Acordarea gradului didactic II. Metodologie completa

de Laura Galescu la 19 Dec. 2019
4 comentarii
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Acordarea gradului didactic II. Metodologie completa19Dec.2019

Dupa obtinerea definitivatului in invatamant, cadrele didactice pot sustine examenele de grad. Va prezentam metodologia completa pentru sustinerea gradului didactic II.

Obtinerea gradului didactic II

Art. 44. -
 
(1) Pentru inscrierea la examenul de acordare a gradului didactic II, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile privind vechimea la catedra, potrivit prevederilor legale.
 
(2) Pentru acordarea gradului didactic II personalului didactic cu functia de baza in invatamant si cu norma intreaga, se cere o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la obtinerea definitivarii in invatamant sau de cel putin 3 ani pentru personalul didactic care a obtinut definitivatul cu media 10.
 
(3) Pentru personalul didactic asociat sau suplinitor care nu a functionat pe o norma intreaga, se calculeaza un coeficient anual de vechime la catedra prin impartirea numarului de ore prestate de candidat in anul respectiv la numarul anual de ore corespunzator functiei didactice cu norma intreaga din care a prestat ore, avandu-se in vedere numarul de saptamani de activitate didactica din structura anului scolar. Coeficientul se calculeaza pentru fiecare dintre anii de functionare la catedra dupa obtinerea definitivatului. Conditia de vechime la catedra prevazuta se considera indeplinita atunci cand suma coeficientilor anuali astfel calculati este de cel putin 4, respectiv 3 in cazul candidatilor care au obtinut media 10 la examenul de definitivare in invatamant.
 
(4) Pentru personalul didactic titular care ocupa functii cu drept de rezervare a postului didactic in conditiile stabilite prin art. 101 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, perioada de rezervare a postului didactic se considera vechime la catedra. Cadrele didactice aflate in aceasta situatie trebuie sa aiba cel putin 4 ore de predare saptamanal in anul in care li se efectueaza inspectia speciala.
 
(5) in toate cazurile, vechimea la catedra necesara inscrierii se calculeaza de la data obtinerii definitivatului pana la data de 31 august a anului scolar in care se sustine examenul pentru gradul didactic II.
 
Art. 45. -
 
(1) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic II, candidatii trebuie sa obtina calificativul de cel putin "Bine" la aprecierile anuale si la inspectiile scolare, daca acestea au avut loc, din ultimii 2 ani de activitate premergatori inscrierii.
 
(2) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic II, cadrul didactic trebuie sa se remarce prin prestatii didactice de calitate, prin conduita deontologica ireprosabila, prin competenta didactica de inalt nivel, dovedita prin rezultatele obtinute in procesul de invatamant.
 
Art. 46. -
 
(1) Pentru inscrierea si participarea la probele examenului de acordare a gradului didactic II, candidatilor trebuie sa li se efectueze cel putin doua inspectii scolare curente prevazute la art. 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, programate dupa cum urmeaza:
 
a) prima dintre cele doua inspectii curente se va programa, la solicitarea cadrelor didactice, inainte de inscrierea pentru sustinerea gradului didactic II;
 
b) a doua inspectie curenta se va programa in intervalul de la inscriere pana la sustinerea inspectiei speciale.
 
(2) Cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale si doresc sa se inscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II vor solicita efectuarea primei inspectii curente, printr-o cerere-tip, in perioada 1-31 octombrie a anului premergator depunerii dosarului de inscriere. Conducerile unitatilor de invatamant vor inainta cererile catre inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, unde vor fi inregistrate oficial si supuse validarii consiliului de administratie.
 
(3) Pentru toate categoriile de personal didactic, inspectiile curente se efectueaza de catre inspectori scolari de specialitate de la inspectoratele scolare sau cadre didactice din corpul de metodisti al inspectoratului scolar, repartizati cu delegatie. Cadrele didactice care efectueaza inspectiile curente trebuie sa aiba cel putin gradul didactic II si aceeasi specializare cu aceea in care candidatul isi sustine inspectia speciala sau sa poata preda specializarea celui inspectat, potrivit Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
 
(4) Inspectiile curente constau in asistenta si evaluarea a 4 activitati didactice la una dintre specializarile de pe diploma/diplome sau la specializarea/specializarile pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului.
 
(5) Calificativul minim de promovare la inspectia curenta este "bine". Inspectiile curente promovate sunt valabile 4 ani.
 
(6) Fisa de evaluare a activitatii didactice in cadrul inspectiilor curente este prevazuta in anexa nr. 7 la prezenta metodologie.
 
(7) Raspunderea pentru planificarea, monitorizarea si evidenta efectuarii inspectiilor scolare curente revine inspectoratelor scolare, prin inspectorii scolari pentru perfectionare si formare continua si prin inspectorii de specialitate.
 
Art. 47. -
 
(1) inscrierea pentru acordarea gradului didactic II in invatamant se face pe baza de cerere, insotita de dosarul de inscriere, in fiecare an, in perioada 1-31 octombrie, pentru sesiunea din anul scolar urmator, la conducerile unitatilor de invatamant. Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
 
a) cererea-tip de inscriere, adresata conducerii inspectoratului scolar, in care candidatii vor nominaliza institutia de invatamant - centru de perfectionare la care doresc sa sustina examenul;
 
b) fisa de inscriere, completata, confirmata de conducerea scolii, conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta metodologie;
 
c) copia legalizata a certificatului de nastere;
 
d) copia certificatului de casatorie in cazul schimbarii numelui de familie; in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;
 
e) copia legalizata a diplomei de studii insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma;
 
f) copia de pe certificatul de acordare a definitivarii in invatamant, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii;
 
g) recomandare scrisa asupra activitatii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde este incadrat;
 
h) dovada privind calificativele acordate in ultimii 2 ani scolari;
 
i) dovada privind calificativele acordate la inspectiile scolare in ultimii 4 ani scolari;
 
j) copia procesului-verbal al inspectiei curente efectuate inainte de inscriere, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii.
 
(2) Conducerile unitatilor de invatamant verifica existenta si legalitatea documentelor din dosarele de inscriere, indeplinirea conditiilor de inscriere, respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(3) Dosarele cadrelor didactice inscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care indeplinesc conditiile legale, vor fi inaintate de catre conducerile unitatilor de invatamant inspectoratelor scolare, unde vor fi inregistrate.
 
(4) Cererile de inscriere vor fi supuse aprobarii consiliului de administratie al inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti de catre inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continua.
 
(5) instiintarea candidatilor cu privire la aprobarea sau respingerea inscrierii se realizeaza prin afisare la inspectoratul scolar si pe site-urile inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti. in caz de respingere a dosarului, candidatul va fi instiintat si in scris, cu precizarea motivarii respingerii dosarului, argumentata de articolul legislativ care prevede reglementari in acest sens, pana la data de 1 decembrie a fiecarui an.
 
Art. 48. -
 
(1) Procedura de finalizare a inscrierii candidatilor din seria curenta, corespunzatoare anului scolar in care se desfasoara probele scrise si orale, cuprinde urmatoarele actiuni si termene:
 
a) inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continua trimite in fiecare an, pana la data de 12 decembrie, institutiilor de invatamant - centre de perfectionare, listele candidatilor care vor sustine examenul pentru acordarea gradului didactic II in anul scolar respectiv;
 
b) directorii unitatilor de invatamant vor transmite inspectoratelor scolare, in perioada 7-14 iunie a fiecarui an, procesele-verbale de inspectii curente si speciale derulate in anul scolar respectiv, in copie autentificata prin stampila si semnatura conducatorului unitatii scolare in care s-a efectuat inspectia; fiecare proces-verbal va fi insotit de un document din care sa rezulte vechimea la catedra a cadrului didactic.
 
(2) Pentru finalizarea demersurilor premergatoare obligatorii pentru admiterea candidatilor la sustinerea probelor scrise si orale din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, prin inspectorul scolar pentru perfectionare si formare continua, vor transmite institutiilor de invatamant - centre de perfectionare, pana la data de 1 iulie, urmatoarele documente:
 
a) fisele sintetice cu datele candidatilor admisi spre a participa la sustinerea probelor scrise si orale, potrivit specializarii pentru care a optat fiecare candidat;
 
b) dosarele candidatilor, inclusiv procesele-verbale ale inspectiilor curente si ale inspectiei speciale, in copie autentificata prin stampila si semnatura conducatorului unitatii scolare in care s-a efectuat inspectia;
 
c) un document cu informatii privind vechimea la catedra in ani, luni si zile, pentru candidatii care au beneficiat de concediu fara plata sau pentru ingrijirea copilului ori pentru orice alte situatii care ridica probleme privind vechimea la catedra a candidatilor.
 
Art. 49. -
 
(1) Cadrele didactice inscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II care pana la obtinerea acestui grad nu obtin cel putin calificativul "bine" la aprecierile anuale si la a doua inspectie scolara curenta, precum si cadrele didactice care au fost sanctionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic II.
 
(2) Pentru cadrele didactice aflate in situatiile mentionate la alin. (1), inspectia speciala si, prin urmare, participarea la examen se amana cu un an. Inspectoratul scolar reprogrameaza a doua inspectie scolara curenta pe parcursul anului de amanare.
 
(3) in cazul sanctiunii, cadrele didactice isi pot finaliza obtinerea gradului didactic in anul scolar urmator, numai dupa ridicarea sanctiunii, cu recomandarea consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde sunt incadrate si cu acordul inspectoratului scolar.
 
(4) in cazul in care, pe parcursul anului de amanare, cadrul didactic nu reuseste sa intruneasca conditiile precizate in prezentul articol pierde dreptul de a se mai prezenta la examene. El se poate reinscrie pentru o alta sesiune de examen atunci cand intruneste conditiile de inscriere.
 
(5) Inspectoratele scolare au obligatia de a informa operativ, prin documente scrise, institutiile de invatamant - centre de perfectionare asupra aparitiei situatiilor mentionate in prezentul articol.
 
Art. 50. -
 
Probele examenului pentru acordarea gradului didactic II constau in:
 
a) inspectie speciala, precedata de cel putin doua inspectii scolare curente efectuate si evaluate potrivit prevederilor art. 46;
 
b) probe scrise si orale la disciplinele prevazute in prezenta metodologie.
 
Art. 51. -
 
(1) Inspectia speciala pentru acordarea gradului didactic II se realizeaza in unitatea scolara unde este incadrat candidatul sau, dupa caz, intr-o alta unitate, cu avizul inspectorului de perfectionare si al directorului unitatii scolare respective in perioada 1 octombrie - 5 iunie a fiecarui an scolar.
 
(2) Inspectia speciala se efectueaza la 4 activitati didactice si este valabila numai pentru anul scolar in care a fost efectuata.
 
(3) in situatia in care candidatul este incadrat pe una dintre specializarile de pe diploma/diplome sau pe una dintre specializarile pe care o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, inspectia speciala se efectueaza la specializarea pe care cadrul didactic este incadrat in anul scolar respectiv.
 
(4) In situatia in care candidatul nu este incadrat pe una dintre specializarile inscrise pe diploma/diplome sau pe una dintre specializarile pe care o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, inspectia speciala se efectueaza la doua activitati didactice in specializarea pe care este incadrat in anul scolar respectiv si la doua activitati didactice in specializarea la care sustine examenul pentru gradul didactic II.
 
(5) Pentru toate categoriile de personal didactic, inspectia speciala este efectuata de un inspector de specialitate de la inspectoratele scolare sau de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii ori de un cadru didactic metodist repartizat cu delegatie. Cadrul didactic care efectueaza inspectia speciala trebuie sa aiba cel putin gradul didactic I si aceeasi specializare cu aceea in care candidatul isi sustine inspectia speciala sau sa poata preda specializarea celui inspectat, potrivit Centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs, valabil pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.
 
(6) Inspectia speciala se noteaza cu o singura nota, de la 10 la 1, acordata de cadrul didactic care efectueaza inspectia, exprimata prin numere intregi sau cu zecimale. Nota minima de promovare a inspectiei speciale este 8 (opt). Candidatii care nu au primit nota minima se considera respinsi la examenul de acordare a gradului didactic II si nu se vor putea prezenta la probele scrise si orale din cadrul examenului. Nota acordata la inspectia speciala nu poate fi contestata.
 
(7) La inspectia speciala poate sa asiste si directorul unitatii de invatamant in care aceasta se desfasoara. Acesta poate sa faca observatii si aprecieri privind activitatile didactice asistate, dar nu participa la acordarea notei.
 
Art. 52. -
 
Probele scrise si orale din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II, pe categorii de personal didactic, sunt urmatoarele:
 
- un test de specialitate si metodica specialitatii;
- proba orala de pedagogie.
 
1. Pentru profesori din invatamantul de masa si invatamantul special, antrenori si cadre didactice medicale cu studii superioare:
 
a) disciplina de specialitate si didactica acesteia, scris;
 
b) disciplina de specialitate si didactica acesteia, oral;
 
c) pedagogie si elemente de psihologie a educatiei, oral.
 
2. Pentru invatatori si profesori pentru invatamantul primar din unitatile scolare cu limba de predare romana:
 
a) limba romana si literatura pentru copii si metodica predarii acestora, scris;
 
b) matematica si metodica predarii acesteia, scris;
 
c) pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei, oral.
 
3. Pentru invatatori si profesori pentru invatamantul primar din unitatile scolare cu limba de predare in una dintre limbile minoritatilor:
 
a) limba si literatura romana si universala pentru copii si metodica predarii limbii si literaturii romane la clasele cu predare in limbile minoritatilor, scris;
 
b) limba si literatura materna si metodica predarii acestora, scris;
 
c) matematica si metodica predarii acesteia, scris;
 
d) pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei, oral.
 
4. Pentru educatoare si profesori pentru invatamantul prescolar din unitatile prescolare cu predare in limba romana:
 
a) limba romana si literatura pentru copii, scris;
 
b) metodica activitatii instructiv-educative din invatamantul prescolar, scris;
 
c) pedagogie prescolara si elemente de psihologie a educatiei, oral.
 
5. Pentru educatoare si profesori pentru invatamantul prescolar din unitatile prescolare cu predare in una dintre limbile minoritatilor:
 
a) limba si literatura romana si universala pentru copii si metodica predarii activitatilor de limba romana, scris;
 
b) limba si literatura materna si metodica predarii acesteia, scris;
 
c) metodica activitatii instructiv-educative din invatamantul prescolar, scris;
 
d) pedagogie prescolara si elemente de psihologie a educatiei, oral.
 
6. Pentru invatatori-educatori in invatamantul special:
 
a) terapie educationala complexa si integrata, scris;
 
b) terapie educationala complexa si integrata, oral;
 
c) pedagogie si elemente de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru invatatorii-institutorii din invatamantul de masa), oral.
 
7. Pentru invatatori, invatatori itineranti, institutori in invatamantul special cu predare in limba romana:
 
a) limba romana si literatura pentru copii si metodica predarii acestora, scris;
 
b) pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru invatatorii si institutorii din invatamantul de masa) sau psihopedagogie speciala, oral;
 
c) matematica si metodica predarii acesteia, scris.
 
8. Pentru invatatori, invatatori itineranti, institutori in invatamantul special cu predare in una dintre limbile minoritatilor:
 
a) limba si literatura romana si universala pentru copii si metodica predarii limbii si literaturii romane la clasele cu predare in limbile minoritatilor, scris;
 
b) limba materna si literatura pentru copii si metodica predarii acesteia, scris;
 
c) pedagogie scolara si elemente de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru invatatorii si institutorii din invatamantul de masa) sau psihopedagogie speciala, oral;
 
d) matematica si metodica predarii acesteia, scris.
 
9. Pentru educatoare, educatoare-institutori in invatamantul special cu predare in limba romana:
 
a) limba romana si literatura pentru copii, scris;
 
b) pedagogie prescolara si probleme de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru educatoarele din invatamantul de masa) sau psihopedagogie speciala, oral;
 
c) metodica activitatii instructiv-educative in invatamantul prescolar, oral.
 
10. Pentru educatoare, educatoare-institutori in invatamantul special cu predare in una dintre limbile minoritatilor:
 
a) limba si literatura romana si universala pentru copii si metodica predarii activitatilor de limba romana, scris;
 
b) limba materna si literatura pentru copii, scris;
 
c) pedagogie prescolara si probleme de psihologie a educatiei (potrivit programei valabile pentru educatoarele din invatamantul de masa) sau psihopedagogie speciala, oral;
 
d) metodica activitatii instructiv-educative in invatamantul prescolar, oral.
 
11. Pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii:
 
a) disciplina de specialitate si didactica acesteia, scris;
 
b) disciplina de specialitate si didactica acesteia, oral
 
c) pedagogie si elemente de psihologie a educatiei, oral.
 
Art. 53. -
 
(1) Componenta comisiei de examinare la probele scrise si orale din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II, pe categorii de personal didactic, este urmatoarea:
 
1. Pentru profesori din invatamantul de masa si invatamantul special, antrenori si cadre didactice medicale cu studii superioare:
 
a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea la care candidatii sustin examenul. Presedintele poate fi si examinator la specialitatea sa;
 
b) membri examinatori: profesori universitari, conferentiari universitari sau lectori universitari doctori sau doctoranzi, avand specialitatea la care candidatii sustin examenul si pedagogie. Vor fi 2 examinatori pentru fiecare proba scrisa.
 
2. Pentru educatoare, invatatori si profesori pentru invatamantul prescolar/primar din unitatile de invatamant cu predare in limba romana sau in una dintre limbile minoritatilor:
 
a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor ori profesor din invatamantul liceal cu gradul I, avand specialitatea pedagogie ori specialitatea limba si literatura romana ori matematica, daca au desfasurat activitati de formare initiala sau de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul prescolar si primar. Presedintele comisiei poate fi si examinator la specialitatea sa;
 
b) membri examinatori: profesori universitari, conferentiari universitari sau lectori universitari doctori ori doctoranzi, avand specialitatea pedagogie, limba si literatura romana sau matematica. Din comisie pot face parte si profesori din invatamantul liceal cu specialitatea pedagogie, limba si literatura romana sau matematica, avand gradul didactic I. Vor fi 2 examinatori pentru fiecare proba scrisa. Acestia trebuie sa aiba specializarea corespunzatoare disciplinei la care se sustine examenele.
 
3. Pentru invatatori-educatori, invatatori, invatatori itineranti, institutori si educatoare-institutori din invatamantul special:
 
a) presedinte: profesor universitar sau conferentiar universitar, lector universitar doctor, profesor gradul I, avand specializarea la care candidatii sustin examenele sau pedagogie. Presedintele poate fi si examinator la specialitatea sa.
 
b) membri examinatori: profesori universitari, conferentiari sau lectori doctori ori doctoranzi avand specializarea la care candidatii sustin examenele si pedagogie. Din comisie pot face parte profesori din invatamantul special, avand gradul didactic I, care au predat discipline de specialitate si metodica, au indrumat practica pedagogica sau au condus activitati de perfectionare pentru invatatori-educatori, invatatori, invatatori-itineranti, institutori si educatoare/institutori din invatamantul special (2 examinatori pentru fiecare proba scrisa).
 
4. Pentru maistri-instructori, antrenori si cadre didactice medicale cu studii medii:
 
a) presedinte: profesor din invatamantul liceal avand specializarea la care candidatii sustin examenul sau specializarea pedagogie, cu gradul didactic I, care a predat in specialitate si a condus activitati de perfectionare a maistrilor-instructori sau, dupa caz, a antrenorilor sau cadrelor medicale. Presedintele poate fi si examinator la specialitatea sa;
 
b) membri examinatori: cadre didactice avand specializarea la care candidatii sustin examenul si de pedagogie, cu gradul didactic I, care au condus activitati de perfectionare a maistrilor-instructori sau, dupa caz, a antrenorilor sau cadrelor medicale. Vor fi 2 examinatori pentru fiecare proba scrisa.
 
(2) Componenta comisiilor de examinare se propune de centrele de perfectionare, cu acordul conducerii acestora, si se inainteaza spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, directia de profil, pana la data de 1 iunie a fiecarui an.
 
Art. 54. -
 
In cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II, procedurile si conditiile privind stabilirea subiectelor, organizarea si desfasurarea probelor scrise si orale, verificarea si evaluarea, depunerea si solutionarea contestatiilor sunt aceleasi cu cele aplicate la examenul pentru definitivarea in invatamant, potrivit prevederilor art. 35, 36, 37, 38 si 39 din prezenta metodologie.
 
Art. 55. -
 
(1) Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie sa obtina cel putin nota 8 la inspectia speciala si cel putin nota 7 la fiecare dintre probele scrise si orale din cadrul examenului. Candidatii care nu obtin nota minima la o proba nu se pot prezenta la probele urmatoare.
 
(2) Media generala de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculeaza la fel ca media de la examenul de definitivare in invatamant.
 
(3) Media generala de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel putin 7 (sapte).
 
(4) Candidatii declarati respinsi la examenul de acordare a gradului didactic II se pot reinscrie pentru sustinerea examenului dupa trecerea unui an scolar, prin depunerea unui nou dosar de inscriere si cu parcurgerea tuturor etapelor precizate in prezenta metodologie. Acestia se pot prezenta la probele de examen in sesiunea din anul scolar urmator celui in care s-au reinscris.
 
(5) Candidatii inscrisi la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care nu au putut sustine probele de examen datorita unor motive obiective, sustinute cu documente, si au fost declarati neprezentati, se pot reinscrie pentru sustinerea examenului in sesiunea imediat urmatoare, cu respectarea conditiilor legale si cu aprobarea inspectoratului scolar. in aceste situatii, inspectoratele scolare vor informa institutiile de invatamant - centre de perfectionare cu privire aprobarea/neaprobarea amanarii sustinerii probelor.
 
Art. 56. -
 
(1) Pentru validarea rezultatelor examenului de acordare a gradului didactic II, institutiile de invatamant - centre de perfectionare transmit directiei de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, in termen de 15 zile de la incheierea examenului, tabelele nominale cu candidatii admisi, intocmite dupa situatia extrasa din cataloagele de examen, in doua exemplare, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, potrivit modelului prevazut la anexa nr. 11, care face parte integranta din prezenta metodologie. Acestea vor fi insotite de:
 
a) subiectele de examen la probele scrise si baremele de evaluare;
 
b) o informare sintetica privind modul de organizare si desfasurare a examenului, precum si propuneri pentru optimizarea activitatii de perfectionare prin acordarea gradului didactic II.
 
(2) Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic II se face de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin ordin al ministrului, pe baza tabelelor primite de la centrele de perfectionare, aplicandu-se o cheie numerica pentru verificarea exactitatii datelor.
 
(3) Eliberarea certificatelor-tip pentru acordarea gradului didactic II se face de centrele de perfectionare, dupa comunicarea primita de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, directia de profil, privind validarea prin ordin al ministrului a rezultatelor examenelor sustinute de candidati.
 
(4) Situatia privind rezultatele examenului pentru acordarea gradului didactic II, respectiv admisi, respinsi, neprezentati, nevalidati, va fi transmisa de catre centrele de perfectionare inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in termen de 15 zile de la data comunicarii validarii. Inspectorul de perfectionare de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti va tine evidenta actualizata a situatiei candidatilor din zona de actiune a fiecarui inspectorat. Cadrele didactice nevalidate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii vor fi instiintate in scris de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.
 
(5) Drepturile salariale ale cadrelor didactice care au promovat examenul de acordare a gradului didactic II se acorda dupa validarea rezultatelor prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si inovarii, incepand cu data de 1 septembrie a anului scolar urmator celui in care s-a desfasurat examenul.
 
Art. 57. -
 
(1) Lectorilor universitari/sefilor de lucrari, care au avut functia de baza in invatamantul superior si o vechime la catedra de cel putin 6 ani, la incadrarea in invatamantul preuniversitar li se acorda gradul didactic II, pe baza unei inspectii speciale, conform prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
(2) Cadrul didactic care indeplineste conditiile prevazute de lege solicita, in scris, inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti acordarea gradului didactic II pe baza functiei didactice de lector universitar/sef de lucrari. Solicitarea scrisa va fi insotita de documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege, respectiv:
 
a) conditia prevazuta la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
b) conditia privind vechimea la catedra de cel putin 6 ani in functia didactica de lector universitar;
 
c) conditia privind incadrarea in invatamantul preuniversitar.
 
(3) Inspectorul scolar responsabil cu perfectionarea verifica daca sunt indeplinite conditiile legale de acordare a gradului didactic II pe baza functiei didactice de lector universitar.
 
(4) in baza documentelor care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2), inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti decid aprobarea acordarii gradului didactic II pe baza unei inspectii speciale.
 
(5) Inspectia speciala de acordare a gradului didactic II pe baza functiei didactice de lector universitar/sef de lucrari se desfasoara potrivit procedurii prevazute la art. 51. Nota minima de promovare a inspectiei speciale este 8.
 
(6) Dupa efectuarea inspectiei speciale, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti transmite institutiilor de invatamant superior - centre de perfectionare dosarul fiecarui candidat, cuprinzand urmatoarele documente:
 
a) cerere de inscriere;
 
b) fisa de inscriere, completata, confirmata de conducerea scolii;
 
c) diploma de studii in copie legalizata, insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma;
 
d) copie legalizata dupa certificatul de nastere;
 
e) copie legalizata dupa certificatul de casatorie in cazul schimbarii numelui; in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;
 
f) document legalizat din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 68 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
g) document din care sa rezulte incadrarea candidatului ca lector universitar/sef de lucrari in invatamantul superior cel putin 6 ani;
 
h) document din care sa rezulte incadrarea cu functia de baza in invatamantul preuniversitar;
 
i) document din care sa rezulte calificativele obtinute la aprecierile anuale in ultimii 4 ani;
 
j) recomandare scrisa asupra activitatii candidatului, din partea consiliului profesoral al unitatii de invatamant in care este incadrat;
 
k) procesul-verbal de efectuare a inspectiei speciale, certificat conform cu originalul de directorul unitatii de invatamant in care s-a desfasurat inspectia.
 
(7) Institutiile de invatamant superior - centre de perfectionare inregistreaza dosarele candidatilor in propriile documente de evidenta si transmit Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii documentele necesare emiterii ordinului de acordare a gradului didactic II.
 
(8) Pe baza comunicarii primite de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii privind ordinul de acordare a gradului didactic II, institutiile de invatamant superior - centre de perfectionare elibereaza certificatul corespunzator.
 
(9) Drepturile salariale se acorda candidatilor incepand cu data emiterii ordinului ministrului privind acordarea gradului didactic II pe baza functiei didactice de lector universitar/sef de lucrari.
 
Art. 58. -
 
(1) Se recunoaste gradul didactic II cadrelor didactice repatriate din Republica Moldova, care au fost incadrate in sistemul national de invatamant din Romania, carora li s-au atestat diplomele prin ordin al ministrului, care au obtinut in invatamantul din Republica Moldova certificat de gradul didactic I.
 
(2) Cadrele didactice incadrate in sistemul de invatamant preuniversitar din Romania, care au obtinut in invatamantul din Republica Moldova certificat de gradul didactic I, pot solicita, in scris, inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti acordarea gradului didactic II in sistemul de invatamant din Romania pe baza gradului didactic I obtinut in sistemul de invatamant din Republica Moldova.
 
(3) Inspectorul responsabil cu perfectionarea verifica daca sunt indeplinite conditiile legale de acordare a gradului didactic II, respectiv:
 
a) repatrierea;
 
b) incadrarea cu functia de baza in sistemul de invatamant preuniversitar din Romania;
 
c) atestarea diplomei de licenta;
 
d) certificarea/atestarea gradului didactic I obtinut in sistemul de invatamant din Republica Moldova.
 
(4) in cazul in care conditiile prezentate la alin. (3) sunt indeplinite, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti transmite Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii solicitarea de emitere a ordinului ministrului de recunoastere a gradului didactic II, insotita de dosarele candidatilor. Fiecare dosar va cuprinde:
 
a) cerere/adresa;
 
b) copie legalizata de pe certificatul de gradul I obtinut in sistemul de invatamant din Republica Moldova;
 
c) copie legalizata de pe atestatul diplomei de licenta;
 
d) document din care sa rezulte incadrarea in sistemul de invatamant din Romania;
 
e) copie legalizata de pe certificatul de nastere;
 
f) copie legalizata de pe certificatul de casatorie in cazul schimbarii numelui; in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens.
 
(5) Dupa emiterea ordinului ministrului de acordare a gradului didactic II, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii instiinteaza, in scris, inspectoratul scolar/candidatul despre aceasta.
 
(6) Drepturile salariale se acorda de la data emiterii ordinului ministrului de acordare a definitivarii in invatamant.

Sfaturi pentru Nota 10 - Titularizare si Definitivat

Teste Rezolvate + Metodologie pentru Titularizare si Definitivat


TITULARIZARE si DEFINITIVAT - atentie la noile modele de Teste pentru 2022. Metodologia si Subiectele au fost actualizate pentru 2022:
  • teste rezolvate + explicatiile detaliate
  • metodica pentru punctaj maxim
  • exemple utile si ghiduri practice

...Vezi AICI lista completa <<


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!

Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

grad didactic iigrad didactic 2metodologie grad didactic 2metodologie grade didactice 2019 - 2020


x

Lasa un raspuns
Comentarii [4 comentarii]Adauga comentariul tau

21Dec.2019

Daniel 21 Dec. 2019 20:32:54

Duce?i oamenii an eroare. Citi?i ORDIN Nr. 5561 din 7 octombrie 2011. Cel de mai sus este cel din 2009 care a fost modificat an 2011. Nota minim? de promovare nu este 7 ci 8 ?i trebuie s? fie la fiecare prob?. Înainte de a posta documenta?i-v?.
20Dec.2019

Dada 20 Dec. 2019 11:23:45

Orice e posibil! Prost sa fii, vechime sa nu ai, ca-ti calculeaza respiratia din viata si capeti vechime. Altceva nu se scrie: tratatiile date inspectorului. Am avut vechime la grad 1, dar fara tratatie la inspectie mi-a dat BINE si nu am inaintat la grad, in 2006...
19Dec.2019

Profesor 19 Dec. 2019 14:27:00

Chiar vorbiti serios?Aceasta este adevarata metodologie?Ar fi bine ca acelor cadre didactice care au un trecut in invatamantul universitar sa li se poata echivala gradele.Daca aceasta metodologie a aparut pe site-ul portal invatamant,atunci ministerul trebuie sa confirme sau sa infirme veridicitatea lui.Nu de alta,dar duce lumea in eroare.
19Dec.2019

Profesor 19 Dec. 2019 14:26:35

Chiar vorbiti serios?Aceasta este adevarata metodologie?Ar fi bine ca acelor cadre didactice care au un trecut in invatamantul universitar sa li se poata echivala gradele.Daca aceasta metodologie a aparut pe site-ul portal invatamant,atunci ministerul trebuie sa confirme sau sa infirme veridicitatea lui.Nu de alta,dar duce lumea in eroare.
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Descarca GRATUIT
Raportul Special

26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Va oferim GRATUIT Raportul Special
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

26 de Teste rezolvate pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat - Matematica si Romana

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x