Proiectul POCU 2021. Anunt de Selectie pentru posturi vacante. Model de Cerere de Inscriere

de Laura Galescu la 04 Mai. 2021
0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Proiectul POCU 2021. Anunt de Selectie pentru posturi vacante. Model de Cerere de Inscriere04Mai.2021

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a publicat un anunt pentru scoaterea la concurs a sase posturi vacante in proiectul POCU 2021.

 
INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI (partenerul in proiect) anunta scoaterea la concurs in cadrul proiectului „O noua sansa pentru persoanele care nu au finalizat invatamantul obligatoriu – sprijin pentru o capitala educata!” a 6 posturi vacante, in cadrul subactivitatilor proiectului pentru perioada Iunie 2021 – Decembrie 2023 

 
I. INFORMATII PROIECT 
 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Obiectivul general al proiectului il reprezinta realizarea unor seturi de actiuni ce participa la obiectivele specifice ale programului „Masuri de educatie de tip a doua sansa”. 
 
Proiectul, prin setul de masuri previzionate, isi propune accelerarea procesului de incluziune a persoanelor vizate de activitatile specifice, precum si cresterea calitatii vietii prin educatie, grupul tinta fiind incurajat sa acumuleze un pachet compus din competente si abilitati de lucru necesare implicarii active in societate, eliminand astfel dezavantajele si disparitatile existente in ceea ce priveste accesarea unui loc de munca, diferenta intre veniturile populatiei comparativ la nivel de regiuni, cu preponderenta a persoanelor din medii defavorizate, totodata responsabilizand stakeholderii proiectului cu transferarea cunostintelor acumulate pe perioada participarii la activitati catre generatia urmatoare de tineri si adulti. 
 
Grupul tinta al proiectului cuprinde doua categorii majore de persoane: 420 persoane care fac parte din categoriile de personal didactic/ personal de sprijin care beneficiaza de programe de formare, provenit, in general din unitatile scolare parteneri asociati si 500 de persoane beneficiare ale programului de „A Doua Sansa” inmatriculate in general in unitatile scolare parteneri asociati. Dintre cele 500 de persoane beneficiare ale programului de „A Doua sansa”, minimum 125 de persoane, respectiv 25% dintre copii/tineri/adulti apartin minoritatii roma. 
 
Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA ''GEORGE CALINESCU''

Partener: INSPECTORATUL SCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Durata proiectului 31 luni
Bugetul proiectului: 9.517.861,86 LEI

II. OBIECTUL ANUNTULUI DE SELECTIE

Prezentare succinta (sub)activitate si rezultate, asa cum apar in Cererea de finantare a proiectului O noua sansa pentru persoanele care nu au finalizat invatamantul obligatoriu – sprijin pentru o capitala educata!/ ID 135469 in vederea atingerii rezultatului/rezultatelor de proiect din Cererea de finantare, partenerul va selecta si contracta experti potrivit Tabelului. 
 
 
 
Conform Ordin nr. 3290/2018 de aprobare a Procedurii de sistem privind selectia si recrutarea expertilor, in procesul de recrutare si selectie experti in cadrul proiectelor cu finantare externa nerambursabila vor fi evaluati candidatii care corespund cumulativ conditiilor generale si termenilor de referinta pentru participare mai jos mentionate. 
 
III.CONDITII GENERALE: 
Expertul: 
 
a) are cetatenie romana/cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European cu resedinta in Romania; 
b) are capacitate de exercitiu deplina; 
c) indeplineste conditiile de studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; 
d) indeplineste conditiile de experienta profesionala specifica minima pentru pozitia pe care candideaza conform informatiilor detaliate in sectiunea e. 
- Descrierea sarcinilor/atributiilor din prezentul anunt si detine competentele necesare conform prezentului anunt; 
e) nu a fost condamnat/(a) definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face/care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea; 
f) indeplineste alte conditii generale in functie de specificul proiectului. 
 
IV.TERMENII DE REFERINta PENTRU POSTURILE SCOASE LA CONCURS: 
 
a) Denumire expert: cf tabel sectiunea II 
b) Numar posturi vacante: 6 
c) Perioada estimata pentru derularea activitatii: de la semnarea contractului pana la finalul proiectului in acord cu graficul activitatilor proiectului. Expertii selectati vor presta activitati in acord cu norma lunara maxima de lucru conform informatiilor detaliate in prezentul anunt, activitatea fiecarui expert derulandu-se in acord cu perioada de desfasurare a activitatii conform graficului activitatilor prezentului proiect. 
d) Descrierea activitatilor conform cererii de finantare a proiectului: „O noua sansa pentru persoanele care nu au finalizat invatamantul obligatoriu – sprijin pentru o capitala educata! ”  
 
 
g) Constituie avantaje: -NA 
h) Abilitati: 
- capacitate de lucru in echipa; 
- orientare spre rezultate si atingerea obiectivelor in termenele prevazute; 
- capacitate de analiza si sinteza; 
- capacitate organizatorica ┼či administrativa pentru planificarea ┼či desfa┼čurarea intalnirilor de lucru in echipe interdisciplinare; 
- capacitatea de a organiza activitati de cercetare evaluativa; 
- capacitatea de a organiza activitati de documentare si de redactare a textului ┼čtiin┼úific; 
- capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfasurare a proiectului; 

 
V. DOSARUL DE CONCURS: 
 
in conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, dosarul de inscriere la concurs va contine urmatoarele documente: 
a) Cerere de inscriere, conform modelului din Anexa 1 la anuntul de selectie nr. 8741/28.04.2021; 
b) Scrisoare de intentie; 
c) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz (semnata de candidat); 
d) Copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; 
e) Alte acte doveditoare privind experienta/expertiza, calificarile specifice aferente pozitiei; 
f) CV format Europass datat si semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie sa contina obligatoriu date de contact valide –adresa de e-mail si numar de telefon); 
g) Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale; 
h) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult sase luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; Documentele doveditoare ale studiilor si experientei/expertizei declarate in CV (copii ale diplomelor de studii, adeverinte de lucru, alte documente doveditoare) se prezinta insotite de documentele originale si se depun certificate pentru conformitate cu originalul sau in copii legalizate. 
 
VI. BIBLIOGRAFIA DE CONCURS : 
´éĚ Programul Operational Capital Uman 2014-2020; 
´éĚ Ghidul solicitantului – orientari generale, Programul Operational Capital Uman 2014-2020; 
´éĚ Ghidul solicitantului – conditii specifice „Masuri de educatie de tip A doua sansa” aferent Programul Operational Capital Uman 2014-2020; 
´éĚ Ordinul nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului "A doua ┼čansa"; 
´éĚ Legea educatiei nationale nr. 1/2011; 
´éĚ Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protec┼úia persoanelor fizice in ceea ce prive┼čte prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či privind libera circula┼úie a acestor date; 
 
VII. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII: 
 
Candidatii vor depune documentele la sediul institutiei din Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, Bucuresti, in perioada 29 aprilie – 14 mai 2021, ora 09:00. Candidaturile transmise dupa data limita indicata in anuntul de selectie, precum si cele incomplete vor fi respinse. 
 
VIII. PROBELE DE CONCURS: Concursul consta in parcurgerea urmatoarelor etape (dupa caz), astfel: 
 
a) Proba eliminatorie: verificarea eligibilitatii administrative a dosarelor; Lista candidatilor declarati admisi/respinsi in aceasta etapa este publicata la sediul/pe pagina web a partenerului proiectului, la adresa Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, Bucuresti. Eventualele contestatii vor fi depuse la sediu in termen de 24 ore de la data publicarii rezultatelor acestei etape, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Candidatii declarati admisi la aceasta proba vor participa la probele de evaluare. 
b) Proba de evaluare a dosarelor; 
c) Interviul (In situatia in care la concurs s-a inscris o singura persoana comisia de concurs o poate declara admisa fara parcurgerea etapei interviului, in baza evaluarii dosarului); Eventualele contestatii vor fi depuse la sediu/online in termen de 24 ore de la data publicarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept. Interviul nu se contesta. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediu/pe pagina web a partenerului proiectului, la adresa Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, Bucuresti, in termen de 24 ore de la solutionarea contestatiilor. Ca urmare a desfasurarii probelor de evaluare, comisia va stabili clasamentul candidatilor in ordinea descrescatoare a mediei notelor acordate. Candidatii vor fi declarati admisi in ordinea descrescatoare a punctajului, in limita numarului de posturi din anuntul de selectie. 
 
Rezultatele finale in urma solutionarii contestatiilor se afiseaza la sediu, la adresa Str. Icoanei nr. 19, Sector 2, Bucuresti /online, in termen de 24 ore de la ultima proba de concurs, prin specificarea punctajului final al fiecarui candidat si a mentiunii “admis” sau “respins”. Candidatii care indeplinesc baremul minim pentru selectie, dar nu sunt in lista celor declarati admisi, vor constitui corpul de rezerva pentru pozitia respectiva pe toata perioada derularii activitatii. 
 
IX. CALENDARUL DE DESFasURARE AL CONCURSULUI: 
 

Sfaturi pentru Nota 10 - Raspunsuri si Explicatii

Note maxime la Limba Romana!


Limba Romana este una dintre materiile de baza in scoala. De aceea Notele sunt extrem de importante, mai ales la  Evaluarea Nationala si Bacalaureat.

Va oferim cele mai importane CULEGERI specifice verificarii cunostintelor de Limba Romana, de la clasa a II-a si pana la proba specifica de Bacalaureat.

Solutii moderne de Nota 10 pentru pregatirea examenelor la Limba Romana!


...Vezi AICI lista Culegerilor <<


Ti-a placut acest articol?
Distribuie-l pe Facebook sau trimite-l pe WhatsApp altor parinti sau profesori!

0 comentarii
Fii primul care comenteaza
Urmareste-ne pe Google News
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !
Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:

selectie cadre didacticeproiectul pocupocu 2021posturi vacante pocu 2021


x

Lasa un raspuns
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
eNews Portal INVATAMANT
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Descarca GRATUIT
Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
 
Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul GratuitPregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Va oferim GRATUIT Raportul Special
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII


Primiti zilnic pe e-mail, ultimele stiri si subiecte din invatamant.

Aboneaza-te la Newsletterul GRATUIT si fii informat!
Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare
Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII
Iti oferim GRATUIT Raportul Special

Pregatire pentru Nota 10. Teste rezolvate la Matematica si Limba Romana - clasele I - XII

 
Citeste GRATUIT toate informatiile despre CE, CAND si CUM sa inveti. Program si Sfaturi din invatamantul primar, gimnazial si liceal.

Adauga mai jos adresa ta de email si primesti Raportul Gratuit
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
Atentie: veti primi in fiecare zi un newsletter gratuit cu ultimele noutati din invatamantul gimnazial si liceal!
x
//