;
Perioada:11-15 mai 2020
    a) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;
Perioada: 25 mai-5 iunie 2020
 
    b) discutarea si soluţionarea propunerilor pentru detasare in interesul invaţamantului in consiliile de administraţie ale unitaţilor de invaţamant
Pana la data de 9 iunie 2020
    c) transmiterea listei cadrelor didactice titulare pentru care s-a propus detasarea in interesul invaţamantului, insoţite de acordurile acestora, la inspectoratele scolare;
Pana la data de 12 iunie 2020
    d) numirea, prin detasare in interesul invaţamantului, in funcţiile de conducere, indrumare si control neocupate prin concurs;
Pana la data de 17 august 2020
    e) ocuparea posturilor didactice, ramase vacante/rezervate, de catre cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 61 din Metodologie, precum si de catre cadrele didactice titulare pentru care s-a propus detasarea in interesul invaţamantului, in anul scolar 2020-2021 si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 18 august 2020
    f) inregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a caror reducere de activitate nu a fost solutionata prin transfer/completare de norma didactica, precum si a cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei ramase cu norma didactica incompleta din etapele anterioare, pentru completarea normei didactice de predare, conform prevederilor Metodologiei;
Perioada: 18-19 august 2020
    g) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;
Termen: 20 august 2020
    h) solutionarea in sedinta de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, in ordine, a:
    (i) cererilor de completare a normei didactice pe perioada nedeterminata/determinata a cadrelor didactice titulare; 
    (ii)  cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioada determinata a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
    (iii)  cererilor cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata;
    (iv)  cererilor cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
Termen: 21 august 2020
    i) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Perioada: 24-28 august 2020
 
Nota. incepand cu data de 18 august 2020, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, in toate etapele si sedintele de repartizare, precum si dupa inceperea cursurilor, au, in ordine, cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesolutionata, cadrele didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care solicita completarea normei didactice de predare si cadrele didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 61 din Metodologie.
 
    15) Detasarea la cerere:
    b) depunerea si inregistrarea cererilor, la secretariatele unitatilor de invatamant, de catre cadrele didactice titulare care solicita continuitate pentru detasare la cerere in anul scolar 2020-2021;
Perioada: 10-21 aprilie 2020
    c) discutarea si analizarea de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a cererilor depuse de catre cadrele didactice titulare care solicita continuitate pentru detasare la cerere;
Pana la 29 aprilie 2020
    d) comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detasare la cerere in anul scolar 2020-2021;
Perioada: 30 aprilie-5 mai 2020
    e) inregistrarea, la inspectoratele scolare, a dosarelor de inscriere, insotite de documentele solicitate in acestea, pentru continuitate la detasarea la cerere, respectiv detasare la cerere prin concurs sau concurs specific.
Perioada: 11-15 mai 2020
 
Nota. in mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de inscriere pentru detasare la cerere, in perioada 11-15 mai 2020, mai pot depune cereri de inscriere pentru detasare la cerere, prin concurs specific, in perioada 18-19 august 2020.
 
 
    f) Verificarea si avizarea dosarelor de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
Perioada: 12-18 mai 2020
    g) afisarea punctajelor la inspectoratele scolare;  
Termen: 19 mai 2020
    h) depunerea contestatiilor la punctaje la inspectoratele scolare;   
Perioada: 19-20 mai 2020
    i) solutionarea contestatiilor la punctaje;
Termen: 22 mai 2020
    j) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;
Perioada: 25 mai-30 iunie 2020
    k) solutionarea in sedinta de repartizare, conform prevederilor Metodologiei, in ordine, a:
    (i) cererilor de completare a normei didactice pe perioada nedeterminata/determinata a cadrelor didactice titulare; 
    (ii)  cererilor de completare a normei didactice de predare pe perioada determinata a cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
    (iii)  cererilor cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata;
    (iv)  cererilor cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
    (v) solicitarilor pentru detasare la cerere prin continuitate;
    (vi)   solicitarilor pentru detasare la cerere in ordinea descrescatoare a mediilor si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 21 august 2020
    (vii) solicitarilor pentru detasare la cerere prin concurs specific in ordinea descrescatoare a punctajelor;
Termen: 25 august 2020
    l) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a solutionarii detasarilor la cerere;
Termen: 25 august 2020
    m) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Perioada: 25-28 august 2020
 
    16) Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (sapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invaţamantul preuniversitar, sesiunea 2020:
    a) repartizarea in sedinţa, conform prevederilor Metodologiei, in ordine, a:
    (i) cadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe perioada nedeterminata/determinata; 
    (ii)  cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioada determinata;
    (iii)  cadrelor didactice titulare aflate in restrangere de activitate prin transfer sau detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata;
    (iv)  cadrelor didactice care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata conform prevederilor art. 61 din Metodologie;
    (v) candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (sapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invaţamantul preuniversitar, sesiunea 2020, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare, avand prioritate candidaţii care beneficiaza si de prelungirea duratei contractelor individuale de munca in anul scolar 2020-2021 in baza mediei de repartizare minimum 7 (sapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invaţamantul preuniversitar, sesiunile 2019 si/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 si/sau 2016 pentru invaţatori/institutori/profesori pentru invaţamant primar, in condiţiile art. 61 si 85 din Metodologie;
Perioada: 24-25 august 2020
    b) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 25 august 2020
    c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Perioada: 26-28 august 2020
 
    17) Modificarea duratei contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata pentru cadrele didactice prevazute la art. 21 alin. (6):
    a) stabilirea in consiliile de administraţie ale unitaţilor de invaţamant a modificarii duratei contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata pentru cadrele didactice prevazute la art. 21 alin. (6);
Perioada: 20-21 august 2020
    b) transmiterea hotararilor consiliilor de administraţie ale unitaţilor de invaţamant la inspectoratele scolare;
Termen: 24 august 2020
 
    c) emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractelor individuale de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata pentru cadrele didactice prevazute la art. 21 alin. (6);
Perioada: 25-26 august 2020
    a) emiterea si comunicarea deciziilor de transfer, pretransfer si detasare pentru cadrele didactice prevazute la art. 21 alin. (6)  care au participat la aceste etape de mobilitate si au promovat examenul naţional de definitvare in invaţamant, sesiunea 2020.
Perioada: 27-28 august 2020
 
    18) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, in baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invaţamantul preuniversitar, sesiunile 2019 si/sau 2018, respectiv 2019, 2018, 2017 si/sau 2016 pentru invaţatori/institutori/profesori pentru invaţamant primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeasi clasa de elevi, conform prevederilor art. 61 si 85 din Metodologie: 
    a) depunerea si inregistrarea la secretariatele unitatilor de invatamant, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata, in vederea prelungirii duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 si 85 din Metodologie;
Perioada: 10-21 aprilie 2020
    b) discutarea si analizarea de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, a cererilor depuse;
Pana la 29 aprilie 2020
    a) comunicarea, de catre consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant, inspectoratului scolar si cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 si 85 din Metodologie;
Perioada: 30 aprilie-5 mai 2020
    b) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele scolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, conform prevederilor art. 61 din Metodologie; verificarea dosarelor si a situatiilor transmise de unitatile de invatamant, de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, constituita la nivelul inspectoratului scolar.
Perioada: 11-15 mai 2020 
    c) verificarea si avizarea dosarelor cadrelor didactice de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invaţamantul preuniversitar.
Perioada: 12-18 mai 2020
Nota. in mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu si nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, in perioada 10-21 aprilie 2020, mai pot depune cereri in perioada 18-19 august 2020.
 
    d) Repartizarea cadrelor didactice care indeplinesc condiţiile privind prelungirea duratei contractelor individuale de munca, in anul scolar 2020-2021, conform art. 61 si 85 din Metodologie si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 26 august 2020
    c) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Perioada: 27-28 august 2020
 
    19) Repartizarea si ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioada determinata:
    a) inregistrarea, la inspectoratele scolare, a cererilor de inscriere, insotite de documentele solicitate in acestea, a candidatilor care beneficiaza de prelungirea contractului individual de munca pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021 si a celor care solicita angajare pe perioada determinata in baza mediilor de repartizare obţinute la concursurile de titularizare sesiunile 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 sau 2014.
Perioada: 11-15 mai 2020
 
Nota. in mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioada determinata in anul scolar 2020-2021, in perioada 11-15mai 2020, mai pot depune cereri in perioada 18-19 august 2020.
 
    b) Verificarea si avizarea dosarelor de catre comisia de mobilitate a personalului didactic din invatamantul preuniversitar;
Perioada: 12-18 mai 2020
    c) organizarea si desfasurarea inspecţiilor speciale la clasa/probelor practice/orale in profilul postului;
Perioada: 25 mai-30 iunie 2020
    d) repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului scolar, conform art. 90 din Metodologie si reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Perioada: 27-28 august 2020
    e) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Zilele de 28 si 31 august 2020
 
 
    20) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate in regim de plata cu ora: 
    a) depunerea dosarelor pentru incadrare in regim de plata cu ora la unitatile de invatamant si la inspectoratele scolare si susţinerea interviurilor in vederea incadrarii in regim de plata cu ora;
Perioada: 27-28 august 2020
    b) atribuirea orelor vacante/rezervate in regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unitatilor de invatamant, prin decizie a directorilor unitatilor de invatamant si acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora personalului didactic titular din alte unitati de invatamant, personalului didactic asociat si personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obţinute la interviu;
Termen: 31 august 2020
c) transmiterea, la inspectoratele scolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate in regim de plata cu ora si a rezultatelor obţinute la interviu, precum si a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete si incomplete ramase neocupate datorita neprezentarii la post a candidatilor repartizati in etapele anterioare; acordarea avizului pentru incadrare in regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de munca pe perioada determinata in aceeasi unitate de invaţamant si depunerea acestuia la inspectoratele scolare; 
Perioada: 31 august-1 septembrie 2020
d) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Perioada: 2-4 septembrie 2020
 
    21) Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate la nivelul judeţului/municipiului Bucuresti:
    a) depunerea si inregistrarea dosarelor, validarea si revalidarea fiselor de inscriere;
Perioada: 27-28 august 2020
    b) organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;
Termen: 31 august 2020
    c) desfasurarea probei scrise si comunicarea rezultatelor;
Termen: 1 septembrie 2020
    d) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale.
Perioada: 1-3 septembrie 2020
 
    22) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucuresti a testarii pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate:
    a) depunerea si inregistrarea dosarelor de inscriere;
 Perioada: 27-28 august 2020
    b) desfasurarea probei scrise, a interviului in cadrul testarii si comunicarea rezultatelor;
Perioada: 31 august-1 septembrie 2020
    c) depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora si comunicarea rezultatelor finale;
Perioada: 1-3 septembrie 2020
 
    23) Repartizarea candidaţilor prevazuţi la art. 84 alin. (13) care solicita detasare la cerere in baza hotararii comisiei paritare constituite la nivelul inspectoratului scolar si a punctajului: 
    a) depunerea si inregistrarea dosarelor candidatilor; 
Termen: 2 septembrie 2020 
    b) afisarea punctajelor la inspectoratele scolare; 
Termen: 3 septembrie 2020
    c) depunerea contestatiilor la punctaje la inspectoratele scolare; 
Perioada: 3-4 septembrie 2020 
    d) solutionarea contestatiilor, afisarea punctajelor finale, analizarea cererilor in comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor scolare si transmiterea listelor cuprinzand candidaţii pentru care se solicita avizul in vederea detasarii la Ministerul Educatiei si Cercetarii.
 Termen: 7 septembrie 2020
 
    24) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate in sedinţa de repartizare organizata la nivelul inspectoratului scolar, in ordine, dupa cum urmeaza:
    a) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 94 alin. (7) din Metodologie;
    b) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 96 alin. (3) din Metodologie;
Termen: 2 septembrie 2020
    c) repartizarea candidatilor conform prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Metodologie;
    d) ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate, conform prevederilor art. 103 alin. (1) si (2) din Metodologie;
Termen: 4 septembrie 2020
    e) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Perioada: 3-7 septembrie 2020
 
Nota: (1) in perioada 31 august-4 septembrie 2020 se pot efectua detasari in interesul invaţamantului, conform prevederilor art.82 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invaţamantul preuniversitar, sesiunea 2020, precum si pentru cadrele didactice debutante din invatamantul preuniversitar de stat si particular prevazute la art. 21 alin. (4) lit. a) si (6), care au promovat examenul national pentru obtinerea definitivarii in invatamant, sesiunea 2020. Aceste detasari nu se considera in afara Calendarului si nu se analizeaza in cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor scolare, iar pentru aceste detasari nu este necesar avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
(2) in situaţia in care anumite perioade prevazute in prezentul Calendar includ si zile nelucratoare sau zile libere stabilite prin lege, activitaţile prevazute in perioadele respective se organizeaza si se desfasoara  in zilele lucratoare din perioadele respective.
 
II. Transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetarii a situatiei statistice globale privind repartizarea candidatilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
 


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

calendar mobilitate 2020 2021calendar mobilitate didactica 2020 2021calendarul mobilitatii personalului didactic 2020 2021


x

Lasa un raspuns
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitNoile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Noile Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Limba Romana -

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
//